ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 property management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  ...payments of $3000.00 on the 1st of each month for 108 months, Deposit amount $40,000.00 that must be paid no later than Monday 2/26/2024 and both parties will sign agreement at that time. -Bill of sales will be issued to buyer. There is no leins or money owed on said property. All taxes are paid up to date. Buyer will be responsible for all future taxes and must be kept current. property located 3250 Highway 29 S Colbert, Ga 30628. Buyer agrees to allow Property Manager residing in A2 & B3 four months til they have to vacate said property. from closing date no later than March 15,2024. There is not any rent or money collected from these two lots. C6 tenants pay $600.00 each month and Homeowners in singlewide pay lot rent of $300.00 monthly. Buyer agrees t...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am in need of a highly-skilled video editor for a project focused on event coverage. The turnaround time for the project is 1 week so time-management skills and the ability to work collaboratively are essential. Key Requirements: - Proficiency in Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Davinci Resolve is a must. - Solid knowledge and understanding of cinematography. - Previous experience with event coverage video editing would be a great advantage. Your job will be to deliver a polished, professional event coverage video that aligns with our overall brand narrative and event highlights. If you match this profile, I encourage you to bid on this project.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I need an experienced fintech app developer who has previously crafted fintech applications. This project will entail building an app across three platforms - iOS, Android, and Web. The key features of the app should include: - Account Management - Payment Processing - Financial Analytics Security is paramount for this project, with advanced encryption being a non-negotiable requirement. Ideal candidates should show: - Proven track record in fintech app development - Robust knowledge of secure software development - Proficiency in mobile and web-based platforms - Previous work with advanced encryption

  $716 (Avg Bid)
  $716 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  CEO & CMO Needed for Web3 Startup 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for...Strategic planning and decision-making: You'll guide the strategic direction of our Web3 project, evaluating different pathways and making decisions that set us up for success. - Marketing and brand management: Tasked with crafting a compelling brand story, you'll target appropriate marketing channels and engage our audience effectively. - Business development and partnerships: You'll leverage your expansive network and negotiation skills to build partnerships that add value and foster growth for our Web3 project. If you're an ambitious leader well-versed in strategic planning, marketing, brand management, and business development in the Web3 sphere, this project is for you. You have to attend AMAs for our brand you have to go in...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am in search of a proficient web developer based in Serbia who is adept at working with WordPress and WooCommerce. The key requirements for my e-commerce website include: - Robust knowledge of WordPress and WooCommerce - ...Capability to build an efficient shopping cart You will implement these components with an acute understanding of e-commerce pacing and conversion principles. Skills and Experiences: - Expertise in WordPress and WooCommerce - Understanding of e-commerce business considerations - Proven track record in web development, particularly within the e-commerce space - Excellent communication and time management skills This project offers an opportunity for local Serbian developers to showcase their skills in building efficient, attractive, and functional e-commerce...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Ambulance Services App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...and GPS integration skills. Designing an ambulance app requires careful consideration of both the user experience and the technical features that can save lives in emergencies. Here are essential features to include in an ambulance app: ### For Users/Patients: 1. **Quick Registration and Login:** Easy registration process using mobile number, email, or social media accounts. 2. **User Profile Management:** Allow users to manage their profiles, including personal information, medical history, allergies, blood type, and emergency contacts. 3. **One-Tap Emergency Button:** A prominently displayed button for summoning an ambulance immediately in an emergency. 4. **Real-Time Location Sharing:** Utilize GPS to share the user's real-time location with the ambulance and emergency s...

  $1018 (Avg Bid)
  $1018 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm searching for a skilled web developer to create an e-commerce website for selling food i...consumers and businesses. Key Requirements: - Design and develop a user-friendly interface that is easy to navigate. - Integrate a secure payment system for online transactions. - Implement an effective inventory management system for easy tracking of food items. - Optimize the website for both desktop and mobile use. Skills and Experience: - Proven experience in e-commerce website development, preferably relating to food items. - Proficient in Java, PHP, HTML, CSS, JavaScript, and other relevant languages. - Understanding of SEO best practices. - Experience with database management is a plus. I expect the project to be delivered promptly and professionally. Looking forwar...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Python or .NET API Data Fetching & Broadcasting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...data every second or pre determined interval Ideal candidates should: - Have extensive experience in Python or .NET programming - Possess a deep understanding of APIs and JSON data - Have experience in building similar timed request applications - Have experience with SSE or WebSockets to ensure seamless data transmission We're looking for a fast turnaround so proficiency and exceptional time management skills are crucial. Your performance on this project could potentially lead to future collaborations. We have four other API which we will do in future projects - so this project is to find the right development partner....

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I am looking for an assistant with a strong command of English to support my business. Primary Duties: - Social media management: Organize and respond to inquiries, filter out spam and categorize incoming messages Discord mod with experience Ideal Skills: - High English proficiency - Experience in admin support or assistant roles - Good organizational skills - Social media Applying for the Position: - Applicants should provide examples of relevant past work - Describe in detail your experiences relevant to the role - Detailed proposal of how you can add value in this role I encourage everyone with a passion for organization and strong English skills to apply. This role offers the opportunity to be part of an exciting team and contribute to a growing business. This job is opene...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  End-to-End E-commerce Website for Manufacturing Procurement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm aiming for a comprehensive approach in crafting an e-commerce website specifically designed for manufacturing procurement. The key features include: * A robust system of product search and filtering * Shopping cart and streamlined checkout process * In-depth product catalog management, including the ability to add/edit/delete products, categorize and specify products, and attach links to CAD based product drawings * User review and rating system, for better client engagement and trust-building * An integration of marketing features such as pop-ups during the user journey On the user experience end: * Account creation with OTP based verification to ensure security * Storage of user data, behavior data, and order history for personalized touchpoints For the ...

  $759 (Avg Bid)
  $759 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Advanced Construction Cost Tracker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a sophisticated Google Sheets spreadsheet and dashboard for my construction project which should specifically enable advanced project and expense tracking. A professional with experience in comparable projects would be crucia...advanced project and expense tracking. A professional with experience in comparable projects would be crucial. I already have an outline of a spreadsheet and dashboard but I need it PROFESSIONALLY MODIFIED to fit my needs and make it user friendly. Ideal candidates should possess prodigious Google Sheets skills and have prior experience in financial management, data entry, and, if possible, a basic understanding of construction project management. Proficient English and ability for clear communication is crucial. Attention to detail is a m...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  As a new Amazon seller, I am in dire need of an expert who can guide me through the entire process of selling my products, specifically clothing and accessories. Ideal Candidate Must Have: - Profound knowledge and experience selling on Amazon. - Insight into the 'clothing and accessories’ category on Amazon. - Solid experience with inventory management on Amazon, as I'll need substantial assistance with this aspect. I look forward to working with someone who can ensure a smooth and successful online selling experience.

  $48 / hr (Avg Bid)
  $48 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented interior designer who specializes in minimalist design with a track record of creatin...while maintaining an uncluttered, minimalist theme. The showroom's design should emphasize our products and make it easy for the customers to interact with them. Key skills and experience: - Expertise in interior design, particularly minimalist style - Experience in product showcase or display design - Preferably with knowledge in electronic vehicle industry - A solid understanding of space management - Strong attention to detail and an aesthetic eye Your design should not only highlight the products but also create an environment where the customers would love to stay and explore more about our EV scooters. I am eager to collaborate with you to bring our brand ...

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...will be developed using React, Nodejs, MySQL, and will be hosted on AWS. 2. Project Objectives: The primary objectives of the project are as follows: Create a user-friendly platform for patients and healthcare providers. Facilitate seamless teleconsultations and video consultations. Implement an intuitive appointment booking system. Develop a secure EHR platform for efficient health record management. Enable real-time communication through live chat. Provide detailed profiles of healthcare providers. Establish a comprehensive patient health history database. 3. Functional Requirements: 3.1 Teleconsultation and Video Consultation: Implement a secure and user-friendly interface for virtual consultations. Ensure compatibility with common devices and browsers. Enable scheduling ...

  $90 / hr (Avg Bid)
  $90 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  โปรดลงทะเบียน หรือเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายละเอียด

  เร่งด่วน ปิดผนึก NDA
  Website for used goods Donation management for NGO 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...details. Integrate a chatbot to answer FAQs and guide them through the process. Allow donors to leave feedback on their experience for continuous improvement. For NGOs: Efficiency and Optimization: Automate notifications for new donation requests and updates. Implement tools for managing pick-up schedules and routes. Facilitate communication with donors directly through your website or app. Item Management and Matching: Allow NGOs to specify their specific needs and preferred item types. Implement an AI-powered matching system to suggest suitable donations based on NGO needs. Provide tools for managing inventory and tracking received items. Transparency and Impact Reporting: Share with donors how their contributions were used and their impact on beneficiaries. Offer personalized ...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  ...secure and straightforward process. The ideal candidate for this project must possess a strong background in Android development, particularly in implementing QR code technologies and facilitating user-to-user interactions within an app. Experience in establishing secure transfer protocols within an app will also be highly regarded. Project is done in Kotlin and represents Inventory Storage management. The current version of the app works like this: Admins are able to add new items and approve transfers of items between users. They can also see the transfer history of each item. (MAIN CHANGE NEEDED) Users can request an item from each other but an admin has to approve it every time, and only then the item is sent from one user to another. After creating a new item as an admin,...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  Looking for a social media expert to work carefully on enhancing our company's credibility with clients through an increased follower base on LinkedIn. Skills required: 1. Social Media Management: You need to have an established knack for growing social media channels, particularly LinkedIn. 2. Audience Targeting: We aim to reach a wide spectrum of audiences - competitors, potential customers and job seekers alike. And we need you to devise strategies that appeal to them all. 3. Content Creation: Currently, our LinkedIn page features industry news, company updates and spotlights employees. The ideal freelancer should be capable of using these categories of content to engage our audience further, attracting more followers. We want to improve and extend our reach while port...

  $38 (Avg Bid)
  $38 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Working with WordPress Website - 24/02/2024 01:46 EST 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...WordPress website. The ideal candidate should have experience in design and layout, as well as plugin installation and configuration. Specific tasks include: - Editing and making design changes to the existing theme - Plugin installation and configuration - Content creation and management - Existing Logo modification - adding icons, pictures, and images. Requirements: - Experience with WordPress design and layout - Knowledge of plugin installation and configuration - Proficiency in content creation and management Please note that I already have an existing WordPress website, if I need to buy a plugin let us know, and we will buy it, not you. So the focus will be on making design changes and improving functionality. I do not need any help with choosing the right hosting ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced PHP developer to create a modern and sleek Enquiry Management System website. This website will primarily serve faculty members in educational organizations. Key functionalities include: - User registration and login: The website needs to allow faculty members to easily register and maintain their accounts. - Enquiry Management System: The website should support the efficient collection, processing, and tracking student/candidate enquiries and requests. Importantly, it should have features such as automatic routing of enquiries to the appropriate department. The ideal candidate will have experience developing PHP-based websites with user registration/login features and possess strong skills in creating modern, intuitive website designs. E...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Salesforce-Adobe AEM Integration Specialist Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...assistance to integrate Salesforce with Adobe AEM. The specific functionalities required include: - Synchronization of customer data between Salesforce and Adobe AEM - Automatic creation of Salesforce leads - Capability for real-time data updates Ideally, you have experience with both platforms and understand how to optimally connect them. Here are some more details about the integration: Content Management System: I am currently using Adobe AEM. I need an expert who is proficient in this system and understands its interplay with Salesforce. Custom Field Mapping: A key part of this job will be to provide content integration. This involves custom field mapping between Adobe AEM data and Salesforce objects. The perfect candidate for this job will have a deep understanding o...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  As a beginner to AWS and server management, I have my credentials ready, but require professional guidance to get my server up and running. Specific tasks for the job include: - Updating Ubuntu server - Docker installation - NGINX setup - Port forwarding from 8080:5000 (Docker > Flask) - Docker pull of the latest image - Running sudo Docker run - The setting of Let's Encrypt Given that no specific Ubuntu server version and purpose of Docker container were mentioned, I assume you'll base your work on general Ubuntu updates and a standard Docker setup. Freelancers with expertise in AWS, Ubuntu, Docker, NGINX, and Flask would ideally fit this job, especially those equipped to guide beginners through technical processes.

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  In dire need of a dedicated and capable Virtual Assistant who will be able to commit to more than 20 hours per week. Ideal candidate should have: - High competency in email management, making sure no email goes unanswered and providing prompt replies. - Proven experience in data entry tasks for keeping our databases updated and organized. - Experience in managing various social media platforms to grow our online presence. The outreach tasks are vital parts of this position, requiring the VA to: - Engage with potential partners, reaching out and initiating beneficial collaborations. - Respond to our customers with superior customer service, representing our brand's ethos in every interaction. - Actively engage with our audiences on social media, sparking conversations and c...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  We are seeking a proficient application developer to create a Windows application focusing on data management and user interaction. **Core Skills:** The ideal candidate should have experience in Windows application development, data management systems, and user-friendly design. **Key Functionality:** The application will primarily focus on data management, allowing for easy organization and retrieval of data. It will incorporate Wi-Fi technology to control devices connected to the network and utilize Bluetooth for connectivity with smaller devices. Additionally, seamless user interaction is crucial to ensure excellent usability. **Design:** While there is a partial design concept in mind, further details will be discussed as the project progresses. The developer ...

  $592 (Avg Bid)
  $592 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Inventory Management Software & App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a talented developer to build a desktop software and mobile app for robust inventory management. The desktop software needs to be compatible with Windows and should include the following features: - Inventory tracking - Sales management - Reporting and analytics. On the mobile side, the application should be designed to run smoothly on both Android and iOS platforms. The ideal freelancer for this project should have significant experience with inventory management systems, Windows compatible software, and mobile application development. Proven advanced skills in relevant programming languages will be a definite plus. Compatibility, functionality and user-friendliness across all platforms is crucial for this project. If you have a vast portfolio in t...

  $846 (Avg Bid)
  $846 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา

  ...video editor who is proficient in both Chinese Mandarin and English. The successful candidate will be entrusted with the task of refining my marketing content through careful editing. Key responsibilities include: - Injecting subtitles: Your language proficiency will come in handy as the project involves embedding English subtitles in a video whose primary language is Chinese Mandarin. - Clip Management: Cut, trim, and rearrange segments of the content to create a cohesive and engaging narrative. - Special Effects: You will also be required to adorn the video with appropriate special effects, making it more attractive and captivating. Ideal skills and experience: - Proficiency in Chinese Mandarin and English - Expertise in video editing software - Experience in marketing/p...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Prestashop Catalog Management Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In need of a Prestashop expert to manage our product listing and catalog. The project involves: - Managing our existing product data - Incorporating new products into our catalog The format of the current product data will be confirmed. We anticipate it will be a mix of data entry and data management tasks. Ideal candidate should have: - Experience in product listing and catalog management on Prestashop - Good knowledge of data manipulation techniques - Ability to work accurately and efficiently Please review the requirements and if your skills and experience match this task, I would welcome your bid.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Tent Detection & Counting -- 5 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to develop a robust algorithm capable of accurately detecting and counting tents in images using both panchromatic and multi-spectral channels. This tool is essential for my project, which involves analyzing satellite imagery for various purposes, including disaster response and camping site management. The algorithm needs to be developed in MATLAB, a programming language I've selected for its powerful imaging and computational capabilities. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in MATLAB, specifically in image processing and algorithm development - Experience working with both panchromatic and multi-spectral image data - Understanding of object detection techniques and challenges associated with satellite imagery - Ability to optimize algorithms for spe...

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Streamline UniCenta/ERPNext Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm on the hunt for a skilled professional that can seamlessly connect our ERPNext with UniCenta. My team, consisting of less than ten employees, requires an organized solution for order management, inventory synchronization, and customer data synchronization. Key project aims: - Inventory Synchronization: Allow for real-time inventory updates; out-of-stock items on UniCenta must be automatically updated in ERPNext and vice versa. - Customer Data Synchronization: Sync customer data across both platforms to avoid discrepancies and manual entry work. The ideal candidate must have a solid background in implementing such integration projects, a thorough understanding of these platforms, and stellar problem-solving skills. Note: Placing high value on clear communication...

  $769 (Avg Bid)
  $769 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled developer to create a comprehensive lottery app that is compatible with iOS, Android, and browsers. The primary functions of the app will include selling lottery tickets, displaying draw results, and managing user accounts. Additional...results, and managing user accounts. Additional critical features include: - In-app payments mechanism for the purchase of lottery tickets. - Scanning of tickets within the app to verify their authenticity. - Providing a ticket history tracking system for user convenience. Ideal candidates will have experience developing multi-platform apps, specifically with secure in-app purchases, complex data management for user accounts, and ticket scanning features. Proficiency in creating smooth and intuitive user interfaces is ...

  $344 (Avg Bid)
  $344 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  I want to create a comprehensive task management dashboard which allows efficient monitoring and management of work progress sent via Gmail & Manual Task creation. Key Features: - The system should incorporate both manual and automatic task assignment based on workload for optimal performance. - The dashboard should display task statuses including those that are 'Not started', 'In progress', and 'Completed'. - Notifications and alerts are integral to this project. Deadline reminders, task completion alerts, and overdue task warnings need to be included for better oversight and prompt response. - Search box to search any task with keywords. Ideal Candidate: - Proven experience in developing management dashboards - Understanding of w...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm searching for an adept developer with expertise in artificial intelligence and text messaging services. This project's focus is on constructing an SMS AI Nutritional Service that offers: - Personalized meal plans delivered directly to user's mobiles via SMS....offers: - Personalized meal plans delivered directly to user's mobiles via SMS. - A tracking system that monitors and records users' dietary habits. Ideal candidate should embed following features in the tracking system: - A daily tracker for calorie intake. - A specific nutrient intake tracker. - A food diary functionality. The goal is to engage users with healthy eating habits and nutrition management. A professional with proficiency in AI, SMS technologies and strong knowledge in nutritiona...

  $539 (Avg Bid)
  $539 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I require a Business Development Executive proficient in the technology industry. Your key responsibilities will encompass: - Lead Generation: Utilizing online marketing, attending networking events, and securing referrals, craft advantageous business connections to expand our reach. - Client Relationship Management: Maintain and enhance relationships with our existing clients while nurturing potential relationships. - Strategic Planning: Leverage industry knowledge and business acumen to develop and execute strategic plans that align with our corporate objectives. Ideal candidates will possess significant experience in these areas, with proven success in a similar role within the technology sector. Your ability to think strategically, connect with potential clients, and invest in...

  $7 - $18
  $7 - $18
  0 คำเสนอราคา
  Local Grocery Shopping App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to build a local groc...effective search functionality will be highly beneficial. App will need to be in Hebrew. All images will be provided. I want a to work with Grocery-focused platforms , such as: AppMySite: Offers a dedicated "Grocery App Builder" with features like product management, inventory control, delivery slot booking, and integrated payment processing (with additional fees). : Their "Studio Store Grocery" template provides a robust framework for building a grocery app, including product categorization, promotions, and delivery management. Brandify: Their "Grocery Delivery App" option offers features like customizable product listings, order tracking, and built-in loyalty programs. Iif there are any other Grocery-focus...

  $667 (Avg Bid)
  $667 การประมูลเฉลี่ย
  73 คำเสนอราคา
  Real Estate Lead Generation Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to create a dynamic real estate website for me. It needs to have a comprehensive range of features designed to generate buyer and seller leads. Key Features: - Property search: Essential to the success of this project is a user-friendly and accurate property search function. This will allow prospective buyers and sellers to browse through our residential, commercial, and rental listings with ease. - Contact forms: To encourage enquiries, enable smooth communication and generate leads, there need to be accessible contact forms throughout the site. - Property Listings Display: For simple navigation, property listings should be adequately displayed in a 'Map view', allowing users to quickly gauge location. The ideal candidate should posse...

  $467 (Avg Bid)
  $467 การประมูลเฉลี่ย
  100 คำเสนอราคา
  MERN Developer for ERP System Fixes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an experienced Full Stack MERN (MongoDB, , React.js, Node.js) developer...experiencing. - Error messages: While interacting with the ERP system, it is observed that error messages pop up when attempting to save or retrieve data. Troubleshooting these error messages forms another significant part of this project. Ideal skills and experience: - Proficiency in MERN stack development - Prior experience in troubleshooting and bug fixing of ERP systems - Familiarity with data management and retrieval processes - Exceptional problem-solving skills The goal of this project would be to rectify these issues and enhance the functioning of the ERP system. Candidates should understand the importance of a properly functioning ERP system and be able to deliver robust solut...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Im looking for help with admin from somone based in bali 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a reliable and efficient individual to provide on-site administrati...excellent organizational and communication skills, as well as attention to detail. Specific tasks include: - Data entry: Inputting and organizing data into spreadsheets or databases. - Email management: Sorting and responding to emails, organizing folders, and filtering spam. - Appointment scheduling: Coordinating and scheduling appointments, meetings, and events. Requirements: - Availability for less than 10 hours per week. - Ability to work on-site in Bali. - Strong organizational and time management skills. - Proficient in using computer software and applications for data entry and email management. If you are based in Bali and have experience in administrative tasks, please...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Zoho Creator Specialist for Custom Apps 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert in Zoho Creator who can build a custom equipment booking app to integrate with Zoho Projects. The app will require functionalities including: - Equipment availability tracking - Equipment reservation management - Equipment booking notifications - Equipment inventory control with integrated barcode scanning The applicant should also forge a Projects template for my video production company. The key elements I expect integrated in the template are: - Project scheduling - Task management - Team collaboration - Project management and team allocation across the entire production lifecycle The design for both should follow a clean and minimalist design aesthetic. Applicants with previous experience in designing similar apps and templa...

  $2590 (Avg Bid)
  $2590 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced Android developer to create an inventory management application. My priority is QR code scanning feature for product identification, organization and tracking. Ideal Skills: - Proven experience in Android development - Strong knowledge in developing QR code scanning systems - Prior experience developing inventory-related mobile applications This project requires a fine attention to detail and the ability to develop a smooth, user-friendly interface. Please include examples of your previous work, especially any related to inventory management or QR code scanning, in your bid. Project is done in Kotlin and represents Inventory Storage management. The current version of the app works like this: Admins are able to add new items and...

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...system. Requirements: Proficiency in Dialogflow and hands-on experience developing conversational interfaces with a focus on natural language understanding. Strong understanding of NLP concepts and techniques, especially in the context of conversational systems for restaurant operations. Experience integrating Dialogflow with backend systems and APIs, preferably with POS systems or restaurant management software. Excellent problem-solving skills and attention to detail, with a focus on delivering a high-quality user experience. Strong communication and collaboration abilities, with the ability to work effectively with cross-functional teams. Timeline and Compensation: The project requires an immediate start and is expected to be completed within [number of weeks]. The freelance...

  $299 (Avg Bid)
  $299 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled professional adept at handling QGIS 3.4 software. Key tasks include: ---- Georeference the picture of the map above. Start with the QGIS project gdms0000_Burial_Mounds_Uedem_V001.qgz. Georeference the picture of the map by means of the QGIS Georeferencer together with the layer DTK10, the NRW topographic map in 1:10000, already imported from the NRW WMS server and added in the QGIS project. Use crossing forest trails, crossroads, road junctions and other features you can identify on DTK10 as land marks (aka ground control points, GCP) with known coordinates (can be read from the QGIS map canvas). Use EPSG:25832. Add the georeferenced map to the QGIS project. -----Create a hillshade model from the DTM layer. Plot your georeferenced map partly transparent on...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน property management ชั้นนำ