ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 redhat linux งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  1.พัฒนานะบบ IOT ดึงข้อมูลจาก PLC แล้วนำมาแสดงผลในรูปแบบ Web Site โดยแสดงข้อมูลเป็น Real Time 2.สามารถใช้อุปกรณ์ของของบริษัท (Embedded PC) มี SIM ออก Internet ได้ หรือสามารถใช้อุปกรณ์ที่ผู้พัฒนาถนัด แต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ทนต่อสภาพการใช้งานในโรงงานครับ (ความร้อนและฝุ่น) 3.สามารถใช้ Server ของบริษัทได้ สามารถเลือกได้ตามความถนัดแบบ Windows / Linux และ Database SQL , MySQL, MogoDB , InfluxDB เลือกได้ตามความถนัดครับ 4.เก็บข้อมูลไว้ดูย้อนหลังได้ 90 วัน

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  ติดตั้ง VOIP SERVER หมดเขตแล้ว left

  ติดตั้ง VOIP SERVER เพื่อใช้โทรศัพท์สายในและสายนอกบน Linux

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Write some software หมดเขตแล้ว left

  Linux PHP ต้องการให้เขียนคำสั่งcommand line แทนการป้อนข้อมูลผ่านหน้าเว็บแลีวsubmit

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  1 Hour Linux Ubuntu Server Optimization 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Duration: 1 Hour Project Type: Performance Optimization Sever Type: Linux Ubuntu Overview: We have noticed that the pages of any website on the server seem to load very slowly as of the past 2 weeks. We would like the speed significantly improved 5* FEEDBACK WILL BE LEFT FOR YOU

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Integrate Node.js Code into PHP on Amazon EC2 Linux 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there! We're in search of a talented and experienced programmer to help us integrate Node.js code (Puppeteer) into PHP on our Amazon EC2 Linux platform. Our goal is to execute a Node.js script when a user visits a specific web address, with the script's output displayed on the accessed web page. Requirements: Solid experience working with both Node.js and PHP. Ability to integrate and run Node.js code within a PHP application on Amazon EC2 Linux. Advanced knowledge of web server operation and script execution. Effective communication skills and creative problem-solving abilities.

  $435 (Avg Bid)
  $435 การประมูลเฉลี่ย
  47 คำเสนอราคา

  I need help installing on my self-hosted Ubuntu server via SSH. The server has root access and the primary purpose of this installation is for online streaming services. Key requirements: - Proficient in Linux server administration - Experienced in installing software from GitHub repositories - Familiar with Ubuntu/Debian Linux distributions Please reach out if you have experience in this area and can help with a smooth installation.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  I Need a PHP bot to run on CPanel's Cron 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...my ad to be posted every 20 minutes, to have great visibility, but for the previous publications to be deleted, but, for example, every 1 hour, not to be deleted, so that when a user scrolls through old messages, they continue to see my ads every hour. Bot functionalities - The bot must be programmed entirely in PHP and MySQL, using extensions that are normally enabled in CPanel on a Linux hosting service. - The bot will run as a task in the CPanel Cron, every 1 or 2 minutes. It must be programmed properly to avoid multiple instances of the bot running simultaneously. - The bot should take each ad from the list of ads and if appropriate, according to its parameters, post it in each group it has in its group list. - The bot should check if the last ad posted...

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Ayuda en la gestión y resolución de problemas presentados en máquinas virtuales relacionados con la virtualización y el cloud computing. Aqruitectura Linux y Windows.

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ...lookout for an experienced Linux developer to assist with system configuration tasks in a medium-sized business network. Key Responsibilities: - Execute system configuration tasks, focusing specifically on network setup and configuration. - Ensure the network is stable, secure, and optimized for performance. - Implement necessary security enhancements in line with industry best practices. Ideal Candidate: - Proficient in Linux system configuration and networking, with a strong understanding of security concerns in a business setting. - Prior experience configuring medium-sized networks, ideally in a business environment. - Strong troubleshooting skills to deal with any network issues that may arise. - Up-to-date on the latest technologies and best practices in Linux...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...seeking a professional who can assist me in configuring DevStack on Linux-based virtual machines. The main aspects of the project are as follows: - Complete Configuration: I need the DevStack configuration to be set up comprehensively. This includes ensuring that all components are correctly configured and working as intended. - Remote Access: The virtual machines should be set up in a manner that allows me to have remote access to them. This is a crucial requirement for the project as I will need to work on them from different locations. Ideal candidates for this project should have a strong background in: - DevStack: Proficiency in configuring and setting up DevStack is a must. Previous experience in implementing DevStack on Linux-based systems will be highly valued....

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Python Script (OOP) for Video Color Checker Detection 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...position. The final detection shall share the first frame, the intermediate frames and the last frame of ONE color checker card. Key Requirements: - The script should be able to read a video in mp4, mkv, mov format. - The library used for reading the video is not fixed. You can choose from libraries like (e.g. OpenCV, PyAV, or MoviePy, but the solution should be compatible with both Windows and Linux (and mac) - take a look here: - The output should detail the (as a class, ColorCheckerCardPosition) ... - file path ... - file name ... - frame number ... - time code ... - rectangle coords (x1, y1, x2, y2) of the Color Checker card position ... - x,y, z angles of the Color Checker card position and should be outputed in a JSON file. The

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  .NET Core libsound.so Soundtouch Cross-Compilation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a cross-compilation of the Surina Soundtouch library for both Windows and Linux. I have it working using a c# wrapper of the soundtouch library but require when run inside a linux docker container that it uses Ideal Skills: - Proficiency in .NET Core - Experience in cross-compilation - Understanding of Surina Soundtouch library - Familiarity with both Windows and Linux Requirements: - The goal of this project is to add new features to the library. - I will need a basic level of documentation, primarily consisting of setup instructions. Please bid if you have the skills and experience necessary to complete this project.

  $317 (Avg Bid)
  $317 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Network Engineer with System Admin Knowledge Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are a hosting company that has a BGP network with multiple carriers. We provide VPS, Bare Metal, Webhosting, ect. I need someone with networking experience to help add IPs to our network occasionally and support customer tickets with system admin questions. MUST BE ABLE TO SPEAK ENGLISH AND HAVE OCCASIONAL PHONE CALLS WITH MANAGEMENT. Knowledge with these would be a good fit: Mikro...carriers. We provide VPS, Bare Metal, Webhosting, ect. I need someone with networking experience to help add IPs to our network occasionally and support customer tickets with system admin questions. MUST BE ABLE TO SPEAK ENGLISH AND HAVE OCCASIONAL PHONE CALLS WITH MANAGEMENT. Knowledge with these would be a good fit: MikroTik Routers Dell Switches Dell and HP Servers Virtualizor EasyDCIM WHMCS Linux...

  $516 (Avg Bid)
  $516 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I am looking for a professional to help me with setting up my Raspberry Pi for radio broadcasting. Requirements: - Sideloading Linux: I need you to assist me with virtually sideloading Linux onto my Raspberry Pi. - Software Installation: I need you to install software that will support the radio broadcasting. This includes the necessary features for live streaming and frequency modulation. Ideal Skills: - Proficiency in Linux: You should have a deep understanding of Linux systems and how to sideload it virtually. - Raspberry Pi Experience: Experience with Raspberry Pi development is essential for this project. - Radio Broadcasting Knowledge: Prior experience with setting up radio broadcasting systems would be a huge advantage. I am looking for someone who c...

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  ...2 server. I'm currently undecided between using a server gamepanel or setting up a dedicated Linux server. Key Requirements: - Comprehensive understanding of setting up Tekkit 2 servers. - Proficiency in configuring server gamepanels. - Flexibility to work with any server gamepanel, as I haven't decided on one yet. Your role will include: - Assisting me in deciding between a dedicated Linux server or a server gamepanel. - Setting up the chosen platform. - Ensuring smooth operation and functionality of the Tekkit 2 server. - Arranging plugins and configuration of permissions. Ideal Skills: - Experience with server gamepanels like Multicraft, Pterodactyl, or TCAdmin. - Strong understanding of Linux server setup and maintenance. - Excellent communication ...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา

  I'm on the hunt for a proficient C++ programmer with hands-on experience on Raspberry Pi and Linux environment. I'm having personal use project centered around Raspberry Pi 4 and encountering compilation errors with a certain tool that needs attention. You'll be working with Make and makefiles, so proficiency in these is paramount. Your primary task is to debug the issue, fix it, and compile the tool successfully. A proven track record of resolving similar issues will go a long way in this project. So, let's connect if you think you are a good fit for this task!

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Rust Developer for Linux Embedded Systems 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Part-time Rust Dev This one is unusual. I'm looking for someone who is a super competent Rust developer and knows Cargo really well, who can do very small pieces of work time to time, a...pieces of work time to time, and someone who I can ask technical questions to about rust and cargo. You need to speak english well as I will likely need call, but not often hopefully. The project is Linux only and has components which are rust "no_std", so knowing how to do things without the std library is a must (compiled to wasm target). The commitment is very minimal, a couple of hours some nights, could easily fit it round a regular job. Obviously, this is remote; I will give you login credentials to a server that you do bits on. NDA, it's all our code (obviously)....

  $56 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $56 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Refine pdns.conf: Comments & Line Breaks หมดเขตแล้ว left

  I am running Linux and need someone well-versed in this operating system who can competently work on files. Your task will be to add both helpful comments and purposeful line breaks. Ideal candidates will have a thorough understanding of file structure and properties.

  $30 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I'm currently seeking an experienced Linux system administrator to connect my Ubuntu-based Digital Ocean server to a Pterodactyl panel. Your tasks for this project, ideally completed within a short timeframe, will include but are not limited to: - Seamless connection of the server to the Pterodactyl panel. - Full preservation of existing user profiles on Pterodactyl during the process. What you should ideally have: - Proven experience in Linux System Administration, particularly with Ubuntu. - A solid understanding and hands-on experience with Pterodactyl panels. - Capability to process tasks with full root access. It's crucial that you know exactly what is required to ensure a secure and functional connection. Also, you should be able to solve any unforeseen is...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I've been struggling with getting the internet up and running on my physical RockyLinux server. I chose this OS for its stability and co...RockyLinux server. I chose this OS for its stability and compatibility with CentOS, but I'm unable to activate the internet on it. I need help from a Linux expert who can guide me through this process. Key Tasks: - Troubleshoot and identify the root cause of the internet connectivity issue - Provide step-by-step guidance to activate Wired Ethernet connection Skills and Experience: - Extensive experience with Linux server administration, particularly with RockyLinux, CentOS or Debian. - Solid understanding of networking concepts, especially with regard to Wired Ethernet connections. - Proven track record of resolving connectivi...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Full Stack Developer for Language Learning Platform 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for efficient data storage and retrieval. Implement and optimize features to enhance the overall user experience. Collaborate with the UI/UX designer to ensure a visually appealing and user-friendly interface. Requirements: - Proven experience as a full-stack developer, with expertise in Vue.js 3 and Node.js. - Strong proficiency in MySQL for database design and management. - Familiarity with Linux administration for server management. - Experience with version control systems (e.g., Git). - Ability to work independently and collaboratively in a dynamic startup environment. Nice to Have: - Previous experience in language learning or ed-tech projects. - Knowledge of DevOps practices for server deployment and maintenance. Timeline: We are looking for developers who can start im...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  Azure Data data engineer expert for interview guide 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Azure Azure Devops AWS Jenkins Terraform Kubernetes Docker Ansible Ansible tower Git hub Git Linux Monitoring with third party tools Sonarcube, veracode. Scripting: python, bash, powershell

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Change domain forwarding, check video

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Ubuntu Server Connection to Pterodactyl Panel -- 3 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking an experienced Linux system administrator to connect my Ubuntu-based Digital Ocean server to a Pterodactyl panel. Your tasks for this project, ideally completed within a short timeframe, will include but are not limited to: - Seamless connection of the server to the Pterodactyl panel. - Full preservation of existing user profiles on Pterodactyl during the process. What you should ideally have: - Proven experience in Linux System Administration, particularly with Ubuntu. - A solid understanding and hands-on experience with Pterodactyl panels. - Capability to process tasks with full root access. It's crucial that you know exactly what is required to ensure a secure and functional connection. Also, you should be able to solve any unforeseen is...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  I am searching for a Linux proficient SLAX expert to perform advanced system integration tasks. Key Services Required: - System configuration on Linux OS using SLAX (DEBIAN) - OPENVPN & NETWORKMANAGER MODULES. Ideal freelancers should display: - Proven expertise in SLAX and Linux. - MUST BE ABLE TO CREATE CUSTOM MODULES - Extensive background in system configuration. - Up-to-date knowledge of advanced integration methods. Take note: This project requires more than basic or intermediate configurations and solutions. Only advanced SLAX SKILS are acceptable for the unique complexity of this task.

  $286 (Avg Bid)
  $286 การประมูลเฉลี่ย
  63 คำเสนอราคา

  I have a project that entails converting a ...project that entails converting a C# application originally designed for windows to function optimally on Linux. The application's primary function is data processing. • Necessary Skillsets - Knowledge of the C# language - Ability to convert Windows-specific application into Linux - Experience in data processing software development It's essential that the conversion process maintains the integrity of the original application's data processing capabilities. In addition, the final product should be compatible with the Linux distribution Golang. Previous experience in similar conversion projects would be a major advantage for this task. Also, an understanding and familiarity with the Linux...

  $280 (Avg Bid)
  $280 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Senior Flutter Developer for Multi-Platform GUI 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Senior Dart / Flutter Developer to create a fully operational and multi-platform GUI for our CLI application. The GUI should be compatible with Windows, Linux, and Mac systems. Key Requirements: - Senior-level experience in Dart / Flutter development - Proficiency in creating multi-platform user interfaces Main Functionalities: -Graphical interface for our existing CLI app -Full integration with our CLI middleware -Additional error and notification handling -Additional caching an storage not available directly in our CLI The ideal candidate should have a solid background in multi-platform development and be able to design a user-friendly and efficient GUI for our CLI application. Strong communication skills and the ability to work independently are a plus as well. Full...

  $7723 (Avg Bid)
  $7723 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  NGINX Restart Issue on Linux หมดเขตแล้ว left

  I'm currently experiencing a problem with my Linux-based server - NGINX refuses to restart due to issues with the configuration file that I edited directly in the main file. I need a savvy Linux and NGINX expert to help diagnose and rectify this issue, ensuring that my server can restart successfully. Skills and Experience Needed: - Proficiency with Linux OS - Expertise in troubleshooting NGINX - Experience with configuration file management - Ability to effectively diagnose and fix server problems in a timely manner. Your task will be to identify the errors in the configuration file, correct them, and provide a brief explanation of what went wrong so that I can avoid similar issues in the future.

  $23 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Ubuntu Server Connection to Pterodactyl Panel -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking an experienced Linux system administrator to connect my Ubuntu-based Digital Ocean server to a Pterodactyl panel. Your tasks for this project, ideally completed within a short timeframe, will include but are not limited to: - Seamless connection of the server to the Pterodactyl panel. - Full preservation of existing user profiles on Pterodactyl during the process. What you should ideally have: - Proven experience in Linux System Administration, particularly with Ubuntu. - A solid understanding and hands-on experience with Pterodactyl panels. - Capability to process tasks with full root access. It's crucial that you know exactly what is required to ensure a secure and functional connection. Also, you should be able to solve any unforeseen is...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Ubuntu Server Connection to Pterodactyl Panel 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently seeking an experienced Linux system administrator to connect my Ubuntu-based Digital Ocean server to a Pterodactyl panel. Your tasks for this project, ideally completed within a short timeframe, will include but are not limited to: - Seamless connection of the server to the Pterodactyl panel. - Full preservation of existing user profiles on Pterodactyl during the process. What you should ideally have: - Proven experience in Linux System Administration, particularly with Ubuntu. - A solid understanding and hands-on experience with Pterodactyl panels. - Capability to process tasks with full root access. It's crucial that you know exactly what is required to ensure a secure and functional connection. Also, you should be able to solve any unforeseen is...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Regular Woocommerce, Wordpress, Linux Server Maintenance hourly job 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled professional who can help manage my Woocommerce, Wordpress, and Linux server. Ideal Skills: - Proficiency in Woocommerce and Wordpress - Experience in Linux server management - Knowledge of SEO and site optimization - Ability to work on a weekly basis, maintaining and updating the website Key Tasks: - Weekly website updates and maintenance - Plugin and theme installations - Server optimization and security updates - Critical optimization for website speed and performance Your work will be essential in keeping my website running smoothly, secure, and optimized for speed and search engine visibility.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  EFI File Management Specialist Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an individual with superior skills in handling EFI file management. There wasn't any specific selection for the tasks needed, so I'd like to find a candidate versatile and knowledgeable in recovery and backup, file organization and sorting, as well as tr...troubleshooting and error fixing. To be ideal for this role: - You should have extensive past experience in EFI file management. - Having successful project outcomes, you can share will be beneficial. - The ability to provide a detailed project proposal outlining your approach and strategy. Lastly, it wasn't specified which operating systems need assistance with, so expertise in Windows, macOS and Linux will be highly beneficial. Your ability to assist across multiple platforms will stand you i...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Senior Network, VOIP, and System Engineer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: - Engage in network configuration and maintenance, ensuring optimal performance. - Efficiently troubleshoot network, VOIP and server issues as they arise. - Implement VOIP solutions as part of our network performance enhancement strategy. Access: - You'll be provided with remote access to the systems. Ideal Skills: - Advanced knowledge in networking, VOIP, Windows Server, and Linux Server. - Proven experience in network configuration, troubleshooting, and VOIP implementation. - Experience with Mikrotik would be an added advantage. Understanding the primary goal of enhancing network performance is crucial. I'm looking for someone who can handle these tasks with efficiency and professionalism. I'm not looking for someone that needs their hand...

  $216 (Avg Bid)
  $216 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  I need a freelancer with expertise in installing SuiteCRM v. 7.10.4 on a Linux operating system. The aim of this project is to ensure a sophisticated and smoothly running CRM solution at the earliest. Specifically, here's what I'm looking for: - Speed: The project should be completed ASAP. Please only bid if you're able to deliver within a short time frame. - Expertise: You should have past experience installing SuiteCRM, particularly on Linux. We will: Set up SQL database Provide database username and password. Provide cPanel access The project is to install SuiteCRM v. 7.10.4 No modifications or importing of data is needed Set up one Admin account – we will provide a username and password When your installation is complete we will (within one busin...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Linux expert to work via anydesk 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a linux expert to connect via anydesk to debug some space issue on my server ubuntu

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา

  I need expert assistance with my live server running on Linux. I have specific tasks related to Plesk web admin configuration that I need to get done. - Email Server Configuration: I require help with server email send and receive settings. You should know how to work with Plesk to ensure seamless email transmission. - Security Settings: Solid experience in configuring security settings in Plesk is important. You should be aware of best practices to secure a linux server running Plesk. - Backups: I also need help in setting up backups. Previous experience in backup configurations in Plesk on Linux Server is ideal. A proven track record in handling Plesk Administration, specifically on Linux servers, along with an in-depth understanding of email server co...

  $128 (Avg Bid)
  $128 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  AI character card browser and editor -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...character cards for loading chat personalities and RPG scenarios. Though there is an informal standard for these character cards, no offline software exists to manage or create them. I would like a simple platform-independent character card browser and editor. Python is probably sufficient, but I am willing to consider the use of any other programming language that is freely usable on windows/linux/mac. Character cards consist of a PNG image and JSON character information. The JSON is embedded in the PNG metadata (somehow). The full character card V2 spec can be found here: An example of a web-based character card V2 creator can be found here. This should give you an idea of how exactly the character metadata is extracted/merged

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  81 คำเสนอราคา
  Website Troubleshooting: iptables Misconfiguration 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I urgently need help restoring access to my website which has been down due to some iptables rules misconfiguration. Crucial details about the specific changes made to the iptables configuration are not available but I can provide access to the server for a professional to diagnose and fix it. The job demands a high degree of expertise in: - Linux administration - iptables firewall configurations - Web server troubleshooting and management My website is hosted on a dedicated server, so I require someone who has experience working in such an environment. Quick turnaround is paramount. Skills and experience: - Proven experience in managing dedicated servers - Solid understanding of iptables and firewall configuration rules - Proficiency in diagnosing and rectifying server related ...

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...tasks: 1. GUI design and development 2. Application logic implementation As a seasoned professional, the developer should be proficient in the integration of third-party libraries. They will be working on creating a Linux-based application, hence experience in developing applications for Linux is essential. Ideal skills and experience include: - Expert-level knowledge of Qt framework - Proficient in GUI design and development - Solid understanding of application logic implementation - Familiarity with integration of third-party libraries - Extensive experience developing for Linux platform The end goal is to have a robust, efficient, and user-friendly application that fulfills our specific needs. Your expertise and creativity will be central to achieving thi...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  I am in need of a system administrator, highly experienced in Linux, who will best suit the following responsibilities: - Network Configuration: Properly set up, maintain and optimize our Linux-based networks - ensuring seamless inter-linking and efficient communication. - Database Management: Oversee the upkeep, troubleshooting, and security of our databases. This includes ensuring regular data backup, restoring lost data and maintaining database performance. Our setup currently comprises 1-5 servers and databases. As the successful candidate, you will be charged with managing and ensuring the smooth running of these systems. Prior experience in Linux, Network Configuration and Database Management is explicitly necessary. Your commitment to understanding pro...

  $24 / hr (Avg Bid)
  $24 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา

  During a routine session, I accidentally deleted the usr/bin directory from my Linux system. The data loss mainly includes key system configuration files and this mistake has compromised the smooth operation of my system. As a knowledgeable Linux expert, your role would be to: - Help recover the lost system configuration files from the usr/bin directory on Linux.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Rich & Dynamic UI Design 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently looking for a front-end developer who can help me with user interface design. I prefer a modern, minimalist and dynamic style. The ideal candidate should have expertise in HTML, CSS, and JavaScript. Key Responsibilities: - Designing a rich, dynamic and modern UI - Implementing the design using HTML, CSS & JavaScript Ideal Skills: - Strong experience in user interface des...a modern, minimalist and dynamic style. The ideal candidate should have expertise in HTML, CSS, and JavaScript. Key Responsibilities: - Designing a rich, dynamic and modern UI - Implementing the design using HTML, CSS & JavaScript Ideal Skills: - Strong experience in user interface design - Proficiency in HTML, CSS, and JavaScript - Understanding of modern design trends - Ability to work...

  $1292 (Avg Bid)
  $1292 การประมูลเฉลี่ย
  136 คำเสนอราคา
  Fix LDAP Authentication Error on Suse SLES 15 using the SSSD and PAM 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am experiencing issues with LDAP SSH user authentication on my Suse SLES 15 SP4 server. This involves an authentication failure specifically with the module. I need help to debug the error Key points include: - Deep understanding of Linux, specifically Suse SLES 15 SP4 - Expertise in LDAP user authentication - Proven experience troubleshooting and resolving authentication errors - Ability to ensure smooth functionality of the LDAP User authentication system The error message is attached. Please note that the LDAP is only used for user authentication, no other functions. I am looking to have this issue corrected as soon as possible.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Grub /boot issues linux server 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are urgently looking for very good system admins with many years experience handling linux servers to solve a boot issue where installing Grub is corrupted. A very good Freelancer has been working on it already but even with his very high score and good skills he hasnt been abkle yet to get it done. So, please do not react if you are not very good in solving these kind of things as you need to work with the freelancer who works on it now and he has done already the basic things. So we need someone who can help him. Server is linux/ubuntu and openstack

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  READ FIRST AND DONT JUST SEND A STANDARD MESSAGES. DONT APPLY IF YOU DONT KNOW WHAT YOU ARE DOING AND IF YOU NEED LONGER THAN 5 HOURS, YOU HAVE NO GLUE. I CAN CLICK MYSELF AROUND UNTIL IT WORKS. NO NOW ACCOUNTS ANYMORE, AND DONT APPLY AND TELL ME LATER YOU WANT 5 TIMES MUCH MONEY. iRedMail - Setting up iRedMail for less than 10 email accounts - Configuring Nextcloud for: - Calendar and contacts synchronization - Collaborative editing of documents - Email integration - Amavisd + ClamAV + SpamAssassin SMTPS service (SMTP over SSL, port 465) Enable DNSBL service in Postfix to reduce spam Nextcloud - docker configs - listen to - ad integration - chat - videocall - nextcloud office intergration

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  WordPress Inconsistent permission issue -- 2 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello We have website called , Recently, We migrated this site to MS Azure and immediately after migration We started to get wordpress inconsistent permission issue and due to this unable to update plugins, themes and latest version of wordpress. We are looking for a wordpress expert who can fix this issue using SSH connection & bitnami linux because We dont want any plugins and for this I can provide you server credentials and wp-admin credentials also. Interested people read above carefully and apply. Thanks

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  ...programming, cloud-based infrastructure, and web development. - Strong knowledge of security practices related to web communications and data encryption. - Ability to work with open-source tools and integrate multiple technologies into a seamless solution. - Experience with Home Assistant or similar home automation platforms is a plus. Deliverables: 1. A fully functional cloud service setup on a Linux VPS (VPS is already available) that acts as an intermediary for remote connections. 2. A secure authentication server setup for managing user access. 3. A web interface and mobile app for system management and user interaction. 4. Comprehensive documentation covering setup, configuration, and usage. 5. Deployment scripts and maintenance guidelines. Duration: The proje...

  $2466 (Avg Bid)
  $2466 การประมูลเฉลี่ย
  102 คำเสนอราคา
  Linux Server DNS Traffic Load Balancer หมดเขตแล้ว left

  I need an effective solution to manage and balance DNS traffic over UDP and TCP on my Linux server. The solution needs a graphic user interface for easy management and real-time monitoring. This project suits professionals with experience managing backend servers, programming Linux interfaces, as well as knowledge of TCP/UDP DNS traffic load balancing on Linux Servers. PROJECT IS MARKED URGENT

  $148 (Avg Bid)
  แนะนำ เร่งด่วน
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  My Linux server needs the installation and configuration of Zabbix for network monitoring purposes. The focal points are: • Zabbix Installation: Skills in Linux server setup are essential, as well as being adept with Zabbix software installation. • Configuration: After installation, I require network monitoring to be configured in Zabbix. • Device Monitoring: Specifically, the network devices to be monitored are routers and switches. Any freelancer bidding should have experience with these devices within a Zabbix environment. In essence, I'm seeking an individual who is proficient with Linux servers, Zabbix software, and familiar with network device monitoring, mainly of routers and switches.

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา

  ...character cards for loading chat personalities and RPG scenarios. Though there is an informal standard for these character cards, no offline software exists to manage or create them. I would like a simple platform-independent character card browser and editor. Python is probably sufficient, but I am willing to consider the use of any other programming language that is freely usable on windows/linux/mac. Character cards consist of a PNG image and JSON character information. The JSON is embedded in the PNG metadata (somehow). The full character card V2 spec can be found here: An example of a web-based character card V2 creator can be found here. This should give you an idea of how exactly the character metadata is extracted/merged

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  64 คำเสนอราคา