ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 product design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Product design หมดเขตแล้ว left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอบรม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก!! - เราได้รับทุนสนับสนุนหลักล้านจาก angel investor ทั้งที่ยังไม่มี product!! - เราผ่านเข้ารอบ 50 ทีมสุดท้าย จาก 500 ทีม ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ thestartupready ทั้งๆที่เริ่มทำงานแค่ 2 เดือน!! - เรามีแผนให้ ESOP (Equit...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  รายละเอียดงาน - มีลูกค้าส่งให้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ - งานส่วนใหญ่ทาง Email และโทรศัพท์ซึ่งสามาถทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ มีงานไปพบลูกค้า ฯลฯ บ้าง - งานเข้ารับการอบรม - ศึกษาโบชัวร์และสเปคสินค้า - ชมตัวอย่างการใช้งาน การติดตั้ง software การติดตั้งทั้งระบบที่ถนนกับรถจริง - ศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้ง - ทดสอบบริการลูกค้าในสถาณการณ์จำลอง รวมทั้ง ตอบคำถามในคู่มือ, demo สินค้า, วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้ลูกค้า, วิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้า - สถานที่: ที่บ้านและที่บริษัท - งานดูแลลูกค้าเป็นรายโปรเจค - โปรเจคมีความหลากหลาย เช่น งบประมาณ 2 แสนบาท, 3 ล้านบาท, 100 ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด เข้าไปพบลูกค้าเฉลี่ย 3-4 ครั้ง/โปรเจค โปรเจคใช้เวลาประมาณ 1 เดือนถึง 1 ปีในการปิดการขาย - ผู้ติดต่อมักจะเป็นข้าราชก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Design me a Product a 6292015 หมดเขตแล้ว left

  Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2):...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  SM Chemical Website หมดเขตแล้ว left

  ...function. Able to search 300000+ items and show suggested result while typing, login to see price, can generate a quotation online, has add to basket order function and send out email confirmation . If possible, the product data will link to an ERP database ( Winspeed). Has live chat function and customers can subscribe to our newsletter. Back office can pull the quotation data, order data and customer data. The website will have CMS to manages pages like news, promotion, career opportunities. Also include contact form and catalog request form. Also need graphic design for banners. And also do SEO. สร้าง website บริษัทโดยมี eCommerce function สำหรับสินค้าประเภทเคมี 300000 รายการ สามารถ search และแสดงผล suggested result บน search bar สามารถ login เพื่อดูราคา ท...

  $4884 (Avg Bid)
  $4884 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm looking to create an user friendly E-commerce website aimed at general consumers. The primary features of this platform should include a shopping cart and a product page and payment portal Website is for a Home Decor Accessories online store. Key Skills and Experience: - Expertise in web development for E-commerce platforms - Proficiency in creating user-friendly shopping cart systems - Experience in integrating product review capabilities - Understanding of market trends and consumer behavior for creating engaging user experiences - Strong understanding of UI/UX principles - Knowledge of secure user registration and login mechanisms is preferred, though not mandatory for this project. Sample websites for inspiration

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Campaign Landing Page Design & Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...distinct campaign landing pages for a product launch. Therefore, it is essential to have a keen understanding of effective marketing designs that drive in site traffic and user engagement. Primary Duties: - Landing page design and development from existing website template. Total 3 pages for three products. - Implementation of basic functionalities - a need for contact forms as part of the user interaction, already in the current website. Skills and Experience: - Proficiency in Wordpress - Strong design skills, with a focus on user-centric design principles - Experience with creating responsive, interactive landing pages - Knowledge and practice in SEO Principles - Experience in creating contact forms on Wordpress I'm looking forward to seeing ...

  $485 (Avg Bid)
  $485 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Comprehensive HR Tech Solution Design & Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled team or individual to build a complete HR Tech solution. This solution should be all-encompassing, beginning from product management, through UI/UX design, all the way to the final development. Key Features required: - Resume screening: The platform should be able to effectively scan, parse and categorize resumes to make shortlisting of applicants simpler and more efficient. - Interview Taking Platform: I need a system that can accommodate and facilitate real-time or scheduled interviews. Integrations required: - Email: For seamless communication within the recruitment process. - Assessment Tool: For testing and evaluation of potential recruits. - Video Conferencing platforms: There's a need for Zoom and G-Meet integration to facilitate remote...

  $1493 (Avg Bid)
  $1493 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Multiplatform App Designer for Fashion Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expertise in both iOS and Mac OS design. The project entails creating a fully interactive multiplatform app for managing a well-known fashion brand. Specific functionalities & Interactions: - I require the app to have comprehensive control – namely, it should include a product catalog, provide inventory management, and allow for order tracking. - It's essential to incorporate specific features or interactions found in current iOS and Mac OS apps. Design Guidelines: - The design has to reflect the native Apple style with uncompromised simplicity and elegance. Skills & Experience: - Proven expertise in UX/UI Design specifically for iOS and Mac OS. - Experience with inventory management mobile apps. - Familiarity with creating ...

  $634 (Avg Bid)
  $634 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Shopify Theme Installation & Customization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I've got a Shopify theme all ready to go, and I need someone experienced with Shopify to install it and set up customizable headers and footers for me, according to my specific branding guidelines. My preference...my specific branding guidelines. My preference is for a formal corporate style. Understanding what that entails and how to effectively implement it is crucial for this role. Ideal skills for this job include: - Deep knowledge of Shopify customizations - Strong understanding of modern, corporate design - Ability to adhere to specific branding guidelines Applicants who demonstrate these skills, along with a strong portfolio of similar projects, will be highly considered. Proving knowledge of product filters, sorting options, and social media integration will b...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Redesign of Product label 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need of a talented graphic designer to recreate a design to enable us print inhouse would like the main elements to remain unchanged, just need the quality enable us print clean crisp labels. We will provide image to those with request skills and portfolio

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Innovative Shopify Theme for Bookstore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expert Shopify designer to conceptualize and create an appealing theme for my online bookstore. Specifics include: - Creating a design concept: I'm counting on you to draft, share, and iterate appealing design concepts that will capture the attention of book lovers. - Easy Navigation: The theme should have simple, intuitive navigation that helps customers find their desired books swiftly. - Search engine optimization: As major traffic will come through search engines, enabling SEO-friendly features is of utmost importance. - Product reviews: I need a integrated section for customers to read and write product reviews. Ideal skills include: - Proficiency in UX/UI design - Familiarity with SEO best practices - Previous work on Shopify theme develo...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm looking for a diligent website developer who is adept at creating 3D websites. The focus of this project would be to design a highly-engaging and visually appealing website with 3D product animations. Key requirements: - Design a 3D website - Incorporate 3D product animations Key areas to apply 3D animations: - Homepage - Product display page Successful candidates should have substantial experience with 3D web design and animation. Proven abilities with interactive illustrations are a plus.

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  As a blog site focused on providing insightful product reviews for new parents, I am looking for skilled writers with a knack for evaluating baby gear and accessories, toys, educational items, as well as health and safety products. Ideal Candidate: - Has previous experience in writing product reviews, specifically in the parenting niche - Excellent understanding of the needs of new parents - Familiarity with or interest in infant and toddler products Job Outline: - Evaluate a range of products tailored for infants and toddlers, covering baby gear, educational items, toys, and safety products - Deliver engaging, informative, and helpful product reviews aimed at assisting new parents in making informed purchase decisions Your work will directly contribute to helpin...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skillful web developer to create an e-commerce site where I can sell both physical and digital products. The site should be similar to platforms like Flipkart and Amazon in terms of usability and design. - Completion timeframe: My goal is to have the site up and running within a month. - Skills and experience: The ideal candidate will have proven experience in developing e-commerce websites. Knowledge of commonly-used platforms like Shopify, WooCommerce, or Magento would be an advantage. - Product types: The site must be capable of processing transactions for both physical and digital goods. In summary, I'm looking for a talented individual who can deliver a user-friendly, robust e-commerce solution in a timely manner.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  IoT Device for BMS Security 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...IoT device that's primarily focused on "Battery Management System (BMS) security", specifically incorporating the functionality of tamper detection and prevention. Key Requirements: - Expertise in circuit design and hardware integration with an IoT focus. - Capabilities to implement features ensuring tamper detection and prevention as part of the BMS security. - An understanding of other added-value functionalities. HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Project for Shen O. 9 วัน left

  Hi Shen O., I noticed you posted a following project ( https://www.freelancer.com/projects/website-design/Product-Review-Community-Website/details )

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  E-Commerce Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a skilled web-developer to help me build an e-commerce platform. The features should include: - Shopping Cart: I need a use...skilled web-developer to help me build an e-commerce platform. The features should include: - Shopping Cart: I need a user-friendly shopping cart for customers to collect their purchases. - Product Filters: Facilitate ease of shopping by incorporating efficient product filters, so customers can find what they're looking for easier. Ideally, the platform should be capable of handling less than 100 products initially. The ideal freelancer for this job should have a strong background in e-commerce design and development, with proficiency in platforms such as Shopify or WooCommerce. Experience in UI/UX design for easy customer ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  I’m seeking a professional freelancer adept at designing engaging banners that generate leads. Particularly, I want ads that capture the attention of homeowners and contractors. We are looking for a unique, bold, and creative design concept. Your flexibility and expertise in understanding of the audience and creating designs that appeal directly to them will be instrumental in the successful execution of this project. Your proficiency in HTML5 banner design, Google Adwords knowledge, and the ability to create banner ads yielding high lead conversion will be highly appreciated. The required sizes are listed below: 120 × 600 160 × 600 200 × 200 240 × 400 250 × 250 250 × 360 300 × 250 300 × 600 300 × 1050 300 × 5...

  $592 (Avg Bid)
  การันตี

  We're focused on showcasing our horticulture produ...products in our portfolio, we have a need for an individual with the following: - Expertise in creating intuitive and attractive digital catalogues; - Prior experience with landscape or horticulture sector; - Ability to capture the essence of each product distinctly. Your role would involve collating information about each product, layout design, and ensuring a user-friendly interface for our customers. Since our aim is to use this catalogue to display and highlight our products, the focus should be on showcasing exceptional imagery and detailed product descriptions. At this time, we do not require shopping functionality. However, our catalogue should engage and impress potential leads, directing them ...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled web developer/designer to create a highly functional and visually appealing e-commerce website for my clothing brand. Main Requirements: - E-commerce functionality: The primary purpose o...different products. Specific Features: - Shopping Cart: To facilitate purchases, provide a seamlessly integrated shopping cart feature. - Customer Reviews: To enhance trust and transparency, include a provision for customers to leave product reviews. Skills and Experience: Ideal candidate must have previous experience developing e-commerce sites with similar features. A demonstrated ability in designing user-friendly sites along with some knowledge in the fashion sector is highly desirable. I'm interested in seeing past work to evaluate interface design...

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Pop-up Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled graphic designer who can assist in creating a Pop-up Design. its less than 100 words of text. which needed to be organized represent in attractive manner. Key Requirements: - Proven experience with minimalist design - Expertise in brochure design - Ability to visually convey product characteristics Your responsibility would be to use a minimalist style to create an engaging representation of our product's features. Your previous work with brochure design should allow you to seamlessly integrate product information with visually appealing design elements. The ideal freelancer would have a strong portfolio of previous minimalistic brochure designs, adhering to a similar tone and style as required for this task...

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented...for a talented logo designer to create a compelling combination logo for my consulting business. Specific project requirements are: Key Features: - I'm interested in a design that integrates both text and symbol or icon elements. Company Name "The Thesis Project" Please include Tagline: "Changing Notion" - Color Scheme: Preference is for cool color palette. Think blues, greens and purples. The theme must be simple abstract, modern and gives a sense of growth and trust. Other colors can be use (no orange or red) any other colors will do. First 3 days of contest post, I will select finalist and work towards final product. Keep the logo SIMPLE and symbolic (represent education, growth, minorities cultures). Example...

  $20 (Avg Bid)
  การันตี
  Persuasive Landing Page Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a creative designer who can create an engaging landing page for my product. The purpose of this landing page is to promote my product and prominently feature a compelling call-to-action for purchases or subscriptions. Here's what I'm looking for: - Exceptional creativity and innovative design techniques - Ability to generate a persuasive call-to-action - Proficiency in trending landing page designs Since I'm currently undecided on the color scheme, I'd appreciate your professional input in making the page visually appealing while still delivering its core purpose. Previous experience creating similar landing pages would be a huge plus. Please share your portfolio or sample works along with your bid.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Website Update with new productlines 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert web designer who is fluent in website design. The primary job requirement is to update my existing website with 1-5 new product lines. The goal of this project is three-part: - Increasing Sales - Attracting New Customers - Enhancing User Experience You'll need to conceptualize and implement visual elements that align with a modern aesthetic, while ensuring a seamless user experience. An ideal candidate could demonstrate their expertise in the same. Your input on how to best showcase the new product lines will be appreciated. Let's work together to boost sales and engage a wider audience.

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  148 คำเสนอราคา

  ...designer with proficiency in handling ESP32 modules to help design for a control system. This project entails the design and development of a custom ESP32 based PCB that's equipped with multiple input-output features, including analog inputs that ranges from 0 - 10vdc as well as analog outputs from 0 - 10dc. It also necessitates the integration of MODBUS, WIFI antenna extender connector, and battery backup components. Ideal Qualifications & Skills: - Robust knowledge of PCB design and layout - Experience with ESP32 modules - Proficiency in interfacing with analog inputs/outputs - Familiarity with MODBUS and WIFI antenna connector - Experience working with projects that require battery backup designs Environment: The end product will be deployed...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...creating web graphics, specifically for a product page. I’m aiming to showcase digital products - photoshop, animation, or experience in similar fields might come in handy to deliver unique and engaging graphics to attract and retain clients. The project entails: - Creating robust, visually appealing website designs to increase user engagement - Focusing on the product page for digital offerings - Incorporating the brand's essence effectively to enhance the user's experience Ideal Skills: - Proficiency in digital graphic design - Experience in designing for websites, with emphasis on product pages - Conveying complex ideas aesthetically and simply through visuals - Sound understanding of the digital products space - Creativity and an unparal...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...Key Requirements: - A robust product management system. - Including product inventory management to keep track of stock levels in real-time. - Product size options enabling customers to select different volumes (Example: 15ML/30ML) of the same product. - A customization feature, allowing customers to tailor products to their preferences. - E-commerce capabilities. - An intuitive shopping cart feature, allowing customers to conveniently add items and proceed to checkout. - Credit/Debit Card processing for efficient and secure transaction handling. Ideal Candidate: The perfect match would be a freelancer with proven experience in building eCommerce websites with similar functionalities. Web development skills, a strong understanding of ...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา

  ...merchandiser who can revamp our physical retail store to provide an enhanced customer experience. Our focus is on home and kitchenware. The expert must devise strategies to effectively display our products and entice customers. This is all in order to create an atmosphere that encourages browsing, engages customers, and drives sales. Key Responsibilities: - Plan, design, and install effective product displays. - Arrange thematic product displays to pique customers' interest. - Create compelling visual presentations, taking into consideration store layout and traffic flow. Desired Skills and Expertise: - Proven experience in visual merchandising, ideally for home and kitchenware products. - Creativity and a strong sense of aesthetics. - Excellent attention to ...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Fish Can Label Redesign 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled graphic designer to recreate an existing fish can label for me. I have the existing design in hand and would greatly prefer the new design to maintain the same style and elements as much as possible, which include: - Colors - Illustrations - Typography The end product should be a file that's ready for print. The ideal candidate for this project should have a keen eye for detail and excellent skills in graphic design. If you are competent in replicating existing designs with precision, this project is yours. No alterations to the existing design are required, so the task will primarily involve re-creating the current design in a way that's ready for print. Looking forward to your bids.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  Hi Muhammad A., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...creative product designer. This designer will be tasked with conceptualizing and developing designs for a wide range of products: Sanitary pads, Tampons, Menstrual cups, Breast cups and nipple cover, as well as feminine bins and machines for vending and incineration. Our target market ranges from teenagers to adults thus our designs should be adaptable, appealing across these different ages. We are looking for designs inspired by modern and sleek aesthetics, with an infusion of feminine and floral elements. Additionally, we value a minimalist and clean look. Ideal skills and experience: - Experience in product design, particularly for female health and hygiene products - Able to translate user needs and branding concepts into innovative and delightful designs - ...

  $212 (Avg Bid)
  $212 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...hundred different products. Primarily, the e-commerce platform will include graphic design elements, provided by me. The ideal freelancer for this project should have: - Extensive experience in e-commerce website design and development - Proficiency in integrating and setting up a shopping cart functionality for a large number of products - Expertise in incorporating graphic design elements into the site layout - A keen eye for creating user-friendly and attractive website interfaces - Previous work samples that demonstrate their ability to take on a project of this scale. Your role includes everything from the website's design to its launch, with an emphasis on incorporating the several graphic design elements effectively and efficiently. The...

  $305 (Avg Bid)
  $305 การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  I require a professional who possesses expertise in listing products on eBay from our Etsy Store. My inventory consists of event d...designed for vehicles. These products have their own unique designs, requiring individual detailed descriptions to accurately represent each piece. Some of these details to be included are color and size variations. Suitable candidates for this project must have: - Knowledge and experience in product listing on eBay - An eye for detail to address the uniqueness of each product design - Proficiency in writing product descriptions that consider specific characteristics such as color, size, and design variations - Previous experience with decals and/or vehicle-related products would be a bonus Please note, this project does...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...application within a tight deadline of 10 days. The project involves building a hybrid application to display product sales data and monitor the status of our PCs, with the added functionality of sending alert emails or mobile notifications at specified intervals. Additionally, the application must support login authentication based on authorized devices' IMEI numbers or serial numbers, which will be configured in our database. I have attached the document please read carefully. Note : Budget Maximum 300 $ Main Functionalities: - User Authentication & Login - Data Synchronization with backend server - Include Push Notifications feature Current Needs: - You will be responsible for making the design from scratch. We’ll brainstorm together for a unique and us...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Xstore postion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Provide technical expertise in Oracle Retail POS Suite components (Xstore, Xenvironment, Xadmin, Xcenter, XServices), designing and developing customizations. Build and ex...customer needs. Experience in Payment integrations with EFT-Link and third-party providers. Handle Xstore build Release & Deployments with CI/CD tools (Jenkins, GitLab, BitBucket). Analyze, design, develop, implement, and document application systems. Consult with QA and Business Analysts on test plans. Offer technical assistance and problem resolution. Identify and recommend system process improvements. Provide direction, training, and guidance for team members. Knowledge of integrating Oracle Retail Xstore Suite with other Oracle Retail components. Familiarity with developing and deploying Oracle produc...

  $1446 (Avg Bid)
  $1446 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer to design an electronics product enclosure that will be manufactured using injection or vacuum casting. Initial plan is to create a silicone mold for low volume testing. The desired size of the enclosure is 30cm x 30cm x 30cm. Design Requirements: - The client has specific functionality requirements or preferences, and trusts the freelancer's expertise in creating an optimal design for the functionality. -The client has access to 3D printer which could be used to build prototypes and initial casting molds. - functionality includes: 1. Separate weight measurement for 100g-3000g and 0.1g-100g 2. Enclosure for induction coil such that it snuggly fits below the tempered glass panel 3. Wire management such that nothing is ...

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I require a logo and product wording for my brand, BLAQUE, in the cosmetics industry. Here's what I specifically need: • Create a word logo that screams boldness, keeping in line with the brand name BLAQUE. • Develop attractive product wording that can be used for marketing and advertising purposes. Ideal skills and expertise include: • A deep understanding of the cosmetics industry. • Proficiency in graphic design, with an emphasis on bold and striking designs. • Experience in creating logos that effectively communicate the brand's identity. • Strong command of black and white color schemes. • Prior work in product wording creation, preferably in the cosmetics sector. Ready to bring our brand to life? Let'...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา

  I need a skillful freelancer to create an appealing Shopify store for our brand. The dual purpose of this store will be for eCommerce sales and enhancing brand awareness. Key Responsibilities: - Build an intuitive, easy-to-navigate Shopify store - Ensure the store is optimized for sales and brand reach - Incorporate 1-5 product categories for our physical products Ideal Freelancer: - Extensive experience in Shopify setup and design - Knowledge in eCommerce sales and brand awareness enhancement - Proven track record in creating stores for physical products.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...Photoshop skills to help revamp my website. The primary focus will be on improving the homepage and product pages while keeping the objective of enhancing user experience, imprinting a better brand image, and boosting conversions and sales. A designer with previous success in B2B websites is ideal for ensuring our website appeals to our targeted audience. Your role will entail: - Enhancing the UI/UX design of the Homepage and Product pages - Utilizing Photoshop to create responsive and appealing designs - Innovating solutions to improve user experience - Collaborating to enhance brand image - Assisting in strategies to increase sales conversion You’ll need extensive experience in UI/UX design, Photoshop, and knowledge of B2B digital environment. Proje...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Modern YouTube Thumbnail Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...thumbnail for my channel. Your design should represent the following preferences: Link to page is - Design Style: A modern approach to the design is required. Let your creativity flow but keep the thumbnail sleek, clean, yet eye-catchy. - Color Scheme: Use bright and bold colors to make the thumbnail stand out among the rest. It should be engaging enough to attract viewers at the first glance. - Theme: Moreover, this thumbnail intends to showcase a product. Hence, you must skillfully incorporate the product's image into the design, making it the highlight. Ideal Experience and Skills: - Proven experience in graphic design, especially in designing captivating YouTube thumbnails - Proficient in using modern design tools - Good ...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Bilingual Product Promotion Presentation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As I'm seeking to impress potential investors, I need a professional, polished presentation that effectively promotes my product. In order to reach a wider audience, it's crucial the content is bilingual, flawlessly presented in both Arabic and English. Key Requirements: - Expertise in creating business presentations - Fluent in Arabic and English language - Experience in crafting presentations intended for investor pitches - Ability to convey complex product details in a straightforward and compelling manner An ideal candidate will have previous experience pitching products to potential investors and a solid track record in creating visually captivating, concise, and persuasive presentations. Familiarity with my industry would be a plus. Please include any releva...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Digital Product Sales Strategist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced and innovative professional who can efficiently sell my digital products, which mainly consist of e-books and digital planners. On completion, customers should have a seamless buying experience and should be able to get the products through instant download, via an email link with download instructions, and through a dedicated member's area on the website. Key Responsibilities: 1. Map out strategies for selling through a website and social media platforms. 2. Implement processes for instant downloads post-purchase and provision of download instructions via email. 3. Development or optimization of a members-only section for customer access on the site. Ideal Skills: - Experience in digital marketing - Proficiency in website management and social media sa...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...reliable image of our organization. The profile should encompass: - Product descriptions: Detailing our diverse range of products. - Mission statement: Crafting a compelling message that encapsulates our business ethos. Given my preference for a professional design, I envision a sleek, clean look that communicates confidence, yet is modern and current. A strong understanding of corporate branding and professional layout design will be beneficial for this project. Although the profile should be professionally designed, it should also be editable to allow for future updates. Freelancers with experience in designing company profiles or similar documents will be given priority. Expertise in Adobe InDesign, Illustrator, or similar design software will be ideal....

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hello, We are looking to create an A5 foldable brochure 4 pages preferably promoting one of our product and also have some information about our company. We would like to have 2 variations to pick from. Designer must have access to stock photos to get the best result out for us. We also would like 2 EDM designs to choose from will make 1 EDM for email marketing as well should be compatible for all devices and will be sent via ZOHO mailing marketing service Thanks looking forward to collaborate with best designers this can be on going work as we have many clients who are looking to do something similar.

  $10 - $30
  ปิดผนึก
  $10 - $30
  11 คำเสนอราคา

  ...designer experienced in designs for residential spaces. This project focuses primarily on the planning and designing of my living room / home office space. Skills and Experience Required: - Real-life experience in residential interior design. - Able to provide a room plan, including furniture placement suggestions. Your tasks would involve: - Understanding desired outcomes for the living room area. - Proposing a wonderfully rustic interior design plan. - Offering creative and practical solutions that synergize with the overall home aesthetics. The final product should make the living room feel welcoming, while allowing a combination of functionality and comfort. Your creative insights and professional guidance is greatly appreciated. Some additional desires in...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Raspberry Pi GPU-AI Powered BMS solution 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Solution - Implement Data analysis - Observe Battery status, temp, charging current, current voltage, battery mode, relative state of charge, remaining/full charge capacity - Integrate Firmware changes in RC FCC V and SBS commands that aid in monitoring unauthorized changes HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analysis. Familiarity with RC FCC V and SBS commands would also be a strong advantage. Required Changes: - Monitor any unauthorized changes in firmware - Customize command responses The method to mon...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Organic Food Packaging Label Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a...require a compelling label design for a food product that encapsulates an "Organic and natural" theme. The design should visually communicate the essence of natural, fresh, healthy foods. Key Skills and Experience: * Proficiency in Graphics Design - You should possess the skills to create impactful label designs that will attract consumers. * Experience in Food Packaging Design - Working on food product packaging before will be an added advantage. * Understanding of Natural, Organic Aesthetics - You should be able to translate the concept of organic and natural foods into a captivating design. The label will be key to influencing customers' purchase decisions, so creating a design that is both appeal...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  133 คำเสนอราคา
  Elegant Jewelry E-Commerce Site Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...multi-page, multi-product jewelry e-commerce website and mobile app from scratch. You will be working with provided text and photos. The website will feature a variety of jewelry including rings, necklaces, earrings, pearls, watches, and brooches. Key responsibilities include: - Designing and developing an intuitive and attractive online store - Implementing a seamless shopping cart - Integrating payment gateways and other postage tools The ideal freelancer: - Has a comprehensible understanding of Wix and WordPress platforms - Experience in e-commerce website development - Exceptional skills in UX/UI is a must - Has a knack for intuitive design and creativity Please note that the branding for the business is already established and a logo is available for your use. You...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  210 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน product design ชั้นนำ