ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  100,913 rental database script งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Application ที่องค์กรใช้ มี ระบบ Database ใช้ MS SQL

  $2 - $8 / hr
  $2 - $8 / hr
  0 การประมูล

  ต้องการซื้อ database ท่องเที่ยวในประเทศไทย

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ต้องการข้อมูลที่ติดต่อได้จริง ของร้านสปา และร้านขายส่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสปา ทั่วประเทศไทย (มากที่สุด) ข้อมูลที่ต้องการ -ชื่อร้าน -เจ้าของ/ผู้ดำเนินการ -หมายเลขโทรศัพท์ -หมายเลขแฟกซ์ -หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ถ้ามี) -อีเมล์ -ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ***เป็นข้อมูลที่ update ใช้ได้จริงเท่านั้น

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  I am licensed agent/investor who acquires single family resident...residential assets through various channels (wholesalers, MLS, in-house marketing, etc.). In turn and intermittently, I use the proceeds at disposition to fund the acquisition of rental properties. I am to present this summary/offering/high level business plan to a potential investor.

  $378 (Avg Bid)
  $378 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Lets think that we have 4 tables in database for store. First table has columns Category,Size,Time,Item. Size is connected with other table where has 3 columns: Size,City,Region. Time is connected with other table where has 4 columns Year,Time,Season,Month. Category is connected with Item in other table. You should write also document of this work

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Mobile App for car, flight and hotel rental 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  **I am looking any existing app for car, flight and hotel rental. We can customize the screen design. I wants something like skyscanner, booking.com. ***I dont wants to develop app from scratch.

  $1905 (Avg Bid)
  $1905 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Update Database with Info on Indian MPs 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...approximately 25 hours of work. I have an existing dataset of parliamentary questions asked by Indian MPs. What I want you to do is to add data for two years (2018 and 2019) to a database from the Indian parliament which previously only covered 2014-2017. The task will consist of gathering additional information from an existing dataset that I have as well

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  45 การประมูล
  Portal booking error fixing ASPX and MS sql database - visual studio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a portal login system which started to give errors after 27 of march , which we need someone to fix , error code bellow and see the attached document , WE DO NOT HAVE THE ORIGINAL FILES SO DECOMPILING WILL NEED !! // [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] protected void btn_login_Click(object sender, EventArgs e) { string arg_26_0 = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL](); string a = [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL...

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  database migrate to laravel and install application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  i have current php application and new laravel application (register-ticket) and i need get new laravel application in...and i need get new laravel application installed on website but not as SUB DOMAIN but as dir ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ) and database from 6 monht old already imported but need up to date (migrate old database to new laravel database )

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  67 การประมูล
  Security Breach. My servers Database is being dropped by someone 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  My server hosted on a2hosting's database is being constantly dropped by someone or a script. Need someone to look into this for me and find out whats causing it, whether its SQL injection or something else.

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  application 6 วัน left

  online car rental app consist of 3 pages the log in page , choosing a car and model with there prices page , the bill page it should be done by Visual Basic forms and SQL server to save the data

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  backup oracle database 11g from one pc to other pc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hello, i want to backup whole database of my one pc to other pc. oracle database 11g whole database from one pc to other pc.. i have admin password.. just need to backup database of one to other pc. database very small. and restore that database in new pc with same settings.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Using the data model and the database design which depicts the following entities: • PATIENTINFO table with the following columns: 1. PatientID 2. FirstName 3. LastName 4. Address 5. City 6. State 7. ZipCode 8. Phone 9. Email 10. MemberID Select the proper data type, size and the proper null/not null constraints as needed. In addition you need

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Database Data Transfer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ENGLISH I request the transfer of data from a Magento 2.1.7 database to Magento 2.3.1 ITALIANO richiedo il trasferimento dei dati da un database Magento 2.1.7 a Magento 2.3.1

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Required Consumers Database For Telemarketing 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Target Market is USA ( State & City Wise) Must come with good connectevity Data should have Name, Email, Cellphone #, Landline Number, Address, DOB, M/F, Property owner or renting, Car owner or renting, Salaried or Self Employed, Owns Computer or not, etc... the more detailed list will be appreciated. We can buy unlimited records for this country.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Horse racing database 6 วัน left

  I want a website with database updations

  $360 (Avg Bid)
  $360 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi, I need a mysql db expert to add a new table in my website's db. Website is hosted in godaddy and code is in codeignater. I need this to be implemented in less than 1 day not to break our services.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  1. Need to change existing Sales Invoice/Purchase Invoice Screen. 2. Add some configuration fields in Software setting 3. Add/Remove some fields in Item master. 4. Page setup for printing Invoice. 5. Some bug fixing. 6. Upload Backup file on cloud

  $134 (Avg Bid)
  $134 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  A Chat-based gaming App (Ionic 4 + SQL Database + ASP.NET WEB API) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  A chat based gaming ionic app, whe...can (add cash to their (in app) accounts with paypal + choose a tournament + chat + send screenshot as proof of win + cash gets sent to winners (in app) account). Backend database is SQL (full access will be given to online databse). Asp.net web api must be developed as well. chat can be integrated with (Sendbird).

  $1225 (Avg Bid)
  $1225 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  ...of service, the company has decided that fast information retrieval and processing is a must. They need to develop a database system. ‘Home from home’ have appointed you on a very large fee to draw up a design for a suitable database. Additional information The estate agent would like to use the system to query information for house hunters and produce

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  PHP CI team with at least 7 yrs. exp. for database development from the APIs of ECommerce sites. Use the PA APIs of eCommerce like Flipkart , Amazon to create Database of price comparison portal.

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Database for smartlogic 6 วัน left

  1. Web based with install option 2. Have Permission Groups – A user logs in and sees the relevant information 3. Install in Cpanel 4. Search information Will lead to results by words in general content on the site 5. The information will be divided into categories • Technical • Administrative- procedures • Enter information: - Add text and drag and drop image and video - The ...

  $1182 (Avg Bid)
  $1182 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Firebase database with android studio 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have an app that uses firebase for registration and login. I need to make the same app saving string data (real time data) coming from sensor in the same database. the work need to be done within maximum 2 hours.

  $42 (Avg Bid)
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  Hi, i have an excel file with 1000 usernames and passwords that need to be inserted into a mysql database. some information needs to be added automatically. looking for someone who can quickly write that simple script. Thanks

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล
  Database in the Cloud 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Create a Database in the Cloud for our School. It should reflect - upload registration and demographic details of learners - assign all 12 subjects to each learner - assign each learner to a course - upload exam results for 12 subjects each month - roll them over each month to a new course after exams - show payment status

  $562 (Avg Bid)
  $562 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  PHP CI professionals with atleast 6 yrs. exp. and have worked on Product Advertising APIs of eCommerce sites. We would like to develop our DB from the PA APIs of eCommerce sites. If you have prior exp. in similar projects, it would be a plus.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  gps tracking system 6 วัน left

  I want to make a bike rental system, i want to track my bikes

  $304 (Avg Bid)
  $304 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  A site I am working on has gone down and is giving me the "Error establishing a database connection". I am not sure what is wrong and need someone to help me fix it.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล

  A team of PHP CI with at least 6 yrs. exp. who have worked on the PA APIs of ecommerce for the development of Database of a price comparison portal. Prior exp. in handling similar project would be an added advantage

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We are looking for a team of PHP CI with at least 6 yrs. exp. and who have worked on the PA APIs of eCommerce sites like Flipkart and Amazon for our database development.

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I'm looking to obtain contact details, web addresses etc for a range of engineering and building consultants in NSW Australia. This can be done via the internet anywhere in the world. I need a particular range of contacts for promoting my business to them. See attached scope of work.

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Travel agency web and app 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...website and mobile app for both Android and ios as its booking system there's not much to say. just keep in mind few things Arabic/English language API and also Hotels, Car rental co. can add them listing and different payment gateways Apply and send your booking website portfolio, so i can value if i want to work with you please only who have done

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  161 การประมูล

  I need someone who can fix this Error establishing a database connection in WordPress in few hours today. Best I can pay: INR700 in total.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  Hello, We ar...app and need help to modify Database and some Php code for admin panel. (1) In the admin panel, we want to create 5 titles and there are different sub-categories list under each title. (2) We want to add TV Series, so need to make Seasons and Episode database tables. (3) if there are some bugs, will have to fix database and PHP codes.

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  i attached the litvis document

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Website scrapping business database 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I want the software to scrap business listings from the business directories for Australia.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Iremos utilizar um git template do github ja tenho alguns exemplos faremos em multlingual e multicurrency, com admin, back end e front end. passei mais dados em chat. mas ja pesquisei e o valor proposto e o ideal para o projeto visto que tem muitos postado no github ja completos nescessitando alterar para portugues brasil e mult lingual passarei site exemplos. vo hospedar no meu vps [เข้าสู่ระบบเพ...

  $490 (Avg Bid)
  $490 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Trophy icon Design a Logo for a caravan rental agency 3 วัน left

  ...Hey Guys, one of my clients needs a fresh and good looking Logo for their caravan rental business. There are almost no restrictions or limitations in terms of design. Please try to avoid any colors. Black/White version is required! - Business Category: Caravan Rental - Business name: Caravancenter Bad Köstritz - No colors! - Black/White version as

  $45 (Avg Bid)
  รับประกัน

  We have a client that runs a private boat business. Each day they rent out private boats and have expenses associated with the rental. They take photos of all of the expenses, which are mainly paid in cash, and need these to be added into xero. Then they need a profit and loss per trip created (EG: invoice income for trip, less expenses). This needs

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Project #1 – Infrastructure and Database (SQL) – Value: CAD $3750 Sprint 1 Value: CAD $1875 Completion: 6:00 PM Thursday 16 May 2019 Set up development environment Set up database Write queries and optimize for speed Sprint 2 Value: CAD $1875 Completion: 6:00 PM Thursday 30 May 2019 Create reports Create batch procedures Set up production environment

  $3051 (Avg Bid)
  $3051 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Build a website 5 วัน left

  I want to build rental property management website with various integrations. People can manage their rental properties online and add income/expenses to calculate net income and cap rates. It has to be a fluid and reactive design that is mobile friendly. Possibly Angular/react with webapi backend preferred

  $1237 (Avg Bid)
  $1237 การประมูลเฉลี่ย
  128 การประมูล

  I would like a template of a database to be filled out. We are a company that produces products that have third party approvals that we must document. I would like to be able to have a list of products with their product numbers attached. Additionally, I would like the access database to contain all approvals that a product has recieved. Approvals would

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Create database on LibreOffice Base 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need create database on LibreOffice Base

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have just started an Excavator Rental/Hire business and I need a creative modern and eye-catching logo. I would like a picture of an excavator incorporated into the logo and would like to use the colours Black and Red

  $71 (Avg Bid)
  reverse engineer software database to enable viewing and editing 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...them. the two attached files are numbers-Invs and descrp-Sold these files can be opened up by a propriety software, that does not use a standard database technology. it is using a custom build it database system. I need a way to be able to modify these files. for example one of the line items you will see the number is 5954.66 and I want to be able

  $582 (Avg Bid)
  $582 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  $26 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  I want all of my every whatsapp messages sent to my web database realtime/no delay Then I can reply the message from my web directly

  $270 (Avg Bid)
  $270 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Hi I would like to have a solution for protecting my work which I share with users but they should only be able to view. Restriction for Print, Print Screen, Download, Taking a photo, via developer tool or any other possible way to make it impossible for them to copy the displayed image/pdf file/ text etc. Current system is creating in Lavavel and users login to view the file etc which are upload...

  $179 (Avg Bid)
  $179 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Informix database management consulting 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need an experienced Informix DBA to help manage our database servers. Experience in VMWare and/or HyperV virtualisation environment would be well regarded. Experience in SUSE or other Linux variants would be ideal Long term engagement

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล