ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  247,560 python extract text from html งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...GPS, IOT, ERP รับสมัคร Freelance ร่วมงานดังนี้ Backend Developer ที่มี Skill ดังนี้ - Golang - Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Speech to Text หมดเขตแล้ว left

  Implement pocketsphinx for Android application

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need some changes to an existing website, I just need you to implement a option using python ai.

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล
  Email scraping 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to build an email list of small local businesses in the uk such as restaurants, hairdressers etc, i need someone to extract email addresses from google, yell or bing for a cold email campaign.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Join Django Project Dev 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with skills in django, django rest framework, elasticsearch, python for most.... To join dev of a incredible project :)

  $1132 (Avg Bid)
  $1132 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  HTML PROGRAMMER 6 วัน left

  I need a html programmer to develop my website

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I am running a small business and need to know if somebody can help me to create a project using spark tool in python

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi, I need someone to extract/type the text from documents (PDF) and save into MS Word, including formatting. For the first phase, I would like around 8+15 pages done and depending on the results, we will have subsequent projects that can potentially be hundreds of pages. Thanks..Veronica

  $408 (Avg Bid)
  $408 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล

  hi I need someone to extract/type the text from documents (PDF) and save into MS Word, including formatting. We have Pdf Documents you have to Retype in MS Word . it is a daily pay task. kindly sincere freelancer bid for this project. Thanks

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Python,Coding - 6 วัน left

  Its a python and apache spark project.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Python,Coding 6 วัน left

  This needs to be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] related to python.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...will be a WebApp based interface for the user. The dashboard will pull data from a cloud hosted database (.csv) and will present information for the user. The data for the user will be compared to other user data and will need to go through various calculations (ranging from simple arithmetic calcs., to regressions, and more advanced predictive analytics)

  $1200 (Avg Bid)
  $1200 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hi..error with Social media login. when i am going to login or create a new aacount with Facebook and google showing Error in some devices, otherwise it is working well in many mobile phone. it is working well in Desktop and Iphone also

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  DataWarehousing Task (Python DataWarehousing) -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a resource to help us out in making scenes out of School Data Files we have and make json format (objects) with following information 1. Basic Institute Details 2. Programs Offering 3. Fees and Staff information 4. Other valuable insite that can be extracted out of these files. Files will be provided in PM (Private Message). If you have experience in working Open Data Files pro...

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  DataWarehousing Task (Python DataWarehousing) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for a resource to help us out in making scenes out of School Data Files we have and make json format (objects) with following information 1. Basic Institute Details 2. Programs Offering 3. Fees and Staff information 4. Other valuable insite that can be extracted out of these files. Files will be provided in PM (Private Message). If you have experience in working Open Data Files pro...

  $9 - $43
  $9 - $43
  0 การประมูล

  - 3 scripts for AWS. - Any language can be used but: Python or Go(golang) are preferred. - These scripts will run on Windows (Server 2016/2019 Windows 10) with Windows Task Scheduler. I will provide a fresh Windows Server for development and testing. The first Script is to create a new instance and also delete any currently "running" instances on

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  NSFW image detection 6 วัน left

  I need some changes to an existing website. I need you to built implement new features using python AI

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Have to interpret data from excel sheet and write a program to analyse the cost from the given historical data...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Graphic Design and HTML from Wireframes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to design website's screens and provide high resolution graphic design as well as HTML. we will integrate it with our back end. just need images and HTML for it. Budget is fixed. Deadline is 28th April

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Build a product in python 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to the following : 1) Extract product information from the website (product details, specs, prices, vendor etc) based on the inputs 2) Best Match the product with the input name 3) Display the info/ keep in db

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Work on ongoing website Project on HTml and CSS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a freelancer to work on an existing website that is static with two different Bootstrap versions are used due to sperate themes of the pages. In website, PHP syntax is used so same Header and Footer so to include on every different theme page used in the website. Task needs to be done (New fixes) 1.) Need to add new theme Pages that will be provided by me and slice header and Footer so to I...

  $66 (Avg Bid)
  $66 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Build a Application 6 วัน left

  1) Using API's from different sources the data needs to be pushed into the database 2) Create API's which will help users to extract the information 3) Create a API usage screen

  $393 (Avg Bid)
  $393 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  i have a site win python / html. there are some bugs i need to fix

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi, This is a personal project and I want to use test code eventually on an Arduino. This includes working code of the calculations in Python and some good maths skills would be ideal. 1. For a start I would prefer a standalone c++ GUI application that will take a given hex value and translate it into another hex value based on a static value. 2

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Convert a one page PSD to HTML 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need to build a one page scrolling website. I will provide the PSD. The website needs to be responsive and using best practices according to W3C web standards. This is a must.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  ...left pocket on chest, and again on the back. The design on the back can be different as to cover a larger area, for example, the text may go over the top (shoulder to shoulder) and the logo may cover the entire back. Text: "Captain Joe's King Island Check-Ups - 2019" Image/logo: "A basic wave, with a hand holding up two fingers underneath it (the

  $14 (Avg Bid)

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using Python.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Have to interpret data from excel sheet and write a program to analyse the cost from the given historical data

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need to edit text and remove some text and logo behind that text should remain same.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I want : - A technical document about current challenges in multi labeling the tweets.(recent works) - A novel approach to solve one or two of challenges The novel approach should be based on word2vec. Number of words: 1,000 Duration: 1 week

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Python web Scraper 6 วัน left

  ...loop through several websites based on a changing url and collect the data to put into a csv. Also I am wanting the code after the project is done, so this has to be done in python with bs4. The following website is the start of the sraping: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am wanting the date, team names

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Requires to build a model mimicking weather actions. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $380 (Avg Bid)
  $380 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Create Website Prototype in HTML: 4 pages in one week 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, we need an expert team to develop a custom HTML prototype of 4 pages: - Home Page - Feature Page - Leadership Page - Article Page This project is already discussed to be awarded. Thank you.

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  114 การประมูล

  hi, i have a python script i want to modify the way it is working... Will be waiting for bids.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  we need to build a admin system, we have axture prototype file about 50pages, but no sketh, no PSD, we need you design as admin lte 2.0 style. You need have some desig...but no sketh, no PSD, we need you design as admin lte 2.0 style. You need have some design experience, you need provide me a perfect design and code, and could fetchin data from ajax.

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Evaluation project -- PHP API integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...should be written in PHP7.2 and be able to extract automatically a documentation from your classes/functions . We value: Clean modern code structure Use of PSR-2 Use of OOP and DRY logic targeting into performance Use PHPdoc for commenting and referencing your code, also extract automatically a documentation from your classes/functions . Its important

  $182 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Newsletter HTML fix 6 วัน left

  I have an html newsletter that I send out to customers. The html was developed several years ago and modified a few times since. There are defects visible at the top of the newsletter as shown in the attached "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" image when viewed in Chrome. I need these defects resolved so that there are no visible defects in Chrome, Safari, Firefox, IE

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Delhi based Python Developer for On Site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Hands-on experience of JS (preferably Electron Js) Strong knowledge of Python and its libraries Good working experience on Linux and Mac OS Knowledge of creating binary files/executables from python scripts for linux and mac Should know the integration of ElectronJS with Python Strong knowledge of Linux commands Should know how to detect

  $932 (Avg Bid)
  $932 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...system that scrapes data from a website and lists it in Microsoft Excel. The website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The required information is category, manufacturer, product and DDM ready. Please refer to the attached image of how I want the data organised in Excel. I want the program built using Python, and supplied to me in

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Fix django and python code as per requirement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  should be familiar with django, python and csv's

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...Requirement detail is as follows: Input will be a web URL output should be data parsed from that page. I should be able to run it for multiple URLs in loop/parallel later. Details are as follows. I want to crawl a web page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and parse data points from the crawled page. Sample Page URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...Requirement detail is as follows: Input will be a web URL output should be data parsed from that page. I should be able to run it for multiple URLs in loop/parallel later. Details are as follows. I want to crawl a web page [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and parse data points from the crawled page. Sample Page URL: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Looking for high skilled python,mobile app developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello I have one back end code for mobile app and website. But several functions does not work now such as phone verify and push notification etc. It's ongoing project, i need to update several functions more. Do not bid India_Pak, Recommend European Developers and Full time developers. Thanks.

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  User Access Processing Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have some python scripts to process user access requests that interact with another application's REST API and it will perform some user access requests. i need you to develop some webpages using Flask where users enter their details and submits. Once user submit the request an email (with Approve and Decline) should be triggered to admin and when

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  orthography text improvement in English to improve my book. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a person who has knowledge to correct grammar and orthography text improvement in English to improve my book. I need that person to have experience working with a book publisher. please if you have not worked with book editorial, please do not write me for the project. Only for people who have worked with publishers reviewing books

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Image classification 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows using Python. Image recognition classifier with CNN, Keras, and Tensorflow backend. Existing script developed in Python on image classification requires fine tuning. Deliverables: - backend database - api fine tuning - image recognition improvement

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  i need to write a text for my website so that it will be amongst top ranking pages on googles search engine. in Norwegian.

  $1563 (Avg Bid)
  $1563 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Build a python application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  List of input and list of output, simple reading csv files for logics - timeline 5 hours

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Scrape airline websites 6 วัน left

  This should be done in Python or PHP. Input destinations (we will provide list), select random dates within next 12 months. Find the cheapest price in Economy/Business/First for the dates. Get alternative dates as well (if available by website). Only Round Trips. Save each 'deal' in S3 as one text file. Madatory info: - class of service -airline

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล