ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  72,452 racket download งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Innovation Car Plaza หมดเขตแล้ว left

  - พัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา ASP.NET C# , Microsoft SQL Server - พัฒนาระบบเป็น web base application โดยมีเพียงส่วนของ UI และ Call Method ผ่าน Web Service - ไม่มีส่วนของ database design ,database create , database retrieve, database update , database delete - Design Web Page เรียบง่าย ใช้งานสะดวก ไม่เน้นลูกเล่น มี Concept , มีรูป ให้ 1. รถยนต์มือสอง 1.1 Download excel file format การกำหนดร...

  $2835 (Avg Bid)
  $2835 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Need powershell script which can read json file object and fetch data using http request, need to pass query param which will be mentioned in json and apiUrl will be available within Json file. successful response data contain multiple objects. script will create folders according to response and download files from server. script will run recursively if multiple folders signatures present in res...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Trophy icon Remove Shadows From Video Clip 2 วัน left

  I made a guitar tutorial video outside but there is shadow on me/my face. I have Premiere Pro CS 6. Please download and tweak the video, below. I know there's no way to make it perfect, but do your best to remove the shadows on me, while still keeping the background scene saturated and attractive. Best quality result wins! (You can send me your tweaked video file for free using https://www.pc...

  $30 (Avg Bid)
  need app similar to you tube with some features of tik tok 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need one app with functions similar to youtube+tik tok. with personal account, user can view- counted views, likes and comment section. download option uploaded must be able to see his history.. points credited when certain level reached - suppose 100 points per 1000 views and so.. My budget is $200 . DONT BID IF YOU CANT MANAGE PLS

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Marina L. 9 วัน left

  Need powershell script which can read json file object and fetch data using http request, need to pass query param which will be mentioned in json and apiUrl will be available within Json file. successful response data contain multiple objects. script will create folders according to response and download files from server. script will run recursively if multiple folders signatures present in res...

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Consolidate multiple bank csv/xls/pdf downloads. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Consolidate multiple bank csv/xls/pdf downloads. The exercise is to extract data from a range of downloaded transaction files and insert these into a single cumulative dataset. The cumulative dataset should then be able to automatically update a Pivot Table in a Microsoft Excel workbook. The platform is a Windows 10 64-bit PC. The downloads are carried out at least monthly. There are variations...

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  RPA website scrapping 6 วัน left

  We have a portal that our supplier uploads dockets and invoices. We will need to download the dockets once a day on a week delay, ie on Monday do the dockets from the Monday before. The way the portal works is you search by the date and then it shows the invoices for that date. You can then select the invoice and then it will show you the dockets for that invoice. They can only be downloaded 1 at ...

  $278 (Avg Bid)
  $278 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  hi people, Looking for someone that can download videos from YouTube and re-upload on my channel. All videos are generic and does not involve any copyright issues. Should have a good internet connection and availability through the week to upload 10-15 videos per day. Quality work will be rewarded with long term work as I build my channel. 1. Find relevant videos on YouTube 2. Download them usi...

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  English Level - more than intermediate Weekly: 5 hours available (for first week need to available 2-3 hours per day) Internet connection: upload, download more than 10Mbps Computer: more than 2 Age: more than 21 years old Region: Europe or America Gender: male Above is preferable requirements. Please contact me if you fit all of them.

  $443 (Avg Bid)
  $443 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  PSI Certified Website Portal 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are wishing to design and build a 'learning portal' attached to our existing website to assist our clients so they become more confident with our graphic processes. This portal is to be created, in keeping with our current website design and layout, using new and existing video footage provided by us, please download the full scope of work to better understand this project. 2 month...

  $3617 (Avg Bid)
  $3617 การประมูลเฉลี่ย
  84 การประมูล
  Download another website (all files) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, I need you to download another websites code so it is fully working. Very quick task. Thanks Dan

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Membership Area Setup for Fitness Website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there freelancers, I would like to host a product on my website that can do the following: 1. Customers are sent an email with allows them to enter a password to setup their account. 2. Users can log in to access and download. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can access any past purchases they mad with our company (Add the word "fit" in your proposal so we know you read this) 4. The downlo...

  $202 (Avg Bid)
  $202 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Trophy icon Template HTML email for ticket's order 6 ชั่วโมง left

  I need to create a HTML MAIL for recap tickets purchased After people buy a tickets i need to send a email with ticket and summary with all information It will be responsive because 95% user using mobile phone **** COMPANY The company sell tickets for for event and concert. site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] **** ASSETS OF COMPANY Color: RED ( #ff3d3e ) BLUE ( #2b3643 ) The email hav...

  $225 (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน รับประกัน การประกวดชั้นนำ

  I need relevant images to be downloaded from a website. I’ve paid account for it. You need to download Image with its license with the same name(I’ll tell you naming conventions for the image). Then you need to edit those image to a particular size and upload it on the drive. Steps concluded: 1) download image & license 2) crop to a given size 3) upload on drive Images are rel...

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  PropertyToolBar.uk 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This was a functioning app - but would like it as a website or a Google/Firefox extension The below was a press release. Attached are bits of the coding etc The Property Buyers have developed a solution to the problems of property investors all the UK. With the release of their new toolbar, The Property Buyers have managed to cover a large part of finding property and calculating the costs of pu...

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Trophy icon Ordnerdesign 3 วัน left

  Liebe Freelancer, ich benötige ein Ordnerdesign für meine Online Gitarrenschule - nur die Frontansicht. Eine Vorlage vom Grunddesign ist im Anhang zu finden. Ich habe zwei Logos die irgendwie mit eingebaut werden sollen, sowie Texte bzw. Teaser. Des Weiteren sollen evtl. oben links noch ein Plektrum zu sehen sein, um den Kunden zu signalisieren, dass das Lehrbuch mit Plektrum gespiel...

  $392 (Avg Bid)
  Arabic English Legal Translation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Arabic English Legal Translation Arabic English Legal Translation Please download this file and do the first page as a sample. Also we need you to type the first page in Arabic to check your understanding of the handwriting. Download link [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 1 item 1 Judgment court [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 8.85 MB What is your best competitive price per source word?

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  button "donwload" does not download the pdf file on prestashop the pdf is easilydownloaded when i use click right to see the code and extract the download link from the source code of the page, o the pdf is there, it is just the button that is not working

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Create a page for a specific user. This page has 2 options, within this options there is 3 categories, inside this categories there will be PDF files to download. This files have to be downloaded by clicking in a button. This files can only be accessed by 1 user with password. If someone wants to have access to the user and password, they need to fill a form, then we will reply to the email an...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  95 การประมูล

  hi, Looking for someone that can download videos from YouTube and re-upload on my channel. All videos are generic and does not involve any copyright issues. Should have a good internet connection and availability through the week to upload 10-15 videos per day. Quality work will be rewarded with long term work as I build my channel. 1. Find relevant videos on YouTube 2. Download them using any t...

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  Mobile App for iOS & Android 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone to build an app for iOS & Android. We run an education company which we want to be able to get users to download the app and use the app for studying. Features of the app includes: 1. Register & Sign in 2. Search subject or lessons 3. Subscribe monthly 4. Pay monthly 5. Pay by lesson 6. Pay by subject 7. Free access for free content 8. Require user to regist...

  $2468 (Avg Bid)
  $2468 การประมูลเฉลี่ย
  224 การประมูล
  Online Chat Customer Service 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for 1 person who could work via chat for a soccer uniform website. The following would be required: 1. must be able to fluently write in English and in Spanish. If you cannot write in both please do not apply. 2. Time would be from 10am-2pm pst time and it would monday-friday and must be able to do all 5 days. 3. must be a quick learner, have common sense, and be able to rea...

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I need someone to take jpeg images, place as many as you can per page and convert it to a jpeg file - without changing the size - so i can print. Some files need to be duplicated or triplicated. I need as many of these specific files together on one or two pages: 5' BGB - need this two times 5' Crawl tunnel - need this three times 10' BGB - need this two times 10' Crawl Tunn...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need to build strong website which millions can visit with strong cloud and fast

  $1295 (Avg Bid)
  $1295 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  A simple app to be built 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A simple app to be built using which I can add posts every day and users that download app and use it can view them and also export them to their inbox - is it possible to connect this to my Wordpress dashboard, else I need access to app backend where I can input Title (say 60-80 characters limit) description : a bit more, I don't know how this will look but the app must look neat, minimali...

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We a software company that creates software for children around 6-12 years First of all let me say this is just the start, i am starting this contest in the hope of finding a good CSS artist / front end dev, that can create interactive components for me and make existing components more interactive. The first thing we need is a progress bar that is fun for children to see, when they finish the...

  $50 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Collection center now can create city and state and also can access collection summary, collection list and can enter collection information. Partner ledger added with summary Department wise user login now can be created Department wise user can be created Seperate Test can be published and same will be visible in list Collection center wise or user wise bill detail with summary added Selected te...

  $585 (Avg Bid)
  $585 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  POportalTool 5 วัน left

  Fetching and downloading public data from web pages. Data are public energy prices provided by italian authorithy for energy to the citizens for comparison purposes. Automatic form filling is required to generate the output to download. Data to be included in the forms are provided in the text file. Input-text-file -> tool > scraping > output-text-file No GUI is required OS : linux Pyth...

  $453 (Avg Bid)
  $453 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล
  Amazon API Dev Order Download 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  IMPORTANT: I need someone who has an Amazon developer ID ...that can create an order download App. Such that it will get the `Order Number`, `Item Code` and `Quantity` for orders between set dates, for multiple Amazon accounts. This will be a script , PHP, that is automatically ran several times a day to collect the order information from each account. This information will be inserted into my da...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  HI, I want an icon in 512x512 Pix for My Play Store app [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Current icon is attached and I want similar idea app. It should have IITJEE Video or IITJEE Lectures text. And a Download Symbol and Player Symbol as in current icon. I want better color and better design eye-catchy. I can pay 500 Rs. Only. Do not waste bid if you want more.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  We want embedded electronics engineer who has experience of working on different fingerprint modules and programming experience on MCU (microcontroller).In short programmer with electronics or C embedded background for biometric application using android. Project information "biometric car security application" for car manufacturer. Please find the datasheet of our product which we want...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Your first project will be coding a feature that will allow customers to customize the way e-mails are sent from our system to their [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] project will involve designing the feature to meet customer requirements, assessing the security of the design, coding the the necessary database migrations, modifying the server-side logic to validate and store the settings, and creating the...

  $577 (Avg Bid)
  $577 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Download YouTube video’s different channels 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Download YouTube video’s different channels... all video’s of Some content producers in normaal video format

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  The website must be: Responsive design (Desktop, Tablet, Mobile) Speed Optimized, (download with images less than 2 sec) High-quality code Pixel perfect SEO Friendly Features: Booking Calendar implementation (plugin will be provided) Chatbot implementation (chatbot code/plugin will be provided) Patient Forms (Third-party wireframe implementation) Social Sharing on pages and blog Website Pages...

  $537 (Avg Bid)
  $537 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล

  Here is another milestone for adding content to an existing website template. You can download the assets here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Wordpress Website Membership Area Setup 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there freelancers, I would like to host a product on my website that can do the following: 1. Customers are sent an email with allows them to enter a password to setup their account. 2. Users can log in to access and download. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] can access any past purchases they mad with our company (Add the word "fit" in your proposal so we know you read this) 4. The downlo...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล

  I need to hire someone able to create a script and download about 23.000 pdf files from a website.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  I have the .sketch design so you'll have to create the layout accordingly. There will be around 20 screens. You might have to make slight changes in the design according to my requirement. Functions for app: > User account creation (only google login right now) and saving account details to mysql db > Link favourite categories info with user > Fetch podcasts information from db on u...

  $550 (Avg Bid)
  $550 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  nRF52840 OTA project 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi, developers I am looking a master of nrf52 programming. Need to program bootloader on BLE. 1 . download hex file from cloud 2. OTA programming between nRF52 devices Only bid on experienced freelancer We can discuss more on chat. thanks

  $316 (Avg Bid)
  $316 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We do have a requirement to download data from facebook we have multiple facebook accounts. photos data and other stuff needs to be validated and downloaded. This is kinda big project so Im looking for someone who is really free and looking for extra income. either we give remote or you can download on your system and give the links. bid on this project we will discuss further.

  $78 (Avg Bid)
  $78 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Looking for a short C Program and/or Python script to download a web page (Save As > Complete) on a daily basis, to run on Ubuntu VPS.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  1) user registration ( email verification ) 2) user login 3) profile page 4) photo upload 5) video upload ( embedded youtube free channel ) 6) friend request 7) friend like / share /comment/vote 8) admin dashboard to approve uploaded any photos and videos 9) create photo contest and give away small gifts ( user should be able to vote ) 9) latest upload feed on user landing page 10) paid group li...

  $422 (Avg Bid)
  $422 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Need a advanced web view app from android studio. I have a complete platform of a web software now i want to turn it into android app through web view, Project Needs: 1. I want to play videos in web View through my web based platform 2. Want Upload and download function which also work through my web software 3. Need save password function also in web view and supported to auto rotation. 4. Also...

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  We are a US based IT Staffing company looking to build a Web Scraping tool to scrape job and candidate data from job boards and social media like indeed, monster, dice, LinkedIn, FB etc. Ideal functionality: For Job data, take the search URL, scrape the results data and export to excel. No login required. For Candidate data, it should collect data from multiple pages behind a login and export t...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  7 page PDF guide to download I have ALL the content 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a 7 page PDF guide to download I have ALL the content! I need a professional looking design for customer to down load the 7 page Guide!

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  I installed on my server the application QUICKBOX ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) My Hard disk is very small (15Go free storage). I need a solution for downloading all torrent directly to Google drive (which is unlimited) PS: I repost the project, because I didn't well explained my requested with my last posted project.

  $1210 (Avg Bid)
  $1210 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล
  Video Downloader, Mp4, Mp3 playlist. 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking android app like what it has some functions. That functions: Video download,mp3 download and listen to music, favori music. But I don't wanna that app will use youtube directly. I have a server. I just want this download videos it has to come from my server, not from youtube. Note: For the server, I am using VDS and.

  $602 (Avg Bid)
  $602 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  So essentially we made a blog site and the URL is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but it is incomplete. We want to have a database where we can log artists into the system just like thizzler has and have upload dates, etc like them as well. We want to be able to put download links to artists music as well. We also need a search bar that functions to search song names or artist names similar to both the ...

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  10 Business Flayers 3 วัน left

  Hi, Wish to create around 10 Business Flayers for FB marketing logo - content - text will be provided ( also we will provide you some idea what we need ) you can download image from internet flayer size :- Two flayers Size will be double sided A5 & A4 ( same ) and full Colour Eight single side A5 size full colour

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  video download, mp3 download 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking android app like what it has some functions. That functions: Video download,mp3 download and listen to music, favori music. But I don't wanna that app will use youtube directly. I have a server. I just want this download videos it has to come from my server, not from youtube. Note: For the server, I am using VDS and.

  $1366 (Avg Bid)
  $1366 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล