ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  308,916 real estate งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  แบบลายเสื้อ (shirt design) หมดเขตแล้ว left

  อยาก ให้ดู แพงๆ หรูๆ แต่มีความดุ และมีอารมของภาพ มีความ เรียล ครับ I want it to look expensive and luxurious, but it's fierce and has the mood of the picture. It's real.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Flight Tracker with react หมดเขตแล้ว left

  Develop Real-time Tracking Flight and show position and status on map == Frontend == - Fullmap display - Can add custom layer from backend to map - Can define color of status from backend == Backend == - Authenticate - Config map - Config Api for tracking plane - Display Data from api (Keep data to database)

  $538 (Avg Bid)
  $538 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Present Company Profile หมดเขตแล้ว left

  VDO Presentation Company Profile (Real Estate) - ความยาวประมาณ 10 นาที - เสียงพากษ์บรรยายให้น่าสนใจสร้างความน่าเชื่อถือมี - มีภาพนิ่งผสมภาพวีดีโอ - 3D Animation - 3D Perspective สอบถามเพิ่มเติม 086-5343445 จรัญ

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  ...proyecto consiste en interactuar con el usuario mientras se registra , el poder mandarle formularios personalizados y mientras el usuario completa un formulario mostrarle una pantalla de validación, donde el administrador del panel valida si sus datos son correctos y al hacerlo el administrador le envie un nuevo formulario solicitando información personalizada. El administrador debe ver en tiempo real la información que ingreso el usuario. El usuario ingresa a un sitio web el cual el llena formularios. Mas información interesados contactarme....

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Need to design online cost sheet for real estate where i can add per sqft price and customer name and cost sheet appear with required details. no register or signup data to read from excel and generate page

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  I need a programmer 6 วัน left

  Work is only to pull out data from nse option chain or of open intrest and put into into Excel sheets .. And that I need is of real time in nifty and how much calls and puts are bought and also plotting of data in numbers and as well as in line graphs For refrence I have uploaded some files.

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Contact Details 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need the contact details of Insurance Sales Agents and Real Estate Agents in Sri Lanka. I need a minimum of 100 in each category or please do not bid. Please include the number of contacts you estimate you can provide for each category Contact information needed: Name: Company/Freelancer: Phone Number: Email Address:

  $81 (Avg Bid)
  $81 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Setup - DKIM SPF DMARC 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We like send out the emails using following CRM Sendinblue FollowUpBoss Keap (Infusionsoft) Various - Wordpress sites & GSuite We want to setup proper DKIM SPF DMARC In AWS So when we send it email It should not show as SPAM Or Following Message Be careful with this...when we send it email It should not show as SPAM Or Following Message Be careful with this message This may be a spoofed message. The message claims to have been sent from your account, but company name Inc. Mail couldn’t verify the actual source. Avoid clicking links or replying with sensitive information, unless you are sure you actually sent this message. (No need to reset your password, the real sender does not actually have access to your account!) Let us know The time and cost Apply only if you...

  DNS
  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Project for Zohaab I. 9 วัน left

  Hi Zohaab, I am in search for a ghost rider to assist me in book for Real Estate professionals in the United States. This book will be written more like a text book with illustration. Please let me know if this is a project you would be interested in. Thank you.

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...developing lexers and parsers, which works as an advanced calculator. Calculator calculates mathematical expressions line by line, while having the ability to store in variables and calls of trigonometric functions. Calculator description: • The print command is used to print the value of an expression. • The types of data that can appear in expressions are strings and real numbers, • operations that can be performed with real numbers are addition, subtraction less, multiplication and division (+, -, *, /) respecting the priority of multiplication and divisions over the other two, • It is possible to group expressions using pairs of parentheses (), [] and {} which are they do not differ in functionality, but contribute to clarity expression : a = 56*...

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...- Experience with the digital marketing industry shall be a plus - Digital marketing background is preferred - Have a great willingness to learn What do interns learn and achieve during the internship? 1. Ability to work virtually in a Flexi-hour environment 2. Exposure to working within a cross-cultural environment 3. Having hands-on experience working on actual client projects to simulate real-life expectations and deadlines. 4. Performance bonus for interns who successfully complete their internship. This opportunity is open for Indonesian. Final year students or fresh graduates are welcome to apply. If we raised your interest and you think you might be a perfect match for our company, please bid and/ or send your CV or portfolio in English. Please note that only shortl...

  $119 (Avg Bid)
  $119 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  tool screening website (white label) for my sellers 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi… I'm looking for a software with the Label that does an automatic screening of any website (example: find broken links, social links, site speed, etc. etc.) my marketing agency needs. I would like to give it to my sellers so when they are in a negotiation with the customer they can do an automatic and fast screening of the customer's website in real time. I know that there are tools that do all this, they are also in white label, I can use it with my brand as if it were mine. can you help me find it… do you know this kind of tool? thank you

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  hi… I'm looking for a software with the Label that does an automatic screening of any website (example: find broken links, social links, site speed, etc. etc.) my marketing agency needs. I would like to give it to my sellers so when they are in a negotiation with the customer they can do an automatic and fast screening of the customer's website in real time. I know that there are tools that do all this, they are also in white label, I can use it with my brand as if it were mine. can you help me find it… do you know this kind of tool? thank you

  $11 (Avg Bid)

  We are a real estate company and used Houzez theme to build our website. We need an experienced professional Coder to modify / add more functionality to Houzez theme. Houzez is a famous WP theme and has over 100k websites using their Theme. It has all the functionality built in to run a really large real estate website. Ours is a custom requirement and will require solid coding skills to add our required functionality to the theme. You need to alter the functional aspects of the code. So only experienced / highly skilled coders BID for our project. People not good in coding, please stay away.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  an ecommerce website 6 วัน left

  this is a hobby project only for demonstration purpose and it won't have any real world uses. it should have user and seller login where the seller can list his products and user buys that technology stack should be exactly as follows-kotlin for backend, spring boot,mongodb atlas,react for front end and aws for hosting. it should also include test cases.

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Detecting objects in real-time and converting them into an audio output is a challenging task. Recent advancement in Computer Vision has allowed the development of various real-time object detection applications. This paper describes a simple android app that will help visually impaired people understanding their surroundings.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  This is my real one but I want it looking much better than that.............lol

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Web App For Accounting Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a real estate developement firm , and would require a web app for accounting and inventory management for our firm . since we have milimted budget and time , we would prefere that some one with an already exsiting accounting software would make some minor cystomization and make the alternations as per our needs . Please refere to the attached document for more details . Applicants with already exsisting web app for accounting may apply with sample apps .

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  React/Typescript expert on long-term project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for long-term partner, talented frontend developer Necessary skills: Javascript/Typescript, Html/CSS, Tailwind, React/Angular/Vue Really good point if you have rich experiences in dapp frontend development I hope: High speed & well-architecture component Beautiful & highlighted animation Easy-readable & well-commented source code Please don't bid if you're not an expert with ri...for long-term partner, talented frontend developer Necessary skills: Javascript/Typescript, Html/CSS, Tailwind, React/Angular/Vue Really good point if you have rich experiences in dapp frontend development I hope: High speed & well-architecture component Beautiful & highlighted animation Easy-readable & well-commented source code Please don't bid if you're not an...

  $493 (Avg Bid)
  $493 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Designing Ads for Social Media Marketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an app on the AppStore that I would like to promote to get more users. I am not very savvy in Social Media Marketing and would like help creating a promotion. If you are a real person, please use #GoBucks in your promotion.

  $339 (Avg Bid)
  $339 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  nft artist required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i need 10k generative nfts with rare traits. The pfp will be of a solider in the draw style of bored apes. This will be for an online RTS(real time strategy). artist needs to provide sketch and traits before we proceed

  $486 (Avg Bid)
  $486 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา
  Add a question bank (quiz) feature to a Wordpress theme 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...in this navigation. All of the features must be embedded with the existing theme quiz functionality/style (a modern style would be appreciated with smooth drop downs and transitions) and we would appreciate clean code with commenting and documentation. We will provide detailed examples of the features and the behavior required. The purpose of this quiz/question bank is to prepare the user for a real exam. The user will see the correct answer after each question. These features are to improve the user’s learning experience and the quiz acts as a sort of trial/mock exam. ...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...developing lexers and parsers, which works as an advanced calculator. Calculator calculates mathematical expressions line by line, while having the ability to store in variables and calls of trigonometric functions. Calculator description: • The print command is used to print the value of an expression. • The types of data that can appear in expressions are strings and real numbers, • operations that can be performed with real numbers are addition, subtraction less, multiplication and division (+, -, *, /) respecting the priority of multiplication and divisions over the other two, • It is possible to group expressions using pairs of parentheses (), [] and {} which are they do not differ in functionality, but contribute to clarity expression : a = 56*...

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Design A Staff Page for property website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a design for a staff profile page for a UK based real estate website. The page is should have a small section about the companies staff and team in general. And then a section for each staff member:- profile picture staff name job role contact details contact msg button staff member video short text paragraph customer review And a CTA section at a suitable place on the page. Details: Design needs to be done in figma. You need to provide a responsive design that works on mobile/tablet and desktop devices. Style should match the brand styles of the current website. Time Frame: Work needs to be completed by 25th January skill needed: Excellent understanding of fundamental design principles. Excellent UI design experience ...

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  71 คำเสนอราคา
  Trophy icon Business Card Design 9 ชั่วโมง left

  Need a business card designed for a real estate company. Two sided. Sleek & clean design Must include one of the "HUNT ERA" logos. Must include the "Equal Housing" logo, and "MLS" logo. These two can be very small in a corner. Must have this name on the front: Mike Conway And this information plus the logos on the back side: 602.444.3333 email@ 2222 S Power Rd Mesa, AZ 85000

  $100 (Avg Bid)
  เร่งด่วน การันตี
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...Then the data is fed into k-means (unsupervised learning algorithm) to discover the personality traits within all of the personality types. After that the model normalizes the data to plot the results to the user. The output will be the personality of a particular user. And also this system will determine the user's emotion through the face images which will be inputted by the User. This is not real time emotion detection. Using Machine Learning and OpenCV, it will determine the emotion which is shown on the user's face. It could be happy, anger, sad, neutral, or surprise. To implement the part, Images with emotions are collected. And detecting the faces in the images. Training the classifier on the faces is the next step. Then easily the model can recognize the emoti...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  We are looking for creative and experienced Art Graphic Designers to create 2 kitchen home electronics banners for us. The background can be used with real life background pictures to incorporate into the design. After the design is finalized and accepted by us, we will need the banner in many sizes.

  $10 (Avg Bid)
  การันตี
  Transactions 6 วัน left

  Single page needs creative graphics for commercial real estate company. 2 versions. Need in 1 day. $20

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  ...- Amount of inventory that’s moving between warehouses at Amazon of ASIN/SKU We have a couple Google Sheets that references some or all of this information. Currently this data is brought in through manual imports of exported spreadsheets from other third party platforms that we'd like to circumvent. We currently use Google Sheets scripts to do calculations on this data. The data should be as real time as possible with regular scheduled refreshes and/or on demand. The design should be independent to us, not requiring on-going developer resources (id's, cloud accounts, etc.) other than continued support and future improvement projects....

  $657 (Avg Bid)
  $657 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  ...Autonomous Drone and Quadruped Robot Wildfire Suppression to be launched as a game to test autonomous wildfire supression technology: The software will simulate the dispersion ond the use of Fire extinguishing balls. Als This simulation will have drones and robots. The software will simulate the progress of the fire Computer models using data, math and computer instructions to predict events in the real world. Reality-based generation of virtual environments. AI to control drones and quadruped robot using Deep Reinforcement Learning In general, conforming to commercially available tech, specification, standards. The robots act in swarming group formation, with machine learning for optimization After deploying a Fire extinguishing ball or when the battery is low it can autom...

  $250 - $750
  ปิดผนึก NDA
  $250 - $750
  1 คำเสนอราคา
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  The app would cover the following aspects in itself, 2 apps one for users and other for doctors with dashboards 1) Real time video conferencing. 2) Booking timeslots 3) Payment solutions 4) Searching options 5) User Dashboards 6) login options and storing in database 7) push notifications 8) Appointments payment gateways

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  Olá Leticia T., eu notei seu perfil e gostaria de lhe oferecer meu projeto. Podemos discutir quaisquer detalhes pelo chat. Uma coleção de 100unidades de um desenhos pixel art. Coloquei um orçamento de 100 dolares por não ter ideia real da demanda, negociaremos no chat.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Windows desktop software memory hooking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  All you need to do is to memory hook information received over the network from specific Windows software through the Cheat engine and display it in the DOS window in real time.

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Need 3D artist 6 วัน left

  Hello We are looking for a 3D artist with experience in creating 3D human characters. I will be making an NFT game and this project is very vast. So we need a 3D specialist for longterm. If u are real 3D specialist, please DM My tel ID is @JaksonRily Thanks

  $1136 (Avg Bid)
  $1136 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  My website, is currently hosted and maintained with RealGeek but I own the domain name. I'd like you to build a superfast website similar to or for me and host it on a server of my choice (I have not decided yet on the server and I am open to your suggestions). I will provide you with the API key (Property listings feed). If you are interested we can discuss it in detail in terms of functionality, timing, and budget.

  $4511 (Avg Bid)
  $4511 การประมูลเฉลี่ย
  43 คำเสนอราคา
  Article Writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...must have strong knowledge and awareness of SEO best practices and will be writing articles to target specific keywords. I'm looking for quality over quantity in terms of the articles and want content that will be engaging, thought provoking and ultimately shareable. You must have an interesting / unique / original writing style and be able to hook a reader with a headline and intro and deliver real value within the content body. This will be an ongoing long-term engagement for the right person and we'll be looking for you to produce 1 - 2 articles per week on a rolling basis. Initially you will complete a 1 article trial for this job and we will review your work prior to going ahead with a longer commitment. If you're interested please apply with the word Wav...

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา

  Hi Ihor My website, is currently hosted and maintained with RealGeek but I own the domain name. I'd like you to build a superfast website similar to for me and host it on a server of my choice (I have not decided yet on the server and I am open to your suggestions). I will provide you with the API key (Property listings feed). If you are interested we can discuss it in detail in terms of functionality, timing, and budget.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Vladyslav My website, is currently hosted and maintained with RealGeek but I own the domain name. I'd like you to build a superfast website similar to for me and host it on a server of my choice (I have not decided yet on the server and I am open to your suggestions). I will provide you with the API key (Property listings feed). If you are interested we can discuss it in detail in terms of functionality, timing, and budget.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Narasimha My website, is currently hosted and maintained with RealGeek but I own the domain name. I'd like you to build a superfast website similar to for me and host it on a server of my choice (I have not decided yet on the server and I am open to your suggestions). I will provide you with the API key (Property listings feed). If you are interested we can discuss it in detail in terms of functionality, timing, and budget.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Messages through linkedin (Good Linkedin Account Needed) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  What you have to do is a simple job. We are an investment firm and we need dentists who are interested in a purchase or investment. The job that you need to do w...job. We are an investment firm and we need dentists who are interested in a purchase or investment. The job that you need to do will be explained in detail later. I need you to reach out to dental owners through your own LinkedIn profile (which must be a good one) and send messages. If you do book an appointment for me I will pay you $10. Commission based! But the appointment that you book must be real, and they must want to have the call with me. Which means the payment will be added if the call gets qualified. If you do a good job we can take this forward and give you a good payment as well. Good vocabulary Good englis...

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Need an International Link Building Superstar 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey SEO'ers I ...SEO'ers I need the help of a high quality and highly experienced link builder If your idea of link building is article submissions, press release distribution, social bookmarking, profile links, forum posting, PPT sharing links, doc sharing links, video submission and sharing links etc then just do not bid on this job posting. I want to work with a real next level link builder. What I need niche specific guest posting on real blogs with real traffic (I use both SEMRush and Ahrefs to check DA and traffic) Forum posting and engagement and more Bid with you unique ideas and I need to see what you will actually do. So be prepared to have a sufficient amount of discuss on what you can do, what you will bring to the table and your best pric...

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา
  Looking for Laravel + Vue Developer ASAP 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a XD design converted to frontend of Laravel + Vue project asap. Tailwind CSS needs also to be used for responsive. Please let me know if you can start immediately and complete it asap. The timeline is very tight. I am just looking for someone who has solid working experience with Laravel + Vue and can make a real fast development progress. Responsive communication is also very important. More details will be given to a right developer

  $578 (Avg Bid)
  $578 การประมูลเฉลี่ย
  107 คำเสนอราคา

  I am working on a net worth app that showcases a users net worth from a number of different asset categories (e.g. bank account, crypto, house, car, rare wine). The back end is progressing well and APIs are being integrated. Support is needed to to update the front end with an interactive look and feel that allows ...below: Backend Language: Dart & JS (NodeJS via Azure Functions) Database: PostgresQL (Supabase) Frontend Language: Dart Framework: Flutter State Management: Redux In terms of timings, it will be to work on this on an ad hoc basis. We will purchase a set number of hours and will then purchase more of your hours as and when we need. Please note that the cost budget given is purely an estimate. If a real quote is not given for the work then applications will not b...

  $678 (Avg Bid)
  $678 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Face Book and Lead Capturing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We would like to Run and Facebook Campaign to Generate / Capture New Business Leads for Our Real Estate Software What We want 1.) Clear-Ad, which user can Understand Clearly. 2.) Lead Data for the Company Interested in Our Product. 3.) Ad Should Target be to specific Industry and User Segment

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  Working on NS-3 MEC-Sim module (source code is available). We must modify it and introduce Service migration in the program. To Implement an already built 5G network model (that is already tested in GLPK) into Ns-3 and integrate it with the MEC-Sim module. Deliverables to implement a real scenario of a cellular network in which the movement of devices is considered (dynamic scenario) which will be done by integrating a 5G network-based simulator (NS-3) with MatLab Optimization Tool "ArchEx".

  $185 (Avg Bid)
  $185 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน real estate ชั้นนำ