ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  50,869 prevent isp redirect งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Donation Hub หมดเขตแล้ว left

  ...จะทำงานในลักษณะเป็น Hub สำหรับ มูลนิธิต่างๆให้เข้ามาลงทะเบียนเพื่อรองรับการบริจาคจากผู้บริจาคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผ่านบัตรเครดิต ตัดบัญชี QR หรือ Line (ขอบเขตของงานเป็นแค่การเชื่อมต่อ Redirect ไปที่ Gateway หนึ่งๆ แต่ไม่ต้องพัฒนาเรื่องการชำระเงินเอง) สามารถพัฒนาจากที่อื่นได้ แต่ตอนทดสอบต่างๆต้องเข้ามาทำงานในที่สำนักงานใหญ่ (กรุงเทพ) Screen ต่างๆ ที่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา

  $13037 (Avg Bid)
  $13037 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Data Analytics case study in Python notebook. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/ingbiodanielh/malaria-detection-with-fastai-v1 Case Study must include the following: 1. Specific problem scenario and framing with initial hypotheses (e.g. churn prediction to prevent the loss of customers). Make sure the problem is related to Machine Learning and data science in medical diagnostic. 2. Data selection, collection and description; initial

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Website Amendments 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Change image at top of landing page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - Change copyright date - 2019 - Remove Google+ and sound cloud icon (links) - Redirect links on side of page for social media - Assist in selecting better Google Ads - Remove large advert, delete space between top banner and top stories. Ad advert above chart similar to other pages

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Redirect to a page from a login page using PHP. All must be done from chrome remote or teamviewer. This script is pure php... not wordpress

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  fix HTACCESS mod_rewrite problem 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, My blog redirect links are not working because for some reason HTACCESS files dont work. I did some research and it seems to be problem with Apache mod_rewrite. I recently reinstalled my VPS and may be the mod_rewrite did not install properly. I have webmin installed on VPS. Want some one to fix this problem . I will give you remote access

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...static HTML websites and landing pages, but I need them to be responsive to ALL mobile device types, SIMPLE, and secure forms structures (php) with user input validations to prevent hackers from messing with the web forms and PHP. I have hundreds of domains, so I need something really easy to work with and reconfigured really fast. I don't want to fall

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Fix a plugin conflict 6 วัน left

  ...use webarx plugin for security and it has option to hide wp admin/login and when I choose that option then the nextend social login does not work, even though I have changed redirect url in facebook developer and google. I use listingpro theme [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], you can click join now and see the 2 social icons on popup. I am web designer

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi, I have already got VARNISH and RADIS installed on my server and I just need someone professional...Payment Gateway Direct Integration. The plugin has been installed and it successfully accept payments but need few settings like frontend styling and most important it does not redirect to the order success page after completing payment. Thank you

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Project for Yongtao J. 9 วัน left

  ...say we need 3 seconds to place bets, so we need software to make predictions within 12-13 seconds. For the data gathering, we would also need to make a simple bot that would prevent the roulette to shut down because of the user being idle. Machine learning part (probably reinforced learning): We would need to train the software so that it can make a prediction

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SOHO network setup needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...network. I am connected to my ISP using a Linksys CM3024 Cable Modem and I want to configure my Cisco 2821 Router with my Cisco 3750G-24P Switch. I also want to connect my Cisco WAP4410N so I can have wireless. I would like to use a vlan setup for 2 NAS devices, a wireless network, and 4 computers. I can get an IP from my ISP usinf DHCP on G0/0(ip nat outside)

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล
  Minor site issue 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Minor site issues with 404 redirect

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Facebook ads cloaker 5 วัน left

  Need a cloaker for Facebook ads. script must use filepath method and redirect method. Need to include bot, ip's and everything needed to exclude fb manual review. Need to filter by: Device Referral Country Frequency

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  WordPress Developer for Private Social Media 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...automate access to a creators unlocked profile once a payment is made. As of right now when a user hits a subscribe button it goes to our payment processor PayPal but does not redirect back after successful payment. It should go back to the paid creators profile ready for the subscriber to view their content. Currently this is done manually in the backend

  $564 (Avg Bid)
  $564 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  ...place on all pages. If not, setup rules for them and/or add necessary fields so users would fill them manually. check [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] for proper conditions, make sure that 301 redirect is setup correctly, then check the page templates in order to make sure that it is seo-optimized. As part of SEO plan, we want to get rid i18n module and use a service like

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  MyBB Remote DB Connect, Auto-Login and Restrictions 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sales. For example if a client has not purchased anything on our main site within 15 days, or a model has not sold anything within 15 days I need to redirect the user to a custom URL (I can make the redirect pages). Something like: $sql = "SELECT * FROM `client_orders` WHERE `model_id` = {$user_id} and created > NOW() - INTERVAL 15 DAY ORDER BY `client_orders`

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Private Project (2) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, now I will be interviewing experienced freelancers (Not new freelancers) This is a laravel project...project is pre-existing I will send you the source code and we will talk out some plans. I want quality work not lazy work, plus try to use safe alternatives when coding to prevent malicious users from exploiting components in the source code.

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Build a website 5 วัน left

  ...Send notification to primary account login and me with text and image included o Track logins and uploads (text and image) - Time frame for completion. - Cost Current ISP provides: MySQL databases plus wizard PhPMyAdmin RemoteMySQL PostGreSQL databases plus wizard phpPGAdmin...

  $495 (Avg Bid)
  $495 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  ...installed the plugin, but it isn't working right. There are 2 problems I want fixed: 1. The Login form should show a link to Register, but it doesn't 2. I want to be able to redirect users to a specific page after they log in, but I don't know how to do this. I need this work to be done by 5pm EST today, Friday. I am also looking to create a long-term

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  I have authored 2 publications that advise the public in how they can prevent disasters and also manage the disasters should they happen. This was done in collaboration with a Midlands based Fire and Rescue Service. I want the same 2 booklets digitised and available to the public for a modest annual cost. Much of the transcription is just a typing

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Crawl Domain Find Expred Domains -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of sites to crawl via text file. Crawler should work logically crawling all pages of a site and not be sitemap dependent. Only unique external domains should be logged to prevent duplicate domain availability lookups. User should also be able to define a list of urls to ignore checking for availability; eg. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] etc. these domains should be

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need an ecommerce Website(laraval) + (andriod,IOS) app sample website [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] also i need the Android app+ IOS App

  $2582 (Avg Bid)
  $2582 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  ...3000) 3- Sms Gateway Replace (Rs.3000) 4- Some sharing links sharing ip address instead video and app store links according to device)(Rs.3000) 5- after email verification redirect to app automatically( now redirecting to webpage) (Rs.3000) 6- on hashtag scree: video under hashatgs : gifs showing correctly but redirecting/opening wrong video (Rs.3000)

  $258 (Avg Bid)
  $258 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Fix ANDROID (KOTLIN) & LARAVEL ISSUES 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...3000) 3- Sms Gateway Replace (Rs.3000) 4- Some sharing links sharing ip address instead video and app store links according to device)(Rs.3000) 5- after email verification redirect to app automatically( now redirecting to web page) (Rs.3000) 6- on hashtag scree: video under hashatgs : gifs showing correctly but redirecting/opening wrong video (Rs.3000)

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Fix ANDROID & LARAVEL ISSUES 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1- Message/Sticker not sending issue fix 2- Video pausing ( i think cache/player iss...cache/player issues but not sure) 3- Sms Gateway Replace 4- Some sharing links sharing ip address instead video and app store links according to device) 5- after email verification redirect to app automatically( now redirecting to webpage) NOTE: work only on anydsk

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Fix Android & Laravel issues 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1- Message/Sticker not sending issue fix 2- Video pausing ( i think cache/player iss...cache/player issues but not sure) 3- Sms Gateway Replace 4- Some sharing links sharing ip address instead video and app store links according to device) 5- after email verification redirect to app automatically( now redirecting to webpage) NOTE: work only on anydsk

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...the Department of Health and Human Services and Centers for Disease Control and Prevention to “conduct or sponsor research into the causes of gun violence and the ways to prevent it.”[28] In response, the Centers for Disease Control and Prevention asked the Institute of Medicine and National Research Council to “convene a committee of experts to develop

  $60 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Creation of E-Commerce CBD Product Page website. Working knowledge: UI/UX Design/Fron... Familiarity with hosting environments, DNS, SSL certificates Solid understanding of underlying web technologies Experience working with Apache web server including URL redirect/rewrite. Experience with E-Commerce platforms, shopping cart and payment gateways.

  $560 (Avg Bid)
  $560 การประมูลเฉลี่ย
  99 การประมูล
  Crawl Domain Find Expred Domains 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of sites to crawl via text file. Crawler should work logically crawling all pages of a site and not be sitemap dependent. Only unique external domains should be logged to prevent duplicate domain availability lookups. User should also be able to define a list of urls to ignore checking for availability; eg. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] etc. these domains should be

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Need a Website Domain Workaround 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I need a website domain workaround. Instagram has banned our domain (meani...need a workaround done, so we can still use this. We have messaged Facebook about it. We have also used link shorteners like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which don't work. We've done a timed redirect on a different domain and that didn't work. Let me know how you can help. Thank you!

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Portforward double router and modem 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Currently having difficulties forwarding my modem and router Using the following scheme ----- MODEM ISP ---- HG659 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ---- Router ----- TL-WR1043ND [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] --- Server ----- CUSTOM [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I am the owner of a small wireless ISP in my city and I need to build up a system for delivering the codes for the sales point In other definition : there is a billing system who can generate codes : radius manager - and the customer of my network can buy this code from the sales point I am dealing only with sales points no need to talk with the end

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  GoranNet Mobile App 3 วัน left

  We are GoranNet ISP, 4G LTE operator in Sulaymaniyah Iraq, 14+ experience in broadband and mobile services. Our business is growing rapidly and requiring us to decide on making a new way to offer services and communicate with our customers in a more efficient and easy ways. Now, we decided to start this mobile app project. It should be developed and

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Umbraco developer - 3 วัน left

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] of CCS and Java Script. Maybe other disallows needs to be removed. 2. Make breadcrumbs, also in the sourcecode. Those needs to be connected to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 3. HTTPS redirect from non-WWW to WWW by using canonical tags. 4. Intregate Google AMP. 5. Optimaze pictures for better speed. 6. Go trough Open Graph. 7. Google Analytics in picture generator

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I have an existing website that I want to move to a different hosting platform that is Unix based. But website is old and need a new look. it is mostly an information website with links to applications and hooks to other websites linked to this site. I am looking for an individual or company that - 1. can create modern website with innovative concepts 2. use an existing website to form the conte...

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Trophy icon To design Corporate - IDEALSYS Banner Board 26 วัน left

  ...provide as attachment - PARTICIPANT MAY/MAY NOT COPY THE DESIGN FROM SAMPLE. - Contest is not sealed - During Contest, NO star NOR reject status will indicate in order to prevent Copycat. Amendment Request will only request through PM - During the Contest, participant may request to modify, amend their design multiple times. (And this will neither

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน

  ...will provide as attachment - PARTICIPANT NOT ALLOW COPY THE DESIGN FROM SAMPLE. - Contest is not sealed - During Contest, NO star NOR reject status will indicate in order to prevent Copycat. Amentment Request will only request through PM - During the Contest, participant may request to modify, amend their design multiple times. (And this will neither

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Fix .htaccess file 3 วัน left

  We have an .htaccess URL shortener. It needs to be case-insensitive when a directory is entered. It should also: Prevent access to directories and scripts that we specify. Right now it does the opposite: it restricts access to all by default and we have to list out the ones we want to grant access to. We have most of it done already. It just needs

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Security expert to prevent Wordpress site hacking 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We run a few small commercial websites on a shared server and have been having problems with being hacked. The first time the login details for Google Merchant centre were accessed and a new user added. The second time a new sitemap was added to Google merchant centre Both times new files have been installed into the root directory, including a note from the hackers informing me I have been hacked...

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Trophy icon 4 Product Images 6 วัน left

  ...Babie's Head) Right Image: (Our Pillow Relieving The Pressure On The Size Of The Babie's Head) Text Below Images: Our Pillow's Shape Is Designed To Alleviate Pressure And Prevent Flat Head Spots From Forming! Image 3: Image 1: Our Pillow (*Use "3d pillow design" for reference only) Text Below: Anti-Roll Edge Design Image 2: Normal Pillow Text Below:

  $100 (Avg Bid)
  รับประกัน
  ecommerce in prestashop 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Basic design and implementation of an ecommerce in prestashop with online payment, captcha to prevent spamming amongst other things. I will be selling bags and at the beginning I will sell 2 or 3 different models so its quite easy and open for ideas.

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  ...Monday. Selected freelancer should work on weekends and provide complete solution before Deadline. Now payment gateway shows up on checkout page, but giving us error after redirect. Bank told us: "You give us wrong payment avail response. Please try the format which is shown in the bellow example: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <payment-avail-...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Continue building payment extension (almost done) We have 2 days 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Monday. Selected freelancer should work on weekends and provide complete solution before Deadline. Now payment gateway shows up on checkout page, but giving us error after redirect. Bank told us: "You give us wrong payment avail response. Please try the format which is shown in the bellow example: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <payment-avail-...

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Are you looking to be part of a dynamic and growing organization - whose company culture is centered on empowering its employees to make decisions?...Represent Technical Support Department and company during ISO and customer audits . Analyze audit results and review audit responses . Manage and control department inventory to prevent loss and excess

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  OpenCart Authorize.net SMTP Redirect Error 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are having an issue with the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] confirmation response while we have SMTP enabled on our opencart store. Somehow it is not returning a "1" value, which redirects the customers to the success page on Checkout, which is causing customers to place duplicate orders.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon Unique logo needed for 18+ site 9 วัน left

  ...our adult site we need a unique logo (non-uniques will be deleted asap). Name of the site for in the logo is: P/o/r/n/F/a/v/o/r/i/t/e/./c/o/m (Without the forward slash, to prevent SE indexing) Background of the site on which the logo will be placed, will be dark... so please keep this in mind. Please make sure that the logo/icon you use infront of

  $15 (Avg Bid)
  รับประกัน

  need wp landing page basic site. This is a basic site but it needs to look professional. The site will be informational only. You can use any theme...but it needs to look professional. The site will be informational only. You can use any theme. I tried with one but I really don't like doing this myself. Maybe 1 button to redirect to another website.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I need a website in which admin pannel there who create users with prevent multiple login and android app

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I want someone preferably from India to send me this medicine for my personal use SDF is a topical medicament (drug) used to treat and prevent dental caries (cavities) and relieve dentinal hypersensitivity. Silver diammine fluoride has been available with brand names of FAgamin, Topamine, Saforide, Advantage Arrest, Cariesop, Bioride, FluoroplatV

  $24 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Course name and brand 1 วัน left

  ...course that is relevant to all people up skilling them in money management. This is not a course that is the ambulance at the bottom of the cliff but a fence at the top to prevent them falling into debt. You train and up skill for business, sport and hobbies but no one trains and up skills to make money the servant and not the master. Course covers

  $225 (Avg Bid)
  $225 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Learn how to prevent, detect, clean and manage Malwares -- 2 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Dear User: First of all I would like to know our experience or study or something that garantee me our profesional work... Show me by examples how easy is taking the control of the Android Device with the last techniques of hacking... How to found cero days mistakes of apps to keep control of other devices also with antiviruses... Then how to stay update to avoid new techniques against me abou...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล