ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  923 project need expert jquery datatables believe งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I am using the Datatables JQuery plugin ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) with my Wordpress plugins and I am having an issue with a plugin that is trying to open a popup for search results. The error is as follows : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:16 Uncaught TypeError: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is not a function at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:16)

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  I need some JQuery Datatables styled on our Wordpress site We use a plugin (Inline Google Spreadsheet Viewer - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) that displays our sheets data in JQuery Datatables. We want to customize the layout. DataTables on our site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Wordpress Project: Plugin Customization 14 ชั่วโมง left

  I need some JQuery Datatables styled on our Wordpress site Plugin Used: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] DataTables on our site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $2153 (Avg Bid)
  $2153 การประมูลเฉลี่ย
  132 การประมูล
  Looking for a datatables expert หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone who has experience building complex datagrids either in Syncfusion or IgniteUI (infragistics). If you have extensive experience with others such as Kendo, Wijmo, Devextreme, it can be dicussed. if you could see the url on your desktop:- [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] this is the minimal foundation - with enhancements needed such as:- autocomplete, different editing modes (excel l...

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking for Angular developer who has good experience with Angular 7 With Meteri...application. 1)Scheduler Dashboard - it should be created from scratch and no third party libraries (Open source is fine) 2)Create a nice web page to display of Users with Datatables and enable the page nation. 3)Add User /Edit User and search with different fields

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello freelancer I am looking for someone expert in blockchain and cryptocurrencies to create a robot that makes trading in binance exchange house I want the robot to be desktop for both Mac and Windows to specify in the formula after an agreement has been reached of prices.

  $589 (Avg Bid)
  $589 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  believe desktop, mac and windows trading robot หมดเขตแล้ว left

  Hello freelancer I am looking for someone expert in blockchain and cryptocurrencies to create a robot that makes trading in binance exchange house I want the robot to be desktop for both Mac and Windows to specify in the formula after an agreement has been reached of prices.

  $720 (Avg Bid)
  $720 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but I want stripe also. The payment methods are being installed through a plugin and I believe that also have a facility to install stripe. I want to know what credentials it needs to activate the stripe. Need an urgent fix on this. Project should be hourly : $2 - $8 per hour. ...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Adding 2 select dropdown list to Datatables หมดเขตแล้ว left

  I have created a project which is 95% finished. I just require two fields adding to the end of my datatables which will have 2 select dropdown lists for every row. The submit button also needs to be changed so that it sends a number of columns to the controller. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is what I use, as well as an MVC application column after senior

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  DATATABLES / SERVER SIDE LOADING / PHP / HTML -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ...here but I need to find a good coder! I have a few datatables that need some modifications, I'm almost positive I know exactly what needs done but I want to have a good coder on deck with me . The datatables are powered by AJAX SERVER SIDE LOADING and some have custom buttons. If you are familiar with PHP , HTML and DATATABLES this project is ...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Adding 2 select dropdown list columns to Datatables หมดเขตแล้ว left

  I have created a project which is 95% finished. I just require two columsn adding to the end of my datatables which will have 2 select dropdown lists. The submit button also needs to be changed so that it sends a number of columns to the controller. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is what I use, as well as an MVC application olumn after senior auth called

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi. I need a script based on PHP, MySQL, Ajax, jQuery, datatables. - 2 Columns of datatables in 1 page. - Column 1: table products_suppliers - Column 2: table store_products - You can drag and drop rows from column 1 to column 2. - Multiple rows from column 1 to column 2 can be dragged and dropped. - Hide rows of products dragged. - Send requests by

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  ...Precisamos de 6 a 8 telas, a maioria delas apenas para CRUD. Tudo deve ser feito em html sem programação, pois iremos implementar o html em uma api via REST. Precisa conhecer datatables pois todas tabelas serão implementadas usando essa framework. O Deve ser desenvolvido pensando na experiência de usuário, com responsividade e imaginando que o usu&aac...

  $386 (Avg Bid)
  $386 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Work on Data tables หมดเขตแล้ว left

  I need someone to work on a existing project and improve it. The work will be on datatables (90%). Strong knowledge of php, css, mysql needed. Need it finished in 12 hrs.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I'm using google sheets as a database for my project. What I need is a simple and easy GUI to be VIEW, ADD an EDIT data. Must be accessible on both apple and android phones and via the web. For now this is just what I need but I have plans to expand this project to add more features like dashboards and login accounts.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I'm using google sheets as a database for my project. What I need is a simple and easy GUI to be VIEW, ADD an EDIT data. Must be accessible on both apple and android phones and via the web. For now this is just what I need but I have plans to expand this project to add more features like dashboards and login accounts.

  $226 (Avg Bid)
  $226 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...synergy. As such, we have identified approximately 5 programs for this purpose. Project Description: ▪ Minimum 5 years Python/Django experience in a commercial environment. ▪ Minimum 2 years PostgreSQL (or similar) experience in a commercial environment. ▪ Minimum 2 years jQuery and VueJS (or similar) experience in a commercial environment. ▪ Initially,

  $2401 (Avg Bid)
  $2401 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Storage Area Management หมดเขตแล้ว left

  We require a small module for our storage space, which can help our person identify which product is stored in which rack. The scope is as follows:...new users based on the roles - Backend user who can make changes - Normal user who can view the above Technology required from your end - Core PHP 7.2 - Bootstrap - DataTables - Responsive design

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Management Information System หมดเขตแล้ว left

  We have existing software which was developed as f...Backend (PHP Language) : - Laravel, - CodeIgniter Database: - MYSQL (MariaDB) Frontend: - Laravel Blade, - some Vuejs, - some JS ( DataTables, Editable) - HTML - Bootstrap CSS Server Ops - XAMPP We need a full stack developer to assist us in making improvements to our current software.

  $34 / hr (Avg Bid)
  $34 / hr การประมูลเฉลี่ย
  105 การประมูล

  I have a complete project and just need those few improvements: 1) I am using DataTables Package to search through large amount of data because of big amount of data, the data show first then the datatTable features. I want to improve the performance so they both show at the same time. 2) I want the search box and show entries box to be in the Navbar

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  dashboard black theme หมดเขตแล้ว left

  I need a web designer to build my site static files the technologies it will be html5,css3 , jquery , datatables , and twitter bootstrap 4 .. I need the aside from the first one , the content of the second , and the datatable from the third

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need you to create a comprehensive set of video tutorials that show someone how to use Datatables Editor in conjunction with a PHP database. Of particular use is inline editing of forms and bubble editing. Successful performance on this task may lead to future work.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  DATATABLES / SERVER SIDE LOADING / PHP / HTML หมดเขตแล้ว left

  ...here but I need to find a good coder! I have a few datatables that need some modifications, I'm almost positive I know exactly what needs done but I want to have a good coder on deck with me . The datatables are powered by AJAX SERVER SIDE LOADING and some have custom buttons. If you are familiar with PHP , HTML and DATATABLES this project is ...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Add Search and sorting Datatables package in MVC.net หมดเขตแล้ว left

  I have a full MVC project I am having an issue to display the search box using data-tables package I already have the data-tables package installed in the project i just need help to display the search box and so on

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Fix page rendering issues หมดเขตแล้ว left

  I have a page built with datatables library that render a table with thousands rows. The page is uikit based, and load also some other js packages that obviously don't help it to be quickly rendered. Also more js in-page code is included, to render and apply filters and column togglers. I am considering also to use vue.js but I'm not so sure about that

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Building a CRUD system with Python/Django and VueJS หมดเขตแล้ว left

  ...synergy. As such, we have identified approximately 5 programs for this purpose. Project Description: ▪ Minimum 5 years Python/Django experience in a commercial environment. ▪ Minimum 2 years PostgreSQL (or similar) experience in a commercial environment. ▪ Minimum 2 years jQuery and VueJS (or similar) experience in a commercial environment. ▪ Initially,

  $2276 (Avg Bid)
  $2276 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...pull in instagram data. As I understand instagram has updated their API recently [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I think this will need some custom coding to pull it in - I believe using Facebooks Graph API. If commissioned I would like to - Pull all available instagram activity into power BI so I can analyse it (I imagine it will

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Datatables | If statements หมดเขตแล้ว left

  Hello Devs, We need to create a few if statements for our clients preexisting datatable. We need to create an if statement for data 11 If row[12] == 1 echo bot else <img src="assets/img/icons/os/'+ row[6] + '.png" /> '+ row[7] + '. Here is the code {"data": "4", "searchable": true, "so...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  setup datatables หมดเขตแล้ว left

  watch video - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1 - I will give you ftp 2 - create htm...give you ftp 2 - create html page 3 - add data tables 4 - I will send you db 5 - add query at top to get data into datatables 6 - make it so - can edit rows - delete rows - pagination - search - sorting editing rows need to update the row in database PAY IS $25

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Complete installation of two crud datatables หมดเขตแล้ว left

  I installed two crud datatables but currently they don not fetch data from database. The task is edit some lines of codes in order to load data from database and allow add, update and delete data. I expect less than one hour task. I give access via ftp and phpmyadmin. I prefer who can stat immediately.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Project for Sudipto K. หมดเขตแล้ว left

  Hi Sudipto K.,i want to hire you for the codeigniter project we discuss regarding creating datatables grid and inssert info form according to sent requirements

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Full-stack developer do kilku projektów หมดเขตแล้ว left

  Szukam programisty freelancera znającego - PHP 7, JavaScript, jQuery, SaaS i DataTables, - znajomości relacyjnych baz danych MySQL - dobrej znajomości HTML 5, CSS3, JS i standardów W3C, Photoshop - mile widziana znajomość frameworku Yii2 - umiejętność pracy z systemem GIT Miejsce pracy – Szczecin. Jesteś zainteresowany poznaniem szczegółów oferty,

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...a class identifier we already have in our system (ie choose which class) 2) Cancel/Modify/delete webinars in my database and GoTo (time, etc.) - CRUD operations (use datatables jquery plugin free) 3) Launch a webinar, the user who launches will be the host - attendence list managed in our database, fetched and setup so only those users can attend

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I have a datatable which is created from a MySQL Database. Due some tables contain more than 10.000 entries it crashes in some browsers. I need help to convert the PHP-Script to Server-Side-Data processing. You'll find a sample of the tables here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] There should no change in the URL's be necesseary

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  ...in combination with Microsoft's version of Open R, no longer works for larger applications for our growing database (e.g., files >10GB, datatables with greater than 2^31 rows, matrices > 50k x 50k). Need: An expert in R coding with significant experience working with big data sets to: (1) clean up our code and make it more efficient/reduce run time

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  datatables and jquery conflic หมดเขตแล้ว left

  I need to fix a conflict between jquery and datatables. I need to change row color and a casscading dropdown

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Kannel Based Bulk SMS Application หมดเขตแล้ว left

  ...developed in PHP and its a kannel based application, we need a developer for the followings: Kannel administration and ability to adjust various Kannel parameters Understand Smpp concepts and PDU types DooPHP framework Html/CSS/Javascript/jQuery Flot Charts/Pies Responsive layout design Datatables, AJAX & JSON OpenSMPPBox & SQLBOX Advance MySQL optimization

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Easy 5 star review - setup data tables plugin หมดเขตแล้ว left

  ...(data tables plugin). table 1 = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] table 2 = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2 - I will provide ftp info + the tables ALREADY exist. 3 - you just need to login and configure datatables plugin for both. 4 - include data tables script cdn urls 5 - the functionality of table example - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - search - sort - filter - pagination

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  large graphic centric front end website + UI design หมดเขตแล้ว left

  I need a website template and art designed to be integrated in to a JSF - java ee app, i will handle the integration but it must be designed in a compliant way. I prefer a competent web designer (CSS, JS, HTML, maybe even java) BUT i am willing to hire digital graphic artists with no web experience, or web designers with no UI experience. This is

  $2537 (Avg Bid)
  $2537 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  DataTables - searching : using server side หมดเขตแล้ว left

  Hi, I'm using datatable with the server-side processing, but the problem is that I cannot use the search input to find the calculated cells from multiples tables. Only data from the initial table can be found. Could you work for resolving that for me? Thanks

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Datatables + MySQL Reporting หมดเขตแล้ว left

  I am needing to build reporting dashboard using jQuery Datatables ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) and MySQL. Need to be able to dynamically change the reporting data with easy to use buttons and data selector. Just need the initial build, I can modify etc from there. Example: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I have datatables editor and need to add a date range filter to the date column. I am currently using a plugin called YADCF for the date filter however I'm unable to make it work as a date range.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Some jobs on jquery datatables หมดเขตแล้ว left

  I am using jquery datatable on asp.net mvc project with stored procedure. I want to: 1- When user double click on cell, will editing cell 2- When editing finish, row will update on database with stored procedure. 3- Datetime column data type will be "yyyy-MM-dd" 4- When user click to row, get row id

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  jQuery DataTables With Offers List Issues Fixing หมดเขตแล้ว left

  We have a jQuery DataTables table with offers list with server-side setting. Table has 10 columns and all of them need to have select option filter, which they already do, but it is not fully functional. We need to filter results based on that option. One of the options is payout. It is not properly ordered - this has to be fixed based on the units

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Datatables หมดเขตแล้ว left

  I need a server side build for >50k lines with inline edit

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  ...create a plugin that allows the admin to create/delete/modify existing tables, and also allows the admin to import CSV files to the table. If possible I would like to use Datatables Only forum users can view the forum. Name / Location / Email Address / Cell Phone # / Are you part of an organization or individual volunteer? / Types of Animals Transported

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a DataTables table with several columns and I would like to have the date column and child rows to display the rest of data based on daily/monthly/yearly intervals. For now we have the whole table display by day but when by month or by year is selected, child rows and totals footer display the details per day. There are certain formulas that

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล
  Need expert NodeJS developer for some fixes -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an expert nodejs expert to help in one of the project fixes. Need someone who can work with datatables with custom queries and can finish work in 2 days max

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need expert NodeJS developer for some fixes -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an expert nodejs expert to help in one of the project fixes. Need someone who can work with datatables with custom queries and can finish work in 2 days max

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need expert NodeJS developer for some fixes หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an expert nodejs expert to help in one of the project fixes. Need someone who can work with datatables with custom queries and can finish work in 2 days max

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล