ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 pick multivalue db งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Resolve MariaDB Start-up Issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  'DB query failed: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory'. Mariadb stopped - I need someone who knows about mariadb and plesk

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere else to be found. (399 USD, INCLUDED!) ➡️ Numerous attachments with client conversation pipelines, strategies, tools and much more! (199 USD, INCLUDED!) ➡️ Dive into biweekly live streams with the masters, ask anything you want, and pick up secrets they don't just share with anyone. (100 USD per hour, INCLUDED!) ➡️ An overview with my thoughts of all newsletters I'm subscribed to in freelancing/AI/Digital, giving you the edge you need. (99 a month, INCLUDED!) ➡️ ️Personal guidance & mentoring from best freelancers (From 80-120 USD per hour, INCLUDED!) Worth THOUSANDS of dollars, it’...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere else to be found. (399 USD, INCLUDED!) ➡️ Numerous attachments with client conversation pipelines, strategies, tools and much more! (199 USD, INCLUDED!) ➡️ Dive into biweekly live streams with the masters, ask anything you want, and pick up secrets they don't just share with anyone. (100 USD per hour, INCLUDED!) ➡️ An overview with my thoughts of all newsletters I'm subscribed to in freelancing/AI/Digital, giving you the edge you need. (99 a month, INCLUDED!) ➡️ ️Personal guidance & mentoring from best freelancers (From 80-120 USD per hour, INCLUDED!) Worth THOUSANDS of dollars, it’...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Python Trading Bot for Solana Platform -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...filtering or AI processing is extremely important since 90% of newly launched tokens are scams so this function must be top tier * Count down timer detection: The bot waits for the count down timer to finish before sending the transaction * Customized priority fee: You can customize the priority fee in order to get transactions confirmed faster. * Telegram scrapping: The bot can automatically pick the Token address from DMs and channels/groups both public or private. It also supports links. * WSOL Sniping: Snipe using WSOL instead of normal SOL to accelerate your snipes. Wrap and unwrap WSOL from the same interface. * Take profit / Stop loss / Trailing / Timers: Automate the selling based on multiple strategies. You can also execute keyboard commands to force sell. * Spam b...

  $250 - $750
  ปิดผนึก
  $250 - $750
  9 คำเสนอราคา

  ...can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere else to be found. (399 USD, INCLUDED!) ➡️ Numerous attachments with client conversation pipelines, strategies, tools and much more! (199 USD, INCLUDED!) ➡️ Dive into biweekly live streams with the masters, ask anything you want, and pick up secrets they don't just share with anyone. (100 USD per hour, INCLUDED!) ➡️ An overview with my thoughts of all newsletters I'm subscribed to in freelancing/AI/Digital, giving you the edge you need. (99 a month, INCLUDED!) ➡️ ️Personal guidance & mentoring from best freelancers (From 80-120 USD per hour, INCLUDED!) Worth THOUSANDS of dollars, it’...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  AWS Email Server Setup Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a well-experienced person to set up an email server on Amazon Web Services (AWS) for me. Details: * As for the email server software to be used, you have the option to pick any software such as Postfix, Exim, or Sendmail. As I skipped this question, you can select what you think would be the most suitable and efficient for my needs. * Regarding the creation of email accounts, I plan to create them myself as and when they are needed. Therefore, there's no need for you to set up any email accounts for now. * Finally, this project is urgent and I need it completed as soon as possible (ASAP). Ideal skills for this job: * Experience with setting up an email server on AWS. * Experience with Postfix, Exim, or Sendmail depending on which software you recommend. * Ability to ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Trophy icon Engaging, Detailed Logo Creation 6 วัน left

  Need a logo compagnie name is 123 express cargo Color one of those combinaison Blue orange green Green blue Orange blue Orange green 123 express cargo we offer hotshot pick up and delivery transportation need a nice logo to go side of my truck and trailer your work will be driving everywhere in canada

  $58 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี ปิดผนึก
  Drupal 9 to 10 Upgrade & Feature Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced Drupal developer who can carry out an essential upgrade for my application. The proj...candidates will have a proven track record working with Drupal 9 and 10, PHP (preferably PHP 8.3), and enhancing electronic signed documents features. You should be proficient in: - Drupal 9 and Drupal 10 - PHP 8.3 - Content management system adjustments and improvements - Expanding file type support for electronic signed documents Making our datatables DB usage more resource-efficient for paging is also part of this project. So, knowledge in DB optimization is expected. In conclusion, I need a skilled developer who can take my Drupal 9 application and refine it to meet our growing needs. I look forward to seeing your bid and working together to bring...

  $9340 (Avg Bid)
  $9340 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am in need of a PHP developer with extensive knowledge and experience in Inventory Systems, particularly Stocky Full POS and MySQL DB. The task will include: - Hiding the "Cost" column on the following pages: "Purchase", "Products" and "New Products". - Adding a "New Report" button that can read data from MySQL DB, specifically for Super Admin usage. This task needs to be completed as soon as possible. Ideal candidates will have: • Proven experience with PHP, specifically relating to Stocky Full POS. • Extensive knowledge in MySQL DB. • Good understanding of user roles and permissions, especially Super Admin functionalities. • Ability to deliver quickly and efficiently. Your proposal should...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Linux Magento 2 Installation Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a highly skilled System Administrator with extensive knowledge of Magento 2, Linux, and MySQL. Your tasks will be to: - Install Magento 2, elastic search and import code and DB into new server. - I'm open to your recommendations on the Magento 2 version that would best suit our project. Successful applicants should have: - Proven experience with Magento 2 installations - A deep understanding of Linux server management Please, note that effective communication and strict adherence to deadlines are crucial for this project. I'm looking forward to your bid.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Opportunity for a Full Stack Developer in Cybersecurity Ventures 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...project he/she develops. What I Offer: Dynamic Participation: Unlike conventional roles, you'll have the unique chance to participate in the app's success, combined with the flexibility of being paid on an hourly or monthly basis, with the addition of success-based incentives. Long-term Commitment: I am looking for someone who is interested in a lasting engagement,. Tech Stack & Skills: Python, DB, Process Queuing, REST API , Linux, HTML/JS, and front-end frameworks like React or Vue. Experience in scaling web applications and managing server loads. An eye for UI design and a user-experience in web app development. Min 5 Years coding experience! A must have: Familiarity with the programming language 'TeleTubbiesScript 5.0' and its frameworks ''...

  $15 - $25 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $15 - $25 / hr
  33 คำเสนอราคา

  I am in search of an experienced graphic designer to create a captivating logo for my company, which is a baby and kids spa named "Jellyfish Baby & Kids Spa". Here is an idea of what I need: • Incorporate a Jellyfish Design: I want the logo to include a jellyfish design and bubbles. How you in...The aim is to create something both children and adults will find charming. Ideal skills and experience for this job would be: • Proven logo design skills with a strong portfolio • The ability to clearly interpret requirements and give a graphical representation • An understanding of color schemes and minimalist design. Your task will include providing me with several design proposals for me to pick from and then fine-tuning the chosen design. I look fo...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  Campaign CRM 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...xls or csv files like data files of people and info and map to fields in crm adding to existing or new Tagging: Allows tagging Assignment (one to many): Each contact can have other contacts assigned to them as well as to have themselves to be assigned to multiple other contacts. Search capabilities: to search or filter based on typical Boolean and OR options layers. Need four dropdowns to pick the four fields and then the text field to put in a wildcard search for each of the four fields. If there are AND and OR operands selected between these four fields, make sure we have a logic for the grouping i.e. implement PEMDAS (parenthesis, exponential, multiplication, division, addition and then subtraction) Save Search: Ideally this will include the ability to name and save t...

  $346 (Avg Bid)
  $346 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere else to be found. (399 USD, INCLUDED!) ➡️ Numerous attachments with client conversation pipelines, strategies, tools and much more! (199 USD, INCLUDED!) ➡️ Dive into biweekly live streams with the masters, ask anything you want, and pick up secrets they don't just share with anyone. (100 USD per hour, INCLUDED!) ➡️ An overview with my thoughts of all newsletters I'm subscribed to in freelancing/AI/Digital, giving you the edge you need. (99 a month, INCLUDED!) ➡️ ️Personal guidance & mentoring from best freelancers (From 80-120 USD per hour, INCLUDED!) Worth THOUSANDS of dollars, it’...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need a Simple Project in Flutter (MVC), to show to a list of of records from SQL Db (Name, age, date, etc), when clicked show the same in a detailed view. Add a sort button to sort by Name, age, date. I have PHP APIs to retch records. Enable Mobile, Windows outputs. In mobile, show the Tabview under Details Pane. After project is done, you should help me to deploy it in my hosting through Anydesk. Thats all.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  WP - eCom, POD, DS, Affiliate mktg site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ebay affiliate, seo, etc. if you know what you’re doing you’ll know which plugins and we will discuss that early on. 4) setup a couple parent/sub categories, taxonomy/tag structure and search 5) create at least 1 example product for each product type. Like to see customizable product examples 6) checkout must work with stripe, paypal, apple pay 7) provide a zip of the completed setup with files and db export. The ideal candidate for this project would be a Wordpress developer with experience in configuring such wp sites. Familiarity with affiliate marketing, digital and POD products is necessary to ensure a smooth implementation&optimization of these sales channels. Knowledge of SEO principles is a plus. The design will just be a shell and basic which comes wi...

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา
  Laravel Developer - Create New Pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Just crud for the table. (On existing project) DB is done. (5-6 columns only) FTP only. Immediately

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Ecommerce Site for physical products 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking for a seasoned professional who can craft an online ecommerce...than 100 products. Key Features Include: • User Review System - Customers should be able to leave critical feedback on the quality and usefulness of the digital products. • Membership and Subscription Services - To encourage customer loyalty and repetitive purchases, the inclusion of this service is essential. • Online Shop - A friendly user interface that lets customers effortlessly navigate, pick, and pay for their selected items online. The ideal candidate for this job would be an individual or team who can integrate all these features seamlessly, while ensuring maximum functionality and user-friendliness. Budget is negotiable based on expertise and experience. Looking forward to r...

  $190 (Avg Bid)
  $190 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา

  Tasks: Improve loading time and performance for our web app's main page. Currently the page takes an extreemly long time to load (over one minute) where the same page using the SAME API endpoint to access data from the same DB in loads in a few seconds. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on converting our angular.js to (we have already converted 50-60% to ). Details of our current project STACK can be seen here -> 1) Improve loading time for 1 of our webapp pages and remove a few bugs

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Tasks: Improve loading time and performance for our web app's main page. Currently the page takes an extreemly long time to load (over one minute) where the same page using the SAME API endpoint to access data from the same DB in loads in a few seconds. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on converting our angular.js to (we have already converted 50-60% to ). Details of our current project STACK can be seen here -> 1) Improve loading time for 1 of our webapp pages and remove a few bugs

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient freelancer to build an google sheet based time sheet as demonstrated in attached. following data are available.: 1. emp#, name, vendor name, clockin/out time, date, project# 2. based on this info, i need an extract of who is absent and the date of absence (who is supposed to be working and is available on employee db) 3. based on the info, i need as well a time sheet as demonstrated in screenshot (see attachment).

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  This work is for a non profit organisation. We are developing a device which hopefully helps to avoid human-elephant conflict in South East Asia. You job: 1. Show me how to querry data in Firestore (Collection Groups) a webpage which shows data from a Firestore database in a table. I should be able to sort the data in the table. Similar to what you can see here: The Firestore data is shown in the attached picture.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ... I have numbered them in relative order of importance. 1 - Skyline photo of the city I live in (purchased from iStock) 2 - High school both of my daughters attend 3 - Three different options of photos of my wife; A is my fave if you can crop out the lady on the left 4 - Oldest daughter; please crop her out 5 - Youngest daughter 6 - Family photo from amusement park 7 - Dog 1 8 - Dog 2 (tried to pick a funny, whimsical one of her sleeping) 9 - Dog 3 10 - Murial wall from the town I grew up in 11 - Water tower from the town that I was born in 12 & 13 - A group I started called Dazzler Dads, that is very important to me; please use both 14 - Disc golf league banner 15 or 16 - Two additional disc golf photos, please use only one or the other 17 - My company logo 18 or 19 - The un...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I have a small Python Script that I execute on a remote Linux server from Windows cmd. Inside the script, I put a car Id (VIN = Vehicle Id Number: 17 characters), some data about this car, are retrieved and stored on a DB. I would like to execute the Python script from a webpage (to implement to my wordpress website) with an input field to enter the car VIN. Once the car data are retrieved and stored on the DB for the VIN by the Python script, we show the result on the webpage. If you are interested by the project, please check PDF detailling tasks to realize. Please make me offer only if you are available now to work on it (1 to 2 days to dedicate I guess - if you have all skills) Thank you

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...to be exactly as attached but with the following updates: 1) Add our logo in replacement of the Cyphor Technologies logo. 2) update the main bold text (The Best .net objuscator) to be : There is a NEW Social Media network 3) update the smaller text to be: Share moments with real friends & family. 4) Change the get started button text to Join Today and colour to the colour theme from our logo (pick one colour that matches) The project needs to be completed ASAP, so I am looking for someone who can take this on immediately. Ideally, you should have experience in graphic design and banner ad creation. Your portfolio of previously completed banner ads will be highly appreciated. Thank you. Budget is $20 and this needs to be completed now. We would like all the banners sup...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Azure Blob Restoration & Scheduling Project (multiple bak files) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need assistance with restoring and scheduling Azure Blob Storage backup files. • I require the backup files to be restored as tables. • Although I don't have a strict timeframe for this, efficiency is still appreciated. • In-depth understanding and experience with Azure Blob S...scheduling Azure Blob Storage backup files. • I require the backup files to be restored as tables. • Although I don't have a strict timeframe for this, efficiency is still appreciated. • In-depth understanding and experience with Azure Blob Storage backup files is critical. Familiarity with Azure db, specifically restoration procedures, will be a significant advantage. The project offers the opportunity to utilize and demonstrate expertise in backup restoratio...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking to build an application mirroring the functionality of Ola. Primarily, the app should be capable of: - GPS tracking: This is to ensure real-time tracking of rides, letting both drivers and passengers know each other's accurate location. - Ride Booking: The main functionality of the app, where users have the ability to book rides, select their pick-up and drop-off locations. - Payment Integration: Seamless handling of transactions is a requisite. It should allow the users to easily pay for their rides using different payment methods. The app needs to run on different platforms including Android, iOS, and Web. As for the design preferences, I am leaning more towards a minimalistic yet modern design that incorporates tasteful pops of color. It should be easy on th...

  $1361 (Avg Bid)
  $1361 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Laravel Developer - Function Display 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  DB done, create Ui to show table only. Amend minor formula

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...the service to process them, and then validates the service's response by querying the database where the service logs responses. The main steps are: Clear any existing data from the db tables used by the service for logging. Insert test severity data into the db that the service will use. Insert test alerts into the db that the service will use. Generate test input payloads using the fixture. This contains a variety of test cases. For each test case, send the input payload to the Virtual Coaching service queue. Wait for the service to process the message from the queue and log the response. Query the db table where service logs responses and compare to expected response based on test case. Validate the service response matches what is expected for ...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...capable Laravel developer to work on my existing B2B portal. The tasks involve maintaining the site and adding extra features to it. Here's a quick rundown of the requirements: - **Adding Features:** One critical functionality that needs to be added to the site is 'Product listing and Filtering'. This feature will endow the users with the ability to sift through the myriad of products and cherry-pick the ones that serve their needs. The developer must understand and implement the listing and filtering functionality, ensuring that it functions efficiently and accurately. - **Resolving Issues:** My current B2B portal seems to encounter some bugs that impede the overall user experience. I need someone proficient in debugging and issue resolution to squelch these fu...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Mercedes-Benz/Porsche Car Museum (choose 4 landmarks to photograph) Subject: This car (mainly) Mercedes CLS Shooting Break Porsche Panamera Sport Turismo Number of shots: no less than 20 (10 pictures of this car and bicycle, 10 pictures of three cars in the same frame) Shooting content: Vehicle shooting footage, including pedestrian reaction (Onlookers, shocked, or applauded, etc.) Pick up the car and unpack the box*1 - pick up the car and get off the trailer Luxury car in the same frame *2 - appearance class body posture body lines panorama + details Bicycle video * n-body posture lines panorama + details Exhibit the crab row circle (U-turn on the spot) rear wheel steering function Number of shots: 15S > 4 videos...

  $364 (Avg Bid)
  $364 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I am looking for a capable professional to help me provide efficient and comfortable transportation services specifically tailored for elderly clients and clients with mobility issues. Key Objectives: - Providing non-emergency medical transportation - Accessibility for wheelchair users - Offering personalized door-to-door pick-up and drop-off services The ideal candidate for this project would have experience in transporting individuals with special requirements, excellent communication skills, and a high degree of patience and empathy. They would be able to ensure that every journey is safe and stress-free for the client, by maintaining comfortable, accessible vehicles and offering personalized assistance during each transportation process.

  $402 (Avg Bid)
  $402 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Hello, I am currently experiencing a critical issue with a Python script integrating LLAMA 2, Chroma DB, and LangChain for document retrieval and processing. This system was operational previously but has recently started malfunctioning, particularly in retrieving accurate information from the VectorDB. Project Overview: The script monitors a specific directory for new PDF files. Upon detecting a new file, it performs OCR (Optical Character Recognition) using EasyOCR to extract text, which is then stored in a ChromaDB. Subsequently, it should allow querying LLAMA 2 to search for the most relevant document and provide answers to questions. However, instead of retrieving accurate information, the system now generates incorrect or "fake" information. Specific Issues: •&b...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...game programmers to assist with tech prototyping. Currently, we are just a 2-man team of a writer and a designer working on the game concepts. There is substantial design now for us to start prototyping the game mechanics and testing the gameplay. The prototype will need to be quick and dirty for us to test with readily available target audience. Main focus is to make sure the gameplay is easy to pick up and sticks the engagement. More info is available in the attached PDF. Do note that we would require a signed service agreement for this engagement. Further details will be discussed after freelance work is confirmed. If you are within proximity in terms of location, that will be the best. APPENDED INFO: Pardon my inactivity as I am most probably conducting classes. We are l...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  Tasks: Improve loading time and performance for our web app's main page. Currently the page takes an extreemly long time to load (over one minute) where the same page using the SAME API endpoint to access data from the same DB in loads in a few seconds. If you are awarded the task we expect you to accept IMMEDIATELY and if the project is not accepted immediatly we will award it to another developer. This task should be delivered in 1 day and if it is successfully completed we would like to keep the developer long term with 20-40 hours a week working on converting our angular.js to (we have already converted 50-60% to ). Details of our current project STACK can be seen here -> 1) Improve loading time for 1 of our webapp pages and remove a few bugs

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Swift Logo Font and Text Update 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Ideally, you should have a proven track record in graphic design and typography. - Task: Your main task would be to update the font and change a couple of words in our current logo. Being proficient in software like Adobe Illustrator or Photoshop is necessary for this job. - Font Preferences: While I skipped the question about my preferred fonts, you should present different options, and we can pick the best look that suits the brand. - Time Frame: The project needs to be finished as soon as possible, so I'm looking for someone who can start right away and provide quick delivery. Apply if you're skilled in typography, can work under a tight timeframe and can provide creative input on the most suitable fonts for a logo. Your portfolio of previous similar work will...

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  ...on the hunt for a skilled website developer that can help me launch a personal blog with a focus on dogs. This won't just be any blog, but one specifically designed to aid in my affiliate marketing efforts. Key Features: - Unique and enticing design that appeals to dog lovers - User-friendly interface for easy navigation - Ability to add fresh content regularly (categories, affiliate product pick, etc.) Ideal Skills: - Experts in developing engaging blog sites - Background in affiliate marketing sites is a plus - Familiarity with SEO best practices will be beneficial Job Experience: Experienced web builder with a record of creating effective personal or affiliate marketing blogs, preferably in the pet niche, to use Astra theme. I look forward to receiving your propo...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Create a bot in Python for the site blur.io 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I use the site to make loans against NFT's. I have my own set of criteria that I use, and I would like to automate it as much as I can. Currently, I spend hours per day looking through collections to pick only a very small number that I am interested in. I would like to make a bot that monitors the site and notifies me by email and text message when the collections I'm interested in have loans at auction that meet a certain APY, LTV, Rarity, Listing status, etc. I don't think it's too complicated, but it's outside of my area of expertise. I would like this project to be a focus for someone I hire so that I can get it finished sooner.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Pick up a pocket pussy for me today

  $30 - $250
  พื้นที่
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  SAP Business One Rounding Formula Required 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently seeking an experienced SQL developer who can craft a formula for rounding up all values in a column in SAP Business One 9.3 in the Print design layout. Your expertise should lie particularly in SAP B1 SQL DB. Issue: I currently have value in a Order in sap business one in one colum. Any value < 0.5 is being rounded to zero. I want this it be rounded to 1 So example: 0.23 round up to 1 0.55 round up to 1 1.4 round up to 2

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...graphic design skills or a team to build HTML5 pages using the template and wireframes that I provide. I am a developer myself with experience in Vue.js and I want the individual pages built as separate HTML5 files or as a Vue.js project/components, this project doesn't require you to implement any functionality, just the HTML5 design following the template () to adhere the wireframe we will provide. The site is for an existing business and the main purpose is to provide a platform where our customers can plan their meals and order groceries online. Key Aspects: • Develop the HTML5 pages or Vue.js components/views using wireframes as a guide that I will provide. • Design various graphic elements

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  225 คำเสนอราคา
  Nucleo eMMC PCB Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project focuses on the design of a PCB replicating the form factor of a Nucleo-F446RE, while retaining all pin headers for Nucleo compatibility. The objective is to seamlessly integrate the THGBMNG5D1LBAIL eMMC stor...eMMC programming. Specific microcontroller pins, to be provided, will establish connections with the eMMC. All components utilized in the design, including capacitors sourced from Samsung and resistors from Uniroyal, will be procured from JLCPCB to ensure efficient procurement and assembly. For this project, you will need to submit the Altium design files, Bill of Materials (BOM), Gerber files, and pick and place files for manufacturing.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Creative Hotel Website 3 วัน left

  ...with strong graphic design skills . We need to build an artistic-style hotel website. Our aim with this website would be to entice people to come to Varanasi for its heritage and culture and then chose our heritage hotel. The hotel wll be the main highlight. Key Requirements: - Adapts a Creative/Artistic design style - Weave Varanasi story , heritage, culture and embed hotel in short video, can pick up beautiful images online too. - Build Hotel Story - Super heritage hotel built in the 1860's - some graphic skills are required to ensure that the hotel gets the impression and heritage feel needed. - Reference website - , Ideal freelancers

  $306 (Avg Bid)
  $306 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา

  I'm looking for a Senior Java Developer with expertise in the Spring framework to work on a substantial software project. The successful candidate should be prepared to design and implement systems that can handle large-scale use, with more than 1000 users. Key responsibilities will include: - Developing using Spring Framework - De...that can handle large-scale use, with more than 1000 users. Key responsibilities will include: - Developing using Spring Framework - Designing for large-scale user loads - Implementing a NoSQL database, preferably MongoDB or Cassandra - Implementing Redis, MinIO The ideal bidder will be intimately familiar with these technologies and have proven experience working on large-scale projects. Proven DB efficiency and optimization skills will be high...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Wordpress College Admission Form Optimization ( Remote work ) 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...all the customizations, there are some facets of the project you should be aware of. - Admission Form Design: A user-friendly design that allows applicants to intuitively fill in their information is vital. - Save-and-Continue Feature: A stand-out feature that is a must-have in this customization is a “Save and Continue” feature. This will allow prospective students to save their progress and pick up where they left off should they need to step away from the application. ## NO Advance payment ## **Work Done = Payment Done** As the ideal candidate, you should be adept at Wordpress customization and have experience in user interface design. You should also be capable of enhancing existing features to ensure a smooth website experience, specifically for form filli...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Migrarte Laravel Project - Not overwrite at some pages 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Move only file, I will import db

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Google analytic g4 & Adsense drop too much data traffic while GWT appear at steady number Hi. Since 15 February 2024 our site start lost traffic at google traffic g4. My adsense pageviews also drop too much The weird this data traffic at google webmaste...start lost traffic at google traffic g4. My adsense pageviews also drop too much The weird this data traffic at google webmaster tool gwt show steady number Didnt show any drop We also already check several our primary keyword at steady number of ranking If anyone know what the cause of this issue, let us know. PLEASE Explain at your PROPOSAL how you will solve this issue and the best i'll pick the WINNER to carry and solve this project. Thank you. *** PLEASE MAKE SURE DONT WASTE MY TIME OF YOU'RE NOT CAPABLE...

  $30 - $250
  ปิดผนึก
  $30 - $250
  6 คำเสนอราคา

  ...can stand out! (Upon successful completion of the test) - Priceless! ➡️ Unlock hours of groundbreaking video content I’ve been working on for months that's nowhere else to be found. (399 USD, INCLUDED!) ➡️ Numerous attachments with client conversation pipelines, strategies, tools and much more! (199 USD, INCLUDED!) ➡️ Dive into biweekly live streams with the masters, ask anything you want, and pick up secrets they don't just share with anyone. (100 USD per hour, INCLUDED!) ➡️ An overview with my thoughts of all newsletters I'm subscribed to in freelancing/AI/Digital, giving you the edge you need. (99 a month, INCLUDED!) ➡️ ️Personal guidance & mentoring from best freelancers (From 80-120 USD per hour, INCLUDED!) Worth THOUSANDS of dollars, it’...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา