ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,487 reinforcement learning python งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  online learning and Interactive game software หมดเขตแล้ว left

  Windows อื่นๆ หรือไม่แน่ใจ interactive e-learning and game.

  $4496 (Avg Bid)
  $4496 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Machine Learning-Face recognition 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Its a machine learning project about face recognition using python.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...skills Trainings to Employees/Leaders of various organizations. The ideal candidate would be able to make connections with HR / Learning & Development heads of various organizations and successfully sell our instructor led learning solutions that can be delivered In-person and Virtually (webex etc). We have a catalogue of 60+ courses categorized according

  $756 (Avg Bid)
  $756 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Machine learning 6 วัน left

  I want to predict a variable in my data, base on others variables, like a multiple linear regresion using python

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  machine learning project on speech recognition 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I will provide plenty of audio files with labels. you turn these files into traini...files into training data. you create an ML algo to do the speech recognition. For applications, I will call the algo (possibly via importing the ML algo package) from some python scripts. Prior experience on speech recognition is preferred. 90% accuracy rate required.

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Learning of freshsales + fresh desk ticketing software from Experts 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  only for freshsales And freshdesk Experts : I need someone who can guide me through freshdesk and freshsales and use it as per my requirements. i already have freshsales installed. Have also started freahdesk but they are standalone as of now. Need someone to guide for same through TeamViewer.

  $8 - $21
  $8 - $21
  0 การประมูล
  Trophy icon I need a Logo for my e-learning website 7 วัน left

  I need a logo for my website. It is an e-learning website where students will find all kinds of courses. The website name is "iAcademy" The domain name is "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" Suggestion: I really like the logo I attached. It don't have to be the same, but I consider that idea interesting. I attached an image with a look-alike homepage of our website

  $115 (Avg Bid)
  แนะนำ รับประกัน ปิดผนึก
  Develope a Quran learning site 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hey, I need a Quran learning site, will be courses there, so how much would you charge to make such type of site? Thanks

  $70 (Avg Bid)
  $70 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  $307 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  We want to model pullout of reinforcement from soil which is in pullout box in ABAQUS 3D explicit. We need to validate with experimental data from literature where we are not provided complete [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] different types of strips we need to validate against force vs displacement results. pls let me know ur price for the work

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  My plan is to build a business for people who would like to learn german as a second language. I will hire native german teacher and people will chat with them. Business model is is very simple. People who would like have this services will pay me and I pay teachers. I need apps for ios and android plus a web page and an app for teachers login.

  $6355 (Avg Bid)
  $6355 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Machine learning 4 วัน left

  create an implementation of the perceptron learning algorithm developed your perceptron, test it on four data sets Your code should load each data set, separate it into training and testing data, train a perceptron on the training data, test it on the testing data, and report the accuracy along with the final weights and threshold.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Machine learning 4 วัน left

  The project consists of finding if the mole is cancerous or not. We have 4 excel sheet files. We need to run cross validation and cbr (case based reasoning). The project...4 excel sheet files. We need to run cross validation and cbr (case based reasoning). The project is simple, data is clean, and parameters are very easy. Need the project in python.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hello there, I need your help with my online data set I have this online clinic data and I need to do a new method or model to analyze it ( need to do for example (deep learning algorithm). https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Diabetes+130-US+hospitals+for+years+1999-2008 if you have can help me please send me ASAP

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Machine Learning Expert 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want to build the education project based on Deep learning. It includes text-generator that can provide answers based on Google search results and seeking an experienced developer that can manage and oversee the project.

  $3005 (Avg Bid)
  $3005 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  help me learning node.js passport login 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have an bug while im learning node.js i need someone that can help me with teamviewer to show me what i did wrong teamviewer is a must !

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Machine Learning/Deep Learning model architecture image designing 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We are looking for someone who can design for us images related to machine learning and deep learning. We will be providing the architecture and the design needs to be accordingly done. Experience in microsoft powerpoint required.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  You are going to analyze the data of a retail store. Analyze it and predict what can be done with this data. Tools: Jupyter Notebook Pyhton Algorithms:(Choose any of these) kNN, Support Vector Machines, Decision tree, Neural Network, Linear regression. Deliverable: A complete Notebook(.ipynb)

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I am building an e-learning website, and I need some frontend work done. I already have the templates for it, but I need to make them a "kind of" single page app, so I thought about ReactJS. The work is simple, this application has 2 parts : 1) Public facing - Where anyone can go there, search, view courses details, subscribe ( stripe ). 2) Instructors

  $33 / hr (Avg Bid)
  $33 / hr การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Machine learning/artificial intelligence platform 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to develop a machinery learning/artificial intelligence platform, preferably people with teams

  $23342 (Avg Bid)
  $23342 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  iOS video learning app 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Develop an iOS app with streaming video, user profile management and chat bot

  $794 (Avg Bid)
  $794 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  LMS portal I need if you want to show any demo so please keep bidding and message me

  $7139 (Avg Bid)
  $7139 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  i want to achieve the following machine learning algorithms: (1) ID3; (2) Adaboost on Tree Stumps; (3) Random Forest; (4) Naïve Bayes; (5) Bagging with naïve Bayes; (6) K-nearest neighbors (kNN) with two different distance functions. 1. Implement the six algorithms using Java. 2. Evaluate your implementation on the datasets in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] using

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  This is a simple project. Need to implement an existing code on a dataset. and organize and comment the code.

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We wish to have two recent publications translating into French to be able to share more widely and make more accessible to our Francophone partners. Each publication is 4 pages long, one of 1,900 words and the other of 1,600. We would like these both translating as soon as possible. We are a peacebuilding organisation, and the reports are based on evaluations of peacebuilding work conducted in D...

  $354 (Avg Bid)
  $354 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I am working on assignment in which I need to predict storypoints(continuous values)(regression problem using text) I am using TfIdf and Doc2v...mistake i am doing its a 1 hour task for a ML DL expert. I checked same data on ML decision tree classifier. giving me desent results. Per Hour Budget is 25 USD Attaching Python code alongwith csv file.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Build a machine learning android app using tensor flow 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Machine learning App using Tensor flow

  $234 (Avg Bid)
  $234 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Hi I need an expert who have good knowledge in machine learning. Project details will be shared with bidders in messages. Only Experience person will be considered.

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hi I need an expert who have good knowledge in machine learning. Project details will be shared with bidders in messages. Only Experience person will be considered.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I need someone ...need someone proficient in machine learning, to create a bot that can self-train and self-improve in Super Smash Bros. for Nintendo 64. This has been done before for Smash Bros. Melee on the Gamecube: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], and I'm looking for someone to implement a similar reinforcement learning AI for the N64.

  $54 / hr (Avg Bid)
  $54 / hr การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Upgrade Learning Management System 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...allocated to a user being created. It primarily uses javascript, Angular, and PHP and designed to be used in multiple views such as a tablet, PC and mobile. This website has a learning management system which allows a user to create a training course with questions and answers (for their business)…. They can then allocate this course to a child user within

  $800 (Avg Bid)
  $800 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  $451 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  ...amazon aws sagemaker (Python). But we are lacking of experience on tunning the model and selection of correct algorithms. Right now, we need someone to teach us how what to do for next. Actually, it likes an architect role or technical support in the team. We need someone who has extensive experience on machine learning, deep learning and prediction model

  $85 / hr (Avg Bid)
  $85 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล

  I need a Python script that will analyze historic stock values and make purchase suggestions.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed on Linux using Python for Linux, Mac and Windows users

  $1088 (Avg Bid)
  $1088 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed on Linux using Python for Linux, Mac and windows OS platforms. The objective is to design a software using deep learning algorithm, where by the salient features of a facial image of different emotions will be extracted, then the extracted features can be used for

  $2345 (Avg Bid)
  $2345 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  spark programming for machine learning 22 ชั่วโมง left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed for Windows.

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  PHP based Learning Management System 17 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi Friends, I am looking readymade PHP based Learning Management System (e-learning) system with complete source code. It is should responsive design with all features. Please bid with live demo details to check and finalise it quickly. I need it urgent, so bid if you have already this application. Thanks, John

  $872 (Avg Bid)
  $872 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Python and Machine Learning Expert 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  This is a simple project. Need to implement an existing code on a dataset. and organize and comment the code.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Machine Learning 8 ชั่วโมง left

  Please Note This is Strictly for Only Us Freelancer who wants to Apply Machine Learning Engineer responsibilities include: Designing and developing machine learning and deep learning systems. Running machine learning tests and experiments. Implementing appropriate ML algorithms.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I have a project in machine learning which recognizes the hand gestures. So i want a developer who can create an android application of that project for me.

  $65 (Avg Bid)
  $65 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  e-learning content management platform หมดเขตแล้ว left

  e-learning platform is an Online Content management software application for the management and delivery of online digital learning content. it enables Corporate Organizations &, Educators to deliver learning materials to their target audience, communicate, assess and Monitor progress. this platform can be used to train anyone and everyone considered

  $2560 (Avg Bid)
  $2560 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล
  Prepare a machine learning Data Set หมดเขตแล้ว left

  I am currently working as a Machine Learning enthusiast , primarily doing Research and development along building interesting AI based model .In my current assignment I am need of a data set which could be used for internal training / validation for my model . Please refer to the attached text file for the details

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Machine Learning RNN-LSTM Model หมดเขตแล้ว left

  Currently, we are building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is not ...building an RNN(LSTM) Model to predict sales. But model is not working well, and we are trying to add modules to improve the forecast accuracy. We need an expert on machine learning to give us some advices. We prefer to talk with you over the phone directly. Thank you!

  $55 / hr (Avg Bid)
  $55 / hr การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล