ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  19,739 project scheduling งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  scheduling problem หมดเขตแล้ว left

  solver หาค่า minimize cost จากการจัดตารางเวลางานของพนักงานเข้างานเป็นรายชั่วโมง มีจำนวนงาน 4,459 งานแต่ละงานมีกลุ่มพนักงานที่เหมาะสมที่กับงานนั้น พนักงานแบ่งเป็น 3 กลุุ่ม จำนวนพนักงานแต่ละกลุ่มมี 51, 42 และ 89 คน มีข้อมูลเวลาโดยประมาณการที่ใช้ในการทำแต่ละงาน และเวลาจริงที่ใช้ และลองเพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มว่าจะส่งผลกับต้นทุนอย่างไร และในอนาคตมีจำนวนงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงานที่คาดการณ์ว่าจะมีในอนาคตเหมาะสมหรือไม่ ต้องเพิ่มจำนวนพนักงานอีกหรือไม่

  $194 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Hi, I'm looking for a Drup...company Splitwire Tech. We're a company that does computer networking installs for stuff like Audio Visual equipment, speakers, amplifiers, home automation, crypto miner installs, and things like that. We want a website where we can book a phone call with us and see what we've done. so a portfolio website with like a calendly appointment setup function. Pages Home page, portfolio, about us, scheduling, legal Put relevant images and dummy content. Make sure website only open with https. I have bought this theme Use corporate 5 demo Here's theme files Drupal already installed, I will give you admin and hosting access.

  $10 - $100
  ปิดผนึก
  $10 - $100
  3 คำเสนอราคา
  digital marketing 6 วัน left

  1. Setting up Email Lists and Surveys via MailChimp 2. Social Post scheduling using Canva 3. Updating Website with newsletters and Ebook offering for exchange of company email and information 4. Follow up contact to Direct Mailers

  $382 (Avg Bid)
  $382 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Heuristic 6 วัน left

  Dear Mr. We have to design a heuristic for a parallel machine scheduling problem with conflicts. My partner and I have come up with a proposal to solve this problem. However, we are not experienced enough with coding. This is why we are looking for someone who could help us with this. We can explain you in detail what we want to achieve and can also provide you the instances. I hope we can meet each other in the near future. Kind regards, Egon Demuynck

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Instagram Manager 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ... analytical, and managerial aspects to this role. You will be sharing your responsibilities with our blog, photo shooting, and content team. About The Position: - Creating content, including text posts, video, and images for use on social media - Promoting products, services, and content over social media, in a way that is consistent with an organization’s brand and social media strategy - Scheduling social media posts using applications such as Gramto, Canva, and ASANA - Interacting with customers and dealing with customers’ inquiries - Collaborating with colleagues from across departments to ensure branding is consistent About You: - Creative and thinking outside the box - Willing to learn and put your ideas out there - Meet deadlines and focus on results - Likes...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Native Business French trainer needed for corporate training 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...business, management, or a teaching certificate may be required. 4. Proven proficiency in oral and written French. 5. Solid scientific and critical thinking abilities. 5. Excellent written and verbal communication skills. 6. The teacher should be tech savvy or passionate to explore new e learning tools and software. 7. Tolerance, versatility, innovative thinking 8. Good administration skills (scheduling demo classes and helping the team to create, optimized batches)....

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  The ideal candidate will provide top-level assistance for high-level executives. They should be well-organized and be comfortable scheduling meetings and responding to emails on the executive's behalf. Lastly, this individual should be able to draft documents and help the executive with any necessary meeting preparations. Responsibilities Calendar management for executives Aid executive in preparing for meetings Responding to emails and document requests on behalf of executives Draft slides, meeting notes and documents for executives Qualifications Bachelor's degree or equivalent experience Proficient in Microsoft Office suite Experience in managing multiple priorities, administrative coordination, and logistics Well-organized, detail-oriented, ability to multi-task w...

  $1131 (Avg Bid)
  $1131 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Web App - Delivery of Carwash Service (MERN Stack) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Description: No bot messages will be taken into consideration. Only those candidates that start the message with the phrase "Car Wash App" may apply. Looking for a developer to create a simple car wash scheduling app on ReactJs. Experience needed: - CRUD experise - ReactJs/NextJs - NodeJs - ExpressJs - MongoDB - Payment Gateway - JWT or Passport for Authentication Goal: Create a crud app using the mern stack. It'll be a "scheduling" app with authentication and payment service. Userflow: 1) User Registers 2) User selects a slot on a calendar for scheduling a delivery car wash service 3) User is sent to the payment page 4) User is pushed to his dashboard where he can see current/past/future scheduled car washes. Admin Panel: 1) Users with a...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  We are looking to employ an HR coordinator with outstanding written, verbal and interpersonal communication skills. An HR coordinator is expected to be a conceptual thinker with fantastic organizational and time management skills. You will have excellent administrative and IT skills with the ability to multitask and adapt in a fast-paced environment. ...management skills. You will have excellent administrative and IT skills with the ability to multitask and adapt in a fast-paced environment. To ensure success, HR coordinators should display strong problem solving and decision-making skills with a deep understanding of employee relationships, staffing management and payroll. Top candidates will be fantastic at managing conflict, effective at scheduling and thorough in the recruitmen...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Admin assistant and bookkeeper 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an administrative assistant for CRM maintenance, scheduling and basic bookkeeping of our business(es). Initial work to set up and get up to speed may require a week or two of quite solid work but followed by a steady and constant 8-10 hours of work per week. Responsibilities and requirements would include: - CRM maintenance and subsequent scheduling and reminders for primaries of the businesses - Correspondence - General bookkeeping and invoicing (Quickbooks) - Proof reading and refining of company materials

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา

  Hello, I am looking for a tech-savvy VA for the following tasks: on our site - Creating thumbnails for YouTube using Canva - Scheduling/publishing podcasts on YouTube, Podcasting platform - Publishing short videos with captions to TikTok, YouTube shorts and Instagram

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  In need a Vitual assistant proficient in Sheets, google cal and Trello 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Good day, I require help with running specific tasks related to several subjects. We run in Trello for task organization, Google Calendar for scheduling, Google Sheets for invoicing, and client management. The Company runs in 3 different capacities Vedemi Music: Imports of Books from Europe Sales online through a South African company like Amazon Admin Services for artist relations Club Studios Recording and Filming services Teaching services Drum Above Freelance Recording and live shows Drum lessons Streaming Services Each one of these areas has its own sense of what needs to be done and there are systems that the assistant can work within. What will the assistant need to do? Vedemi Music Manage imports and relay with all the steps for getting the packages and order items to...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I had built this software for the use of HR department of every organisation, pvt companies and for schools, in this software - 1) HR manager can post the jobs from the Admin User Interface (AUI) and then...from the Admin User Interface (AUI) and then user can submit their job applications with the End User Interface. The HR manager can accept their job applications and can schedule interview directly from the software and the interview scheduling email will be sent to the applicant by the software. 2) The firm can manage attendence and salary of their employees. 3) The Admin and Employee user creation is awesome in this software, we can have each and every detail of our employee to be saved in our database. 4) each and every screen is dynamic. Currently this project is ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  Please take a look at the outline below, and let me know if this is a project that interests you and is in your skill range. No learning curve here, you must be a full stack developer that is quick on their toes and can work efficiently. Please provide hours, timeline, and rate. We can discuss things further if our view align :) Current website is on Squarespace, but going to change to wordpress. Link is to give you an aesthetic view of the brand : Key Takeaways: - We will be utilizing following theme for the site, and changes should be minimal : - The site utilizes 4 separate 3rd party applications : Mind Body - Booking for classes and personal training () Shopify

  $6039 (Avg Bid)
  $6039 การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  Web app that has an interactive construction site map for scheduling activities

  $1222 (Avg Bid)
  $1222 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  GIS construction map 4 วัน left

  Web app that has an interactive construction site map for scheduling activities

  $1169 (Avg Bid)
  $1169 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  microcontroller programs employing peripherals ADC and PWM peripherals Scheduling and concurrency using FSM RTOS Wireless systems and IoT State machines( Verilog) Digital Design using Verilog and software Programming FPGAs Embedded processors

  $239 (Avg Bid)
  $239 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  We are looking to add a scheduling module to our existing flutter app. The module will have 7 to 10 predefined features across multiple screens. We will provide the screen prototypes and an explanation of all features. The developer is expected to improve the current design of these prototypes and integrate it with our Web API. We are looking for an experienced Flutter developer who is able to show us a few of his/her previous Flutter projects and can meet the agreed-upon strict deadlines.

  $504 (Avg Bid)
  $504 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I have a python code which is supposed to solve an optimisation problem based on Integer programming approach. However the code is not working and showing infeasible solution. Full code is with me, just need you to understand and make it work for the schedule optimisation problem.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Hello, I need an online and automatic scheduling system, that when a person makes an appointment, that time is unavailable.

  $710 (Avg Bid)
  $710 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  We are looking to add a scheduling module to our existing flutter app. The module will have 7 to 10 predefined features across multiple screens. We will provide the screen prototypes and an explanation of all features. The developer is expected to improve the current design of these prototypes and integrate it with our Web API. We are looking for an experienced Flutter developer who is able to show us a few of his/her previous Flutter projects and can meet the agreed-upon strict deadlines.

  $1386 (Avg Bid)
  $1386 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา

  Hello, I'd like to build a mathematical model which outputs which job should I schedule on which equipment at a given time of the day. The input parameters to the model would be as follows: 1. # Jobs to be processed 2. # Operators available in a planning horizon 3. # Equipment's available in a planning horizon 4. Processing batch size of equipment 5. Cycle time of equipment for process 6. Setup time of equipment for process The system constraints are as follows: 1. Sequence of process steps the job has to follow 2. Capacity constraints of the equipment's 3. Capacity constraints of the operators Regards

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  We have an active SF environment that handles our sales, field service, project scheduling and invoicing. We need a qualified SF administrator to assist us in cleaning up our system and getting our Community Partner system working properly. This will be a one time project with on going support for the right freelancer.

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  Hi all, I really need help with my business answering phones, scheduling appointments, creating content and answering social media messages. I am a very small business, just me, and want to focus on massage and yoga classes so I only have $10 an hour about 2 hours a day, this is $100 a week. As I get busier I'm willing to go up to $15 an hour.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Sales Executive 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...consistent and simple. We are expanding our team and we are looking for an experienced, analytical and self- motivated Sales Executive. Qualifications: • Bachelor's degree in Business, Marketing, Communications, or related field • 2 to 4 years experience selling Recruitment or staffing or Accounting services • Experience in researching prospects for new business opportunities • Experience in Scheduling meetings and presentations with prospects. • Excellent customer service and communication skills • Ability to define and plan strategically • Ability to use negotiation techniques • Meet and/or exceed quotas • Good knowledge of google suite, MS office, CRM, and other sales softwares Additional requirements: • Excellent pr...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Freelance Social Media Manager 22 ชั่วโมง left

  Responsibilities: Responsible for developing and implementing our Social Media Strategy across multiple clients within our agency, in order to increase their online presence and improve their marketing and sales efforts. Performing research on...and improve their marketing and sales efforts. Performing research on current benchmark trends and audience preferences. Designing and implementing social media strategy to align with business goals. Setting specific objectives and reporting on ROI. Qualifications: Must understand social media performance data including but not limited to, SEO and web traffic metrics. Must understand tags, #S, scheduling, headlines, time and character limits for each type of content. Will be managing IG, TIKTOK, and FB. Kindly attach the following: resume ...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Healthcare Recruiter 18 ชั่วโมง left

  ...(CMS). -Have experience in market research & analytics for recruitment. -Have corporate / product/ IT experience with recruitment. -Experience with bulk hiring /locations specific hiring -Hands-on experience with recruiting software, Requirements Assist in Designing and implementing the overall recruiting strategy and processes Responsible for the end to end recruitment process from sourcing, scheduling interviews, negotiation, offer roll outs, onboarding, stakeholder management, and vendor management. Coordinate with function hiring managers and interviewers to understand roles; and develop, update and finalize job descriptions and job specifications Responsible for day to day reporting of the recruitment efforts to the Head of Recruitment. Meet recruitment metrics: timeli...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Social Media Virtual Assistant -- 2 13 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a social media assistant to handl...a social media assistant to handle daily/weekly tasks and monthly goals in our social media accounts. About you: - Auto motivated and good at self-management - Digital savvy and resourceful - Interested in fashion, lifestyle, travel & beauty - Experience in digital sales - Exceptional at writing & speaking Technical Skills: - Facebook Posts (gifts, memes, news, videos) - Instagram Posts (scheduling, feed, posts, stories & highlights) - LinkedIn Posts (research topics, excerpts for news, posts) About the position: - Weekly, monthly and daily tasks on FB, IG, and LK - Writing and copywriting tasks - Fixed position with 1 year fixed contract (renewable for the right candidate) Candidates will only be selected afte...

  $171 (Avg Bid)
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Appointment setting and inside sales -- 2 9 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  ...and services and then scheduling a time for our Sales Representatives to meet with each client. You should demonstrate a thorough understanding of the sales process, including ways in which to garner clients' interest in meeting with an account executive. Depending upon your technical and presentation skills, you might also perform product demos and participate in sales commissions. Appointment Setter Responsibilities: • Setting appointments from prospecting mailing campaigns • Familiarizing yourself with essential details of our products and services. • Calling prospective clients using a list of phone numbers provided to you. • Accepting calls from prospective clients as they arise. • Fielding basic questions about the products and services we o...

  $7 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Executive Assistant to the CEO 2 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Founder-CEO of innovative and growing sports technology startup is seeking a tech-savvy Virtual Executive Assistant to handle a variety of administrative tasks, including, but not limited to, correspondence, scheduling, travel arrangements, and some data management/workflow tasks. The ideal candidate will be capable of effectively working independently as well as part of a team, be attentive to details, and able to meet specific project deadlines as needed. Need solid working knowledge of Office 365 including Outlook. US based preferred; able to work on Eastern Standard Time a must.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  create an online link for tracking lab equipment booking and users

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Lead Generation Expert หมดเขตแล้ว left

  Exciting opportunity to work with our fast growing business, We're looking for an ambitious virtual assistant to join our Outreach Team to hel...has great written English, has experience doing outreach via social media in the past, and is experienced in setting up phone calls with potential customers. You'll be working directly with our Head of Outreach to learn our current processes and become a major part of the team. Specific requirements we're looking for, 2+ yrs experience with appointment setting and outreach Experience with scheduling apps Experience with LinkedIn, Facebook, and Instagram messaging High level written English and grammar Experience with using VPNs Important, Please DO NOT APPLY UNLESS you have the majority of these requirements. What too...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  Looking for a part-time Virtual Assistant who will be responsible for administrative support to our team while working remotely. You will handle administrative projects and deliver high-quality work under minimum supervision. You are required to have experience in fulfillin...a part-time Virtual Assistant who will be responsible for administrative support to our team while working remotely. You will handle administrative projects and deliver high-quality work under minimum supervision. You are required to have experience in fulfilling various administrative tasks٫ including answering emails٫ scheduling meetings and making travel arrangements. A strong Internet connection and fluency in English are required. If you are interested in this project, please reply with your prio...

  $282 (Avg Bid)
  $282 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Manage PPC and SMM for Jetkrate หมดเขตแล้ว left

  ... Campaigns for the next month will be created in advance and be ready to go live for the upcoming month. - Campaigns will need to be cycled as they get old and reach the end of their life. - You will need to do regular A/B testing to find what works best and constantly work to optimise. Social Media Management - Content will be provided to you by our graphics person on a monthly basis. - Scheduling 15x organic posts, cross platform across Facebook, IG, Snapchat, Twitter, Linkedin, Tiktok. You may use an auto scheduler if you wish to. - Captions will be provided by Jetkrate admin person. - All posts for the next month will be prepared one month in advance on Trello. This will be submitted to Jetkrate Directors for approval in advance. - Research and usage of top trending ha...

  $288 (Avg Bid)
  $288 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Bulk SMS smpp platform หมดเขตแล้ว left

  ...Should be able to set different prices for different routes • Should be able to set different price for different countries • Should be able to add all or selected countries to customer/ reseller accounts • SMPP & HTTP Support • Advanced Job Management and Massage Queuing • Dynamic message routing system with multiple gateway support • SMS Chat • White Label Reseller System • Message Scheduling with Repeated Scheduling feature • Credit management with Credit or Unit billing models • Online Payment Gateway (PayPal, 2checkout, usdt, btc) • SMS Rate Management • SMS Route Selection from Message Composer • SMS Gateway Cutting technology • Graphical Reports • Import Customers from Excel • Creat...

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Company Production and Booking Website หมดเขตแล้ว left

  Need a website that has: 1. Website - Company info and list of services - Booking/Scheduling ability - Automated process 2. Client Portal - Booking - Communication - SMS - Email 3. Staff Portal - Booking - Communication - SMS - Email 4. Admin Back Office - Booking - Communication - SMS - Email - Reporting Combining the best features of the following sites: BandHelper () - Repertoire database - Contact database - Member login - Scheduling SMS Back on Stage () - Member Scheduling - Booking based communication Crew () - Team Member SMS Honeybook - Client Portal - Client communication Gigwell () - Booking & contracting

  $887 (Avg Bid)
  $887 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  Project of pragraamatics หมดเขตแล้ว left

  "Above and beyond what I was hoping for with this system they built. Both looks and works perfectly. They were flexible with scheduling and timing of the work to fit my needs. I would highly recommend them and plan to work with them again and again.

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา
  Customer Service Representative หมดเขตแล้ว left

  Agents will be required to evaluate the needs of the caller to determine the best course of action to assist in scheduling a COVID-19 vaccine or testing appointment Transfer/refer caller to appropriate entities according to the established guidelines Facilitate the fulfillment of caller requests for materials via mail, email, or download Maintain a current understanding of CDC information on regulations, policies, and procedures in order to provide knowledgeable responses to numerous telephone inquiries in a courteous, timely and professional manner

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  VIRTUAL PA หมดเขตแล้ว left

  ...You will work a guaranteed 15 hours per week on an ongoing basis in a fully remote role. The Role This is far from a traditional VA role with a lot more responsibility for marketing and project management. We are looking for an incredibly tech-savvy VA who can utilise a range of software to work efficiently and is able to pick up new technology quickly. The co-founder requires someone who can take ownership of projects and see things through to completion in a timely and efficient manner. This is an exciting time of growth for the business. Key responsibilities include: • Diary management and scheduling • Initiating and managing projects (e.g. new website, CRM projects) • Assisting with email campaigns • Organising webinars and events - Admin and oth...

  $223 (Avg Bid)
  $223 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Full time Patient Manager for a dental business หมดเขตแล้ว left

  ...are a team of 4, looking for a 5th member to help with our growing dental surgery business. We are from USA-JAPAN-ARGENTINA-VENEZUELA . Our business is in Mexico & Croatia and has been running for 7 years. We manage surgical patients and leads for 14 clinics in Mexico & Croatia. Your job is to manage phone calls and help patients with dental surgery scheduling. You will work closely with 2 other people who manage our entire patient scheduling team. This job has high commissions with great base pay. You must: Have great customer service skills. Speak English & Spanish Speak native level English or very little accent English Be able to communicate regularly via google meeting Fast & reliable internet Great writing skills or great understanding of Grammerl...

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Sport app -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Sport app development requirements: • The idea of the app that it will provide 3 main booking services for end user customers whic...such as google analytics and social media for analytics and notification and marketing purposes • The app notification should have the ability to integrate with WhatsApp or SMS and emails • Scheduled publish ability should be available in admin portal • Admin should have the flexibility to add banners and modify their positions and their title • admin should have the flexibility to add a new scheduling concept to the partners based on their requirements and their prices • the app source code should be clearly and neatly written with a clear comments and clarification for every part of the code so to be more easy to underst...

  $3409 (Avg Bid)
  $3409 การประมูลเฉลี่ย
  82 คำเสนอราคา
  Build project management app หมดเขตแล้ว left

  We get multiple jobs from about 4 or 5 customers. We need to keep track of these jobs. Currently I am using Google Sheets, Forms, Calendar, but want to set up something specifically focused on my industry - telecommunication civil works. Need a desktop/web/cloud based app with...works. Need a desktop/web/cloud based app with mobile app connected. We have multiple Schedule of Rates that we will need to upload as templates for each customer, and we need to be able to create invoices from these. We need: * to be able to upload files and photos to each job * a calendar/schedule * job completion form that uploads to job pack for invoicing * a back end program for admin - scheduling, invoicing * an onsite mobile app for workers Doesn't need to be pretty, but needs to be easy to u...

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  Working with a mental health startup to build a new website and member log in portal. We need a developer to build a HIPPA compliant member log in to track progress, update documents, release info on a stage and goal basis, chat functionality with therapists and patients, view calendar / schedules, send reminders. We are considering using a API from g...log in to track progress, update documents, release info on a stage and goal basis, chat functionality with therapists and patients, view calendar / schedules, send reminders. We are considering using a API from , but it is missing some features we need. Maybe this is something we can build on? Client is currently using Simple Practice for all internal doc, tracking, comms and scheduling. But this doesnt have a member log in.

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Trophy icon Business Card หมดเขตแล้ว left

  Please Read Create a Business Card that is for Tax Season the color must be the color of the Logo attached. Please add money on money on card This is NOT A Scheduling Appointment Card Business Card The Information that needs to be on the business card is —KayBay's Services —(682)816-6639 —Schedule your appointment —Tax Preparation & Bookkeeping Services —File Your Taxes Right —Cash Advanced Be creative with your words.

  $10 (Avg Bid)
  Develop a SAS Project Using Flutter หมดเขตแล้ว left

  We want an Experienced Flutter Developer to develop a Software as a Service Application that will require Video Calling Functionality with Scheduling. It basically allows the users to Schedule a Video Call and then has a Video Call to discuss some topic for 30 mins.

  $1809 (Avg Bid)
  $1809 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  The project is about a web application/website where teachers/students can register. in-short: Students can enroll themself in course>class and a schedule will be created then Admin/super admin will assign a specific teacher to that session from the dashboard. Tech stack: Mongo, Angular 10, Node js Dashboard Pending functionality: - Role wise add users - show upcoming enrolled class schedule - show upcoming trial class schedule - implement super admin role with all access - modify/limit admin access level once super-admin implemented - cron jobs scheduling for WhatsApp and email notification - add study material - add competitions - no of classes taken by the teacher and their payment history - other small bugfixes I need someone who is good at MEAN stack and has at l...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  I need an RFP writer หมดเขตแล้ว left

  ...Proposed Project This program is designed for individuals who have been using drugs or alcohol recently and need frequent sessions to maintain abstinence. Program Highlights: IOP runs 2 hours and 15 minutes each day, 4 days a week Scheduling varies by location, but morning, afternoon and evening group times are available at most sites Maximum of 12 participants per group Clients also have access to our psychiatric services The stress of the COVID-19 pandemic can threaten sobriety. Now more than ever, individuals with substance use disorders need support. To meet this need, Rehab After Work is offering teletherapy for all outpatient treatment programs. With our secure, confidential video conferencing technology, you can receive treatment from the safety of your home How...

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน project scheduling ชั้นนำ