ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 proposal bid writing งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  (Translated in Google↓) เรากำลังมองหานักเขียนสื่อเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทยในญี่ปุ่น * เพราะฉันต้องการให้คุณเขียนเป็นภาษาไทยฉันจะ จำกัด เฉพาะคนไทยหรือผู้ที่สามารถเขียนบทความเป็นภาษาไทยใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา [สรุป] - สื่อ: สื่อทางเว็บเกี่ยวกับการท่องเที่ยวญี่ปุ่น - บทความจากบทความ: ประสบการณ์การเดินทางไปญี่ปุ่นจากรายงาน Bangkok-Travel (เช่นรายงานการเดินทางบน ) - ตัวละคร: ประมาณ 1,000 คำต่อบทความ (ภาษาไทย) - จำนวนบทความ: 3 ถึง 5 ทั้งหมด (หนึ่งภาพก็เป็นไปได้) - ภาพ: โปรดใส่รูปภาพการเดินทางจริง ๆ ที่ถ่ายด้วยตัวเอง . - ตัวอย่างชื่อบทความ:“ ไดอารี่ 7 วันแรกของการเดินทางไปโตเกียว”“ ฉันไปฤดูหนาวที่ฮอกไกโดและเทศกาลหิมะซัปโปโร” ฯลฯ [วิธีการเขียน] ไดอารี่การเดินทางไปญี่ปุ่นที่ฉันมีประสบการณ์ด้วยตัวเอง - โปรดเขียนประสบการณ์ ==========================================...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  ...research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด . ในการสมัคร โปรดส่งตัวอย่าง...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Writing -- 2 หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $955 (Avg Bid)
  $955 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Writing หมดเขตแล้ว left

  การเขียนเนื้อหา

  $988 (Avg Bid)
  $988 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  Writing Particle Swarm Optimization (PSO) by Matlab in Helicopter Routing for Solving High Voltage Transmission Line Inspection. This thesis want to be saved cost and distance of inspect the High Voltage and complex condition (Master's Degree) ต้องการผู้ที่สามารถเขียน PSO Particle Swarm Optimization ในโปรแกรม Matlab ได้ โดยโปรเจคนี้จะเป็นการกาต้นทุนและเส้นทางที่น้อยที่สุดในการตรวจสอบเส้นสายไฟฟ้าแรงสูง ภายใต้ เงื่อนไขที่ซับซ้อน (เป็นงานวิจัยระดับปริญญาโท)

  $745 (Avg Bid)
  $745 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Urgent Business Plan Editing & Formatting 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced and professional business plan writer to review and enhance my current business plan. Key Tasks: - **Content Revision:** The content of the...my current business plan. Key Tasks: - **Content Revision:** The content of the plan needs to be revised and updated to ensure it's coherent and impactful. - **Formatting Improvements:** The plan should be made more visually appealing and professional. **Urgency:** I am on a tight deadline and need this work completed ASAP. Ideal Skills and Experience: - Proven experience in business plan writing and editing - Understanding of different business industries - Proficiency in both content and formatting - Ability to work under tight deadlines - Strong communication skills Please provide relevant samples of your...

  $308 (Avg Bid)
  $308 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  I need a skilled writer to compose a rather extensive research paper on the topic of Financial Technology (Fi...commencement. Ideal Candidates: - **Excellent Research Skills**: The writer should be able to conduct thorough research on the Fintech landscape. - **Strong Analytical Abilities**: An aptitude for dissecting complex ideas and presenting them in a coherent manner is crucial. - **Deadline-Oriented**: Adherence to the project timeline is of utmost importance. - **Previous Experience**: Prior experience in writing about Fintech or related fields would be an advantage. If you believe you possess the necessary skills and experience to successfully complete this assignment, please reach out with examples of your previous work and a brief overview of how you plan to approach thi...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Engaging Company Portfolio and Profile 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create a professional and engaging company portfolio and profile. The main aim of this project is to attract potential clients. Key Elements: - Showcasing Past Work: I prefer this to be done through photo galleries with detaile...and their Expertise: It is important for our potential clients to know the talented individuals they will be working with. - Client Testimonials and Success Stories: Positive feedback from previous clients and successful projects can help in building trust and attracting new clients. Ideal Candidate: - A strong portfolio showcasing similar projects - Proficiency in graphic design and content writing - Ability to present information in a visually appealing and professional manner - Understanding of branding and marketing to attract po...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I represent a non-profit organization focused on education and skills development. More specifically, we specialize in training individuals in recycling, heavy earth movement operations, and heavy equipment operational training. We urgently require a grant writer to assist us with acquiring funding. The ideal freelancer for this project should have: - Experience in writing grants, particularly for non-profits in the education sector - Understanding of recycling and heavy machinery operations industry - High success rate in securing funding - Strong ability to communicate effectively and meet deadlines This project needs to be completed as soon as possible. Looking forward to working with a dedicated professional.

  $340 (Avg Bid)
  $340 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented designer who can create a modern, bright and bold logo for my new clothing brand. Key Points: Automotive theme - **Style**: The design should be modern but eye-catching - **Color**: Bright and bold color scheme preferred - **Elements**: The logo should include both an icon and text Ideal Skills: - Proven exper...Bright and bold color scheme preferred - **Elements**: The logo should include both an icon and text Ideal Skills: - Proven experience in creating modern logo designs - Proficiency in using bright and bold color schemes - Ability to design both icon and text elements - Understanding of the fashion/clothing industry would be a plus Please include a link to your portfolio or previous work in your proposal. Looking forward to seeing your cre...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm in need of a logo for a clothing brand that specializes in T-shirts. The ideal design is modern and eye-catching, meant to appeal to a young, fashion-forward audience. Key Requirements: - The logo should be a combination of text and image, to ensure it's both memorable and easily recognizable. - The design ...memorable and easily recognizable. - The design should lean towards a minimalist yet modern style. This will ensure it's versatile and can be used across a range of branding materials. Ideal Skills & Experience: - Experience in creating logos for clothing brands is a plus. - Proficiency in modern design aesthetics, especially for a younger audience. Please include your portfolio in your proposal, especially highlighting any T-shirt or clothing logo...

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา
  Divi Website Design and Content Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a freelancer to assist me in customizing the design and creating content for my Divi website. The website's main purpose is to promote my brand ...helping to add working buttons and just any ideas that would be useful when creating a business site on a premade template divi template. . • Content Creation: The task involves generating attractive, brand-specific content. Skills Required: • Proficient in Divi builder • Proficiency in HTML, CSS for layout adjustments • Strong understanding of effective branding strategies • Creative content writing abilities Experience: • Proven record of creating and customizing Divi websites • Familiarity with brand promotion via website functionality is a plus • Portfolio of unique and eye-...

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Custom Mod/Tool for Rush Arena Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in search of a proficient Android game modder who can create a custom tool for my favourite game, Rush Arena. I require this mod to have several specific features: - Unlimited coin generation (If possible) - Ability to acquire rewards without the need for ad viewing - Automatic unlocking of all passes for each season and event Ideally, this mod/tool's interface should be simple and...would be great if you have: - Prior experience in modifying Android games - Proficiency in applying game cheats - Strong understanding of user experience design, particularly in a mobile gaming context - Proven ability to meet specific game modification requests Your understanding of Rush Arena game logic and mechanics would be a major bonus. Please highlight these skills and experiences in y...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need a professional to touch up my ecommerce site, primarily geared towards physical products. Your role will consist of improving the site's overall performance and coming up with strategies to drive more sales. As part of the remuneration, there is a commission-based aspect, which we can negotiate. Role specifics: - En...audience. Skills & Experience: - Proven track record in similar projects. - Strong understanding of Ecommerce site optimization. - Experience driving sales for physical products. - Expert level knowledge in UX/UI. - SEO expertise is a plus. When applying, kindly include your past experiences related to Ecommerce optimization, especially those involving physical products. A detailed project proposal on how you intend to achieve these tasks would be ...

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Trophy icon Custom Vibrant Watercolor Wedding Design 6 วัน left

  ...looking for someone to help me make my Indian wedding invite. I need the final design to be done latest by April 30. I am looking for unlimited revisions and fast turn around time so we can edit it fast and make changes so it is ready by April 30. Below you will find an example of what I am looking for. These examples are not exactly what I want but an idea of what I am looking for. I have the writing text that needs to go on each card already which I can provide you. Really your help is needed in creating the water color illustration on the different pieces we need for the invite. I have a company that will take your design and put it on the card once it is ready. I need the following to be made: 1 insert page for Pithi/Satak ceremony 1 insert page for Sangeet/Garba party 1 i...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...- You share your referral link with prospects to sign up through - You monitor your subscriptions and persuade them to upgrade to a paid license - Once they upgrade, your referral will be instantly counted - You cashout your rewards anytime you want Since this is an Freelancer job, we will reward you with a milestone for each referral term. How to apply: If interested, please submit your job proposal acknowlaging your will to work based on comissions. We will reach out to selected candidates for proper onboarding and support during their sales process. We intend to try this referral program for 3 month so that we can initially launch our platform. But if this worksout with any of the interested freelancers, this can be transformed into a full time position with sales incentive...

  $1006 (Avg Bid)
  $1006 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Urgent CV Writing ATS compliant 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the CV to be ATS compliant. I am in urgent need of a professional CV writer who has experience in tailoring CVs for the Senior Associate, Treasury back office role. The ideal candidate should be able to complete this task ASAP. Key requirements include: - Tailoring the CV to the Senior Associate, Treasury back office role. - Using key words as per the job description.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design Raised Flower Bed in Garden 6 วัน left

  ...the shade for half of the day and in the UK - built out of railway sleepers - the tree near the shed will remain where it is Ideal skills and experience for this job include: - Landscape architecture or design - Strong knowledge of suitable plants for the local climate - Creative flair to bring my vision of a 'wild and natural' garden to life Please provide examples of previous work in your proposal, and any ideas you might have for the design. Looking forward to hearing from you....

  $65 (Avg Bid)
  การันตี

  ...Services:** For both websites, I'm also looking for help with content. This will involve: - Writing and updating content to keep it fresh and engaging. - Regular blog posts to boost SEO and keep my audience engaged. - Image optimization to ensure visuals load quickly and look great. - **Overall Objective:** The goal is to enhance the online presence and branding of my travel and tour business. This means you should be able to understand my business needs and align the websites' performance and content with them. Ideal skills for this project include: - Experience with travel industry. - Strong experience with WordPress. - Proven track record in performance optimization. - Expertise in content writing and blogging. - Familiarity with image optimization....

  $21 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Spatial.io & Unity - Adventure & Gallery Urgent - Urgent 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an individual with a solid understanding and vast experience with Spatial.io. The main objective of this role is to successfully implement interactive virtual tours on our project. Ideal skills and experience: - Mastery of - Extensive experience with interactive virtual tours - Proven track record of past successful ...Mastery of - Extensive experience with interactive virtual tours - Proven track record of past successful projects similar to this Responsibilities: - Execute the integration of on our platform - Develop interactive 3D virtual tours Application requirements: - Please provide examples of past work - Detail your experience with - Submit a comprehensive project proposal. Looking forward to your applications!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  UX Write-Up Support for Fitness App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Greetings, I require comprehensive support in creating UX write-ups for my fitness mobile app and website, STAMIN. This would demand expertise in the following areas: - W...10-20 screens/pages and various core features that include: - User Registration/Profile Creation - Workout Tracking - Meal Planning - Workout Schedule - Payments - Find Fitness and Sport Clubs Ideal candidates would have previous experience in UX design or write-up, particularly within the fitness application or website domain. Please review the app, provide a brief proposal with an estimation of cost and time frame. The proposal should also include how your skills and experience align with the needs of this project. Looking forward to collaborating with capable skills in enhancing the user experience ...

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled graphic designer to create a compelling logo for a bed and mattress selling company. Though style preference was not specified, an eye-catching design is crucial. In application, please include: - Past relevant design work - Experience in logo design - Detailed proposal for this project Envisioned skills: advanced proficiency in in graphic design and familiarity with contemporary logo trends.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  sales and marketing tech stack advice 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a freelancer to help design the optimal sales and marketing tech stack for b2b consulting business Skills and experience required: - Knowledge of the sales and marketing technology eco-system - Experience deploying CRM and other tech within B2B consultancies - Experience building B2B cold prospecting processes for B2B consultancies (e.g. SDR teams, lead gen and appointmen...consulting business Skills and experience required: - Knowledge of the sales and marketing technology eco-system - Experience deploying CRM and other tech within B2B consultancies - Experience building B2B cold prospecting processes for B2B consultancies (e.g. SDR teams, lead gen and appointment setting) - If you have the skills and experience necessary for this project, please submit your pro...

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a competent writer to write a capability statement Key Details: - The statement should be tailored for commercial client builders. - The focus ...write a capability statement Key Details: - The statement should be tailored for commercial client builders. - The focus should be on showcasing our capabilities and expertise to entice potential clients. Ideal Freelancer: - Prior experience in writing capability statements or similar documents is highly preferred. - Familiarity with the commercial construction and manufacturing industries would be a huge plus. Note: The ability to craft persuasive, engaging content is crucial for this project. Your expertise in client-attracting writing will be key in helping us stand out in these sectors. The clients are Large co...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Custom Wood Patio Cover Construction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to have plans drawn for this project that conform to Duval County Florida Building code. The task at hand is to erect a stand-alone wooden patio cover (dimensions 28' wide and 21' projection from residence). The patio cover will be affixed...will be affixed to the existing 2x6 facia board with post footings measuring 18'W by 10' projection, positioned 5' from the facia. Key Requirements: - Use of wood as primary material - Incorporate two 2x4 skylights - Design the patio cover in a flat style Ideal skills would include: - Plans drawn to comply with Duval County Florida Building codes - Knowledge of patio design Your proposal should include examples of similar projects you've undertaken, your proposed timeline, and cost est...

  $424 (Avg Bid)
  $424 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา
  Trophy icon Formulating Successful Match Text Ads 5 วัน left

  ... - Excellent copywriting skills, with the ability to succinctly and convincingly convey the success of job matches on our portal. - An understanding of job portals and the needs of both employers and job seekers. Your task will involve understanding our platform, the target demographic and encapsulating our success in compelling text-based ads. Please provide examples of similar work in your proposal. Website: Quotes (not limited to): "Unlock endless possibilities. Your dream job is just a click away." "Find your passion, find your purpose. Discover it all on our job portal." "Empowering careers, one click at a time." "Connecting talent with opportunity, shaping futures." "Where opportunities meet ambition." "Your next bi...

  $15 (Avg Bid)
  การันตี
  textile designer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled designer to refine our design process. The main goal of this project is to: - Enhance user experience. - Improve our brand identity. Your application should include your past work, especially in UI/UX or product design. Your experience in the field and how it aligns with our project will be of particular interest. I'm not looking for a detailed project proposal at this stage, just a showcase of your previous design work. Looking forward to reviewing your application.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  We are looking for an experienced NinjaTrader addon developer to create a custom addon that automates the process of closing positions based on predefined profit and loss thresholds. The addon should monitor the total profit/loss across all open positions and trigger automatic closure of positions once specified thresholds are reached. We require the flexibility to set cust...positions and trigger automatic closure of positions once specified thresholds are reached. We require the flexibility to set custom target profit and loss levels according to our trading strategy. The developer should have expertise in NinjaScript programming and a strong understanding of financial markets. If you have the skills and experience to deliver this addon efficiently, please bid with your proposa...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I need someone to create 2 ground layout drawings for a metal perimeter fence. The fence is primarily for security purposes. Key Requirements: - Create 2 ground layout drawings for a metal perimeter fence. - No specific features like automated gates or surveillance systems are needed. - Manual gates should be integrated into the design. Ideal Candidate: - Experience in creating layou...Create 2 ground layout drawings for a metal perimeter fence. - No specific features like automated gates or surveillance systems are needed. - Manual gates should be integrated into the design. Ideal Candidate: - Experience in creating layout drawings for security fences. - Proficiency in using design software for this type of project. Please include samples of your previous relevant work in your pro...

  $25 - $311
  $25 - $311
  0 คำเสนอราคา

  ...restructurings to maximize shareholder value and market efficiency. Key tasks include: - Conducting in-depth analysis of GE's financial strategies - Incorporating credible sources related to the topic - Demonstrating a comprehensive understanding of financial management and strategic planning Ideal candidate: - Proficient in business finance and strategy analysis - Excellent research and writing skills - Familiarity with the history of General Electric's business operations....

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced website developer who can build a cryptocurrency hosting website. The purpose of this website remains undefined, providing an opportunity f...cryptocurrency hosting website. The purpose of this website remains undefined, providing an opportunity for creative licence. However, you should keep potentials functions such as wallet services, mining solutions, and ICO hosting in mind. Please include the following in your application: • Your past experience, particularly in relation to cryptocurrency and website development. • A detailed project proposal, outlining your recommended approach for this project. This project will require extensive knowledge of cryptocurrencies, web development, and security measures associated with ho...

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Website Redesign for Farstar-Radio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled web designer to tidy up my website, www.Farstar-Radio. The ideal candidate should have proficiency in creating modern-style website designs similar to this: Key Elements and Timelines: - The project will involve a redesign of the template style and should match the example provided. - ... - The job needs to start immediately, as my need for completion is ASAP. Desired Skills: - Extensive experience in website redesign and development, particularly modern style themes - Strong attention to detail for retaining website functionality during the redesign - Proven ability to meet tight deadlines, as this project is urgent Please include examples of previous similar work in your proposal. Looking forward to your bids.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled web developer to create a custom website for my medical practice. The website should include the following: - Online appointment scheduling - Patient registration forms - Doctor profiles The primary focus of the website will be the online appointment scheduling feature. This should be user-friendly and intuitive, allowing patients to easily book their appoint...Patient registration forms - Doctor profiles The primary focus of the website will be the online appointment scheduling feature. This should be user-friendly and intuitive, allowing patients to easily book their appointments. I'd prefer freelancers with experience in developing similar websites, particularly in the medical field. Please include your portfolio and any relevant experience in y...

  $1013 (Avg Bid)
  $1013 การประมูลเฉลี่ย
  80 คำเสนอราคา
  Open MPI development using Java 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an Open MPI developer who has good knowledge about writing MPI programs in Java. The codes to write are simple tasks that utilize OpenMPI's ability to run different functions concurrently, the purpose is to demonstrate a simulation. The functions themselves are simple. I know that because I am a Java developer but I don't have knowledge about this framework. Important Note In your proposal/message, make sure to explain the environment setup that is necessary to run around 3 concurrent functions at a time using Open MPI, so that I know you are genuine, don't answer using chatgpt or other AI tools. Don't waste your bid if you cannot answer this question because I will not respond to that message. And if you think there is a better M...

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  SEO Content Writer for Tech Agency 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: - Blog Writing: Devise and generate original, compelling blog posts with a deep understanding of technology-related themes. - Copywriting: Create persuasive website content enhancing user interaction to fulfill clients' requirements effectively. SEO Expertise: The content should be SEO-rich with emphasis on the following strategies: - Keyword optimization: Proficient in keyword research and effectively incorporating them into the content for better visibility. - Metadata creation: The ability to create meta titles and descriptions, keeping SEO and engaging user experience in mind. - Link Building: Capability in curating link building content to boost website's online presence and visibility. Ideal Candidate: The ideal candidate should have proven exp...

  $956 (Avg Bid)
  $956 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  TradingView Pine Script Strategy for Cryptos 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled developer to create a TradingView Pine Script strategy for my cryptocurrency trading needs. Your primary focus will be on optimizing the strategy for Bitcoin, Ethereum, and Ripple. Key Requirements: - The strategy should maintain a Percent Profitable above 70%. - The Profit Factor should be greater than 10. - The maximum drawdown in Net profit should not exceed...exceed 5%. Ideal candidates will have: - A strong background in developing Pine Script strategies for TradingView. - Experience in trading and optimizing strategies for cryptocurrencies, particularly Bitcoin, Ethereum, and Ripple. - A proven track record of creating profitable trading strategies with the required performance metrics in mind. Please include relevant samples of your work in your ...

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  High-Fashion Animation Clip 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled animator to help me generate a high-fashion animation in After Effects. Key Project Specifications: - The animation should be less than 1 minute. This is to ensure minimalism and simplicity in showcasing high-end fashion. - Whereas the style should portray a Clean High Fash...fashion apparel is key - Ability to interpret and convey the high-fashion aesthetic into animation - Strong eye for detail and animation timing to ensure the animation meets high viewing standards. This project offers an opportunity to exercise and showcase your creativity and animation prowess within fashion industry. If you resonate with these project needs, I look forward to seeing your proposal! Below I will put a reference picture of what I have in mind and the alinements for t...

  $128 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  Cozy Airbnb Photo Shoot 6 วัน left

  I'm looking for a skilled photographer to capture my Airbnb property in a cosy style. Here is what I need: - Total of 10-20 high-resolution photographs - Areas to be highlighted are: living room, bedrooms, and the exterior of the property - Aesthetic must be warm and inviting to attract potential guests Experience in shooting for Airbnb or similar platforms w...to be highlighted are: living room, bedrooms, and the exterior of the property - Aesthetic must be warm and inviting to attract potential guests Experience in shooting for Airbnb or similar platforms would be a plus but not essential. I want my property to give off a cosy and homely vibe that resonates with a wide range of possible guests. Please include examples of your previous work in your proposal. Looking forwar...

  $25 - $311
  พื้นที่
  $25 - $311
  0 คำเสนอราคา
  Real-time English-Arabic Translation in Python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Answer with name of available translation libraries if your answer is not a bot. I'm looking for a skilled freelancer to help me incorporate an English-Arabic translation feature into my Python code. The translation needs to be done using the Llama-7B model, and it must return all answers in real time after processing chunks of text. Key Project Re...with language models such as Llama-7B. - Understanding of real-time processing and chunking in the context of translation. - Prior experience in similar projects involving real-time communication features would be a plus. If you have the expertise and skills required to bring this project to life, I'd love to hear from you. Please include relevant samples of your previous work and a detailed proposal on how you plan to ap...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Modern Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a modern logo for my business, one that's versatile enough for both digital platforms and print materials. Given that I don't have any specific colors in mind, I'm open to your suggestions. Skills and expertise that I'm looking for in a freelancer include: - Proficiency in creating modern and versatile logo designs - A good understanding of how to design for both digital a...design for both digital and print mediums - A strong creative vision for color palettes - Experience with market research to ensure the design complements the industry and target audience Your approach to this project should be rooted in clean, contemporary design principles, with the ability to adapt the logo for various applications. Please include your portfolio with simila...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  122 คำเสนอราคา

  ...the content. • Target Audience: The articles are intended for the general public, thus the tone, language, and complexity need to be adjusted to cater to a broad reader base with diverse knowledge levels on the topic of AI. Ideal skills for the job include advanced knowledge in AI, proficiency in French language, a demonstrated ability to simplify complex topics, and strong writing skills. Previous experience writing articles for a public audience or in the field of AI would be distinctive advantages....

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented artist to help bring to life a Pathfinder adventure book. While I'm not yet decid...children to teens and adults. The main theme, as you may have guessed, is fantasy. Ideal candidates for this project would possess the following skills and experiences: - Demonstrated expertise in writing engaging and compelling fantasy narratives. - A thorough understanding and working experience with the Pathfinder game system. - Familiarity with writing for and catering to a broad audience, including children, teens, and adult readers. - Proven ability to create intricate and absorbing plots, scenarios, and characters. I envisage this project as a collaboration, where your creativity and writing talent will help shape the adventure book into a mem...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Inspiring Journey Through Autism: A Memoir 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a skilled writer to bring my journey to life– one filled with the joy and challenges of raising a child with autism. The story should take an inspirational tone, encouraging and motivating others, whilst shedding light on my personal...struggles and achievements. It should be intimate, narrating real-life incidents that showcase my experiences. While it would involve themes around parenting and autism, it should be written to be accessible and engaging to the general public, not limited to those directly connected to autism. Skills and Experience: • Exceptional storytelling talents • Experience with memoir and non-fiction writing • Able to convey experiences impactfully and inspirationally • Knowledgeable about autism, or open to learning an...

  $3729 (Avg Bid)
  $3729 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...Astrology of Sun, Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Rahu, and Ketu. The final deliverable should have the planetary positions presented in degrees, minutes, and seconds format and zodiac placement of planet and if the planet is retrograde or not. Successful applicants should provide examples of their past work in Vedic astrology, especially on planetary positioning. A detailed project proposal would also be well appreciated. Ideal skills and experience for the job include: - Programming skills of C, C++, Python or Java and a bit of Vedic astrology knowledge, particularly on planetary positions - Proficiency in Excel - Experience in presenting complex information in an organized manner - Good communication skills to understand and deliver on the project requirement...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm looking for a talented game programmer or coder to create a Roblox simulator game where the core mechanic involves height increasing with every jump. This is a grinding simulator game, so the focus will be on repetitive tasks and gradual...Roblox game development, with a strong understanding of Lua scripting language. - Previous experience in designing and creating simulator games, particularly with a focus on grinding mechanics. - Ability to implement leaderboard and currency systems effectively within a game environment. - Creative map design skills to keep players engaged. Please include examples of your previous work in your proposal, particularly any Roblox games you've worked on. I look forward to working with a skilled and enthusiastic game developer to bring t...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled Web3 full-stack developer. While the client didn't list specific requirements, experience in smart contract development, blockchain integration and UI/UX design are generally important in this field. Potential freelancers should detail their past work, experience and provide a detailed project proposal. The ultimate aim of the project wasn't disclosed, but may include building a decentralized application, integrating blockchain technology, or creating a Web3 platform.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a skilled Full Stack Web3 Developer to join my project. Although I didn't specify which programming languages are required, having knowledge or experience in JavaScript, Python and Solidity will be a huge advantage for this project. Ideal Skills a...Development - Familiarity with Web3 stack - Proficiency in JavaScript, Python and Solidity Though I've missed providing the details on what to include in the application or the preferred frameworks or libraries, having experience or competence in React, Angular and Vue.js would be beneficial. You're encouraged to provide information about your past work, overall experience and a detailed project proposal when applying. Get in touch if you're ready to bring your top-notch skills to the tab...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I need a freelancer who can provide basic video editing services. With your experienced video editing skills, my raw footage can be transformed into fluent and well-structured content. The key requirements for this project are: - Basic video editing skills: As the ob...out unneeded sections, adding transitions, and setting up appropriate sequences. - Experience: I'd like you to have substantial experience in video editing. It would be helpful if you could tell me about similar projects you've been a part of in the past. - AVI Format: Finally, I require the final video to be delivered in AVI format. Please make sure you can provide this before submitting a proposal. By satisfying these requirements, I have confidence that you will do a great job on this project. Thank ...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Windows Desktop App Developer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced developer to create a desktop application for Windows. This project is focused on data analysis and project management. Key Requirements: - Strong experience in Windows desktop application development - Familiarity with data analysis and project management tools - Proven track record in software development Your proposal should include: - Your relevant experience in Windows desktop application development - Any previous work that showcases your expertise in data analysis and project management tools - Your estimated timeline for completing this project - Your proposed approach to the project Please share your prior experience and examples of your work that align with our project needs. Your expertise in this area will be a key factor in our se...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented ghostwriter to help me bring a boo...soldiers while providing deeper insights into their world. It should not only tell a story but also provide the reader with a better understanding of the subject matter. The book is expected to be between 100-200 pages long. This word count allows for a detailed exploration of the topic while keeping the narrative concise and engaging. Ideal candidates for this project should have: - Experience in writing and researching military history or related topics - Ability to write in a compelling, accessible manner - Understanding of the needs and interests of general readers - Proven track record in ghostwriting or similar projects If you believe you have the skills and experience to bring this project to fruition, pleas...

  $971 (Avg Bid)
  $971 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน proposal bid writing ชั้นนำ