ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 product sourcing งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Product design หมดเขตแล้ว left

  รับสมัครงานด่วน....ตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ กลไก เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน full Time หรือฟรีแลนซ์

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  รายละเอียดงาน - มีลูกค้าส่งให้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าใหม่ - งานส่วนใหญ่ทาง Email และโทรศัพท์ซึ่งสามาถทำงานที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้ มีงานไปพบลูกค้า ฯลฯ บ้าง - งานเข้ารับการอบรม - ศึกษาโบชัวร์และสเปคสินค้า - ชมตัวอย่างการใช้งาน การติดตั้ง software การติดตั้งทั้งระบบที่ถนนกับรถจริง - ศึกษาคู่มือการใช้งานและการติดตั้ง - ทดสอบบริการลูกค้าในสถาณการณ์จำลอง รวมทั้ง ตอบคำถามในคู่มือ, demo สินค้า, วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้ลูกค้า, วิเคราะห์และแก้ปัญหาให้ลูกค้า - สถานที่: ที่บ้านและที่บริษัท - งานดูแลลูกค้าเป็นรายโปรเจค - โปรเจคมีความหลากหลาย เช่น งบประมาณ 2 แสนบาท, 3 ล้านบาท, 100 ล้านบาท พื้นที่กรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด เข้าไปพบลูกค้าเฉลี่ย 3-4 ครั้ง/โปรเจค โปรเจคใช้เวลาประมาณ 1 เดือนถึง 1 ปีในการปิดการขาย - ผู้ติดต่อมักจะเป็นข้าราชก...

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Design me a Product a 6292015 หมดเขตแล้ว left

  Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 Design me a Product a 6292015 मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק לי. Yiddish(2): איך קען עסן גלאָז און עס טוט מיר נישט װײ. Arabic(2): أنا قادر على أكل الزجاج و هذا لا يؤلمني. Japanese: 私はガラスを食べられます。それは私を傷つけません。 Thai: ฉันกินกระจกได้ แต่มันไม่ทำให้ฉันเจ็บ मुझे उस से कोई पीडा नहीं होती. Hebrew(2): אני יכול לאכול זכוכית וזה לא מזיק ...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled graphic designer to create top-notch social media graphics for a new product launch on Instagram. The main aim is to promote our innovative product effectively and appealingly to our followers and potential customers. Key responsibilities include: - Understanding our product's key features and benefits - Communicating these through engaging and eye-catching Instagram graphics Ideal Skills and Experience: - Proficient with various graphic design software - Deep familiarity with Instagram's visual aesthetics and specifications - Proven experience in designing graphics for product promotion. Your creativity and unique design ideas are needed to bring our new product to life on Instagram!

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Trophy icon Innovative Product Illustration 2 วัน left

  ...illustrator and product designer to assist in promoting my product. This project involves creating a visual representation that emphasizes its professionalism, credibility, innovation, uniqueness, and security features. This project requires 2 important aspects to be fulfilled. 1. The logo needs to be redone to remove background and produce high-quality image. 2. The concept drawing needs to be turned into a realistic image to be used for marketing. White background is fine. I have added the logos, drawing and example of the battery box and camera. These should be incorporated into the image to reflect the items attached. The ideal candidate should have: - A strong portfolio demonstrating past work in product promotion - Excellent skills in design and illustrat...

  $65 (Avg Bid)
  การันตี
  Shopify Product Creation TODAY 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help me create 50 product on my Shopify store. Key Details: - The products do not belong to a specific category and will cover a variety of items. - I will provide all the necessary product information including names, descriptions, prices, and images. Responsibilities: - You would be responsible for creating each listing accurately and professionally using the given information. - You must ensure that each listing is optimized for search and complies with Shopify's standards and guidelines. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in creating product listings in Shopify - Strong attention to detail - A good understanding of SEO practices for e-commerce - Excellent English language skills I am looking forward to ...

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  As a Tea company, we're seeking a talented graphic designer with a keen eye for vibrant, attention-grabbing designs that appeal to customers instantly. The objective of this project is to create a packaging design for our product. The successful candidate will have to work with these key aspects: * Packaging Type: You'll be responsible for designing product packaging. We're specifically interested in seeing samples of packaging designs you've created in the past. * Product Type: The product in question is a beverage item. Successful candidates may have prior experience in designing for the food industry, though it isn't mandatory. * Design Style: We are leaning towards a colorful and vibrant style. Your portfolio should showcase your ...

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  ...question involves three sets of tractors and trailers. 2) Grant Purpose: - The main objective for the grant is to finance the acquisition of these tractors and trailers for the transportation of goods. Hence, a grant or funding source that supports transportation, logistics or generally, the business sector would be highly relevant. Ideal Candidate: - Has a background in grant writing or sourcing - Practical experience within the transportation and logistics field would be beneficial - Must demonstrate a high success rate in securing grants in the past - Excellent research and persuasive writing skills are a must You will work with me to gather all necessary information and to complete the application process if necessary. You're bidding on the complete service to sour...

  $428 (Avg Bid)
  $428 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...individuals seeking fashion inspiration or knowledge. Originality and Creativity: Content must be 100% original and pass plagiarism checks. The writer should bring a fresh perspective to the topic, making the article unique and interesting. Visual Elements: Suggestions for potential images, infographics, or other visual elements that could accompany the post are welcome. (Note: Actual image sourcing or creation is not required, but suggestions are appreciated.) Audience Engagement: The article should be structured to encourage reader engagement, with a clear introduction, informative body, and a compelling conclusion that prompts readers’ thoughts and comments. Formatting: Proper formatting is essential for readability. This includes the use of headings, subheadings, bu...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  ...which has been generated by an AI, and I need a skilled professional to transform these initial ideas into polished label and product artwork. This will involve a blend of logo design, the addition of text, and the enhancement of illustrations. Key tasks: - Create complete label and product artwork based on provided AI-generated concept art. - Must be proficient in using Illustrator and able to produce high-quality vector files. Ideal applicants should: - Have experience in developing creative material from concept art. - Show proficiency in Illustrator, specifically producing vector files. - Demonstrate their skills with examples of past work involving label and product artwork as well as logo, text, and illustration design. Let’s get creative and make t...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Staffing Agency Business Proposal 2 วัน left

  I am seeking a proficient freelancer to craft a comprehensive business proposal for my staffing agency. We are primarily targeting the hospitality industry, with focus on providing temporary placement for three main positions: front desk staff, waitstaff & servers, and housekeeping staff. Key Areas to Address: * Methodologies for sourcing and placing temporary staff in these positions * Strategies for maintaining a high quality talent pool * Suitable approaches for managing staff benefits administration including health, dental, and life insurance amongst others Strong bidding candidates will have: - Thorough understanding of the staffing industry, particularly temporary placement - Direct or indirect experience in the hospitality sector - Proven track record of crafting compe...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I urgently need a realistic 3D mockup template for my product - Men's Boxer Brief. This engaging, professional representation will be used for marketing and advertising purposes. Requirements: • Expertise in realistic 3D product modeling and rendering • PSD file with various layers so I can edit each section of the mock-up (band/stitching colour/section of the briefs) based on what design I need to create • Able to deliver promptly due to urgent needs Ideal candidate must ensure the model accurately represents the physical product and is promptly delivered.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Looking for someone can do screensharing with me and provide guidance and explain processes on FICO related questions/issues especially in MM(AP) and SD(AR) areas, and tax related. Currently have some EBS scenarios need to troubleshoot, we have several issues with it. Also need to be a Product Cost expert, need to know how to use Workflow and end to end steps in terms of business process Project Description: SAP FICO Support with Expertise in MM, SD, and TAX Integration Skills and Experience Required: - Extensive experience and expertise in SAP FICO module including support and multiple implementation including S/4 - Expert in EBS and lockbox in terms of support and implementation. - Strong knowledge and understanding of SAP MM and SD modules - In-depth understanding of tax inte...

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  WooCommerce Product Feed Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am currently using WooCommerce to manage my product feeds for Google Shopping Ads and am seeking a professional to consolidate and optimize our product feeds. You will need to have extensive experience in WooCommerce and Google Shopping Ads. Key tasks: - Consolidate the product feeds - Optimize the product feeds In addition, I also require a detailed report outlining the entire process. It should include: - The steps taken to consolidate and optimize the feeds - The impact these changes had on the feed's performance - Recommendations for maintaining and potentially further optimizing these feeds in the future Skills and experiences preferred: - Experience with WooCommerce and Google Shopping Ads - Strong understanding of product feeds optimi...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Sourcing Pre-developed Bank Applications 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for pre-developed bank applications to incorporate into my software catalogue. Key specifics include: - Program Language: Applications can be in any programming language, with a specific interest in Java, C#, and Python variations. - Core Functionalities: I'm particularly interested in bank applications with functionalities for account management, transaction processing, and customer support. However, I am open to considering applications that have other features. - Additional Functionalities: Ideally, applications will already include features for online banking, ATM integration, and mobile banking. In summary, I am looking for applications with robust capabilities that are ready to be integrated into my existing catalogue. If you have developed such an application ...

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I'm in need of an expert well-versed in web scraping to purposefully extract specific data from the Adidas website. Specifically, you'll be tasked with the following: - Extricate product specifications from various items across the site. Ideal Skills: - Proficient in web scraping specialized tools & software. - Great attention to detail to ensure accurate data extraction. - Knowledge about sports apparel would be a plus. Experience with the Adidas website or similar projects will be highly appreciated. This project will require precision and efficiency, and I look forward to working with someone who can deliver exactly what I need in a timely fashion.

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm currently in need of assistance for a daily data entry task. This involves: - Online form filling on a daily basis - Entering product information into these forms The ideal candidate will have prior experience in data entry tasks, specifically online form filling. An understanding or background in handling product information will also be beneficial for this role. Attention-to-detail and consistency are important for ensuring the correct and prompt filling of these forms. The task requires a daily commitment, so reliability and punctiveness are essential.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  SS7 SMS Interceptor for Global Investigations 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project involves sourcing a ready-made SS7 SMS interceptor for investigation purposes on a global scale. The ideal freelancer for this job is someone with extensive knowledge and access to advanced and reliable SS7 SMS Interception software. Key Requirements: - Must provide a ready-made and tested solution. - Support for international investigations. - Solid experience in working with SS7 investigation tools. - Strong ethic considering the sensitive nature of the investigations. - Understand confidentiality and legalities involved in this kind of task.

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I am in need of...deals and identifying prospects comfortably in the market of small business owners, this job is for you. THIS JOB IS COMMISION BASED Ideal Skills and Experience: - Strong communication skills to build and improve client relationships. - Deep understanding of, and ability to target, small business owners efficiently. This role requires a balance of maintaining existing relationships while sourcing new ones, to help expand the reach of my agency. Your core role will be to execute an outreach strategy to generate fresh opportunities, via cold emailing, mainly in the small business sector. If you've got the mix of toughness and finesse to get a 'yes' out of small business owners, we want to hear from you. visit: to learn more bout my agency

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  IT Recruiter - On demand basis (Only from New Zealand) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We (freelancer.com) have an exciting opportunity for an experienced "Recruiter" to join our Enterprise team and be part of this amazing project during an amazing gro...-Responsible for handling IT requirements. -Responsible for full-cycle recruiting: interview, offer, negotiation and closed candidates for assigned requisitions - Identifying and sourcing suitable candidates for assigned requirements - Manage the entire life cycle of the recruitment process - Use niche platforms related to IT, to source potential candidates. - Personally conduct interviews, document the same, and report as the need arises. - Screening & shortlisting resumes/ candidates and submitting the same - Resume formatting & submission. - Proficient usage of professional and social networking t...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm seeking a creative and experienced video creator to craft engaging product demo videos using a mixed media style. The key purpose of these videos will be to educate customers about my products in a fresh and appealing way. Key Responsibilities: - Developing videos that effectively demonstrate the functionality and unique features of my products. - Using mixed media techniques to create engaging narrative and visuals. - Aligning content with our brand and target audience, ensuring high viewer engagement and understanding. Skills & Experience: - Proven experience in creating mixed media videos. - Exceptional creativity and storytelling abilities. - Prior work in creating product demonstration videos will be a strong advantage. - Understanding of branding and str...

  $53 (Avg Bid)
  $53 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Traffic and Rank Boosting for Product Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to increase traffic to my website, with an interest in improving our ranking on Google specifically. The main content of my site comprises product listings. In essence, I seek a professional with expertise in: - Search Engine Optimisation (SEO) - Product-focused website marketing - Building significant traffic to product listings - Google-focused SEO strategies An ideal candidate will have extensive experience in website marketing for e-commerce or product-based sites, with a demonstrated track record of increasing Google rankings and driving web traffic. Proficiency in lead generation is a plus, given these skills will help our offerings reach a wider audience.

  $196 (Avg Bid)
  $196 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...website, from design to deployment. - Establishing social media pages on platforms like Facebook, Instagram, & Twitter. - Aligning the website and social media aesthetic to support our brand and appeal specifically to the food product market. - Implement strategies to facilitate product advertising. Ideal freelancer: - Proven experience in website design and social media management. - Prior work on food-related projects is highly desirable. - Competency in ensuring SEO, user-friendly interface and mobile compatibility for the website. - Strong understanding of effective product advertising on social media platforms. - Creativity in promotional content creation. The aim is to reach more potential buyers and increase our online visibility. Looking forward to col...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...least five wholesale suppliers of Primary Tufting Cloth (fabric with orange lines, refer to google for a clearer image) in Turkey. Key Responsibilities: - Identify at least 5 wholesalers of primary tufting cloth in Turkey - Secure and provide verified WhatsApp contact details of these wholesalers Ideal Skills and Experience: - Strong research and data gathering skills - Experience in supplier sourcing - Knowledge of the textile industry, specifically tufting cloth, would be advantageous - Must have strong communication and negotiation skills, - Privacy and data handling skills to appropriately manage suppliers' contact information This job requires immediate attention. Therefore, quick response time will be appreciated. As this job doesn't have a specific proposal r...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  As discussed in chat. When any configurable product is added to cart the total is zero and removing works oddly.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As a thriving business, we're in the process of developing a new daily use consumer product, with the main target audience being young adults. Key aspects which would set you ahead: Experience & Skills: - Strong background in consumer product design - Deep understanding of the preferences and needs of young adults - A proven track record in turning user needs into stylish and functional designs Your responsibilities would include: - Designing and refining the product - Collaborating with our team to ensure the design aligns with our company vision - Taking user needs into account in your designs. Our goal is to create a product that's both functional and a daily pleasure for young adults to use. If you're the creative and innovative des...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking to develop a product catalog for my business. This is essentially a marketing and sales initiative that I believe will significantly impact the way we present our products and engage with our customers. The envisioned product catalog should: - Be dynamic and easy to update with product changes. - Feature an attractive and user-friendly design to encourage customer interaction. - Include comprehensive details of each product – Images, descriptions, specifications, prices, etc. The ideal freelancer for this job would have: - Proven experience in designing and developing product catalogs. - Strong understanding of marketing strategies, specifically in how a product catalog can improve sales performance. - Excellent graphical...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา

  We need a logo for our Health and personal care brand "Glorrio" (hair gummies product). I have attached samples logo for reference. Need source file with all the fonts and elements. If you have any questions, please dm me. Thank you!

  $10 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a freelancer with intermediate level proficiency in Shopify, e-commerce, and ads campaigns, particular...Ads Campaign Management: Oversee my ads campaigns, analyze the data for performance improvements, and ensure that the ads are reaching the right audience for optimal conversion. - Product Page Setup and Research: Assist in setting up my product pages, including product descriptions, images, and SEO. Also, conduct product research to identify profitable dropshipping items. I encourage those who can provide detailed project proposals showcasing their strategies and ideas on how to efficiently manage my Shopify store and ads campaign to apply. Knowledge in digital marketing, order fulfillment, and product sourcing for dropshipping is highl...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire an experienced SEO-oriented copywriter to upgrade product categories and pages on www.PMHI.com. The main goal of this project is to improve user engagement, increase organic traffic, and enhance brand visibility. Key Deliverables: - SEO-focused and engaging descriptions of our prefab home kits categories and products. - Optimization of existing content to align with SEO best practices. Ideal skills and experience: - Proven track record in SEO copywriting and content optimization - Experience writing for Home building/kits or related industry - Exceptional ability to create content that drives engagement and increases organic traffic. Let's enhance PMHI's online presence together!

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Boosting Amazon Product via Affiliate Marketing 13 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for an experienced affiliate marketer to help boost the visibility and sales of an Amazon product. The primary objective is to bring about a significant increase in our product sales. Scope of Work: - Craft an effective affiliate marketing strategy. - Implement, monitor, and optimize the strategy. Primary Requirement: - Proven track record in successful affiliate marketing campaigns, particularly with Amazon products. Please provide details of your past work during application. No need to worry about the target audience, I'll provide all necessary details. I am open to new ideas and would like to start immediately. Experience in the Amazon marketplace is a must and skills in SEO will also be beneficial. Looking forward to a fruitful collaboratio...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  E-commerce Product Data Scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...web scraper who specializes in extracting product information from e-commerce websites. The chosen professional will be adept at finding relevant and useful data, focusing on details that will help me further understand the current product landscape. Top priorities for Success: * Competence in Web Scraping: You need to demonstrate a deep understanding and capability in web scraping. Experience with scraping e-commerce platforms is especially desirable. * Showcase of Past Work: I want to know you can handle this task, so a demonstration of your past work in a similar field is paramount. Please provide examples where you successfully scraped product information from websites. Scope of the project: * Identify and extract crucial information on product deta...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Crypto Product Designer Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced product designer to work on a unique venture in the cryptocurrency industry. The focus of this project is on designing a physical product related to crypto, specifically, a 'DePIN'. To make this project a success, a designer with the following skills and experience will be ideal: - Proficient in Product Design - A solid understanding of the crypto industry and the functionality of a DePIN - Experience in designing crypto-related products Your duty will mainly revolve around creating an effective and user-friendly DePIN layout. The design should consider the needs of a broad group of crypto users. The designer should provide innovative, creative, and functional design solutions to improve the usability and overall user ex...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking an experienced Industrial Designer for the design of a new product specific to the industrial space. Key responsibilities will include: - Sketching and developing concepts for the new product - Using CAD software to develop detailed design layouts of the product - Identifying potential production challenges and devising solutions The ideal candidate will have extensive experience with industrial product design, excellent problem-solving abilities, and proficiency in CAD software. Strong knowledge of the functionality and design of industrial materials and machinery is a must.

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Modern Product Catalogue Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an intelligent and creative designer to create a modern, sleek PDF catalogue that will showcase our range of products. The Brand is Equestrian products like / horse stables / stalls and...products pages must be editable Key Project Details: - The design must lean towards a modern aesthetic. - The primary purpose of the catalogue will be to showcase our products. Skills and Experience Required: - Strong understanding and experience in graphic design - Proficiency in creating PDF catalogues - Familiarity with modern design trends - An excellent eye for detail - Experience in product photography would be an added advantage This is your chance to be part of an exciting project, so don't hesitate to submit your proposal. I'm can't wait to see y...

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  72 คำเสนอราคา
  Photoshop Expert for Product Composition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a Photoshop expert, someone who can elevate my product photographs and create a captivating composition. Here's a bit more about the job at hand: 1. Photo Editing: I have less than 10 product photographs that need sprucing up. Primarily, you'll focus on background removal. 2. Preferred Style: I have a penchant for minimalism, so I wish the composition to reflect this aspect - clean, modern, and minimalist. Considering the nature of this project, the ideal freelancer should: - Possess profound Photoshop skills. - Have a keen eye for detail and aesthetics. - Understand the principles of minimalist design. Experience in product or e-commerce photography editing would be a real bonus. Looking forward to seeing your portfolio and discussin...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Shopify Product Grid & Page Layout Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a knowledgeable Shopify developer to seamlessly enhance my collection and product pages. Key tasks include: 1. Modify Collection Page: - Display only in-stock variant swatches in the product grid, improving real-time inventory visibility. - Update layout for both mobile and desktop devices, ensuring a seamless, user-friendly experience across platforms. 2. Modify Product Page: - Add alterations to the product description layout for cleaner, more accessible product information layout. - This includes tweaking the aesthetics of the product title, adjusting the positioning of the price, and incorporating a separator for variant images. Ideal candidate should possess strong familiarity with Shopify's design interf...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  125 คำเสนอราคา
  Local Dropshipping Business on Shopify 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I plan to start a dropshipping business specifically sellin...- Understand the local market where the business will primarily operate. - Have a thorough understanding of the animal accessories sector. The main goal of this project is to target my local market successfully. This is where ideal candidates will use their knowledge of local marketing strategies to ensure a strong online presence and high sales. Furthermore, freelancers with experience in sourcing these specific products for dropshipping businesses will be preferred. Understanding the ins and outs of the animal accessories market is a must to partner with credible suppliers. This meticulous project seeks Shopify experts with laser-focused local market knowledge and a passion for animal care. An intriguing challenge a...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced 3D designer to create a realistic 3D model of a product that will be used for manufacturing. Key Responsibilities: - Design a detailed, yet realistic 3D model of a product. - The model should be properly unwrapped for manufacturing. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in 3D modeling and texture mapping, particularly for manufacturing purposes. - Proficiency with industry-standard 3D modeling tools (Maya, 3ds Max, Blender, etc.). - Ability to create highly realistic models based on specifications. Remember, the main goal is to produce a 3D model that looks realistic and can be unwrapped seamlessly to fit manufacturing requirements. Please provide an estimate of your turnaround time and bid accordingly.

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Shopify Product Upload and Updates 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expert to help upload less than 50 new products to my Shopify store. The required data such as product description, images, specification sheets, prices, barcodes, SKUs, weights, and dimensions are provided in a PDF and on a website. The task also involves updating existing product prices and images. Your responsibilities will include: - Accurately extracting and formatting data from the given PDF and website - Uploading and updating products (less than 50) - Ensuring the products appear correctly on the Shopify site - Making any necessary adjustments for images and/or text to fit properly Ideally, you should have: - Proven experience managing Shopify stores - Strong experience with data entry and product uploads - Meticulous attention to detail - Capacity to co...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  156 คำเสนอราคา

  I will create a photorealistic animation that highlights your Car Perfume product. It will follow all details discussed in chat.

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Small Project, Design Product Filtering page in Wordpress , display and fetch data from API and the forward that selected product and merge with the final one. For reference :

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Animated Product Explanation Video 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can create a video that explains how our training model works. This video is urgently needed, so those with immediate availabilit...those with immediate availability will be given priority. Key Aspects: * The video will primarily be used to explain our training model in detail. * The style of the video should be animated. Ideally, the freelancer would have experience in creating animated product explanation videos. * The project should be completed as soon as possible. Fast turnarounds are a must. Ideal Skills: * Experience in creating animated product explanation videos * Ability to produce high-quality work quickly * Strong communication skills to understand product details Looking forward to the innovative and creative minds ...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient WordPress developer with WooCommerce and WeChat/Yupoo platf...WeChat/Yupoo platform familiarity. The job entails migrating products from WeChat and Yupoo to my WooCommerce store. Primarily, your task will need you to: - Extract and import product images from WeChat/Yupoo, ensuring high-resolution standards. - Organize products appropriately on my WooCommerce site for smooth navigation. Ideal candidates should possess: - In-depth understanding of WordPress and WooCommerce platform. - Experience in importing data to WooCommerce, especially images. - Knowledge of WeChat/Yupoo platforms and product extraction. - Attention to detail to maintain image quality and correct product categorization. This could be your chance to demonstrate your...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  <Overview> Please collect product information on vehicles or service information that have or will have technologies described in the “Technology Description” section below. <Technology Description> This system performs one of the following (1)-(3) three driving controls based on the surrounding environment of a vehicle when a driver is in an inappropriate state for driving, such as falling asleep or being distracted. (1) Driving control that stops the vehicle within the driving lane (2) Driving control that stops the vehicle on the shoulder of the road (3) Driving control that automatically drives the vehicle to a predetermined destination The problem with this system is the need to inform drivers of surrounding vehicles of which driving control is bei...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm in urgent need of a skilled Shopify developer who can swiftly bring my vision to life by executing two critical tasks today: 1. **Product Addition:** - Add less than 10 new products to my Shopify store efficiently. All necessary information and assets for these products are prepared and will be provided. 2. **Content Update:** - Refresh product descriptions to ensure they are engaging, accurate, and optimized for our target audience. **Ideal Skills and Experience:** - Proven experience with Shopify's platform, specifically in product management and content optimization. - Ability to work under tight deadlines without compromising on quality. - Strong attention to detail to ensure all provided information and assets are correctly implemented. - Ex...

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา

  ...looking for a skilled professional who can create a 1-3 minutes high-quality 3D video. The primary purpose of this video is product promotion. Key Elements: - The video will not only promote the product but should also creatively incorporate and convey our business's core concept and idea. - You should have a strong ability to portray our product in a way that appeals to potential customers, arousively engaging them to take action. Ideal Candidate: - Proficiency in 3D design and animation is paramount. - Experience in creating promotional videos, particularly in marketing, is preferable. - Creativity and a keen understanding of what draws customers to a product are essential qualities in the right candidate. Expectations: - The video must ha...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need a design for this product, please see the attached photo for the competitor's design. product is a roll of microfiber towels. info below needs to be on the card. 55tech multi-purpose towels 75 Pack Eco-Friendly Reusable Towels 200 GSM Durable, absorbent, and machine washable

  $30 (Avg Bid)

  I'm in need of a highly-durable, 3D product design for a consumer electronics item. Key Project Details: - Focus: The design should emphasize durability, ensuring that the electronic product can withstand heavy use. - Type of 3D Design: This project will specifically involve product design. If you have prior experience in this area, I'd love to hear more about your previous projects. Ideal Candidate: - Proven experience in 3D product design is preferred - Experience with designing consumer electronics is highly advantageous - Individuals who have a knack for creating durable designs would be the ideal match for this project. If you have a strong portfolio showcasing the aforementioned skills and experience, please feel free to bid. Let's d...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน product sourcing ชั้นนำ