ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 prestashop งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ต้องการจ้างมือโปร Prestashop เพื่อสร้างเว็บขายของออนไลน์ รูปแบบเว็บเป็น Responsive Design (หาซื้อธีมสวยๆมาใช้งานโดยไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง) สามารถแสดงผลได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ, มีการส่งข้อความยืนยันสถานะการทำรายการผ่านมือถือลูกค้า, ระบบชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารต่างๆในประเทศไทย, Paypal, และตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หากสนใจกรุณาติดต่อกลับมา ขอบคุณครับ

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  สร้างเว็บ ecommerce โดนใช้ prestashop รูปแบบ responsive design [Contact details removed by Freelancer.com Administrators for breaching the site Terms and Conditions]

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  เขียนซอฟต์แวร์ หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Implement ระบบ OPENERP ODOO ตอนนี้องค์กรณ์ต้องกรใช้ระบบดังนี้ Warehouse สามารถเชื่อมต่อระบบคลังสินค้ากับ Prestashop ได้ และ สามารถสร้าง SO มายังระบบ Odoo ได้ ปัจจุบันใช้ระบบดังนี้ 1.โปรแกรมบัญชี Express CRM Prestashop สิ่งที่ต้องการ 1.ทำ Work flow หรือ Standard Work สำหรับงานแต่ละแผนก 2.ย้ายข้อมูลจากระบบ Express แลพ CRM มายัง Odoo 3.เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ Prestashop และ สอยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลเนื่องจากมีหลายเว็บไซต์

  $4066 (Avg Bid)
  $4066 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Probleme avec base des données

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Desarrollo de Chatbot de Atención al Cliente RASA 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...la capacidad de interactuar con los clientes a través de WhatsApp Business y acceder a datos en tiempo real de nuestras bases de datos Mautic, Dolibarr y la tienda de PrestaShop. Requisitos del proyecto: Integración de WhatsApp Business: Necesito un chatbot que pueda interactuar con nuestros clientes a través de WhatsApp Business. El chatbot debe poder enviar y recibir mensajes, responder consultas de los clientes, proporcionar información sobre productos y servicios, procesar pedidos, entre otras funciones. Integración de Bases de Datos: El chatbot debe estar integrado con nuestras bases de datos Mautic, Dolibarr y PrestaShop para acceder a información relevante sobre nuestros clientes, como historial de compras, preferencias d...

  $570 (Avg Bid)
  $570 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Detect and solve problems on prestashop website. Migrated to new server with all files and database. Need to troubleshoot to get it online

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  after inputing email and password on my prestashop administration, nothing is happen, i don't get the administration dashboard

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Problems in admin login, I enter user and password, I get no error and the page reloads, then I can't login as admin. Problems also on the frontend of the website, it doesn't work.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  ...website for us. This website needs to interface with our existing eBay and Amazon accounts, automatically updating listings and orders. Key requirements: - Proficient in website development specific to Prestashop platform. - Capable of synchronizing both product listings and orders, ensuring there's neither lag nor discrepancy in data. - Well-versed in implementing advanced product information like cross-selling, upselling features and bundle offers to increase our sales momentum. Ideal Candidates: Preference will be given to freelancers who have a strong understanding of not only Prestashop, but eCommerce platforms in general, as well as experience in database management and synchronization. Additional experience with eBay and Amazon API integrations would be pa...

  $1234 (Avg Bid)
  $1234 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Product Quantity Tracking & Permission - Prestashop 1.6 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Prestashop Freelancer to help me implement in an existing Prestashop 1.6 eshop a new tab in Backoffice in order to track the product quantity when it is imported or updated and from whom presta user, order, etc. and when (date/time). To be noted that products are entered either manually or bulk by using an importer module from a csv/xls file. Also it's important to add only arrows in the quantity field of product details page instead of the existing text field. Finally, the down arrow should be combined with a permission so that it can be added to specific backoffice users.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Prestashop Product Migration & Duplication -- 2 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a gifted IT professional with proficiency in Prestashop and web scraping. The task at hand involves the copying and uploading of specific product information from another website to my Prestashop store. What I require includes: - Product descriptions - Product images - Product pricing - Product mini videos Rest assured, I have the necessary permissions to utilize these product details from the origin website. I'm hoping to have this project completed as soon as possible, so a quick turnaround time would be highly appreciated. Key Skills: - Prestashop expertise - Web scraping - Quick data entry - Efficient time management - Respect for intellectual property laws

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Prestashop Product Migration & Duplication 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a gifted IT professional with proficiency in Prestashop and web scraping. The task at hand involves the copying and uploading of specific product information from another website to my Prestashop store. What I require includes: - Product descriptions - Product images - Product pricing - Product mini videos Rest assured, I have the necessary permissions to utilize these product details from the origin website. I'm hoping to have this project completed as soon as possible, so a quick turnaround time would be highly appreciated. Key Skills: - Prestashop expertise - Web scraping - Quick data entry - Efficient time management - Respect for intellectual property laws

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  PrestaShop Shop Manager/Administrator 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Job Summary: The PrestaShop Shop Manager/Administrator is responsible for overseeing the day-to-day operations and administration of the PrestaShop e-commerce platform. This role encompasses a wide range of tasks, including managing product listings, ensuring site functionality, optimizing performance, handling customer inquiries, and implementing marketing strategies. The ideal candidate will have a deep understanding of e-commerce best practices, proficiency in PrestaShop administration, strong organizational skills, and a customer-centric mindset. Responsibilities: PrestaShop Administration: Configure and maintain the PrestaShop platform to ensure optimal performance and functionality. Manage user accounts, permissions, and roles within the Prest...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Prestashop Customization & Optimization 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing Prestashop site hosted with a provider and need some further expertise to enhance its capability. Here's what I primarily need: Custom Design and Features: - I'm planning on both visual and functional changes. My website needs a revamped look with a focus on user-friendly design. New Product Categories: - Need assistance in properly categorizing and displaying new product segments, to make the navigation intuitive for the users. Mobile Optimization: - A significant chunk of my users accesses the site through mobiles. The site needs substantial optimization for mobile use to improve the user experience. Ideal Skills: - Experience in Prestashop customization - Understanding of UI/UX principles - Proficiency in mobile optimization Your expe...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Cleaning PrestaShop website from malware 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to clean a PrestaShop e-commerce with malware and malicious files.

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  prestashop module problem 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to resolve a problem in a prestashop module to import product, the xml file of products have changed so module it's not working, I need to fix it.

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I am currently facing issues with my Prestashop website, running on version 1.7. Persistent problems include theme compatibility issues and module incompatibilities during upgrades which ultimately disrupts my admin access. I'm not using any custom themes or modules, and yet the complications persist. I need a Prestashop expert who can help me troubleshoot and successfully upgrade my website. Ideal skills for this job would include: - Expert knowledge in Prestashop 1.7 - Proven troubleshooting skills - Experience in website upgrading - PHP knowledge If you believe you are fit for this task, kindly place your bid. Thank you.

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  PIMCORE to PrestaShop API Enhancement 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a skilled developer with experience in API development and integration, particularly between PIMCORE and PrestaShop. Our current API successfully connects our PIMCORE to PrestaShop, handling main product. However, we aim to enhance its functionality by introducing the following improvements: - Sub-Category Integration: Extend the API to support the synchronization of product sub-categories from the PIM to PrestaShop. - Fix Registration Issue: Address and resolve a persistent issue related to product registration that is currently hindering our workflow. Project Requirements: - Proven experience with API development, especially involving PrestaShop and ideally PIMCORE. - Strong understanding of PHP, MySQL, and web services. - Ability to d...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...(AQUEL PERFIL QUE CON CUMPLA ESTE REQUISITO SERÁ RECHAZADO). En dicho departamento están trabajando de una manera un poco artesanal a la hora de crear etiquetas y enviar los pedidos, realizando estos pasos: 1. Coger el id del pedido. 2. Buscarlo en Prestashop. 3. Elegid la agencia de envío (transportista). 4. Añadir el número de bultos y de peso. 5. Guardar. 6. Generar etiqueta. 7. Imprimir. 8. Pegar. 9. Mandar pedido. Todos estos pasos en cada pedido, lo que supone mucho tiempo a lo largo del día. Por lo tanto necesitaríamos un módulo PrestaShop 1.7.8.4. con el que poder automatizar este proceso. Adjunto el enlace de 2 vídeos en los que se explica el funcionamiento del módulo que necesitamos: [V&...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Prestashop 1.6 to Wordpress Migration 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced WordPress and WooCommerce developer who can assist in migrating my current Prestashop website over to WordPress. This project is for an existing business with the primary objective to improve the overall design of the website. Although specific design features were not indicated, I anticipate the professional I will be engaging will have the expertise to guide me on improving layout structure, color scheme, typography or any other design elements which are integral in creating an attractive and fully functional eCommerce site, as I believe in your professional input. Key Skills and Experience: • Expertise in WordPress, WooCommerce, and Prestashop • Previous experience in designing and developing eCommerce websites • Strong knowled...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา

  !!! Please make your quote as a final project price! Please do not quote your price as a placeholder !!! Hello, when Prestashop's "new product page" is enabled (screenshot), I cannot access certain product pages as it throws an error. It only happens to a few products. Screenshots of the error included. With the "old" product page there is no such issue. I would require the fix in a written way. Thank you!

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Set the design on prestashop 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need somebody who knows well Prestashop Warehouse and Elementor to implement the website as per given psd design file. Skills required Prestashop (last version) Warehouse for prestashop (last version) Elementor Megamenu

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Módulo prestashop 6 ชั่วโมง left

  Necesito un modulo prestashop 8.1.3 + que genere una variable glogal del ancho de pantalla que se actualica en tiempo real, que se pueda utilizar desde php y todos los tpl

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Prestashop หมดเขตแล้ว left

  Seguimiento, mantenimiento y mejroa de nuestra web b2b en prestashop.

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  Data migration and update module from Oscommerce to Prestashop, categories, products, customers, orders

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Prestashop Catalog Management Specialist หมดเขตแล้ว left

  In need of a Prestashop expert to manage our product listing and catalog. The project involves: - Managing our existing product data - Incorporating new products into our catalog The format of the current product data will be confirmed. We anticipate it will be a mix of data entry and data management tasks. Ideal candidate should have: - Experience in product listing and catalog management on Prestashop - Good knowledge of data manipulation techniques - Ability to work accurately and efficiently Please review the requirements and if your skills and experience match this task, I would welcome your bid.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Add custom code to Prestashop 1.7 หมดเขตแล้ว left

  Functionality already created and works with Prestashop but needs to be integrated into override properly.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Correo electronico en prestashop หมดเขตแล้ว left

  1- Configurar SPF y DKIM. 2- Envio y recepcion correcta de los correos electronicos generada con cada compra desde la web a los clientes y al buzon de la tienda. 3- Otras posibles correciones que se dieran. **** **Solo con personas que escriban en español**

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Skilled PHP Developer for Diverse Web Projects หมดเขตแล้ว left

  ...systems like WordPress, OpenCart, and Prestashop. Familiarity with Osclass will be a plus. Responsibilities: - Collaborate with our team to understand project requirements and objectives. - Develop and maintain web applications using PHP frameworks (CodeIgniter, Laravel) and CMS platforms (WordPress, OpenCart, Prestashop). - Customize and enhance existing websites to meet client specifications. - Troubleshoot, debug, and optimize code for performance and security. - Stay updated on industry trends and incorporate best practices into projects. Requirements: - Proven experience as a PHP developer with a strong portfolio of past projects. - Proficient in PHP programming with a deep understanding of CodeIgniter, Laravel, WordPress, OpenCart, and Prestashop. - Solid un...

  $773 (Avg Bid)
  $773 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Prestashop Site Development & Custom Enhancement หมดเขตแล้ว left

  I currently have an established Prestashop website that demands expert attention. The areas demanding new devloppement feature The ideal candidate will have solid experience in Prestashop development, php programming, e-commerce site optimization.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  PrestaShop Expert หมดเขตแล้ว left

  Hello, i need to migrate my prestahop website to another server. Same domain, same website. Other server.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Experto en Prestashop 1.8 configuración y módulos หมดเขตแล้ว left

  Necesito configurar Prestashop 1.8 en modo avanzado y crear módulos adicionales para funcionalidades a medida en la última versión de Prestashop. Es urgente. Pagamos por horas.

  $527 (Avg Bid)
  $527 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  Enhance PrestaShop Cart Functionality หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled PrestaShop developer with experience in customizing existing online stores. In short: is necessary to add "step quantity" functionality for prestashop cart. e.g: step 3 (6,9,12... etc) for quantity Is good to have knowledge about javascript, jquery, ajax, npm PROJECT REQUIREMENTS - products listed in catalog already have a attribute in input quantity line called "step" e.g. <input type="number" step="3" value="3 ">. Is necessary when product is added in cart, to keep this step value when modify quantityes .e.g. 3,6,9 .... is must when we change this quantities from cart by step, the value of cart to be updated in real time (like native script). This functionality is require to work on bo...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Instalacion de Prestashop desde cero หมดเขตแล้ว left

  Necesitamos crear una tienda Prestahop desde cero. Actualmente disponemos de una pero migramos a un nuevo servidor y aprovechamos para mejorar la cosas. Actualmente corre en un PHP 5.6 y cambiamos a un 8.3. Preferiblemente hispanohablantes.

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Prestashop หมดเขตแล้ว left

  Queremos hacer el diseño e instalación implementación de una tienda PrestaShop multitienda del cual ya tenemos los productos categorías y enlaces a ERP configurados solo queremos hacer lo que es el diseño e implementación de menús y productos.

  $477 (Avg Bid)
  $477 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา

  I'm looking for a PrestaShop expert who change the frontend of my prestashop website with a new design that i will provide it ( html template)

  $432 (Avg Bid)
  $432 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Desarrollar un Módulo para PRESTASHOP หมดเขตแล้ว left

  Desarrollar un módulo para Prestashop, funcionalmente sólo no la parte visual

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  $331 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Laravel and prestashop developper หมดเขตแล้ว left

  Hello WE need laravel and prestashop developper to complete script and projects More detail inbox

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Project for Thái V. #2 หมดเขตแล้ว left

  Shipping and fee module for Prestashop

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Prestashop website bug fix + migration หมดเขตแล้ว left

  Hi all, Please read carefully this description. I have a prestashop website with some bugs and errors. I've done a full backup and i want you to: - import this website on your host - work on it to fix ALL errors - update the prestashop version to latest - update the theme to latest version (if an update is available for our theme) or change the theme with a new one and set it up - once the work is done, i need you to migrate the full website to the official domain of the website I don't need a person that will ask for money release in 1 week, this work will take about 2-3 weeks since i need to coordinate with my customer on daily basis. Thanks a lot!

  $213 (Avg Bid)
  $213 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Zbuduj sklep internetowy PRESTASHOP หมดเขตแล้ว left

  Poszukujemy osoby do wykonania sklepu na Prestashop. Mamy wybrany szablon, który należy dostosować oraz dodać produkty na sklep.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  figma to warehouse prestashop theme หมดเขตแล้ว left

  i m using Warehouse theme for my PrestaShop website i want to change the design of the homepage with a new look, the new design is created with figma

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Update Prestashop DPD Romanian Module หมดเขตแล้ว left

  ...capable of updating a DPD Romanian carrier module originally built for Prestashop 1.7, now required to run on Prestashop 8.1. The task requires: - Familiarity with Prestashop's architecture, focusing on the leap between versions 1.7 and 8.1. - Strong understanding of payment gateway integration, product customization, and order management systems in the Prestashop environment. - Prioritize maintaining existing features like DPD network integration, real-time shipping rates, and customer delivery preferences in the 8.1 environment. - Additional module from DPD Poland for Prestashop 8 is available and should be used as a reference for modifications. Ideal candidates will have extensive experience working with Prestashop, upgrading modules across...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Desarrollar Módulo Prestashop หมดเขตแล้ว left

  Urgente! Necesito desarrollo modulo para Prestashop. Se darán más detalles por chat.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  We are looking for a developer team, which can migrate our old e-commerce site to PrestaShop. Main milestone 1. website design migration ( we have old site in PSD and also its up-and-running ) to PrestaShop. Pure and clean sitebuilding. Our site language is : Hungarian. Optional milestones: 2. products migration into PrestaShop. Our old sites products are NOT in parent - children relation, they are using product options like t - shirt size, colour, logo, etc. We would like to have products in PrestaShop with parent - children relation. Migration would include products description , and pictures. Our old e-commerce site has an own engine, so its not like Shopify or etc, but everyting can be exported into .xls / csv. Old engine is something like OpenCart, b...

  $499 (Avg Bid)
  $499 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  right now the website use the classic prestashop theme, need to implement a new design using another html template that i will provide it

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Plantilla Warehouse - Prestashop หมดเขตแล้ว left

  Tengo un problema con la instalación del Iqit Elementor – Page builder". Me da el siguiente error en la pagina de inicio de Prestashop: "Warning en línea 2509 en archivo /var/www/vhosts/ [2] file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/views/templates/hook/) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/:/tmp/:/usr/share/php/:/var/www/vhosts/sys......" Tambien al acceder a Iqit Elementor – Page builde, me da los errores que se aprecianen la imagen Necesitoa alguien que me soluciones Saludos

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Website Product Catalog Updating หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone to add features and custom fields to our Product Catalog in Bigcommerce. We migrated over from Prestashop and there are several issues with the content. You need to be able to read technical datasheets, if you like computer datasheets, that would suffice. You need to use the other products that have already been updated as a guide to understand what specifications are important and need to be featured. Please review the attached video before messaging me. Happy to pay by the hour or by the product page.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน prestashop ชั้นนำ