ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  134,360 rails upgrade existing project งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  บริษัท ไฮ เอ็นด์ มินเนี่ยน จำกัด มีความประสงค์ที่จะขอสอบราคา จ้างupgrade application บน platform android ทั้งหมด 8 ตัว ดังนี้ bangkok pattaya samui phuket chiangmai ayuttaya khao yai krabi 1ในapp ดังกล่าว ดูได้ตาม link นี้ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] เนื้องานคือให้เพิ่มfeature 3 อย่าง

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I have a wordpress site I wanted moved to a new domain but leaving original site live. Logo and image on home page will need to be changed also. all login details provided to export files.

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล
  Trophy icon EBook Cover 4 วัน left

  We need an Ebook cover using the colors and design style of the attached logo. The Title of the Ebook is: 57 Secret Strategies to Upgrade Your Business The business management tips every Entrepreneur MUST know! Please Include the attached logo somewhere near the bottom of the Ecover.

  $40 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก
  $348 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล

  Hello, I need you to create an application on mobile platform and sync/deploy it to AWS cloud formation EC2 . I need this task to be completed asap. I have sample files and some source codes which can help you a bit may be

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Custom Native App Work for Existing Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some custom work for my existing project to enable features such as: * Walk-In Management * Auto-Accepting Appointments * Blocking off time for daily breaks and vacation * Ability to sync with Google and iCal * Adding custom categories * More

  $2228 (Avg Bid)
  $2228 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  Hello, I need you to create an application on mobile platform and sync/deploy it to AWS cloud formation . I need this task to be completed asap. I have sample files and some source codes which can help you a bit may be

  $1 - $6 / hr
  $1 - $6 / hr
  0 การประมูล
  Make few Pixelart assets for a platform game (16x16 size) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ATM we are using this unity game asset : [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] These are 1...x32) doing a dash ( like megaman X) stand up , but show the backside stand up , but show the frontside with some heat protection with some cold protection with oxygen tank upgrade Using a Ladder that´s it,

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I need someone to fix a bug on my existing osClass website. Should be fairly easy, quick fix.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...needed) 2. Blog filters run across the site, need to remove them from non blog pages. I can explain the project in detail over a web meeting before you agree to work on the project. If you finish this job successfully, I will give you more project. I'm looking for long term freelancer. If you agree to do simple test task, please send me proposal. PS:)

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Update an existing Angular project with new features 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are running an web application and need to update with some new features. The application is built in Angular 7.

  $155 (Avg Bid)
  $155 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I need a trimmed down version of bCNC or any other Gcode sender software that has limited functions and ouput based on preloaded gcode. All I need is the abiilty to open the DXF or SVG file, display it and send the generated gcode to a grbl controller. The gcode is very simple it will not require 90% of the available options in the full program

  $638 (Avg Bid)
  $638 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  "My Clinic" is an online software for clinics. You will work as a sales person to get more clinics and promote the website. You will get 20% of any yearly subscription.

  $482 (Avg Bid)
  $482 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I bought the projection alarm clock here [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] but the projected time is too small. I want it to be 4 times bigger.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi! We are looking for someone to complete an “API First” project we started. Overview: Create an API with oauth auth headers to allow users and groups to update, access, share, add html templates and update their accounts. We have laid out the majority of the DB schema. We have not figured out how sharing/groups will work, we need you to figure

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I need some changes to an existing website. I already have a design and built, I just need you to implement some features.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Looking for React Native developer for a startup company. The candidate should be good at - Javascript - React.js -> Redux, React Native - Wordpress - RESTful API Plus bonus with - Node.js - PostgreSQL DO NOT BID if you are not expert in React Native. This task is urgent!

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Trophy icon Character Design Upgrade 12 ชั่วโมง left

  Hello guys I have a character that need to be upgraded. I need to be the same dont change it to much but just upgrate it like make it more nice more cute. I dont have the AI files only this version.

  $247 (Avg Bid)
  ด่วน รับประกัน
  Update existing Website - WordPress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a wordpress website, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and i need to add following: - Ensure all pages are SSL encrypted so need help with ssl certificate - Add new section name "Training" and in this - Section to create new training includes training name, description, what you will get, instructor details, pricing, discount pricing, etc - section for past training - training registration...

  $152 (Avg Bid)
  $152 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  clone my own already existing api and webpages of a wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am the owner of a worpress website wich is using my own Api with third part. I need to clone these api and web pages related to the api to use these to connect a different third part Please contact me to have more details. thank you

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Bootstrap 3 upgrade 6 วัน left

  Hi. I just need help on the bootstrap 3 Upgrade. Currently using PHP Version 7 and CodeIgniter framework. Feel free to ping me. Thanks!

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Update and Fix Current M2 site 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an existing site build on m2.2.3. I would like it upgrade on latest version. Keeping all functionalities and design. The website should be 100% responsive on all devices. I also have another url where site is already upgraded at m2.3.0. Theme is also upgraded and modules are also upgraded. However need to double check all is well if continue

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Some change in existing website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need some changes to an existing website. Php

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I have an existing file manager module in Drupal 7 which works fine. I need to enable github integration with the module. Basically when a file is edited from this interface it needs to be updated with remote github. Ability to create a branch on fly and check a file, create a new file on the fly and check in to github. Please check the attached document

  $534 (Avg Bid)
  $534 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  ...seconda del progetto. L'esigenza aziendale è anche quella di effettuare il porting dell'applicazione a ionic 4. Da definire rispetto al timing dei suddetti progetti se tale upgrade sarà pre o post (quindi su ionic1 o ionic4) Se la collaborazione sarà proficua l'azienda valuterà la realizzazione tecnica del restyle completo dell'app second...

  $10185 (Avg Bid)
  $10185 การประมูลเฉลี่ย
  35 การประมูล
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I'm going to upgrade my web sites and app so I need expert in web and mobile development. Don't worry if you don't know all these skills. You can work by taking care of your scopes on either full time or part time you want. We can discuss details on chat or call.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  check systems 6 วัน left

  1. Upgrade Moodle version, help to access Moodle administration 2. WordPress, WooCommerce and Moodle system check, ensuring that the whole portal works seamlessly 3. Cleaning up the database through the cPanel (removing any unnecessary files, databases, etc.) 4. A short screen-share walkthrough of the system operation

  $498 (Avg Bid)
  $498 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  1. Need to change existing Sales Invoice/Purchase Invoice Screen. 2. Add some configuration fields in Software setting 3. Add/Remove some fields in Item master. 4. Page setup for printing Invoice. 5. Some bug fixing. 6. Upload Backup file on cloud

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...'subject' Client ID 'clientId' Search between dates (using dateTimeOriginal value in a date/time box) 'fromdate' 'todate' 2. on "SEARCH" button Post to an existing REST API 3. Get the response 4. Display the response data: (Image ontop then json data underneath displayed underneath the search area ) repeat for each wipe...

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  My start-up needs to build new website for its management and sale. I want to hire talented full-stack web developer and designer. Especially good at React.js and Ruby on Rails. Regards. Lee.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  I need some changes to an existing website. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Upgrade to php7 for a wordpress website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi I have a wordpress website which is based on php5 and hosted on aws. I want a engineer to update the php on the server , make sure after update the wordpress website is running fine. I would prefer indian developers due to time zone and language constraints. Happy bidding.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need some changes to an existing website. I already have a design and build it, I just need you to implement some features for my existing website.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  editing existing wordpress now - both backend and frontend 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  write " I am wordpress frontend and backend expert expert" into the beginning of your bid job starts now I have task list ready

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  86 การประมูล
  Frontend developer CSS changes for 5 pages & Pricing | Laravel & Vuejs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...your git URL We are looking for a Vuejs developer who can update the existing site as the design. We have a simple, but working well VPN website developed using Laravel + Vuejs and need to upgrade the site(mainly style sheet) You need to... Update the style sheet of existing 5 pages as I indicate(design is ready). Create a new page(pricing) -

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  ...who can make our existing website more professional in term of look and feel. (only html design) Here is our current website url, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need all public pages, and 2-3 intern pages to redesign I will provide you ftp, you need to do by using that, also I want you write overwrite css, do not change existing (ASAP) and also

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  5 simple pages to be added in existing wordpress website - i will provide reference , i need the exact design in both mobile and desktop view. should start now and Need to complete before 6 pm today. THIS PROJECT IS ONLY FOR EXPERIENCED PERSONS.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...Experience of website hosting, troubleshooting DNS issues and enjoying it :) 3. Hands on experience in migrating websites from one server to another 4. Ability to troubleshoot/upgrade MySQL and versions of PHP to more current versions. 5. Website troubleshooting when sites goes down or get hacked by different Malware. 6. Build sites in WordPress from the

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  upgrade or clean instal and preserve links for SEO 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I would like a professional that can update prestashop from 1.4 to last version of 1.7. It was previously updated from 1.2.5 to 1.4. I want to keep my exact links in order not to loose SEO the website is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Need a website for security guard/investigation company. Simple website with a small budget. Will ask for an upgrade later once more funds are available. Already have 8 domain names thru godaddy.com. Information for the company is on a brochure. Would like someone local in the USA. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hi there, I have a problem, I need an script which can deal with selenium and python. The task is to connect and interact with an existing open browser. I mean I have 3 forms, the second one has to take the last session of the first one and the last one with the second one. The first form is filled using selenium and then return the second form which

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We are currently running a simple webpage, but we need an urgent upgrade to full Shopify store. This is the scope - Create a brand new store, with reference to a Shopify store (we will grant you the access right once it is registered) - Closely reference to the reference Shopify store, in terms of layout, functionality, review capabilities etc (no

  $411 (Avg Bid)
  $411 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล