ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,000 psd2cms work albania งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Debug a bit racket program. Debug racket ค่ะสนใจติดต่อได้เลย

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Design for the New Logo brand " JOINFULL "'

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Ongoing work for Draw image to cartoon contest #2 หมดเขตแล้ว left

  ฉันมีงานต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโปรเจคของเราก่อนหน้านี้ 'Draw image to cartoon contest #2'

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  As discussed, I will proceed with the SEO work for the next month. I will do my best to get even better results. Thanks!!

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Book Cover Design'

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Problems with your work 9 วัน left

  I found problems with your work. When you change the XPT to 28 or 36 the controls overlap each other. Just to let you know that I trusted you and the moment I posted the review, you blocked me. So I will have to dispute the payment if you don't support your work. Hope you do.

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  More details: Is this project for business or personal use? Personal What information should successful freelancers include in their application? Detailed project proposals How soon do you need your project completed? Within a month

  $77 (Avg Bid)
  $77 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  looking freelancers for Data Entry work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for freelancers who can assist with data entry tasks. If you are interested please contact me

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  493 คำเสนอราคา

  I'm in need of a logo for my recruiting agency that focuses on work-from-home opportunities. The company name is Smith Initiative. The Tag Line is "Taking The Initiative" - **Color Palette**: The primary color for the logo should be blue, reflecting professionalism and trustworthiness. - **Style**: A minimalist design is preferred to resonate with our target audience of young professionals. - **Target Audience**: Our main demographic is young professionals aiming to find remote work opportunities that suit their career aspirations and lifestyle. The ideal candidate for this project should have experience in creating minimalist logos that convey trust and professionalism. Experience in designing for recruitment or career-based companies would be a bonus.

  $25 (Avg Bid)
  การันตี
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a part-time virtual assistant who can work remotely. There is no specific requirement for a skill level or qualifications, just a responsible and committed individual who can perform various administrative tasks from home. Key Responsibilities: - Handling general administrative tasks (e.g., data entry, scheduling appointments) - Managing emails and responding to queries - Assisting with basic research tasks - Other ad-hoc tasks as required You'll need: - A reliable internet connection - Proficient computer skills - Strong organizational and time management abilities - Excellent communication skills This role is ideal for someone looking to make extra income with a flexible part-time commitment.

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  105 คำเสนอราคา
  Wix Legend Required for part-time ongoing work 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...part-time, ongoing work, to assist in the management of our Wix website. Initial tasks are the redesign of the Home and About pages (design template provided) and, from there, assisting with any technical issues as they arise. Candidates need comprehensive front and back-end capabilities with extensive technical and trouble-shooting experience in all aspects of Wix/ wix-apps / editor /events / pricing plans etc. Initially the task is taking a Canva designed Home and About page and redesigning the current landing page. - Timeline: ASAP Ideal Freelancer: - Wix Legend status or higher - Proven experience in Wix website design, trouble-shooting and all aspects of Wix website management - Available for ongoing part-time work Please provide your bid considering ongoin...

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Consultancy work regarding SharePoint and Power Automate 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a consultant available for SharePoint and Power Automate. I am building a clients SharePoint -space, and I know how I want to do it. But I am not experienced in Power Automate, and need someone I can talk to every now and then for help. Demands: 1. Must be able to communicate well in English. Both written, and spoken. 2. Must accept to work with shared screen over Discord. You will see my screen, and I will tell you what I am trying to do - then you tell me how to do it. 3. Must be well versed in both SharePoint and Power Automate. 4. Yes, I want to learn how to do it in Power Automate. Not any aftermarket solutions like Zapper or similar.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Farm2Fork Branding Logo'

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for a part-time virtual assistant who can work remotely. There is no specific requirement for a skill level or qualifications, just a responsible and committed individual who can perform various administrative tasks from home. Key Responsibilities: - Handling general administrative tasks (e.g., data entry, scheduling appointments) - Managing emails and responding to queries - Assisting with basic research tasks - Other ad-hoc tasks as required You'll need: - A reliable internet connection - Proficient computer skills - Strong organizational and time management abilities - Excellent communication skills This role is ideal for someone looking to make extra income with a flexible part-time commitment.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  US based TikTok Content Creator for Work-from-Home Jobs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a US-based freelancer who has experience in creating organic content on TikTok. The goal is to create engaging, educational content that revolves around work-from-home job opportunities. Key Responsibilities: - Create and develop TikTok content centered around work-from-home job opportunities - Use your TikTok expertise to ensure the content is engaging and optimized for organic growth Ideal Skills and Experience: - Previous experience with content creation on TikTok - Strong understanding of the platform's algorithm and best practices for organic growth - Excellent communication skills Should be able to run US targeted tiktok posts.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ...I'm actively seeking a skilled software developer for freelance work. While exact tasks and expected outcomes are to be further discussed, the potential fields could cover a diverse range that includes but is not limited to mobile app development, web development, and custom software development. Key skills and experience required: - Proficiency in one or more programming languages - Capacity to troubleshoot and solve problems efficiently - Creativity in technical problem-solving - Prior experience in software development - Flexible and adaptable to change in project specifications Please note, the ability to keep up with project timelines and deliverables is exceptionally crucial. The specific type of software development work hasn't been chosen yet—I am...

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Logo Refresh'

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  New Junior Level, X code IOS, Swift , work Needed now 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a New Junior level X code, ios , swift coder for some easy works I need work at very LOW budget If you can work at low budget then contact us No Seniors

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  *** THIS IS A VERY SMALL PROJECT AND HENCE THE BUDGET IS FIXED INR 600/-*** ***DO-NOT BID IF YOU CAN'T COMPLETE THIS PROJECT IN THIS BUDGET**** ***A BIG NO TO 3RD PARTY AGENCIES*** ***ONLY NATIVE FREELANCERS ARE PREFERRED**** I need a professional proofreader for my personal documents writt...Formatting: - There are no specific formatting requirements for this project, so you'd have the freedom to concentrate solely on the linguistic elements. Ideal Candidate: - Native-level fluency in Spanish is crucial, as the content is personal and I want to maintain its authenticity and tone. - Extensive experience in proofreading, particularly with a keen eye for grammar and syntax. - Previous work with creative or personal writing would be beneficial. - Time-efficient and good a...

  $289 (Avg Bid)
  $289 การประมูลเฉลี่ย
  46 คำเสนอราคา

  We don't buy accounts, connects or verifications, we just need you to Set our company as your place of work - You need a high-quality filled-out LinkedIn account (one person per real account) - Have your real picture and more than 50 connections - Change your current employer to our client's company - add some industry-specific qualifications to your history Reply fast, I only have 4 open slots for people to do this right now but will be renting way more accounts in the future. The whole process would take around 20 minutes if your LinkedIn account is already verified.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a reliable, self-motivated individual to work remotely from their smartphone for 3-4 hours daily. This is a fantastic opportunity to work from anywhere, at times that suit you. Key Responsibilities: - Your primary focus will be leveraging your time effectively for completing tasks. - You will not need any particular skills as the work will not require them. This position would suit someone looking for a part-time role, with the flexibility to work at their convenience. I'm seeking a dependable, hardworking individual who's able to commit to 3-4 hours daily. Experience in similar roles is not necessary. Please bid only if you are confident in your ability to manage your time effectively and commit to the required hours.

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Global Work Permit Facilitation หมดเขตแล้ว left

  ...looking for professionals who can assist in obtaining work permits. - **Countries of Interest**: The primary focus is on securing jobs and work permits for applicants in Europe, USA, Canada, Australia, Japan, and the UAE. - **Applicant Types**: The service should cater to both individual applicants and corporations. - **Key Sectors**: The work permits are for a range of employment sectors including healthcare, technology, construction, agriculture, driving, plumbing, tailoring, cleaning, gardening, teaching, engineering, and medicine etc **Ideal Skills and Experience**: - Strong understanding of work permit regulations in the specified countries - Experience in dealing with various types of employment sectors - Prior success in obtaining work perm...

  $500 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $500 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Codeigniter 3 Developer - Minor fixing (3-4 hours work) 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Amend on the receipt generate only. Work with ftp.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  New Junior Freelancer / Xcode, Swift iOS App Work Needed NOW 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new Junior freelancer from Pakistan or India who has good knowledge of X code, Swift, IOS app I need some easy work at LOW Budget backend with PHP

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  $400 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  *** THIS IS A VERY SMALL PROJECT AND HENCE THE BUDGET IS FIXED INR 600/-*** ***DO-NOT BID IF YOU CAN'T COMPLETE THIS PROJECT IN THIS BUDGET**** ***A BIG NO TO 3RD PARTY AGENCIES*** ***ONLY NATIVE FREELANCERS ARE PREFERRED**** I need a professional proofreader for my personal documents writt...Formatting: - There are no specific formatting requirements for this project, so you'd have the freedom to concentrate solely on the linguistic elements. Ideal Candidate: - Native-level fluency in Spanish is crucial, as the content is personal and I want to maintain its authenticity and tone. - Extensive experience in proofreading, particularly with a keen eye for grammar and syntax. - Previous work with creative or personal writing would be beneficial. - Time-efficient and good a...

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Bright & Bold Minimalist Logo Design'

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Website Work -- 2 7 วัน left

  Thanks for the help.

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have ongoing work related to our previous project 'Modernize Bold & Vibrant Logo Design'

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Fluent Russian Assistant - Remote work - Portugal 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an efficient assistant, who is fluent in Russian. We are based in Portugal, but the work is remote. The role will involve: - Providing a range of administrative tasks including organizing my schedule, maintaining records, handling client cases, and performing other team-oriented tasks. - Offering exceptional customer service skills, as this role also necessitates direct client interaction. Ideal candidates are: - Fluent in the Russian language. Applicants don't necessarily need to be native speakers, but language competence should be at a fluent level. - Well-versed in using popular social media platforms for various administrative and customer-service tasks. Knowledge of the workings of different platforms, community trends, and user behaviors would be...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  We are an international company working in field of media and arts. For a new large-scale project we are looking for lo...field of media and arts. For a new large-scale project we are looking for local project assistants based in one of the following countries: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Kazakhstan, Moldova, Turkey, Ukraine Ideal candidates should: - speak local language and English - have experience in working with large groups of people - have exceptional communication and organizational skills - be able to work full time for 5-6 months starting in July 2024 This is remote work opportunity, we offer full training and ongoing support. Please contact us if interested, we are looking forward to speaking with you on a call to discuss all the details, sco...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...candidate should possess: Criteria for Subcontractors (1099) with Own Equipment 1. Experience and Quality: Look for individuals or small teams with substantial experience and a track record of high-quality work. Prioritize those who are not too large to ensure they can take on multiple projects on your behalf. 2. Profit Split Negotiation: Seek subcontractors who are open to a profit split arrangement, ideally 50/50 or 40/60 (in their favor), but negotiable based on their willingness to accept more projects. Clearly communicate the benefits of partnering with your company, including steady work and support with overhead costs. 3. Tech Savviness: Focus on owner-operator types who may be less tech-savvy but have hands-on experience and practical skills. Ensure that commun...

  $2000 (Avg Bid)
  $2000 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  New Junior level Freelancer / Xcode, Swift iOS App , Work Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new Junior freelancer from Pakistan or India who has good knowledge of X code, Swift, IOS app I need some easy work at LOW Budget

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Laravel - Change the table with sorting (1 hour work) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Table work And check login. Work with ftp only

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm seeking a Cybersecurity expert who's willing to offer an internship to educate me in the field of cybersecurity. Key Tasks and Responsibilities: - Training in Network security, Web application security and Data privacy - Guiding me through Vulnerability assessments, ...Cybersecurity expert who's willing to offer an internship to educate me in the field of cybersecurity. Key Tasks and Responsibilities: - Training in Network security, Web application security and Data privacy - Guiding me through Vulnerability assessments, Security policy development, and Incident response simulations I need a cyber security internship who can train me in cybersecurity and i will work as free 5 months and if i get the job i will give 2 months fully salary #cybersecurity # bl...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  New Junior Level Freelancer / Xcode, Swift iOS App Work Needed 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a new freelancer from Pakistan or India who has good knowledge of X code, Swift, IOS app I need some easy work at LOW Budget

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Flutter Developer - One page work 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Just create a static dashboard , hardcoded only In existing project with theme

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  6 Images photoshop work 5 วัน left

  Hello I can help you to complete the project asap It’s easy job for me I’m waiting for your response to discuss further Thanks…

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi, my name is Ohad, I'm from Israel, and I've been in the dropshipping field for over six months, and I want to recruit people who will be my virtual employees and who can work for me for $2 an hour at the moment and in the future maybe advance in positions and share in the profits as well. The work is very simple, I will give the person who fits an exact briefing on what he needs to do. Anyone interested send me a private message

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I am looking for a Shopify + Wordpress developer with specific expertise in custom theme develo...specific expertise in custom theme development. The ideal candidate will have experience in the US time zone and be available for full-time work. Specific requirements for this project include: - Custom theme development for Shopify and Wordpress - Familiarity with app development for Shopify & plugins for wordpress - Store setup and configuration Only individual freelancers please, no teams/agencies. In order to separate spammers from real candidates, if you agree with this statement please write it on top of your bid: "I am available to work in the US time zone and have X hours left available TODAY!" - where "X" is the amount of hours you have availa...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Contemporary or Modern 3D Lodge Building Design for ACP work 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a 3D expert to translate my lodge building plans and photos into a modern, contemporary 3D visualization. The key focus should be on the facade, roof, ACP, glazing glass, louvers, and other specified elements. Key Requirements: - 3D Modeling: Create a realistic, detailed 3D model of the lodge building with a contemporary aesthetic. - Material Selection: Utilize Aluminum Composite Panels (ACP), Glass, Louver, and other relevant materials to bring the design to life. - Design Aesthetics: The lodge building should embody a modern, contemporary feel. Ideal Skills: - Proficiency in 3D modeling software - Experience in architectural visualization - Knowledge of modern architectural trends - Attention to detail - Strong communication skills to ensure the final design meets th...

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา