ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,908 professional logo design rap label งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Shampoo label Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Shampoo label design x 2 Front and back design Completed in 7 days

  $116 (Avg Bid)
  $116 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  84 การประมูล
  Convert Photoshop file to Adobe Illustrator (label) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We need to get a product label made in Photoshop converted in Adobe Illustrator. The final AI results must look 1:1 the same (position, size etc.) as the original one in Photoshop. The label hast the dimensions: 17.5cm x 2.2cm Looking forward for the offers.

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  56 การประมูล
  Trophy icon Label Design 6 วัน left

  I am looking to create some labels for Air Conditioner Zones and Lights switches: I have attached a rough sketch showing a circle with text following around the top edge with some sort of basic symbol in the middle representing the word. I would like the circle to be black with the text and symbol to be white. The second attachment is text font, this doesn't have to be exact. The Words Airc...

  $80 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $80 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 ผลงาน
  Trophy icon Create an animated picture for a label 5 ชม. left

  We will bottle water in Vilcabamba, Ecuador. It is in a valley and was once a retreat area for Incan royalty, which gave it the name "Playground of the Inca". The valley is overlooked by a mountain called Mandango, the Sleeping Inca, whose presence is said to protect the area from earthquakes and other natural disasters. There are many images on google. Can you produce an image that fits...

  $190 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน
  $190 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  47 ผลงาน

  I am looking for a graphic designer to create a logo and a label for my extra virgin olive oil. The theme that we are going for are rustic branches with an olive or two hanging from the branch. Since the orchard dates back almost one thousand years , some of the trees are old and rustic. Therefore I am trying to capture the rustic charm with a today

  $113 (Avg Bid)
  $113 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  91 การประมูล

  I am a Colorado Rap/Hip-hop Artist, looking to have a unique logo. My rap artist name is Tru, My business name is Bully Gang Entertainment or B.G.E. I am look to also have things like a rap Microphone, boom box, crown, stars, cannabis, and music notes, parental advisory etc. You could also animate me like a cartoon but if your going to do that than

  $137 (Avg Bid)
  $137 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล

  I am a Colorado Rap/Hip-hop Artist, looking to have a unique logo. My rap artist name is Tru, My business name is Bully Gang Entertainment or B.G.E. I am look to also have things like a rap Microphone, boom box, crown, stars, cannabis, and music notes, parental advisory etc. You could also animate me like a cartoon but if your going to do that than

  $95 (Avg Bid)
  $95 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  my name is Taylor and i am looking to get a logo done for a business i am hoping to start up in the near future. I am planing on starting a clothing brand based around street wear and rap culture. i was hoping to have a simple logo based around my brand name ( simmers ) i would like to keep the logo simple and not overly big or crowded.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  49 การประมูล
  Italian Mens Fashion Private Label Production 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need an Italian Mens Fashion Private Label Production

  $101 (Avg Bid)
  $101 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  business plan and overview for Canadian cannabis company also website writing content for different sections , the brand is based around rap / hiphop music and street culture so should be professional but still interesting for people to read ,

  $19 (Avg Bid)
  $19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล

  Hi ! I have an instrumental in the 90's style hip hop waiting for someone talented to put lyrics on it

  $195 (Avg Bid)
  $195 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล

  This is for agricultural photo's like totes and barrels, to look as my label is on them also, this bilboard photo must be edited and photoshopped

  $27 (Avg Bid)
  $27 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  26 การประมูล
  Trophy icon CD LABEL FOR OUR COMPANY 21 ชม. left

  I need a label for our company CD. We work in the field of hydrology. the general background is step one, then comes step two the writing on the Label

  $30 (Avg Bid)
  $30 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 ผลงาน

  I have a cosmetic label that requires the addition of Korean text. Everything is written out, I just need to have added to an existing label in a fashionable way.

  $61 (Avg Bid)
  $61 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล
  Label Re-Design for Soap and Lip Balm Line 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone experienced in package and label design to revamp our packaging for our lines of soaps and lip balms. Currently offering over 30 varieties of bar soaps and 6 lip balm flavors. Need a cohesive design for the labels by an experienced professional.

  $85 (Avg Bid)
  $85 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  100 การประมูล
  Trophy icon Front Label Design Contest 3 วัน left

  Only need the front label designed for a new supplement... Label Size; 72mm wide x 93mm high (Flat pot) Please use design creativity to come up with a creative good design for following label, Brand Name: Breakthrough Nutraceuticals Product name; Bulletproof Knees Slogan On Bottle; Advanced Formulation To Strengthen & Reinforce Weak Knees Other

  $25 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 ผลงาน
  Industry-information for lyrics writer 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I'm a rap lyrics writer looking for detailed advice about how to sell lyrics in the industry.

  $21 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Record label logo 3 วัน left

  I need a logo for my record label that looks like a "chemical hazard" icon.

  $43 (Avg Bid)
  $43 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  68 การประมูล
  logo design, label design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am starting up a distillery and would like a range of spirits called Pretty Parrot. My first bottled spirit wil...spirits called Pretty Parrot. My first bottled spirit will be vodka. Australia has lots of beautiful parrots and I would like this to be part of my logo. I am aiming my drinks at a female audience. The logo will have to go onto a bottle.

  $235 (Avg Bid)
  $235 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  153 การประมูล
  Trophy icon Label Design 3 ชม. left

  I need a label made for a new tire shine product that is coming out soon. The logo and description of what needs to be on the label is attached. The logo must go long ways (up and down) with bottle. There are (2) differ label sizes. One is: 4 oz = 3.5 inch x 4.5 inch and the other is: 16 oz = 5.5 inch x 7.25 inch The 4 oz label will also be used for

  $161 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก การประกวดชั้นนำ NDA
  $161 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  139 ผลงาน
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Beat 2 วัน left

  We do rap beats.

  $121 (Avg Bid)
  $121 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  25 การประมูล

  I need a logo designed for deer hunting scent killer. The name of the scent killer is Rack Attack. We need something eye catching to put on a label. The example is just simple and we want somethimg nice. Something like deer atlers in text or something like that.

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 ผลงาน
  Write me a LOVE rap song in less then 24 hrs 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i'm looking for a short song, rap song. that can be made by tomorrow night. i have a few things about me and my partner that id like to throw in there that would basically help with making the song. now , i also wanted to include something else if it was at all possible, if not then id like to stick to just the rap song. but i myself sing. so id like

  $90 (Avg Bid)
  $90 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล
  Trophy icon Label Needed ASAP 1 วัน left

  Trim: 2.375"X 2.93", 12X18: I Need a label made as soon as possible. Dimensions above. "Creating the purest experience for all of life’s journey’s"

  $11 (Avg Bid)
  $11 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  18 ผลงาน
  Trophy icon design label for a product 1 วัน left

  ...would like a label for food product Balsamic Cream. This product will have many different tastes. For example "balsamic cream with orange, balsamic cream with pomegranate, balsamic cream with figs etc. For now, I need only one label and then I will edit it for the other tastes. So the label must be editable. you can find attached our logo and the bottle

  $81 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  $81 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  60 ผลงาน
  Tongue in cheek rap song 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am just a guy doing his thang... I need a hook for a rap song. The song is a tongue in cheek gangster'ish song. The genre is mixed. Think NWA meets The Chainsmokers. Upbeat, lively but urban and aggressive. The hook can be rapped, sung or samples but I prefer a clever combination. The title of the song is "Float Like a Butterfly, Mumble Like

  $186 (Avg Bid)
  $186 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  ...Frizzante Text to feature elsewhere on smaller font: 'D.O.C. Denominazione di Origine Controllata' For design inspiration, please google image 'cuvee brut prosecco' Please ONLY SUBMIT DESIGNS WITH BOTH THE FRONT LABEL AND NECK LABEL Please only submit after googling Prosecco and understanding what it is. Thank you!...

  $65 (Avg Bid)
  รับประกัน การประกวดชั้นนำ
  $65 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 ผลงาน

  ...music producer who specialises in hip hop and rap beats. I'm (re)starting my brand and I would like a designer who can design a professional looking logo that can be used in a variety of social media accounts and websites. The main social media that I am currently focusing on is YouTube and I would like logo to fit my current channel artwork/aesthetic

  $29 (Avg Bid)
  $29 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  63 การประมูล
  PHP, QR Code, Zebra Label Printer หมดเขตแล้ว left

  ...Chrome web browser to a Zebra Thermal Printer. Labels I print on: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Document is printed on Total Width: 3.25" Individual Label Dimensions: 1.5" x 1" Gap: 0.125" (0.125" across) Corner Radius: 0.125" Perforations: Yes (Between labels) Top Margin: 0.0625 Bottom Margin: 0.0625 Left Margin: 0.0625 Right

  $208 (Avg Bid)
  $208 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  ...all! I need someone to pass an existing minimalist label into an editable Adobe Illustrator. The label was created using Canva so you’ll get the pdf/jpg. My adobe is not working so someone to put it in AI is needed. It is a simple and minimalistic label. Please base your price in the attached label (just an example, I will share with you the original

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  38 การประมูล

  I Need Product Label Design for Health & Beauty Products. Around 10 Designs. Some of the designs are same, just size/ Product name change (ex: shampoo/ conditioner). Must be very creative, exclusive & minimalistic.

  $153 (Avg Bid)
  $153 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  32 การประมูล
  Nutrition facts label หมดเขตแล้ว left

  compliant with UK regulation

  $214 (Avg Bid)
  $214 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Positioning the completed label to fit the template หมดเขตแล้ว left

  ...position a 'completed correctly sized label' to fit on the below template. have a label that is finished and complete in the IA (indesign) file format. It currently is a single label in the middle of the page. But I need it so that it will print correctly and make 15 labels per page for the below size. The label is already sized to fit into this template

  $79 (Avg Bid)
  $79 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  34 การประมูล
  Funny/rap/song with my wife’s name in it. หมดเขตแล้ว left

  I would like a custom song played and recorded for my wife.

  $28 (Avg Bid)
  $28 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล
  Animation Logo / label หมดเขตแล้ว left

  Il s'agit d'une intro en animation 3D pour un studio de réalisation cinématographique qui servira de logo/label. Le studio porte le nom de Vision Motion Pictures. Le scénario de l'animation commence avec un zoom sur un visage vivant non découvert et qui rentre dans les yeux pour se retourner comme à l'intérieur d'un t...

  $184 (Avg Bid)
  $184 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  ...clothing line. the file needs to be in AI format. There are two sides for the hang tag. Here is what to put on each side: side 1. Pink Heart logo in the middle of the tag (only the pink heart logo needed, see photo attached), then in small writing - 'Facebook and Instagram symbol' @Vapparelofficial side 2. The actual writing "V Apparel" in

  $10 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $10 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 ผลงาน
  Label Designer หมดเขตแล้ว left

  We have 2 skus surrently, 20 Litre bucket, 210 litre barrel. We need to design labels for those containers

  $93 (Avg Bid)
  $93 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Bottle Image and Label Design หมดเขตแล้ว left

  I need a graphic designer who can help me design two bottle images and labels. It must be PDF file along with the AI file.

  $92 (Avg Bid)
  $92 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  43 การประมูล
  Design project หมดเขตแล้ว left

  I need a logo designed. Music video platform on YouTube Genre is Rap music Want the logo to look some what urban like but also bold and eye catching

  $66 (Avg Bid)
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  54 การประมูล
  Design a label for Argan oil หมดเขตแล้ว left

  bottle I want a label for an Argan Oil, Height Of 5 cm and length of 15 cm. Check the Samples Attached. Colours are yellowish, and the Argan tree must be represented in the logo NOTE: THE DESIGN MIGHT BE IN ARABIC AS WELL.

  $71 (Avg Bid)
  $71 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  62 การประมูล
  Trophy icon Design a Label หมดเขตแล้ว left

  I want to design a round label for - Teeth Whitening product Sample attached with files 01) Active Aussie Charcoal - Front size need to bit Smaller - This is company Name 02) Teeth Whitening - This is the product name , so that part should most highlight 03) 100% - Need to represent next 2 line ( 04) Need to put a "tree" symbol at the

  $18 (Avg Bid)
  รับประกัน
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 ผลงาน
  $2603 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  italian indie record label looking for employees หมดเขตแล้ว left

  Black Trident Records is looking for freelance web designers, filmmakers, live gigs managers, photoshop artists and more.

  $1364 (Avg Bid)
  $1364 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  Trophy icon Design Logo for Record Label หมดเขตแล้ว left

  Looking for a logo that is a variation of the plus sign: + The record label is a hip hop label called Black Cross. "Black Cross is a collective of musicians and artists who feel that the future of hip hop music should be in the hands those who wish to see it grow as an art form." This record label is NOT a religious organization so please no

  $60 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน
  $60 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1370 ผลงาน
  $72 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  126 การประมูล

  I have a label template which I need you to just photoshop and change the 1-2 letters in a layer and save it. I need to generate around 100 labels. Each label only takes 20seconds to generate if done manually. Important requisite - Need to be able to converse with me on Skype voice call. I will explain to you over Skype and we will start right away

  $12 (Avg Bid)
  $12 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Lyrics for verse of a rap หมดเขตแล้ว left

  ...part of a horrorcore type rap group similar to that of $uicideboy$ or Team Sesh that are gaining popularity on Soundcloud. Me and my friend in the group love to rap and we are good at it but we are both not the best at writing lyrics. The type of lyrics I want are quite controversial so this may be a difficult ask. We rap about things similar to $uicideboy$

  $25 (Avg Bid)
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล