ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 qualtrics survey platform งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  callback in FreePBX หมดเขตแล้ว left

  หลังจากลูกค้าโทรเข้ามาเมื่อคุยเสร็จแล้วลูกค้ากดวางสาย หรือ พนักงานกดวางสาย อยากให้หลังจากนั้นประมาณ 20 นาทีให้โทรศัพท์กลับไปหาลูกค้าเพื่อประเมิณความพึงพอใจ โดยใช้ macro-survey เป็นเมนูที่จะโทรออกอัตโนมัติ

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Use this platform When user registered Generate QR Code Use QR Code to open the turnstile by connect to SDK (Files Attached) The QR Code will generate for each member differently. Can't send to other to open the turnstile.

  $784 (Avg Bid)
  $784 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Content created for online shopping platform หมดเขตแล้ว left

  เราเป็นบริษัทขายชุดชั้นในที่เปิดมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ขายออนไลน์อย่างจริงจัง อยากหาคนที่สามารถเขียน listing หรือ discription ที่ดึงดูดลูกค้าได้มาร่วมงาน หรือ คนที่สามรถช่วยให้เราพัฒนาในด่านการขายออนไลน์มากขึ้น ตอนนี้มีขายแค่ใน shopee ครับ

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  -ติดต่อประสานงานลูกค้าชาวไทย/ชาวต่างชาติ -รับ-ส่งอีเมล ออเดอร์สินค้า -ประมวลภาพรวมการตลาด marketing share profit -survey new product/customer จากกลุ่มต่างๆ -ทำรายงาน presentation ให้ลูกค้าที่มาติดต่อ -งานอื่นๆ แล้วแต่ลูกค้าจะขอมา

  $967 (Avg Bid)
  $967 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  -ติดต่อประสานงานลูกค้าชาวไทย/ชาวต่างชาติ -รับ-ส่งอีเมล ออเดอร์สินค้า -ประมวลภาพรวมการตลาด marketing share profit -survey new product/customer จากกลุ่มต่างๆ -ทำรายงาน presentation ให้ลูกค้าที่มาติดต่อ -งานอื่นๆ แล้วแต่ลูกค้าจะขอมา

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  บริษัท ไฮ เอ็นด์ มินเนี่ยน จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอสอบราคา จ้างupgrade application บน platform android ทั้งหมด 8 ตัว ดังนี้ bangkok pattaya samui phuket chiangmai ayuttaya khao yai krabi 1ในapp ดังกล่าว ดูได้ตาม link นี้ เนื้องานคือให้เพิ่มfeature 3 อย่าง 1เพิ่ม link button ไปยัง app "Google Translate" ในหน้า translate 2 เพิ่มวีดีโอ โดยมี first frame ของวีดีโอนั้นเป็น Thumbnail 3 จัดกลุ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ จากเดิมที่เป็นlistไม่เรียงลำดับ ให้กลายเป็นกลุ่ม (grouping) การอัพเกรดแบบที่ 2 และ 3 ดูตัวอย่างได้ที่ video ดูที่หมวด information icon มุมบนซ้ายของหน้าหลัก (อยู่ใน navigator tap อันที่สอง) groupiung

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented development team who can design a mobile application that enhances connectivity between users. The app needs to be compatible with both iOS and Android platforms. These are the specific features I'm looking for: -...compatible with both iOS and Android platforms. These are the specific features I'm looking for: - Chat messaging: The users should be able to interact with each other through an intuitive chat system. - User profiles: Users should have profiles where they can provide information about themselves. Proven experience in designing similar connectivity apps will be highly appreciated. Knowledge of cross-platform development is essential, and expertise in integrating chat features and crafting user profiles is key. Looking forward t...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Live Video Streaming WordPress Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking to create a WordPress-based video streaming website that primarily focuses various video content. I want it to look like just like the youtube website, but with a different name. In looks only, Only my videos will be hosted. Key Features: - Video Content: The platform will host my daily videos (Bunny stream) and embedded YouTube videos. The website should be able be mobile responsive. - Target Audience: The content is intended for the general public, so the design should be user-friendly and accessible to a wide range of viewers. Requirements: - WordPress Expertise: Proficiency in WordPress, particularly with video streaming capabilities, is a must. - Video Streaming Experience: Prior experience with live video streaming servers particularly Bunny Stream. - Us...

  $138 (Avg Bid)
  $138 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Cryptocurrency Exchange Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking to develop a platform that will allow users to deposit funds in one form of cryptocurrency and have it automatically converted to another within the system. The key features I'm looking for are: - Real-time exchange rates: It's essential for the platform to have live, accurate exchange rates to ensure users are getting the best deal. - User wallets for each cryptocurrency: Each user should have a secure wallet for each type of cryptocurrency they hold. - Secure transactions: Security is paramount. The platform must ensure that all transactions are safe and secure. I am open to considering your past work, experience, and detailed project proposals when selecting a freelancer for this project. I look forward to hearing from you.

  $665 (Avg Bid)
  $665 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Sure, here's a draft for your job description: --- Title: Cryptocurrency Platform Developer Description: We are seeking a talented and experienced developer to join our team and help build a cutting-edge cryptocurrency platform. As a Cryptocurrency Platform Developer, you will be responsible for designing, developing, and maintaining our platform, which allows users to seamlessly receive, convert, and manage various cryptocurrencies. Responsibilities: - Design and implement secure and scalable systems for handling cryptocurrency transactions. - Integrate with external networks and APIs to facilitate seamless fund transfers. - Develop algorithms for automatic currency conversion and deposit crediting. - Ensure compliance with relevant regulations and sec...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  E-commerce Platform for fabrics 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of an e-commerce website to sell a variety of physical products. Here are some specific requirements: - **Product Categories:** The website will need to accommodate more than 50 different product categories. It's crucial that the navigation is intuitive and allows for easy browsing through these categories. - **Payment Gateway:** The website should be integrated with Stripe and Zaina payment gateways for seamless and secure transactions. Experience with these payment systems is a must. The ideal candidate should have experience in developing and designing e-commerce platforms, particularly those with a large number of product categories. Proficiency with Stripe and Zaina payment gateways will be highly valued. Please include relevant examples of your previous work in y...

  $1039 (Avg Bid)
  $1039 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Multi-platform QA Engineer for Web/API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company focused on consistent high-quality output across all our projects, we are seeking a QA Engineer with extensive experience in both web and API testing. Requirements: - Must be proficient in testing on Windows desktop, iOS mobile and Android mobile platforms. - Estimated 100-500 test cases or scenarios to be covered. - The successful candidate should be ready to provide detailed documentation. This includes test cases complemented by a full explanation of the findings. Ideal Skills and Experience: - Solid experience with both web and API testing - Familiarity with Windows desktop, iOS and Android mobile platforms - Proven track record in delivering detailed test reports - Exceptional written communication skills Your role will contribute significantly towards enhancing the o...

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I'm in need of a skilled and experienced website developer who can build a cryptocurrency hosting website. The purpose of this website remains undefined, providing an opportunity for creative licence. However, you should keep potentials functions such as wallet services, mining solutions, and ICO hosting in mind. Please include the following in your application: • Your past experience, particularly in relation to cryptocurrency and website development. • A detailed project proposal, outlining your recommended approach for this project. This project will require extensive knowledge of cryptocurrencies, web development, and security measures associated with hosting digital assets.

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm in need of an very experienced and talented web app developer to create a cutting-edge Software as a Service (SaaS) platform. The primary goal of this project is to establish a robust, scalable solution for my business that manage the offer and distribution of financial products like Bonds among players in financial markets. Key functionalities: - User Management and Authentication: The webapp will be required to manage and authenticate user information from 3 different profile as well as to manage the new user onboarding process in some steps like the pre registration, e-mail confirmation and admin platform release and competition of registration.A seamless user experience is paramount. A figma will be provided to help illustrate this flow. - Dashboard: A dash...

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก
  $1500 - $3000
  48 คำเสนอราคา

  ...design and implement a unique cryptocurrency platform, where funds can be uploaded from another network such as a bank. The primary focus is to create a functional system that can effectively transfer these funds into autamix coins. Key Features: - Payment Integration: The platform should primarily support cryptocurrency transactions. - Interface Design: This was not specified. Therefore, a solution offering both mobile and desktop-oriented design would be ideal for accessibility. - Security Measures: I did not specify the security protocol to use, however, designers should integrate latest industry standards to ensure the protection of user data and transactions. Ideal skills and experiences: - Extensive experience in cryptocurrency platform development - Pr...

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled app developer who can create a product locator app for both Android and iOS platforms. This app should help users search and locate items within a store. Key requirements: - Development for both Android and iOS platforms. - Assistance with refining the design and layout of the app. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in cross-platform app development, specifically for Android and iOS. - Experience in creating location-based apps or product locator features. - Strong design skills to refine existing ideas and bring them to life in the app. If you're confident in your ability to develop a user-friendly and efficient product locator app, I'd love to hear from you.

  $801 (Avg Bid)
  $801 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Local Google Cloud Platform Setup Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...professional who can help me set up a local development environment using Google Cloud Platform (GCP) services such as Datastore and Cloud Functions. Here's what you'll need to do: - **Datastore Emulation**: The primary task will be to set up a local version of Google Datastore, allowing me to run and test the application locally. I need to be able to interact with this local Datastore using the same queries and transactions as I would on the real platform. - **Cloud Functions Integration**: You will also need to assist in integrating Cloud Functions so that the application can interact with them as part of the local setup. The ideal candidate should have: - Strong experience with Google Cloud Platform, particularly Datastore and Cloud Functions - Prove...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...application for both iOS and Android platforms. The app should incorporate key functionalities like: - User Authentication: To ensure that only registered users can access the system’s resources. - Property Listing: A feature to enable users to list their spare rooms or apartments for rent. - Booking and Reservations: An integrated system to allow users to book and reserve accommodations on the platform. - Messaging System: For seamless communication between hosts and guests. The ideal candidate should have experience in developing similar apps and knowledge of user interface and user experience design principles for both iOS and Android. Knowledge of the Flutter SDK would be a plus. An understanding of property booking systems and the e-commerce industry is also required...

  $368 (Avg Bid)
  $368 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I need a brochure created to promote and showcase our tech-enabled Artificial Intelligence platform. Please ensure the design is sophisticated and professional, with a tech enabled look as the target audience consists of the owners and shareholders of our company. Your experience in corporate communications and graphic design will be an asset for this project. I have all the info and verbiage needed. I need amazing photos and want it to look exciting for the company!

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  We're seeking a skilled UI/UX designer to contribute to our project, encompassing a mobile app, client web app, and admin web app. Our design vision is cheerful and high-spirited, featuring vibrant colors and engaging illustrations, while adhering to UI design patterns for consistency and usability. Requirements: - UI/UX design experience for mobile and web applications. - Ability to create cheerful, high-spirited designs with vibrant colors and engaging illustrations. - Proficiency in UI design patterns for consistency and usability. - Attention to detail and a user-centric approach to design. - Collaboration with the development team for feasibility and implementation. - Briefings will be conducted through online meetings. - Detailed project documents will be provided to the chosen...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...web developers for creation of an ingenious platform. This platform will be utilized to display varying content forms such as documentaries, music videos, and short films. Moreover, the site will act as a hub for connectivity among filmmakers while also promoting upcoming and already released films. The chief attributes to consider for this assignment are: * Applicants must provide earlier work samples, detailing their experience in similar project development. * A comprehensive project proposal will be preferred to exhibit your understanding and strategy for this task. This project is perfect for those with a knack for website development and film enthusiast, ideally someone who understands how to construct an enticing and interactive platform for showcasing tale...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer who can create a cross-platform application that's able to synchronize time across different devices. Key Requirements: - Cross-Platform Compatibility: The app should be designed to work seamlessly on both iOS and Android devices. - Time Synchronization: The primary function of the app should be to accurately synchronize time across all the devices it's installed on. The expected accuracy is 100ns - Offline Functionality: While the synchronization function should work offline, the initial setup will require an internet connection. Ideal Skills: - Proficient in app development for both iOS and Android platforms - Strong understanding of time synchronization techniques - Experience with developing offline-capable application...

  $287 (Avg Bid)
  $287 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Quotex Trading Platform API 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of ...Quotex trading platform. Specifically, I am looking for someone who has expertise in API development. The API should have the following features: - Real-time market data streaming - Trade execution - Account balance retrieval - Comprehensive error handling with detailed error messages - High-performance optimization for fast execution - API calls should be fast Ideal skills for this project include: - Deep understanding of Python - Experience in designing and developing APIs - Background in trading platforms or financial services - Strong problem-solving skills - Ability to optimize for high performance Your primary goal will be to produce a reliable, error-free, and fast API that can efficiently facilitate trades on both demo and real accounts within the Q...

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I'm in need of a comprehensive delivery app that can cater to various needs, including ride ordering, flight & hotel booking, on-demand services, food delivery, and parcel delivery. It should be available on iOS, Android, and as a web-based application. Key Features: - Order Tracking: Provide customers with real-time tracking of their orders and services. - Payment Integration: Seamless integration with different payment gateways for a smooth user experience. - Customer Reviews: Implement a system for customers to leave reviews and ratings. - Taxi/Tricycle/Bike Ride Ordering: Allow users to book rides as part of the service. - Flight Booking/Hotel Booking: Integrate flight and hotel booking features within the app. - On-Demand Services: Offer users the ability to request various ...

  $271 (Avg Bid)
  $271 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented UI/UX designer able to bring to life my app idea. The platform of choice is both iOS and Android, ensuring a seamless user experience across all platforms. - Required Skills: - Proven UI/UX design experience - Portfolio of design projects - Knowledge of wireframe tools - Up-to-date knowledge of design software - Experience in designing for both iOS and Android Specifics of the app's main functionality have yet to be determined, and I'm open to collaboration and idea-sharing on this. Deadline: The project needs to be completed ASAP. It's crucial for the applicant to have good time-management skills and to be able to work under pressure. Let's create something amazing together, quickly!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Short & Professional Online Platform Name 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a name for an online platform that is set to rival LinkedIn. The platform should be professional in tone, and the ideal name should: - Be an average of 5 letters - Easily and simple to remember for both blue and white collars - Cater to various ethnic regions -background in psychology to identify key factors is of added value To apply for this job, please include examples of your previous work and experiences with naming or branding. Your submission should be professional and provide evidence of your skills in this area. Please avoid overly creative or casual submissions, as I'm seeking a professional tone for the platform name.

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced digital marketer to manage and enhance the online presence of my business. Key responsibilities will include: - Social media management for Facebook and Instagram. - SEO implementation to increase site visibility and drive traffic. - Content creation and marketing customized for a B2C audience. The ideal candidate should have extensive experience in SEO, content creation, and social media management. Their work will play a pivotal role in reaching out to potential customers, so a strong understanding of effective B2C marketing strategies is a must. A proven record in maximizing online reach and engagement, particularly on Facebook & Instagram, would significantly increase your chance of success in this project. The aim is to create an impactfu...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I am in need of a dynamic website that can serve as an online tutoring platform. The website should cater to a wide range of students, from elementary to college level, and cover subjects across the educational spectrum including Math, Science, English, Social sciences, Humanities, and Engineering. Key Features: - User registration and login capability - Video conferencing for interactive sessions - Payment processing for seamless transactions - Material download for students to access learning resources - Online Assessment or Quiz functionality - Tutors registration for educators to join the platform - Course management tools for tutors to create, customize, and organize courses The ideal candidate for this project should have experience in developing comprehensive e-learn...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Survey Data Analysis Using PLS 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled data analyst who is proficient in statistical analysis, particularly in the Partial Least Square (PLS) and PCA method. The main goal of this project is to identify key patterns or trends in survey data. Key Requirements: - Proficiency in statistical analysis, specifically with the Partial Least Square (PLS) method - Experience in data cleaning to ensure the accuracy and reliability of the dataset - Expertise in Python for data analysis and visualization Deliverables: - A detailed written report on the identified patterns or trends in the survey data

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  This project is all about extracting insights from survey data. We're seeking to analyze complex relationships between variables. - Data analysis is based on Structural Equation Modelling, using AMOS software. - The provided data type is survey-intense; inside experience with large survey datasets will be a big plus. - Proficiency in AMOS is required; prior usage in a similar project context is ideal. - Objectives include finding connections between our data points and making them comprehensible. - An relevant academic or research background is a definite advantage. The end goal is to generate a transparent analysis that reveals hidden patterns and relationships. If you are a keen analyser with AMOS mastering, we would love to hear from you.

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Unity CPU Optimization for Multi-platform Game 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm working on an exciting WW2 IOS Mobile crowd game in Unity and need someone who can increase the number of 3D animated characters from 275 to 500 on the screen. This would have to be done while maintaining 45 FPS. The art style of the game is polygons. Apply if: -You have 2 solid examples of past game optimizations you can share in your application -You are an expert in Unity -You can work full time on this project during the next 1-3 weeks -You want to be part of something special

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Outbound Telecaller for Indian Market Research 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...interest in assisting us with a survey project. As part of our market research efforts, we are seeking to gather valuable insights from businesses operating in the domain of process control instruments, industrial automation distribution, dealerships, and system integration. We have compiled a list of 150 companies that fit our target criteria, and we require your expertise to conduct telephone surveys with the business owners or top management personnel of these organizations. The survey will consist of a maximum of 10 questions, covering both general information about the company and specific inquiries related to the service we intend to offer. To ensure the accuracy and reliability of the data collected, we request that you obtain call recordings for all survey...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned professional for data-entry tasks, specifically gathering information from various online platforms and organizing it into text documents. Ideal candidates will possess: - Experience working with online platforms - Excellent attention to detail in data extraction - Proficiency in using text documents - Highly efficient and accurate typing abilities Your role will involve sourcing relevant data online, competently handling the data, and delivering the final work in text document format. Understanding the essence of extracting the right data promptly and accuracy in transferring this data into the required format will be key to this role.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  123 คำเสนอราคา
  Client Re-engagement and Scheduling Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Name: Client Re-engagement and Scheduling Platform Project Description: The aim of this project is to develop a platform for re-engaging and scheduling appointments with previous customers using marketing techniques and AI technology. The platform will allow for the automated or manual entry of customer data from an existing database, facilitating direct and automated interaction across multiple communication channels such as WhatsApp, Telegram, email, and SMS. The objective is to schedule an appointment Key Features: Data Importation: Ability to load customer data automatically in batches or enter it manually. Communication Connectors: Utilize existing connectors and develop new ones to integrate channels like WhatsApp, Telegram, email, and Google C...

  $4729 (Avg Bid)
  NDA
  $4729 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I have attached our Mascot You need to use his face or full body to create meme with this face We need crypto Meme Designs with our mascot image Please submit meme image with our mascot only.

  $11 (Avg Bid)
  การันตี
  Multi-platform Coupon Trading Mobile App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require the development of a mobile app available on both iOS and Android platforms in flutter and PHP. The app is targeted at both consumers and retailers. For Consumers: - A primary function necessary for the consumer side of the app is the ability to purchase coupons. For Retailers: - A key functionality is to be able to list their coupons for sale. Notifications: - Notification contents are very less, explained every notification content and timings in the doc. Other Requirements: - Integration of a payment gateway to ensure smooth and secure transactions is essential. Admin side: - Admins should be able to get a glance of deals happening currently. Skills and Experience: freelancers should ideally have a deep understanding and experience in mobile app development across both...

  $584 (Avg Bid)
  $584 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  My primary focus is to develop a threading edge E-commerce website with a core functionality of connecting young adults. This site will not primarily be selling physical products. It is a vibrant space for interaction, meeting up, and collective activities. KEY RESPONSIBILITIES INCLUDE: * Developing a user-friendly interface that's engaging for young adults * Creating modes and avenues for users to connect, interact and socialize * Implementing a robust security system to protect users' information IDEAL SKILLS: * Advanced knowledge in E-commerce website development * Experience in creating socialization platforms * Proficient in User Experience (UX) and User Interface (UI) Design * Skilled in data protection and security protocols.

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Extensive AI Packagings Design Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking to build an AI Mockup Packaging Designer website that primarily creates unique, tailor-made package designs. The platform requirements include: - Offering a range of services from custom mockup design to existing packaging mockup editing, and AI mockup design consultations. - It should be built to enable extensive customization to create completely unique designs. - Give a PDF output of Designed Mockup - Have Price Plans - 1 Free Custom Mockup Design Ideal skills and experience for this project: - Expertise in AI and technical knowledge in design software. - Experience building complex designing platforms with an integrated AI system. - Strong UI/UX skills to make the site user-friendly. - Deep understanding of design principles and packaging trends.

  $239 - $251
  ปิดผนึก NDA
  $239 - $251
  7 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Language Learning Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a full stack developer with experience in JavaScript, particularly Node.js, and Vue.js 3, as well as HTML, CSS, and MySQL to work on a language learning platform. We'll also be utilizing for real-time data transfer. Overview: We are a startup in the language learning industry, working on a platform that connects students with one-on-one teachers. Our project is near completion, and we are seeking experienced and talented full-stack developers to help us with the final stages and polish of our platform. Responsibilities: Collaborate with the existing development team to finalize frontend components using Vue.js 3. Contribute to backend development using Node.js, ensuring seamless integration with the frontend. Work on database-related tasks...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled developer to create a robust stock market trading platform similar to PrimeXBT. The project should be completed within a month. and i want this platform with admin demo and user demo both frontend and backend Key features should include: - Real-time market data to provide immediate and up-to-date information. - Advanced charting tools to visualize the data effectively. In terms of trading instruments, the platform needs to support: - Stocks - Cryptocurrencies - Forex Ideal candidates for this project would have experience in trading platforms, algorithmic trading and financial markets, and a strong understanding of real-time data processing. Knowledge of cryptocurrencies is a plus.

  $512 (Avg Bid)
  $512 การประมูลเฉลี่ย
  85 คำเสนอราคา
  Chatbot for social media platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey guys, We have challenge managing customer conversations across our various platforms for our Hair salon: - Instagram - eBay Classifieds - Facebook - WhatsApp - Our website Conversation topics: Common Customer's questions: - Requesting advice on their hairstyle - Inquiring about the prices of hairstyles - Requesting appointments Information required from customers: Common question from us to customers - Hair length - Hair strand color - Whether the hair strand is provided by the customer or not Our objective is to automate interactions with customers to the fullest extent possible using AI. Please let me know if you can help and what your strategy will be. Cheers, Joelka

  $492 (Avg Bid)
  $492 การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา

  Create application like GROWW APPLICATION features are same API provided

  $352 (Avg Bid)
  $352 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  AI Awareness Survey 5 วัน left

  I'm looking for an Grammar specialist to create a web-based survey aimed at both Indians, Canadians and Australians. The survey is designed to measure awareness about AI. Requirements: * Valid ID and Phone number. * Good grammar skills. Ideal Skills: - Proficiency in designing surveys, particularly around awareness measurement - Understanding of AI and its concepts - Ability to target Indian, Canadian and Australian audiences effectively - Experience with surveying both Canadian and Australian audiences would be a plus

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm seeking a talented app developer to build an engaging entertainment app that will be available on both iOS and Android platforms. The ideal candidate for this project should have: - Proficiency in cross-platform app development, - An impressive portfolio of interactive, user-friendly app designs. - Knowledge and skill in creating apps for both Android and iOS devices. Major tasks include: - Designing an easy-to-navigate user interface, - Incorporating various types of media content for entertainment purposes (games, videos, etc.). Since I did not select any external APIs for integration, focus should be placed on: - Ensuring the app works smoothly without the need for external APIs, - Guaranteeing data security in the absence of third-party API integrations. This pro...

  $1404 (Avg Bid)
  $1404 การประมูลเฉลี่ย
  124 คำเสนอราคา
  .NET 6 Full Stack Developer Needed -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need additional hands to add new features and bug fixes in existing web applications Tech Stack .NET6, C#, SQL 2019+, HTML, JQuery, Azure Dev Ops Experience in Deploying application in Windows and Ubuntu 20.04.6 LTS mandatory Preferred fullstack developers with experience in following areas : Messaging, Sharefiles, ShareScreen and Remote Desktop, Audio/Video Calls, Survey cum Poll Platform with real time dashboards enhance UI/UX design and Interactive Graphical Dashboard While its a short term engagement depending on skills can be extended.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a mobile developer to review a cross-platform app for goods transportation API and 4 Apps. The primary goal of this app is to enable real-time tracking of goods in transit and online payment throw gateway. Key Features: - The app should provide a user-friendly interface for real-time tracking. - It should be able to handle multiple orders and provide a seamless order management system. - As a goods transportation app, a payment integration feature would also be necessary. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in cross-platform mobile app development, with a focus on iOS and Android. - Experience in developing apps with real-time tracking and order management features. - Prior work on e-commerce or logistics apps would be a plus. scoop of work: ...

  $374 (Avg Bid)
  $374 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Social Media Expert for Virality Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...create anticipation and gather a waiting pre-launch list for our upcoming platform that is designed to help brands and influencers increase their organic engagement and content virality. Key Deliverables: - Formulation of a strategic plan and attract nano influencer - Techniques to generate organic engagement - Build Social account - Grow the Awaiting list Ideal Skills: - In-depth knowledge of Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and Tiktok - Proven experience in social media marketing and virality strategies - Stellar communication skills - Dedication to meeting immediate deadlines Your mission is to use your expert knowledge of social media landscapes to establish an eager audience for our brand new platform. If you have a knack for using social media tools to ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Cross-Platform Fantasy Cricket Application 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a proficient app developer who can craft an interactive fantasy cricket app for Android, iOS, and Web platforms, ensuring wide audience reach. Key Features: User Registration and Authentication: Seamless registration process with email, social media integration, and secure aut...integration for users to deposit funds, join contests, and withdraw winnings. Leaderboards and Rankings: Dynamic leaderboards to display top performers and rankings based on contest results. Push Notifications: Instant notifications for match updates, contest results, and promotional offers to keep users engaged. Admin Panel: Robust admin panel to manage users, contests, payments, and overall platform performance. Apply only if you have experience. Please send your existing cricket app...

  $607 (Avg Bid)
  $607 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  Looking for a skilled programmer who is well-versed in Python and algo-trading to help implement my tailor-made trading strategies on Zerodha's platform. - Custom strategies: I will provide a brief and communicate regularly to ensure proper realization of these strategies. Ideal Skills & Experience: - Proficiency in Python. - Extensive experience in algo-trading development. - Previous experience in Zerodha platform integration. - Great communication to precisely understand the custom strategies. - Ability to work with initiative and bring in problem-solving ideas would be valued. Let's automate the trading world together!

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา