ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  235,664 resize module joomla งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...Mysql Frontend Developer ที่มี Skill ดังนี้ หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง - Web (HTML/CSS) - Android Application (Java) - iOS Application (Swift) ลักษณะงานแบ่งเป็น Module ย่อยๆ แต่ละ Module ระยะเวลาประเมินในการทำไม่เกิน 8 ชั่วโมง (บริษัทเป็นผู้ประเมินระยะเวลา และกำหนดค่าจ้างตามระยะเวลาประเมิน สามารถเจรจาต่อรองได้ตามสมควร) วางบิลแต่ละงานได้ทันทีที่งานเสร็จ

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Write an ios,android,backend application หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] you can clone this app for me with backend and i need only 10 Module + go Glam GO PAY – จ่ำยเงินแบบกระเป๋ ำตังค์ - TRANSFER – โอนเงินผ่ำนแอพกันได้ - SCAN QR – QRCODE GO POINT- ระบบสะสมคะแนน GO-RIDE – จ้ำงมอเตอร์ไซส์ถึงที่หมำย GO-FOOD GO-MART – ระบุสินค้ำซื อในซุปเปอร์ GO-SHOP- ระบุสินค้ำซื อในห้ำง GO-SEND – ฝำกส่งไปรษณี...

  $1899 (Avg Bid)
  $1899 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  อยากหา website developer เพื่อออกแบบเวป ของรร.นานาชาติ ถ้าเป็นไปได้อยากให้มีวีดีโอ หรือภ่าพเคลื่อนไหวอยุ่ที่หน้าHOME และมีช่องกรอกข้อมูลเพื่อ mailing list ตัวอย่างรูปแบบเวปที่ต้องการ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] หรือ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $563 (Avg Bid)
  $563 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  สร้างต้นแบบ Joomla หมดเขตแล้ว left

  พัฒนา Extension พัฒนาเว็บทั้งระบบ ระบบต่างๆ ด้วย Joomla Framework

  $506 (Avg Bid)
  $506 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Uploading Products หมดเขตแล้ว left

  Upload products from Prestashop to Amazon website using Amazon's module. (only in Thailand)

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  POS for joomla หมดเขตแล้ว left

  เขียน joomla extension สำหรับ ทำระะขายหน้าร้าน (pos) โดยเชื่อมต่อข้อมูลผ่านฐานข้อมูล

  $1460 (Avg Bid)
  $1460 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Affiliate Program & Sales Mangament หมดเขตแล้ว left

  ทำเวบขายของ มีระบบ affiliate กับ ตัวแทนจำหน่าย เขียนโดยใช้ JOOMLA อยากได้ระบบแบบ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ขอให้มานำเสนองานที่บริษัทครับ แบบหน้าบ้านหลังบ้าน เรื่องงบเดี๋ยวคุยกันอีกทีครับ

  $2830 (Avg Bid)
  $2830 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  voipswitch on window 2008 หมดเขตแล้ว left

  ลง vps บน window 2008 พร้อม module ที่จำเป็น

  $476 (Avg Bid)
  $476 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hello everyone, I need some upgrade on my cms script and added some e-commerce module etc.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We are looking for a designer who can design the module wise flow diagram of our ERP solution.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  IBM TRIRIGA Developer 6 วัน left

  At least 3 Years of experience in working on large implementations, leading design, documentation, testing and implemen...integration with other applications - SAP, HarborFlex etc Troubleshoot and optimise any performance related issues on Tririga. Understanding of the Real Estate and Portfolio module. IBM TRIRIGA developer certification preferred.

  $14264 - $35660
  $14264 - $35660
  0 การประมูล
  Joomla extension development. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have this custom questionnaire requirement with some custom features. And another one is crossword. Please bid only if you are an expert in Joomla extension development I need it done as fast as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] companies individual developers. I guess you get it right.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Tririga Developer 6 วัน left

  We are a Consulting firm who work with Fortune 500 Companies. Currently we are looking for a Tririga Develope...cycle. Develop build verification tests, integration tests and system tests under Tririga Application automation Framework Understanding of the Real Estate and Portfolio Module. IBM Tririga developer certification would be added advantage

  $40 / hr (Avg Bid)
  $40 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Front Page of Joomla website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am having issues with my joomla theme's website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  92 การประมูล
  One-Point Perspective Drawingg 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Please read attachment title "MODULE 11" and refer to page 62 for the assignment needed. To draw a one-point perspective of a space using AUTOCAD and deliver both in AUTOCAD version + PDF version. TO SUMMARISE: Refer to attachment titled "MODULE 11" for assignment needful. Refer to attachment title "IDI-Assignment 4" and draw the KITCHEN based on

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Magento 1.9.4.1 - One Page Checkout VS Payment Method issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...load right away. While eWay payment method does not load. eWay would load if name field is entered but recent changes to the live rate shipping module stops the name update from working. I need the eWay module to load as the other payment methods do. - Winning bid will have access to development environment. - Changes to files need to be commented and

  $123 (Avg Bid)
  $123 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Project for Luis L. 9 วัน left

  Hi Luis, are you familiar with the new LabView NXG as well as the web module? I am looking to build a demo including some on-line monitoring of pressure sensors. Thanks!

  $252 (Avg Bid)
  $252 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...password and the Hostname for the server you set up for me> I never got this. ) This new project consists of 4 steps, all on that same server you set up: 1. VirtualMin, a module addon for webmin, needs to be added to webmin. We never got around to it before, and I thought I could do it myself, but became confused on how to. 2. SSL. Once VitualMin

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล

  ...currently is setup via an arduino running an external RTC module and a dimmer module like this one [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and works ok. I have two probelms with it I would like to improve. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] RTC module seems to slowly lose time and therefore the alarm is no longer

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Preciso de alguém para construir websites independentes, do zero, sem utilizar as plataformas opensource disponíveis. Pretendo fazer uma parceria, pois sempre surgem novos sites para desenvolver. Os interessados, por favor me digam quanto cobrariam por um site institucional "padrão", com página inicial, uma página sobre a empresa, uma página apre...

  $54246 (Avg Bid)
  $54246 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Building a Course in Cyber Security 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We would like to build more than one course in Cyber-security, we will provide the module names and you should build the material. Looking forward for experts who can build the modules from scratch, the powerpoint and everything associated with the course.

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Joomla website makeover 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi You are dealing with an OLD version of Joomla. The website functionality is great, last developer crashed it so you can't see it at present while I problem solve this. Website makeover needs to be up and running by Sunday. Other changes you can implement over 5 days. Matching apps for user to download at apple/ android Payment integration updates

  $129 (Avg Bid)
  $129 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  We're creating an E-commerce project in C# with an Angular template. I will need to generate 3 different reports related to the client's accounts payable informatio...these 3 reports are linked and related to a specific user with access to this information. Client A can't see the information of client B. This project is related to this module only.

  $1288 (Avg Bid)
  $1288 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  I need a Joomla Webdesigner 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a great Joomla Developer - but we are lacking on the Design-Side. So we are looking for a Joomla Webdesigner eventually with the ability to write good Texts as well. Preferred in German, but just for the design, it doesn't matter.

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  camera measurement 6 วัน left

  I need an app developer that can help me to build a camera measurement for my android and ios app just a module that can use a camera to take measurement

  $541 (Avg Bid)
  $541 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล
  Create MySQL Query 6 วัน left

  Seeking expert in PHP/MySQL. Possible long-term work for the right person. ...expert in PHP/MySQL. Possible long-term work for the right person. Currently seeking an expert for a simple SQL Query that involves minor work between two databases on a PHP module. I can provide all of the required details (file locations, access credentials, etc.).

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  ...GPRS. It will be powered by DC adapter but will have Lipo battery backup. You can use stm32 chips for microcontroller and a6 module for gprs. You can suggest other options with ultralow options For transmitter and receiver module please check the attached PDF. You will need to provide guaranteed working gerber files with component list and required firmware

  $164 (Avg Bid)
  $164 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Use a logo to create an app icon in the 25 sizes and formats ready by Apple and Google Play. We have ai and jpg files.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล

  Für einen Kunden unserseits soll ein Anfragetools zur Buchung von verschiedenen Räumlichkeiten an verschiedenen Standorten programmiert und in eine bestehende Joomla-Installation implementiert werden.

  $1387 (Avg Bid)
  $1387 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hello, I have developped a special production module in Odoo 11. I want to include an algorithm that links the produced product lot to the raw materials lot. The function must work with the default treacability report function of Odoo.

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need an expert skilled working relationship with a PHP programmer to assist me in refining my websites build on the Joomla component Fabrik. I have been working with Joomla and Fabrik for many years and need someone with knowledge of PHP and JSON - but only if their knowledge also include an extended insight in the Fabrikar component. No others need

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  I have a java project that is almost complete and need completion and specific implementations to be completed. Will provide instructions on the code. Needs to be completed in Java and with the java files being provided. Will provide the java project, detail specification for code and JAR files needed. Will need the code to be completed by 6PM PST Saturday 27 April 2019. If can guarantee of ...

  $414 (Avg Bid)
  $414 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...implement Instagram login with Firebase in React Native project. I have integrated Facebook, Twitter, Google + login with Firebase already. But for instagram, I can't find module to login. If you have an experience to implement Instagram login with Firebase in React native, I will select you and send you source code. I need to start this project right

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello, I have two modules to do payments in my Prestashop 1.7.5. "Stripe" and "paga+tarde...1.7.5. "Stripe" and "paga+tarde". "Stripe" works fine but the orders through "paga+tarde" module can't be completed because of this error: "PaymentModule::validateOrder - Country is not active" I have to solve this in order to ...

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  need an iOS app that can communicate with bluetooth module. -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have developed an electronics circuit having BLE (bluetooth low energy) module. I have also developed an android app that communicates with electronic circuit via bluetooth. I need an iOS app (copy of android app) for this project. The app is very simple, have 2 screens. Its a basic prototype a the comnd for now i only need the communication of iOS

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Build a GIS application for a piece of software 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...to integrate a GIS mapping application. I developed a methodology, using desktop GIS software, as a proof-of-concept, and now he would like for this to be integrated as a module into his software. The client has a team of programmers (working in Python) and developers working on this, but they are inexperienced with GIS development. My own background

  $2920 (Avg Bid)
  $2920 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล
  Fix joomla issues 6 วัน left

  ...you can see 3 issues that my website is facing from time to time the past few weeks, some info have been blurred for privacy issues. There might be a plug in or an outdated module that is causing this, i need you to find the problem and fix it, attached are the three issues, 1 issue is that some of the pages suddenly appear on as html, second is that

  $43 (Avg Bid)
  $43 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Trophy icon Create cool gamer design 6 วัน left

  I need a cool gamer design to print on a pillowcase and duvet cover. The design has to fit 2 sizes (Queen and Twin) either by: 1) resize Queen design for twin (= put Square design on rectangle) 2) or by small alteration between twin and Queen (= one Square design and one rectangle design) It would be nice if the Pillow-case has a different but

  $111 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Project for Nasreen S. 9 วัน left

  Hi Nasreen S., I have two requirements - 1. High Power DC-DC converters, 2. embedded C for STM32, LPC, GSM module interface. Message me if you are interested and will share further details.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Project for Sandip N. 9 วัน left

  Hi, I have two requirements - 1. High Power DC-DC converters, 2. embedded C for STM32, LPC, Modbus, GSM module interface. Message me if you are interested and will share further details,

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  need an iOS app that can communicate with bluetooth module. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have developed an electronics circuit having BLE (bluetooth low energy) module. I have also developed an android app that communicates with electronic circuit via bluetooth. I need an iOS app (copy of android app) for this project. The app is very simple, have 2 screens. Its a basic prototype a the comnd for now i only need the communication of iOS

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Project for Manmohan V. 9 วัน left

  Hi Manmohan V., I have two requirements - 1. High Power DC-DC converters, 2. embedded C for STM32, LPC, GSM module interface. Message me if you are interested and will share further details,

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are using a few extensions on our website. Need to customize two modules: 1) Shop by Brand Extension (By Mageplaza) a) Need to optimize product page loading time as we have over 4000 brands and big product catalog size (790,000+ items) 2) Add to Quote Extension (By Vnecom) Need to hide product price if product is enabled for Add to Quote in the following places: a) Search Results page b) Categ...

  $523 (Avg Bid)
  $523 การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  I have developed an electronics circuit having BLE (bluetooth low energy) module. I have also developed an android app that communicates with electronic circuit via bluetooth. I need an iOS app (copy of android app) for this project. The app is very simple, have 2 screens. Its a basic prototype a the comnd for now i only need the communication of iOS

  $599 (Avg Bid)
  $599 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  i want some customization in this opensource module. don't have enough parameters in this extension as my requirement. i want there few more parameters working that i state below: in -Address Table --Customer phone --Address --State --City --Post Code --Country Customer placing order with products, and also have product information parameters but not

  $112 (Avg Bid)
  $112 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need someone to build a Klarna checkout module for OsCommerce to work with a UK based webstore.

  $272 (Avg Bid)
  $272 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Build a module for Prestasop version 1.7 latest stabe version 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  The module creates 2 new pages (menus) for listing/showing orders. You will sign a IP transfer agreement.

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Build an Android App 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Details: User will import 1 or more photos from gallery or camera (if more than 1 photo) User can set the photos in different collage templates (if collage) User should be able to resize each photo and rotate them inside the collage frame User can enhance the photo using a variety of filters User can crop the image to different redefined sizes or freely User

  $456 (Avg Bid)
  $456 การประมูลเฉลี่ย
  70 การประมูล

  ...platform. Overview First stage is to build a clean simple platform that I can enabled/disable modules for end users from an admin panel and have a working asset tracking module this at preliminary stage not a single code is written, the work is 100% based on our specification and the ownership of the work is solemnly own by us. Workflow mobile app

  $876 (Avg Bid)
  $876 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  CMS2CMS migrates content, categories, users, comments, images, etc. between more than 40 CMSs/forums. Many website owners want to switch to WordPress, Drupal or Joomla and need web design&develoment services as well. Here is what we offer partners: - automated data transfer between 40+ CMSs - migration from HTML websites and custom CMSs - white label

  $1134 (Avg Bid)
  $1134 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล