ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  295,182 project management งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I have done a Java Project, I just want someone to do and give me any sort of Datastructures Implementation in that project.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  VB.NET network I/O -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...down or restarted) preferably on text files (no database). This data must be able to be sent via the internet (e.g. in XML format, via a POST call to an http web service) by the application (provide inside function of reading data from the text-file, conversion into XML format and sending via http with confirmation of correct data transfer). No login, really easy front end, no users management, no password management. I not need to analyze LAN traffic or sniff or spy or scan. Display of general informations is appreciated (total and used memory, IP address, mac address, ...) while the program is running. Please pay attention on application performances (it seems that these kinds of programs steal a lot of resources RAM/CPU). The application must calculate the traffic ev...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Project for Shu Y. 9 วัน left

  Hi Shu Y., I noticed your profile and would like you to add a money management function to an existing EA for trading XAUUSD. Improvements required: 1.) Optimize the EA to maximize profit and minimize drawdown 2.) Add a money management functionality to safeguard the account from blowing 3.) Add a hedging functionality to make profits when the market is against the EA We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Shi Jun N., I noticed your profile and would like you to add a money management function to an existing EA for trading XAUUSD. Improvements required: 1.) Optimize the EA to maximize profit and minimize drawdown 2.) Add a money management functionality to safeguard the account from blowing 3.) Add a hedging functionality to make profits when the market is against the EA We can discuss any details over chat.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Software for legal. 6 วัน left

  My legal software(MyLS) is a law firm management web application where the attorneys can manage all immigration case details right from inception to completion of tasks and events related to the case. There is a client portal with immigration forms access to the clients of the attorneys. This ia a pilot project and will be going live shortly.

  $680 (Avg Bid)
  $680 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  Hi Alexei K., I noticed your profile and would like you to add a money management function to an existing EA for trading XAUUSD. Improvements required: 1.) Optimize the EA to maximize profit and minimize drawdown 2.) Add a money management functionality to safeguard the account from blowing 3.) Add a hedging functionality to make profits when the market is against the EA We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  "The Use of Plain Vanilla Interest Rate Swaps in active treasury management - An Analysis of Pros and Cons" - approximately 12 - 15 pages, - a minimum of 15 scientific sources must be used,

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...research publications/ professional medical practice/regulatory authority/ medical conferences •Should be familiar with use of databases like Pubmed, Ovid, up-to-date Medical conference sites •Responsible for all content-related aspects of each assigned project from initiation to launch, including conception, writing revise annotation per source references, and performing QA checks. Copy must be accurate, clean, well-organized, and adhere to said technical specifications. Must have knowledge of Medical information •Project and Workload Management: Must be able to handle multiple projects concurrently, maintain highest quality, and meet copy deadlines. Key Result Areas Develop different type of medical education & communication programs/del...

  $389 (Avg Bid)
  $389 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Riveria Apartments 6 วัน left

  “Describe an important project you’ve worked on” is one of the most common questions you can expect in an interview. The purpose of asking this question is to check your project management experience and project management skills. The other traits that they would like to check are, how you manage or deal with tough situations at work, your approach towards challenges, skills in leading a project successfully. So, you should answer this question carefully. The first thing you need to do is prepare for this question in advance. As this is one of the common questions, you should very well be prepared with an effective answer. For it, you need to prepare a list of all your projects and clearly mention all the goals and the roles you...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Task Management system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i am looking for a task management system web based or desk top application, with predefined tasks for customers to be implemented on set days, i.e sending letters, making calls etc, The system should be able to add additional tasks and should have a diary management system where tasks show it should also be able to capture data and present it in context when you need it. If you have made one before, please send me a link

  $1219 (Avg Bid)
  $1219 การประมูลเฉลี่ย
  97 คำเสนอราคา

  We are working to enhance our Online application tool. We have a list of tasks that will need to be done. You may be required to do tasks that were not mentioned on this list. The application is used to collect, manage and review applications submitted online. Current functionality include * Collect payment through Stripe. * Manage multiple programs * Saved User profiles * Simplified scholarship review process We are currently using Sign Now API and UI layer to manage all of the documents sent from our portal and signed by the applicants. Tech Stack: React Node.js Material UI Cron Google Firebase SignNow API

  $568 (Avg Bid)
  $568 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...the digital marketing industry. Our current partners and collaborators include Chevron, Huawei, SME Corp Malay, etc This internship project is for a remote position (flexible hours). We will work with SME (Malaysia) team division. The minimum internship period is 4 months. A part-time job will be considered full-time after certain months of probation. Opportunity for the long-term project. If you are hungry to grow and gain experience in international business, this project is suitable for u! Job Description - Area of Interests: a. Digital Marketing (Campaign Planning and Management, Business Intelligence/ Market Research, etc) b. Social Media Management (Google Profiles, Facebook, Instagram, Linkedin, etc) c. Digital Design (Design and Layout us...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Need an essay of 3500-5000 words related to UN 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The articles must be researched based or analytical essay. The article must be written on the contributions/participation of the peacekeepers in United Nations or of their experience. The essay might be written from strategic point down to the tactical level of the UN peacekeeping operations. Can be of issues related to global conflict management issues by UN.

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  Choose one theorist considered (for example Taylor, Fayol, McGregor or Mayo). In no more than about 250 words describe what the key elements of their theory. Then, using references, discuss why their work is relevant to health or social care in 2021 in no more than 750 words.

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  Searching for an Industrial designer / Product designer who can design a great product that would be realistic, the product should have management-related outcomes. Interested people message me for further details of the project. The timeline for the project is 4 days.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  A Data Entry role involves entering data from various sources into the company computer system for processing and management. A candidate working in data entry will need to efficiently manage a large amount of information that is often sensitive or confidential. The integrity of any company is based on the data they produce which validates the importance of the Data Entry position. Any information inputted by the Data Entry team will then be used by other people for reference or reports.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา
  Web App For Accounting Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a real estate developement firm , and would require a web app for accounting and inventory management for our firm . since we have milimted budget and time , we would prefere that some one with an already exsiting accounting software would make some minor cystomization and make the alternations as per our needs . Please refere to the attached document for more details . Applicants with already exsisting web app for accounting may apply with sample apps .

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Build a website with online questionnaires and databases 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Web design is important - Management of data is important - Online questionnaires and weighed algoritmes - Data protection - Multiple users and user rights - Python

  $8102 (Avg Bid)
  $8102 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา
  write me a management report -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The ongoing project consists of a management report that will either support or reject the importance of Corporate DIplomacy in the MNC of your choice. As and when we progress in the class, your task will be to commence to complete the different sections of the Management report. As you are all aware, Management Reports aim at informing managers of different aspects of the business, to help them make better-informed decisions, in this case, better informed decisions by incorporating corporate diplomacy into the organization at a strategic-decision making level. The finalized management report will have the following structure: Executive summary (last task) Company overview Global industry review Industry review at national level (to be discussed as...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  Looking for an MS Azure expert. The ideal candidate should be proficient in • Setting up new Azure subscription. • Azure AD. • Web application firewall. • Azure SQL server. • Azure Defender. • Backup management with Azure. • Azure vNet, disk encryption, key vault, NSG. The candidate must be based in India.

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  Are you able to professionally create and manage content on social media? Currently, we are a social media marketing company that offers services in Social Media Management and YouTube Ad creation. We are seeking an individual or team that can post produce 1 or more social media post per day and can adapt and distribute across at least 5 social media platforms. You must be able to: - Produce ads that will be posted on YouTube for marketing. - Carry out effective campaign launch and management. - Produce weekly/monthly reports based on revision. Please provide an estimated cost based on that and let us know if you need any more information to provide a quote. To apply please: 1. Provide a few examples of your work 2. Let me know what you charge for a given level of qualit...

  $409 (Avg Bid)
  $409 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  We are looking for a Social Media Manager Expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Social Media Accounts! We need someone with a good knowledge of platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and LinkedIn to help bolster our expertise. You will be responsible for setting up the client’s channels and planning a strategy to build a large following on the said platforms. Responsibilities: ✅Set up bots in Facebook Page, Discord, Telegram, Instagram, and LinkedIn ​​✅Community management, moderation, engagement, and community increasing. ✅Build and execute social media strategy through competitive research, platform determination, benchmarking, messaging, and audience identification ✅Generate, edit, publish and share daily content (original text, images, video or HTML) that builds meaningful connections and encourages community members to take action ✅Set...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Peppol Integration using laravel 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to do a peppol integration using laravel to our sales management system: Peppol work scope include: - Registering to Peppol Network - Able to send invoice to peppol network - Able to receive invoice to peppol network - Able to send/receive to peppol network I have attach previous screenshot work for your review. Thank you

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  Hi Shahzad, As per our previous discussions, I would you like you to redo the layout on the Benchmark Property website as well as add additional functionality such as adding a login in link to the Palace rental management portal.

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  MUSIC ARTIST PROFILE BIO PAGE FOR WORDPRESS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  WE REQUIRE A ARTIST , SINGER , MUSICIAL WORD PRESS BIO PAGE CONTENT MANAGEMENT SYSTEM CMS TO BE ABLE TO MANAGE MY ARTIST IN CATEGORIES AND GROUPS. WE WANT TO BE ABLE TO DISPLAY ARTIST, MUSIC . VIDEO , BIOGRAPHY , IMAGE GALLERY WITH MUSIC PLAVER PER ALBUM

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  NEXT.JS MICRO FRONTEND EXPERIENCED DEVELOPER -- 3 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced developer to rebuilt my marketplace site FROM SCRATCH (just the front end). Codes must be reactive, high performance, scalable, maintainable, readable, testable, reusable and updatable. I also need , ENZYME and STORYBOOK. Automatic test system. SOLID ST...rebuilt my marketplace site FROM SCRATCH (just the front end). Codes must be reactive, high performance, scalable, maintainable, readable, testable, reusable and updatable. I also need , ENZYME and STORYBOOK. Automatic test system. SOLID STRUCTURE and ARCHITECTURE KNOWLEDGE You must have graphic design skills Technologies : , Typescript, Recoil and react query (for the state management) Tailwind CSS, Jest, Enzyme and Storybook SONARQUBE IS REQUIRED Don’t bid if you are out of my price

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Facebook Ads Manager 6 วัน left

  We are looking for a strong candidate to join our team immediately - FB Ads Management with experience in Competitive Analysis - Can manage multiple ads or campaigns from multiple accounts - Available to work in Pacific Standard Time You are exactly what we are looking for! Great benefits await you! • Sign-On Bonus up to $300 • Healthcare Allowance • Paid Sick/Vacation Leave Credits • Paid US Holidays

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Digital marketer to sell my Udemy course 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have some Project Management related courses on Udemy, mostly Practice test papers related to Agile certifications. We want someone who can get more audience for these by publishing them on social media and blogs. We will pay an initial test fees, and if you perform as per our expectation, we can also give you a recurring fees

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Set up Monday.com 6 วัน left

  Hello, I need to set up for lead management and tracking sales pipelines.

  $500 (Avg Bid)
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Building simple web app using AWS Cloudformation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to the ELB • Establish a minimum, maximum, and desired server count based on AWS best practices that scales up / down based on a metric of your choice (and be able to demonstrate a scaling event) • Security Group allowing HTTP traffic to load balancer from anywhere (not directly to the instance(s)) • Security Group allowing only HTTP traffic from the load balancer to the instance(s) • Remote management ports such as SSH and RDP must not be open to the world • Some kind of automation or scripting that achieves the following: • Install a webserver (your choice – Apache and Nginx are common examples) • Deploys a simple “hello world” page for the webserver to serve up • Can be written in the computer language of your choice (H...

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  research writing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Here is the deatils: Thesis Title: Comparison of the workflow management systems jBPM and Camunda BPM 1. Implementation of a simple showcase in jBPM and Camunda BPM 3. Critical, qualitative evaluation of the two tools based on defined comparison criteria 4. Basic comparison criteria are provided(already given for Bonita vs Camunda and instead of Bonita vs Camunda we need to compare now jBPM vs Camunda based on given basic criteria) 5. Further additions as part of the thesis(Like creating some more comparison Criteria and based on our newly created Criteria we need to make also comparison between jBPM vs Camunda along with basic Comparison Criteria) 6, then write a minimum 40 pages thesis report(minimum 30 pages will be counted without Cover Page, Table of Context ,Diagrams & Re...

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Create and inventory management system that allows barcode scanning, reporting, accounting, inventory alerts, auto reorder, and logistical help with the ordering or raw and processing of parts in a custom trailer shop. Track inventory from the burn table, to press brake, to parts assembly, to trailer assembly, to finish end, and then to the yard for sales. We burn, and make all our own parts for all our trailers. Everything has been done on stone tablets up till now. Trying to update and streamline.

  $1418 (Avg Bid)
  $1418 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I want a model implementation of a node tree management form that I can customize and easily reuse. I want someone who has used the Excel VBA TreeView control in userforms to create a model implementation for me.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Hi Freelancer community! We are going to build a full-stack React application, which is basically an inventory management dashboard. Complexity of the project is medium and we aim at fast paced development for the MVP version of the app. AWS Lambda & API gateway & Cognito experience will be a great plus but not required. Please let me know your capability and availability. Thanks, Jeff

  $1267 (Avg Bid)
  $1267 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  We are looking for the following requirement: 1. An app for tracking various elements in the field 2. An app for Messaging as in Whatsapp - In Gp or in PM All these data are to be transmitted over LoRa in mesh networking using Meshtastic as the backbone. The logo on the app should be of our company and no mention of meshtastic to be in final product

  $1818 (Avg Bid)
  $1818 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Social Media Management -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for content creation and management of my social media channels?

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน project management ชั้นนำ