ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 risk management งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Garbage fees Management หมดเขตแล้ว left

  สวัสดี DAYDREAMSOFT INFOTECH LLP ฉันสังเกตเห็นประวัติของคุณและต้องการนำเสนอโปรเจคของฉัน เราสามารถพูดคุยรายละเอียดได้ผ่านทางการสนทนา

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  สร้าง management platform สำหรับ จัดการ และสั่งงาน ev charger ผ่านทาง application

  $1972 (Avg Bid)
  $1972 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Livestock Management System หมดเขตแล้ว left

  ทำระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (Livestock Management) นำเสนอเบื้องต้นของ Development Tools: Front-end: Angular JS Language: .Net Core (Web responsive) Database: SQL Server/Azure SQL Database Operation System: Windows Cloud Solution :Hybrid Azure

  $1875 (Avg Bid)
  $1875 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Hotel Web Management หมดเขตแล้ว left

  Frontend Dev ช่วยพัฒนาส่วน Front ส่งงานให้เป็นส่วนๆ 1) รู้เรื่อง Vue version2.0 up 2) รู้เรื่อง Bootstrap 3) รู้เรื่อง SASS 4) รู้เรื่อง GRID 5) รู้เรื่อง Webpack 6) รู้เรื่อง Node

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  Website for management database in company or school and other. เว็บไซต์สำหรับการจัดการฐานข้อมูลใน บริษัท หรือโรงเรียนและอื่น ๆ

  $251 (Avg Bid)
  $251 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  GPS Fleet Management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการ Web Application เพื่อจัดการ GPS Fleet Management โดย มี Hardware GPS 1. กำหนดการเดินทางต่อวัน (สถานที่ ตามใน Database) 2. ระบบคำนวนค่าน้ำมัน/แก้ส ตามระยะทาง 3. ระบบบันทึกการที่รถวิ่งและตรวจสอบว่าไปถึงสถานที่นั้นจริงหรือไม่ (check point)

  $4044 (Avg Bid)
  $4044 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  visitor management -- 2 หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $1053 (Avg Bid)
  $1053 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  visitor management หมดเขตแล้ว left

  ต้องการโปรแกรมจัดการแลกบัตร และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่ออาคร/สถานที่ ใช้งานง่าย ขั้นตอนน้อย สามารถอ่านข้อมูล / เก็บข้อมูล จากบัตรประชาชน ทั้งแบบสมาร์ทการ์ด และแถบแม่เหล็ก จึงช่วยลดความ ผิดพลาดในการ ป้อนข้อมูลของผู้มาติดต่อได้ ให้ความปลอดภัยสูง ในการจัดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลผู้มาติดต่อโดยละเอียด ทั้งเอกสารที่ใช้ติดต่อ และ หมายเลขบัตรผู้มาติดต่อที่ได้รับไป สามารถออกรายงานสรุปผู้มาติดต่อ / นำรายงานสรุปผู้มาติดต่ออาคาร / สถานที่มาวิเคราะห์ในระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการอาคารสถานที่ได้ ถ่ายรูป / เก็บรูป / เก็บข้อมูลบัตรของผู้มาติดต่อ ประกอบการติดต่อเข้าออกเก็บในฐานข้อมูล เพื่อการเปรียบเทียบ การรักษาความปลอดภัย

  $721 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $721 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  PKI Management หมดเขตแล้ว left

  อธิบายหลักการทำงาน PKI Management

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  As an Audi owner, I'm currently seeking a proficient car mechanic who specializes in engine maintenance and repair. The project involves a major repair on my Audi's engine. Essential Skills and Experience: - Specialist knowledge of Audi vehicles - Proven experience in engine repair - Ability to diagnose and solve complex engine problems - Excellent reliability and time management

  $750 - $1500
  $750 - $1500
  0 คำเสนอราคา

  As the HR Manager of a medium-sized company with between 51 and 500 employees, I'm seeking a highly capable professional to take the lead on vital HR tasks. These duties include: * Screening Candidates: You should be skilled in reviewing applications and CVs, identifying potentially suitable candidates, and making initial decisions about moving them forward in the application process. * Conducting Interviews: I would prefer someone who is comfortable and experienced with virtual interviewing. Given the current global circumstance, it's vital to be versed in this mode of operation. * Managing Employee Onboarding: The ideal candidate will have experience ushering new hires into our company, making them feel welcomed, and adequately teaching them about our processes and culture. ...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented developer to create a robust and user-friendly ERP system tailored for my school. The system should incorpora...cards efficiently. - **Parent Communication Portal**: A secure platform through which parents can access important information about their children's academic performance and school activities. This portal should also facilitate two-way communication between parents and teachers. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in developing comprehensive ERP systems, with a particular focus on school management. - Experience in integrating and implementing the specified features, particularly student attendance tracking, gradebook generation, and parent communication portals. - Ability to deliver a scalable system capable of handling a large...

  $4387 (Avg Bid)
  $4387 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm after a graphic designer with substantial experience in logo creation. The project requires: - A minimalistic logo design approach. - Incorporation of black and white colours in the design. - An understanding of how this design translates on a web scale and in print. Ideally, potential freelancers should showcase a portfolio of prior minimalistic logo designs they've executed, particularly in a black and white palette. I look forward to seeing your designs and hearing your ideas for our project.

  $951 (Avg Bid)
  $951 การประมูลเฉลี่ย
  40 คำเสนอราคา
  PowerBI Dashboard for Project Progress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  This project requires a PowerBI expert to create a dynamic dashboard that tracks and compares planned project dates versus actual dates. The objective is to offer a detailed analysis of project progress, identify potential delays, and assess overall performance. • The ideal candidate should have solid PowerBI experience and a deep understanding of project management metrics. • A clear understanding of analyzing sales, customer, and financial data is needed. • Knowledge of trends and forecasting based on historical data would be advantageous. • The dashboard should be capable of refreshing and updating on a weekly basis to track the ongoing progress. The aim is not just to create a dashboard but to provide a tool that enhances our decision-making process based...

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  As an Audi owner, I'm currently seeking a proficient car mechanic who specializes in engine maintenance and repair. The project involves a major repair on my Audi's engine. Essential Skills and Experience: - Specialist knowledge of Audi vehicles - Proven experience in engine repair - Ability to diagnose and solve complex engine problems - Excellent reliability and time management

  $15 - $25 / hr
  พื้นที่
  $15 - $25 / hr
  0 คำเสนอราคา

  I am seeking a competent developer experienced in PHP, MySQL, HTML, and CSS. The project involves designing a web application that encompasses: - User registration and login - An information management system The ideal candidate should have strong experience in these areas. No external integrations are required for now, but a candidate that could add this feature in later stages will be preferred. Please ensure you are proficient and demonstrate a deep understanding of the key skills before you take on this project.

  $95 (Avg Bid)
  $95 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  I require a knowledgeable professional to take on my project related to email handling and data processing. Both manual and automated handling is required. Key factors for this project: - Knowledge in Email Management: Particularly those with proficiency in both manual and automated email processing techniques. - Textual Data Processing: The nature of the data to be processed is textual. This includes reading, understanding, categorizing, and acting upon the emails received. - Data Cleaning: Part of this role involves accurately and meticulously cleaning the data so it can be optimally used. Ideally, an efficient freelancer with prior experience in handling large volumes of emails, adept at using automation software for email handling, and proficient with various data cleaning te...

  $247 (Avg Bid)
  $247 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled HubSpot professional to provide me with training. Although I'm a beginner, I'm eager to get up to speed on Marketing and Sales Hubs. My primary goals for using HubSpot are to enhance our lead generation, customer relationship management, and sales pipeline management. Key Requirements: - Strong experience with HubSpot, specifically Marketing and Sales Hubs. - Prior training experience, especially with beginners. - Ability to tailor the training to my goals. Your responsibility will be to provide clear, engaging, and actionable instruction to help me utilize Hubspot effectively. You should be patient, good at explaining complex concepts simply, and able to adapt to my pace and learning style. A background in marketing automation and CRM...

  $83 (Avg Bid)
  $83 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm looking for experienced content writers to assist me with a substantial number of conversational and informal pieces for a task management O Level course. The content should be less than 500 words each. Key requirements for the project include: - Creation of conversational, easy-to-understand content: The style should be casual, engaging, and accessible. - Extensive task management knowledge: Candidates should have a strong understanding of the O Level syllabus and be able to translate this into digestible content. - Proven experience in educational content writing: Past work in creating educational materials or similar content will be a plus. - Strong research skills: The ability to research and incorporate the latest trends and information into the content is cru...

  $963 (Avg Bid)
  $963 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา
  Online Ad Campaign Analysis Dashboard 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm a Senior Sales Operations Analyst at a top online advertising campaign management firm and I urgently require a professional skilled in Tableau. Your task will be to create a comprehensive dashboard that assists me in analyzing and strategizing our sales operations. Key Deliverables: - Present crucial data points including daily ad impressions and conversion rates. - Display key performance indicators such as Click-through rate (CTR), Cost per acquisition (CPA), and Return on ad spend (ROAS). - Use different visualization formats like line charts, bar charts, and pie charts to represent the information. Ideal Skills: - Proficiency in Tableau - Strong analytical skills - Experience in developing dashboards with extensive understanding of marketing and sales KPIs. Please ...

  $91 (Avg Bid)
  $91 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  I'm looking for a skilled freelancer well-versed in comprehensive social media management, specifically on Facebook and Instagram. Your tasks will include: - Creating compelling content which aligns with my brand's voice - Managing targeted ad campaigns - Analyzing campaign data for optimization - Crafting engaging video content - Boosting relevant ads - Providing weekly written reports - Establishing and tracking KPIs and ROI The main goal of this campaign is to enhance brand awareness and effectively generate leads. The intended target audience is those between the ages of 28 and 55. Ideal candidates should have a wealth of experience in social media content creation, strategic ad campaign management, data analysis, video production, and marketing report wri...

  $48 (Avg Bid)
  $48 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Full Stack PHP Developer Needed Urgently 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in urgent need of a full stack PHP developer for a custom web application. The ideal candidate should be proficient in both front-end and back-end development, as well as database management. Key Responsibilities: - Developing a custom web application using PHP - Implementing both front-end and back-end features - Ensuring proper database management Key Requirements: - Prior experience in developing custom web applications - Proficiency in PHP, with a solid background in both front-end and back-end development - Experience with managing databases - Good understanding of security and scalability - Ability to work in a fast-paced environment - Strong problem-solving skills Please note that knowledge of any specific frameworks like Laravel, CodeIgniter, or Symfony i...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Urgently Seeking PHP Full Stack Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...strong understanding of server-side languages and database management is essential for this project. - Database Integration: The successful candidate will be responsible for integrating and managing databases to ensure seamless operation of the web application. The most important feature of this web application is user login and authentication. As such, the developer should have a proven track record of implementing robust and secure user authentication systems. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in PHP and relevant frameworks - Strong understanding of front-end languages (HTML, CSS, JavaScript) - Experience in back-end development - Previous work on web applications with a focus on user authentication - Database management expertise - Ability to work under tigh...

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  33 คำเสนอราคา
  High Performance Computing Engineering Automation -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Project Description: We are seeking a highly skilled High-Performance Computing (HPC) Engineer with expertise in shell scripting and workflow automation to assist in the evaluation and enhancement of the Parallel Works platform. The successful candidate will need to execute various tasks involving cloud cluster management, running pre-installed workflows, and handling both basic and advanced system integrations. Experience with MPI (Message Passing Interface), Singularity containers, and batch scripting is crucial.

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา

  I'm in search of an HR assistant, with a primary focus on recruitment tasks. Here's what the role would encompass: - Remote work for India based Freelancer. - Hire entry level Hospitality staff like Chefs, F&B Guest Relations executives etc through partnership with Hotel Management schools and their placement cells across Karnataka India as well as Skill India Hospitality Diplomas - Also screen through various blue collor hiring sites to speak to potential staff. I anticipate needing assistance with 5-10 recruitment positions per month. The ideal candidate for this role will have previous experience in HR, with a strong background in recruitment. Outstanding organizational skills and an eye for detail are crucial, as you will be managing high volumes of application...

  $448 (Avg Bid)
  $448 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Employee Management Web Application 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...access to features relevant to their roles within the company assigned by administrators and can view dashboards, Statistics and data access based on role privileges. Adaptive Employee Management: - Provide flexibility in employee profile fields, allowing administrators to customize add/remove fields such as contact information, job history based on the company's specific needs and Enable employees to update personal information like contact details or emergency contacts. - Store and organize employee documents, contracts, policies in database and Display for compliance purposes. Flexible Leave Management: - Allow administrators to configure various leave types such as vacation, sick leave, and bereavement leave to accommodate different company policies. - Provide ...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา

  I'm urgently looking for a highly skilled frontend developer for the creation of a professional dashboard. The dashboard must support both right-to-left and left-to-right languages and encompass a variety of features: • Data visualization: this is crucial for us to visually comprehend our information and data. • User management: we need this to streamline profile access, security, duties, etc. • Report generation: this feature should enable us to create comprehensive reports. • Graphs It is must be hight quality

  $144 (Avg Bid)
  $144 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Multi-Platform Social Media Branding 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a skilled social media manager to help me amplify my brand across Facebook, Instagram, and Twitter. The main goal of this project is to signifi...regularly on all three platforms - Monitor and respond to interactions and feedback on the posts - Analyze the performance of the posts and make data-driven decisions for future content Ideal Candidate: - Proven experience in social media management, particularly across Facebook, Instagram, and Twitter - Strong understanding of various types of content creation, especially images, videos, and stories - Ability to monitor and engage with audiences effectively - A data-driven approach to content strategy and decision-making - Excellent communication and time management skills - Creative mindset and a passion for b...

  $511 (Avg Bid)
  $511 การประมูลเฉลี่ย
  54 คำเสนอราคา

  Seeking a skilled programmer adept in WordPress for custom coding work and form layout adjustments. Requires proficiency in backend management, specifically relating to data capture, viewing, and exporting in Excel format. A highlight of the project entails the customization of our existing WordPress theme and the integration of new, unspecified features. Lack of detailed request emphasizes the need for a freelancer capable of intuitive problem solving. Primary tasks include: - WordPress custom coding - PDF form adjustments - Data capture and export to Excel Ideal candidate should have knowledge and experience in custom coding, WordPress navigation, and form data handling. Exceptional problem-solving skills are highly appreciated. Undefined project elements call for a creative and...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  ...option to follow certain wallet will buy everything this wallet launches on - Automatic buy and sell orders: This bot should be able to place trades on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Advanced Algorithmic Trading: The bot should trade using complex algorithms and machine learning trading techniques The bot should be specifically designed to work w...

  $557 (Avg Bid)
  $557 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...agreement and transfers the intellectual property before any payments are made. When responding to this project, please provide extensive information about: - your experience with developing comparable complex applications in Django and web design - please also include your portfolio that is relevant to this project - please also reflect on how you would approach this project, both from a project management perspective and using technical tools - how many hours do you expect that this project will take - your availability: when can you start and when will you finish this project - what is your fee per hour or total for the project - the quality standards and satisfaction you will guarantee - please do not use AI to generate a response to this project!...

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา
  Risk Assessment Model for Cmbs SASB 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of an expert who can develop a risk assessment model for Cmbs SASB. The main goal of this project is to identify and analyze risks associated with my investments. Key Project Details: - The primary focus will be creating a risk model for Cmbs SASB. - I will provide third-party analytics data which you will need to integrate into the model. - The development and implementation of this model will be done using Excel. Ideal Candidate: - Prior experience in financial risk assessment, ideally involving Cmbs SASB. - Proficiency in Excel is a must, as this will be the main tool for developing the model. Please provide any relevant past work or experience that you think aligns well with this project. We can discuss further details and expectati...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...option to follow certain wallet will buy everything this wallet launches on - Automatic buy and sell orders: This bot should be able to place trades on my behalf, minimizing manual intervention. - Real-time blockchain analysis on the Solana network - Customizable alert system: I want to be alerted with all PNL data for every trade executed in real time after trade has completed. - Risk management tools: It should help manage potential losses and enhance profit chances. - Stop-loss orders and take-profit mechanisms: Essential features to control and protect my investment and keep overall drawdown below 5% - Advanced Algorithmic Trading: The bot should trade using complex algorithms and machine learning trading techniques The bot should be specifically designed to work w...

  $586 (Avg Bid)
  $586 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  ...searching urgently for an experienced PHP architect who can construct a unique e-commerce shopping cart and accompanying admin panel. Key Responsibilities Include: - Constructing a product catalog and search functionality to allow customers to easily browse and locate items. - Integrating an 'Add to cart and checkout' feature ensuring a simple and smooth transaction process. - Developing order management and inventory tracking system within the admin panel to help me keep track of orders and product stocks. Skills and Experience Required: - Proficient in PHP programming - Experience in developing e-commerce websites - Solid understanding of databases and SQL - Familiarity with different payment solutions Although there is no specific requirement for payment met...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Ecommerce App Dev with Payment Integration 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a versatile developer to create an ecommerce application that will run on both iOS and Android. The application must include the following features: - Facilitate user registration and profile management - Allow product listing and search capabilities - Include a functional shopping cart and checkout process An imperative aspect of this project is the integration of external payment gateways to support the checkout process. It's therefore essential for the ideal candidate to have previous experience with payment gateway integration. The ability to cross-code for both Android and iOS platforms is essential due to the dual-platform nature of this app.

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  Integrated Data Management Software Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a proficient developer to create a software to be embedded within my existing Laravel website. While I haven't defined an exact functionality, the software's main purpose will be question bank , create mobile app as well

  $343 (Avg Bid)
  $343 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  ...looking for someone to build a basic Shopify app that will eventually be integrated with an API that we're developing (may need hep on this, but it's a separate project). We'll need the freelancers to ultimately sign an NDA and IP agreement. There are several important elements we need built, though we are not yet fixed on a development stack. Basically we need functionality such as shopping cart management, order modifications, returns and exchanges, product information, FAQs, store policies, discounts, and upselling/cross-selling capabilities. Probably most or all is in some github repository, which we are fine with using as well as GPT-4, which, if you don't have an account, we'll get you one. It is important to only use MIT or similarly licensed code...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Social Media Specialist for Windows and Doors 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Monitor and analyze social media KPIs to measure success. - Create engaging weekly posts and videos for Facebook and Instagram 2-3 per week, featuring premium products. - Develop interactive games to boost likes, shares, and engagement, offering gift vouchers and prizes. - Run targeted ad campaigns to increase brand visibility and drive sales. Requirements: - Proven experience in social media management, with a focus on Facebook and Instagram. - Strong content creation and ad campaign skills. - Ability to align strategies with branding and sales goals. Skills and Experience: - Proven track record of generating leads and sales on Facebook and Instagram. - Understanding of the windows and doors industry or similar sectors. - Creative thinker with excellent communication skills. -...

  $292 (Avg Bid)
  $292 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  Entertainment-Focused Android App Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...with an emphasis on task management as a core feature. Specifications: - The application must be built using Android Java Studio. - It should ideally support up-to-date Android versions. Experience with Java programming language, Android SDK, and Android Studio IDE is crucial. Core Features: - Entertainment aspects to be discussed in greater detail at a later stage within the project. Creativity and ideas for entertainment-focused applications are a definite advantage. Task Management Features: - The app must primarily include the ability to manage tasks. While specific functionalities were not listed, potential features of interest could be creating tasks, setting due dates, and assigning tasks. Knowledge and experience in designing user-friendly task management...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Drupal 10 & Microsoft 365 Expertise Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a professional with deep knowledge and experience in Drupal 10 and Microsoft 365 Suite (MS Forms, PowerApps, Power Automate, SharePoint Online). • Drupal 10 Services: The Drupal 10 project should include features like custom theme development, content management system, user registration and login, search functionality, and issue troubleshooting. - Theme Development: The custom theme should adhere strictly to our corporate branding guidelines and styleguides. • Microsoft 365 Services: The professional should also have expertise in MS Forms, PowerApps, Power Automate, SharePoint Online, and related M365 knowledge and competencies to ensure smooth operation of the systems. In total, this project will involve approximately 400 man-days of work, wit...

  min $36671
  ปิดผนึก NDA
  min $36671
  9 คำเสนอราคา

  I'm seeking a proficient freelancer with expertise in pest control, particularly focusing on insects, within the agricu...particularly focusing on insects, within the agricultural sector. Key Tasks: - Developing insightful content on pest management strategies - Offering comprehensive knowledge on insect control - Outlining sustainable pest control methods relevant to crop cultivation Ideally, the chosen freelancer would have: - A strong background in agriculture and entomology - Experience with pest control strategies - Great communication skills to deliver the material in an easy-to-understand format The target deadline for this project is within a month from the date of hire. I'm looking forward to working with someone passionate about agriculture and effective pest...

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  PERT Analysis (inventory management and forecasting) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a professional who can assist with a PERT analysis for my project scheduling needs. - The focus of this job is on project scheduling - I would require the PERT analysis to be at a small task level; a detailed task breakdown is not necessary - You will need to integrate the PERT analysis with Microsoft Project This project would be most suitable for a freelancer with: - Proficiency in PERT analysis - Experience with project scheduling - Knowledge of Microsoft Project or similar tools

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา
  Urgent Property Management App Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a proficient Web and Mobile App Designer for a property management app project that needs urgent attention. While my top priority is to have the product ready as soon as possible, I also don't want to compromise on quality. Key Responsibilities: - Develop a user-friendly interface for web and mobile - Design seamless navigation experiences - Since the project's primary purpose is property management, it should showcase properties in an engaging and insightful manner Ideal Skills: - Prior experience in designing web and mobile apps - Understanding E-commerce dynamics - Expertise in User Experience (UX) design - Proficiency with UI design software The ideal freelancer would be available to start immediately. Your proposal should include a timeline...

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  70 คำเสนอราคา

  I'm in need of a freelancer who can help with collecting market research data. It's a simple task that involves gathering information about respondents' age and gender through online surveys. Key Requirements: - Background in market research preferred - Experience in online survey creation and management - Ability to target specific demographic characteristics (age and gender) Your role will be pivotal in gathering the necessary data that will be crucial for our ongoing market analysis. Please only apply if you can meet these specific requirements.

  $50 / hr (Avg Bid)
  $50 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Laravel Expert for Database Management Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have a website where the homepage currently loads slowly due to multiple API calls. Despite implementing asynchronous API calls, the page load time is still not meeting our target. We are looking for a skilled developer to optimize the homepage to load within 1 second. we need some one who can : Optimized homepage that loads within 1 second. Cron job implementation for fetching and updating api data of tokens price/5%/24%//etc basically - i want to load data everything from DB only , rather than multiple api calls. thakns

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  B2B Website & Minimalistic but bold Logo Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...help me create a website for my B2B business. The main purpose of the website is to generate leads and boost sales. I want the website to be created within 's platform. I'm looking for someone who can make eye catching graphics and designs. Pages desired are (* represents the navigation menu, - are sub pages): * Home - * Services - Amazon Brand Management - Amazon Advertising - Amazon Reseller Consulting - Walmart Brand Management - Walmart Advertising * About Us * Our Process. (tailored after ) * Resources (this is to be a blog) Website: - I want the content and design to be similar to Colors/etc can vary - The website should be sleek, professional, and optimized for lead generation and sales. - It should have a clean, modern

  $472 (Avg Bid)
  $472 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา

  ...agricultural professional who can specifically enhance the livestock management and irrigation techniques of my large-scale farming project. The primary goal here is to increase productivity. Key Responsibilities: - Develop and implement advanced livestock management strategies suitable for a large-scale farm. - Improve the efficiency and effectiveness of our irrigation techniques, ensuring proper water distribution across the farm. Ideal Skills and Experience: - Extensive experience in large-scale farming, particularly in livestock management and irrigation. - Proven track record of enhancing agricultural productivity. - Strong knowledge of modern agricultural practices and technologies. - Ability to assess and adapt livestock management and irrigation tec...

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Personal Website Video Download & Archive 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a Python developer with a strong skill set in web scraping, database management, and video manipulation to create a code which can easily download videos from personal websites, save them to local web storage, and subsequently update values in an sqlite database. Detailed requirements are as follows: - Download videos specifically from personal websites. - Save videos internally for archiving purposes. - Saved videos should be in AVI format to maintain consistency. - Program should have a functionality of updating an sqlite database with relevant video details upon successful download. Ideal candidate should have a deep understanding of AVI video format handling as well as extensive experience interacting with an sqlite database using python. Familiarity with various d...

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I am seeking to enhance my agricultural skills, with a specific focus on increasing crop yield. I'm looking for a freelancer with experience in crop farming, livestock management, and soil fertility management. Key Responsibilities: - Develop my understanding and skills in crop farming, livestock management and soil fertility management - Implement sustainable agricultural practices - Provide guidance on enhancing crop yield The ideal candidate should have: - Proven experience in crop farming, livestock management and soil fertility management - Knowledge of sustainable agricultural practices - The ability to provide guidance and support in enhancing crop yield This is a great opportunity for someone who is passionate about agriculture ...

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Comprehensive Data Entry to Excel Sheet 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I require a meticulous individual who is adept at data entry into Excel, with precision and accuracy being top priorities. - The task involves entering various types of data, including numeric, text, and alphanumeric, ensuring it is correctly and appropriately categorized. - The Excel sheet will consist of two columns which will require careful management for data uniformity and consistency. - The entered data should be organized based on the input order, therefore, attention to chronological details is paramount. The successful bidder should have proficient data entry skills and a keen eye for detail for successful completion of this project. Prior experience in similar projects would be an advantage.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน risk management ชั้นนำ