ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  91,516 politics campaign design งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ฉันต้องการให้คุณสร้าง campaign สำหรับนำไปลงโฆษณาในเว็บไซต์ และ blog ของฉัน

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Create Email Content for Beauty Product Supplier (15 emails) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to create content for 15 emails, which will be a part of an email nurturing campaign. Copywriter Graphic Design (images can be supplied) Discount Programs We use Mailchimp to deliver the emails, which we manage ourselves.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  GOOGLE ADS MANGER 6 วัน left

  I NEED A GOOD GOOGLE ADS MANGER FOR MY SAUDI ARABIA LEADS GENERATOR CAMPAIGN FOR MY COMPANY IN THE UAE , I NEED TO RESET THE CAMPAIGN AND THE AD SETUP FOR THE BEST RESULTS FOR THE LONG AND THE SHORT TURM

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Full-time Facebook Ads Manager -- 4 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, my name is Michael, and I am the owner of Facebook social media marketing agency. Over the past few months, my agency grew to the point where I could no longer do all jobs myself. I am looking for a highly talented and experienced Facebook Ads Media buyer that has run Ads for e-commerce stores and coaches. We are looking for somebody with a strong work ethic and analytical skills, ex...experience in marketing (degree is not necessary), good copywriting skills (ad copy) an ability to look at marketing holistically. As a business owner, I understand how important it is to provide a good work environment and constantly further your expertise. We pay you for five ad accounts you will be managing, plus percentage bonuses for the ROI produced for each client (Revenue-Ads Spend on Camp...

  $1893 (Avg Bid)
  $1893 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  GOOGLE ADS MANGER 6 วัน left

  I NEED A GOOD GOOGLE ADS MANGER FOR MY SAUDI ARABIA LEADS GENERATOR CAMPAIGN FOR MY COMPANY IN THE UAE , I NEED TO RESET THE CAMPAIGN AND THE AD SETUP FOR THE BEST RESULTS FOR THE LONG AND THE SHORT TURM

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  We need a person to create a beautiful artistic email template (logo and images provided by us) and to launch and follow an email marketing campaign.

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Mailster Sending 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are using Mailster to send out mailing campaigns on Wordpress. We are on a dedicated host and the sending often gives error and stops. We are sending through Amazon SES through the Mailster extra plugin. We need to fix this so sending is smooth but it keeps giving issues and stops. We have...stops. We have tried many different setting but works sometimes and stops other times for now reason. This is the plugin - We need a Mailster guru who has come up against this issue before and can solve this for us. Please do not bid on this unless you have actually fixed this before? Also the click tracking on campaign opens has stopped working which might a firewall issue and we need some help to solve that well.

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Create Email Content for Beauty Product Supplier (15 emails) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to create content for 15 emails, which will be a part of an email nurturing campaign. Copywriter Graphic Design (images can be supplied) Discount Programs We use Mailchimp to deliver the emails, which we manage ourselves.

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Looking for a Google Ads expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a professional Google ads expert to help me set up ad campaign for an online pet shop. The main focus is to boost the sale of a hypoallergenic dog food. The campaign will be run in my own ad account. I need someone to guide me on the following: 1) how to improve search impression share 2) how to choose bid strategy and determine CPA value 3) how to improve landing page experience 4) writing effective ad copies You will need to do some basic research on my products and make suggestion. I will implement the changes myself. Could be an ongoing project to continue to improve CPC and CPA. The problems I am facing now are: 1) kws with relatively low search volume in my region 2) low search impression share (<10%) 3) low landing page experience for some ...

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Buscamos vendedores Biligues, Ingles/Espanol, para ventas por telefono, y Facebook, Para ventas a clientes de Estados Unidos, Debe ser Fluido en el ingles, escrito y hablado. Tener conexion de internet estable, audifonos, y estar disponible 48 horas a la semana, conectado via webcam y teamviewer durante horas del trabajo. Se requiere un minimo de 48 ventas a la semana, Salario Base de $500 Mensuales + Excelentes comisiones por ventas si pasa de la meta de ventas. Porfavor Oferte por un mes de trabajo 192 Horas

  $525 (Avg Bid)
  $525 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Political writer 6 วัน left

  To become a political writer, you’ll have to write and edit factual, objective articles for a publication based on interviews with experts. Applicants interested in applying for this position will need to be a meticulous researcher/interviewer, with the ability to follow a very structured editorial guideline and style. Experience in politics/media is a plus, and experience in communications/journalism/marketing is a must.

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  need an essay writer 6 วัน left

  ...economic and political empowerment. From the old school male bread-winner/ Female Home maker model, to after World War II that female labor is in greater needs due to males were sent to joining the War. More and more female to join work place also leads to a new issue: the unequal sexual division of labor in our family structure. The labor difference is making a big effect on wage earnings and politics. Let’s ask this question to ourselves. “What is our children going to learn from being fair when both parents are both working full time, but the mother is doing more family work than the father?” comment I get from professor: explore gender inequality solutions that can result in healthier relationships as framed in a nuclear family structure. You will address...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  School Board logo 6 วัน left

  Looking to create a logo for a political campaign for school board. I would be interested in seeing your ideas but one of my ideas would possibly be a school bus with the candidates name on it and the district they are running in. I'm open to other ideas.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  LinkedIn Ads and using LinkedIn Campaign-Manager 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Have you experience with LinkedIn ads and use the Campaign-Manager in LinkedIn? I need some workshops (via Skype or teams) so that I can use LinkedIn Ads myself. I want to learn, how works targeting and re-targeting in LinkedIn. Prospective users should be link to my website. Perfect, when you have experience to tracking the activities in a small report. I´m looking forward to your response! Klaus

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need to write a video + blog review for this product is for freelancing 1-You need to sign up here to see all details about this product. 2-You need to write campaign ads on Microsoft ads here Budget 25$ADS Done!!

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Skate Board Redraw 5 วัน left

  I need the uploaded image cleaned, redrawn and supplied back in vectors Plus one png image at 6000X6000 pixels or as close as you can get to it. The image needs to use for a PR campaign and may be printed on T-Shirts. Thank you

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  PDF GRAPHIC TO HTLE FOR EMAIL CAMPAIGN 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to have 4 separate PDF;s converted to HTML so we can send the emails using

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Trophy icon Cyber-monday advertising on short notice หมดเขตแล้ว left

  This contest is to create an emailer (.html page) and a social media advertisement that announces the Cyber Monday Sale for our product. Both deliverables can look the same but be output differently. Elements can be taken ...advertisement is: CYBERM2021 • Shop between Nov. 29 – Dec 3 • The perfect gift for someone who has everything! • In stock and shipping now! There should be several ‘Call to Action’ buttons/links to the website located throughout. The contest winner will have made a live, awesome, elegant, sales advertising that fits our style and theme. Deliverable1: Static webpage suitable for email campaign Deliverable2: Content that will be posted onto our social media sites. All content must be delivered before 11:00PM Easter...

  $115 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี

  We need someone detail oriented to collect email address from a social media website and paste them into a simple spreadsheet.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Project for Sumit K. 8 วัน left

  Hi, I'm looking for someone to help me with some integromat set up between Zoho Recruit and Reply.IO. Both programs have API documentation and Integromat has a lot of native function but will need some custom API requests. Example's of what's needed: Zoho Recruit > API call or integromat function to get list of contacts by status for example > staus = X > push to campaign ….. >

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for someone to help me with some integromat set up between Zoho Recruit and Reply.IO. Both programs have API documentation and Integromat has a lot of native function but will need some custom API requests. Example's of what's needed: Zoho Recruit > API call or integromat function to get list of contacts by status for example > staus = X > push to campaign ….. > API call for the remaining?

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Raman L. 8 วัน left

  Hi, I'm looking for someone to help me with some integromat set up between Zoho Recruit and Reply.IO. Both programs have API documentation and Integromat has a lot of native function but will need some custom API requests. Example's of what's needed: Zoho Recruit > API call or integromat function to get list of contacts by status for example > staus = X > push to campaign ….. > API call for the remaining?

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Aftab Y. 8 วัน left

  Hi, I'm looking for someone to help me with some integromat set up between Zoho Recruit and Reply.IO. Both programs have API documentation and Integromat has a lot of native function but will need some custom API requests. Example's of what's needed: Zoho Recruit > API call or integromat function to get list of contacts by status for example > staus = X > push to campaign ….. > API call for the remaining?

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Project for Piotr B. 8 วัน left

  Hi, I'm looking for someone to help me with some integromat set up between Zoho Recruit and Reply.IO. Both programs have API documentation and Integromat has a lot of native function but will need some custom API requests. Example's of what's needed: Zoho Recruit > API call or integromat function to get list of contacts by status for example > staus = X > push to campaign ….. > API call for the remaining?

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  email campaign -- 2 4 วัน left

  I need an expert that can help me generate real 1000 email list and 100 leads (USA), that can help us blast an effective campaign to our targeted audience ( which is the 1000 and 100 emails generated), and 1500 email list and 200 leads (EUROPE COUNTRIES).

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  email campaign 4 วัน left

  Hello professionals, We need an expert that can help us generate real 1000 email list and 100 leads (USA), that can help us blast an effective campaign to our targeted audience ( which is the 1000 and 100 emails generated), and 1500 email list and 200 leads (EUROPE COUNTRIES). We are urgently in need of this, before sending your reply message kindly go through this request to see if is what you can do.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...v=k0poVtBhIsQ&t=436s Also, we are being supported by Brainport. Which is an innovative high-tech ecosystem. Here more info about Brainport: This work can include: - Integrating advertising channels - Connecting the data points to our system - Create systems for automated campaign creation - Communication with the team for data supply - Launch campaigns - Analyse how the campaigns go - Analysing the profits - Optimise the campaigns - Communicate with content responsible - Writing sales copies - Optimising SEO - Working with the team to improve the AI copywriting tool - Create automated rules - A/B testing different content, titles, audiences, budgets, countries

  $1159 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $1159 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Looking for a Hindi Writer 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to do in research in Hindi Language - Domain is Politics

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Write 300-word news articles @ $3.00 per article. News articles should be about trending and hot news relating to science, technology, entertainment, politics, health, and sports. Filipino writers are preferred. Entertainment-related news pertain to Philippines, US, and UK news.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...great attention to detail (very important) You have a sense of humor and emotional awareness Now the role Training will be provided. Duties include: 1. Repurposing content - might include watching videos and pulling out golden nuggets to repurpose in a quote or a short video clip to use on another platform. 2. Adding Videos to YouTube Channels, Wordpress Blogs and Creating Emails in Active Campaign from them. 3. Creating spreadsheet templates, working with formulas and sending out Invoices. 4. Daily adding, cataloging of friends and sending out messages at specific times of day to build audiences and engage with new prospects (Time to be negotiated depending on your time zone). 5. Create Facebook & LinkedIn Posts in groups and profiles. 6. Managing a Facebook Group, ...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  Description: We are looking for an expert in Google ads capable of taking advantage of US $ 10,000 to attract clients to our projects. Google nonprofit campaigns have their particularities, so the candidate must know and have experience specifically with this modality. Category: Digital Marketing and Sales Subcategory: Advertising on Google, Facebook

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Get Participants for Online Giveaways. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to connect with freelancers who can offer some method of generating participants for online giveaways. Every 3 hours, there is a $2.49 - $19.99 item given out. Every 9 hours, there is a $19.99 -...participate, a user only has to visit the link. They do not need to provide payment, or perform any other actions - it's very simple. You can take a look at the daily giveaways to see it for yourself at With an understanding of the promotion, do you feel like you can help spread awareness and generate participants? It may be that you can organize a social campaign, post in your communities, or other strategies, Let me know if you are able to help me generate participants, how it will be achieved, and the cost to execute your plan. Thank you

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...such as YouTube, Instagram or TikTok for internationally renowned clients in the entertainment industry. We are looking for an experienced Google Ads & DV360 specialist who can support us with A/B testing and execution of campaign optimizations on YouTube Your Skills: - 3+ years of experience in online paid marketing (focus Google & YouTube). - Confident handling of Google Ads, DV360 and Campaign Manager - Strong knowledge of common KPIs (CPC, CTR, CPV) and their benchmarks - Experienced in managing, handling and optimizing international six- to seven-figure campaign budgets Your tasks / The project: - Set-up and execution of A/B tests of TrueView campaigns - Analysis and optimization of different bidding strategies - Detailed analysis and troubleshootin...

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We need a creative ad campaigns for our new products.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  3-month Lead Generation through Sales Navigator (Linkedin). We are looking for a Lead generation specialist to manage an outreach campaign for one of our clients. This is a minimum 3-month project but with the objective to extend indefinitely based on the performance of the campaign. The candidate will be responsible to initially manage 1 client and with the objective to manage other 4-6 campaigns simultaneously. The ideal candidate is someone with already experience prospecting with Sales Navigator We will provide you the training, message strategy and scripts, search group lists ready to execute, and access to our proprietary system to make the outreach and follow-up workflow more efficient. We don't use any automation tools but the system we have in place will mak...

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Our Team...executing effective marketing strategies across the entire NFT world, assisting with campaign development, analyzing the effectiveness of each campaign, and developing our lead generation programs. The right candidate will play an integral role in building and engaging the project's client base, and in creating effective strategies that promote the long-term growth of our project. The functions to perform in this position could vary, the main ones to include are; - Develop marketing strategies for the project, including its websites and social media. - Create and execute lead generation programs. - Analyze the data to determine the efficiency of the campaign. - Develop and communicate marketing plans, campaign results and project recommenda...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  iOS and Android event management application which supports following functionality and the deadline for event is 28th November 2021 Registration functionality Design material (logo/color/content/etc) Badges can be printed in the event site with barcode and in mobile Meeting or Request Management (including calender view) Attendance engagement ( voting , questions , ;...) Video stream of the event - Through mobile workshop attendance list can be identified (based on qr scan) they will run campaign to share invitation with guests Tracking attendees and No Show guest Admin Pages - Reports & Meeting allotting General- Language Support - Arabic, English, French for all Pages General- Preparing Build and Store Listing - iOS and Android General- Push Notifications - Google Fire...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Youtube video editors and marketing 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need experienced youtube video editors . Also should be doing campaign

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Email Campaign 7 วัน left

  Hi Anayat H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Google ads campaign 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need someone who can manage google ads campaign and generate sales

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Amazon ads 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I'm looking for Freelancer who have very good experience with an Amazon product advertising. Looking for Freelancer who had experience with a phone case amazon ad campaign Thank you

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am looking for experienced freelancer who can help me creating either a newsletter/poster for email marketing campaign. I will provide the images and contents, you just need to transform it to an attractive but professional email marketing campaign.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Overview of job Handle high-profile performance clients in the space of search marketing and platform based biddable media. You will be responsible for ensuring optimum ROI for clients’ performance campaign. Measures of success – • Understood the complete biddable media scenario on client’s business, e.g. Search, Facebook, etc. • Handled day to day tasks / requirement effectively • Optimized implementation in all biddable media platforms • Recommended and implemented best practice • Explored and executed an innovation in one of the biddable media platforms • Exceed client expectations in terms of biddable media implementation • Create a road-map for the next year Responsibilities of the role: • Analyse, track and optimize on ...

  $2315 (Avg Bid)
  $2315 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Email Campaign Designer 3 วัน left

  Looking for someone to design some email templates (2-3 templates should be fine) for email campaigns for my IT Ecommerce store. Email templates should just be to attract new customers and not for abandoned carts, etc. Just to attract new customers and attract more sales...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  We're looking for someone to rank our site on google and also optimize our google adv campaign.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา
  manage campaign to increase E-Commerce sales 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, i have google shopping already working but don't make sales from ads only from organic serach. can you help me get sales? from the info i got untill now its look like: total % conversion rate is very low (%0.6), and cost per conversion is very expensivethat's because we have only Google Shopping campaigns. so only this, very small % of visitors are buying immediately, others just are closing your website and never comeback. for that you need to have additional campaigns which helping exactly to sell your Ads Retargeting Campaigns. Google/Youtube/Facebook/Instagram Ads Retargeting Campaigns this is the site:

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Setup google & Twitter ad campaigns 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Google text search ad campaign Twitter ad campaign need to setup. Our company is a Crypto investment & portfolio tracking platform.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  SOCIAL MEDIA MANAGER REQUIRED 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  STARTUP REQUIRES SOCIAL MEDIA MANAGER I require a dedicated experienced person to deliver a social media campaign for the first 30 days. (Stage 1 SM campaign - if happy with the performance I will extend) Full Marketing Strategy. Campaign Setup . Audience Research. Content Copywriting. Graphic Design & Video. Hashtag development, Data Tracking . Retargeting. Optimisation & Metrics. Task includes set up facebook, instagram and tictoc and linkedin, pages and advise on google ad words. I am focused on developing an impactful stage 1 campaign, that has powerful SEO, able to entice email, leads to sales, and organic growth.. Please submit your offer with a monthly schedule for all activities you propose. I will need to see exactly what I will rec...

  $296 (Avg Bid)
  $296 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Social Media Growth Manager 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...media strategies for clients that leverage best-in-class tactical and social storytelling approaches to stimulate traffic and brand awareness. Provide guidance on the best tools. Set up and manage paid social media ad campaigns on LinkedIn, Facebook, Instagram, and other social channels. Collaborate with campaign managers, creative, content, and corporate communication teams to gather critical information and assets. Capture and analyze campaign data, optimize performance, report on campaign results. Provide strategic insights and recommendations for future campaigns based on lessons learned. Evaluate and improve the success of social media and influencer campaigns, reporting back to internal and external stakeholders as appropriate. Brainstorm new, creative a...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา