ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 psd to html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ บริษัทมีงานให้ต่อเนื่อง ขอผู้ที่สามารถเดินทางเข้ามาคุยรายละเอียดที่ Office ได้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง ประมาณ 2 ชั่วโมง ในวันทำการจันทร์ - ศุกร์ (สามารถเลือกช่วงเวลาเข้ามาคุยได้ตั้งแต่ 10:00 ถึง 21:00) ที่อยู่ Office : ติดถนนใหญ่ รามคำแหง 109, หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  เขียนแอพแอดดรอย หมดเขตแล้ว left

  ผมอยากให้คุณเขียนแอพนี้ บนdata base ของฉัน และ host ของฉัน เมื่อคุณเขียนเสร็จแล้วสามารถส่ง Source code ทั้งหมดมาให้เราพัฒนาต่อได้ ฉันมี design (psd) เกือบครบให้คุณ และ VDO การทำงานของแอพนี้ ที่สำคัญ -สามารถเพิ่มร้าน และเมนูเองได้ทีหลัง การทำงานตามข้อมูลที่แนบให้

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  สร้าง Website หมดเขตแล้ว left

  สร้าง Website ใหม่ หรือเปลี่ยน ไฟล์ psd เป็น css/html สร้างระบบตามความต้องการของลูกค้า

  $895 (Avg Bid)
  $895 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  ออกแบบใบปลิว หมดเขตแล้ว left

  AI,PSD,HTML (Illastrator,Photoshop,DreamweverMXHTML) – ออกแบบป้าย – ไดคัตงาน – รีทัชภาพ – โบชัวร์ -สแตนดี้ – นามบัตร – การ์ด – ถ่ายรูป -ไดคัต -รีทัช -ลิฟเล็ต -โบว์ชัวร์ -Ad -ฯลฯ

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  รับตัด CSS แปลง PSD เป็นโครงสร้าง Website ดูผลงานได้ที่ Portfolio

  $276 (Avg Bid)
  $276 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  HTML Expert Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Remove Unwanted things and add 3 Buttons, Email US, save and print button. at the bottom of Email form.

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Need HTML expert 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a skilled HTML expert to create an email template suitable for newsletter distribution. The primary purpose of this template is to deliver our newsletters effectively and efficiently to our subscribers. Key requirements include: - Creation of a user-friendly and visually appealing HTML email template that is optimized for newsletter distribution - Ensuring that the template is responsive and compatible with all major email clients Ideal candidates should have a deep understanding of HTML, particularly in the context of email template creation. Experience in designing and developing HTML email templates for newsletter distribution is highly preferred. The ability to ensure compatibility with all major email clients is...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Website design need mockup in pdf of Image 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website and i want to revamp with new color scheme and design, Initially i dont need psd, pdf is fine to just get approve design and then we can . Scope of work is only need 2-3 options of homepage , i will provide all content and some reference websites.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  HTML Design Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone to design HTML layouts and fill with content, logos, and images for a few landing pages. This is a very easy task and pays $10 per each landing page you do. We need a few done. If you do well with this assignment we will keep you on board to fill more content into our site. We are a theme park ticket company that sells many products for different theme parks. We will need YOU to create a landing page for each theme park that we sell products for You will login to our website backend and go to the page creator and design the page layout and insert the content. All images can be grabbed from the theme park websites, and you will create the paragraphs and all words for the page. you will need to describe to our site vis...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled designer to update a webflow website with correct resolution logo that is compatible for both web and mobile version. This is a contest due to the fact that I need this to be done 100% correctly. No room, for error or mistake. Please review the pdf document for project description and files. You can submit by inspecting website and replacing template logo with the one you created. Submit screenshot. Looking if you have capability to deliver quality work. Attached is a PDF with project requirements and psd photoshop files. Looking to award ASAP - within 2-4 hours.

  $150 (Avg Bid)
  Rapid HTML Email Photo Hosting Change 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking a professional who can help me update the image hosting location of some HTML email photos. Key Project Details: - The task involves changing the hosting location of the images in my HTML emails. - The work is time-sensitive - I need this completed within 24 hours. Requirements: - Proficient in HTML and web hosting. - Familiar with image hosting and management. - Capable of executing tasks promptly and efficiently. - Experience with FTP and control panels is a plus. The successful candidate will be able to streamline this process for me, ensuring a smooth transition of the image hosting from the old to the new site.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  Single Page Web Design & HTML Conversion 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web designer to create a single page website and convert it to a responsive HTML. I'll provide the content; you focus on the design and functionality. - The final design should be in a design file along with a fully responsive HTML version. - The HTML should be pixel-perfect to the design. - The page should be designed to be attractive and easy to navigate.

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  I am looking for a skilled freelancer to create a low-fidelity wireframe for a website landing page. I will provide you with an image template of the landing page design, and your task will be to translate this into a wireframe format. Wireframe Creation: - Develop a low-fidelity wireframe based on the provided image template. - Ensure the wireframe captures the layout, structure, and key elements of the landing page. - Preferably PSD or Figma designs.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  PSD Car sitting image to a 8 seconds video Having a image in PSD, where 2 person are sitting, need it like a video ( I believe simply you can do creating multiple frames and converting it into a video? )

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm looking to enhance user experience by converting an existing HTML page into a Salesforce Lightning Web Component (LWC). The LWC should be fully responsive for both desktop and mobile use. Key deliverables include: - Conversion of the HTML page to a LWC component - Full responsiveness for mobile and desktop view Ideal skills for this job include: - Proficiency in Salesforce Lightning Web Components - Strong experience developing responsive web applications Your assistance in this project would be greatly appreciated.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  POSTER DESIGN -- 2 8 วัน left

  This is what you will receive from me. 1 - A sports poster design, for a basketball player. • The poster includes professional editing of 2 of the player's photographs. I will make any changes you need or want until you are satisfied with my design work. Finally, I will send you the project files in any format you need (PDF, PSD, JPEG, PNG).

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Logo Recreation in .AI 5 วัน left

  I have a logo designed in .PSD and I just need it recreated in .AI please. Key Project Details: - Recreating the logo: The logo is already designed in PSD format, and the design is final. The task is to replicate the same design in Adobe Illustrator, including all the shapes, colors, and curves. Ideal Freelancer: - Proficient in Adobe Illustrator: The freelancer should have a strong understanding of Adobe Illustrator and be able to recreate a design with precision. - Quick Turnaround: Given the urgent nature of the project, the ideal freelancer should be able to complete the task promptly without compromising on the quality of work.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Trophy icon Unique Font & Color Design for D'LON Brand 13 วัน left

  I am seeking a skilled designer to create a unique font and color scheme for my brand, D'LON (TM) will be used with my existing logo. The design must convey the essence of elegance, premiumness, elite, faithfulness, and confidence. The chosen colors should primarily be blue. Work will be completed only after receiving files in all format like cdr, jpg, png, pdf, transparent format, vector, psd, svg. STRICKTLY NOT LOOKING FOR AI GENERATED LOGOs/FONT/STYLE Our Industry : Electrical Industry PARENT COMPANY LOGO & NAME IS ATTACHED FOR REFERENCE OF COLOR THEME & FONT TIPS : PLS USE apostrophe comma ( ' ) , in such a way that it resembles with alphabet 'E' such as D'lon looks like DELON but technically it should be D'LON, or use ( ' )...

  $11 (Avg Bid)
  การันตี
  Figma to HTML Expert Needed for SEO Optimized Pages 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a skilled developer who can convert my Figma design into SEO-optimized HTML pages. Key Requirements: - Expertise in Figma to HTML conversion - Strong understanding of SEO optimization - Ability to deliver results quickly Your Responsibilities: - Converting the Figma design accurately into HTML - Ensuring the HTML output is fully optimized to boost SEO rankings Ideal Candidate: - Proven experience in Figma to HTML conversion - Available to start immediately and deliver results rapidly. => 3 pages -> Please share your relevant experience in your application.

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I need the body of the following WordPress page to be converted into a standalone HTML page: I can copy the HTML code from the page source, however it loses the layout, so need this fixed, should be a simple project for someone skilled with HTML. Key Points: -Only the body of the page needs to be converted. The header and footer are not needed as I will be using the HTML code within WordPress and the header and footer are automatically added when I create a page. -To confirm, everything from 'Regular Domestic House Cleaning in REPLACE' down to 'Regular House Cleaning Service in REPLACE & Surrounding Areas' needs to be converted to HTML. -Where it says 'MAP' towards the bottom...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Informational Website Design from HTML 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my basic HTML files into engaging, fully functional informational websites. Here's an overview of the project: - The HTML files I have are the foundation of the websites. Your primary task is to enhance their design, ensuring a visually appealing and user-friendly layout. - For each website, I'm looking for a structure of 5-10 pages. These pages should be cohesive, informative, and easy to navigate. - The websites do not require e-commerce features such as shopping carts or payment gateways. However, you'll need to incorporate product listings, as well as other informational content. Skills/Experience needed: - Proficiency in web design, with a strong understanding of user experience principles. - Experience in transforming HTML...

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  237 คำเสนอราคา
  html, css page design 4 วัน left

  dear developer, i want to design few pages for my website. i will pay per page. The pages are simple, and the user backoffice page, is just the design part. not functional, i will merge it with Laravel.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Trophy icon Improve my Yearly Progress Bar Graphic 2 วัน left

  ...Looking only for subtle changes in order to find something that better fits our brand, and make it the best it can be. Extremely minimal changes to the progress bar design are okay in order to meet your own aesthetic preference, but please do not stray too far from the examples. Key requirements: 1.) Must have four seasons in the background 2.) Must include a sunrise (the goal is to convey positive, uplifting energy) 3.) Progress bar must be large, centered in the graphic, and have months displayed underneath it with the current month (July) highlighted. The months must be the same width as the progress bar. 4.) Must include "TIMELINK" logo, preferably at the bottom, center 5.) Editable file with separate layers must be included at handover, pref...

  $250 (Avg Bid)
  NDA
  Sitio web JS, CSS, Html 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito replicar un sitio web y cambiarle el diseño. Este sitio está desarrollado con Javascript, HTML y CSS. Ajax para llamadas a API.

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  117 คำเสนอราคา
  Trophy icon HTML Email Blast for Product Promotion 15 ชั่วโมง left

  ...com/drive/folders/1rM8Gzmy3bgvCzNwyjkP3etZlyAqbcEn2?usp=sharing I need a clean and attractive HTML email blast developed to promote a specific product from our brand. The email will contain a flyer and an instructional video. Key requirements: - The email should be designed in a single, two, or three-column format. - The primary goal is to drive traffic and generate interest in the product. - The design should incorporate our brand's color scheme. Ideal Skills: - Proficient in HTML coding specifically for email blasts - Strong grasp of design principles - Experience in creating engaging email content - Familiarity with incorporating multimedia like videos into emails Please share your previous experience in developing HTML email blasts, par...

  $100 (Avg Bid)
  การันตี

  ...designer to create A+ content for our new Amazon and Walmart product pages. We need approximately 10 banners designed to meet the specifications of both Amazon and Walmart. The content should effectively represent our manufacturer and brand image. Requirements: Design 10 Banners: Develop approximately 10 banners for use on Amazon and Walmart product pages. A+ Content Standards: Ensure all designs comply with Amazon and Walmart’s A+ content guidelines. Brand Representation: Incorporate our manufacturer and brand image into the designs. Format & Specifications: Adhere to the format and size requirements specified by Amazon and Walmart. Deliverables: Banner Designs: 10 high-quality banner designs in the required formats. Original Files: Provide the origina...

  $245 (Avg Bid)
  $245 การประมูลเฉลี่ย
  115 คำเสนอราคา

  I have a PSD template that I'd like to convert into HTML and text format suitable for bulk email sending on platforms like Outlook and Gmail. Key Deliverables: - The email template should be responsive on all devices. - It should be easily customizable so that I can change the content areas and reuse it whenever needed. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in converting PSD files to HTML - Expertise in creating email templates for bulk email sending - Understanding of responsive email design principles - Experience with Outlook and Gmail is a plus Deadline: I have a specific deadline for this project, so timely delivery is crucial. Please provide examples of your past work in email template design and let me know your experience w...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  Corporate logo design for business card 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Corporate logo and business card design - 1~2 times of major feedback for concept until I confirm - 2~3 times of minor corrections in my expectation. - less than 7 days to finish the project Requirements : Should design a logo itself and the both side for business card to be printed I prefer ai (adobe illustrator) artwork, therefore the result of work should include both *.ai and *.psd files. Criteria : 1) Portfolio of previous logo design works 2) Able to brief and communicate in english 3) Able to manage schedules (offer me timeline)

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  217 คำเสนอราคา

  I'm in need of an experienced web developer who can help me fix some errors on my single HTML page. Key Requirements: - Fix YouTube links display issue: The videos are not loading properly on the page. - Verify PayPal integration: There seems to be an issue with the PayPal verification that needs immediate attention. - Modernize the design: The page is in need of some graphical improvements to give it a more contemporary look. Your role will be to: - Identify and rectify the YouTube links display issue - Troubleshoot and resolve the PayPal verification problem - Implement design changes and enhancements to modernize the overall look and feel of the page Ideal Skills and Experience: - Proficient in HTML, CSS, and JavaScript - Prior experi...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  HTML Layout Issue Fixes 4 วัน left

  Hello, I am seeking an experienced web developer to address and resolve several bugs in my HTML project. The project has encountered issues affecting its layout, rendering, and functionality. Here’s a detailed overview of the requirements: Key Tasks: Bug Identification and Fixes Cross-Browser Compatibility The deadline for this project is only 1 hour. Thus, if you can't develop within 1 hours, please don't bid. And my total budget is 10$. Please review these requirements and let me know if you are available to tackle these issues promptly. Avoid using auto bid and AI. If you use it, I will report it to support team. When bidding, start with the string ‘I am not a robot.’ Looking forward to your response! Thanks.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  PSD to Wordpress - Onepager 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a small PSD Webdesign and need it in Wordpress with Divi Builder. Its just a Onepager and easy to realize. Its a Budget Cap of 90€ - questions for budget will result in a block

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  158 คำเสนอราคา

  ...creating HTML emails for marketing purposes. The email needs to be designed and coded to be compatible with major email clients. Requirements: - Develop an engaging, visually appealing email that is in line with modern marketing practices. - Ensure the email is compatible with major email clients to guarantee consistent display. - The email should be coded in HTML, ensuring it's lightweight and easy to load. - Include links to your past email marketing work in your application. Ideal Skills: - Proficiency in HTML and CSS for email. - Knowledge of responsive design to ensure the email adapts to various screen sizes. - Familiarity with major email clients and their specific requirements. - Previous experience in ...

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Jewelry Photo Editing in Photoshop 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a skilled Photoshop expert to clean up images of various jewelry items. The ideal candidate has experience in jewelry photo editing and can handle the following specific requirements: - Edit photos of necklaces, earrings, bracelets, rings, and chokers - Remove background from necklaces - Resize photos as needed. - Deliverable will be the image with background removed and also the psd file which can be edited for further requirements. - The final image will have a square size, 1200x1200 or more. - The sample images are attached herewith for giving rough idea of the work. - This will be recurring work and looking for someone with low budget and consistent performace. Please ensure that you have a keen eye for detail, as the final images must look professional and flawl...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ...tech company, and I'm looking for a skilled graphic designer to create a logo that embodies the essence of our brand. Target Audience: - Our technology products cater to both healthcare professionals and patients, so the logo should appeal to a broad audience. Logo Tone: - The logo needs to convey a sense of professionalism and trustworthiness. I want people to feel confident in our brand when they see the logo. Preferred Colors: - I have a preference for blue and white in the logo design. These colors should be used to enhance the professional and trustworthy feel of the brand. I'm looking for a designer who has experience in creating logos for technology or health-related companies. A portfolio that demonstrates an ability to...

  $17 (Avg Bid)
  การันตี
  Trophy icon Sleek (HTML) Email Design 6 วัน left

  ...redesign and create a sleek, modern HTML template for our daily "AI Algorithm Match" email. The current HTML code and design is provided in the attachments, we are looking for a completely redesigned and restructured template. WE DOT NOT WANT A REDESIGN OF COLOUR, DO NOT SUBMIT IF YOUR GOING TO KEEP THE SAME LAYOUT AND JUST CHANGE SOME COLOURS AS I WILL GIVE YOU 1 STAR WITH NO FEEDBACK. Key Elements: - Header with logo and company name - Daily match results field displaying the matched AI algorithm - All fields of existing template should be present, including large text area for summary. Requirements: - The design should be modern and sleek, in line with our company's branding. - The mining font size should be 14px. Skills & Experience: - P...

  $66 (Avg Bid)
  การันตี

  I need a skilled web developer to create a single page website that mimics the design in the attached image file. Here are the specifics: - Deadline: This project is urgent and must be completed within a day. - Responsive Design: The web page should be responsive, meaning it should adjust its layout to fit different screen sizes. This is crucial for the user experience across various devices. - Browser Compatibility: The final web page should be compatible with Google Chrome, Firefox, and Safari. This is essential for ensuring that the design is consistent and functional across different browsers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in HTML and CSS. - Experience in responsive web design. - Knowledge of browser compatibility and testing. Please provide a portf...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I'm in need of a developer to create only two simple pages of .html and .php. The pages will be designed with a light theme, ensuring a clean and professional look. The main functionality of the page will be a form that's capable of capturing user input and redirecting the output to another page. The ideal candidate for this project should have: - Proficient knowledge in HTML, PHP, and CSS to design and implement both pages. - Excellent attention to detail to ensure the theme and form's functionality meet the requirements accurately.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Photo Repair: Fingers & Resolution 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have two photos that need some professional touch-ups for a high-quality print. - The first photo re...two photos that need some professional touch-ups for a high-quality print. - The first photo requires the addition of fingertips to a hand. The damage to the fingers is minor, so it shouldn't be too challenging for an experienced photo editor. - The second photo needs repair to ensure it can print well at a higher resolution. Specifically, I'm looking to print this image clearly at 300dpi at 5" high. Color and lighting correction as well. have already done the cutout. File is in .psd format I need this done within 12 hours. Ideal skills and experience: - Proficient in Adobe Photoshop or equivalent - Experience with photo restorati...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา
  Indian Wedding Album Design in Photoshop 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Photoshop skills to design a traditional wedding album for me. I prefer a candidate from an Indian or South East Asian background as they are more likely to understand the cultural nuances and preferences that I am looking for. Key Requirements: - URGENT: The project is urgent and I need it completed by the end of the week. Do not place a bid if you cannot finish it by the end of the week (Sunday afternoon 21-07-2024 11:55AM) -I will provide sample pages and some PSD files so you do not have to start from scratch and can work faster. -All photos that go into the album are categorized and ordered, with their preferred relative size mentioned. Most images of Haldi and Mehendi days are done. I need someone to just work on the Baraat and Vidaai day imag...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Multi-Platform HTML Email Signature Development 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled developer to create a versatile and professional email signature. The signature should be compatible with a range of platforms and devices. Here's a more detailed breakdown of what I'm looking for: - Multi-Platform Compatibility: The email signature should function seamlessly on popular platforms such as Outlook, webmail services, iPhones, Android devices, and Apple products. - Design: I already have a specific design in mind for the signature. Your task will be to translate this design into a visually appealing, professional-looking email signature. - HTML Format: I believe the best way to achieve cross-platform compatibility is through an HTML-based signature. Therefore, it is essential that you have expertise i...

  $462 (Avg Bid)
  $462 การประมูลเฉลี่ย
  169 คำเสนอราคา
  Trophy icon Professional Logo Design for Job Board 3 วัน left

  ...department of a car dealership. Although I'm open to suggestions, the core theme that the logo should convey is professionalism. PLEASE DON’T JUST POST COLOR VARIATIONS OF YOUR DESIGN. Key Requirements: - Professionalism: The logo should exude a sense of professionalism, reliability, and trustworthiness. - Minimalistic/Modern Design: I prefer a clean and simple design that doesn't come across as overly complex. - Suitable for Web: The logo must be scalable and look great on a variety of digital platforms. Ideal Skills: - Graphic Design: Experience in creating logos that convey a professional image is essential. - Branding: Understanding of how design elements can impact a company's brand. File must be delivered in native ai, eps or psd format. The...

  $40 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm currently in need of a skilled web developer to help me transfer my existing HTML/CSS website to WordPress. Furthermore, I would like to integrate a contact form into the new WordPress site along with a fresh, custom design. Key Requirements: - Convert existing HTML/CSS website to WordPress - Integrate a contact form into the WordPress site - Design a new, bespoke layout for the WordPress site - Ensure the design is responsive and user-friendly across all devices Ideal Freelancer: - Proficient in HTML/CSS and WordPress development - Experience with contact form integration - Ability to create custom WordPress themes - Strong eye for design and UX - Prior experience in responsive web design If you think you fit the bill, I...

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Design Final Race Day 6 วัน left

  By accepting this quote, @Sburchall will receive all necessary materials included in this project. The project will have a 16 day guarantee for any changes requested by @Sburchall. Items to be provided include: logo, design, PSD file, font, and three banner options with different colors and models. If you do not accept, please feel free to discuss with me any questions you would like to include. Work time: Start: 07/17/2024 End: 07/19/2024 Guarantee until: 08/01/2024

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I require a proficient data entry specialist to assist with a one-time project that involves entering less than 100 data sets into Microsoft Excel. The tasks include copying and pasting, sorting and organizing, as well as validating and verifying the data. Ideal skills and experience: - Previous experience with data entry, particularly in Excel - High attention to detail to ensure accuracy in the data entered - Proficient in data sorting and organizing - Ability to validate and verify data effectively Please note that this is a one-time small project, and the successful candidate may be considered for future projects based on performance.

  $259 (Avg Bid)
  $259 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  Project Title: Fun, Colorful Packaging Design for Memorable Munchies 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a talented designer to create fun, colorful packaging designs for our Memorable Munchies brand. Our company, CannaAfrica, sells edible products infused with marijuana, and we need eye-catching packaging that emphasizes fun and vibrancy rather than the marijuana content. The packaging should appeal to a broad audience and ensure that the marijuana aspect is subtle and indicated only through small labels. Products to be Designed: Memorable Munchies Bear Bites 100mg Memorable Munchies Bear Bites 150mg Memorable Munchies Wish Bones 200mg Memorable Munchies Wish Bones 300mg Memorable Munchies Flying Saucers 250mg Memorable Munchies Rice Crispies Bubblegum 135mg Memorable Munchies Rice Crispies Coco Pops 135mg Memorable Munchies Rice Crispies Crèm...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา

  As a business, we're looking to get an html email signature designed and coded. This email signature will include our company logo, social media icons, and contact details - all optimised for Outlook. Ideal freelancers for this job are those who can: - Design and code html email signatures - Know how to incorporate logos, social media icons and contact details into the signature effectively - Have a strong understanding of the Outlook email client and its restrictions regarding html signatures In your proposal, we not only want to see your past work but also, a detailed plan of action on how you aim to generate our signature. We're looking forward to viewing your innovative ideas that can help our email interactions leave...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I need a Javascript and HTML developer to work on my project. I am looking for a skilled developer who can assist in designing website layouts, implementing interactivity and animations, and optimizing website performance. Your main role will be to bring a website to life and make it engaging and user-friendly. Key requirements include: - Proficiency in JavaScript, HTML, and CSS - Strong understanding of website layouts Please include your past work and experience in your application. Looking forward to reviewing your proposals.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I need my current website converted to WordPress Divi today. Important Details: - Need all existing content migrated to the new WordPress site, maintaining the same structure and design. - Specific requirement for a referral area - a simple, non-ecommerce functionality to be incorporated. Ideal Skills: - Proficiency in both HTML/CSS and WordPress/Divi - Experience with website migration and content transfer - Familiarity with developing custom WordPress functionality, particularly referral systems or similar - Ability to work quickly and efficiently on an urgent project.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  164 คำเสนอราคา