ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  7,183 random sort linux txt file งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Woocommerce sort order 6 วัน left

  I am having an issue sorting products within the catagories

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I have a text file (comma delimited). I need to read file, sort data by one column, then write to a file.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  ...para enviarle un correo. Todos los correos empiezan con la misma plantilla, sin embargo, al final se deberá agregar texto que puede estar en tablas de excel o bien en archivos .txt. Realmente no importa de donde se copie pero el archivo que se "abra" dependerá del artículo que se haya comprado. En la mayoría de las ocasiones se deberá copiar t...

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  My website is not opening in few computer and working in few of them. The moment when its not working it give error message as "this site can’t be reached server ip address could not be found.". my website details are given below Domain [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Domain provider- 101 DOMAIN VPS provider namecheap CMS -wp Please help me to fix this

  $26 / hr (Avg Bid)
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  We have product on amazon, but we want to sell them on other marketplaces, to do so, we need to transform our amazon stockfile into a CSV type. also on the amazon stock we only have ASIN, and we need someone to look for the correspondant EAN. for information we have around 1700 products

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I got a email list with names, but the names must be deleted.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  i need a book keeper to sort and organize statements into write offs 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a book keeper to sort and organize bank and credit card statements so i can send the info to my accountant. A years worth of bank and credit card statements

  $142 (Avg Bid)
  $142 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  I have a c code for 2d convolution that I entered matrix column and row via text file with integers I would like it to read binary instead of integers. Also, I would like it to have the results in binary.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Everyday we get a amazon custom file with additional order informations. In the TAB seperated TXT file mentioned URLs for download a ZIP file for each customized order. Note: Not all orders are customized which means that not for every order is a URL in the list. In the ZIP file is a JSON file with all the customization details. We need several values

  $590 (Avg Bid)
  $590 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Skills Required: Web Scraping, Excel automation, VBA script, XML HTTP requests, Java script, headless browser, Anti-blocking, user-agent string, etc. Please see attached files: - Project Description - Starting Excel Spreadsheet with headers - Screenshot of one webpage from where scraping is to be done, showing the values Please do not send automated responses before reading the description first, ...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...exporting specific product data from Quickbooks each day, to be uploaded onto our website server. It is a simple task of just exporting 4 specific fields into the delimited txt format. The fields that need to be exported are: - Custom Field 3 (which we will populate with the google product ID) - Custom Field 4 (which we will populate with the store

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Hello, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] It's about this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] As the Websocket Orderbook...error('subscribe') }) .catch((err) => { [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](err) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]() }) }) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]('error', (msg) => [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]('on error', msg)) your job is just to sort the cobin_data ...

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi,,, I am having deep semantic segmentation model and i would to improve the boundary around object by linking my existing semantic segm...to improve the boundary around object by linking my existing semantic segmentation deep learning model with the fully connected conditional random feild. For more details. Please have a look at the attached file.

  $841 (Avg Bid)
  $841 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Custom Random Name Picker Wheel 7 ชั่วโมง left

  I am looking to have a custom random name wheel built very similar in looks and function to the one at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], but with a few variations. I want to be able to break each spot down into smaller sections if needed. Like can we have Spot 10 broken down into say 3 different spots like 10a, 10b, & 10c I need it to spin exactly the same, how

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Random Name Picker หมดเขตแล้ว left

  Looking for a script like this website. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] But i think they use flash and that i dont want. The rest step 1 2 and 3 are very important And also that i can give my own layout to the page / script

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I have a c code for 2d convolution that I entered matrix column and row manulally. Also, the values. I would like to make the code re...code for 2d convolution that I entered matrix column and row manulally. Also, the values. I would like to make the code read the matrix from txt file and determine row/col/values. Also, the result printed as txt file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Easy excel function to sort email หมดเขตแล้ว left

  Hi, I have an excel file with a few columns. This file store all the email addresses that I've used in the past. I am wondering would it be possible to come up either with an excel script or something to merge a secondary excel file with my main one and export the difference in an excel file or to another column/sheet?

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Sort Values in Excel หมดเขตแล้ว left

  Sort values ​​in an Excel spreadsheet. I would like to have all the values ​​in a row (see Picture). My Excel Table has total of 4400 Rows.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล
  Run ( random parameter ordered probit model ) หมดเขตแล้ว left

  I used an ordered probit model for analysis and I used ViF to solve the multicollinearity finally I used Backward method to remove in...address the unobserved heterogeneity. I tried to run this model in STATA but I can't. So I need someone to use my data and choose the most suitable regression for my data ( RUN RANDOM PARAMETER ORDERED PROBIT MODEL )

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I have txt files with millions of info entries, each info entry occupies one row. I want a windows program that can extract desired entries that contain a certain string combination (same as Control+F searching) to a new txt file. No UI required.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Use EVIEWS to help me sort out some data questions หมดเขตแล้ว left

  WHAT I have a set of questions i need someone to help me work through on eviews. A data s...good idea of finance and economics so you don't have to over simplify your steps and thought process. Just send me step by step instructions of the process and the end result file of the whole question. Start your proposal with RIPE if you read the document.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Sort and Filter หมดเขตแล้ว left

  I have: Abt 160 ppl. I need:1-To count the number of people:meal w/various combos of food prefer2-Good format for collecting/ importing info in future

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  To implement DSR routing protocol based on Manhattan and Random Waypoint mobility models on 3 different number of nodes (25, 50,100) and extract the following parameters such as energy level, throughput, and delay. To analyze the performance of two mobility models on 3 different number of nodes (25, 50,100) Based on three parameters such as energy

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  The enclosed document describes Algorithm 2 - Augmented Random Search (ARS): V2. See "Algorithm 2 Augmented Random Search (ARS): four versions V1, V1-t, V2 and V2-t" How to build a Simple random search in reinforcement learning. It's relatively simple for someone with mathmatical and C# experience. I am NOT expecting the other items descirbed in the

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Random 504 Errors Nginx Linux Plesk หมดเขตแล้ว left

  Currently have about 30 websites on Linux Ubuntu with Plesk Onyx. Something is causing random random 504 nginx error which affects ALL website on the server. Sometimes the server with recover but if I see it I restart "Reverse Proxy Server (nginx)" which allows the websites to start working again. Most of the websites on the server are Joomla based

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  change TXT file from linux to window หมดเขตแล้ว left

  Hello, My site create txt file after user finish his order, the server is in Linux, theirfor it create it in Linux, the task it to change it to Window (pc) that all pc will open it the same structure it define right now in Linux. Theis is H line with details bellow their is L line with details Need to keep align use ASCII and clean code to make

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  texto web a txt หมดเขตแล้ว left

  Tengo varios articulos a los cuales hay que pasar de texto en web a .txt y corregir la gramatica, asi como extraer las mismas fotos de la página, y ir acomodando cada producto en una carpeta.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล
  Logo Random หมดเขตแล้ว left

  This is a simple logo to make your personal branding

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล

  Project Description i want to make same android app like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] admob monetization will be added • Banner • Interstitial • Rewarded Video splash application opening screen guide

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Using a formula sort and excel sheet หมดเขตแล้ว left

  Need to modify an excel sheet to show room night relevant to the correct month

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Random Live video chat หมดเขตแล้ว left

  i want to make same android app like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $1126 (Avg Bid)
  $1126 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  I have solved with neural network and I am getting a reasonable solution. I would like to set up two additional solutions for the same data set with Gradient Boosting and Random Forest. Keep the code simple. In addition to the three plots I have, it must also include a plot that shows relative importance of the variables. Provide the solution in R

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Random story for pligg หมดเขตแล้ว left

  I want to show random story to user so that they can like stories.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Compare 2 files txt หมดเขตแล้ว left

  I need the fastest way to compare 2 files md5 text each one contents Millions lines and show the communes lines in the 2 files, you could do it by shell python or php.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Sort Order Drupal View หมดเขตแล้ว left

  I have a view in my shop with a table. Please see screenshot. I only want to change the sort order of this 4 articles by price / Preis - this way: 12 € 8 € 4 € 0 € Thats ist.

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Sort out Worfence Issues หมดเขตแล้ว left

  Trying to run scans on Wordfence but continually timing out

  $51 (Avg Bid)
  $51 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  xml sort order หมดเขตแล้ว left

  Sort xml files for a column in ascending order

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  script to put produk random หมดเขตแล้ว left

  i have script build from phyton selenium this script work for up my produck in marketplaced my market place allowed poeple to up the product every 4 hours this script now not work bc the marketplace rigth now change the themes.

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hi everyone, I'm looking for an assistant video editor to sort, trim and colour code wedding clips and edit speeches in Adobe Premiere Pro CC. This is a very simple editing job. You must be able to: - Edit in Premiere Pro CC - Speak and understand English perfectly (you'll need to go through speeches and understand them) You will be provided: - All

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  Using Wordpress with Bridge Theme (if that matters). I'm looking for a means to have a random number generated polling system that keeps track of each number generated by a site visitor, when they click a button. Taking all of the numbers, I'd like them to either be averaged out into a single number after the "poll" has been closed (like showing the

  $451 (Avg Bid)
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  App with random API หมดเขตแล้ว left

  1. Choose some free API, e.g.: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] 2. Create public git repository and upload your code frequently during app development 3. Implement native Android app in Android Studio IDE (Java or Kotlin) • Use latest build tools and support libs • Follow material design guidelines: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] • Display data from API in application in form of at least one l...

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I used an ordered probit model for analysis and I used ViF to solve the multicollinearity finally I used Backward method to remove insignificant variables. I had good results but the reviewers asked me to address the unobserved heterogeneity. I tried to run this model in STATA but I can't. So I need someone to use my data and choose the most suitable regression for my data

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  i need someone who can copy out all usernames from a telegram group into a .txt file..name of group on telegram is "GREENMAVRO GLOBAL MEGA GROUP"..format shld be "@username''

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  This will be a web app for finding random Amazon products. The best way to explain the idea in a simple sentence - Tinder for Amazon products. I have attached images of how I envision the 4 key pages to look like for the first mock up. Login Page - Simple login, email capture, registration page Must include - forgot password and remember me Could

  $627 (Avg Bid)
  $627 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Build A Txt Video App หมดเขตแล้ว left

  We need a developer to build a saas software that creates TXT/SMS conversation style videos (facebook and whatsapp). We need something similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Watch the demo video at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (You are building something like this). Let me know if you can build this, how long it will take, your budget, the

  $826 (Avg Bid)
  $826 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  random forest project for svm หมดเขตแล้ว left

  Cloud computing allows dynamic resource scaling for enterprise online transaction systems, one of the key characteristics that differentiates the cloud from the traditional computing paradigm. However, initializing a new virtual instance in a cloud is not instantaneous; cloud hosting platforms introduce several minutes delay in the hardware resource allocation. In this paper, we develop prediction...

  $21 - $178
  $21 - $178
  0 การประมูล
  Sort Programming assignment หมดเขตแล้ว left

  Write a simple todo list application. This will require use of classes, objects, and possibly structs. Here are the requirements: 1. Menu-driven - upon running the program, the user should be prompted to press one of the following: 1. View all Todos in list 2. Remove a todo item from the list * if there are not any todos, the user should be prompted and sent back to the menu * choose a todo...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Konversi Undang - Undang (UU) menjadi .txt (text) หมดเขตแล้ว left

  ...diharapkan saudara dapat mengkonversi UU dari UU tahun 1989 - 1945 menjadi .txt atau text. Misalkan dari pdf atau word, maka UU dalam bentuk pdf atau word itu dikonversi menjadi UU dalam bentuk .txt dan juga harus rapi. Setiap UU yang sudah diselesaikan atau dikonversi dalam bentuk .txt bernilai 1rb rupiah. Terimakasih. Proyek ini diharapkan selesai dalam

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล