ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  517,744 project work non destructive testing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ 3. ตรวจสอบ business logic ที่ใช้งานว่ามีความจำเป็น หรือมีความเสี่ยงด้านต่างๆหรือไม่ ประสบการณ์ทำงานด้าน vulnerability assessment และ penetration testing 3 ปี ตรวจสอบความปลอดภัยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 80 Website 30 mobile application และคอยให้คำปรึกษาด้าน Information Security Certificate 1. EC-Council: Certified Ethical Hacker

  $100 - $1500
  $100 - $1500
  0 การประมูล
  Project for Ionel T. 9 วัน left

  Hi Ionel T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $297 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Abdul H. 9 วัน left

  Hi Abdul H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Design project 6 วัน left

  Modify David Dr to say Donna Dr on the street sign. This is for a family project. I’d like this done ASAP I.E. wishing a few hours.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Hernan W., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for neverland23 9 วัน left

  Hi neverland23, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SQL Database Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Our firm is seeking a SQL Database expert. The project goal is to compare two different databases and highlight the differences in Excel [output file type]. Experienced Candidates only. English speaking skills is mandatory.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Project for Tretanz 9 วัน left

  Hi Tretanz, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Ahsan I. 9 วัน left

  Hi Ahsan I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Deepti K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $480 (Avg Bid)
  $480 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Thiago B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Kavita C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat. RADIO STATION 104.9 FM LA LAY ANDROID AND IOS APP UPDATE

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Ante J. 9 วัน left

  Hi antejurjevic8, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Nora F. 9 วัน left

  Hi Nora F., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Tim C. 9 วัน left

  Hi Tim C., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Suneel K. 9 วัน left

  Hi Suneel K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Emma D. 9 วัน left

  Hi Emma D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi matthewtricks, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi EG LTD, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for CsMudasar 9 วัน left

  Hi CsMudasar, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Mohammedsalim S., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Ravi K. 9 วัน left

  Hi Ravi K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi collonmade, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $960 (Avg Bid)
  $960 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Pinky D. 9 วัน left

  Hi Pinky D., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $57 (Avg Bid)
  $57 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi RamziTRA, this is for the project we discussed yesterday to write script to pull in item details/vehicle compat chart data per the HTML template from each ebay listing to shopify.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Kerols T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $315 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SQL work making some functions 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have small SQL work system to build

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Hi Shakti T., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Md Nurul Amin, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi vipfbbot, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Quick,Reliable&Responsive, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi Worldfast Translator24, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Swapnil P. 9 วัน left

  Hi Swapnil P., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Tutku 9 วัน left

  Hi Tutku, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $1 / hr (Avg Bid)
  $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi perthuniversity, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Khalid N. 9 วัน left

  Hi Khalid N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for PrettyIT4U 9 วัน left

  Hi PrettyIT4U, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Pavan B. 9 วัน left

  Hi Pavan B., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat or if you could give us please your email address so we can send briefing to you. thanks.

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Yuan N. 9 วัน left

  Hi Yuan N., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล