ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 project management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Java Back-End & JavaScript Front-End Dev 83 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented full-stack developer experienced with Java, JavaScript, and MongoDB. Primary Project Requirements: - Strong familiarity with JavaScript for front-end development. - Proven experience in back-end development using Java. - Extensive knowledge of MongoDB for the database management system. Ideal Skill set: - Proficient in using JavaScript tools and libraries. - Hands-on experience in Java development, debugging and deployment issues. - Deep understanding of MongoDB, its implementations, and optimization. The ideal developer should have a good working knowledge of integrating front-end JavaScript with a Java-based back-end and MongoDB for storing data. Previous experience on similar projects will be a huge plus.

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  C# Email Service with PDF Attachment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced C# developer to update a Windows service to improve email functionality. The task includes: - Updating the existing program to send an email with an attached PDF - Inte...send an email with an attached PDF - Integrating SQL database queries to generate this PDF - Designing a process that converts the results from the SQL database stored procedure into PDF format before emailing The ideal candidate will have strong understanding and experience in C#, .NET framework, Windows services, SQL database management and converting SQL queries to PDF. Knowledge of email systems and attachments will be a significant advantage. While this project focuses on a specific update, there may be potential for continuing collaboration depending on the successful complet...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  FUNCTIONAL MODULES OF POS: 3.1.1 MARINE MODULE: Marine Module intends to capture, maintain and management of Marine functional data related to Port Operation. Marine functional data mainly covers vessel related data within Port Water Limits such as Berthing, Un-berthing, shifting and sailing of vessels within harbour, Single Point Mooring, anchorage and other related activities. This module helps in defining berth occupancy, turn-around of vessels, etc in real time which results in ensuring the optimum utilization of the berth space. It is also responsible for proper accounting of the various services like Port dues, Berth hire, Pilotage and Towage, Fresh water supply and garbage collection, etc. This module also covers dredging service record tracking and generation of reports and ...

  $9 - $15 / hr
  $9 - $15 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I require an expert to set up Gmail accounts for internal communication purposes. Specific tasks include but are not limited to: • Sett...an expert to set up Gmail accounts for internal communication purposes. Specific tasks include but are not limited to: • Setting up less than ten Gmail accounts • Ensuring each account is secure and accessible to authorised personnel only • Testing the set up to ensure seamless internal communication The ideal candidate for this job should possess: • Extensive knowledge in Gmail set up and management • Proficiency in internet security as it pertains to secure email communication • Strong attention to detail • Ability to deliver on a tight timeline Experience in setting up Gmail for corporate interna...

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  We are in ...followers to enhance community growth and interaction. We are targeting young adults, so expertise in appealing and interacting with this demographic is preferred. The ideal candidate should have a strong grasp of social media trends and efficient community management skills. To further generate leads and interactions, the Virtual Assistant should be capable of understanding our content, our brand, and our target audience. Skills and Experience Required: - Proven experience as a Virtual Assistant or a similar role in Social Media Management for Model - Proficient in posting and scheduling on Twitter and Instagram - Ability to engage and interact with young adults effectively - Knowledge of social media trends and best practices - Excellent communication and int...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  "Adventure Game Design via Unreal Engine" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Seeking an experienced game developer well-versed in the Unreal Engine to create an engaging adventure game. Specifics about the game's multiplayer scope are to be determined. Key requirements: - Proficiency in Unreal Engine for game development - Proven experience in developing adventure games - Capability to deliver a high-quality pro...multiplayer scope are to be determined. Key requirements: - Proficiency in Unreal Engine for game development - Proven experience in developing adventure games - Capability to deliver a high-quality product within a month Ideal skills: - Strong understanding of game mechanics and storytelling in adventure genre - Ability to gauge and implement multiplayer functionality if needed - Excellent time management skills to adhere to the stipu...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Automating Project Management via SharePoint 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...implement Power Automate for project management automation through SharePoint Online. The focus will be on automating progress tracking. We are trying to implement some SharePoint timesheet software - WorkTimePro - and need to analyse the data which outputs JSON to a SharePoint List in a single field like this: [{"CustomField1":"3519 - NIHR (UoM)","TotalHours":15,"Day1":3,"Day2":3,"Day3":4.5,"Day4":4.5},{"CustomField1":"M5 - TfGM","TotalHours":16,"Day1":4.5,"Day2":4.5,"Day3":3,"Day4":4},{"CustomField1":null,"TotalHours":null}] We need a few things doing: 1. Flow to create a project dropdown list to feed...

  $1499 (Avg Bid)
  $1499 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Google Play Account Management Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of someone very well-versed with Google Play's ecosystem to assist in managing my Google Play account. Responsibilities will involve: - Overall app optimization, updates, and marketing to ensure the app continually performs at its best - Handling the maintenance...to ensure the app continually performs at its best - Handling the maintenance of my developer account, with a special focus on managing Play Console data. The selected candidate should be knowledgeable and proficient in this area. Ideal Skills: - Proven experience in managing Google Play accounts - Understanding of app optimization, updates, and marketing - Experience with Play Console data management - In-depth knowledge of Google's app content policies and the rating system. Looking forward to...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As an expanding business, I need a WordPress backend specialist to assist with Database management duties, specifically, migrating a medium-sized (1-5 GB) database to a new WordPress installation. The database does not contain sensitive information. The successful freelancer will have demonstrated experience in: - WordPress backend development; - Database management, - WordPress Database migration. Expertise in database management and WordPress backend operations is preferable. Your job will be to ensure a seamless migration with minimal downtime. Being detail-oriented and having good problem-solving skills will be beneficial for this task.

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Recruiting in Germany - find "procurement manager" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Online business selling household appliaces (opened branch in Germany). We are looking for order/procurement manager We need an HR professional who could take care of this job, including all the necessary tasks: - job description - posting ads on the most popular recruiting pages - do other necessary tasks until...professional who could take care of this job, including all the necessary tasks: - job description - posting ads on the most popular recruiting pages - do other necessary tasks until the second round of interviewing and hiring (we will make this part internally). Requirements: - native German language; - strong experience in recruiting; - perfect know-how of the German job market. Company management speaks only English, all hiring communication would be i...

  $1623 - $3245
  $1623 - $3245
  0 คำเสนอราคา
  Django API Development with Python Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...token authentication. Your main responsibilities will consist of: - Building a Django API for serving my mobile and web applications. - Assisting in database enhancement for optimal API interaction. Although a database already exists, it requires modifications. You should be proficient in database management and restructuring. - Implementing token authentication strategy within the API. The aim is to provide secure and efficient authentication that caters to the API's end users. For this project, an ideal candidate would need to possess vast experience in Python and Django API, together with an extensive background in database setup/modification and token authentication. Only those take their craft seriously enough to commit to producing secure, swift, and reliable...

  $501 (Avg Bid)
  $501 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Comprehensive HR Tech Solution Design & Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled team or individual to build a complete HR Tech solution. This solution should be all-encompassing, beginning from product management, through UI/UX design, all the way to the final development. Key Features required: - Resume screening: The platform should be able to effectively scan, parse and categorize resumes to make shortlisting of applicants simpler and more efficient. - Interview Taking Platform: I need a system that can accommodate and facilitate real-time or scheduled interviews. Integrations required: - Email: For seamless communication within the recruitment process. - Assessment Tool: For testing and evaluation of potential recruits. - Video Conferencing platforms: There's a need for Zoom and G-Meet integration to facilitate remote interv...

  $1445 (Avg Bid)
  $1445 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced data entry specialist to manage a project for me. Your tasks will include: - Reading and understanding text data from digital files, the specifics of which will be shared upon assignment. - Accurately transferring this data into a database. - Verifying the accuracy of entered data. Experience with database management and a meticulous attention to detail is crucial for this job. You'll need to have excellent typing skills, and be able to read and interpret a variety of digital file formats. Past data entry projects, specifically related to database creation, will be a significant advantage. Ultimately, I want a well-organized, accurate database populated with my text data. If you have these skills, I'd love to work with you.

  $295 (Avg Bid)
  $295 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Multiplatform App Designer for Fashion Brand 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...experienced UX/UI Designer with expertise in both iOS and Mac OS design. The project entails creating a fully interactive multiplatform app for managing a well-known fashion brand. Specific functionalities & Interactions: - I require the app to have comprehensive control – namely, it should include a product catalog, provide inventory management, and allow for order tracking. - It's essential to incorporate specific features or interactions found in current iOS and Mac OS apps. Design Guidelines: - The design has to reflect the native Apple style with uncompromised simplicity and elegance. Skills & Experience: - Proven expertise in UX/UI Design specifically for iOS and Mac OS. - Experience with inventory management mobile apps. - Familiar...

  $629 (Avg Bid)
  $629 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm in search of an accomplished HR specialist adept in recruitment, hiring and HR screening. With less than 50 employees, my organization aims to execute efficient and effective hiring strategies to further grow our team. Your role also includes aiding in performance management with a core focus on identifying employee development needs, enabling us to improve and efficiently allocate our resources. Ideal candidates possess significant experience in HR, specifically within small-medium sized businesses.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Trophy icon PrimeFocus Marketing Logo Creation 6 วัน left

  I need a creative and professional logo for my company, PrimeFocus Marketing. Since we are a marketing and advertising company, the design needs to be compelling and unique to make our brand stand out. We specialize in digital marketing, content creation, and social media management. We help businesses expand their online presence, engage with their target audience, and drive brand awareness. The logo should: - Fit in with the professional and dynamic nature of our services. - Be versatile, I want to use it online, on print materials and promotional items. - Welcome all colors, we haven't established a specific color scheme yet. Ideal freelancers for this job have: - Proficiency in graphic design and logo creation. - An impressive portfolio demonstrating a range of d...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี ปิดผนึก
  Adwords Specialist for House Moving Business 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...skilled Adwords specialist who can optimize my keyword strategy and increase my online visibility. REQUIREMENTS: * Keyword Optimization: I need support in identifying high volume and low competition keywords that are locally focused and can generate quality leads. * Ad Copywriting: While not the major focus, the ability to write compelling, persuasive ad copy would be a plus. * Budget Management: Budget management skills are important as well. You should be able to allocate and adjust spend to maximize ROI. TARGET AUDIENCE: For my other business, bouncy castles, the main targets are schools and daycares, so any experience or insights into optimizing for this audience are also appreciated. SKILLS: * Proven experience in Adwords keyword optimization * Familiarity with...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Hybrid App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced and innovative developer to work on my hybrid app that functions seamlessly on both Android and iOS platforms. Given the sketchy description of my project, I would like the developer to be extremely creative and intuitive. Partial designs will be provided, but the freelancer must be capable of filling the gaps with captivating and user-friendly interface designs. Some key elements that should be included in the application: - User registration and login: The app must possess the ability to accommodate multiple users while maintaining data privacy and security. - Social media integration: Ability to link the app to various social media platforms for simplified user interaction and improved accessibility. Despite not explicitly stating the primary fu...

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Manager Raise Justification Letter - 22/02/2024 09:20 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a persuasive justification letter written. It should compellingly argue for a raise for one of my managers, based on their successful meeting and surpassing of certain unrevealed goals. I'm seeking someone with: - Strong command of English: Fluency and ability to write persuasively is essential. - Experience in HR or management: An understanding of workplace dynamics and metrics will be very beneficial. - Confidentiality: Given the nature of the task, discretion is required.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Innovative Shopify Theme for Bookstore 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...**Merchandise Catalog:** - A catalog displaying available merchandise items that users can redeem using their accumulated points. ### **Backend Administration Features:** 1. **Points Management:** - Admins can set point values for each user activity and adjust them based on promotional campaigns or special events. 2. **Reward Catalog Management:** - Admins have control over the reward catalog, adding or removing items, adjusting point values, and updating availability. 3. **User Points History:** - A comprehensive backend dashboard displaying the points history for each user, facilitating easy management and support. 4. **Reward Fulfillment:** - Admins can manage the fulfillment process for redeemed rewards, ensuring timely delivery of services a...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Social Media Content, Video Editing and VA role 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...on Facebook and Instagram etc based on video clips, images and course content provided. The content creation will span across various formats including text-based posts, image posts and short video edits. Ideal Skills: - Proficiency in social media content management - Ability to generate appealing text, image, and video content - Excellent video editing skills for reels / stories etc - Ability to work full time for at least 2 months - Arab / English sufficient writing and understanding - some PA functions such as updating project software, creating slides, organising files etc - animal lover as for an animal brand (mainly equine focus) You should be able to efficiently manage and coordinate material appropriate to our audience's interests while also being able to...

  $2 - $8 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  18 คำเสนอราคา
  IoT Device for BMS Security 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in the process of developing an IoT device that's primarily focused on "Battery Management System (BMS) security", specifically incorporating the functionality of tamper detection and prevention. Key Requirements: - Expertise in circuit design and hardware integration with an IoT focus. - Capabilities to implement features ensuring tamper detection and prevention as part of the BMS security. - An understanding of other added-value functionalities. HW integration - Raspberry Pi + CAN/Modbus/RS485/UART integration (from a commercial product) - Circuit design and PCB (for simulation) - Concept architecture design It is crucial that the freelancers on this project have a working understanding of Raspberry Pi GPU and pattern AI solution in data analys...

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer with experience constructing ETL pipelines that extract data from CSV files. Main project tasks: - Extract data from CSV file source - Perform necessary transformations including data cleaning and data enrichment. Required experience and skills: - Proven track record in developing ETL pipelines - Proficiency in handling and processing CSV files - Expertise in performing data cleaning and data enrichment actions. This task requires fine attention to detail and a pragmatic approach to data management. I'm expecting an efficient and error-free pipeline construction. Your responsibility will be to ensure high-quality, cleaned, and enriched data output from the provided CSV files.

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need small Attendance module for my erp i have attached the screenshot of employee management module to understand the flow. Code is already available in codeignitor i want a person who can help me creating atttendance module. In add attendance section i want a person first select date and after that select department and then after selecting department all the employee list of that department opens in front of him along with respective input boxes time_in, time_out, status(Present,Absent, Holiday). List should be like :- 1) EmpName1(Normal Text) Time In (input text) Time Out(input text) Status(Select Menu) 2) EmpName2(Normal Text) Time In (input text) Time Out(input text) Status(Select Menu) 3) EmpName3(Normal Text) Time In (input text) Time Out(input text) Status(Select Menu) ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Masterful Digital Marketing Manager Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...enthusiast with a creative spark, and comprehensive abilities in social media management, SEO, and content creation. In this role, you will:Responsibilities: Brand Building: Develop and execute comprehensive digital marketing strategies to build and enhance our brand from the ground up. Create a strong online presence and consistently represent our brand identity across various digital platforms. Content Creation: Generate engaging and creative digital content, including but not limited to graphics, videos, and written content, that aligns with our brand voice and objectives. Collaborate with internal teams to ensure content is accurate, on-brand, and tailored for different digital channels. Social Media Management: Manage and maintain our social media profiles, inclu...

  $654 (Avg Bid)
  $654 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm seeking professionals with expertise in Power Platform to create a straightforward management system with dashboards for my small business. * The primary objective of this system is to track our company sales and goals. * The dashboard needs functionalities that provide reports on our goals and financial state, as well as an optimized system structure. * I also require detailed reports that enable us to closely monitor our progress towards achieving business objectives. Ideal candidates should have a rich experience in building Power Platform systems, particularly those that focus on sales tracking and reporting. Knowledge in financial analysis will also be beneficial.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm in search of a seasoned Google Ads professional, experienced in the retail sector, particularly with watches, to set up and manage my campaigns. Key Responsibil...in search of a seasoned Google Ads professional, experienced in the retail sector, particularly with watches, to set up and manage my campaigns. Key Responsibilities - Establish robust Google Ads campaign to generate quality B2C leads - Continuous monitoring, optimization, and management of the campaigns Required Skills - Deep understanding of Google's advertising platform - Track record of generating successful B2C leads - Background in the retail sector, preferably watches - Strong skills in campaign management and optimization With your help, I aim to significantly boost the number of B2C lead...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a tech-savvy individual to design and develop an iOS utility application focuse...develop an iOS utility application focused on home services. Key Functionalities: - Profile creation and management, enabling service providers to set up and maintain their personal and business information - Service listing and pricing, to provide service providers with a platform to display their services and pricing details - Customer review and rating system, offering a transparent and reliable feedback for both end users and service providers What I'm Looking For: - Proven experience in iOS application development - Understanding of intuitive design for ease of use - Previous work with utility or similar applications would be advantageous - Strong communication and tim...

  $533 (Avg Bid)
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  We are seeking a diligent and detail-oriented freelancer to undertake a comprehensive research project involving the collection and organization of PDFs of research papers. The focal point of this project is the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." The project will be executed in two phases: Phase 1: Collection and Organization of Referenced Papers Objective: Collect all PDFs of research papers referenced in the specified paper. Tasks:Identify all the references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Co...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional developer to construct a robust, web-based reporting application with the capability to maintain real-time data updates. The core functionalities to be included are: - Data visualization charts: It should be abl...present complex data in a simple and clear visual format for easy comprehension and decision-making. - Download reports feature: This app should allow users the ease of downloading reports for offline use or future reference. Ideal freelancers for this job should possess strong skills and experience in web-based application development, data visualization, and an understanding of real-time data management systems would be a strong plus. Flexibility, attention to detail, and the ability to deliver on time are quality traits I would grea...

  $670 (Avg Bid)
  $670 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  ...Power Automate, but the method is not particularly important. However, since we want to deliver the latest and most valuable information, we require accuracy and usability of the generated results. In addition, we will automatically generate and automatically post in a format that fits each SNS's unique format. Please note that this is provided for users, so a front page, operator management screen, user management screen (including payment function), etc. are required....

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  I'm seeking to develop a management information system aimed primarily at enhancing data analysis. The system will manage operations in three main areas: - Inventory management - Human resources - Sales tracking I'm anticipating the system to analyze various types of data including: - Sales data - Customer data - Employee data Ideal candidates should have experience in data analysis, project management and should be equipped with the skills to build proficient management information systems. Knowledge and experience in inventory management, HR processes and sales tracking systems will be a great advantage.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I am searching for an experienced a...developer to design a web application for workflow management targeted at general consumers. Key Responsibilities: - Construct a web application that centers around workflow management. - Implement a functional and secure payment gateway. Ideal Skills and Experience: - Knowledge and experience in web application development. - Proficiency in creating reliable payment gateways. - Familiarity with effective workflow management systems. - Ability to build user-friendly applications for general consumers. The success of this project lies in creating a seamless integration of the payment gateway, while ensuring the workflow management system is efficiently operating. Understanding the needs and experiences of the gener...

  $832 (Avg Bid)
  $832 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...auto spare parts manufacturing business. The software will be multifaceted, comprising of six key modules: 1. **Customer Relationship Management (CRM)**: This module should expertly control enquiries and produce estimates. Prior experience with CRM systems and a good understanding of lead generation, customer communication and follow-up processes will be valuable. 2. **Production**: Here, your expertise lies in devising a functional and efficient production module, despite not having specific guidelines on what it should entail. 3. **Inventory**: The ideal candidate will bring substantial knowledge and experience in creating intuitive inventory management systems, ensuring optimal inventory levels, reducing excess, and preventing shortages. 4. **Quality Control**: Your re...

  $2403 (Avg Bid)
  $2403 การประมูลเฉลี่ย
  119 คำเสนอราคา

  ...capability to further examine the data through a drill-down feature. -Collaborate with marketing and sales teams to refine data collection methods and enhance overall strategy based on data-driven insights. RESULTS: Senior Management is provided daily reports of work performed with bad news first Seamless transition among projects of varying scale, audience, format and distribution channel Data is aggregated in one source and relevant data is visualized clearly Performance of marketing campaigns & financial metrics are measured and reported to Senior Management REQUIREMENTS: -Bachelor’s degree in a related field; Master’s preferred. Plus if you have experience with financial data - Proficient in Tableau, Power BI, or Looker Studio. -Proficient in S...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced Zoho creator app developer. The project involves creating an app that integrates data collection and management, customizable forms and templates, and compatibility with other applications and platforms. This app is intended for enterprise use. Key Initial Functionalities: - Client Information Management: This is a critical functionality. The app should have the ability to efficiently manage and store client details. Get infomation from Web form on Website. - Task Scheduling and Management: The app should incorporate a task management feature that allows tasks to be scheduled and tracked. - Clients can request booking for an exam for certification - Once approved, various triggers at the time of valida...

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา

  Project Overview: This project involves setting up an Ubuntu environment on WSL2 within Windows 11 and integrating Docker into this environment. The Docker environment will host images for nginx, Zabbix, PostgreSQL (using TimescaleDB), Docker, and MySQL. The goal is to ensure these services can communicate with each other as required by the ZABBIX service. Additionally, it will allow for console connections to these Docker containers for maintenance purposes. PostgreSQL will be accessible via pgAdmin from devices on the same network as Windows 11, with encrypted connections. Objective: To establish a stable Ubuntu environment on WSL2. To utilize Docker for installing and enabling communication between nginx, Zabbix, PostgreSQL (with TimescaleDB), Docker, and MySQL. To ensur...

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  E-Commerce Django Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in search of a mid-level Django developer tasked with the development of an e-commerce website. This website development requires specific functionalities. Your tasks will include but not limited to: - Database Integration: You should have expertise in integrating databases with Django for robust backend data management. The goal is to create an efficient and responsive data storing and retrieval system. - API Development: Additionally, I require API development for platform independence. Your responsibility involves designing and building these APIs from scratch while working within Django's environment. Ideal Skills: - Must have moderate Django development skills - Comfortable integrating databases into web applications - Proficient in API development and design. ...

  $2587 (Avg Bid)
  $2587 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  HR Manager/Project Leader with Extensive Expertise 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...from different background and skills. Need an experienced freelancer in Human Resource management. You will be inviting many freelancers to my job post, send instruction and interview, hence; eventually give me the best fit freelancers. Payment $5/fit hired freelancer. Bonus $5/freelancer whom was able to continuously finish the work given for more than >1 month. -- The primary role in this project will be that of a Human Resource Manager and Project Team Leader. Key Responsibilities: Please be prepared to undertake the following responsibilities: • Recruitment and hiring • Employee training and development • Performance management Note: However, specific responsibilities depend on the project needs and will be discussed dur...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Bitcoin Mempool Data Scraper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert in data scrapi...comprehensive solution that can retrieve specific information from the Bitcoin mempool regularly. Key Project Requirements: - Able to retrieve all unconfirmed transactions from the mempool - scanning the mempool every minute and retrieving updated information. - sort and order retrieved information Ideal Skills: - Expertise in data scraping - Knowledge of Bitcoin transactions & mempool - Understanding of database management - Ability to work quickly and meet strict timelines - Open communication style and ability to suggest efficient solutions. I'm not interested in what chatGPT can say in the response, nor am i Interested in fake lowball offers. This is stage one of a 5 part project. Ideally i would love to us...

  $187 (Avg Bid)
  $187 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Skilled PHP Developer for Diverse Web Projects 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a skilled and experienced PHP developer to collaborate on various web development projects. The ideal candidate should have expertise in popular PHP frameworks such as CodeIgniter, Laravel, and experience with content management systems like WordPress, OpenCart, and Prestashop. Familiarity with Osclass will be a plus. Responsibilities: - Collaborate with our team to understand project requirements and objectives. - Develop and maintain web applications using PHP frameworks (CodeIgniter, Laravel) and CMS platforms (WordPress, OpenCart, Prestashop). - Customize and enhance existing websites to meet client specifications. - Troubleshoot, debug, and optimize code for performance and security. - Stay updated on industry trends and incorporate best practices into pr...

  $771 (Avg Bid)
  $771 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน project management ชั้นนำ