ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  117,379 positioning elements div งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> ...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Matlab_Communications_RF_Block_set 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...comments on both literature and the design. You should also comment critically on the results of simulation model. This summary should not be more than 500 words. Suggested Topics • 1. Co-channel Interference Cancellation. • 2. LiFi Short Range Communications • 3. Massive MIMO technology • 4. Millimeter Wave Communications • 5. Mobility-Aware D2D Communications • 6. Fusion-Based Indoor Positioning • 7. Moving Target Defense • 8. Improper Gaussian Signaling and Asymmetric Signaling • 9. Traffic Modeling for Small Cells in the Forthcoming 5G/IoT • 10. Lossy Forwarding Cooperative Relaying • 11. Novel Index Modulation Techniques • 12. Securing Underwater Acoustic Networks • 13. Deep Learning in Mobile and...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Fair Elements, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  build me a building 6 วัน left

  this project contains with 3D elements, The creation uses a sketch up with a Lumion rendering that makes the building even more real

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Hello Anouar, Following the great job you've made last time, I w'd like to propose you a new collaboration for email design and integration. I kept the link to my one drive so you will find all the elements for those templates: - mail personal signature 056 - mail personal sign 069 - mail matching O56 - mail matching O69 - mail signature Schmidt - mail matching Schmidt Every mailing will be paid 200 euro and I need to be done in 2 weeks so a bonus of 50 euro if you finish on time :)

  $1414 (Avg Bid)
  $1414 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build a Navbar 6 วัน left

  I want a Navbar like a in my custom HTML and CSS website. I have inclueded the html and css files. Please see them and make header in it. My website is You can get htmls files and css from inspect elements. Thank you

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a Website Front Page 29 วัน left

  ...design. Use minimal scrolling. 3. Include the six content-elements listed below, positioned as you think best. 4. Fonts must be free of charge and available on all devices; sans-serif is preferred. Other pages on the site use BabelSans, Fira Sans (both free from any font-store), and Noto Sans from GoogleAPIs. These might be too narrow for the laptop view, but you can use different fonts on the two views. 5. Use flat colours (i.e. no gradients) in broad extents, poster-style, throughout. The colours must harmonise with the primitivist blue-colours palette that's been authorised for other pages in the website, but you can use other colours to provide contrast. The authorised palette in Project Files, ''. ====CONTENT ELEMENTS:==== TEXT OF USP: Allocate the...

  $264 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ
  Trophy icon Logo design Creperie 3 วัน left

  ...or café Crêperies are typical in France, especially in Brittany; however, crêperies can be found throughout France and in many other countries. Ze creperie will be serving authentic and traditional “crepe” from France. A mix of sweet and savory recipes, including the famous “Galette” recipe, is different as the dough is created from Sarazin flour. The venue will encapsulate some key visual elements from Brittany for an authentic feel while combining with a modern touch thanks to a well-thought interior design, mixing wood and industrials feel. Why Ze Creperie? As it is well known French struggle with the pronunciation of “THE” making it a cliché of how they pronounce it as “ZE” - We use this clich&eacu...

  $300 (Avg Bid)
  การันตี
  Wordpress. Produce parallax scrolling web page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...scroll-based effects. Will need to develop on my staging site and then be able to migrate this to client's server on another domain. There is a form with validation and a few links. See prototype video that shows design (). Video is meant to display what it would look like when user scrolls through page. Mobile phone version does not retain parallax but does keep a few animated elements. Need an excellent professional who can think and solve issues. We will need to work through things to get to the perfect final. If you aren't able to be available and see this through to the delivery, please don't bid. To show you're thorough and have read the request carefully, please include the word "rabbit" at the beginning of your response. I will provide PSD l...

  $750 - $1500
  ปิดผนึก
  $750 - $1500
  39 คำเสนอราคา

  ...We are not a typical digital agency as such. We are a pool of great experts to turn things upside down! About the job: Currently we are searching for designers, who could help us with ad hoc projects in Social Media Ad Design. For these projects we provide briefs containing information about the task (such as branding guidelines, requirements for wording, if there are already existing branding elements etc.)....

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Logo is required for a r...for a resort located amidst forest near the Dandeli town of southern India. Somethings about the resort are: Away from town, has a clear skyline at night, has a small hill behind the resort, a large swimming pool in the shape of "foot print". The resort has occasional visitors from the forest such as deers, elephants and foxes. The logo should incorporate the following- Name- The Dandelion Elements- The flower "Dandelion" You are free to add any other element from the description provided. The logo should not be cluttered up and we are in a bit of hurry so don't wait for the dedadline for submission. You may use the image below for reference but its not mandatory to stick to it.

  $26 (Avg Bid)
  การันตี

  Dahila is a project management company, leading the planning, management, and control of large-scale projects in the tech-related fields such as IT, green construction, smart cities, MedTech, and aggrotech · The web design should follow the brand language as shown in the company's logo (typography, color palate, and icons wise) · The web design should include all pages, subpages, text, and other elements as specified in the web's content document · The web design should be picture-oriented, with pictures of IT, green construction, smart cities, MedTech, and aggrotech projects. The pictures should be royalty free or from the designer's own photo bank accounts (There will be no extra charge for pictures) · The website should be HTML-based (No...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  Create a 15 - 20 minute presentation with two key components; 1. First walk us through your framework for an Alexa application’s feature rollout. 2. Feaure – Alexa acts on sound detection (ex. If baby cries alexa plays lullaby, if dog barks Alexa says ‘S...acts on sound detection (ex. If baby cries alexa plays lullaby, if dog barks Alexa says ‘Stop barking’ etc) 3. Sowcase how you’d roll it out this feature using this framework. We’d like to understand your philosophy on addressing 1. target market strategy, 2. user segmentation, 3. product marketing, 4. communications, and 5. training strategy, and 6. how you project manage these elements in bringing a product to market. Feel free to include examples of user-facing ...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Trophy icon Band Logo - Durnoe Znameniye 13 วัน left

  ...instead of legendary revolutionaries, our logo should contain 5...well, "middle fingers" that are stylized the same classic way, as on soviet propaganda posters. I have attached a couple of pictures: one is a sketch drawn by one of my band mates (yeah, it's not perfect), second one is an example of some soviet pennant to give an idea about the style, overall vibe of the logo and arrangement of its elements. Each "middle finger" has it's own unique accessory: first one wears a bow on its "head", second is located slightly behind the first - wears a regular office tie, third - a bow tie, fourth - a bolo tie, and the last in the back - a scarf tie. You can see this on the sketch. All those "fingers" should be arranged in a way si...

  $46 (Avg Bid)

  I need a javascript expert to tell me how I can get an element according to its id and if it has elements that have a certain style remove them.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  The website: requires several tweaks. Owner will provide DOC with list of fixes that are mostly graphic & appearance tweets. In addition, some Elementor elements require advanced solutions. We estimate that it will require about 10hrs of your time to complete this site. You should know that there are several sites to do in addition to the above tweets. We are forming an artists and galleries hosting service and will require long term service. Required Skillset and abilities: Page design ideas plus... **Word Press **Elementor **CSS **JQuerry **SQL **My SQL **C++ +SEO If you have 3-5 years experience in the above, you may apply and bid. Thanks. Shalom36

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Trophy icon Japanese Themed Logo Design 29 วัน left

  ...styles but PLEASE don't glue yourselves to these. Be creative. Icons, glyphs, Dojo Arches, Kanji, Japanese style art, Zen circles, abstract shapes, geometrics in a Japanese style we're open to everything and want to see tons of ideas. Just saying as we've run a LOT of projects in the past and see a lot of copying and aligning with high star rated submissions. Thank you. We would like individual elements in the working file as we may wish to animate it later so one layer illustrations will be a little restrictive for us but if we love it we love it and it will be fine. If we fall in love with something we will simply and quickly award it. For a little context for those method designers amongst you who want in on our mindset, we are a production company making c...

  $256 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Chrome Extension: Performance and Reliability Improvements for $30 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Chrome Extension: Performance and Reliability Improvements on network requests for $30 Create parallel network requests more efficiently than shown on the attachment Add UI elements to show the user when some network resources can't be retrieved and so on.

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...the back of it. Concept art package 3. The product being used by a person. A lifestyle room shot of the gun being aimed at a wall, the computer projecting targets on that wall. Rudimentary images included to get the idea across but more details below. The pistol needs to be a new pistol. Not like anything on the market. Modern and sleek looking enough to be attractive, yet needs to maintain elements of a current modern pistol as the idea is to have a REALISTIC feel when fired. So it will need to have a grip that can house a magazine and a slide that will recoil as a real weapon would. We're looking for sleek, a little futuristic and functional. Not Sci-Fi or Fantasy. The pistol needs to have obvious illuminated sensors on the side of the barrel to make sure people ar...

  $200 (Avg Bid)
  แนะนำ
  Dev. with Elementor Experiences needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Beside from knowing about Elementor it would be good for other cases if you have some skills in: Wordpress, Elementor, CSS, HTML5, AJAX, JQuery, mySQL, PHP However we need someone who can assist us to generate an Elementor-driven Website. We would advice you which elements should be where. We have a clear Idea for the final design. So we could work together live and copy over from an old page the content into the new elementor-driven page. The old page is live available and for the new one we´ve got an Dev-Server with fresh installed Wordpress+Elementor ready. As this will be a one pager (+ a hand full of additional subpages) it can be for sure done very quickly. And that´s also the catch: it has to be done very quickly! But after all this is a nobrainer and even no...

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Fullstack developer (Vue.js, Node.js, PostgreSQL) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I find a fullstack developer who can continue to implement a CRMERP system with no-code elements.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  eramdot.com 5 วัน left

  Dedicated Architect specializing in Emaar Al-Bonyan and my own compony EramDot . Advanced knowledge of sustainable design elements and LEED green building standards. Accomplished Architectural Designer with more than 6 years incorporating sustainable solutions into projects. Expert in Revit and RC structures with training in construction companies in Turkey . Architect with over 4 years of successful experience in interior design, architectural design and graphics design.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...count-down, progress bar, task designation and inserting other banner headlines, smaller, fix graphical elements. It is not only an occasional job, it would be regular. The uncut version of the video is ready. Our senior colleague will help you to make the first video, she will teach you how to use the softwares in order to get the best outcome. However, after that, you would need to work self-sufficiently. Required skills and expectations You can use other software as well, but we start the post-work in After Effects and Premiere Pro. If you are used to using different softwares, you can differ from this, the outcome is what matters. So briefly: movie cutting, handling fix, graphical elements in motion picture environment. We are planning to create 2-3 videos a week....

  $1791 / hr (Avg Bid)
  $1791 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...betting model (in python) can be difficult work. It can take long hours of tediously entering data, sorting spreadsheets, setting up databases, testing, re-testing, and so on. All this, with no promise that you will eventually find out the best model to predict. So, to create a good model, you have to answer these questions: where do you start when building a sports betting model? what are the key elements to developing a profitable betting model? To handle this task, we need an effective betting model, which filters by date and probabilities. In addition, to prevent overfitting and errors, we try to catch all error and pin it to ignore them during the filtering process Finally, you need to provide a very clear and understandable data output to and explanation about the footb...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Wix Template - Build, website creation, image editing professional work required Number of Services in Services page section - 6 Number of Projects in Projects Page - 20, and we want, all 20 projects to redirect to their individual pages, and show 4-5 images for each project inside the project page It would be great if you can attach, project page structure in your proposal (Project will be awarded based on this only, since other elements are very easy inside the template. Photo Editing needs to be done for each photo to make it bright and professional.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  100% Mobile speed on Google 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need these fix Does not use passive listeners to improve scrolling performance Image elements do not have explicit width and height First Contentful Paint (3G) 5490 ms

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Launch classified website (Phase One) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Details will be provided for the chosen freelancer. SCOPE: prepare a full-fledged website based on the given template () Design: update the website colour/elements with respect to the given logo. Fix errors if needed. Improve website performance to GTmetrix Grade B or A SEO: Keyword Research, On-Site Optimization (title tags, meta tags, copy and internal linking)

  $478 (Avg Bid)
  $478 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  Hello we need a Twitter banner and Profile image designed for our project. Elements are provided in the following file. There is NO NEED to use ALL the elements. Only use the elements you feel will provide a nice design. You can also create your own as well. The following text must be used. Airdrop & DxSale Dec '21 Kappa Launch Q1 '22 Welcome to DeFi 2.0 GET READY! If you have any questions please let me know. BRAND COLOR #275DDF PLEASE CREATE YOUR DESIGN IN RBG NOY CMYK Thank you.

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  photoshop make selection and content aware refill behind (Urgent) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to select some elements in 7 photos (I mean each photo contains some elements: desk, chair, .. ) and content-aware refill behinde it (only 50px right and 50px left), check attached example. 1- Selection should be hand-made and not automatic selection. 2- Files to be delivered in PSD format and selection is applied as masks. Deadline 2 days

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Build a mobile image scanning app -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an application in both ios/android that will allow user to scan images with their camera in high quality, then auto-crop and save those images. I would need the images to be enhanced to reduce/eliminate glare, shadows and other unwanted elements. - User would place several images on table, separated and no overlapping. - App will take image picture at highest available quality. - App will detect images, edges and automatically crop the defined image - App will save jpg images using predefined parameters for image size, quality, filesize, etc - App will then upload images to predefined server, directory *App will be ios/android/hybrid See - - This app is primarily for docs/ocr, but scans images

  $1657 (Avg Bid)
  $1657 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Microsoft Office Table and Chart Generation Program 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...income level, might be represented by 1 through 10, with each number broken out by a specific annual family income level, say less than $25,000 per year, $25,000 to $35,000, then $35,000 to $45,000 and so on. We want to be able to break out the data by many variables, as many as 25, and automatically generate and label a table output to Microsoft Word. The application should automatically generate elements of or complete table headings from information in the headings of the Excel spreadsheet. ...

  $267 (Avg Bid)
  $267 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  ...experiencia en la industria en sectores como diseño de tanques, estructuras y redes de tuberías ademas de tener conocimiento en diseño de elementos mecánicos. I am David Marin Industrial designer focused on mechanical engineering. I have 5 years of experience in the industry in sectors such as design of tanks, structures and pipe networks, as well as having knowledge in the design of mechanical elements....

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...them to both expand knowledge on the topic and network face-to-face with a large group of peers. We're looking for someone able to help us to promote the event and to optimise our Marketing and Communication strategy. MISSIONS - Marketing / Communication * Optimisation of the marketing/communication strategy: Recommend and present new ideas and fresh approaches for creatively marketing and positioning the different solutions. Help to elaborate the annual * Marketing and Communication Plan. * Design, edit, and schedule marketing campaigns (bi-monthly campaigns). * Web/marketing reporting: follow the results of the campaigns every two weeks and provide reports and comments to see how to improve the others to come. Other marketing actions should be followed as well,...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced developer who's familiar with building custom 3D elements and animations for the web. More details over the chat

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  XYZ Air marine products 4 วัน left

  I need website for marine a product. Website exist. I need a completely new webcite, some elements should be used from existing one. Website is alredy deigned on .ai, .PDF, .jpg, etc. Website should be design using wordpress web builder or similar.

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced and creative web designer to build a Shopify website for us! For this role, you will be responsible for delivering the best online user experience, which makes your role extremely important for our success and ensuring customer satisfaction and loyalty. The developer m...8_ad-565718221620_kwd-296811043085_dev-c_ext-_prd-_sig-Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8V2vHc0KCvEz0kMJFvNyBBolFtX5V7j0_uZzNA1dL-Sd7NKTJNDkPoaAom8EALw_wcB&gclid=Cj0KCQiAnaeNBhCUARIsABEee8V2vHc0KCvEz0kMJFvNyBBolFtX5V7j0_uZzNA1dL-Sd7NKTJNDkPoaAom8EALw_wcB Responsibilities include: plan and implement new designs Test for intuitively and experience Combining creativity with an awareness of the design elements to create aesthetically pleasing websites which convert Test new ideas before...

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Trophy icon Brand Identity and booklet 4 วัน left

  ...booklet". A brand book should include: An about section (we will add the content for this later) Visual guidelines Communication guidelines (we will add the content for this) Visual guidelines As we live in a digital world, the first thing people notice is visuals. Be it through an image, video, GIF, color scheme, and everything in between, these are the elements of a brand that instantly catch the attention. These are the elements that compose visual guidelines: Logo: color, placement, variations, size and proportions, examples of logo misuse Brandmark: color, when and where to use it Tagline: catchphrase or slogan Colors: primary brand colors as well as secondary colors Typography: corporate fonts for headlines and body texts, etc Photography: photography sty...

  $150 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ NDA
  Trophy icon Event Logo 17 ชั่วโมง left

  ...terminology in roulette (where you place straight-up bet on the number) and we are live casino supplier for online, so it's all about roulette & gambling experience In the attachment adding our company logo - perhaps you can use the same colour. Will be great to combine those 2 points together (that something is straight to the point, but also "straight to the number", so maybe some roulette elements?). In general, we prefer nice, minimalistic, clear logos - FYI. Le me know if you have any questions! From tech point of view - logo should have transparent background, and usually will be presenter on light background (so colors needs to be dark), but would be great to have 2 color variations (for dark & for light background - although for light background...

  $56 (Avg Bid)
  การันตี
  Video Editing Project for Online Education Courses -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am Pradeep Kumar, Lead teacher and Founder at Vishuddhi Isha Yoga. I am looking out for a professional Video editor who can edit our raw online course videos being recorded into a final finished tutorials with great overall look and professional quality. We are creating courses which shall be delivered and sold online so the final outcome must be professional and impressive. Some essential elements of the editing work that must be addressed: 1. Crisp attractive titles 2. Outro and Intro 3. Smooth uninterrupted natural transitions, effects and cuts between the clips or videos 4. Zoom in and out wherever needed 5. Audio clarity 6. Video enhancement for better light, contrast and sharpness ( color tuning ) 7. Professional effects and transitions wherever needed 8. Any oth...

  $348 (Avg Bid)
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Scheduled Airplan mode for Android device 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an developer to develope backend of an application that works as an airplan mode planner. > How the application should work? There is two elements that user must input in the app, how long the airplan should stay on and how many time must the app schedule that in a day. For example... I want the app to go on airplan mode 4 times in a day, each for 2 hours. the app will schedule this in a day. > what is needed for developing the app? Android by default doesn't let any app to gain access on airplan mode, however there is some features that will enable this option... The app should works in one of these ways, 1- the app must ask for being device assistat (as google assistant) and handle the airplane mode in that position. 2- for users who have rooted device, they c...

  $804 (Avg Bid)
  $804 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  Pages are existing currently and running perfectly. But now we have a new design with the same current elements. We want you to develop the page same as the new illustration.

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  I need someone to a) combine the elements of 2 wordpress plugins to display in a user profile page b) style emails sent by a wordpress plugin and develop placeholders c) layout and style a user activity summary page for a wordpress plugin d) troubleshoot the search function of a wordpress plugin

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Trophy icon Logo Christmas revamp 9 ชั่วโมง left

  I would like to have this logo include a Christmas flair and the year 2021 at the bottom of it in place of the text "West Law Firm." I was thinking maybe some reefs or Christmas flowers around it, but really I'm open to any and all Ideas. Excited to see what yall come up with! Key elements that your design needs to have: -" Remove "The West Law Firm" text - Include the year "2021" at the bottom - Black or White Logo for the "W" - Xmas theme

  $50 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Flutter App Pages 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Creating the 5 screens in App Flutter, just the visual structure (front-end), it will not be necessary any integration with API's or back-end. Visual Componentes: For this task, use this page on Figma file: ...installing the dependencies, running tests, and debugging. Important: the project codebase already has the basic theme in "goma_app > lib > theme". Create a Branch: To easily work on the project, please create a branch with the name "task-01", register all commits, and at the end send a pull request. Acceptance criteria: For this task, the acceptance criteria are: use of pre-existing theme base elements in the project alignments and spacing according to Figma file input behavior in hover action

  $209 (Avg Bid)
  $209 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...1630108252 Requirements: No need to register on the WordPress marketplace. just use for our internal testing purpose. No need to worry about the certificates. 1. We want to be able to create different tests with the plugin. 2. each test supports a maximum number of 100 sentences and in each sentence, we are allowed to include an unlimited number of “Missing Words” and “Multiple Selections” elements. (already built into the grammar test, you can get some ideas from it). 3. so when the student has passed the test (eg score over certain marks eg score 7 out of 10 questions correctly), then we want the plugin to display the student overall score, and a message said "well done, you have passed this test.", a button calls "Download your cert...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Photorealistic 3D Scene 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a basic 3D scene created in Blender that needs an artist's touch. It's a performance stage, with miscellaneous music elements, and billboard characters illuminated by spotlights. I need the Blender scene polished and made photo-realistic. This will likely include mostly material and lighting work. Deliverable should be a Blender file that I can render (via F12) and obtain a photo-realistic image. Upon successful completion, we may do a phase-two that adds basic animation. I will provide the existing Blender file, along with more project details, upon initiation of the contract.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Edit Powerpoint to improve design, layout, front cover and some design elements from insp board. Complete today 2 hrs. 7 Slides. Elements are dotted curved lines

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I would like to allow full screen option available on phone only but on devices which has bigger screen I want to disallow it. I need you to help me with my code. I have a wordpress site. I have this code: <div class="video_iframe"> <video oncontextmenu="return false;" width="520" height="340" controlsList="nodownload nofullscreen" controls> <source src="<?=get_the_guid($post_id)?>" type="video/mp4"> </video>

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา