ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,753 register for graphic designer งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  Hi, I am looking for prestashop coder who can add fields on register and address form (my website is in french) Thank you

  $24 (Avg Bid)
  $24 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Auto register form 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have written an auto-register function for a CMS, as soon as a user is registered it also registers on other CMS systems that belong to the network. But there are two different users A = brokers and B = consumers. Only if user type A is this to happen. If type B, then the function should not be executed.

  $143 (Avg Bid)
  $143 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล
  Create a webapp to register clinical trials 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We do not need a specific technology we need the best price; attached the requirements.

  $245 (Avg Bid)
  $245 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows . I need a register clear software  software need scan the computer  clean the junk files and take a back up with register

  $499 (Avg Bid)
  $499 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  i need designer to make my page responsive in all devices (its already responsive but getting some issue on iPhone ) and specially in iPhone all devices and safari browser having some issue i need person who can start now and only who working this is small project as its already responsive but issue with browser compatibility. pls apply if

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล

  make it possible to log in or register with 2 different wordpress profiles through swift in an application that already has screens for that. when logging in, you must allow all the possibilities of the wordpress profile in swift, that is, a real login

  $51 (Avg Bid)
  $51 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Smart excel document register หมดเขตแล้ว left

  I want an excel spreadsheet to automation generate file list from a folder patch that include Solidworks Drawings. Extract custom properties information. The excel sheet should automatically update when the original file is updated. Create automatic grouping Add a button that automatically creates a zip file in a certain location and creates a dropbox link and put into email. I want it to automa...

  $38 (Avg Bid)
  $38 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  Register LLP หมดเขตแล้ว left

  i want someone who can guide for fast tripe spice form LLP registration

  $98 (Avg Bid)
  $98 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  13 การประมูล
  BRAND REGISTER and UPLOAD PRODUCTS on AMAZON หมดเขตแล้ว left

  TASKS 1. We are unable to register our brand with Amazon despite the fact that we have a registered trademark in our organization's name. We even sent them the screenshot of the Govt. site that mentions our brand name registered with us, but Amazon is unable to comprehend. It is unable to find us. 2. Show and Equip us to upload the products through

  $17 (Avg Bid)
  $17 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  12 การประมูล
  Build a register/sing in form หมดเขตแล้ว left

  I need a person who can help me to create a register/ log in form and a db

  $130 (Avg Bid)
  $130 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  78 การประมูล
  $25 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล

  Greetings Freelancers - this is more than a data...with this type of work. If you have any experience working with well logs for the oil and gas industry, please let me know. The project will include depth registering raster well logs that we will provide. Initially, project will start with 20-30 raster logs to depth register and could grow to >300.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  I need someone who is well vest with EspoCRM. This application does not have a user signup form. I want to have this form on the login page as a link: New Users Sign-up here and they should sign into a specific group in the application.

  $185 (Avg Bid)
  $185 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  PHP & MySQL License Key System, With Register System หมดเขตแล้ว left

  Greetings. This is not a big project, now I have my register system. but now I need to merge license key system + register system. like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] then if license key available, it will be insert start license date, and expire

  $21 (Avg Bid)
  $21 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Build a Clinical Trials Register em PHP/CODEIGNITER หมดเขตแล้ว left

  We need a web app to register clinical trials like ClinicalTrials.gov. The app needs to be implemented in CODEIGNITER and we have the tasks: - create a register - approve or send the register back to the owner with things that have to be changed - with the approval register, the app turns this register public - we need a feature to manage the revisors

  $1335 (Avg Bid)
  $1335 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  93 การประมูล
  Fix Pie Register หมดเขตแล้ว left

  I have upgraded Pie Register plugin to the latest version, and now after logging in, I get an error: Too Many Redirects. The user is logged in, but that error message is displayed.

  $141 (Avg Bid)
  $141 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  52 การประมูล
  I want 50 People from India. to register at my site หมดเขตแล้ว left

  Above, is your offer URL to share. When THE 50 people completes the offer, you will earn Commission Only sh...When THE 50 people completes the offer, you will earn Commission Only share with people from these countries: India. Converts: Sign up for account. They must be stripped of this link to Sign up for account: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $52 (Avg Bid)
  $52 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล

  Hi, I want to create login and register. NodeJS/ExpressJS and MySQL and jwt token login and register. The password should be sha256 Thanks

  $88 (Avg Bid)
  $88 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  A simple HRL lookup program or script for mobile telephone numbers. Knowledge about gsm mobile networks and communication protocols are needed.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  child health register หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone to finish a ruby on rails application. I have attached what needs to be added to the application.

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Build a web application to Register Clinical Trials หมดเขตแล้ว left

  We need a web app to register clinical trials like ClinicalTrials.gov. The app need to be implemented in Drupal and we have the tasks: - create a register - aprove or send the register back to the owner with things that habe to be changed - with the aproved register the app turn this register public - we need a feature to manage the revisors (people

  $1399 (Avg Bid)
  $1399 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  72 การประมูล
  POS project register customization หมดเขตแล้ว left

  POS project register customization

  $174 (Avg Bid)
  $174 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Cash Register system หมดเขตแล้ว left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows. This needs to do basic Calculation and also export the database for reporting with all necessary information (import export inventory).

  $194 (Avg Bid)
  $194 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล
  MULTICOIN FAUCET WITH REGISTER/LOGIN AND CHAT หมดเขตแล้ว left

  Hello, i will my own multicoinfaucet with login/register and chat this faucet must be able for [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] too use api log it must give a offerwalls for examples that website can be see: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $185 (Avg Bid)
  $185 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Register at Rev.com as a Transcriber หมดเขตแล้ว left

  You are required to register at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] on behalf of me. I will give you the details required.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  16 การประมูล

  Good day i would like to offers on integrating metronic in codeigniter with user register and login module. preferably metronics default theme - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Must be coded well as project will extend.

  $157 (Avg Bid)
  $157 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  69 การประมูล

  I Want a Nativescript App with Angular2 which need to include Login Page, Register Page, and Capture Image with Camera Functionality

  $135 (Avg Bid)
  $135 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  15 การประมูล
  Register For Level Rewards For Me หมดเขตแล้ว left

  Register for level rewards and give me the login and password. that's it

  $18 (Avg Bid)
  $18 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  29 การประมูล

  Hello freelancers, We ...freelancers, We have a simple job: we are looking for a freelancer with Chinese speaking ability to create accounts on a pre-defined list of mostly Chinese websites. This will also entail creating QQ accounts if needed, etc., and these accounts will then be handed over to us. Please get in touch for more details. Thank you

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล

  Hello freelancers, We ...freelancers, We have a simple job: we are looking for a freelancer with Chinese speaking ability to create accounts on a pre-defined list of mostly Chinese websites. This will also entail creating QQ accounts if needed, etc., and these accounts will then be handed over to us. Please get in touch for more details. Thank you

  $151 (Avg Bid)
  $151 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Produce PDF files from German Company register หมดเขตแล้ว left

  I have a given excel list with index, company name and city. i want the report as pdf-file from this website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] the task is to type in from the excel file the name i.e. "AAB I&E Anlagenbau GmbH" in the field "Suchbegriff". then you get a list. check this with the name (sometimes you also nead the city (field Rechnungslegung/Finanzberichte (11) + Firm...

  $193 (Avg Bid)
  $193 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  62 การประมูล
  Online staff attendance register หมดเขตแล้ว left

  ...all work on our online php admin system at our head office and in other locations where we have smaller branches. We would like all staff to complete an online attendance register indicating the days they worked per week, the times they were at their branch / location (starting and ending time per day), the days they took leave, sick leave, etc. From

  $260 (Avg Bid)
  $260 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  40 การประมูล
  Simple and local website for register of students หมดเขตแล้ว left

  Need a simple local system to a very little starting school, with php and mysql without layout and graphics just texts and ajax features: students register course register students register on course with autocomplete if already exist with option to select course and payment informations options to list and print or export pdf by course or all

  $71 (Avg Bid)
  $71 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  35 การประมูล

  My we...introduction, then very simply steps on introduction to player of how to 1)Register 2)Deposit 3)request transfer 4)withdrawal Needs to have simple guide (wording to guide customer) Needs to have background music (i will provide) PM me to discuss, currently not having much budget for this but do quote me reasonably within my range? thank you

  $131 (Avg Bid)
  $131 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Register VAT for company in Poland หมดเขตแล้ว left

  We need help with registration VAT number for EU company in Poland.

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล

  I need some changes to an existing website.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  Need a onliner agaency who can drive traffic to my website, not in form of SEO but in the form of User getting Register

  $301 (Avg Bid)
  $301 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล
  Register a app with Apple Appstore หมดเขตแล้ว left

  I have a ready app that needs to be regitered and integrated with apple app store with a on line payment gateway .

  $325 (Avg Bid)
  $325 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  20 การประมูล

  Magento 2.2 - Need to stop register process for spam/junk customers/ especially with [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] emails. Because of this we receive alert email via Plesk server that “xx attempt(s) to exceed limits from Jun/11/2018 18:58 until now. Subscriptions the limit is 10 messages per hour 15 attempt(s)” as example. We have already update the magento to 2.4 versions

  $68 (Avg Bid)
  $68 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Balance A Check Register หมดเขตแล้ว left

  Simple Project for a bookkeeper. Just balance the checkbook for this month. 100 transactions. Need this done today.

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  24 การประมูล
  Magento User Register Problem and Sign Up Problem หมดเขตแล้ว left

  My website magento 1.7 my upload magento 1.9 files my website register problem admin panel customer no dont see

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  66 การประมูล
  Magento User Register Problem หมดเขตแล้ว left

  My website magento 1.9 my website user register problem . not register . Permission problem

  $26 (Avg Bid)
  $26 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  4 การประมูล
  Simple Work Register to a Site หมดเขตแล้ว left

  Hey guys i just need People to register to a Site its simple so if you are interested please make a bid maximum amout of payment is 1 € per registration

  $20 (Avg Bid)
  $20 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  19 การประมูล
  Register a Multinational Company หมดเขตแล้ว left

  We are an Import/Export company in 9 countries and counting. We need to open a branch in the Philippines. Kindly submit your financial offer.

  $73 (Avg Bid)
  $73 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล
  Attendance register app หมดเขตแล้ว left

  I need an Android app. I would like it designed and built.

  $169 (Avg Bid)
  $169 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล
  Register SIM Cards หมดเขตแล้ว left

  We require the services of one or two individuals to register 80 SIM cards a day or 1600 SIM cards a month in your native country and forward the mobile numbers, along with the contents of a single SMS sent to the SIM card, through to a dedicated email address. We are offering $400 a month, on an ongoing basis, to the individual(s) who wish to undertake

  $415 (Avg Bid)
  $415 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  7 การประมูล

  ...a source of manufacturers/ online retailers. Success in the role: You must collect at least 25 registered sellers a month ( whether its manufacturers, online retailers etc.) For every 5 additional registered sellers you will acquire a bonus of $20.00 USD up to 45 registered sellers per month We will have a local Representative who speaks Mandarin who

  $114 (Avg Bid)
  $114 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  1 การประมูล
  Leave Register หมดเขตแล้ว left

  Employee Master, Leave type, Leave Transactions and Reports

  SQL
  $141 (Avg Bid)
  $141 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  14 การประมูล

  I need some help with finding some leads. Mi Mix 2 Black 6GB+128GB Full screen display [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $22 (Avg Bid)
  $22 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล