ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 responsive web design งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  ต้องการจ้างทำเว็บไซต์ โดยใช้ CMS รองรับหลายภาษา เป็นเว็บเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค สามารถเชื่อมโยงกับ Social app เช่น Line Facebook IG รองรับหลายหน้าจอแบบ Responsive

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...project ด้วย Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอ...

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ต้องการจ้างมือโปร Prestashop เพื่อสร้างเว็บขายของออนไลน์ รูปแบบเว็บเป็น Responsive Design (หาซื้อธีมสวยๆมาใช้งานโดยไม่รวมอยู่ในค่าจ้าง) สามารถแสดงผลได้ดีทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ, มีการส่งข้อความยืนยันสถานะการทำรายการผ่านมือถือลูกค้า, ระบบชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินเข้าธนาคารต่างๆในประเทศไทย, Paypal, และตัดเงินผ่านบัตรเครดิต หากสนใจกรุณาติดต่อกลับมา ขอบคุณครับ

  $257 (Avg Bid)
  $257 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  สร้างเว็บ ecommerce โดนใช้ prestashop รูปแบบ responsive design [Contact details removed by Freelancer.com Administrators for breaching the site Terms and Conditions]

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  support any festival for website หมดเขตแล้ว left

  support any festival for website รับสมัคร Web Content Editor เงินเดือน 20-25K ลักษณะงาน ออกแบบ websiteได้เป็นอย่างดี แก้ไขจัดการข้อมูลบน website ตามที่บริษัทต้องการ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (อาจจะมีแก้ไขด่วนในวันเสร์อาทิตย์บ้าง) สถานที่ทำงาน รังสิตคลอง 1 แถวสะพานแดง ความรู้พื้นฐาน HTML 5 CSS3 JQuery Adobe Photoshop Adobe Dreamweaver Adobe Muse ถ้ามีความรู้ด้าน Responsive จะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจติดต่อ คุณเบนซ์ 081413827

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Business Variety หมดเขตแล้ว left

  ต้องการสร้างเว็บไซต์ Responsive เกี่ยวกับการให้ความรู้ทางธุรกิจ ลักษณะเว็บไซต์เป็นการอัพเดทบทความเข้าไปตามหมวดหมู่ต่างๆที่ต้องการ รวมทั้งมีตำแหน่งแบนเนอร์ที่สามารถขายโฆษณาได้ และต้องการระบบหลังบ้านสำหรับแก้ไขข้อมูลเองได้ครับ

  $399 (Avg Bid)
  $399 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Next.js Tarot Card Reading Web App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Title: Tarot Card Reading Web App Project Description: We are looking for an experienced developer to build an advanced tarot card reading application similar to Lumi Tarot - This application will incorporate user authentication, profile management, and multiple user tiers with enhanced functionalities. The app will also feature interactive tarot readings using WebGL technology with React Three Fiber for a dynamic and interactive user experience. This project will involve two main components: a landing page and the tarot reading app itself. Key Features: 1. Landing Page: A clean and welcoming entrance that explains the purpose of the app and invites users to get their tarot reading. 2. Tarot Reading Application: - Instructional Overlay:

  $455 (Avg Bid)
  $455 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา
  Wordpress Customization and Design Builder 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an experienced Wordpress developer who can customize themes and utilize the design builder to give my website a modern and professional look. The site needs to be responsive for mobile devices as well to cater to our members. Key Responsibilities: - Theme customization according to prerequisites - Design Builder implementation Desired Skills & Experience: - Proven experience in Wordpress Development and Design - Expertise in Theme Customization - Ability to design responsive and mobile-friendly websites - Knowledgeable in understanding and aligning with target audience (members) requirements. The desired outcome of these services is not just a visually pleasing interface but also one that resonates with our intended audience. Ideal...

  $40 (Avg Bid)
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา

  I'm in need of a React JS developer to build a new project – a responsive website for an interior design company. The core features required for this website include: - Fully responsive design - User-friendly UI/UX - Smooth Navigation Key pages to be developed are: - Home page - About Us page - Portfolio page - Services Page - Client Testimonials - Blogs Page - Process Page The ideal candidate would be someone who has experience building responsive websites with React JS, has good understanding of UI/UX, and the ability to deliver on time. Your task will also include integrating website design with overall brand consistency. I look forward to working with a dedicated professional with proven track record and positive client fee...

  $349 (Avg Bid)
  $349 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Trophy icon Auto Detailing Wordpress Website Design 6 วัน left

  ...what I need: • A clean, professional and responsive website with three crucial pages - a Home page, a Services page, and an About Us page. (NOTE: All pages must load quickly and be mobile-friendly) Ideal Experience/Skills: • Proven experience with Wordpress website design • Understanding of efficient and engaging UI/UX principles • Ability to work independently as specifics on color scheme or design preferences are absent • A willingness to suggest design concepts due to lack of specified color or design preferences The application should include: • Past work samples showcasing their design skills, especially in the auto-related industry • Detailed project proposal explaining how they intend to accomplish th...

  $80 (Avg Bid)
  การันตี

  I'm looking to create an easy-to-use online platform where I can sell my Nature, Portrait, and Abstract photography...prints of my work. - Include a simple contact form where potential clients can request custom photo shoots. - An engaging and intuitive user interface that allows for easy navigation and product discovery. Ideal candidates for this project should have experience in: - Developing e-commerce platforms, particularly ones that sell digital and physical goods. - Implementing user-friendly and responsive design. - Integrating and customizing contact forms. I'm looking for a professional who can bring my vision to life and help me establish a successful online presence for my photography business. Please provide examples of similar projects you've w...

  $491 (Avg Bid)
  $491 การประมูลเฉลี่ย
  59 คำเสนอราคา
  Professional Business Website & Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  In this project, I'm looking to create a vibran...with an engaging logo. - Building WP website (responsive design, one pager) from already purchased WP theme (). Using same sample FONTS, photos and design. Adding some icons if necessary, favicon and other design elements. - Creating simple LOGO to fit in website design (black on white and white on black), vector file - WP extract files with plugins needed at the end. Ideal skills and experience needed: - Experience in WordPress (WP) website design - Proven track record in designing for a professional target audience - Proficient in creating an intuitive user interface - Graphic design skills, specifically for logo creation - Experience in incorporating product/service showcases in we...

  $169 (Avg Bid)
  $169 การประมูลเฉลี่ย
  188 คำเสนอราคา
  Aesthetics Website with Booking & Payment 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...schedule appointments online for their desired aesthetics services. - Deposit Payments: The website should integrate a secure payment gateway that allows clients to make deposits via both credit card and PayPal. Ideal Skills: - Web Development: Proficient in building responsive, user-friendly websites with booking systems. - Payment Gateway Integration: Experience in integrating secure payment gateways for online transactions. - Aesthetics Industry Knowledge: Understanding of the aesthetics industry and its specific needs for showcasing services and treatments. - Design & Marketing: Ability to create an engaging and visually appealing user experience that promotes my services effectively. Please bid if you have experience in creating similar websites and can ...

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  150 คำเสนอราคา

  I'm in need of a well-experienced web developer to craft an intuitive school fees management system. This system needs to be accessible both on web and mobile platforms, ensuring comprehensive accessibility and usability. Key Features: - The system should allow for ease in Student Registration. - There should be a function for efficient Fee Collection. - A robust Payment Tracking module to ensure the accurate monitoring of all school fee payments. Ideal Skills and Experience: - A demonstrable record of developing web systems, specifically with a focus on finance or fee tracking modules. - Experience in creating responsive designs that work seamlessly across both mobile and desktop environments. - Great understanding of user experience, ensuring the interf...

  $139 (Avg Bid)
  $139 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Minimalist Website UI/UX Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented UI/UX designer to Adjust a minimalist and clean website design. specially in mobile version and add some filters and banners Key Requirements: - Design: I'm looking for a design with a minimalist and clean approach. - Home Page for Mobile: We need to enhance the professional look of the website’s mobile view. Ideal Candidate: - Proven experience in UI/UX design, especially for websites. - Strong portfolio showcasing minimalist design skills. - Expertise in mobile design and understanding of responsive design principles. - Good communication skills to understand and incorporate feedback. - Have a knowledge in salla websites

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  221 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design Home Page(HTML5 + Bootstrap) 2 วัน left

  ...already designed all the back-end. I am working to design the VIEWS using HTML5 and Bootstrap. I am going through a comptetion to have a custom and beautifull views designs for my pages and forms. For this first competition, i juste need the home page. 1. I want it very user friendly to help thos one who have not a good digital litteracy to be able to navigate through 2. Give the possibility (a search box) to help user to searchh a services 3. Have a specific block at the top to share some information. 4. Show also the list of the services with high request 5. I want the page responsive 6. I want you to propose a good set of colors combinasion 7. Use bootstrap to animate it very well 8. May be an slides to show the advantage of using this web app 9. Any additiona...

  $50 (Avg Bid)
  การันตี
  Shopify Developer for Continuous Site Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  For my website, I'm seeking a skilled Shopify developer who can wo...responsiveness - Adjusting product pages - Customizing the theme. I mainly cater to general consumers. Therefore, finding a way to make the site welcoming and easily navigable for this vast audience is paramount. An understanding of consumer behavior online and expertise in user-friendly design would enhance your efficiency in fulfilling the tasks. The ideal candidate should have proven Shopify development experience, possess excellent troubleshooting abilities, and have a strong understanding of responsive design. Also important is the ability to effectively communicate and collaborate on Slack. Ultimately, your role will be vital in enabling my Shopify website to provide an exceptional shopp...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I need a set of Bootstrap 2 screens, will provide jpg file The main purpose of these screens is to ensure that my site has a responsive design that works seamlessly on mobile devices. This will enhance the user experience and make the site more accessible to a wider audience. I require a freelancer who has experience with Bootstrap and a strong portfolio of responsive design work. Please provide examples of your past work in your application. Any detailed proposals on how you plan to approach this project would be a plus.

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  Hi Aliza I., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  E-commerce Website with Integrated Features, etc 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...services. - Include features such as image uploads, description fields, and contact information. 7. **Responsive Design**: - Ensure the website is mobile-friendly and responsive across various devices and screen sizes. 8. **User Management**: - Implement a user management system allowing users to register, login, and manage their profiles. - Provide account management features such as password reset, email verification, and profile editing. 9. **Security Measures**: - Implement robust security measures to protect user data, prevent unauthorized access, and secure transactions. - Utilize encryption protocols, secure authentication methods, and best practices in web security. 10. **Performance Optimization**: - Optimize ...

  $1500 - $3000
  ปิดผนึก NDA
  $1500 - $3000
  62 คำเสนอราคา
  Multi-Website Wordpress Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled Wordpress developer who can help me build multiple websites, each with a unique design. Key Requirements: - Experience in developing and customizing Wordpress websites. - Ability to create unique, visually appealing designs for each website. - Strong understanding of responsive design principles. - Excellent project management skills. Additional Details: - The websites are not e-commerce, they are purely for content sharing and engagement. - The goal is to create distinct websites, so the design should be varied. - It's important that the developer can implement any necessary plugins or custom functionality. If you have a keen eye for design and a solid track record with Wordpress development, I'd like to hear fr...

  $228 (Avg Bid)
  $228 การประมูลเฉลี่ย
  234 คำเสนอราคา
  App Landing Page 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We currently have an app landing page Because we have developed a new UI/UX for the application, we want to build from scratch a new all landing page using wordpress for our application. The new website must use free themes, professional and pixel perfect. All data must be obtained from the old website. You ...Groups, Discussions, events, Comments, user profile photos and any other photos needed. You must ensure the theme visuals are highly stable. All website texts must score high in gtmetrix, google speed tests and nielpatel text. Remove all extra pages (not needed) from the website. Ensure high standards for UI/UX on the website. Ensure high standards for SEO on the website. Ensure the website is responsive on all devices and screens. Mobile, Desktop and laptop.

  $106 (Avg Bid)
  $106 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  wordpress page for platform offering home care services 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - german language - on homepage there will be a simple price calculator (will provide relevant data) - clear design - responsive 100% - homepage + 6 subpages (one of them contact page with contact form) - will provide 5 reference sites

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  167 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced Flutter developer to create a cross-platform app compatible with both Android and iOS. Key Requirements: - Develop a seamless, efficient, and user-friendly app for both Android and iOS - Ensure the app is responsive across devices and screen sizes - Create a scalable architecture to support future updates and integrations Ideal Skills and Experience: - Proficient in Flutter and Dart - Prior experience in developing cross-platform apps for both Android and iOS - Knowledge of mobile app best practices, design principles and guidelines - Strong problem-solving skills and ability to troubleshoot and optimize app performance - Good understanding of APIs and integrations The timeline for this project is flexible, so you can work at your own pa...

  $200 (Avg Bid)
  $200 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Dynamic Magento 2 Speed Enhancement 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...optimizing the Product, Checkout, and Category pages as I'm facing the most loading time issues there. To achieve the above-mentioned goals, it is important to optimize the three crucial aspects of the website: - Image optimization – Utilize appropriate compression techniques for optimized image sizing. - Caching Improvements – Enhance the caching mechanisms to make the website extremely responsive. - Code minification – Reducing the file size of our code (HTML, CSS, & JavaScript) through processes like elimination of unnecessary characters from the source code. Ideal Candidate: The ideal candidate for this job will be highly skilled in handling Magento 2 platforms and has extensive experience in reducing page loading times by focusing on the as...

  $515 (Avg Bid)
  $515 การประมูลเฉลี่ย
  91 คำเสนอราคา

  I have a WordPress site with a quiz using QSM Pluggin & Divi Theme that doesn't show on any mobile browser. Key Points: - Quiz is correctly showing on desktop view. - Quiz plugin is confirmed to be mobile responsive. I need a developer to identify and fix the issue and ensure the quiz displays properly on all mobile browsers.

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา

  I need WP bakery expert for Responsive fixing, the website is already done just i want you to make it responsive on mobile and tablet devices. I will pay $10 total fixed and give a good review, if i like the work. Its just 1 page design.

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I need a skilled web designer to create an engaging e-commerce website on the Shopify platform with seamless integration of credit card payment methods. Key Requirements: - Design an e-commerce website from scratch on the Shopify platform - Ensure smooth, secure and user-friendly credit card payment integration - Implement a responsive design for optimal viewing on all devices - Utilize best practices for e-commerce user experience - Include basic SEO setup for visibility on search engines Ideal Skills: - Proficient in Shopify development - Prior experience in designing e-commerce websites with successful credit card payment integrations - Strong eye for design and understanding of user experience - Basic SEO knowledge for initial setup Please showcase...

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Responsive Personal Website from PDF Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking an experienced web developer to convert my existing PDF design into a fully functional, responsive website. This project is for personal use and demands knowledge and expertise in HTML5, CSS3 and Bootstrap5. Key Points: - I require the site to be fully responsive on all devices, ensuring a flawless user experience. - The PDF only provides a design for the homepage. Creative insight will be appreciated for the remaining pages, although they largely echo the homepage design. - Matching the aesthetics of the provided design exactly is key. Ideal Qualities: - Proven experience in HTML5, CSS3, and Bootstrap5. - Strong portfolio of previous responsive web designs. - Ability to interpret and replicate design...

  $162 (Avg Bid)
  $162 การประมูลเฉลี่ย
  206 คำเสนอราคา

  ...Proficiency in Assamese - Use of words used in regular communication - Capability to deliver a friendly and casual style - Commitment to prompt and precise communication This job requires clear articulation without sounding overly formal. Reading Arabic text is required to quote the reference. reading from transliteration will also importantly, the chosen freelancer must be reliable, responsive, and deliver high-quality results....

  $17 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Webflow Website Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Responsibilities: Collaborate with us to understand our brand vision and website goals. Design and develop a website using Webflow that is visually appealing, user-friendly, and responsive across all devices. Utilize Webflow's functionalities to build interactive elements and animations Integrate seamlessly with other gateway Ensure website is optimized for search engines (SEO best practices). Maintain clear communication throughout the project and deliver high-quality work on time. Requirements: Proven experience building websites with Webflow (portfolio required). Strong understanding of design principles (typography, color theory, layout). Familiarity with responsive design practices. Excellent communi...

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา
  Website Development: Educational Platform 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional website developer who can design an informational website for me. Its primary function will be to educate visitors about a particular subject/topic. Project Scope: Design and Layout: Develop a visually appealing and user-friendly website layout that aligns with our branding and target audience. Content Management System (CMS): Implement a CMS for easy content updates, additions, and management by non-technical users. Information Architecture: Organize content logically and intuitively for effortless navigation and knowledge acquisition. Responsive Design: Ensure the website is fully responsive across various devices and screen sizes for optimal user experience. Search Engine Optimization (SEO): Implement on-page SEO b...

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา
  Modern Website Designer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented graphic designer to create a mod...create a modern, minimalist website for my business. The ideal candidate will be capable of creating a design that is: - Modern and minimalist: The design should be clean, sleek, and visually appealing without unnecessary clutter or distractions. - Mobile friendly (responsive): The website should be designed to work seamlessly across all devices. This is a critical requirement. The design should be easy to navigate, and ideally should incorporate elements that reflect the professional image of my business. Please include in your proposal any relevant experience you have with modern, minimalist web design and any samples of similar work. Your expertise in mobile-first design...

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Complete development of an corporate website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled web developer to bring a 25-page informational WordPress site to life. Site to be hosted in a staging area on Siteground under our existing account. Key Requirements: - The site needs to be built using the Divi theme, so experience with this is essential. - The design of the site has already been completed by a graphic designer, so your role will primarily involve translating these designs into a functional website. - The site should be fully responsive, ensuring it looks great and functions well across all devices. - Specific functionalities required include a contact form and an interactive map. Ideal Skills and Experience: - Expertise in WordPress, particularly with the Divi theme. - Proficiency in implementing and customising contact...

  $336 (Avg Bid)
  $336 การประมูลเฉลี่ย
  253 คำเสนอราคา

  ...performance, particularly in the area of responsive design. Key Tasks: - Conduct a thorough audit of the current website's design and responsiveness. - Implement optimizations to improve the website's performance, focusing primarily on responsive design aspects. - Ensure that the website is accessible across a wide range of devices and screen sizes. Ideal skills and experience for the job: - Proficiency in and frontend development. - Proven experience in web performance optimization. - Strong understanding of responsive design principles. - Ability to conduct a detailed audit and implement effective solutions. - Good communication skills and ability to work collaboratively with the existing team. Your expertise in ...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  WordPress Site Creation from Figma Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a company, we have created a Figma design for our impending WordPress site and are seeking an experienced wordpress developer to bring this design to life. We will provide all the necessary copy for the site. Ideal candidates would have demonstrable Figma-to-Wordpress experience, as well as the ability to create responsive, user-friendly designs. Familiarity with implementing latest UX rich website designs and integrating brand elements smoothly into the site is also crucial. The site consists of: Home Product Pages Solution Pages Landing page Company Request a Demo Search Page (must integrate with the separate wordpress blog site) Backend Development Contact Forms Integration with HubSpot Book Demo (calendly) SEO Optimization QA & UAT

  $2350 (Avg Bid)
  $2350 การประมูลเฉลี่ย
  266 คำเสนอราคา

  I need a website developer with expertise in high-speed, high-performance web frameworks to build a responsive-design taxi riding webapp. - Preferred Framework: I'm interested in either Laravel or CodeIgniter, but open for recommendations based on speed and performance considerations. - Design: The site must have a responsive design to ensure usability across all device types. I plan to build ios and android app but too costly around USD3000. So better I build webapp, which save cost budget just USD1000. There will be 2 sites : Driver-Passanger webapp, and admin-panel. And there are too many functions to cover, so build from scratch may take too much time, so better we buy existing template and modify from there. I want to have all ba...

  $1116 (Avg Bid)
  $1116 การประมูลเฉลี่ย
  157 คำเสนอราคา

  ...owner of this project, I'm looking for a professional and creative web designer to create a bold and vibrant website for me, which should have a blog section and a contact form. This web platform will primarily serve as an information-providing site. Key Features: - Blog Section: The website should have a user-friendly blog section that is easy to navigate and visually appealing. I am looking to share valuable content with my visitors and engage them through the blog. - Contact Form: A simple, yet effective, contact form is essential for the website. This feature should be easily accessible and should enable visitors to get in touch with me. Design Preferences: I'm seeking a modern and striking design for this website. The design should be ...

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  ...development. Key Responsibilities: - Frontend Development: The candidate should be able to translate my design and wireframes into a functional and user-friendly interface. - Backend Development: I need someone who can efficiently work on the backend of my project, focusing on robustness and optimization. Skills and Experience Required: - Proven experience in Laravel development is a must. - Proficiency in both frontend and backend Laravel development. - Strong experience in translating design and wireframes into responsive and interactive interfaces. - Understanding of best coding practices and optimization techniques. - Ability to work independently and meet deadlines. We can provide the design and wireframes as a reference for the development. I...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  74 คำเสนอราคา
  Frontend Development with Angular Knowledge 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient frontend developer who has knowledge of Angular. While specific Angular skills weren't indicated, a basic understanding and usage of it in past projects is desirable. The ideal candidate should: - Include example...knowledge of Angular. While specific Angular skills weren't indicated, a basic understanding and usage of it in past projects is desirable. The ideal candidate should: - Include examples of past work in their application, particularly those featuring responsive web design. - Have experience or familiarity with AngularJS or Angular 2+, and be able to demonstrate its use effectively in responsive web design. Skills and Experience: - Proficient in frontend development - Knowledgeable in AngularJS...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  42 คำเสนอราคา
  PWA Frontend Engineer Needed 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a frontend engineer with proven proficiency in Nuxt, Tailwind, Typescript, RUST, and GoLang, to work on a Progressive Web Application (PWA). Key Responsibilities: - Converting design mockups into interactive web apps using and Tailwind CSS - Ensuring the site is responsive, optimized, and compatible across various platforms and browsers - Implementing SEO best practices and ensuring the project is well-documented Ideal Skills and Experience: - Strong experience with and Tailwind CSS is essential - Proficiency in GoLang and RUST is preferred - Prior experience working on PWAs - Familiarity with SEO practices for web development - Ability to translate design into clean, maintainable, and reusable code - Being able to work in a fast-paced setu...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา
  Social Media Management Website Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...for social networking giants such as Facebook and Instagram, yet also the trending platform, TikTok. An example of a website I am wishing to mimic is I'd appreciate it if the interested freelancers can assist with: - Designing and developing a responsive and user-friendly UI. - Incorporating a secure system for user registrations and transactions. - Integrating platforms such as Facebook, Instagram, and TikTok for services. Ideal freelancers for this project should possess: - Substantial experience in web development. - Understand the ins and outs of social media platforms (especially Facebook, Instagram, and TikTok). - Experience in developing websites involving third-party integrations. - Experience working with or creating tools for social media management. - ...

  $370 (Avg Bid)
  $370 การประมูลเฉลี่ย
  94 คำเสนอราคา
  Salesforce Experience Cloud CSS Enhancements 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a skilled Salesforce Experience Cloud developer with a strong background in CSS and front-end design. The project involves modifying the CSS of my Salesforce Experience Cloud front end to achieve specific design changes. Key Deliverables: - Correct formatting issues with existing form application - Ensure that mobile responsiveness works for all supported devices Ideal Skills: - Proficiency in Salesforce Experience Cloud development. - In-depth understanding of CSS and front-end design principles. - Proven experience in implementing responsive design. - Strong communication skills and ability to meet deadlines. If you have a track record of successful front-end development on Salesforce Experience Cloud, I'd like to hear from you...

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled React Frontend Developer to create a user-friendly and responsive E-commerce site from scratch. The core functionality of the website will be e-commerce, so the ideal candidate will have experience in developing similar sites and the following skills: - Proficient in React and JavaScript - Experience with responsive design - Understanding of User Authentication - Expertise in integrating APIs The main features of the site will include: - E-commerce functionality, with emphasis on shopping cart and checkout process - User Authentication - Responsive design to ensure seamless experience across devices Your primary responsibility will be to bring our E-commerce platform to life through your exceptional React Frontend Develop...

  $530 (Avg Bid)
  $530 การประมูลเฉลี่ย
  164 คำเสนอราคา

  ...of a skilled CSS expert to assist with a range of tasks for my website. I'm looking for someone who can help with website layout, responsive design, and CSS animations. Primary Goal: - The main purpose of my website is to showcase the products and services I offer. Preferred Design Style: - My preferred design style is modern and minimalist, and I would like my site to reflect this aesthetic. Availability: - The ideal candidate should be available during the day and early evening for ongoing work. Ideal skills for this job include: - Strong understanding and experience with CSS, responsive design, and animations - Familiarity with modern and minimalist design principles - Ability to collaborate effectively, and take initiative ...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  51 คำเสนอราคา
  Redesign website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need to redesign . With calender function and mobile, tablet responsive design.

  $1005 (Avg Bid)
  $1005 การประมูลเฉลี่ย
  219 คำเสนอราคา

  I urgently need an experienced web developer to build an innovative software-themed website. Your responsibilities will include designing and implementing aesthetic, responsive web pages, database management, testing for website functionality, and ensuring user-friendly interfaces. Expertise in JavaScript, CSS, HTML, and web protocol knowledge is required. Familiarity with software-related topics is a plus. Please note, the website's exact purpose remains to be specified - we'll develop this during our creative process. Let's work together to create something extraordinary!

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  As a comp...permitting only those with valid access to work on it. - Database Integration: The application should be structured to flawlessly integrate with our databases, strategically managing our internal data. - Responsive Design: Given the multitude of devices we use within the company, the application should be responsive to all, providing a smooth user experience no matter the device. An ideal candidate would have prior experience in building full stack applications with emphasis on the aforementioned functionalities. Further, expertise in Database management systems and designing responsive applications will be crucial to the successful completion of this project. The application will not be capturing or storing any additional data other than what i...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Wanted: Full Stack Developer Job! full time. 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...next digital projects. By combining strategy, design, and technology, we transform businesses and realize their digital ambitions together. We are a small, tight-knit team consisting of three colleagues, supplemented by a flexible pool of freelancers. We are now looking for a permanent addition to our team. If you share the same passion for delighting numerous clients by creating pixel-perfect designs and interactions, then you're in the right place! What will you do? As a full stack developer, you will be responsible for translating designs into user-friendly websites or applications. You will do this using the latest techniques and frameworks while working closely with our designer. Furthermore, you ensure that you deliver user-friendly, responsive, and well-funct...

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  131 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน responsive web design ชั้นนำ