ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  293,754 polys low poly model งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  3D Rendering Perspective หมดเขตแล้ว left

  ...(ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของงาน) ❗️ หมายเหตุ : สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง จะคิดราคาเพิ่มครั้งละ 800 บาท ✨ สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D ANIMATION สกุลไฟล์มาตราฐาน VIDEO .MP4 ---------------------------------------------- ? รับสอนโปรแกรม 3DSMAX ขั้นพื้นฐาน สอนทักษะขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการออกแบบและขึ้นงานสถาปัตยกรรม เพื่อสามารถสร้างผลงานด้วยตัวเองได้ ? รายละเอียดเบื้องต้น - การขึ้น MODEL งานสถาปัตยกรรม - การตั้งค่า MATERIAL เบื้องต้น - การจัดแสงในภาพสถาปัตยกรรมเบื้องต้น - การตั้งกล้องและการตั้งค่า RENDERING - อื่นๆ ? รายละเอียดคอร์ส - สอนทั้งหมด 24 ชั่วโมง 6 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง สอนเฉพาะวันเสาร์ - สามารถระบุสถานที่สอนได้ โดยใกล้รถไฟฟ้า รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - สอนแบบตัวต่อตัว ราคาคอร์สละ 4999 บาท/คน - สอนแบบกลุ่ม 2 คนขึ้นไป ราคาคอร์สละ 3999 บาท/คน ✨ สิ...

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  สร้างแบบจำลอง 3D หมดเขตแล้ว left

  สร้าง 3D terrain model เพื่อนำไปใช้ใน Ansys fluent วิเคราะห์การไหลใน terrain ซึ่งโมเดลที่ทำต้องมีขนาดเหมือนของจริง และสามารถตีกริดใน ansys ได้ ราคาเสนอมาได้ค่ะ

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  General Labour หมดเขตแล้ว left

  ...client is opening a new manpower agency focused on providing organizations like bars, clubs, tourist attractions, theme parks and government offices, concerts special protection staff. This company is being setup in Bangkok because of a huge market in Thailand. My client will provide manpower services for all clients with a very low and competitive pricing. They are in the process of setting up a very big corporation in Bangkok. We are currently seeking freshers or low experienced people or freelancers either male or female with a good knowledge of the local areas within Pattaya and are willing to support our clients with their security requests on time and in an economical way. This will be the launch of the testing phase of the firm. WE WANT TO RECRUIT EMPLOYEES TO HELP ...

  $106 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...-Lighting+Camera -Rigging -Animation -Rendering -ผลิตผลงาน 1 project -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation -รับจัดแสงงาน3D -รับ Rigging โมเดล ใส่กระดูก ทุกรูปแบบ .................................................................................................... -ทำ 3D perspective บูธ งานเว้นท์ ผลิต -ทำ 3D ผลิต -ทำ 3D การจัด งานอีเว้นท์ จัดวางภาพรวมของงาน -ทำ interior ภายใน ภายนอก (ต้องมีแบบมาให้) ถ้าไม่มี ค่าแบบต่างหาก -ทำ Model บ้านต่างๆ ของ สถาปัตยกรรมภายนอก และ Animation .................................................................................................... รับทำ...

  $615 (Avg Bid)
  $615 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  computer vision image detect 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Automatically detect known/unknown people from images. Reply human behaviour. Doesn't matter angle of taken pics to detect if person is known or not. Abstain facenet based model, please. Output of the project: - Trained model to be consumed. - 9837 images for training. - Code % Documentation for retrained other architecture models (v5s and so on). - Performance up to 97% of accuracy: It will be validated with a unknown dataset of 2000 images.

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hello! Do you have any experience with using I2S and DMA for the ESP32? I need to be able to capture a signal (low-high-low pulse) and store the duration to the internal RAM. The resolution needs to be 20MHz (50ns). Optionally, having a timer interrupt this fast that stores to memory would work.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Synchronous Reluctance Motor Controller design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an electrical enginner of extensive electronic knowledge to develop an inexpensive motor controller for a synchronous rel...electrical enginner of extensive electronic knowledge to develop an inexpensive motor controller for a synchronous reluctance motor. Project premisses are: - project must be of a production level of detail, so that it can be mass manufactured with third party facilities (gerber files, CAD files and everything related to fabrication must be developed); - the design must be of very low complexity to produce and low cost, all of that within a robust package; - minimum efficiency of 95% when on maximum power output (about 200kW); - BOM list of about 250$ maximum; - clever selection and sourcing for components in order to avoid shortages that would harm ...

  $1078 (Avg Bid)
  $1078 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Nursing Healthcare COVID-19 vaccination acceptance strategies (different countries' vaccine promoting strategies) Health Belief Model to evaluate the strategies

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  Low Cost Influencer Required For Publicity

  $8 - $20
  $8 - $20
  0 คำเสนอราคา

  ...Faster. And what have to be Done (This part would need a Little Month): -The Whole Lobbies/Rooms -Tournaments Schedule -Matchmaking -The Multi Finally: -A Beta with Some change to do according to Feedbacks (2 Weeks, The beta will certainly take 2 weeks, but you will not be full time during this period) -Support During the First Release Week Terms and contract: Considering that we are Low Budget and It should not be more than 2 months of works, so There is 2.5K€ Plan as partial Salaries and then rev-share 10% of the price (Store’s fees and TVA deduced) capped to 25k€. Which Make 27K€ for the Whole, For 2 Months it Can not Be more Every Payment will go through Detailed Milestones (1 by 1). And I would prefer to work with experimented Freelancers. Y...

  $2345 (Avg Bid)
  NDA
  $2345 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We’re given a flight dataset and we’re asked to find a model that delivers the optimal assignments of airplanes and airlines to terminal slots. We have to train models that are able to predict delays and cancellations and make recommendations for an airline company to improve the airline operations and then write a report.

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Low Risk Hedge EA 9 วัน left

  Hi Narashimman, this is the new project hire as per the discussion we had in the previous chat.

  $1150 (Avg Bid)
  $1150 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Roll-call app Node.js 6 วัน left

  ...is not possible anymore for students to check in -at any time, the teachers must be able to create different statistics about single student attendance and entire class attendance based on the available system’s data, in tabular form -a student should be able to see only the data about his/her attendance mysql or mongodb database should be used for this connection. would be nice to have it in a model-view-controller environment ...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Game of Life, MATLAB. 6 วัน left

  ...course! Information about task below: In this project, you will implement a game that is a cellular automation with a checkerboard grid. The game is called Game of Life and was invented by John Conway in 1970. Given a starting line-up of a colony of cells in a two-dimensional world and rules for how cells are born and die, you should simulate how the colony develops. A cellular automaton is a model in the form of a grid of cells, where the cells have different states. The condition of a cell changes according to a number of life rules that depend on the conditions of the nearby cells. Biological patterns can be understood through cellular automation, such as how the spots on a leopard or the stripes on a zebrafish grow over time. A study in the journal Nature [1] shows, using n...

  $231 (Avg Bid)
  $231 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Java Swing Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Have the code for model and controller need to build a view based on that using Java swing within 2 days.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  NEW Freelancers, Flask or Django Python expert needed from Pakistan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some new freelancer for work of python, Flask or Django I need work from new freelancer and at low budget from Pakistani freelancer

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  campaign fundraiser 6 วัน left

  "We are looking for fundraisers who can start generating funds as soon as possible. selected candidates need to raise funds online and offline for various critical causes. Role requires: to be quick and logical to travel achieve target Positions:5 Remuneration: revenue sharing model mail us updated resume to resolutionu at gmail dot com" **must be able to raise funds without 80g/12A

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...classification tasks with those edges you detected (with deep learning methods described in the paper [1] and [2]). Papers: [1]Dynamic Feature Fusion for Semantic Edge Detection [2] Dense Extreme Inception Network: Towards a Robust CNN Model for Edge Detection Problem 1: what is the problem the two papers aim to solve, and why is this problem important or interesting? (5 points) Problem 2: 1) summarize the two methods, including high-level ideas as well as technical details: the relevant details that are important to focus on (e.g., if there’s a model, define it; if there is a theorem, state it and explain why it’s important, etc) 2) what are the major differences between the two methods? (15 points) Problem 3: perform standard image classification with ResN...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am a student of class 11. I had scored 98.8% in class 10th boards. I was, no doubt, popular in my school for my projects. I like to do it because it makes my free time productive. Instead of playing free fire, I would like to complete your school projects in PPT or MS word. In the attachment, y...had scored 98.8% in class 10th boards. I was, no doubt, popular in my school for my projects. I like to do it because it makes my free time productive. Instead of playing free fire, I would like to complete your school projects in PPT or MS word. In the attachment, you can have my board marksheet and screenshot of Premium MS Office through which I can complete your project with ease. Payment as low as 1 dollar ( rupees 75) per project ONLY ? You can conttact me even through whatsapp - ...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I have CAD file of an over head water tank. I need ETABS model, analysis and design report of it as per BCP SP07.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Create 3d model in creo 6 วัน left

  Need 3d model in .prt format in creo

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Trophy icon FORO RESIDENTIAL TOWER CLUB 2 วัน left

  We are seeking conceptual design services to take our initial study of a 300 room MF tower and convert to a 3D model suitable for placing into Google Earth, preperation of construction estimates and use as preliminary marketing materials including branding Site is 14725 preston rd, dallas, texas Experience with high rise mixed use projects is important We will select a designer from the results of the initial concept contests Bob@

  $273 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี

  9899985641 乂乂Call Girls in Saket,, Special Low price with a special girls Short 1500 Night 6000 in Delhi / NCR Booking 24/7 Call Girls in Delhi |+91-9899985641 Shot 1500 Night 6000 (With Room) Gentleman Only Call Now Best High Class Normal Call Girls Escorts Service In Delhi NCR 24-7 Hours Available Service I, provide In Delhi NCR Female Escorts Sex Service 100% Customers Satisfaction Guarantee VIP Profiles Top Grade Service 100% Cooperative All round Service InCall: – You Can Reach At Our Place in Delhi Our place Which Is Very Clean Hygienic 100% safe Accommodation OutCall: – Service For Out Call You have To Come Pick The Girl From My Place We Also Provide Door Step Services Note: – Pic Collectors Time Passers Bargainers Stay Away As We Respect The Value For Y...

  $10 - $17 / hr
  $10 - $17 / hr
  0 คำเสนอราคา

  ...asking. You come up with great ideas and solutions. - You are hard working. You go the extra mile. - You take full ownership of the job that’s been given. Please do NOT apply when you cannot say “Yes, that’s me!” on each and every item stated above! I don’t want to waste your time, nor mine. If you can say “YES, that’s me!” then read on… MORE DETAILS: Our Domaining Company buys premium domain names low and rents & sells them high. The system you’ll be working on breaks down into these steps: 1. Finding contact info of local business owners. 2. Reaching out to them by email and phone, negotiating and close deals (you rent & sell our domains) The purpose of our company is: increasing leads and sales for local bus...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  NEW Freelancers, Flask, Django Python expert needed from Pakistan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some new freelancer for work of python, Flask or Django I need work from new freelancer and at low budget from Pakistani freelancer

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  We require design load calculations on a number of projects. Specifically calculations for 200mm x 6000mm timber rounds in concrete with max load of 1.5kn @ 3500mm from the ground. In addition to this we need drawings for a free standing pole 8m above ground which will accommodate 3 x 120kg climbers. we also require drawings for steel frame to accommodate 300m zip line max load 6kn

  $5283 (Avg Bid)
  $5283 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  This is to be used for background--link to that site is here: Use these parameters: -Think snowy holiday lodge -Mixed textures -Low tables with comfy couches -Snow falling, lights twinkling -Cozy blankets, fur rugs -Fireplace going with decorated winter white mantel -Christmas tree with presents -Cheese and wine on tables -Plush fur throw rugs, blankets and velvet pillows -Candles on top of the mantles -Mantle with cream stockings and garland -Candle operas on the ground -Chandeliers -Menorah on mantle -I've also attached a few pics for inspiration -Add these bottles to the tables (attached) -use the attached logos/images/styles in the virtual room as well

  $105 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี การประกวดชั้นนำ

  Hi Md Musfiqur Rahman! How are you? I saw your profile and I think we can work together in a small projet. It is the review an adaptation of a mathematical model. I'm adaption the predator -prey model to the industry. The main point it is take the historical data from the company and use it to simulate the future outputs. I can explain better if you are interested and have time. Thanks!

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate. Deadline for this project is Friday afternoon.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  smart parking solution 9 วัน left

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate. deadline is Friday afternoon.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Haidar, I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system. the system requires no more than 5 hours of work, so I am setting the price based on your hourly rate.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  WordPress Web Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for WordPress website designer for my 2 website. Each site may be 3-5 pages with 2-3k words. Websites should be good loading speed and SEO friendly. You have to set up all domain hosting and complete a site live with provided content. What is your previous experience ? I am looking for quality service in low price. The bid price will be final price.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Project for Maxwell J. 9 วัน left

  hi Max, I have a system in mind that I need to be modeled in UML using activity diagram, use case diagram, class diagram, design diagram, and sequence diagram. the system is relatively small, and it expresses real world situation. sample model will be provided, as well as specifications for this system

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  To detect a 3-D model after scanning the QR-code in Hololens 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I am using MRTK (Open XR platform). I fould the code to see the qr code in hololens 2. But I need to have a 3-D model( sphere, Cube or any other 3D model) upon auto detection of qr code.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  NEW Freelancer, Flask, Django Python experts needed from Pakistan 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some new freelancer for work of python, Flask or Django I need work from new freelancer and at low budget from Pakistani freelancer

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Lifestyle Models 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a female lifestyle model who can work remotely. The model is required to take picture of herself in different scenes . The scenes can be outdoor or indoor conveying a story. Qualification: 1) Age 17-46 2) At least 4'8 or above 3) Confident in posing 4) Access to good lighting condition

  $51 / hr (Avg Bid)
  $51 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  3d texturing and rendering 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have to do texturing in my model

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  Hi, I need an archicad model rendered, in Lumion or Archicad. I need it to be done as soon as possible (in a few hours)

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Sketchup is a 3d design software that can be used to model houses for visualization in Architecture and Construction Projects. However, not many people know how to use Layout, which is a program that comes with Sketchup. Layout enables 3d design models to be presented for printing, 2d floor plans, and construction blueprints for permits. This is already the easier way to work instead of using AutoCAD to draw floor plans and going to Sketchup to model 3d designs. Your task is to market this course to Architects, Draftsmen, or Contractors that have a hard time using AutoCAD, have a hard time with drawing in other software, or have a hard time presenting to their Clients. This is a downloadable course that comes with the installer, ebook, sample projects, and linked youtube vid...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  react-based form 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Must-Haves - typescript - 2 sub-forms, navigatable (for forms see PDFs below) - summary page with submit button, server communication is not part of project - generate structured, validated model from entered data - form validation, rules will be specified - Responsive - abstraction: form generated from model (not hard coded) Libraries Frameworks to be used: - react - react-hook-form - muicss

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา
  Tflite Model Validation for an app project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have 2 Tflite Models for Image Classification and Object Detection. We are looking to validate the model with Dataset of 40 Images and share the results.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  is a market for AI applications, changing the way AI projects are built and deployed and enabling businesses to become AI first. Created in collaboration with the most innovative AI developers in the world, the Smarter platform delivers top-tier AI solutions to any global industry that requires them. Our mission is to democratise AI by making it accessible to any company or individual who may benefit from it. As AI becomes more pervasive, access to effective AI algorithms and machine learning opportunities at a fair price is becoming more necessary than ever before - thats where you come in, creating the models for the store. Your Role You will be comfortable building AI models and managing the process of building content in our artificial intelligence app store. This role requires atte...

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  Need model for output variable based on my dataset in Python pandas.DateFrame. This is small data < 10000 rows and ~ 20 cols. Must be done in python, notebook preferred. Very good data scientist skills required. More focus on this than model score. If not, pls don't apply. deadline: 3 days Pls only apply if you can do the following within three days within the budget of 100 USD: I need proof of 1-3 done within 24 hours or else cancel without pay. 1) as in using the code for this: 2) adapt this (if needed) for a sample dataframe with categorical and continuous data with subset of NaNs in either category 3) estimate the NaNs per 1) 4) for each of the clusters calibrate tensorflow DNN 5)

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have several blogs and websites of my own + some client projects. I am only looking for LOYAL permanent-based partners who understand the values of ups and downs in a business. Who is willing to start at a low but with immense growth opportunities ahead! Currently paying $5 for 1000 words depending upon the assignment, YOUR WRITING SKILLS, experience not necessary. I can train but you have to prove yourself worthy and stick to tight deadlines with extreme professionalism. If you can't work for 8 hours a day, 6 days a week. This is not for you. Include, Author at service in your proposal so that I know you read description. Bid only if you accept and attach your resume if you have one!

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire a developer or team to create a Cardano based application. The application is an NFT based application that allows regular people to invest early in the best crypto projects. It is educational, easy to operate, and is a way for middle and low income wage earners to consistently, easily and quickly be part of the 'democratization of investing'. Deliverables Fully Operational Cardano Application on the Cardano Blockchain Android and IOS Application interface NFT Marketplace Backend API integration to Investing User Interface as well as Operator Interface Accounting verification software

  $484 (Avg Bid)
  $484 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I have several blogs and websites of my own + some client projects. I am only looking for LOYAL permanent-based partners who understand the values of ups and downs in a business. Who is willing to start at a low but with immense growth opportunities ahead! Currently paying $5 for 1000 words depending upon the assignment, YOUR WRITING SKILLS, experience not necessary. I can train but you have to prove yourself worthy and stick to tight deadlines with extreme professionalism. If you can't work for 8 hours a day, 6 days a week. This is not for you. Include, Author at service in your proposal so that I know you read description. Bid only if you accept and attach your resume if you have one!

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Object detection and segmentation with Mask R-CNN model 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Use an implementation of Mask R-CNN model on Python 3, Keras, and TensorFlow

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Model of real proccesses 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Choose one equation from each task and solve it. Write detailed comment how you solved each on of the equation

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Bug fixing/Improvement on Django based E-Commerce & MLM Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...cookies and autofill it when user comes to the referral code page (auto fill if there is no other reffral code in the url)". Cancel referral code entered option. Link for auto selection of LEFT or RIGHT side. New user should be able to join using Refer's mobile number and email id also 5) For product page, the Description heading and box should hide if there is no data for the product. 6) Order model is not having username, rather is has email id field. Shop Order table should save User_ID (as foreign key as well). Shop Order shall save previously saved order's user_id as well 7) Option to change E-Mail Id and Mobile Number 8) Option for user to add comments while placing an order. The comments added by the user should be visible in order details in admin also ...

  $675 (Avg Bid)
  $675 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา