ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  13,881 rest api redirect url งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  301 redirect www -> https for nodesj --- 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  simple work need to make 301 redirect www -> https for nodesj site + create [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file ---- in bid tell me how will you implement it

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  scheduling a service to run automatically hit url in .net

  $98 (Avg Bid)
  $98 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  programmer 
PHP 
 Framework laravel
code igniter 
 you can check feature and end product similar to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] we'll provide theme frontend and backend to you

  $2139 (Avg Bid)
  $2139 การประมูลเฉลี่ย
  58 การประมูล

  Need authentication and authorization rest api.

  $384 (Avg Bid)
  $384 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Can somebody help me fix a url problem in ASP.NET MVC Razor C#

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Finish the rest of my website 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, Website Links: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please refer to the attached requirements, I will not answer repetitive questions especially if it's in the documents requirements. Read in this order: 1) jobSwim Completion 2) jobSwim Wireframe Requirements Thank you,

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  System update in C # (API REST) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  System update in C # (API REST) PostgreSql Database API Management Portal Synchronizer Database (SQL SERVER - PostgreeSQL) System running AWS Tasks: 1 / Expand the API service catalog 2 / Add new fields in the database and API return for the partners 3 / Change the API Management Portal to reflect the change in item 02 4 / Modify the sychronizer to

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  hello, i have url to script to send message i want script work over command line & web page i will provide details on attachment please check it

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Hi I need add record to MSSQL with Node.js via REST API. There is 5 field in database. ID (int) Machine_ID (int) Model (varchar(50)) Qty (int) Recordate (datetime) Budget is 10 USD. Thanks

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  I'd like to build a trading engine with using REST API. These are the optional api service what I am thinking of. - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I wish to develop a trade engine based on rest api preferrably, I have to develop and plug/play existing module to existing backend

  $700 (Avg Bid)
  $700 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Download Product List CSV from E-Store URL 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello community! I am doing market research and would like someone to extract and download the CSV file of all the products of an e-store, I am not affiliated with. I need this file so I can compare prices etc, it needs to include the images, title, description, price etc. Of each product.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I am developing a Xamarin app with C# - I need a rest api for my Xamarin app that will allow me to connect to sql server and select, update and insert data.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  23 การประมูล

  Hey, Having an issue where whenever I copy my urls into a google sheet the links have hyperlinks automatic. I can remove then in Excel easily, but as soon as I paste them they become hyperlinks. How do I stop that in just the 1 column from happening? Also I need 2 blank rows every 5 rows. need to work on this now, anyone available? Can be done in Excel or google sheet, I just ideally would li...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  We redirect from our website to another website by using Adwords. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Protect from Adwords suspension . If any one have experience pls contact.

  $1390 (Avg Bid)
  $1390 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Google Search url grabber by keywords. Perl 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Google Search url grabber by keywords. All google country / Domains EXT. Multithreads/forking each request. Socks support. Only wrote on Perl. My budget is clear.

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I created a pdf page through the fpdf library. Then automatically opens the print. I need you to set the number of copies to 2, then later when you close the print page, you return to an established page

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We have in Laravel to change redirect rules. Please only bid when experienced in setting redirects in Laravel and changing redirect rules. Website in German. Important to recognize and check right words. Detailed and serious work requested.

  $52 / hr (Avg Bid)
  $52 / hr การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello I am working on a Laravel project, My requirements is that , when I open a page I check a condition by if statement , if the condition is false then I need to redirect the user to another page. I tried many solutions and searched on StackOverFlow but It just doesn't work . I need someone to help me fix the error right now remotely using teamViewer

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  fix redirect on be site to wrong site 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  so i have a wordpress installed on the main domain but we are working on a new version website that uses api. today we activates ssl for this subdomain . But now the main domain is redirecting to the api subdomain. so who can help me Fast ( 10 - 15 dollar)

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  I'm looking for an experienced Unity/Vuforia Developer, who can assist us with troubleshooting. The problem is exactly like this: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We would provide a samplemodel and a sample terrain object. Terrain object should come from us - model can be anyone.. What we would like to have for successful completion of the project is the following: --> Working Demo App -->...

  $631 (Avg Bid)
  $631 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  I need help to recover website url sadia.br.com from registrar 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi everyone, i need to recover my website url which is very very important for my business. I can not buy any other URL. I need this one specifically. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please, can someone help me recover my url? it was suspended by the registrar [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I am willing to pay a good sum

  $526 (Avg Bid)
  $526 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Unser Droppshipping Lieferant in der Italien bietet folgende Schnittstellen an: - REST api - CSV upload - XML Warenbestand api (Dokumentation vorhanden). Wir möchten mit JTL-WAWI folgendes haben: -Anbindung zwischen unsere JTL-WAWI und Droppshippings Lager - Zusammensetzen einen Artikelname (Titel) aus folgende Spalte der CSV- oder

  $323 (Avg Bid)
  $323 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  There are basic changements in redirect necessary. Redirects are written in rules. Which has to be changed. We need someone very detailed working. Can work with redirects written in german.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Create Rest API for MYSQL DB using Phyton Flask for Qliksense Extension.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, Website Links: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please refer to the attached requirements, I will not answer repetitive questions especially if it's in the documents requirements. Read in this order: 1) jobSwim Completion 2) jobSwim Wireframe Requirements Thank you,

  $661 (Avg Bid)
  $661 การประมูลเฉลี่ย
  63 การประมูล

  Platform: Ubuntu 18.04 I've used Openfire version 4.2.3 & 4.2.2 and got the same issues and also used callbackOnOfflnie plugin version 1.2.0 and 1.2.1. Two different error found while used different callbackOnOffline plugin version. Below is an error log from the server. Check the attached doc.

  $47 (Avg Bid)
  $47 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Registration page and redirect to other page... And I need some very small features for more details contact, [Removed by Freelancer.com Admin]

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  i have site grabber but sites need now orignal ip address of client so i want to some code to get file contents via jquery or javascript and echo some divs of site

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  3 years of experienced Java developer with experience in Rest API, Spring Hibernate needed for a project in Mumbai. Need only Mumbai locals who can start working immediately. Looking for 40+ coders. [Removed by Freelancer.com Admin]

  $789 (Avg Bid)
  $789 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Write apache redirect (simple) rule 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi. We need an apache redirect rule. You will provide the exact instructions of what to paste, and where. Details are available to bidders Thank you Andrew

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...name="canonical page" patternSyntax="Wildcard" stopProcessing="true"> <match url="[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]"/> <action type="Redirect" url="/" redirectType="Permanent"/> </rule> <rule name="HTTP Redirect to HTTPS" enabled="true&q...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  hi, i want to reset leaderboard per weekend. i will discuss more detail in chat.

  $108 (Avg Bid)
  $108 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  REST API from SOAP API 2 วัน left

  ...of a SOAP API into a REST API query. The SOAP API is this one [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . I am currently only interested in search Contacts (Page 67) of the above API for phone numbers. In effect I am hoping to hit the Rest API with http://API/number and have it query the SOAP API (against

  $135 (Avg Bid)
  $135 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Hi! I need someone to migrate and unlock the dns settings for a website. I need to unlock the domain and connect it from the existing website to a new Squarespace website. The website domain is hosted on Sky Toaster. I would need it done this Sunday at 12 am. Thanks!

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Can someone using C# develop a REST API to select, update, insert into sql server?

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have a VB.net program and need help to build some code and guide to connect with the REST API at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] . I would like class coded so I can call the functions in their API. Details here (they have a 30day trial that can be used) [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I will need some assistance with set

  $554 (Avg Bid)
  $554 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  Create a url scheme link / code for c# to auto-open an app on iOS and Android The code or redirect must be masked /hidden so others can’t get the method we use

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...new website. I need you to design and build it. Front-End Features – 1. User will see a search of starting of homepage where he can search vendors according to location 2. Rest of the homepage content will like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] dealers this but it will be set according to look like homepage in term of designing 3. User can

  $369 (Avg Bid)
  $369 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  python url 23 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Subprocess and Multithreading 1-Read urls from the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] file 2--Access url using requests, and parse the first 100 website URLs mentioned in the website.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  REST API .Net, web service 18 ชั่วโมง left

  We Have our own Communication Manager platform based on .NET. We have Our Own SDK application for the System. Using the SDK We would like to develop REST API for some of the Functions. Like Call Request, System Healthiness, Live Call Status.

  $752 (Avg Bid)
  $752 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Currently there is a script that does not allow new pages to be easily added. Need someone to look at the code and fix it. Should be fairly Easily. (looking to add "Privacy, and "Terms of Use" pages)

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  SharePoint Online + REST 1 ชั่วโมง left

  High-Le...sharepoint online application built using the app model. The deliverable will be a solution deployed on a SPO site collection which will interact with external sources using the REST API model. The returned results will be filtered against keywords stored in a sharepoint list and all successful results will be displayed on the landing page.

  $738 (Avg Bid)
  $738 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  Please don't bid if you haven't experience about Paypal rest API for get balance of account.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ...Facility view, Questions and answers related to facilities, Cart, Checkout, custoemr signup, register, password reset, Payment, Payment confirmation etc. the back end API [Web API JSON/REST) will be provided to link up with the backend system for all pages. The theme should be changeable easily to suit various clients. Designs will be provided in PSD format

  $452 (Avg Bid)
  $452 การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  1. 0x protocal update v1 to v2 - 1300$ 10 days 2. Restful API, Websocket API, Document - 2500$ 20 days 3. Add Admin Panel feature - 1000$ - 10 days 4. Ledger nano login - 300$ - 3 days 5. add usdc market - 400$ - 3 days 6. localization, metamask localization - 200$ - 2 days 7. landing page mobile responsive - 200$ - 2 days 8. live chat, metamask, language

  $42 / hr (Avg Bid)
  $42 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  1. 0x protocal update v1 to v2 - 1300$ 10 days 2. Restful API, Websocket API, Document - 2500$ 20 days 3. Add Admin Panel feature - 1000$ - 10 days 4. Ledger nano login - 300$ - 3 days 5. add usdc market - 400$ - 3 days 6. localization, metamask localization - 200$ - 2 days 7. landing page mobile responsive - 200$ - 2 days 8. live chat, metamask, language

  $31 / hr (Avg Bid)
  $31 / hr การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Implement Rest API หมดเขตแล้ว left

  Hi! We do legal writing in form of cont...when the contract is drawn up. I googled a little bit and found some API's. Also I found some REST API's. I have never done any coding work and I am curious if it's a big project to implement an API? Like this one for instance: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please get back to me with a quote, Best regards

  $1488 (Avg Bid)
  $1488 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  One of our suppliers has released REST API for their booking system, we would like to create a wordpress plugin with embed codes that will allow us to list and have bookings completed. They utilize webhooks for constant updates so we would need the webhooks setup as well. GAdventures API is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล