ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
    สถานะงาน
    270,476 raname photos folder งานที่พบ, การเสนอราคา USD
    Take some photos หมดเขตแล้ว left

    ถ่ายรูปรับปริญญา

    $10 - $30
    พื้นที่
    $10 - $30
    0 คำเสนอราคา
    Design a Banner หมดเขตแล้ว left

    Design Banner , Use Photos Shop working

    $59 (Avg Bid)
    $59 การประมูลเฉลี่ย
    32 คำเสนอราคา
    Take some Photos หมดเขตแล้ว left

    ยากโปรโมดสิ้นค้าไห้ท่วปะเทดลาว

    $250 - $750
    $250 - $750
    0 คำเสนอราคา
    django backend developer -- 6 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $60 (Avg Bid)
    $60 การประมูลเฉลี่ย
    1 คำเสนอราคา

    I'm trying to use this project, but I'm getting the following error when accessing : 502 Bad Request When I try to access some other file besides (example: errors / ) it accesses normally, I need this problem to be resolved. I pass the complete project file and folder to the freelancer to produce the solution. I'm using local minikube for testing.

    $33 (Avg Bid)
    $33 การประมูลเฉลี่ย
    3 คำเสนอราคา

    I have no budget. Sample UI Create a 4-page form using javascript. Using HTML create a usable UI with pagination Save data to the local folder No internet connection is needed. PAGE 1: List JSON files or XML PAGE 2 thru 3: are the questionnaire fields to be entered

    $22 (Avg Bid)
    $22 การประมูลเฉลี่ย
    9 คำเสนอราคา
    Wedding photo edit 6 วัน left

    Lots of wedding photos which need the resolution enhancing and editing to make look more professional.

    $135 (Avg Bid)
    $135 การประมูลเฉลี่ย
    72 คำเสนอราคา

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $65 (Avg Bid)
    $65 การประมูลเฉลี่ย
    1 คำเสนอราคา

    I am looking for a graphic designer who can create graphics on a specific topic. This is about...tourers. These must be clearly recognizable as ski mountaineers. In addition, there should be mountains in the background that resemble those of the European Alps. The finished graphics must have a resolution of at least 3000 x 3000 pixels. The final files must be delivered in EPS or Photoshop format. This must contain all levels. In the appendix I have attached a few photos, which the graphics can use as a guide. But: The photos may not be used directly, they should only serve as a guide. A graphic from another project is attached to it, which I have nothing to do with, but which I liked very much. This should be the first part of a long-term cooperation, so I only look for r...

    $45 (Avg Bid)
    Website in tech Field By Wordpress Needed -- 3 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    I Need Someone to make a website With wordpress in This Tecnology Field, a websit i like it soo much is this website, it's soo important for me. There is an article if you need it to verify something (You can find the link below) i need it to make a very important project Check this website, analyze it and try to make it beautyful maybe more than this website. I kno...attention our content needed while also fragmenting our audiences. i need a wbesite for this kind of specs: -Set Appropriate Responsive Breakpoints. -Start with a Fluid Grid. -Take touchscreens into consideration. -Use Responsive Images and Videos. -Typography. -Use a pre-designed theme or layout to save time. -Test Responsiveness on Real Devices. Link:

    $41 / hr (Avg Bid)
    $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
    30 คำเสนอราคา

    ...8f62e824a-24148997 15. Smooth edges of fonts without adding load time. 16. Use HTTPS everywhere 17. Don’t use any dynamic elements or capabilities. 18. Drop page weight, and speed up load time. 19. Fix anything broken 20. Get Google site speed up to 90 21. Keep images as small and fast loading as reasonable yet keep quality on resizing and load in such a way that doesn’t slow site loading. All photos and images and any page templates must be unique and original. 22. Use good SEO for links etc 24. Make fixes recommended by sites such as GTMetrix 25. I have attached some documents with things I would like to address in my new design. 26. Also, for your examination, these articles show examples of many successful writer websites. https://weblium

    $2298 (Avg Bid)
    $2298 การประมูลเฉลี่ย
    40 คำเสนอราคา
    photomontage 6 วัน left

    İ have 2 phot but without me ı want a within these photos can u montage me in two picture? First photo for just head montage Second one is full of my body montage

    $19 (Avg Bid)
    $19 การประมูลเฉลี่ย
    32 คำเสนอราคา
    Is there a way today to do what this adobe new tool do (In Between) 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    Adobe announced a new tool (not released yet) that can create smooth movement transition gap between two photos Is there another alternative to do this with other programs / software? ** I'm not talking about photo morphing tools like FantaMorph etc.. ** Thank you

    $129 (Avg Bid)
    $129 การประมูลเฉลี่ย
    11 คำเสนอราคา
    django backend developer -- 4 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $70 (Avg Bid)
    $70 การประมูลเฉลี่ย
    1 คำเสนอราคา
    django backend needed -- 3 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $10 - $30
    $10 - $30
    0 คำเสนอราคา
    Photogenic People 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    for photogenic people - no other special skills are required we are going to make a advertising campaign at countries for fashion , we need models , the idea that inside the video and photos will show different people from all around the world . i hope you understand the idea and we hope we can find people to work with for long term.

    $31 / hr (Avg Bid)
    $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
    21 คำเสนอราคา
    Trophy icon Blending + Cover photo & insta 2 วัน left

    Hi guys, Have an a3 flyer design done, that i just need re centered and the layers between the water and the crowd blended better and the text straightened I also need the event made into a cover photo for fb and sqaure insta post original psd is attached handover i re...that i just need re centered and the layers between the water and the crowd blended better and the text straightened I also need the event made into a cover photo for fb and sqaure insta post original psd is attached handover i require the three psds psd can be downloaded from here - Original photos with no edits are a folder in the psd if you want to use the raw images etc should be an easy job as the design is done 20 mins max

    $7 (Avg Bid)
    การันตี
    django backend needed -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $60 (Avg Bid)
    $60 การประมูลเฉลี่ย
    2 คำเสนอราคา
    django backend developer -- 3 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $113 (Avg Bid)
    $113 การประมูลเฉลี่ย
    3 คำเสนอราคา
    django backend developer -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $10 - $30
    $10 - $30
    0 คำเสนอราคา
    django backend needed 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $20 (Avg Bid)
    $20 การประมูลเฉลี่ย
    2 คำเสนอราคา
    django backend developer 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $55 to $70USD and the deadline...

    $156 (Avg Bid)
    $156 การประมูลเฉลี่ย
    2 คำเสนอราคา
    File Upload auto thumbnail fetcher -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    This is just a proof of concept I want a browse button which would allow me to upload a Doc or Pdf but once I select it should automatically take the first page as image and store the thumbnail in the web folder. Another proof of concept required. An option to input an embed thumbnail and once done, we automatically take the title tag of the video as present in source site

    $1 / hr (Avg Bid)
    $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
    2 คำเสนอราคา
    django backend needed -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $70USD, I can award you the pr...

    $40 (Avg Bid)
    $40 การประมูลเฉลี่ย
    3 คำเสนอราคา
    Facebook Ads to Sell Fish Aquarium Package and get more Likes 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    Would like to sell fish aquarium sets. 3 different types of aquarium available. Ads copy and content provide by freelancer. I only can provide some details and photos. The rest of the creative done by freelancer.

    $155 (Avg Bid)
    $155 การประมูลเฉลี่ย
    42 คำเสนอราคา
    File Upload auto thumbnail fetcher 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    This is just a proof of concept I want a browse button which would allow me to upload a Doc or Pdf but once I select it should automatically take the first page as image and store the thumbnail in the web folder. Another proof of concept required. An option to input an embed thumbnail and once done, we automatically take the title tag of the video as present in source site

    $1 / hr (Avg Bid)
    $1 / hr การประมูลเฉลี่ย
    3 คำเสนอราคา

    We are looking for a Co...you with the schedule if necessary as it is a 2-week period) Estimated working time per period: 1 hour per day from Monday to Friday Content source : - Via hashtag (repost) - Content creation (graphic design), e.g. rebranding photos by adding a logo or design Your tasks : - Grow the Instagram accounts - Publish posts in Italian - Reposting participants' photos - Comment on participants' photos to stimulate engagement and virality - Respond to comments - Draw participants using a # - Contacting the winners by DM Instagram - Post photos with winners and their prizes - As well as creating visuals to delimit the feed of the competition account Would it be possible to know your prize for this off...

    $29 / hr (Avg Bid)
    $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
    8 คำเสนอราคา
    Logo Design -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    HUNTER + HARLOW : an ethical and sustainable children's fashion label. Required: Very basic text in upper case font in beige colour inspiration photos attached

    $49 (Avg Bid)
    $49 การประมูลเฉลี่ย
    104 คำเสนอราคา
    Simple application to copy pictures from Android to a Windows Share 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...interested to deal outside freelancer, especially not for the first time If still interested, please read on A small and simple application required to copy the content of a folder from an Android device to a Shared folder on a windows server. The files to be copied are pictures (jpg) in one or more folders with a predefined source on the android to an also predefined destination folder on the windows machine. This is all done on a local network through WIFI. No mobile network or internet connection is involved. There are two options, 1) an app on the android to copy /transfer the files to the windows machine's shared folder 2) a program running on the windows machine that will be triggered and copy files from multiple 5-4 android devices once tri...

    $171 (Avg Bid)
    $171 การประมูลเฉลี่ย
    20 คำเสนอราคา
    django backend needed 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $70USD, I can award you the pr...

    $32 (Avg Bid)
    $32 การประมูลเฉลี่ย
    4 คำเสนอราคา
    $78 การประมูลเฉลี่ย
    57 คำเสนอราคา
    django backend -- 5 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...generate dynamic landing pages using dynamic rendering. To do this, a user must first create an account, login to their account, upgrade their account, reset their password, update their account, and last but surely not least submit a template form to update or generate landing pages. The content of the landing pages will be created using the variables from and CSV file and images from the image folder, which the user will need to add to the template form. When a landing page is created, we will generate XML files for the landing page URLs. We will use postgresql for db, digitalocean droplet for deployment, stripe for plans, and mailersend for SMTP. It’s a backend only, I’m a frontend developer & the UI is fully ready. my budget is $70USD, I can award you the pr...

    $48 (Avg Bid)
    $48 การประมูลเฉลี่ย
    3 คำเสนอราคา

    Looking for two photos to be creatively made for our christmas card this year. The instructions are on the attached PDF along with all the base photos. Photo 1: Beach photo with the family, add the old man, add the oars Photo 2: Find a way to get the whole family in the photo with the man on the boat. Be creative! Help us create something fun and memorable. Award: I typically ask for a basic sample or a water marked sample of your modifications of our photos and I will select the best and most creative freelancer. You can look at my long history of positive projects and review to know that I will award the project to the person that proves they align with our vision and can accomplish the work. Send an example of your edits to our photos and I will...

    $63 (Avg Bid)
    $63 การประมูลเฉลี่ย
    92 คำเสนอราคา
    Trophy icon Canva Designer (Contest) 6 วัน left

    ...thank you). 3. Photoshop, AI etc. What am I looking for: 1. Original second hand designs with a decent variety and enough detail that looks as original (or better) than the examples I have provided. 2. Complete with detail like phone number, email, website etc. where relevant. (Of course this can be fake/replaced). 3. 1080x1080 Canva designed Instagram size images with editable links. - Stock photos can be used to compliment the design. - Any niche or design can work. Look at my examples. - My ratings will be based on ORIGINALITY, INITIATIVE & DETAIL of the design. This contest is for 10 designs, which should be sent in a single screenshot and NOT one by one (watermark them if you wish). If I think you have a good chance to win, but not interested in some designs for som...

    $20 (Avg Bid)
    Canva Designer (Project) 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...thank you). 3. Photoshop, AI etc. What am I looking for: 1. Original second hand designs with a decent variety and enough detail that looks as original (or better) than the examples I have provided. 2. Complete with detail like phone number, email, website etc. where relevant. (Of course this can be fake/replaced). 3. 1080x1080 Canva designed Instagram size images with editable links. - Stock photos can be used to compliment the design. - Any niche or design can work. Look at my examples. - My ratings will be based on ORIGINALITY, INITIATIVE & DETAIL of the design. This contest is for 10 designs, which should be sent in a single screenshot and NOT one by one (watermark them if you wish). If I think you have a good chance to win, but not interested in some designs for som...

    $21 (Avg Bid)
    $21 การประมูลเฉลี่ย
    16 คำเสนอราคา
    Lifestyle photographer needed for jewelry 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    I need a photographer who have access to female models and makeup artist/hairstylist, for a lifestyle shoot of my necklaces. There are 6 necklaces, and I need 2 individual product photos of each necklace, and 2 outdoor shots of each necklace on the model. So total about 24 photos in total. Preferably, you have access to the countryside (cottages, woodland etc.) so that we can use those as the backdrop for the model to pose against. For editing, you only need to do some very basic exposure correction etc, because I'll be using my own Lightroom filters to apply on it. See attached some references of the style I need. Pls provide a link to your portfolio.

    $138 (Avg Bid)
    $138 การประมูลเฉลี่ย
    12 คำเสนอราคา
    Trophy icon Need a logo for a massage business 6 วัน left

    I specialize in sports massage but want to appeal to the general public as well as athletes. I ran track in college so my thought is to incorporate a runner. It could be minimalist like in the photos but if you have a better idea, I'm all for it. Color palette is black, white, and darker tan/orange. The name of my business is "Mikael Powers Bodyworks" I have also used MPB in the past and like the idea of both of these in the logo, but again, open to ideas. The second image is an attempt to create a logo. There are themes that I like about that attempt but obviously I want something better, that's where you come in! Couldn't get the color quite right either. I don't know how different fonts attract people in certain ways so if you have that knowledge t...

    $30 (Avg Bid)
    การันตี
    Trophy icon A4 Presentation Folder 2 วัน left

    I need Graphic Design for an A4 Presentation Folder designed in Illustrator. Website: Text for the inside sleeve please use from the website, No need to use all text. Use at your discretion. ABOUT US (located on the home page) Safety and Security Solutions (located on the home page) Why Get First Aid Training? (located here: ) Logo png attached. Base colours to use on the folder if you want to use #1c75bc, #39b54a Keyline for Design also attached

    $33 (Avg Bid)
    การันตี
    I need a photo editor 6 วัน left

    I have some photos to edit. If you have a knowledge about editing then you can do this project. You have to edit 25 photos. I'll send all the photos after selecting you.

    $19 / hr (Avg Bid)
    $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
    57 คำเสนอราคา
    3d modelling of panther 6 วัน left

    I need to have a panther modelled on the two attached photos. It needs to combine the growling head with the wide stance body (front paws apart). This model needs to be a clean watertight mesh because it will be 3d printed at full scale (1100mm tall) in high definition resin. It also needs to be highly detailed (need to see all of the muscular definition). Any experience modelling cats will be highly regarded.

    $133 (Avg Bid)
    $133 การประมูลเฉลี่ย
    34 คำเสนอราคา

    Include shipping price to Sydney Avatar The Legend of Korra Season Two Mako Cosplay Costume includes I ordered this from Procosplay, but the material quality was poor and it was way too small I can provide you my measurements The coat in these photos is two piece, but if you can make the grey and dark grey it in one piece it would be better Avatar The Legend of Korra Season Two Mako Cosplay Costume includes A grey uniform cloth short jacket with two golden buttons A dark grey uniform cloth long coat A black uniform cloth pants A red uniform cloth scarf A pair of brown leather gloves

    $396 (Avg Bid)
    $396 การประมูลเฉลี่ย
    1 คำเสนอราคา
    Out of Home Photographer for Perth -- 2 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    ...capture clear photos or videos of Out-of-Home advertisements. Coverage: Billboards from the following media companies but not limited to: JcDecaux, APN, and oOh! Comprehensive map and location guide of placements by designated format Expected number of photos: 106 Coverage map link: Requirements: ● Mobile phone with high quality camera or a high quality camera. ● Laptop and a Google account for delivery/submitting photos taken. ● Provide requested details through Google form. Exclusions: Photos deemed not to meet requirements will be excluded from the estimated quota. ● No blurry photos or photos that are too dark to see. Payment: $120 Payment will be made when the expected number of photos are captured

    $21 - $178
    พื้นที่
    $21 - $178
    0 คำเสนอราคา

    ...legoized Image must be stored in the database and Colour Distribution on the final legoized image along with the CSV file having colour distribution must be sent to Admin panel after user proceeds to buy the Legoized Image… 4. This project is coded in Node JS and Vue JS 5. If the above mentioned changes cannot be done , can you create a new Image recognition software library from scratch which turns photos into Lego compatible brick mosaics . ...

    $20 - $166
    $20 - $166
    0 คำเสนอราคา

    The project relates to the daily sending of the two attached CSV files. I can automate both of these files to be sent daily in CSV form, and ideally would like to have them sent to a Onedrive folder that I can share with you to extract the data from. I'd then like the data to be displayed in an Excel spreadsheet with the outputs as below. What I'm ultimately attempting to do is generate the following outputs: Total revenue per day DIVIDED by the total number of hours that our trucks were operating for = Total fleet revenue per hour Revenue per day by fleet number DIVIDED by the total number of hours that an individual fleet number was operating for = Individual fleet revenue per hour Total revenue per day DIVIDED by the total number of kilometers that our trucks travel...

    $354 (Avg Bid)
    $354 การประมูลเฉลี่ย
    23 คำเสนอราคา

    ...human faces. Step-by-step: o If a folder contains more than or equal to 2 images, do these step: ▪ Read each image using SciPy and add the values in the RGB tensor (Red, Green, Blue) ▪ Calculate an average RGB tensor by dividing by the number of images in the folder. ▪ Write the average result in an image with (don't forget to convert the result to a type that saves images in correct form). Images should be saved in a folder called "./result". • Please keep in mind that the uses of multithreading or multiprocessing to speed up the script. The script will have to run from the root of the main folder. In the main folder, there is about 400 folders containing images of faces from various celebrities. Each folder represent on...

    $102 (Avg Bid)
    $102 การประมูลเฉลี่ย
    10 คำเสนอราคา
    Professional edits of product photos 6 วัน left
    ยืนยันแล้ว

    We would like some professional editing to photos of 2 products for website, Amazon and print. We have taken some product photos in RAW format and require some professional editing 1. Convert 10 photos to white background + adjustments to lighting etc (10 photos) 2. Combine 3 photos into 1 (2 photos) 3. Create 1 lifestyle photo with our products (2 photos). example of product provided time required - 12 Dec 2021

    $65 (Avg Bid)
    $65 การประมูลเฉลี่ย
    82 คำเสนอราคา
    Retouch 102 images 6 วัน left

    I need retouching for 102 images (Edit the skin for the man in all the photos + liquify him skinnier)

    $77 (Avg Bid)
    $77 การประมูลเฉลี่ย
    33 คำเสนอราคา
    $300 การประมูลเฉลี่ย
    1 คำเสนอราคา

    ...renovations of late. These caravans were often lighter and easier to tow than their modern counterparts. This is saving some buyers from having to invest in an expensive tow vehicle. Our restoration work can bring these back to as new, sometimes even better than the original. competition below. Attached is some photos of works done that align with the business structure. ( Images not uploading properly, would a g drive that accessible be easier for everyone?) here is the facebook the name will be changed to rv conversions. An instagram is being created for this also. logo's attached....

    $142 (Avg Bid)
    แนะนำ การันตี ปิดผนึก NDA

    Qrati is a Colorado-based startup with a remote team in Calcutta, India. We have created a unique platform that curates user-generated content such as videos and photos, oriented toward local journalism. We are collaborating with another US-based startup to create an innovative NFT marketplace, leveraging our platform, with a unique modality not seen yet in this nascent, unpredictable industry. We are seeking a strong, self-driven UX/UI developer to collaborate as part of a small team where your creativity, design flair and practical skills will be highly prized. Skills: - 3+ years Web design with emphasis on UX/UI - Ability to bring a page "alive" with engaging, interactive elements - Understand enough about server-side frameworks to effectively collaborate with other d...

    $23 / hr (Avg Bid)
    $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
    29 คำเสนอราคา