ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 psd to html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  เขียนแอพแอดดรอย หมดเขตแล้ว left

  ผมอยากให้คุณเขียนแอพนี้ บนdata base ของฉัน และ host ของฉัน เมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วสามารถส่ง Source code ทั้งหมดมาให้เราพัฒนาต่อได้ ฉันมี design (psd) เกือบครบให้คุณ และ VDO การทำงานของแอพนี้ ที่สำคัญ -สามารถเพิ่มร้าน และเมนูเองได้ทีหลัง การทำงานตามข้อมูลที่แนบให้

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้าง Website หมดเขตแล้ว left

  สร้าง Website ใหม่ หรือเปลี่ยน ไฟล์ psd เป็น css/html สร้างระบบตามความต้องการของลูกค้า

  $895 (Avg Bid)
  $895 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบใบปลิว หมดเขตแล้ว left

  AI,PSD,HTML (Illastrator,Photoshop,DreamweverMXHTML) – ออกแบบป้าย – ไดคัตงาน – รีทัชภาพ – โบชัวร์ -สแตนดี้ – นามบัตร – การ์ด – ถ่ายรูป -ไดคัต -รีทัช -ลิฟเล็ต -โบว์ชัวร์ -Ad -ฯลฯ

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับตัด CSS แปลง PSD เป็นโครงสร้าง Website ดูผลงานได้ที่ Portfolio

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Trophy icon Menu Digitization & Redesign in .PSD 23 ชั่วโมง left

  Looking for a proficient graphic designer to help me digitally trace my existing menu into a .psd file. This will allow us to update the menu as per our requirements. To perform this task successfully, here are the specifics you should consider: - The current menu is of a standard letter-size format, which should be kept constant during the process. - The design must loosely adhere to the original .pdf that is provided. This means you will need to replicate styles, fonts, and colors in a close manner, and for the "Design" of the layout you can show off your creativity and submit variations or complete re-works but it has to be within the project cost and have close resemblance to the font, style, color and the exact wording...

  $120 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน การันตี
  "HTML to WordPress Site Conversion" 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...looking for a highly-skilled web developer to convert my existing HTML/CSS website into a WordPress site. It's vital that this adaptation looks and feels as similar to the current site as possible in terms of functionality and design. Of course, it needs to be customized with my own logos and information. Ideal Skills & Experience: 1. WordPress Development: You should be an expert in WordPress development, with proven previous experience of similar work. It's a must to be comfortable working with sites that begin as HTML/CSS and ending with a WordPress product. 2. Front-End Development: You should also have a thorough understanding of HTML/CSS to facilitate the cloning process effectively. 3. Graphic Design: Pr...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  I urgently need a realistic 3D mockup template for my product - Men's Boxer Brief. This engaging, professional representation will be used for marketing and advertising purposes. Requirements: • Expertise in realistic 3D product modeling and rendering • PSD file with various layers so I can edit each section of the mock-up (band/stitching colour/section of the briefs) based on what design I need to create • Able to deliver promptly due to urgent needs Ideal candidate must ensure the model accurately represents the physical product and is promptly delivered.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  I need someone to create a simple html page from Figma. It must be pixel perfect and done in next 12 hours. Please reach out so I can share the link.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Modern Graphic Design for Various Formats 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For this project, I'm seeking an experienced Graphic Designer with a flair for modern designs. Your main task will be to create various digital assets, such as social media posts, brochure designs, and posters. This project anticipates the creation of: - Over 20 unique social media posts - A modern, visually appealing brochure - Eye-catching poster design Ideally, you will have: - A knack for modern design principles and techniques - Proficiency in Photoshop and Illustrator - Great attention to detail for producing high-quality images Deliverables should be in the following file formats: - Photoshop (.psd) - Illustrator(.ai) Overall, I am looking for someone who can deliver modern and engaging designs that align with our brand's aesthetics.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Trophy icon Corporate Social Media Templates 6 วัน left

  We are seeking a skilled graphic designer to develop a cohesive layout for our social media channels, including Instagram (posts and stories), Facebook (posts and stories), and LinkedIn (posts and stories). The design must be in harmony with our corporate design, which can be observed on our website at www.fotobox.ch. We have attached an example for reference, but we are very much open to new and innovative ideas. Layout Requirements: Adaptation to Corporate Design: The layout should seamlessly integrate with our existing corporate design elements found on our website. This includes color schemes, typography, and any specific visual motifs that represent our brand identity. A keen eye for detail and the ability to adapt these elements into a social media cont...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Flyer for a giveaway contest in 3 formats 6 วัน left

  We are looking for a talented graphic designer to create an eye-catching flyer that will be used to promote a giveaway contest at an upcoming trade show. The objective of the flyer is to encourage attendees to participate in the contest for a chance to win one of three exciting prizes. Flyer Requirements: Formats and Resolutions: - TV Screen Display: The flyer should be designed in a 16:9 format with a resolution of 3840 x 2160 pixels. This version will be displayed on TV screens at the event. - Instagram Story: The flyer needs to be tailored to an Instagram Story format with a resolution of 1080 x 1920 pixels. This will be used to promote the giveaway on social media. - Instagram Post: Additionally, a square format version of th...

  $30 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking for a new freelancer because the freelancer I've been working with for several years quits for personal reasons. For several years, all projects have been created with PlayCanvas, ReactJS, HTML Canvas, Typescript, and ElectronJS, and Google Tag Manager. What our company wants is that we are looking for a skilled developer who can work on the project immediately if we provide the source code created with PlayCanvas and ReactJS. I look forward to reviewing your applications and past projects to see if they align with these specific requirements. Thanks!

  $1181 (Avg Bid)
  $1181 การประมูลเฉลี่ย
  58 คำเสนอราคา
  Trophy icon TSHIRT GRAPHIC RECREATED 6 วัน left

  I am looking for the graphic attached to be recreated with a nicer more modern design. Original artwork only. No clipart submissions. Please submit hand drawing for my review and if I like it I will request that you ink and color it digitally. I will need the editable psd (photoshop) native file with layers. Creative freedom is ok. This is for a beach bar. Bird does not need to be holding map, but holding a drink would be ideal.

  $75 (Avg Bid)

  ...am looking for someone who can help me bring that vision to life on the games window of my Icafecloud internet cafe app. This project does not only require coding expertise but also a keen eye for visually appealing elements and a great sense of modern design. Key tasks: - Redesign the games window in Html, ensuring that it embodies a modern and sleek design. - Integrate user registration and login feature into this redesigned layout. - Incorporate a system for time tracking and billing users, tied to each user's account. - Include the capability for remote desktop access. - The design needs to include dynamic backgrounds, interactive buttons, and smooth transitions, enhancing user experience. Ideal Skills: - Proficient in Html. - In-depth u...

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...skills for the future, enabling them to actively shape their lives. We prioritize social responsibility, progress, and autonomy in our efforts. Education at velpTEC edutainment happens through our digital platform where learners access e-learning courses for self-study, engage in forums for exchange of ideas and participate in online workshops to apply their knowledge. Are you ready for a new mission? Explore your future opportunities at velpTEC and join our diverse and expert team! Your Role: Our courses are designed for self-study, which allows learners to progress independently while they receive expert guidance through a learning forum. As a technical support member, you will assist our learners by addressing their inquiries, which enables them to su...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  104 คำเสนอราคา

  ...Design Creation for Roll-Up to Present Electrocoserv Industrial Energy Services Description: We are looking for a talented graphic designer to create an attractive design for an 85 x 200 cm roll-up that will showcase our services including electrical grid connection, renewable energy consultancy, design and technical approval services. The design must include: Presentation of electrical grid connection services. Renewable energy consultancy. Design and technical approval services. Installation of smart equipment and systems for passive houses. Installation of photovoltaic panels and complex solutions for generating renewable energy. Specific Requirements: Visit for more information and inspiration. The design must be informative, clean, and easy to understand. I...

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Engaging Industrial Energy Roll-Up Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...intriguing roll-up design to present my company, Electrocoserv Industrial Energy Services. Key Content: • Display our offered services such as repair and maintenance services, energy-saving solutions, and power quality services. Imagery: • The design should incorporate fitting imagery like tools and equipment, energy-saving icons, and electrical circuit graphics. Skills and Experience Needed: • Proven experience in graphic design with a keen eye for aesthetics and details. • Prior experience in designing for the energy sector would be a plus, but not compulsory. • Strong portfolio showcasing the ability to blend information and graphics seamlessly. The main goal of this roll-up is to effectively communicate our services and exper...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  Corporate HTML Email Template Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...talented web designer to develop a HTML template suitable for a corporate-styled email campaign. The template will be used on the Brevo platform. Key details regarding this project: 1. Design style: - Must strictly adhere to a corporate design theme, focusing on consistency, clarity, and professionalism. 2. Colour Scheme: - There are no specific colours as such but i will tell playform details to see reference colours or branding guidelines, which gives you flexibility. However, the colours must resonate with a corporate audience and convey a sense of trustworthiness and authority. 3. Platform Compatibility: - The template must be fully compatible with the Brevo platform and should render correctly across different email clients. Key Skills and...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  HTML/CSS work 9 วัน left

  Hi Hamza K., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...developer with deep expertise in HTML, CSS, and JavaScript to collaborate on the creation of the website for "GRAU" magazine ([]()). This project aims to launch the magazine's second edition in August, focusing particularly on an optimized user experience for mobile, inspired by the design of the 032c website ([]()). **Project Objectives:** - To develop a website with an emphasis on responsive design, primarily focusing on the mobile experience, including advanced features such as a payment system and image galleries/carousels. - To work closely in designing and implementing complex layouts that showcase the magazine's visual and textual content. - To ensure the site's quality and performance

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  143 คำเสนอราคา
  Traditional, Responsive And StaticKundali Chart Creation in HTML. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an accomplished HTML developer with strong proficiency in Bootstrap to assist with the creation of a Static Kundali chart Only. Which This project is particularly interesting as it requires the application of development skills in an astrological context. Primary tasks include: - The creation of a Kundali chart reflecting a traditional Indian style. - Incorporating planetary positions in notable detail. - Each House Can Have Upto 8 Planets too with a Number in Every House. Successful candidates will have: - Excellent HTML and Bootstrap skills. - Strong attention to detail and accuracy. - Experience with astrology-related projects or a keen interest in astrology is a major plus. This project seeks to seamlessly blend tradition with tec...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Image to Fully-Responsive HTML Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer to convert an image into a fully responsive HTML file, with the primary intention of utilizing it for a website design. Responsibilities include: - Converting an image file into a responsive HTML format. - Ensuring compatibility across various device screen sizes, ranging from mobiles to desktops. Required Skills: - Expertise in HTML5 and CSS3 - Knowledge of JavaScript would be a plus - Proficiency in responsive web design - A keen eye for detail to keep layout identical to the provided image Please note, no specific features like animations, transitions, or overlays are required at this stage. The goal is simplicity and adaptability, focusing on design rather than interactivity. Potential candidates must provide examples of pre...

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา

  I'm seeking a dynamic developer to convert my Figma project into a responsive HTML page. This task needs to be completed as soon as possible. Essential for the page is a one-column layout, optimized for responsiveness across all devices - mobile phones, tablets, and desktop computers. Ideal Skills: - Proficiency in Figma - Extensive HTML/CSS knowledge - Experience in creating Responsive Web Design If you have a proven track record in such projects and can turn around swiftly, I'd love to hear from you. Anticipating your informed bids.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา

  Hi Rogelio Was wondering if you would be interested in a simple conversion job to take a PSD logo concept and recreate it as an AI outline file and then set up a simple one page logo style guide for it?

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Urgent : AI to HTML/CSS conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I have one landing page design( in AI) and want to convert that into pixel-perfect responsive HTML/CSS using bootstrap framework. Its small page(just 4 small sections) with image slider. and I need this get done today in next few hours. Let me know if you are interested?

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Swift Illustrator to PSD Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need this to be done asap, i have an Illustrator file with some layers and i need to be able to open it in PSD with all layers intact and which i can edit in PSD. I need you to assist me with that and i need this done ASAP within the next 30min or so would be perfect. - Proficiency with Adobe Illustrator and Photoshop - Experience in image conversion without loss of quality - Detail-oriented to maintain layers during conversion Bid only if you can do the work now.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Urgent Custom HTML & UI Design For PEER 2 PEER Messaging Service 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...proficient developer who can take on the role of creating a custom HTML and user interface design for a SAAS-targeted website. I have a couple of specifications that I believe would be optimal for this project: • A keen understanding of HTML, CSS, and relevant web design software. • Proven understanding of graphic design fundamentals • Familiarity with SEO principles • Excellent interpersonal and communication skills • Ability to multi-task, prioritize, and manage time effectively • Deep understanding of the target market - SAAS. • Ability to deliver the final product ASAP. Please, apply only if you believe that you're the right fit for this project. A portfolio of similar projects is highly recommendable. I look fo...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  96 คำเสนอราคา
  Create a blog page -- DESIGN ONLY 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, We need a new blog page design for our website. Delivery: x1 .PSD file

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Create a Crypto-Gambling Website (MERN stack) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...am looking for a skilled developer to create a fully tested and secure website (frontend, backend + admin panel) with no bugs or issues using the MERN Stack. The key features of the front end design include a responsive design, user-friendly navigation, and custom animations. For the backend it would be clean, and fast high quality code with comments and good organisation and readability. The ideal candidate will have experience working with tight deadlines, provide constant high quality updates and be able to deliver quality work within a short timeframe. Tech: Front-end Framework: React.js with + Typescript Styling: Tailwind CSS Back-end Framework: Node.js with Database: MongoDB Goal: Build a cryptocurrency gambling website from PSD + Figma designs and requ...

  $1876 (Avg Bid)
  $1876 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I am in need of an experienced developer with a strong skill set in HTML/CSS/JS and Generative AI to help me fine-tune a specific template I have. Your task will involve adjusting the template's layout, colors, and fonts to meet my specific requirements. Key Responsibilities: - Customize template's layout to fit my vision - Alter template's color scheme to complement the branding - Adjust font styles and sizes for overall aesthetic and readability improvements Additionally, the freelancer sought should have a discernible knowledge in Generative AI, specifically ChatGPT-4, as a part of the project will involve generating website text content. Essential Skills and Experience: - Extensive experience with HTML/CSS/JS - Proven work ...

  $150 (Avg Bid)

  I require a talented graphics designer with an eye for modern styles to craft a logo for my boxing management company, "Boxing VIP". Design Requirements: - The style should be bold and modern. - The primary color should be red with black and gray as secondary colors. Also, I will appreciate a separate version in black and white and another in the reverse (white and black) for versatility. - The design must look sleek and clean, reflecting a corporate image appropriate for a web-based startup. - There will be no need for any specific boxing symbols, such as gloves or a ring. Deliverables: - All design files in high-resolution jpg, png, psd formats. Timelines: - This project has a fast turnaround time. I would like the logo designed and delivered within the next...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Signature-enabled HTML Form to PDF 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a developer to create a small HTML form for me. This form will have fields for first name, last name, and equipment number. It will also require fields for pre-inspection status (options being 'Acceptable', 'Failed' or 'Not Applicable') and project number/location. A unique aspect of this form is a box for a digital signature. Key requirements for the project are: 1. Data Capture: You’ll be responsible for ensuring that all provided fields (First name, Last name, Equipment number, pre-inspection status, project number/location) are effectively implemented on the HTML form. The signature box must be functional and the user's input should be captured properly. 2. Data Storage: Upon submission of the form, al...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  118 คำเสนอราคา
  Engaging WordPress website Creation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...informative website to my business i need 4 pages . I already have a domain and hosting setup, all I need now is your expertise. i need psd mock up first then server . Key Requirements: - WordPress Design: As I have no specific theme in mind, I’m seeking creative freelancers who can suggest a suitable layout for an informative blog. - Content Integration: The website should attractively display blog posts as well as facilitate easy updates. - Feedback & Revisions: I would value your continued input - your role doesn’t end with design alone. Ideal Experience and Skills: - Proven experience with WordPress design and development - Excellent communication skills for feedback implementation - Knowledge and experience with modern blog aesthetics and fun...

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา
  HTML to WordPress Theme Conversion 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled developer to convert a selected HTML template into a responsive WordPress theme. The project involves a straightforward conversion with no extra aesthetic or functional alterations required. Key requirements: - Experience in HTML to WordPress theme conversions - Know-how to optimize the theme for all device sizes - Understanding of coding best practices This is a straightforward project but requires attention to detail to ensure seamless, error-free theme conversion. Proven experience in similar projects is a must.

  $110 (Avg Bid)
  $110 การประมูลเฉลี่ย
  248 คำเสนอราคา

  I am seeking a talented graphic designer to create a modern logo for Company Name 1 that embodies elegance and simplicity with a touch of contemporary design. The logo should be unique, easily recognizable, and effectively communicate our brand identity through the use of pastel tones, aligning with our preference for a soft and inviting color scheme. **Key Requirements:** - Design a modern logo reflecting our brand's essence. - Utilize a pastel color palette to match our specified tones. - Deliver the final logo in various formats (e.g., AI, PSD, JPEG, PNG) for different uses. - Provide at least 3 initial concepts before finalizing the design. **Ideal Skills and Experience:** - Strong portfolio showcasing expertise in modern logo design. - Proficiency in grap...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  ...web developer with extensive knowledge in WebGL development using Playcanvas and React.js. The purpose of the project is to create a captivating virtual reality experience. This requires impressive skills in real-time 3D rendering and designing interactive user interfaces. Also, you should be able to integrate with APIs. Key Features: - Real-time 3D rendering - Interactive user interface - API Integration The project needs to be completed as soon as possible, so I'll prioritize freelancers who can deliver under a tight schedule without compromising quality. Ideal skills and Experience: - Proficient in WebGL - Expertise in Playcanvas and ReactJS, HTML Canvas, Typescript, and ElectronJS,Google Tag Manager - Strong background in virtual ...

  $1393 (Avg Bid)
  $1393 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Sto cercando un esperto di HTML per sviluppare un DEM per me. I requisiti includono: - La creazione di un DEM interattivo con contenuti visivi. - Serviranno immagini per il mio DEM. Alcune di queste immagini verranno fornite da me, ma avrò bisogno anche del tuo aiuto per crearne alcune da zero. - Desidero uno stile di design moderno per le mie immagini. Idealmente, stai cercando qualcuno con una solida esperienza nella creazione di DEM, oltre a competenze in HTML. Devi avere anche un buon occhio per il design, soprattutto per uno stile moderno. Familiarità con vari formati di file, tra cui gif, jpg e png, è un must. Ti preghiamo di inviare proposte con esempi di lavori simili che hai completato.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Needs to hire 10 Freelancers Job Description: We are seeking a talented Full Stack Developer with advanced skills in front-end (HTML5, CSS3 / Bootstrap) and back-end (PHP, JavaScript, AJAX...) technologies for WordPress integration. The ideal candidate will be responsible for developing custom code for an online shop or website presentation, with the ability to develop code from scratch based on designs from Photoshop (PSD) or Figma, ensuring high performance and responsiveness across all devices. Key Responsibilities: Develop, and implement front-end architecture to support user interface concepts. Integrate front-end designs with back-end systems, databases, and APIs. Customize and integrate WordPress themes and plugins to meet project specifications...

  $46 / hr (Avg Bid)
  $46 / hr การประมูลเฉลี่ย
  174 คำเสนอราคา

  ...freelancer who can create multiple (6 or more) HTML web pages for an assignment, incorporating various HTML elements for me. Your tasks will include: - Building HTML pages that include forms, tables, and images. - Utilizing text and image content that will be provided by me. - Ensuring the layout and design are responsive and well-organized. Ideally, you should have: - Strong experience with HTML, specifically in creating forms, tables, and handling images. - A keen eye for detail to ensure all elements are correctly implemented. - An understanding of modern web standards and best practices. Your ability to deliver in a timely manner and communicate effectively will be key to the success of this project. Gifted education in Malays...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  WordPress integration 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Needs to hire 10 Freelancers Job Description: We are seeking a talented Full Stack Developer with advanced skills in front-end (HTML5, CSS3 / Bootstrap) and back-end (PHP, JavaScript, AJAX...) technologies for WordPress integration. The ideal candidate will be responsible for developing custom code for an online shop or website presentation, with the ability to develop code from scratch based on designs from Photoshop (PSD) or Figma, ensuring high performance and responsiveness across all devices. Key Responsibilities: Develop, and implement front-end architecture to support user interface concepts. Integrate front-end designs with back-end systems, databases, and APIs. Customize and integrate WordPress themes and plugins to meet project specifications...

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  188 คำเสนอราคา

  I'm in need of a redesign for an existing Figma file in which the layout will be modified, including the rearrangement of some sections and the addition of three new sections. ## Layout changes: - The layout needs to be re-done based on figma designs we provide. mostly minor alternation work

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  75 คำเสนอราคา
  Template html 7 วัน left

  Ken, I have another template type html page for you to make it is two different html pages. If you agree i can send you the details Tks Roy

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm searching for a seasoned HTML developer that can handle a task of creating a html document that will be updated from info of an existing html form. The task involves purely HTML coding with basic level complexity. Ideal Skills Required: - Strong understanding of basic HTML. - Demonstrated ability in creating documentd using HTML. - Attention to detail to ensure potential errors are minimized. Place your bid and let’s get started.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I'm currently having some troubles with my HTML site hosted on Bluehost. The site is not loading as it should: pictures are missing and the overall styling is off. Key tasks include: - Investigation why images and styles are not loading correctly - Check and fix file paths, as the site was recently moved from one server to another and I'm not sure if this has been done properly - Any additional changes or fixes required to restore site functionality The freelancer taking this project should have: - Proven experience in HTML and website troubleshooting - Experience with Bluehost file management and server migrations - Attention to detail to identify potential disruptions in file paths or code - Ability to work efficiently and res...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  ...Integration Photos Objective: To digitally integrate the JOOGA sauna into high-end urban North American settings (such as city rooftops and city backyards) to highlight its suitability for spaces with limited area. The final images should convey the sauna's luxury, compactness, and functionality in an urban environment, appealing to customers who value wellness without compromising on space. Please use real photos for the background and do not use ai as we need this to be photo realistic. The dimensions of this sauna are 68 ¾” L x 50 ¾” W x 81” H so please size this correctly Target Audience: Urban dwellers living in apartments or homes with limited outdoor space, who appreciate luxury wellness products and are lookin...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  Project Deadline: Within 1 Day Project Type: Figma to HTML: Bootstrap Number of Pages: 1 Responsive: Yes Budget: $125 Project Overview: We have a desktop & mobile landing page that has been designed for us on Figma. We would like it to look & feel exactly like the Figma design. You will also need to integrate two API endpoints to show weather & local time data on the page, plus map api response to show the correct custom weather icons. All custom css classes will require a specific prefix i.e .example-name APIs: Open Weather: World Time: 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  98 คำเสนอราคา

  I'm looking for a proficient web developer with strong knowledge in HTML and understanding of web interaction design to create a solution for automatically opening multiple links in new tabs with a single click, without triggering pop-up blockers. Key requirements: * The mechanism is required to open all links in new tabs with a single click, without user interaction for each individual link. * The original tab in the browser must not close or redirect to another page. It needs to stay open as is. * The sequence of opening tabs doesn't need to follow any specific order. Ideal candidate: You should have proven experience in HTML coding and a good understanding of manipulating browser interactions. Previous exposure to a s...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา

  I want a custom html script that when you click on a button on my website it uploads the file to my google drive I will provide the website project with a button that has an ID on that must be used This is a link to the code documentation that I need to use You must not use zapier or other similar websites to make this work

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  ...a skilled HTML/CSS/JavaScript developer to create a custom section for our website. The task involves replicating a specific section from another website using HTML, CSS, and JavaScript. We require the custom code to be provided with fully functional CSS and JavaScript. Responsibilities: Replicate the design and functionality of a specific section from a reference website. Write clean and efficient HTML, CSS, and JavaScript code. Ensure that the custom section is responsive and compatible across different browsers and devices. Requirements: Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript. Experience with creating custom website sections and components. Ability to work independently and deliver high-quality code within the specified timeline. ...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา