ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,157 rails upgrade existing project version 123 งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Ruby on rails 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...unapređenje sajta I aplikacije. Pre svega najbolje je da se čujemo I da se dogovorimo oko organizovanja sastanka, ali pre toga da vidite šta je u pitanju. Sajt je radjen u Ruby on rails jeziku. Sajt je [login to view URL] Na osnovu navedenog nam napišite vašu ponudu. Za početak su nam potrebne neke osnovnije stvari, a nakon ovoga bi se dogovarali za ozbiljnije poduhv...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need Rails + Shopify App Developer to create a simple Shopify App. I'll send you details, but please only developers who have prior shopify app development experience apply. Regards

  $204 (Avg Bid)
  $204 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  [login to view URL] is a web application built for students that el...com/posts/a-successful-git-branching-model/ • You care about code quality, and have read: [login to view URL] Technologies: • Ruby on Rails 5.2 • Haml, SCSS, jQuery, Javascript (ES6) • Postgres • Heroku • CircleCI • RSpec

  $677 (Avg Bid)
  $677 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Ruby on Rails Intermediate Developer 6 days left
  ยืนยันแล้ว

  Having handful of experience in Ruby on Rails over 3 Years? Able to make clean code and agile development? Confident enough to handle complex project alone? Have you worked with Sidekiq, Activity gem etc ? I am looking for long term work relationship. Will start with 15 hours per week and upon performance will increase hours per week. If you are bidding

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I'm looking for someone to contribute in my StartUp, although I am not web developer. As a software developer, You will...partnership will be proper, You can work with us later. Web application is about a photoshop services which won't be a problem for one experienced developer. The deadline for project is not strict. For more details write a message.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I'm a founder of [login to view URL] - small start up which enables to hire top players from Europe/USA. I would love to code additional functionality in an affiliate program where affiliate can add a partner or seller and makes some % out of their sells. I need full rights to programming code. Application: [login to view URL]

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...they will be able to see events in the area this already exists but the other way round were users can see hotels in the area of the Chosen event so the hardest part of this project would be  having to web scrape the data from the providers and storing it into a database and refreshing the price so that we can provide an accurate price...

  $294 (Avg Bid)
  $294 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello... I need Rails/ Shopify App Developer to create 1 simple Shopify App. App Function: App to help Shopify Merchants to enable ShareBuy function on their stores. This ShareBuy Function will enable Sticky Bar (Add-to-cart Bar) on their Shopify Product MobilePage. So users can buy the product together with friends with discounted price

  $427 (Avg Bid)
  $427 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  move ruby on rails applicate from AWS server to cpanel VPS 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  We have been running on AWS and everything has been fine, however we would like to move the website application to a VPS as we are using cpanel for many other sites and would like everything in 1 location. Do not bid unless you have experience with ruby and can troubleshoot if any problems come up after the transfer

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  I am looking for Ruby on Rails expert 5 days left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a Ruby on Rails expert for long term project. If you have rich experience in Ruby on Rails, Please bid. If not so, never bid. For now I want to integrate Html pages and the existance code. the total page is 3 pages. I want clean code. thanks

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  RUBY ON RAILS 5 days left

  ...Restful APIs, JASON, HTML5, jquery, API, Google Maps, Active Admin Web & front-end frameworks: Ruby on Rails Databases: Postgresql necessary, MySql, Sqlite beneficial Operating systems: Ubuntu, Cent OS, Red Hat, Windows Version Control Tools: Git Project Priority 1 - SOCIAL MEDIA FOR ENTERPRISE Social media style layout with a collaboration section in

  $814 (Avg Bid)
  $814 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...help with the creation of an automatic random password script being created. The password script has to be very strict and MUST contain the following - One number - i.e 123 One capital letter - i.e ABC One lower case letter - i.e abc One special character - i.e # & ! @ $ % ^ * ? Password(s) must be a minimum of 8 characters Password(s) must be

  PHP
  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  I need a pc program that will extract phone numbers from pdf file. It should be able to extract (123)456-7890, 123-456-7890,123.456.7890 formats.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are an stablished and growing startup with...countries. We are making changes on community edition of Canvas LMS (Learning Management System). Canvas LMS is made with Ruby on Rails. We are hiring freelancers with wide experience creating software with Ruby on Rails, Node.js and Redis. If there is any experience with Canvas LMS it would be awesome.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Looking for Ruby on Rails developer who can work on full time

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  i need to make a ruby on rails code that allow a login for only one user to connect at the same time. and when a second user use the same mail and password the code show a message that says : another user is connecting. I need the project to be done in a small interface so i can test it when connecting with two computers or 2 phones.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  website details: [login to view URL] user: admin@[login to view URL] pass: admin@123 go to this page [login to view URL] expan nodes , when you expan a node which has partner it not work well

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Trophy icon Design a photo frame wall 3 days left

  I need you to make scandinavian style ph...make scandinavian style photo frame wall. Please see some samples and the photo of actual wall attached. Possible frame colors: Black, gold, white. Size of TV H: 70,5 CM, W: 123 CM. I need not jus layout of frames but to mix and mach your offered posters. I will need print ready files. Please be creative!

  $50 (Avg Bid)
  Yii Framework 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  ...user: Login: admin Password: adminpassword Default user: Login: jane Password: janepassword Credit card (for Stripe): Card number: 4242 4242 4242 4242 Expire date: 12/34 CVC: 123 This is the modifications I need: Some things you should add: 1. Add Google login/signup support 2. Add a "people online" counter feature (similar to dateinasiaDOTcom or lovepediaDOTnet)

  $217 (Avg Bid)
  $217 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Complete Migration of WordPress Website To Siteground 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I have a website hosted by 123-Reg and have had it migrated to Siteground by them. They have messed up the website and not transferred all the files including my images and the website no longer works. I need this fixing today as it is a live website that has now been down for 72 hours and customers are getting annoyed

  $168 (Avg Bid)
  $168 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  I have a website hosted by 123-Reg and have had it migrated to Siteground by them. They have messed up the website and not transferred all the files including my images and the website no longer works. I need this fixing today as it is a live website that has now been down for 72 hours and customers are getting annoyed

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We are talented team in Ruby on Rails development. We have one problem in backend development. We are using React in FrontEnd development. If you have skilled experience in the RoR backend developmen, please bid. Thanks.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Project on Ruby on Rails 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an expert of Ruby on Rails. Details will be discussed on further chat

  $764 (Avg Bid)
  $764 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  ...passionate dedicated senior Ruby on Rails developers to join our remote working team. Opportunity ========== Webshipper is an all in one logistics application that automates Shipping and logistics for E-commerce businesses in Europe. We are growing rapidly and because of that, we are in need of a passionate Ruby on Rails developer. You will be joining

  $7847 (Avg Bid)
  $7847 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Looking for a Ruby On Rails Developer 1 day left
  ยืนยันแล้ว

  Hello All, We are looking for a Ruby On Rails developer for a billing software website. It will be long term collaboration if work is satisfied. Please provide below details else it will be deleted. 1. Total years of experience in ROR? 2. Any experience working with Billing Software? 3. Attach the portfolio. Start your proposal with "I saw" else it

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  We are looking for a senior Full Stack Developer/ Ruby on Rails developer who can handle tasks such as speaking to clients regarding to their offers through the phone, Skype or any means of communication to close their offers/deals. - You must be FLUENT in English or be able to hold a conversation in English. - Available during US business hours

  $210 (Avg Bid)
  $210 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...would like to outsource its maintenance. The backend is running on Ruby on Rails, while its front end is built using Angular 5. The backend is connected to a PostgreSQL database. Your job would be to fix bugs and implement new features. The required skills are Ruby on Rails, Angular 5, Typescript and SQL of course, but if we are both satisfied we may

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  ...passionate dedicated senior Ruby on Rails developers to join our remote working team. Opportunity ========== Webshipper is an all in one logistics application that automates Shipping and logistics for E-commerce businesses in Europe. We are growing rapidly and because of that, we are in need of a passionate Ruby on Rails developer. You will be joining

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  The script in the attached [login to view URL] is used in Microsoft Access 365. It monitors the folder C:123 for new files every 60 seconds. When a new file is created there it displays a message box. I need code to that instead of displaying a message box will: - Load XML from an xml file created in that folder (ignore if file is not .xml) - Create

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have a ruby on rails app that need some changes and to go live on AWS. We can talk about the changes through messages and also about the price.

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I am looking for Ruby on Rails developer to upgrade both Ruby and Rails versions on my site. It is using Ruby 1.9.2 and Rails 3.2.14 I want both to be upgraded to latest versions without effecting any of the existing features. Only individuals apply please.

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Please reply only AFTER reading the project through! This project is for improving an existing site, with the current code in production since 2013. It is built in Ruby on Rails and the database is in Mongo DB. Knowledge about javascript will also be required. The client for this project works with annual memberships in the home exchange business

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Long-term full-time project for our american client. Most of the products the client makes: web applications in different industries, therefore each project is unique and interesting. A client is located in the USA (California) — a developer needs to be ready for stand-up meetings at around 7-8 pm Kiev time (considering our time difference).

  $546 (Avg Bid)
  $546 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  I need a developer having skills with both ruby on rails and android app development.

  $734 (Avg Bid)
  $734 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hello Everyone! Nice to meet you... I have Website Project with frontend using React and backend using Ruby on Rails and Python.. If you have experienced , bid for me.. Regards for your offer.... Thank you very much...

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...customizable tiles and products like water tabs, sinks, bathtub and so on. The ceramic tiles are customizable. 1 Choose pattern 2 color the tiles 3 visualization of chosen 123 in an 3D model of an interior. Product configurator. See concept of my website [login to view URL] Accescode simulator 5b5ef2b427545 Contact me if you are interested for more

  $1160 (Avg Bid)
  $1160 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...4334123 and they need to come out like +6492212222, +6494334123 6 4333-123 or (09) 123-4569 and should come out +6464333123 and +6491234569 The dialling prefixes for New Zealand include 09 07 06 04 03 for landlines and 021 027 029 for mobiles in New Zealand. This sort of a test project gives me an idea of how you work, communicate, develop code, communicate

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...4334123 and they need to come out like +6492212222, +6494334123 6 4333-123 or (09) 123-4569 and should come out +6464333123 and +6491234569 The dialling prefixes for New Zealand include 09 07 06 04 03 for landlines and 021 027 029 for mobiles in New Zealand. This sort of a test project gives me an idea of how you work, communicate, develop code, communicate

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...come in you will copy the data, remove the formatting and paste in a new email and reformat. There is probably 10-15 points of data, for example: Name: John Smith Address: 123 Main Street Email: test@[login to view URL] and so on..... Once pasted in the new email you will send to a specific email address with a new subject line. Once the email is sent you will

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  107 การประมูล

  ...wish to receive offers from potential buyers on your item, should you choose you accept offers you can enter an offer range you are happy to receive i.e. "Offers in excess of $123" Choose to list your item right away or select a custom start time Choose a duration for your item or select a custom end time Opt to enable a "Private Auction", if selected

  $761 (Avg Bid)
  $761 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล

  We search for a RoR redmine expert. Details can be found here: [login to view URL] If you cannot open the link, see also our attached file please note: we will NOT work outside freelancer!

  $21 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I have a spreadsheet that is causing problem with old lotus 123 converted file. I am looking for a seasoned excel freelancer who has knowledge of 123 problems. problems are caused by 123 name manager creating duplicate fields in other spreadsheets in a workbook. It also creates fields from other sheets that weren't in the name manager area. This all

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hello - I'm looking for a senior Full Stack Developer/ Ruby on Rails developer for assistance in completing phone interviews for various developer jobs I have lined up, which will be happening over the next several weeks. You MUST be fluent in ENGLISH and be willing to work during US business hours. You will be taking phone calls as me and with my

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...come in you will copy the data, remove the formating and paste in a new email and reformat. There is probably 10-15 points of data, for example: Name: John Smith Address: 123 Main Street Email: test@[login to view URL] and so on..... Once pasted in the new email you will send to a specific email address with a new subject line. Once email is sent you will add

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  93 การประมูล

  Start betting 30s before the race Which markets and categories >> He can ...than one if it is not active He can enter via txt or favorite route (1,2,3 ...) or via txt and favorite Avoid favorite (if 2 avoid greyhound 1 and 2 .... if 3 avoid greyhound 123) If you enter only via txt it is active set differential odds Min and max Example in attached

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Hi, currently I host my website ([login to view URL]) with a third party, and I want to migrate it to my own hosti...currently I host my website ([login to view URL]) with a third party, and I want to migrate it to my own hosting with 123-reg. the current host have given me all the website files. it should be a simple straight forward project.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  112 การประมูล

  ...presentes? 4. Os vetores nomes aceitam apenas letras? 5. As senhas do usuário são geradas aleatoriamente e possuem apenas 3 caracteres? 6. A senha do administrador é ADM com senha 123? Ela é solicitada quando precisa criar o sorteio cadastrando presentes, os participantes e senhas de participantes? 7. Foi utilizado método para realizar os cadastros (par...

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...discuss further. The target audience is 1.5 to 3 years and as such, I would like to focus on sing a long songs or creative educational videos such as shapes, sizes, colors, 123, ABCs, ect… Budget per video is $45 to $60 Overall, I am looking for someone who is flexible to work with, has creative ideas and can become a member of our YT Team. Thanks

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Hello - We are looking for a senior Full Stack Developer/ Ruby on Rails developer for assistance in completing interviews for various developer jobs we have lined up, which will be happening over the next several weeks. You MUST be fluent in ENGLISH and be willing to work during US business hours. A voice verification is required to test your spoken

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล