ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,924 postfix development web server configuration งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  build AWS server using group policy

  $89 (Avg Bid)
  $89 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  MailWhizz + Postfix MTA GURUS COME 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking to set up a simple mail server with Postfix MTA (can consider other MTAs) and Mailwhizz as our company email sender The milestones are: 1. Recommend VPS to setup MTA server (recommend budget server and IP addresses with IP rotation 2. Recommend a VPS to setup email sending software (must be separate from MTA server or different provider) 3. Put

  $96 (Avg Bid)
  $96 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We already have an Antispam solution for incoming emails, but we have a lot of PCs on the network and when they have infected or attacked, this PCs start to send a lot of emails to Internet. We need an antispam gateway that detect and stop the outgoing SPAM emails and block the local account and send an alert.

  $216 (Avg Bid)
  $216 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Custom HAPROXY configuration to limit connections by cookie/port 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am running 3proxy as a backend, and haproxy to filter the traffic. Each user should only be able to access X page with only 1 cookie at a time

  $197 (Avg Bid)
  $197 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Hello, I need someone to do a few changes/modifications on the PHP based code below. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1- The default upload folder needs to be pointed to some other folder. For example: I want the PHP file located in xxx/php_uploader directory (in the public_html) , but it needs to upload the files xxx/thisisthetarget same with the folder creation, rather than usin...

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  21 การประมูล
  Linux DHCP and DNS configuration in virtual environment 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Linux DHCP and DNS configuration in virtual environment as per attached file. I just need screenshots, configuration and virtual hard disk

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  We need some assistance fine tuning cpanel and fixing DNS resolving issue, clean install but wont recurse for internal networks.

  $70 (Avg Bid)
  $70 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  configure server 2 วัน left

  i need expert linux admin to: -confgure wembail emails (3 eails) -configure spf dkim dmarc fowith postfix (for 2 ips) -setup ftp connection -install a wprdpress template -configure phplist (with auto bounce option)

  $69 (Avg Bid)
  $69 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  27 การประมูล

  the website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] needs to be configutated by WooCommerce Membership Pluguin.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Drupal 8 configuration management 3 ชม. left
  ยืนยันแล้ว

  Need to work on Drupal 8 configuration management. Need to import and export changes between two sites

  $115 (Avg Bid)
  $115 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  We've an operational GLUU-Server and OXD-Component connected to one Wordpress-Site. Now we need to add functionailty to some Apps in order to use the same Oauth-mechanism. Also Signup-Functionality needs to be setup and customized, so that new users can easily signup for GLUU-Server. Later we'll need to add Authentication of users against other OpenID-Providers

  $14 - $21 / hr
  $14 - $21 / hr
  0 การประมูล
  Account Maker based on C# GUI หมดเขตแล้ว left

  ... - The first and last name for each account will be randomized - The email will be created using a random prefix(the letters before the @) and will be set to a specific postfix (domain) - It should also support gmail, using the + and . trick do that all emails will be directed to one account. - The password will also be randomized - I will need

  $313 (Avg Bid)
  $313 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  I am with a security company in Anaheim, and need a tech to configure (25) 2960's and (1) 5672UP. Ip addresses and VLAN mostly and a test that all the devices can be seen. There will also be 54 Meraki wireless devices connected to the system as well

  $7257 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $7257 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  Server Configuration หมดเขตแล้ว left

  Hello, We are looking for a network engineer to configure a server for us. Thanks

  $657 (Avg Bid)
  $657 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  37 การประมูล
  Need expert of webpack configuration หมดเขตแล้ว left

  This is simple task to find good web frontend developer appropriate for my project. I have working pspdfkit example source code, I need to integrate it to my [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] project using webpack. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Need expert of webpack configuration, you should know about [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and npm. Budget is $30. I am going to

  $93 (Avg Bid)
  $93 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  install mailman with fetchmail on a ubuntu vm หมดเขตแล้ว left

  mailman should be installed on a ubuntu vm with fetchmail and postfix for a small newsletterlist. the vm should run on my home pc.

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Execute shell commands from webpage หมดเขตแล้ว left

  i would like to execute 6 root shell scripts commands from one webpage inside my vps server. THe commands will be: - stop postfix queue -delete postfix queue -reload postfix -start postfix -change sendmail path -show logfile content attached an example of how page may look like

  $33 (Avg Bid)
  $33 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล
  Config postfix debian 9 หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can install and config postfix. I need send email only.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  30 การประมูล
  Jboss installation/configuration หมดเขตแล้ว left

  We...0.3 SP1 to be installed on Ubuntu 16 and configured for two way JMS communication using the UIL2 service. The server is behind a firewall and all clients connect to the server through the firewall. The configuration needs to allow the server to post message to RMI clients as well as receiving http connections from clients connecting through http.

  $127 (Avg Bid)
  $127 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล