ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 project topics network engineering งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  consultant & implement หมดเขตแล้ว left

  ให้คำปรึกษา และติดตั้ง โปรแกรม Datadog เพื่อทำการวิเคราะห์ และสั่งการ ร่วมกับ Application สำหรับระบบ Monitor Network ที่ติดตั้งใช้งานอยู่แล้ว

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...framework และ MS SQL server a. เมื่อสั่งซื้อสินค้า จะสร้างข้อมูลการสั่งซื้อใน MS SQL Server และมีใบ PO ออกมา b. เมื่อรับออเดอร์แล้ว จะสร้างข้อมูลใน MS SQL Server และพิมพ์ใบงานส่งให้ฝ่ายผลิต i. ใบงานมี 2 ประเภท ผลิตตามออเดอร์ และผลิตเพื่อเก็บสต๊อก 3. ระบบที่ทำเพิ่ม ต้องการทำงานบน Website โดยใช้งานบนมือ Android, iOS, และ Windows บน Chrome, มีเครื่อง print sticker หลายๆเครื่อง ต่อกับ Server ผ่าน network กระจายอยู่หลายๆจุดในโรงงาน/คลัง a. คลังวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป/วัตถุดิบ/วัสดุสิ้นเปลือง เข้าระบบ i. ทำงานบนมือถือ Android ii. Print Sticker barcode หรือ QR code กำกับ พร้อมรายละเอียด แยกตามประเภทดังนี้ 1. สินค้าสำเร็จรูป ติดทุกชิ้น 2. สินค้าระหว่างผลิต ติดทุกชิ้น 3. วัตถุดิบ บางประเภท ติดทุกชิ้น, บางประเภท ติดเป็นพาเลท 4. วัสดุสิ้นเปลือง ติดทุกชิ้น iii. สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังไ...

  $6250 (Avg Bid)
  $6250 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  forum phpBB หมดเขตแล้ว left

  ผมผมทำเว็บบอร์ดโดยใช้ phpBB ผมโหลด extension ชื่อ " recent topics " แต่มันไม่ทำงานในเทมเพลตที่ผมซื้อมา ผมอยากให้มันทำงานได้ phpBBเวอร์ชั่น:3.1.3 ผมดาวโหลดจาก นี่คือลิงค์ของ " recent topics " เทมเพลตของผม : Flatboots

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับเขียนแบบโทรคมนาคม เน็ตประชารัฐ,เน็ตชายขอบ, Copper Network,Optical Network,FTTx Network,เขียนแบบ Section ส่งอาจารย์,ฯลฯ

  $333 (Avg Bid)
  $333 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ ออกแบบและแก้ไขงานทุกอย่างเกี่ยวกับMikrotikและงานระบบNetwork

  $972 (Avg Bid)
  $972 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Social Media Marketing หมดเขตแล้ว left

  Travelers business network marketing.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  สวัสดีครับ ผมกำลังหาคนเขียนโปรเจคเกมส์ออนไลน์ โดยที่ผมมี Source code เกมส์อยู่แล้ว ซึ่งซื้อมาจาก Unity assert store แนว MMORPG (Offline) Link !/content/15552 มี Demo ให้ทดลองเล่นอยู่ครับ โดยความต้องการของผมมีดังนี้ครับ 1. สามารถมองเห็นความเคลื่อนไหวของตัวละครในเกมส์ของผู้อื่นได้ (Animation network) เช่น เดิน , วิ่ง ,เอฟเฟ็คตอนใช้สกิล , ฟันมอนสเตอร์ , เปลี่ยนแปลงอาวุธของตัวละคร 2. ใช้ Unity Network 5 , Javascript , C# ในการเขียน (หากใช้ Tools อื่นก็ลองเสนอมาได้ครับ) 3. สามารถกำหนดจุดเกิดมอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นมอนสเตอร์เหมือนๆกัน 4. กำหนดการดรอปของไอเทมเวลาฆ่ามอนสเตอร์ได้ และผู้เล่นคนอื่นเห็นไอเทมเหมือนๆกัน 5. ระบบ Inventory สามารถดึงข้อมูลไอเท็มของตัวละครแต่ละคนได้ ใช้ database mysql หรือ ms sql ครับ 6. ระบบแชททั่วไป และแชทส่วนตัว

  $722 (Avg Bid)
  $722 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ต้องเพื่อนที่มีใจรักด้านการทำเว็บมีความคิดสร้างสรรรักงานบริการไม่เห็นแก่เงินไม่ขี้โกง มาเป็นหุ้นส่วนพัฒนาเว็บ แนว Buy & Sell ในรูปแบบ Social Network มี Code ให้แล้วเพียงแค่ต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น มาเป็นหุ้นส่วนกัน 50/50 ดูตัวอย่างได้ที่

  $281 (Avg Bid)
  $281 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Google Ads Campaign for Website Traffic 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...focus will be to channel the right audience to my site. - The target audience for this campaign is professionals aged 25-54. You should aim to tailor the strategy and ad content to suit their preferences and interests. - The campaign will be running on the Search Network. Therefore, you must be well-versed with this platform and be able to create compelling and effective search ads. Ideal Skills and Experience: - Proven track record in creating and managing successful Google Ads campaigns. - Strong understanding of the Search Network and its best practices. - Experience in targeting and engaging specific demographics, particularly professionals in the 25-54 age group. - Excellent communication skills to understand the essence of my business and translate it into impactful...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  We're on the hunt for an exceptional content writer to help us publish monthly blog posts on our website. These blog posts should cover a variety of topics, but we're particularly interested in technology, travel, and food themes. With flexibility in topic selection, you'll have ample space to flex your creativity and your deep understanding of these subjects. The Ideal Candidate: - Has a strong background in content writing. - Can confidently and competently write about technology, travel, and food. - Can commit to a monthly posting schedule. Post Requirements: - Every blog post should have a word count falling between 500 and 1000 words, which strikes the perfect balance between being informative and concise while maintaining engagement. By joining our team, you&...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  ...construction and engineering sector. this is a fulltime Dubai based project Key Responsibilities: - Craft compelling bids that aim to secure contracts in the construction and engineering realm - Translate our expertise, capabilities, and unique value propositions into winning proposals - Collaborate with our teams to gather relevant project details, ensuring the bid is comprehensive and persuasive - Maintain a thorough understanding of the construction and engineering sector, tailoring each bid to the specific requirements of the project - Work closely with our project managers, engineers, and designers to ensure all aspects of the bid are aligned with our capabilities Ideal Skills and Experience: - Proven history of writing successful ...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Siemens NX Expert for 4-Bar Linkage Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title:Four-Bar Linkage Analysis using Siemens NX Description: I am seeking a freelancer proficient in Siemens NX software to assist in completing a technical report on a four-bar linkage analysis. The assignment involves the following components: CAD Modelling: Develop a detailed 3D CAD model of a four-bar linkage mechanism based on provided dimensions and configuration. Include technical drawings and descriptions of joints, degrees of freedom, and assembly constraints. Motion Analysis (Numerical Solution): Use Siemens NX for motion simulation to determine position, velocity, and acceleration of joints A and B over three full revolutions. Validate results against provided initial angular velocity and acceleration. Analytical Equations: Derive analytical equations using...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Remote Network Security Firewall Implementation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for someone who can implement a network security firewall with web filtering remotely. I'm also interested in understanding the process and performing the tasks under your guidance. Key Requirements: - Implement a network security firewall with web filtering remotely - Provide guidance and help in understanding the process - Involve me in the tasks so I can learn Ideal Skills: - Expertise in network security and firewall implementation - Proficiency in web filtering solutions - Ability to guide and teach effectively Please note that I'm looking for a high level of involvement in the project.

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buying and selling of digital products and services. As such, experience with developing e-comme...forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help bring th...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a knowledgeable content creator to develop an educational PowerPoin...consulting group. The content should be aimed at a college-level understanding. The freelancer will be required to create and deliver: - PowerPoint presentation with over 20 slides. - The content must be comprehensive yet digestible. The ideal candidate will have: - Experience in teaching or tutoring at the college level. - Proven ability to breakdown complex information into understandable topics. - Expertise in Microsoft PowerPoint and content creation. - Excellent research and writing skills. - A knack for effective knowledge translation. Your mission is to craft a presentation that not only educates but also engages the team. Time to put your educational creativity and professional know-h...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...news and current events. It needs to be captivating, fresh, and intellectually stimulating. - Each video needs to be 5 to 10 minutes long, including 1 or 2 segments, an intro, and an outro. - Expect to produce 2 to 4 videos per month, with 1 to 3 filming days. - This project will require interviews with guests. Knowledge in conducting engaging conversations is a must. - We will be filming mostly in London but also in the US and India. We ensure smooth operation by employing local teams in each location. Strong local network is advantageous. - Ideal skills include high-level creativity, attention to detail, excellent time management and organizational skills, and proficiency in English communication. Bring your expertise and creativity to the table and let's develop ...

  min $65186
  พื้นที่
  min $65186
  0 คำเสนอราคา

  ...efficiency. The presentation will be given during three days, after approximately 10 days there is a 2 hr summary meeting online to ask final questions. The exam results will be reviewed and communicated by us. We provide Power Point slides upfront while we need someone presenting and being able to answer critical questions of technicians and engineers. Expertise Needed: - Mechanical and production engineering - Comprehensive understanding of German language and overall machine safety regulations - Experience with safety audits - Fluent in German (English is an advantage, as we are planning to offer the certification in English, too). Responsibilities: - Prepare trainees for final exams - Answer practical related questions from participants - Show how to develop and implement ...

  $1641 - $3282
  $1641 - $3282
  0 คำเสนอราคา

  ...with micro-controllers. I aim to build a sensor that specifically monitors low voltage electrical signals, ranging from 0-5V. Key Details: - The primary function of the designed impedance sensor would be to monitor electrical signals primarily, with a focus on low-voltage ranges (0-5V). - This sensor would need to be integrated with analog devices. - Possess strong background in Electrical Engineering or related fields - Solid experience with analog devices & low voltage impedance sensor design is a must. The ideal candidate should have proven experience in similar projects. Mastery of impedance sensor building, ability to work with micro-controllers is important. This is an excellent opportunity to showcase your skill set in a technical, challenging scenario. Let's...

  $403 (Avg Bid)
  $403 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled editor to polish written articles for a lifestyle blog. The content is informative in nature, so it should maintain this tone while also being engaging to the readers. Ideal Skills: • Strong in grammar and punctuation • Familiar with lifestyle topics • Experience in maintaining an informative tone in writing • Excellent editing skills and attention to detail Your role will be to ensure the content reaches its highest potential before publication. Please submit your bids with relevant work samples.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา

  ... The goal of this project is to increase our subscriber count and boost video views through ethical and sustainable methods, avoiding the use of bots or any artificial means. Objectives Increase the number of YouTube subscribers. Boost the number of views on our videos. Enhance overall channel engagement (likes, comments, shares). Improve channel visibility and discoverability on YouTube. Responsibilities Channel Audit and Optimization Conduct a comprehensive audit of our current YouTube channel. Optimize channel layout, descriptions, and metadata. Develop and implement a consistent and appealing branding strategy. Content Strategy and Planning Analyze the performance of current content and identify trends. Develop a content calendar with a mix of engaging video topics....

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am looking for a proficient engineer with substantial expertise in industrial unit design to conceive an effective and innovative layout for our upcoming technology and research manufacturing unit. Key Facilities: - Testing Lab: Since we are deal...testing lab is vital. - Kitchen: Ensure the planning of a hygienic and efficient kitchen area to cater to employee's necessities. - Office: A suitably located space for the administrative task should also be included. Ideal skills and experience: - Structural engineering - Industrial design - Experience in technology manufacturing environment - Knowledge of manufacturing safety regulations Your understanding of manufacturing workflows and ability to design considering safety and productivity would be extremely valuable ...

  $2356 (Avg Bid)
  $2356 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I'm in need of an Azure expert to assist me with setting up virtual machines and creating and managing storage accounts in Microsoft Azure. The primary g...stored in Azure must be encrypted at rest to meet our security standards. - Multi-factor authentication: Enabling multi-factor authentication for access to our Azure resources. - Network security groups: Configuring network security groups to control traffic to our VMs and storage accounts. Ideal skills and experience: - Strong experience in Microsoft Azure, particularly in setting up virtual machines and managing storage accounts. - Expertise in cost optimization within Azure. - Understanding of security practices in Azure, especially encryption and multi-factor authentication. - Prior experience with configuring ...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Hi Zeeshan, we need to have a POC that given some certain PDFs identifies the main topic and also gives a list of the top 3 related topics. The POC will be written in Python by using a private LLM.

  $547 (Avg Bid)
  $547 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Trophy icon VEX RICBUILT GROUP Email Signature Design 6 วัน left

  As VEX RICBUILT GROUP, we're in need of a skillful designer to create our email signature designs. The ideal candidate should be familiar with creating professional yet visually appealing email signatures. Key Requirements: - Incorporate the Vex Engineering Services and Ricbuilt Heavy Industries logos underneath our new VEX RICBUILT GROUP logo. - have a powerful one liner in the signature, ideas for the one liner are listed below - Utilize a color scheme of blue, white, grey, and black. - Include the following contact details: Phone number, Email address, Website URL, and Job Role. - Use the "ethnocentric" font style for the email signature. Ideal Skills: - Graphic design expertise - Email signature design experience - Proficient with incorporating logos into design...

  $128 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี
  Marketplace & Community Web Portal Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional to help develop a web portal that will serve as a marketplace and community platform. Key Requirements: - E-commerce: The portal will need to facilitate the buying and selling of digital products and services. As such, experience with developing e-comme...forum. - User Registration & Authentication: Users must be able to register and log in to the platform, with appropriate security measures to ensure user data is protected. Ideal Skills: - Proficient in web development - Experience in e-commerce platform development - Strong understanding of social network features - Skilled in user registration/authentication systems - High focus on security and data protection. Please get in touch if you have the skills and experience to help bring th...

  $639 (Avg Bid)
  $639 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I'm seeking a worldwide network of distributors to sell my skincare products. The ideal candidates will have a passion for beauty and a desire to deliver high-quality skincare to a diverse clientele. Key Responsibilities: - Distribute my skincare products across your region - Develop a client base and establish long-term relationships - Execute sales strategies to drive revenue growth Your target market will be all genders and all ages. This is a unique opportunity for those who are well-connected in the beauty industry and have a proven track record in sales. Your experience in skincare and beauty products is a plus. If you're enthusiastic, driven, and looking to become part of a successful skincare brand, I'd love to hear from you.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...Electronics industry. - The primary goal of this project is to increase our recruitment efficiency. We seek an individual who can help us establish connections with potential candidates across these sectors. - The geographical focus for this project is broad, including India, North America, and Europe. - The ideal candidate would have experience in lead generation, especially within the HR/TA space. Additionally, understanding or experience in the Chemical and Allied, Semiconductors, and Electronics industries will be highly beneficial. - The target professionals include those at various levels of seniority - from entry-level positions to mid-level management and senior leadership. - Excellent communication skills and a strong network in the HR/TA or relevan...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  YouTube Growth 6 วัน left

  As a gaming blogger, I'm seeking a skilled YouTube marketer to help me increase my subscriber count and generate more views. Here are the specifics of what I'm after: - **Audience**: My target viewers are gamers. Your strategy should be focused on engaging this segment. - **Content**: My YouTube channel features blogs about various gaming-related topics. Your responsibilities will include crafting and executing a tailored growth strategy that will help me reach my subscriber and view goals. The ideal candidate should have a strong background in YouTube marketing and experience with gaming communities.

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Wikipedia Blog Writer 6 วัน left

  ...content on various topics for my Wikipedia blog. - The content should cover Science, History, and Technology. It's essential that you have a strong understanding of these areas. - Each post should be medium in length (500-800 words) and be well-researched, informative, and engaging. - The project involves the creation of 10 blog posts in total. Each post should be unique and tailored to our target audience. - The writer needs to be able to convey complex information in an easy-to-understand and compelling manner. - It's also important that you can ensure the content is factually accurate and follows Wikipedia's guidelines. - Previous experience with Wikipedia content creation is a huge plus. I'm looking for someone with a passion for writing and ...

  $47 / hr (Avg Bid)
  $47 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...We are looking for an experienced IT specialist who will provide development and customer support activities for the web applications that "Skybridge networks" uses. The applications are built on top of the Oracle APEX framework, so we are looking for a full-stack developer. The software is centered around logistics, shipment processing and consolidations management, with multiple accompanying topics and functionalities, such as: customer relationship management, offers, finances and invoice processing, user/warehouse management and more. KEY RESPONSIBILITIES: • Development and support for web applications built on top of Oracle APEX. • Implementation of new functionalities: establishing roadmaps and possible solutions based on the customers' requireme...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  ...great Affiliate marketers to support our affiliate marketing efforts at BorderlessHR. Affiliate marketers can make up to $1,000 promoting our Canada Engineering Launchpad! The Canada Engineering Launchpad (CEL) program helps skilled tech professionals relocate to Canada while keeping their current jobs. What You'll Get: High Commissions: Earn up to $1,000 per referral. Easy Sign-Up: Become an affiliate with a simple registration process. Support: Access to marketing assets and support to help you succeed. How It Works: Sign up for our program here: Share your unique affiliate link with your network. Earn commissions for every successful referral. Join us today and start earning by helping tech professionals achieve their dream of relocating to

  $397 (Avg Bid)
  $397 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm seeking assistance to tackle some specific concepts in measurement and electronics. The areas I need to focus on include: - Fundamental concepts: I need help pa...measurement and electronics. The areas I need to focus on include: - Fundamental concepts: I need help particularly in understanding circuit analysis, electronic components and measurement techniques. - Circuit analysis: I desire to delve deeper into Ohm's Law, Kirchhoff's Laws, and Transient Analysis. -An ideal candidate is someone skilled in Measurement & Electronics and can help me grasp these topics thoroughly. The task is to help me truly grasp these concepts and subsequently apply them to the solved exercise questions provided. Your application of knowledge should help me deeply understand...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...of sending alerts directly via SMS. To do this efficiently, proficiency in working with various mobile network providers and understanding of SMS gateways will be advantageous. - Geofencing Capabilities with Specific Functionalities: The geofencing system should notify when a subject exits a predefined virtual boundary. A deep understanding of GPS, geolocation and geofencing technology is essential. Familiarity with real-time tracking and advanced geospatial analytics would be considered a strong plus. - Compact Form: The GPS module should be designed in compact form. Skills in miniaturizing electronic devices and knowledge of compact design engineering will be beneficial. This project requires a blend of technical expertise in electronics, programming, and geot...

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Cybersecurity Specialist and Investigator (do you need one ?) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a private investigator with strong expertise in cybersecurity. My project involves a variety of tasks, primarily focused on securing sensitive data, identifying and preventing cyber threats, and investigating security breaches. Key Responsibilities: - Implementing robust network security measures to safeguard sensitive information - Conducting thorough investigations to identify and prevent potential cyber threats - Assisting in the investigation and response to security breaches - Providing expert security consultation to individuals in need Ideal Candidates Should Possess: - Recognized certifications in cybersecurity - A proven track record in network security and incident response - Experience in providing cybersecurity consultation - Excellen...

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  For my forthcoming academic project that will be featured in various respected SCI/SCIE/UGC journals, I am in search of a highly skilled research paper writer with knowledge in the electrical field. Your task will be to focus on the development of an Efficient Wireless EV Charging System. - Topic of Interest: Your main focus will be on the Power Systems aspect of Electrical Engineering, specifically revolved around the EV charging. - Objective: The objective of this research paper is to address the efficiency of the wireless EV charging system, focusing on improving its charging infrastructure. Your paper must stress optimizing the efficiency. - Specific Aspects: The research paper should comprehensively cover the following areas: 1. Charging efficiency and effectivenes...

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...mentioned, the ideal candidate should ideally cover the following topics: - Email management in Outlook - Efficient calendar and scheduling - Best practices for file sharing and collaboration in Teams - Other important applications which can be used to improve the office task Key skills for the role would include: - Proficiency in the Microsoft 365 suite, specifically Outlook, Teams, Excel, and Power BI - Proven experience in providing training, particularly at an intermediate level - Ability to adapt to different learning styles and needs - Excellent communication skills, both in terms of knowledge transfer and engagement - Familiarity with various teaching tools and techniques, to ensure an effective training experience. This project will require excellent communication...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  ...contract - $50 upon model's arrival in China - $50 after one month of the model's work - $50 upon contract completion Job Overview: We are seeking experienced professionals in the modeling industry to join our team as Model Scouts. Your primary responsibility will be to identify, evaluate, and recommend models for our agency. Successful candidates will have a keen eye for talent and a strong network within the modeling industry. Responsibilities: - Identify potential models who meet our agency's requirements - Collect and submit models' portfolios (book), unedited photos (snap), and videos for our review - Communicate with potential models regarding our agency's expectations and opportunities - Coordinate with models to ensure they have all necessary do...

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Expert Ethical Hacker Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an expert ethical hacker to evaluate our network security and web applications. This project is focused on identifying vulnerabilities before a potential breach occurs. Key Tasks: - Conduct a thorough Network Security Assessment - Perform Web Application Penetration Testing - Utilize Social Engineering testing techniques Ideal Candidate: - Must have a high level of expertise in ethical hacking - Previous experience with Microsoft Azure domains and flipper xero is crucial - Proven track record in identifying vulnerabilities - Ability to think like a hacker and anticipate potential intrusions - Strong problem-solving skills Note: The primary goal of this project is to ensure the security of our systems by proactively fin...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented content writer specializing in various business news topics - from general news, industry-specific articles, entrepreneurial advice, to news on technology, economy, markets, real estate, and events, and more. The ideal freelancer must possess: - A solid grip on market trends and business concepts, with the ability to resonate these points to professionals, entrepreneurs, and investors. - Strong research and sourcing skills to provide current, factual, and engaging content. - Proficiency in crafting reader-friendly articles that facilitate active discussions in a comments section. Bringing complex ideas to life and engaging a sophisticated audience should be your forte. Experience in business journalism will be considered an asset.

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm looking for a prolific writer who can create engaging and informative blog posts on health-related topics. The content should be tailored for the general public, so it needs to be easy to understand and engaging. Key Requirements: - Proficiency in health and wellness topics - Exceptional writing skills - Ability to create engaging, informative content - Understanding of SEO and how to incorporate it into writing If you have experience with health writing, please provide samples of your work. I'm looking for someone who can bring fresh and interesting perspectives to the table and help my blog stand out in the crowded health writing space.

  $347 (Avg Bid)
  $347 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  Oracle SQL Remote Access Setup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need help configuring my Oracle SQL server running on Windows for remote access. Key Tasks: - Configuring firewall settings - Enabling network connectivity The goal is to ensure that I can access the system remotely without compromising security. I'm looking for a freelancer with the following skills and experience: - Proficiency in Oracle SQL, especially in setting up remote access - Strong understanding of Windows operating systems - Experience in firewall configuration and network connectivity - Adept at ensuring remote access while maintaining security and data integrity.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Structural Engineering Consulting for Hospitality Venue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...hospitality venue in Hawthorn and in need of expert structural engineers to ensure the project's integrity and safety. Key Project Details: - Excluded Element: A metal shroud around existing windows does not require structural analysis. - Specific Needs: I need detailed structural analysis and engineering consulting for the following elements: - Prep Kitchen - Entry Canopy - Outdoor Seating Pergola Key Requirements and Constraints: - Building Codes and Regulations: Compliance is a must. - Existing Site Conditions: The design must be in line with the current infrastructure. - Budget: Adhering to the project budget is essential. Ideal Freelancer: - Experience in Structural Engineering: Proven track record in structural analysis for similar projects. ...

  $817 (Avg Bid)
  $817 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a freelancer who can research content and can write script for me. My youtube channel niche will be like entertainment informative video like current topics (for ex neet, france elections). Channel example: Dhruv Rathe, Nitish Rajput. If you don't know them then please search them on YouTube

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  ...seeking an expert who can create an eye-catching Powerpoint presentation for a chemical safety training course. Given the seriousness of the matter, it will be vital to create engaging and illustrative slides that can easily break down complex information for the employees cleaning a food processing plant. Key topics to be highlighted: - Hazardous Chemical Handling - Chemical Safety Procedures - Emergency Response to Chemical Accidents Compliance is a non-negotiable part of this project. The presentation should reflect the standards set by the following agencies: - Safe Work Australia - Code for Transport of Dangerous Goods (Australian Dangerous Goods Code) - AS3780 Storage and Handling of Corrosive Substances - Australian Work Health Safety Regulations - NSW Code of Pra...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Technical Paper on Modified Bajaj RE Auto -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a comprehensive technical paper written based on a project titled "Design and Fabrication of an Affordable Four-Wheeled Vehicle for Indian Roads: A Case Study of Modified Bajaj RE Diesel Auto". I need freelancer to collaborate me in the work daily with screen share. A minimum of 20 days collaboration is required. This contract should end with "A finished paper, ready to be published" in Scopus/sci. Require a professional who have published such papers previously. Abstract: The research focuses on the conversion of a three-wheeled Bajaj RE diesel auto into a four-wheeled vehicle suitable for Indian middle-class consumers. The exhaust system is modified to reduce the harmful gasses coming out of the engine and to reduce the noise of the engine. We explore...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  We require someone with expertise in Career and Technical Education to develop a comprehensive guide aimed at high school students. The guide, of approximately 50 pages, should be engaging, infor...comprehensive guide aimed at high school students. The guide, of approximately 50 pages, should be engaging, informative, and easy-to-read. Your responsibilities include: - Researching and understanding the field of Career and Technical Education. - Using your understanding to make complex topics accessible to high school students. - Generating and organizing content for the guide. Ideal Skills: - Strong understanding of Career and Technical Education. - Proven experience writing on education topics. - Experience writing for a high school audience. - Excellent research and comm...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  RS485 Schematic for Industrial Automation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm experiencing supply voltage fluctuations in an RS485 circuit that I designed for an industrial automation project. Key Requirements: - Schematic Improvement: I need an expert to suggest a modified schematic that will effectively solve the supply voltage fluctuations. The new design should ensure a stable and reliable power supply for the entire RS485 network. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in RS485: Strong understanding and experience in working with RS485 networks is essential for this project. - Industrial Automation Background: Prior exposure to industrial automation projects will be highly beneficial, as this will help you understand the specific requirements and challenges in this context. - Schematic Design: Experience in circuit design and...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Smart Contract Development for Ethereum 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a solidly expert in smart contracts, specifically for the Ethereum network. The primary purpose of this project is to develop smart contracts for the creation and operation of a front runner bot. Key Requirements: - Proficiency in smart contract development on the Ethereum blockchain - Prior experience in creating front runner bots or similar trading systems - Strong understanding of blockchain technology and its applications - Ability to write secure, efficient, and optimized code Your application should showcase your experience in smart contract development, particularly on Ethereum. Please provide details of previous projects you've worked on, especially if they involved trading bots or similar financial applications. Watch this video and tell...

  $717 (Avg Bid)
  $717 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I'm currently utilizing Palo Alto Networks and Fortigate as my firewall provider but I've found that we have too many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to si...many unnecessary rules in place. Such an extensive rule set is proving difficult for my team to manage and maintain. The desired outcome is to simplify our firewall rule management, and this requires an expert who can help trim down the rule set without compromising our network security. **Main Task** * Streamline current firewall rules **Skills and Experience Required** * Experience in managing Palo Alto Networks firewall rules * Excellent understanding of firewall rule optimization * Ability to adeptly man...

  $1156 (Avg Bid)
  $1156 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา