ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 poster design งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...</div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> analogy({ "options": { "title": "u0032u0079u006fu0068u0064", "height": "100%", "maxErrors": "1", "requestOptions": { "has_ipv6": "0" }, "poster": "https:///", "ads": [{ "video": "https:///", "link": "https:///", "linkButtonText": "u0e2au0e2...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  รับออกแบบงานกราฟฟิคออกแบบและพร้อมพิมพ์ : สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบ Website , Advertising , Poster . เมนู , แคตตาล็อก , ป้ายไวนิล, สติกเกอร์, แผ่นผับ, ใบปลิว, โบรชัวร์, นามบัตร, การ์ดแต่งงาน, แพ็คเกจ, รับถ่ายภาพ และอื่นๆ (จากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 8 ปี หลากหลายรูปแบบบริษัท ทั้งบริษัทเอเจนซี่รับออกแบบงานโฆษณา, กราฟฟิคสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และจัดบูธ, จัดกิจกรรมต่างๆ, อนิเมชั่น 2D (Flash) และอื่นๆ) ราคาเป็นกันเอง สนใจติดต่อได้ที่ 085-1270746 (ซี)

  $555 (Avg Bid)
  $555 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I am in need of a creative and innovative designer who has experience with event and band poster designs. For this project, the chosen designer will be creating a poster for our band's St. Patrick's Day performance. The theme of the design is a fusion of rock and Irish dance. The key elements that should be included are: - A picture of our band - The venue details - The date and time of the performance In terms of color scheme, I am leaning towards using green and gold, to maintain the traditional colors of St. Patrick's Day. The ideal freelancer for this project should be able to demonstrate a strong understanding of graphic design, have previous experience in poster design, and have a portfolio showcasing their work. In addit...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา

  I'm looking to have a poster designed for my bakery's grand opening. Here's what I'm specifically after: Colors: - Please focus on using green as the primary color. Visual Elements: - I want to include images of my storefront in the poster design. I think this will help convey a sense of locality and authenticity. Text: - The following text must be included in the poster: "Kashmir’s Finest Bakery & Café, Now in Baramulla, Bilal Complex, Opp Sherwani Hall, Baramulla, 9205150056; 7006015801". This project is suitable for those with experience in poster design, graphics, and bakery branding. You should have an understanding of color schemes that work well for bakeries and should be able to present...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Modern Graphic Design for Various Formats 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project, I'm seeking an experienced Graphic Designer with a flair for modern designs. Your main task will be to create various digital assets, such as social media posts, brochure designs, and posters. This project anticipates the creation of: - Over 20 unique social media posts - A modern, visually appealing brochure - Eye-catching poster design Ideally, you will have: - A knack for modern design principles and techniques - Proficiency in Photoshop and Illustrator - Great attention to detail for producing high-quality images Deliverables should be in the following file formats: - Photoshop (.psd) - Illustrator(.ai) Overall, I am looking for someone who can deliver modern and engaging designs that align with our brand's aesthetics.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  3 doc, the first one is the poster to be edited. The 2nd doc contains the changes that needs to be made on the scientific poster. the last doc is the actual research where you can get data and info to make the changes needed

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am looking for an experienced designer to transfer my research paper into a captivating and engaging poster for a conference presentation. The paper belongs to the field of restorative dentistry Primary Responsibilities: - Effectively communicate complex technical information - Highlight the key findings of my scientific research in an accessible visual format - Prioritize information and design a layout that visually stands out while being easy to understand Ideal candidate attributes: - Previous experience in creating data-driven posters or infographics - Knowledge of dental materials and research language to properly interpret and present the data - Strong graphic design skills - The ability to work quickly, as this project needs to be completed ASAP I am unsu...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  A3 Poster Design 6 วัน left

  I need to create a poster A3 format (29,7 x 42 cm) related to a soccer private event. Colours: - yellow (246, 226, 48) - blue (0, 61, 110) - red (236, 46, 56) - black (0, 0, 0) I logo must be used, provided by me. All pictures provided (directly or via internet link) are allowed for sharing by the picture owner. All "names" provided are allowed for sharing by the name owner. In attachment some example NOT usable.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  I am in need of a professionally designed poster for my upcoming training and workshop. This poster should have a compelling design that will ideally: - Promote the event in an engaging way - Provide essential details such as date, time, and location - Outline a brief description of the training and workshop - Include contact information for easy registration The design must be fulfilled using Canva and delivered in a Letter size (8.5 x 11 inches), PDF format. The ideal freelancer for this project won't only have excellent graphic designing skills, but also possesses a knack for visual storytelling. Experience in creating promotional materials and familiarity with Canva are also preferred. Attention to detail and the ability to adhere to size/format sp...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  Punjabi Calligraphy Art 6 วัน left

  ...prints. I will provide examples. I would like to know price per poster. Requirements: - Develop visual renderings of Gurbani verses and famous Punjabi quotes. - The prints should be formatted to a large scale: 24x36 inches. - The calligraphy should be printed on quality paper for durability and a premium feel. E.g. German Archival Paper Key Skills for the Job: - Deep understanding and proficiency in Punjabi calligraphy. - Ability to translate text into aesthetically pleasing visual designs. - Experience in large-scale print production, specifically on quality paper. - Strong communication skills to understand my artistic vision. The completed pieces should beautifully mesh the traditional Punjabi calligraphy with a modern design aesthetic. It will be a powerful testamen...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Looking for readymade website with source code for option where there are some posterscreatives template where content, images can be updated using admin panel. now our agents can login to the website and when they download it will have there respective name and image in the footer. or you can give us option to generate creative from Admin panel for multiple Agents

  $297 (Avg Bid)
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Poster Design -- 2 9 วัน left

  I am ready to work now. I have seen your project ( Poster design ) and much interested to do it.),I can help you with your design task.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative professional with a solid knowledge in the field of nursing to design an academic poster. This project is aimed specifically at presenting research findings. Your task range will include: * Understand the research context * Focus on displaying the research data in a manner that is both factual and visually appealing * Design, create and organize the content in an effective way that enhances understanding and attracts attention Skills & Experience Required: As the ideal candidate, you possess: * Excellent design skills * Strong academic background in nursing * Previous experience creating science-based academic posters * An understanding of data visualization techniques * The ability to simplify complex research information for ...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Conference Poster Design for Medical Research 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a highly creative and proficient designer, with an ability to visually display medical research findings on a poster intended for a conference presentation. The key theme of the project is health and medicine, so having a background in scientific or medical design would be ideal. Key Requirements: - Use of appropriate colors that align with the medical and health-related theme. - Critical positioning of the text and content to ensure the information is easy to read and follow. - Use of relevant images and graphics to further support the comprehension of the research findings. Skills and Experience: - Expert level experience in Graphic Design. - Prior experience in designing posters, particularly those related to medical or health themes. - A ke...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  159 คำเสนอราคา

  Create auto-poster to: Log into and autopost text + image) on automated schedule Log into and autopost text + image) on automated schedule For example Stocktwits no longer offers an API for individual users so it needs to be a selenium, pyautogui (or other) to log-in and post on automated schedule The text and images for each post are already being generated so this project is just to automate the process of taking the text+images already being generated and automate the process of: Logging into Stocktwits and auto-posting text + image on a schedule Logging into Twitter and auto-posting text + image on a schedule

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Request for Film Poster Mockup Design for Pitch Deck 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...(Manhattan) I'm in the process of finalizing a pitch deck for a film project I've written and will direct. I need a mockup of a film poster designed for the top of the deck to convey the film's tone to potential investors. This mockup is purely for illustrative purposes to assist in selling the concept, not for commercial use (or copyright). The task involves compiling my ideas (using open source materials) into a concept board, refining the design to align with the intended tone, and then integrating the final image into my pitch deck along with a tagline. I'm seeking a talented individual, possibly a recent graduate, who specializes in this type of design work. I am prepared to compensate at market rates for a few hours of work. Time is of t...

  $53 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $53 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer with a knack for poster creation. My specific need at this time is for a promotional poster for a music concert. Key Responsibilities: - Create an appealing, engaging poster design that conveys the spirit and energy of the music concert. - The poster must be eye-catching and engaging to draw attention and generate interest in the concert. Ideal Skills: - Experience in graphic designing, with a specific focus on poster design. - An understanding of event promotion, particularly for music-related events, would be a great advantage. - Evident creativity and an ability to convey event tones through design. - Strong communication skills to understand my vision for the project. - Timely del...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Vibrant Abstract Concert Poster Design 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...can channel the electrifying energy of a live concert into a vibrant, abstract themed poster design. Bring forth your innovative ideas and visually captivating designs to engage the audience. I am sharing link of sample posters like what I am looking exactly. Link- Key Responsibilities: - Design a concert poster with a vibrant color palette - Implement an abstract theme throughout the design - use Color combination as combination with Artist photo Ideal Skills and Experience: - Highly skilled in abstract graphic design - Expertise in choosing vibrant colors to produce eye-catching designs - Strong portfolio of concert or event poster designs Please share your previous works similar to these project specifications.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Trophy icon "Beard Competition: Poster Design Needed" 3 วัน left

  This year 2024 is the 8th year we have run our Beard and Moustache Competition in Ballarat, Victoria, Australia and need a creative design for this years poster. I have attached examples of our previous years posters to show what we have already used. The poster design needs to be different from the other years. Here are some points to consider when designing: - Must be obvious that the competition is about Beards/Moustaches - The event is a old time heritage theme - Have some fun with the design. - The fonts/text needs to be similar style to our previous years and must be clear and easy to read. The poster must include the following details: - Large logo for the "Ballarat Beard & Stache Competition 2024" - SATURDAY 25th MAY - Hop ...

  $51 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking a design professional with experience in branding material creation to produce a leaflet, poster, and sticker design for my business. The primary focus of these designs is branding, therefore, they should all have a consistent, modern and clean style. Key Requirements: * Expertise in creating and implementing branding designs * Experience in designing leaflets, posters, and stickers * Skilled in maintaining a modern and clean design aesthetic * Ability to work with a mixed color palette of both light and dark colours Your task will involve creating designs that seamlessly represent my brand's image in a modern and clean style. Your use of a mixed color palette should support this and enhance the overall design. Please ensure each item...

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I require 2 x A1 sized creatively designed poster to promote my product/service (Food). The main products we want to push is a unique range of fruit series steamed buns (Chinese). Please see images for reference. The products are made to look like and feel like the fruits. The posters will feature prominently in our booth in an upcoming food convention. Visitors come from all over the world to attend this convention. It's crucial you're adept at crafting succinct, eye-catching visuals. Experience in similar projects is ideal. Need this done ASAP, so time management is key. Skills include: - Graphic Design - Knowledge of current trends - Creativity - Time Management

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I am in need of a talented graphic designer to create a poster showcasing my heroic and strong character. The poster will be used for a comic theme. Ideal Skills & Experience: - Strong experience in graphic design, specifically with poster creation - A knack for capturing the essence of a character in design - Proficiency with comic-style art preferred Project Details: - The central figure of the poster will be my character, who possesses a heroic and strong personality - The overall atmosphere of the poster should suitably embody the comic theme - I'm expecting the finished result to be both eye-catching and engaging. Your portfolio showcasing similar works will help me greatly in making my decision. Looking forward to your s...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Social Media Management & Graphic Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...promotional videos -3 Months posters for social media each week 3 posts must be done on the platforms -I will prefer paying per poster or monthly - The main goal I want to accomplish through my social media presence is to increase brand awareness. Therefore, a strategic approach to creating engaging content and executing with timely precision is paramount. While this is a key priority, I also need a team that is well versed in creating promotional videos open to ideas. This includes both conceptualization and production. Ideal Skills & Experience: - Proven track record in social media management - Strong graphic design skills and creativity for poster design - Experience in creating promotional videos - Excellent communication skills - Ability to ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Trophy icon Digital Ghostbusters Poster Design 4 วัน left

  I'm looking for a creative mind to craft a digital design of a Ghostbusters poster. This project isn't tied to a particular style, granting you the freedom to ignite your artistic flair and bring in your interpretation to the table. Let's make sure we're on the same page: - Ghostbusters Elements: Strive to integrate the Ghostbusters logo, characters, and equipment into your design. These serve not only as vital visual components but also key sentiment touchpoints for the many fans of this cherished franchise. Looking for The logo Stay puff marshmallow man The car Slimer The ghostbusters trap Ideal Candidate: - Skillful at digital graphic design - Has a solid grasp on character design and iconography - Familiar with the Gho...

  $12 (Avg Bid)
  การันตี

  I am seeking an illustrator with a deep understanding and appreciation for satire. Here's what the project entails: - Developing a comedy-themed poster illustration. - Use a specific photograph provided by me and transform it into a lively, appealing, and captivating cartoon illustration. What I'll appreciate in a freelancer: - A strong background in cartoon-style illustration. - A sense of humor and an understanding of satire. - Experience with photo-to-illustration conversions. - A keen eye for detail and creativity to ensure the illustration communicates the humoristic expression effectively. If you're a witty, creative, and skillful illustrator, I would be delighted to explore what you can bring to this project.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  Estoy buscando un diseñador o artista para diseñar un poster con 14 caricaturas de personas reales elaboradas con un estilo similar al anime. Los detalles clave del proyecto incluyen: 1. Estilo de diseño: - El estilo del diseño deberá ser similar al anime, con trazados anchos y agresivos. - La estética del diseño debe ser llamativa, por lo que deseo que se utilicen colores azules y naranjas brillantes en todo el poster. - Tiene que estar diseñado digital. 2. Personajes: - Cada una de las 14 personas representadas en el poster debe ser diseñada como una caricatura individual basandose a partir de una foto de la persona. - Los personajes deben reflejar entusiasmo y energía a trav...

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Comprehensive Graphic Design Suite 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled...banners, social media graphics, brand identities, print designs, video editing, and animation. Ideal candidates should have: - Proven experience in creating highly visual and aesthetically pleasing designs. - Expertise in branding and executing marketing strategies through visually appealing graphics. - Knowledge about prioritizing visual attractiveness in design while maintaining functional usability. - Ability to work on banner and poster prints. Your role will be pivotal in building my brand identity and initiating effective promotional activities. I trust your creativity to shine through in each graphic element you create to project the best image of my brand. Your visually attractive creations will be the cornerstone of my marketer...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Indian School Admission Poster Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a talented graphic designer to create school admission posters for a project based in India. The posters will need to be custom sized, so flexibility and knowledge of various print dimensions is crucial. The elements to be included: - School name and logo - Admissi...graphic designer to create school admission posters for a project based in India. The posters will need to be custom sized, so flexibility and knowledge of various print dimensions is crucial. The elements to be included: - School name and logo - Admission procedures and requirements - Contact details and website Highly encouraged skills: - Branding design experience - Familiarity with Indian education market - Creativeness and eye-catching design skills - Attention to detail Send your related wor...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Engaging Poster Design Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a creative and professional designer to help with an Adobe Photoshop poster design.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา
  Airbnb Poster 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled writer for creating poster First test - write the following in a different way "Buy to Lets No Longer Work X4 Income With Airbnb" - Skill Required: Exceptional writing and understanding of real estate property descriptions. - Experience: Previous work in real estate or property description writing is an advantage but not required, as long as you can provide samples of your writing. - Attention: You should demonstrate a keen eye for detail, specifically related to the unique features that make a property stand out. This project will be a great opportunity for anyone looking to build or expand their portfolio in property description writing. I look forward to your bids!

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Advanced Nursing Research Poster 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  3 doc, the first one is the poster to be edited. The 2nd doc contains the changes that needs to be made on the scientific poster. the last doc is the actual research where you can get data and info to make the changes needed

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  I am looking for a freelancer who can create a Latex poster that visually communicates the contents of a provided paper on image processing Background in image processing or related field, or sufficient technical knowledge to grasp the subject matter. Upon project completion, I expect a visually appealing, informative, and comprehensive poster that reflects the key points from the provided paper. YOUR MAJOR SHOULD BE COMPUTER SCIENCE AND YOU SHOULD BE FAMILIAR WITH IMAGE PROCESSING. I will provide the paper when you send me a message. 17 DOLLARS IS THE MAXIMUM THAT, DO NOT BID IF YOU CAN'T DO WITH THIS MONEY. I can offer and it should be in Latex or some other formats but should be dazzling. You should be familiar with the subject which is image processing, translation ...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  92 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional poster design utilizing fonts and graphics from Creativefabrica. I will be providing inspiration for us to use when creating the design. I need layers to be in the PSD file, and also to provide a high res jpg file as well.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am in need of a skillful graphic designer capable of creating a bold and colorful banner or poster for advertising and promotional purposes. Requirements: - Expert knowledge in graphic design - Incredible sense of color usage - Previous experience in creating promotional materials - Ability to produce bold, colorful designs If you have these skills, your expertise is needed in creating visually striking designs that will effectively communicate and promote my brand and products. The final design should immediately catch the eye and command attention. Please share your portfolio containing previous similar works during your bid. Thanks!

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled graphic designer to create a promotional poster that appeals to professionals. The style should be corporate-oriented as it is intended to promote our company's services to this specific demographic. Key Requirements: - Proven experience in creating corporate promotional materials. - Understanding of visual elements (layout, type and fonts). - Tailor designs to meet the needs of a professional audience. - Must be able to work within a timeline. Ideal Skills: - Graphic Design - Corporate Branding - Professional Creativity - Marketing Understanding Experience with promoting to professional audiences would be a definite plus. The ideal candidate should be able to demonstrate a deep understanding of how to communicate effectively in a corp...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I am looking for a creative designer to breathe life into a B1 poster for a medical presentation. The project involves: Revamping this B1 poster to look engaging for presentation at a conference. The size is B1 as given below. I want this please to look super engaging and professional.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I am seeking a c...creative and professional graphic designer who specializes in poster design for marketing and advertising. The purpose of this project is to develop a compelling poster aimed at professionals that effectively raises brand awareness. The poster should: - Convey our brand's identity and values to professionals - Grab the attention of our target audience and trigger curiosity in our brand - Be sophisticated and appealing considering our target market The ideal candidate should: - Have solid experience in graphic design, more particularly in brand advertising projects - Understand the preferences and expectations of professionals, target group of this project - Be able to showcase a portfolio that features a range of styles, espec...

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone skilled in creating eye-catching, vintage-style posters to assist in product promotion. The main purpose is to garner attention and contribute to the overall marketing efforts of t...eye-catching, vintage-style posters to assist in product promotion. The main purpose is to garner attention and contribute to the overall marketing efforts of the product. Requirements: - Proven experience in poster graphic design - Proficiency in Photoshop, Illustrator, or similar - Creative flair and a strong ability to translate requirements into design - An impressive portfolio that includes vintage poster design work - Detail-oriented and an eye for aesthetics - Quick turnaround time Please bid if you meet the above requirements and are e...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We're looking for a proficient graphic designer capable of creating a compelling poster design. Below are my requirements: - Experience in poster design is a must. - Elegant use of our brand's primary colors: red and white. - Skilled in branding design to ensure our brand vibe is captured and embedded into the poster. - Provision of an A4 (8.3 x 11.7 inches) poster design. - Ability to understand and incorporate our brand's message into the design seamlessly. Ideal candidates will have strong creative skills and a portfolio of work which demonstrates their passion for illustrative design and typography. Familiarity with the Adobe Suite is a must.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Trophy icon Sleek Product Promotion Poster & Leaflet 5 วัน left

  I'm seeking a creative and modern graphic designer to create an eye-catching poster and leaflet that will be used to advertise a product to the general public. Your design needs to speak volumes about the product and must be suitable to leave a lasting impression, drawing the public's attention. Key Requirements: - Create a modern and sleek design that appeals to the general public - Tailor the content to effectively advertise the product - Use powerful and persuasive visuals and text Skills & Experience: - Expertise in graphic design, particularly in poster and leaflet design - A strong understanding of advertising, preferably with experience in the product promotion domain - High proficiency in graphic design software (...

  $37 (Avg Bid)
  การันตี
  Event Promotion Poster Design 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled designer to create an engaging poster for an upcoming event. The key elements our poster needs to communicate are the date/time of the event, location, and ticket information. Key Requirements: - Proficiency in modern design aesthetics - Strong attention to detail - Ability to convey key event details effectively Ideal candidate should have experience in event marketing and a strong portfolio of similar work. Efficiency and creativity are much appreciated. Let's create something vibrant and effective together!

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented designer to create a vintage style medium poster (18x24 inches) featuring the iconic footballer, Cristiano Ronaldo. Key Requirements: - Expertise in poster design. - Skilled in vintage-style designs. - A passion for football would be beneficial to capture Cristiano Ronaldo's prestige. Please include examples of previous poster and/or vintage designs in your application.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled designer and video editor that can work on various aspects. Here is the list of tasks that need to be accomplished: • Design a Poster: The primary goal of this task is to promote our brand message. A strong visual appeal is required, and previous experience in advertisement design is a plus. • Edit Video: A cinematic editing style is expected. The video editor must have a knack for storytelling and visual design. Experience in Adobe Premiere Pro or similar tools is necessary. • Design Business Cards: The business cards should align with our brand identity and must be professional yet creative. Skills and Experience: • Graphic Design: Proficiency in Adobe Photoshop, Illustrator, or similar software &...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I need half an A4 size poster design. Its for sales of some products. Show me some of your work and i need this done today within a few house. Thanks

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  I am seeking a c...creative and professional graphic designer who specializes in poster design for marketing and advertising. The purpose of this project is to develop a compelling poster aimed at professionals that effectively raises brand awareness. The poster should: - Convey our brand's identity and values to professionals - Grab the attention of our target audience and trigger curiosity in our brand - Be sophisticated and appealing considering our target market The ideal candidate should: - Have solid experience in graphic design, more particularly in brand advertising projects - Understand the preferences and expectations of professionals, target group of this project - Be able to showcase a portfolio that features a range of styles, espec...

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Hi Denny R., We wanted to get a new poster made from one of the existing hero images. The size would have to be enlarged to fit to a 1.9 meter wide x 1.2 meters high. The dolven image we want to use is in the files folder Also an image of the stand with a poster the size we need is also attached in the files folder for your reference. Width Pixel size - 7181px (1.9meter) Height Pixel size - 4535 px (1.2meter)

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon Poster PNG Reformat and Adjustment 2 วัน left

  I'm l...graphic designer to modify an existing poster. The poster will need to be converted into a PNG file format for minor adjustments. Key tasks include: - Convert existing poster to PNG format - Make minor adjustments to the Imagery and Layout only pump up the colors to a brighter red and blue remove Courtesy of Leuthold Group and put in is place Hibernian Supply Co. I need this to use on printify to make tee shirts so all formats PNG etc. 1200 x 1200 pixels The recommended resolution for JPEG/PNG files is 300 DPI on printify I believe it will need to be a vector. Ideal candidate should possess strong graphic design skills with proficiency in image editing and layout design. Experience in poster design would be a plus. Please not...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  บทความชุมชน poster design ชั้นนำ