ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  144,910 pick multivalue db งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Azure(Data factory 6 วัน left

  We are looking for a freelance trainer for corporate duration is 2 days. Topics: Introduction to Azure data factory a. What is Azure Data Factory? b. Create Azure Data Factory service Building blocks of Data Factory Copy data activity Control flow activities a. lookup b. get metadata c. filter d. for each e. if else f. execute pipleline g. load a table from one db to another db based on a condition Data flow transformation a. data flow overview b. source component c. join transformation d. select & sort transformation e. exists transformation f. derived column transformation g. filter transformation h. aggregate transformation i. conditional split transformation j. new branch transformation k. sink and alter row transformation l. load records in respective tables based...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have built an app that connects drivers with businesses and customers to provide affordable & consistent delivery service they can trust. I need someone that can come in and pick up where the previous developer left it. I use Stripe and Wix to complete the system, so knowledge about those platforms is imperative. TO BE CLEAR, THIS APP IS ALREADY BUILT. I am looking for someone that is a full stack app and web designer. This job is a test to find the right candidate to turn into a Project Manager and eventually a CTO in my company. I think someone who is very skilled can get this job done in less than 4 hours. Whomever I choose will have the opportunity to work with me directly. Preferably someone that is in the US/West Coast/California. I know there is great talent ou...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี
  Send Messages Facebook, Instgram, Linked in and Engage 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Organic Social Media Outreach (Seeder) FEMAILE ONLY Must be Okay with PAY Hourly pay 2/hr approximately 1-2 hr daily Seeder Responcibilities is a step one in the process of organic reach out with the goal of engage in conversation with prospects. Seeder plants conversation seeds that social sellers pick up. RESPONCIBILITIES INCLUDE 1. Know to the Core brand Messaging and client avatar 2. Being able to recognize and identify our client avatar in the pool of women 3. Start NEW conversations on our social media pages 4. Additional Task may include re-sharing of content METRICS AND GOALS Performance success is measured by the number of Messages, Texts Sent for each social media outlet

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Existing project FrontEnd : React BackEnd : Node DB : MSSQL Task is simple only 1 page which home page, There are 2 charts which currently showing wrongly, want to same as old system. If you interest, please contact. * * super urgent need, deadline within 4/5 hours and Currency only SGD. * * 1) you must have good internet connection 2) you will be online until next 4/5 hrs here (Freelancer) 3) your pc must have MSSQL

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Server Error 500 PleskExceptionDatabase DB query failed: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory Type PleskExceptionDatabase Message DB query failed: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory File Line 79

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Managed AWS Hosting for WooCommerce (cloud infrastructure ) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  PAAS as a infrastructure with: Elastic IP Elastic Load Balancing Elastic Caches Auto Scaling Diasarter recovery system IAS Control FTP access Mysql / Maria DB will be RDS service on Amazon For Database RDMS on EC2 Instances Code or files -- EC2 Media -- CDN -- Cloudfront/Cloudflare AWS Testing Deployment - ongoing maintenance or a better solution Please submit an offer only if you have experience in this area and can master exactly these or better requirements.

  $2294 (Avg Bid)
  $2294 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...is your opportunity to begin a lifelong profession with endless opportunity. Find the liberty you've been trying to find by taking a moment to finish our online application. Benefits: • Excellent Monthly pay • Safe work environment • Multiple shifts are readily available from early morning to night and no experience is needed. • You will have adequate opportunity for growth • Part-time offered - pick the days you wish to work • A dedication to promote from within Responsibilities: • Must be able to perform tasks with or without reasonable accommodation • Perform all other responsibilities as assigned • Assist in producing a positive, professional and safe workplace Qualifications: • No experience, Willing to train • Abi...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  React native developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Responsibilities:- • 2+ year of experience in Mobile App development / hybrid app development Understanding Android/ iOS/ Web design guidelines. SDK and JavaScript skills. • Building React Native components in native iOS and Android Solving complex technical, scalability or performance challenges • Knowledge of Docker/Swarm/Kubernetes • Nodes JS , Express • Experience wit...workflows (such as Flux or Redux) • Push Notification Firebase/AWS SNS • Expertise with code testing best practices, including unit, and integration testing to ensure quality of code • Familiarity with code versioning tool DevOps/GitHub Key skills: Javascript, JQuery,Json, mobile applications, software engineering, problem solving, CSS3, NodeJS, ReactJS, React-Native, JEST,...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Full stack MERN developer for ongoing work -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an agile, full stack MERN developer 2-3 years experience with strong back end (non relational db esp Mongodb), development of REST API (JSON) and API integration experience. You must be willing to do daily scrum (just 5-10 mins) and do unit testing. You must have 2-3 years commercial experience with MERN stack (mongodb, express, react, node). The project will be run using scrum and no code hostage allowed. You will work on my code repository. Trial - Milestone 1 Integrate a simple website with the API for another existing mobile app so they have a common user management (registration, authentication etc). It shouldn't take more than a few hours. Milestone 2 Some issues in the current website. This is a small project to ensure the integration works well. It als...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...Completion Code Rating / Review Vehicle Types Fare Options (Day/Night, peak periods) App Notifications Nearby Drivers Inter-City Rides In-app Customer help Driver App Profile Update Driver Referrals Earnings History Wallet top-up and withdrawals Ride History Scheduled Rides Rating / Review Payments to the admin Contact Rider App Notifications Nearby Drivers In-app Registrations In-app Navigation to rider pick-up and drop-off locations Availability toggle (Online/Offline) Realtime computed ride distance and duration In-app Help Guide and customer help Web Admin Panel Customer, Staff and Driver account management App management Vehicle and City / Fare management Vehicle management Realtime Trip Tracking Referrals management Coupon codes management Message Broadcasts Financial / Ope...

  $442 (Avg Bid)
  $442 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Using mapreduce recommend the best courses for up-skilling based on a given job description. You can use the data set to train the system and pick some job descriptions not in the training set to test. It is left up to you how you pick necessary features and build the training that creates matching courses for job profiles. Project submission- 1. Code files with comments for your MapReduce implementation of training and query steps 2. . Document the design of your logic including training, query and feature engineering. data csv is too big will share separately

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Website deployment on cloud platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have to deploy website on cloud. The website front end will be in angular js and backend uses node js with mongo db. Cloud may be google cloud, aws or azure.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Pick 3 Game Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Pick 3 App which allows users to match 3 symbols. In app purchases and banner ads

  $844 (Avg Bid)
  $844 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Hello! We've worked together before. I need help! I tried to do an adjustment to my code based on a Shopify tutorial (I've successfully done them before), and it seems to have faded out all of my pictures. I tried undoing it but it's still not working and I'm not sure what needs adjusting. :( Here's what I was attempting: https://help.shopify....help! I tried to do an adjustment to my code based on a Shopify tutorial (I've successfully done them before), and it seems to have faded out all of my pictures. I tried undoing it but it's still not working and I'm not sure what needs adjusting. :( Here's what I was attempting: (I have the Minimal theme) Thank you!

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build for me an invoice format on access 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want a simple ms access format with db while i can manage print and pdf my invoice (s) and can track. Page size is a5

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Real Estate Branding 3 วัน left

  Hi, I am a Realtor in Central Florida. I am looking for someone who can help me with my branding. I want to start by creating a signature logo with my NAME and LAST NAME (Monica McDonald), I want this to be the focus of the logo. I like the color gold and want my logo to look classy and professional. The person who I pick for the logo will continue working for me creating flyers, signs, business cards and more. If you want to see my style and my social media my IG account is

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  St Petersburg Parcel Delivery 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to pick up a package for me in St Petersburg and mail it to Melbourne, Australia. The object is very small, not light, and not fragile, and fits in the palm of your hand, so anyone can do it. You will need to liaise with the company yourself, perhaps via phone call or email. This is the company: www.euraztech.ru. We can discuss more once you've been hired. I guess it shouldn't take too much time from your day.

  $17 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Refactor & Enhance features of existing reactjs website -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  integration of Google Places and Maps api in an existing react web app: - Convert codebase to use Typescript compiler using babel; - Convert to pwa, - Optimize google maps api better for locations, places api and develop caching service using in-browser & existing firestore db; - Integrate with backend services; Requirements include: - Render places from google places on map. - Js type annotated src code - Backend api to consume data on map & work with backend api doc. Backend integration api support will be available. - refactor codebase to make the above work - query directly from places api if cache miss then store data in backend - go through this workflow with backend team to brainstorm best path possible. Here is the existing repository for which the tasks for the...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I have a job who connects to an external sql db and makes a simple select. but when i execute it, keeps running and no finish. i need some who knows who to fix it.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I have an Android and iOS app that tracks an user steps with Google Fit / Apple Health API, and it rewards the user with a coin based on the number of steps the user has gotten. It also uses a backend simple program to get and publish certain data to the app. I need to add functionality to both apps. I need to add an option to pick a sport (from a list that the app should show), and let the user start and stop a timer. When the user stops the timer, and based on the sport the user had chosen, it will give him a number of coins.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Design PDF Slide Deck 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My clie...waterfall of revenue that is waiting for you by revolutionizing food service in your venue. Reach the 45% of fans who aren’t willing to wait in long lines! Serve your fans in with a model that suits your current logistical needs: Examples: Express Pick-up in a designated area; Alcoholic beverage delivery only; This can easily be executed from a “ghost bar” out of the mix. A drink/bar kiosk designated for express pick up only 76% of fans said in-seat delivery of food and drink would improve the stadium experience. 74% of fans said they would pick up an order from an express line at the concession stand 58% of fans said they would spend more on food and drink with shorter lines ------ I have more info...just can't fit it all here. Pdf ...

  $357 (Avg Bid)
  NDA
  $357 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Machine Learning project for Healthcare 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  An ML-based approach can detect diseases more accurately earlier, reducing hospital readmissions. Much progress has also been made in discovering and developing new drugs that may help patients with complex medical conditions. Project ideas 1. Diagnos...Analyzing errors in prescriptions 16. Virtual nursing assistants 17. Dosage error reduction 18. Mental health trends tracking Key challenges 1. Patient safety 2. Lack of quality data 3. Privacy concerns 4. High Error-Susceptibility 5. Data Governance 6. Transparent algorithms (BlackBox ML models) 7. Medical Complexity 8. Deployment challenges In order to be shortlisted for this project you have to pick a topic, find a suitable dataset and provide project scope the code should be done in R or python the end results qualify for...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  We need a developer that is able to create an interactive coming soon page. - first effect is the energy moving around. similar to...effect is reveal of an image on the background. we want the reveal effect to be something like this and this if an image is revealed, the energy has to be around that image. the images should be randomly moving on the background. please pick 5 images randomly from the Internet for now. - fourth effect is a kind of heart beat / pulse for the logo in the middle sending the energy out (default state if the cursor is not moved around) all the assets are designed and will be provided.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  I need a data analytics app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear developer I need a data analytics app. I can show you a video how it look like. It get API trough a website and work on it in the db. Need IOS and Android. Beat will be if you work on flutter. If you road that start your text with let’s app…

  $16640 (Avg Bid)
  $16640 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา

  We have a software which runs on Windows. The server module runs on MYSQL. We have installed MYSQL 5.5 (the software is not compatible with higher) and the software finds MYSQL DB on localhost just fine and opens and works. However none of the client machines can find the DB server (MYSQL service is running) and we get diff error msgs. We need someone to help us. You would ideally have good MYSQL knowledge and knowledge of windows server and networking. Urgent work

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Send a query from wordpress to MS SQL Server DB 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  we have a CPT we need to send a query by its post title and date custome field to MS SQL Server DB

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  Have an app in mongo db need to get live

  $975 (Avg Bid)
  $975 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Have an app in mongo db need to get live

  $825 (Avg Bid)
  $825 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  WEB APP TO MANAGE INFORMATION ABOUT MACHINARY 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  webapplication with login, formun, possibilitiy to upload documents. Capacity to manage html, css, php, db(full stackdeveloper)

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Only SKILLED opencart programmers need to apply. Please DO NOT apply if you dont have opencart programming experience Project Description go to this website - on header - there is a small css issue that needs to be resolved on footer - fix the db issue line 59 the most changes is on the checkout page. from view cart page - here there is two options checkout as a guest or checkout as a member checkout as a member - first they will login - then go to this screen see image () for guest checkout - this is the screen see image () Then once these updates are done, we move on to the next task -Copy the site to two new servers. its going to be 2 separate domains so we are copying over on the first site - flexisnacks we need to update homepage

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Hey there, We want to create a weekly newsletter that is 99% automated. We want to do a very similar thing to but specifically for our niche. Ideally the newsletter is automatically created with the articles, or we pick from a list of articles. Please add what stack you will use to build this. We want to iterate on this long term so we'd prefer a simple product at the start that we can add complexity to over time (including ML). Add "kk99" to your proposal so I know you've read it.

  $650 (Avg Bid)
  $650 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Character Art for a Video Game 11 วัน left

  ... mountain, oceans, etc. The idea is that the art for the tiles is more saturated, with more shading and colors. Comparatively I'd like the character designs to be more crisp and sharp to help the characters stand out from the background. This is an important for the character designs, so please keep it in mind. Attacked is the list of the characters in the game. There are 45 in total. Please pick 10 to draw for this project. We’ll start with the 10 designs to iron art out the art styles and then we’ll put together the rest of the designs. I’ll be here all week to provide feedback and help iron out the artstyles. Let me know if ya’ll have any questions. Thanks and looking forward to working with ya’ll! PS: Here's the game for reference! ...

  $200 (Avg Bid)
  การันตี

  I have an Android and iOS app that tracks an user steps with Google Fit / Apple Health API, and it rewards the user with a coin based on the number of steps the user has gotten. It also uses a backend simple program to get and publish certain data to the app. I need to add functionality to both apps. I need to add an option to pick a sport (from a list that the app should show), and let the user start and stop a timer. When the user stops the timer, and based on the sport the user had chosen, it will give him a number of coins.

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I have a db file from DB Browser for SQLite. I need to read info from db file and make a code to read this information and give a red flag when is something wrong. I need to be able to connect remotely. Information come from a CNC machine with servo load, name of machine, position of the axis etc.

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Read info from db file, machine learning coding 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a db file from DB Browser for SQLite. I need to read info from db file and make a code to read this information and give a red flag when is something wrong. I need to be able to connect remotely. Information come from a CNC machine with servo load, name of machine, position of the axis etc.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Need to enhance an existing e-commerce web application using micro-services dockers and deploy it on AWS. Expertise in React, Java Spring Boot, Dockers, AWS, is needed.

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...funcionalidades: para consultar detalles de los productos ( precio y stock) 2.Módulo de entradas de mercancía, con el cual se pueda modificar el stock de los productos de lowstock, sugerido: push notifications de cambios en precios, sugerido: push notifications (en la app) para registro de nuevos usuarios y asignación de módulos. Es importante aclarar que nuestra DB se encuentra en MS SQL server, en el presupuesto que nos envíe debe incluir el front y back end del proyecto. Contamos con un software empresarial ERP con el cual se administran los datos, la app funcionará en simultáneo con este software. Lenguaje de programación sugerido: Flutter La app no tendrá más de 20 usuarios activos ya que no contamo...

  $2242 (Avg Bid)
  $2242 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Dating App React Native 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to hire a EXPERIENCED react native developer who will be working with me in development of a react native dating app. I am experienced in node.js I will be handling the backend part. The app is not very big need to create a simple app with these functionalities. OTP bases signin /signup User create profile/update profile Users should be able to send req...be handling the backend part. The app is not very big need to create a simple app with these functionalities. OTP bases signin /signup User create profile/update profile Users should be able to send request to other users / accept /reject Users should be able to message other user P.S - I don't have any design with me. I am not expecting you to create your own designs for the app. You can simply pick from any git...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  AWS RDS Expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  About you: You know how AWS and RDS Works. Knows how to move our EC2 MYSQL to RDS or Other AWS soloutions - currently our backend is Laravel So 1) Should i move to RDS or other DB on AWS for better scale? 2) should i move my Laravel APP (API) from EC2 to a better Cloud soloution. If yes, which Please write about your soloution in the project bid and your price to do the configuration

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  I have a MEAN Stack [ Mango DB, Angular, Node.js] website and I need a developer who would fix and adjust and design the website as I wish. Current things I would like to change is: 1- Calendar schedule method. As of now, there is an integrated calendar ( angular) but it's hard for students to book lessons. Tutors or service providers cannot set their availability easily. I want tutors to be able to set their availability once and set each lesson slot to 90 minutes instead of 30 minutes which is the default. And student should be able to book 1 and more slots at once. 2- I want students be able to pay via Paypal in addition to stripe which is current default. I want the developer edit the code and push it to digital ocean server. If the quote and results are good, I will w...

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  GS1 Barcode Decoder using ESP32-S3 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are using expensive barcode readers c...program will have to be able to read all the the barcodes in our examples, this will be a milestone 1 for this project. If your program fails to read the GS1 barcode, then we will not do any payout in the project, we will only do it based on full success. Only GS1 / Barcode / ESP32 experts apply. We work exclusively in ESP-IDF. For camera selection, any will do such as OV2640, OV5640 and for you to pick. We can also support dual cameras if necessary (Sometimes items are round and barcodes wrap around things like cans, so having multiple cameras could viewing larger surfaces, or caching if there is enough cpu power for it). We can also support using another ESP32 or unique co-processor, but the cost would have to be less than $5 in quantiti...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Require a PPT & PDF for My Training Course. Need someone to pick up my points and idea & create a marketable Presentation & PDF.s for my Training Course. Please get in touch with your attached portfolios. Thanks

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  POS project React Native for POS, Node js for backend , Mongo DB, React js for front ecommerce site

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi SERVEROK SOFTWARE, I need help in giving access to S3 bucket db file from an instance of Windows VM in AWS.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  PLEASE READ CAREFULLY You will not be contacted if it is obvious that you didn't read this description. <respect> The Job Outline We are looking for a person to help our existing clients further develop their business systems. The platform is not difficult to learn but will require your personal time to get familiar with what it can do. Each client uses this same platform to create a solution unique to their business. Your skills will be in understanding what they are asking for and implementing it for them. You will be paid for every hour we can bill the client. The Job Environment You can do this work from anywhere. We are a company of digital nomads providing business development services to clients that use our platform. These clients often need help 'tweaking'...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Tasks to do 1) Fix the issues in current forms 2) Add Some Enhancements in the current forms 3) Consume Webhook and save data to DB 4) Add Customers and Generate invoice based on the data received from Webhook 5) Send Invoices to customer via email and sms 6) Integrate Payment gateway link that will allow the customers to pay against the Invoices. 7) Generate Customer Reports

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  Hi, if you have the knowledge and experience to build a very simple but highly effective URL scrapper send your proposal and estimated delivery time. This tool must be built on PHP and or js. If it needs a DB it must be a MySQL. The tool's intended purpose is to be used as a funnel spy to see which pages a competitor has created on certain domains. Please watch the video attached to understand better. My budget is as slow as possible.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Deep Etch of 38 Images 3 วัน left

  Hi there, I need the background removed from 38 product photos of candles. Deadline this Wednesday. Sample photo is attached. Some of the photos will be harder as the colours are much lighter. I need them all to be perfect, so please keep this in mind when bidding, I won't just pick the cheapest price. Thank you for your bids!

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา