ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 property management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need to permanently remove some negative content online. I have been affected by some negative content circulating on the internet, and I'm looking to have it permanently removed. ...to have it permanently removed. I'm not sure exactly where the content is located, be it websites, social media platforms, online forums, or elsewhere. I also didn't specify if the content is related to my personal reputation or my business's reputation. I'm looking for a professional who can help me with this delicate situation. Key requirements: - Proven experience with online reputation management or content removal - Understanding of the legalities and ethical considerations surrounding content removal - Ability to act promptly and discreetly - Clear communication and t...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Expert Needed for Dragon Fruit Dropshipping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my dragon fruits in Dubai. - Cold Storage Coordination: Your main task will be to find and coordinate with cold storage facilities in Dubai for storing my Dragon Fruits. - Inventory Management: I would like to outsource the inventory management of my dragon fruits to a local partner. You will be responsible for ensuring a smooth and accurate flow of inventory. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in setting up dropshipping systems, preferably within the fruit industry. - A strong network of contacts within Dubai's cold storage and fruit distribution sector. - Expertise in inventory management, including the ability to outsource and coordinate with local partners effectively. Please provide a detailed proposal outlining your experience and how y...

  $150 - $449
  $150 - $449
  0 คำเสนอราคา

  We're seeking a dynamic Sales Repr...activities, and potential for new products and services. Continuously improve through feedback. Requirements and skills Proven work experience as a Sales Representative. Excellent knowledge of Gmail and familiarity with CRM (Salesforce), Ring Central, Shopify, and Google Drive, Doc, and Sheet. Excellent selling, writing, and communication skills. Prioritizing, time management, and organization skills. Relationship management skills and openness to feedback. Be ready to receive a call anytime. Quiet background noise. Love to talk Work in the US time zone PST Benefit Company sales and program training. Potential for Long term agreement Excellent pay + incentive structure. To start the interview, please submit the video introducti...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Automated eCommerce System Integration in June 2024 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a unified system that can handle automated quotes, product management, and delivery for my websites on both BigCommerce and WooCommerce. Key Features: - Real-time inventory management - Customizable product options - Shipping cost calculator Ideal qualifications: - Proficient in eCommerce platforms BigCommerce and WooCommerce - Experience in building automated systems - Skilled in integrating different platforms - Expertise in inventory management - Knowledge in shipping cost calculations I have websites on both BigCommerce and WooCommerce and I would like a seamless, unified system to manage these aspects for both. If you have the skills and experience to help me, I'd love to hear from you.

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Tech-Savvy Virtual Assistant Needed in June 2024 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a virtual assistant with a strong technology background to help me with various administrative tasks. This will be a remote position, and I require someone who can manage email, schedule appointments, handle applications and grants, and assist with the opening of accounts. Key responsibilities will include: - Email management: Ensure timely responses and filtering of important emails. - Scheduling appointments: Coordinate my calendar and set up necessary meetings. - Data entry: Assist with keeping records up-to-date and organized. - Admin tasks: Help with handling applications, grants, and other general administrative duties. - Accounts opening: Support with the process of opening new accounts and maintaining records. The ideal candidate should have a backgrou...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  ...WooCommerce (WordPress), Magento, or custom solutions based on business needs, scalability, and feature requirements. Design and User Experience: Creating an intuitive and visually appealing interface that enhances user experience (UX) and encourages conversions. This includes responsive design for mobile compatibility. Product Management: Implementing features for easy product catalog management, including categories, attributes, pricing, images, and inventory management. Shopping Cart and Checkout Process: Developing a seamless shopping cart experience with features like add/remove items, wishlist, and a streamlined checkout process with multiple payment gateways and shipping options. Security: Implementing robust security measures to protect customer data, tr...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Microsoft 365 & Purview Security expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking an experienced Microsoft Purview Security Implementation Expert to enhance the security of our company's intellectual property on SharePoint and Azure servers. The goal is to ensure comprehensive protection from unauthorized access and sharing, including: - Preventing screen shots and screen recordings (except for Teams screenshare). - Blocking unauthorized emailing and local saving of specific documents. - Ensuring documents can only be accessed and opened on company systems (Azure VMs and physical PCs). Requirements: Proven experience with Microsoft Purview and Azure security configurations. Expertise in implementing DLP (Data Loss Prevention) policies. Ability to configure and enforce security measures on SharePoint and Azure environments.

  $86 (Avg Bid)
  $86 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  React Developer Needed for Two Simple Dashboards 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As an established online retailer, I'm seeking a React developer to desig...clean, intuitive interface for overseeing various aspects of the operations. - Although the user interface isn't yet finalized, I'm open to collaborating on the UX/UI design to ensure it meets the project requirements. Ideal Candidate: - Proficiency in React, with a strong portfolio of relevant projects. - Experience in developing dashboards, particularly those related to e-commerce or data management. - Ability to interpret and implement user requirements. - Strong communication skills to facilitate collaboration on the UX/UI design. Please note that the project requires a deep understanding of React, e-commerce, and user interface design. If you think you're the right person for the j...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา

  Imp (DROP SHIPPING)I'm starting a new clothing enterprise, targeting both men and women. I need an experienced Shopify developer to help me build a website that can effectively highlig...(DROP SHIPPING)I'm starting a new clothing enterprise, targeting both men and women. I need an experienced Shopify developer to help me build a website that can effectively highlight my products. Key Requirements are: - Designing an intuitive and attractive site - Implementing inventory management - Setting up a system for customer reviews and ratings. Ideal freelancers will possess: - Experience in building Shopify sites from scratch, particularly for clothing brands - Knowledge of inventory management systems on Shopify - Understanding of how to allow and manage customer revi...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Produkt Editor 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...the photography team to ensure high-quality images and videos complement the product descriptions. - Select and edit images to align with the product's story and aesthetic. 4. SEO Optimization: - Implement SEO best practices to improve product page visibility and search engine ranking. - Research and integrate relevant keywords into product descriptions and metadata. 5. Product Page Management: - Regularly update and manage product pages on the WooCommerce platform. - Ensure all product information is accurate, up-to-date, and consistently presented. Requirements: - Proven experience in writing product descriptions, preferably in the fashion and beauty industry. - Excellent writing, editing, and proofreading skills. - Strong understanding of SEO and digita...

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Raw Material Master Data Consolidation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...name, size, colour, technical details, drawings, etc . This project is designed to streamline the management of essential master data for approximately 50 raw materials. Raw Material Items will be provided, a google form must be made for data entry. Help can be provided with this. and data to be stored on drive. Key Requirements: - Centralized Raw Material Masters: A system to store and manage essential information for each material, such as size, drawing, etc. - Cloud-based Solution: The solution must be cloud-based, ensuring easy access and scalability for our team. - Efficient & Timely Delivery: The project needs to be completed within a month. Ideal Candidate: - Experience with Data Management: A deep understanding of how to structure and manage master data effe...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  We are currently in need of a part-time social media manager to increase our online presence and generate new leads for our hotel. Responsibilities will include: - Managing and updating our Facebook, I...manager to increase our online presence and generate new leads for our hotel. Responsibilities will include: - Managing and updating our Facebook, Instagram, TikTok, and LinkedIn profiles. - Content creation specifically focused on creating promotional posts about our latest deals and offers. -Building our following -Promoting our hotel Ideal candidates should have previous social media management experience and a proven track record of creating engaging content that leads to customer acquisition and engagement. Knowledge of the hotel industry would be advantageous but not ...

  $517 (Avg Bid)
  $517 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  I need a professional who can design and develop a static website with a similar de...The website must be fully responsive, ensuring a seamless user experience on all devices. I'm looking for a freelancer who has a strong background in web development, particularly in creating social networking websites. It's crucial that the chosen professional can deliver a high-quality, responsive design that meets the project's requirements. As I need this project completed 'ASAP', time management and prompt communication skills are a must. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in web development - Previous projects related to social networking websites - Strong understanding of responsive design - Ability to work under tight deadlines - Excellent commu...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Property Search Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a script that can automate the process of entering a property address into a search engine, finding the block & lot, and then opening a specific webpage on New York City's ACRIS system. The script will need to: - Retrieve a property address from an Excel file - Search for the block & lot information - Load the property's information page on I don't need any specific data from the property page, just the page itself. I would prefer the script to be written in Python or JavaScript. Timeframe is not a constraint. Ideal candidate will have experience in: - Web scraping and automation - Working with Excel files - Knowledge of ACRIS system in New York City would be a plus, but not required. Please provide a brief overview of how

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  126 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient RFID engineer, ideally with experience in retail industry. I run an existing business and need an impressive RFID solution to efficiently manage our retail store items inventory. Key Duties: * Designing a comprehensive RFID-based inventory management system. * Implementing the system in our retail store for real-time item tracking. Ideal Skills and Experience: * Proven expertise in RFID technology. * Prior experience with retail inventory management systems. * Knowledge in the integration of inventory systems to existing infrastructure. * Ability to deliver practical and user-friendly solutions. Your task will enhance our capacity to manage inventory and improve real-time tracking of our items, thus enabling effective business decisions.

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Physical Goods E-commerce Portal Launch 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website for the sales of physical goods, creativity, and industry experience are key. - Desired Objective: The primary goal of this site is to facilitate the sales of physical products. It isn't a platform for showcasing items but an online store where transactions occur. - Timeline and Expectations: I expect the website to be up and fully functional within the span of a month, hence, time management and efficiency are vital for this role. Ideal Skills: - Prior experience designing and launching e-commerce websites - Strong knowledge of e-commerce best practices - Understanding of online sales strategies - Ability to work under tight deadlines Your experience and portfolio offering proven e-commerce website development will play a determinant role in the selection pro...

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  109 คำเสนอราคา
  Debt Consolidation Expert Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I currently have 3-5 sources of debt that I'm looking to consolidate. The main types of debt I want to consolidate are credit card and gold loan debts. The total amount of debt that I'd like to consolidate is less than $10,000. Ideal Skills & Experience: - Experience in debt consolidation - Knowledge of credit card and gold loan terms - Strong understanding of financial management - Excellent communication and negotiation skills

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Online Functional Medicine Course Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are seeking a highly skilled and experienced Digital Marketing Manager to oversee all aspects of marketing for our online functional medicine courses. The ideal candidate will have a proven track record in digital marketing, website management, content creation, and video editing. Responsibilities: Develop and execute comprehensive digital marketing strategies to promote our online functional medicine courses Manage and maintain our website, ensuring optimal performance, user experience, and SEO Create engaging content for our website, social media channels, and email marketing campaigns Collaborate with the course creator to develop and edit promotional videos and other multimedia content Monitor and analyze key performance indicators (KPIs) to optimize marketing efforts and dr...

  $25 - $50 / hr
  แนะนำ ปิดผนึก
  $25 - $50 / hr
  2 คำเสนอราคา
  Serious CodeIgniter Developer Needed for PerfexCRM Voucher Module 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...ease out the process) 4) I will share a sample module for your review to expedite the development, however meanwhile you can refer Perfex Module development documentation: 5) Don't submit your bid with generic AI generated content and portfolio, such bids will be rejected Scope of project: For better clarity refer UI/UX shared - Simple CRUD for Vouchers management - Allow data to be imported using CSV, the same can be achieved using perfexCRM existing import feature - List staff with the issued and available vouchers code - Create a web form which will create details in leads (Available voucher should be called from DB at the time of issuance and locked for further usage) - Create a webhook which send out filled form details * UI/UX (This is for reference

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...descriptions, and prices. - Display products without extensive variations. 3. Shopping Cart and Checkout Process: - Develop a basic cart for adding and removing products. - Integrate PayPal as a payment option. 4. User Accounts and Customer Area: - Enable basic user registration and login. - Allow customers to save products to wishlists. 5. Content Management System (CMS): - Use a CMS like WordPress for easy management. - Manage product lists and categories easily. 6. SEO and Marketing Integration: - Optimize the site for basic SEO. - Integrate tools for email marketing and social media. 7. Security and Compliance: - Implement SSL encryption for security. - Ensure compliance with data protection regulations like GDPR. 8. Additional Fe...

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...trading various products. While I haven't specified the exact products yet, the scope will include a wide range of items as it's a general trading website. Key Requirements: - Development of a robust e-commerce platform - Design and integration of payment gateways - Implementation of security protocols to protect user data - User-friendly and visually appealing design - Integration of product management and tracking Ideal Skills: - Experience in developing e-commerce websites - Proficiency in relevant programming languages and frameworks, such as PHP, Python, or Ruby on Rails - Knowledge of payment gateway integration - Strong understanding of web security best practices - UX/UI Design capabilities This is a great opportunity for a skilled web developer to showcase t...

  $440 (Avg Bid)
  $440 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  WordPress Vidaxl API Integration Plugin 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...through API: The plugin should seamlessly import products from Vidaxl to my WordPress site using the API. - Pricing Strategy Capabilities: It should allow me to set pricing rules for the imported products to ensure competitive pricing and optimal profit margins. - Synchronize Orders: The plugin should have the ability to synchronize orders between my site and Vidaxl, ensuring consistent inventory management and order processing. I am seeking a freelancer with extensive experience in developing WordPress plugins and integrating APIs. The ideal candidate should have prior experience working with e-commerce platforms and API integrations, particularly with the Vidaxl API. Please provide relevant examples of your previous work in your application. The project needs to be completed ...

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Creative English Blog Writer for Felinfatale.com 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Responsibilities: Research: Develop a list of relevant topics that align with our products and target audience. Research current trends and news in the fashion and beauty industry. Identify seasonal topics and events that may interest our customers. Creation: Write well-researched, informative, and engaging blog articles (app...media to promote the blog articles and increase their reach. Requirements: • Experience in writing blog articles, preferably in the fashion and beauty industry. • Excellent writing and research skills. • Knowledge of SEO and content marketing. • Creativity and the ability to create engaging and compelling content. • Reliability and the ability to meet deadlines. • Experience with content management systems (e.g.,...

  $366 (Avg Bid)
  $366 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  We need to develop a Python application with a g...action buttons for Reboot Browsers, Reboot Terminals, and Get Power Data, each triggering corresponding Selenium scripts. Additionally, users should be able to activate these scripts for individual records by clicking specific cells. The setup should also be integrated with Windows Task Scheduler for automated execution, particularly for the Reboot Terminals action. This will enable efficient data management, task automation, and streamlined execution of specific functions through Selenium. Note that this phase is just a minimum viable project. If the prototype is successful, additional projects will follow. Visit this link for the exact specs:

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Rescue My Suspended GMB Listing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...expert to help me get my listing reinstated and ultimately to manage and grow it effectively. Key Tasks: - Reinstating the Suspended GMB Listing: The primary task of the project is to work on getting my GMB listing reinstated. This likely involves a detailed review of the reasons for the suspension, rectifying any policy violations, and re-submitting the necessary documentation. - Ongoing Listing Management: Once the listing is reinstated, I'd like the freelancer to manage and optimize it. This includes updating the listing with accurate business information, responding to reviews, and adding relevant media content like photos and videos. -Engage with employees: Engage with employees, bring ideas to the table. Make our company standout to every client they wish to work with...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a data entry specialist to help me with a project. ...Key Details: - The type of data that needs to be entered will be a mix of text, numbers, and images. - The amount of data can vary and will likely include a mix of small, medium, and potentially large amounts. - You will be working with data in various formats, potentially including Excel spreadsheets, CSV files, and Word documents. Ideal Skills and Experience: - Proficient in data entry and management - Experience with text, numerical data, and image entry - Ability to handle varying amounts of data efficiently - Familiarity with Excel, CSV, and Word - Attention to detail and accuracy in data entry If you're a detail-oriented data entry specialist with experience working with a variety of data formats, I'd lo...

  $410 (Avg Bid)
  $410 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา

  We are seeking a highly motivated individual to join our team as a Client Service...understanding their evolving needs. Analyze and resolve service issues promptly, keeping both client and management informed about complex issues and their resolutions. Contribute to the growth of clients businesses by identifying new opportunities and promoting all relevant services offered by Support Services Group (SSG). Manage MSA/SOW commitments to ensure alignment with contractually agreed terms and SLAs, ensuring accurate invoicing and timely approvals. Foster a client-focused working environment within the team, working in compliance with company policies and procedures. Identify and develop new business opportunities with client contacts, utilizing effective problem-solving and time manag...

  $460 (Avg Bid)
  $460 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Social Media Setup & Strategy 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing website and I'm seeking to establish and manage Instagram and Facebook accounts to increase websi...Objectives: - Setup of Instagram and Facebook accounts - Development of a strategy to increase website traffic and lead generation - Google setup Key Responsibilities: - Linking back the social media platforms to the website - Creating content that appeals to business professionals - Implementing strategies to drive traffic and generate leads - Ongoing management and monitoring of the platforms Ideal Skills: - Proficient in social media management and strategy - Experience with LinkedIn is a plus - Proven track record of traffic and lead generation through social media - Understands B2B audience preferences and behavior - Excellent communication and c...

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  We are seeking a highly motivated individual to join our team as a Client Service...understanding their evolving needs. Analyze and resolve service issues promptly, keeping both client and management informed about complex issues and their resolutions. Contribute to the growth of clients businesses by identifying new opportunities and promoting all relevant services offered by Support Services Group (SSG). Manage MSA/SOW commitments to ensure alignment with contractually agreed terms and SLAs, ensuring accurate invoicing and timely approvals. Foster a client-focused working environment within the team, working in compliance with company policies and procedures. Identify and develop new business opportunities with client contacts, utilizing effective problem-solving and time manag...

  $4297 (Avg Bid)
  $4297 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Job Details TypeScript Node.js Amazon Web Services (AWS) Summary: Join our team as a Junior Back-End Developer and be part of an exciting project developing a social media app with multiple features. In this role, you will work with Typescript and AWS tech...experience in developing APIs. Experience with CI/CD pipelines, deployment automation, and version control systems. Ability to work in a collaborative team environment and communicate effectively. Nice to Have Experience: Knowledge of Okta for authentication and authorization. Previous experience in developing social media or e-commerce platforms. Familiarity with Terraform for infrastructure management. Experience with third-party media processing and AI services. A strong focus on testing methodologies and ensuring system re...

  $1180 (Avg Bid)
  $1180 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Industrial IoT Solution for Remote Monitoring 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...system that can remotely monitor and control the Genset and telecom equipment - Implementing energy efficiency measures to optimize their performance - Ensuring the system is user-friendly and easily accessible for remote monitoring IOT: Here we discussed solutions in two areas: Telecom tower related tracking solutions: Genset monitoring Base station monitoring Access Management Complete Facilities and Building Management solution including related software Ideal skills and experience: - Proven track record with IoT solutions and remote monitoring/control - Strong understanding of industrial processes, especially within the telecom and power generation sectors - Knowledge of energy efficiency optimization and how to implement it in an industrial setting - Excellent comm...

  $4237 (Avg Bid)
  $4237 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Android Background Task Automation Tool Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a competent Android developer to create an innovative background task automa...background task automation tool on Android - The tool should be able to disable and re-enable specific features of the device - It should feature Internet connectivity monitoring - Integrated Sim Card Management - User-friendly UI, particularly for task scheduling - Tasks should be listed and organized in a way that allows for customizable priority setting An ideal candidate for this project should have: - Proficient in Java and Android development - Previous experience with background task automation tools - Understanding of system-level features like Internet connectivity monitoring and SIM card management I want the tool to do these tasks, such as video, automatically when...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา

  ...tools (permissions.) Regular User: Has restricted access, (excluding delete permissions) 1. Tool Inventory: Serial Number: Model Number: Tool Name: Drill, Hammer, etc. Location: Quantity: Purchase Date: When was the tool acquired? Purchase Vendor: Where did it come from? Price: Original cost Lifespan: Estimated lifespan (years) Status: Active (in use), Deactive, Missing, etc. 2. Technician Management: Technicians: Create profiles for each technician: Name: ID: Unique identifier. Contact Info: Phone 3. Tool Check-Out/In System: Check-Out: Tool: Technician selects the tool needed. Technician: Who is taking the tool? Date & Time: Record when the tool left the shop. Return Date (estimated): When is it expected back? Check-In: Tool: Which tool is being returned. Techni...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need a WordPress site expert to develop a professional real estate portfolio site. The main purpose of this site is to showcase properties for sale. The site should include: • Property listings feature: Visitors should be able to view various properties with details. Ideal Skills and Experience: • Strong experience with WordPress site development • Experience in real estate site development • Knowledge of incorporating listing features to a site

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  95 คำเสนอราคา

  ...WooCommerce. With a high volume task at hand, involving more than 500 products, your efficiency and accuracy are crucial. The data to be scraped includes: - Product name - Product description - Price - Product Images - Any other additional information present in the product listing The project demands comprehensive knowledge and experience in Web scraping, data mining and WooCommerce product management. Proven record of working with large datasets is highly desirable. Your technical skill set should involve practical use of Python, Java, Ruby, or any scraping tools; and understanding of HTML, CSS, JavaScript or similar languages for navigating website structures. Proficiency in English, attention to detail, and ability to work within deadlines are also vital. This task require...

  $105 (Avg Bid)
  $105 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I need a spreadsheet expert to develop a comprehensive construction spreadsheet that includes: - Cost projection day, week, month - Manpower allocation - Equipment rental - M & E Cost per day, week, month -Bonus Points for Basic Pie Charts demonstrating monthly co...understanding of construction project costing would be beneficial. For manpower allocation, the spreadsheet should be able to track: - Manpower Projection - Worker hourly cost -Worker weekly cost In terms of equipment rental, I require details of: - Equipment weekly rental cost - Equipment daily rental cost - Fuel Costs Skills in Excel with a sound understanding of construction project management would be ideal for this task. Familiarity with equipment rental costs and worker costing would ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  I am looking for a financial expert who is capable of consolidating and summarizing the state of my various personal loans and credit card debts. Your task will be to handle my loans with 3-5 different financial institutions, and provide a basic summary. Job Requirements: - Proficiency in handling personal loans and credit card debts - Solid e...state of my various personal loans and credit card debts. Your task will be to handle my loans with 3-5 different financial institutions, and provide a basic summary. Job Requirements: - Proficiency in handling personal loans and credit card debts - Solid experience in dealing with multiple financial institutions - Ability to summarize financial data Ideal Skills: - Financial Analysis - Debt Management - Financial Reporting - Data Sum...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Malay Translators Needed for Document Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of proficient Malay translators to assist in translating documents. The content is general in nature and will require a high level of accuracy. Key requirements: - Proficient in both Malay and English. - Previous experience in document translation. - Attention to detail and commitment to quality. The project entails translating 5,000 - 10,000 words so time management skills will be crucial. If you have the necessary skills and availability, please reach out.

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I am issuing a 12-part podcast series starting in mid-July on the Boeing MAX8 crashes in 2018 and 2019. It's a deeply researched and academically grounded analysis that is positioned to aeronautics buffs, management professionals, regulators and the general public. In other words, it has to feel professional yet also accessible to many, so a challenging balanced. I have ideas about the visual elements. I also have a digital brand strategy developed for me (obviously, a larger scope than for the podcast itself), including including visual standards, but I want to allow the Podcast art designer freedom.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled web developer to create a 1 page website. Key Requirements: The Persona page is a key feature of our web application, designed to provide detailed insights into individual user profiles. Built with HTML5, CSS3, and React, the page is fully responsive and optimized for a seamless experience across all devices. It inc...and display comprehensive persona details, including known and learned persona attributes, current team, location, known false positives, and languages. Additionally, it features an "Update Persona" button, enabling users to edit and save persona information directly through the API, ensuring that all data remains current and accurate. This functionality supports efficient and effective user management, enhancing the overall ut...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  153 คำเสนอราคา
  Full-Scale Marketing & PR Services Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced marketing and public relations team to help me with an array of tasks, ranging from social media management to press releases and media relations. It would be ideal if you can assist with the planning and execution of marketing campaigns. Target Audience: - Consumers - Businesses Key Objectives: - Increase brand awareness - Drive website traffic - Generate leads and sales Ideal Skills and Experience: - Previous experience in managing social media platforms and crafting engaging content - Strong background in press releases and media relations, with a proven track record of successful placements - Proficiency in planning and executing marketing campaigns - Prior work targeting both consumers and businesses - Ability to track and analyze data to ...

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน property management ชั้นนำ