ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  217,341 php to html online งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Velocity Bonus Team Leader Online หมดเขตแล้ว left

  เป็นผู้นำในการสอนและบริหารทีมธุรกิจ Global Dropship Online ด้านสุขภาพ ศาสตร์ต้านชราชะลอวัย นวัตกรรมสิทธิบัตรระดับหนึ่งเดียวในโลก บริหารงานแบบ Personal Franchising ออกแบบการนำเสนอด้วยการสร้างสรรค์อย่างอิสระ

  $1811 (Avg Bid)
  $1811 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่า...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4552 (Avg Bid)
  $4552 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  TCG+RPG Online หมดเขตแล้ว left

  หาทีมทำโปรเจค Trading Card Game online + RPG ใชั HTML5 มีประสบการณ์ทำ APP/Game ใช้ HTML5 หรือ Graphic Design for online Game or Entertainment 3-5เดือนและมีโอกาสค่อสัญญาหรึอตำแหน่งถาวร

  $5000 (Avg Bid)
  $5000 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  link 2 xml file with html 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i want to link 2 xml file with html file without use server

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I need a good professional designer for my intranet portal .Bider should provide temple of the designing .

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi I have an existing website that I've created in HTML. I would like the HTML website to be converted into a Wordpress theme and all of the pages recreated in Wordpress. Thanks

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล

  The task is to convert an HTML page to a responsive mobile version. Page includes a table, sidebar. Reply by submitting your idea on how you will make the table responsive. Thank you

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  RTF-HTML Converter 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for Javascript developers who can handle engine to convert RTF-HTML or HTML-RTF. Acceptable condition. - Must speak English well - 2+ years experienced developer in Javascript ( preferred past working regarding this converter) - Gitlab skills Please do not accept my job - New freelancers in this field. I would like to save my time more, and this is really simple project to experie...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Looking for PHP Developer, who can fix couple of bugs in my project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for PHP Developer, who can fix couple of bugs in my project

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Hi We are looking for an experienced HTML website developer. It's a 6 pages website and details will be given to the developer once we are happy with the portfolio. Thanks

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  81 การประมูล
  HTML and CSS website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  its a simple website with HTML and CSS.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  115 การประมูล

  I require a script that will do the following: 1. Take as input a string used to search Google Maps through an HTML page with that field and a submit button. 2. Scrape the following data from the Google Maps results into an array of scraped-contact objects: a. Company Name b. Website URL c. Phone Number d. Address e. City f. State g. postal code h. country i. star rating j. ...

  $461 (Avg Bid)
  $461 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Need an Online store 6 วัน left

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. It is an online shopping store. I have 30 customers per day I want to enhance my business by having an awesome designed website with an ease of use.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Trophy icon InXPot Online 2 วัน left

  I need a logo designed for a Shopify store. ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) A store for merchandise for The Inky Mann brand. Go to the store for ideas. In the future designs will be needed for shirts. The letter "I" and "X" are capital letters. The rest of the letters are lower case

  $20 (Avg Bid)
  Texas hold em poker website online game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to build a poker website where client can play texas holdem poker for free. PHP & Html5. Responsive design. Demo: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please give me a sample work of your team.

  $2199 (Avg Bid)
  $2199 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Convert Graphic mock up to HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for web designer who knows quick and pixel perfect quality conversion from PSD to HTML. The design should be responsive and should support all type of devices, such as Laptop, desktop, mobile, tab etc.

  $264 (Avg Bid)
  $264 การประมูลเฉลี่ย
  158 การประมูล
  Trophy icon Logo for a new online-web-shop 9 วัน left

  We need a logo for a scissors selling online-shop. We would like a logo to use for advertising and marketing, for our website with shop, and for our letterhead. Color red, orange or something between. Max 2 different Colors and black. Size min. 1440 x 600 - Keep Ratio! Name oft the Shop is (in German) „[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]“ also possible „[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]“. Al...

  $55 (Avg Bid)
  รับประกัน

  You will be filling in for someone else and therefore you must meet the criteria described below. This has nothing to do with racial bias but rather that the person screen recording must resemble to some degree the person they are replacing on this project. You must be born and raised in the United States or Canada, have a light skin complexion. You must not have a foreign accent. You must be...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I am attaching a screenshot of the current form. As you can see from the screenshot, the current form doesn't really look clean or good looking. I want a form that is very clean, professional and has a good flow to it, following all information in the current form. Max column width for the form should be 8 or 10. You deliverable will by an html file, but ofcourse you would attach your new f...

  $10 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  PHP Script to generate a list of Anagrams 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I would like a script using php to generate a list of Anagrams from a word. What is an Anagram, an anagram is creating a word or phrase by moving around the letters of a different word or phrase, using all the original letters exactly once. Example: “listen” an anagram of listen is “silent” Basically a php script would list a list of every possible combination of ...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Enquiry module for wordpress and html website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build similar tool with all the functionality same as of getsitecontrol (dot) com Final product should have Enquiry module functionality as of reference tool without bugs. Will release complete payment after successful testing of product

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  • Convert excel files into a 3D chart - (attached example of the 2D map we currently create) Example of widget - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] • Each node will have description, number of connected branches, links, different node color for grouping. • If you click on a node, you can see the full path and relationships • You can fly through the relationship...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi i am looking for online store website i have tight budget please let me know if any one interested working with me here

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  InDesign export as HTML w links 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a client who laid out a piece of creative in InDesign. When they export it as a PDF everything is fine including the embedded links. When they try to export it as HTML the artwork is all "jacked up." Any ideas? Guessing it's an easy fix for someone who really knows their way around InDesign. I should have the source InDesign file within the next 30 minutes. I don'...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  we are looking for junior HTML, CSS Developer. We have sketch for 20 pages. **Bonus: designer who can finish asap

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  HTML Designer 6 วัน left

  I am looking for someone experienced in HTML to provide me with the code for a single landing page (fully responsive). The page will be modeled after this one: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will provide a mock-up of the page I want and in return you will provide the code. I am looking for someone that can complete this job quickly. Time is of the essence for me.

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Make my HTML website Responsive 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to make my website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] responsive

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  The freelancers have to give me your most beautiful works and explain web stack in every work. If you don't explain it, I don't check your bid. I will hire someone who explain more tails about your works and your skills. After interview, I will provide you PSD files.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  Hi, ODION is looking for a Freelancer that could be able to take our HTML/CSS website to the Wordpress CMS. Functionnal with order management and account management. You can look to the website : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Thanks

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  We need someone to convert HTML from a webpage to an XML that we can use as a feed with our app. The final result is a script that parses HTML and converts it to an XML feed. Simple work for the PHP expert. Excellent work for a new freelancer that needs a good review.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  website design in HTML with the format that you see in the picture 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business. I basically need a nice clean looking website design it's probably going to be about 20 pages or so I need you just to design it with a nice look with temporary text where I can go behind and just drop in the text I need, I want HTML format because I like it way better for site optimization and how I do my w...

  $509 (Avg Bid)
  $509 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  I need a web designer to help me customize and add content to my HTML Website. I want my website to look elegant and professional too. You must be well versed in HTML, CSS, JavaScript JS, and Bootstrap. Also, show me samples of HTML websites that you created

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Find leads for an online tutoring company 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Find leads, $20 per successful sign up plus 5% of profit future sales. Example, if a student signs up, we will pay you $20, on top of that, for every lesson the student does, we will pay you 5% of the profit on all sales. We need a freelancer to make accounts, and post on multiple sites for students wanting online tutoring.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hi Dears, Recently, our team planned to launch a new website and now we are looking for a professional Front-end HTML website designer to design the website for us. Our website still in the stage of creating and still not launch yet. We need a SIMPLE, COMFORTABLE and MODERN design for our site. We need a creative and perfect work and must be able to provide us with your professional idea. We need...

  $1203 (Avg Bid)
  $1203 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล

  I would like to make 3 html page come from 3 images that shows how the html will be. We have one base design THE index page, and 2 others the 2 others will have the same [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] because are part of the same template, footer and header will be same as index page. you will not make the 4rthd page, is only an example, the is no wordpress or php code, just html code and css, and jav...

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  167 การประมูล

  i want copy link of html code and upload to my cpanel

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hello, We have a website that needs some improvement on Home Page. The site was built using Unify html template/Bootstrap 4. The site is fully responsive and mobile friendly. We need you to improve few components on the home page to make it look more professional and appealing. The only skills required are - HTML/CSS and Bootstrap 4. We will provide the current html markup and assets. You wil...

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Online marketing 6 วัน left

  Hello, are you unemployed or employed with little income, do you want a part-time job with good pay? We are currently looking for workers for the position of online posting agent... Requirements: *Steady Internet access *No working experience *Free registration Salary is $1600 monthly or half salary of 800 in every fortnight Note: you have to reside within Australia, if you are interested, Pm me...

  $1191 (Avg Bid)
  $1191 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  need pdf or link to online document 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Working as insurance broker, have standard documentation that we will supply, need mobile/email or online link or other as you advise, that directs the client to the docs that allows them to input their details such as name surname identity number email address etc but more importantly they should be able to ADD SIGNATURE via mouse pad or touch screen mobile, save the doc & have it returned t...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Over-the-Top Application for Streaming Online Videos 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Streaming option for watching favorite shows and movies on television and personal computer or portable electronic device (Both iOS and Android) Similar or better than Netflix is expected.

  $3911 (Avg Bid)
  $3911 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hi I need one page website the same like in PSD. it need to be done nice with html/css first, without bootstrap. I will add template, it need to be exactly the same, and I just need capability to change text and picture easy after it's done. Thanks

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล
  PSD To HTML 5 วัน left

  Hi I need someone to convert one page PSD to HTML/PHP. This is a single page scrolling website. When a section on the top navigation menu is selected, it scrolls you to that section on the website. The contact form should work using php sendmail. Thanks

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล

  Hi , we are looking for a expert php symfony developer for our an live platform maintenance and support. Please only bid if you have 5+ years of experience in php symfony Thanks

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Build my website (HTML) 5 วัน left

  Hello I need a Freelancer to edit my website and implement the changes that I provide. I will provide a HTML template and we will discuss the first changes. Chat me up! Thanks

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  108 การประมูล

  Core PHP, Codeigniter, Laravel, ReactJs, React Native, Angular Js, Vue Js, Node Js, API Integration/Development, Vtiger, Wordpress, Joomla, Prestashop, e-commerce development, magento, Wordpress Plugin Development Website | Front-End | Mean-Stack | IOS | Android PHP | Ruby | iOS | Android | Full Stack (AngularJS, Node.JS, MongoDB) CORE PHP HTML CSS MY SQL WEB SERVICES IN CORE PHP AWS SHOPIFY...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล