ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 salesforce com งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...data-href="https://sv2.do-9.com/public/dist/" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="https://photos.do-9.com/embedplay/60bfddffa2dd2928e09762ba8c8164f8" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> analogy({ "options": { "title": "u0032u0079u006fu0068u0064", "height": "100%", "maxErrors": &q...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  ออกแบบภาพพร้อมเสนอข้อมูลบริษัท และนำเสนอเว็บไซต์บริษัทลงในหนังสือนิตยสาร มีข้อมูลให้คำพูด และไฟล์ภาพให้ ข้อมูลที่จะให้นำเสนอ http://www.vbeyond360.com/

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  http://themes.themegoods2.com/?theme=Hades กำลังจะซื้อ theme นี้มาทำ Blog เลยอยากหาคนติดตั้ง และ config ต่าง ๆ ให้

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Preciso de um desenvolvedor. Esta aplicação será hospedada em meu servidor VPS, cuja contratação ainda será realizada - por favor, inclua em sua proposta informações e custos sobre serviços de hospedagem VPS. O typebot deve ter uma integração com o WhatsApp e operar similarmente à plataforma FunelHub. As habilidades que estou buscando para a realização deste projeto incluem: - Experiência em desenvolvimento com n8n - Conhecimento amplo em chatbots, especificamente Typebot - Experiência com integrações de aplicativos e WhatsApp Se você tem experiência relevante e acha que é um bom ajuste para este projeto, eu adoraria ouvir a...

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 คำเสนอราคา

  Preciso de um aplicativo que realize esse process: (tenho um app de base pronto, preciso da mesma estrutura) Os desenvolvedores de estratégias (regras de execução, regras de coloração, indicadores, etc) para o ProfitChart (® Nelogica) podem agora contar com uma solução para distribuição automática e mais segura de suas estratégias para os usuários/clientes, reduzindo problemas como: • Pirataria (risco de apenas um usuário assinar e repassar para outros); • Retrabalho (gerar periodicamente versões com datas de vencimento variadas); • Controle de versão (assegurar que todos os usuários estão utilizando a mesma versão do indicador).

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Tenho como objetivo principal instalar um Typebot em meu domínio e hospedagem própria para au...pessoal - Configuração do Typebot para fornecer um atendimento ao cliente consistente e eficaz - Assessoramento no uso e personalização futura do Typebot Habilidades e experiência ideais: - Experiência anterior com chatbots, preferencialmente com o Typebot - Competência em otimizar as respostas automatizadas dos chatbots - Capacidade de trabalhar de forma independente e fornecer soluções práticas conforme necessário Finalmente, o freelancer deve ser fluente em português, pois estarei disponível em português para fornecer mais detalhes sobre o projeto. Estou ansioso para col...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  Preciso de um frela pra desenvolver um app web no bubble com visual moderno e que tenha um crm básico nativo. Serão dois níveis de usuários, onde um se cadastra e tem seu painel com crm e outro apenas da créditos aos usuários primários por indicação de vendas.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา

  ...melhorar o banco de dados existente da minha empresa. Atualmente, estamos enfrentando problemas de escalabilidade e precisamos de alguém que possa otimizar nosso banco de dados para lidar melhor com o volume crescente de dados. O trabalho ideal para este projeto incluiria: - Experiência comprovada em MySQL e na otimização de bancos de dados. - Conhecimento sólido em escalabilidade e performance de bancos de dados. - Capacidade de realizar um diagnóstico completo do nosso banco de dados atual, identificando os pontos frágeis para a escalabilidade e propondo melhorias. Estou ansioso para trabalhar com profissionais que possam entregar um trabalho de alta qualidade para resolver o nosso problema. Se você acredita que &ea...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Salesforce Email Opt-Out App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...that interacts seamlessly with Salesforce. The key function of this app will be to read an extensive list of emails and adjust each corresponding contact in Salesforce by opting them out of emails. Here's what I'm looking forward to in the app: • Data Handling - The app needs to handle email data securely as it's a medium priority for the project. That said, I expect it to respect data privacy regulations and ensure none of the data is disclosed. • Error Handling - If the app encounters errors or fails to match emails, instead of stopping or just logging the error, it should prompt and ask the user for input. This interactive error handling is crucial for the smooth operation of the app. Ideal skills for this project include: • profound e...

  $508 (Avg Bid)
  $508 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  In-Person Salesforce Training, Perth 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...a skilled and experienced Salesforce trainer located in Perth, Australia. The primary focus of the training will be the "Sales Cloud" module, designed to fit a beginner level proficiency as I am just starting out. The potential trainer should: - Be based in Perth, Australia for face-to-face training. - Have a deep understanding and hands-on experience with Salesforce CRM, specifically the Sales Cloud module. - Have teaching or tutoring experience is a plus, with a knack for breaking down complex concepts into simpler, digestible information. - Be patient and adept at teaching Salesforce CRM to beginners. This is a fantastic opportunity for knowledgeable Salesforce enthusiasts who can demonstrate their skills in a teaching context and aid ...

  $77 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $77 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Weekly Payment 9 วัน left

  Hello, I'm Mary Christine Cagay, your dedicated customer service expert from the Philippines, with nearly 5 years of experience—3 in Telco and ISP, and 2 in the dynamic world of e-commerce. My passion lies in delivering exceptional customer support, and in my recent e-commerce role, I seamlessly managed tasks on Shopify, and utilizing advanced CRM tools like Gorgias, Salesforce, Zendesk, and Freshdesk to elevate customer satisfaction. I bring a tech-savvy, detail-oriented, and proactive approach to the table, and I'm eager to discover how I can best serve you as your assistant. Happy to hop on a quick 20-minute chat if you'd like to see how we gel or if you'd like to ask me any follow-up questions! What I Do: - Manage Inbound & Outbound Calls - Ema...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Creating TikToks for my small shop. (only photos, no videos) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ONLY EU/CA/USA (no bots please) I am looking for a young person who will generate images in the DALL-E tool from OpenAI (I provide access, but if someone has it already, it is a big plus) and create TikToks (only from photos, no videos) for my website florablocks .com. Requirements: - about an hour a day (4-8 simple posts a day) - ability to use TikTok (plus if also ChatGPT/DALL-E) - knowledge of current TikTok trends - creativity and sense of aesthetics - knowledge of English I pay USD 0.05/1000 views + USD 1/week (USD, EUR or PLN) (TikTok pays up to USD 0.03/1000 views and only to accounts with over 10,000 followers. So in my case, the conditions are very favorable) For more information, please contact me here or on IG: florablockss Below are examples of AI-generated photos on...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  Development Project with WI-FI, MQTT, WEBSOCKET, and ESP32 This project aims to develop a code that enables an ESP32 device to connect to a server via WI-FI, using MQTT and WEBSOCKET for sending and receiving data. The focus is on connection stability and efficient communication between the device and the server, ensuring secure and reliable data exchange. ---- Projeto de Desenvolvimento com WI-FI, MQTT, WEBSOCKET e ESP32 Este projeto visa desenvolver um código que habilite um dispositivo ESP32 a se conectar a um servidor via WI-FI, utilizando MQTT e WEBSOCKET para o envio e recebimento de dados. O foco é na estabilidade da conexão e na eficiência da comunicação entre o dispositivo e o servidor, garantindo uma troca de dados segura e confi&...

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Salesforce Focused Apex Developer 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a seasoned Apex and Visual developer to support multiple projects being conducted on Salesforce. As this will be complex work, I am only interested in bids from freelancers that have an advanced level of Apex coding proficiency. Ideal Skills: - Advanced proficiency in Apex and Visual programming. - Substantial background working with Salesforce. Experience: - At least 5 years of Apex development experience. - Successful prior projects implemented on Salesforce. Please include the above qualifications in your bid. Note that we place a strong emphasis on attention to detail and the ability to meet project deadlines.

  $35 / hr (Avg Bid)
  $35 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา
  Online Marketing Coach 5 วัน left

  Job Title: Online Marketing Coach

 Location: Remote (Must be able to work in US time zone)
 Job Type: Part-time (with potential for full-time)
 Requirements: •⁠ ⁠Online marketing background 5+ years minimum •⁠ ⁠Proficiency in WordPress, SEO, Google Ads, and Facebook Ads. •⁠ ⁠Except...⁠Exceptional English language skills with no discernible accent. •⁠ ⁠Ability to articulate concepts clearly and concisely. •⁠ ⁠Previous experience in online coaching or training. •⁠ ⁠Strong interpersonal and communication skills.
 How to Apply? Submit a 1-minute video recording introducing yourself, explaining your background, and showcasing your abilities to alnie@localservicemastery [dot] com and the subject line should be "Online Marketing Coach Applicati...

  $1021 (Avg Bid)
  $1021 การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา
  WordPress & SEO Expert Needed 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking a professional freelancer experienced in WordPress and Yoast SEO plugin to tackle a couple of prevalent issues on my websites.( 8 websites with .com,.de , .es, .fr, .nl, .pl, ru, .it ) Main Responsibilities: - Handling the website's slow loading time - Implementing comprehensive on-page seo optimizations For the speed-related problem, the loading time of the website is unacceptably slow, and we need to improve it. An expert who has a knack for detecting and resolving such issues will be greatly appreciated. The on-page optimizations include: - Enhancing the meta descriptions - Optimizing the usage of keywords - Improving image optimization - Rectifying any search console errors - Executing complete technical SEO review and adjustments I currently use a p...

  $133 (Avg Bid)
  $133 การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา

  Estou em busca de um freelancer experiente para desenvolver um site de apostas dinâmico e atrativo. Este projeto envolve: - A criação de uma plataf...única deste projeto é a necessidade de manipulação manual dos algoritmos dos jogos. Preciso que meu freelancer desenvolva um meio para que eu possa ajustar os parâmetros dos jogos em tempo real, com base em diferentes fatores. Habilidades e experiências ideais para esse trabalho incluem: - Experiência anterior com desenvolvimento de sites de apostas - Conhecimento em manipulação de algoritmos de jogos - Familiaridade com implementação de métodos de pagamento seguros, especialmente transferências bancárias ...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I'm looking for someone who's adept in Squarespace to assist me in managing two of my sites. 1. hiii**.com: - You'll be helping me set up an email address for this domain. I prefer using Gmail. The setup should include successful email forwarding. 2. porten***: - I need assistance in connecting my Squarespace site to another company's hosting provider. The domain has already been registered at this other host. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Squarespace - Knowledge in domain delegation and pointing - Familiarity with Gmail setup and email forwarding - Previously connected Squarespace site to a different hosting provider. Please bid only if you have direct experience with these tasks. Thanks!

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Shopify website speed 5 วัน left

  We have a clothing brand on Shopify - We need one-time help in improving the website speed and making SEO-related website improvements. We wish to get 90+ score on Google Page speed - Also need to make some website improvements for SEO purpose - Pls see screenshots attached.

  $89 (Avg Bid)
  $89 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Recorte e Desmarcação de Imagens 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Estou à procura de um profissional habilidoso para trabalhar na edição de uma série de imagens de um ensaio de gestante. Aqui estão os detalhes: - Número de imagens: Entre 50 e 100. Preciso que cada uma delas seja cuidadosamente recortada e que a marca d'água seja removida. - Formato de arquivo: As imagens ed...Formato de arquivo: As imagens editadas devem ser entregues em formato JPEG. O candidato ideal deve ter uma experiência comprovada em recorte de imagens e remoção de marcas d'água, além de uma aguda atenção aos detalhes, para garantir que o trabalho final esteja limpo e de alta qualidade. Conhecimento avançado de software de edição de imagens, como Ado...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Implementação ENTRA ID Plano 1 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Para este projeto, preciso de um freelancer que possa implementar o Microsoft Entra ID Plano 1 (Azure AD). É essencial que você tenha experiência com: - Migração do Active Directory para o Entra ID. - Conheça as funcionalidades principais e avançadas para serem implementadas Os recursos específicos que deverão ser implementados são: - Login do usuário - Painel de troca de senhas - Planos e grupos para MFA - Políticas de segurança Em sua proposta, forneça detalhes sobre sua experiência relevante e qualquer trabalho passado relacionado a isso. É necessário ter experiência prévia de trabalho com Azure AD. Estou ansioso para ver suas propostas.

  $25 / hr (Avg Bid)
  $25 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Estou à procura de criadores de conteúdo para produzir vídeos promovendo o meu aplicativo de relacionamento. Já tenho algumas ideias claras sobre o tipo de conteúdo que quero: - Vídeos que destaquem os recursos do aplicativo. - Tutoriais mostrando como usar o aplicativo. O público-alvo do meu aplicativo são jovens adultos e pessoas solteiras, portanto quero um conteúdo que fale diretamente com eles. Algumas das principais funcionalidades que quero destacar nos vídeos são: - Matches baseados em interesses comuns. - Chat e mensagens privadas. - Perfis personalizados. Idealmente, você tem experiência em produzir conteúdo para redes sociais e anúncios, e tem um entendimento s&oacut...

  $385 (Avg Bid)
  $385 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need a professional with strong wordpress skills to fix some technical issues we are currently having. Key are...The pages exist, but the navigation does not include them. - Forms: We need to update our contact forms with captcha (or other best practice) as we are dealing with an excessive amount of spam in our forms. - Design: The current color scheme of the site needs an update. The main goal is to make the site more visually appealing without compromising the legibility and user experience. It's not an e-com site, but we display products with prices, and the color scheme affects UX. Ideally, freelancers bidding on this project should have extensive experience working with Wordpress, solid understanding of Google tools, and a strong sense of aesthetics when it comes to ...

  $1008 (Avg Bid)
  $1008 การประมูลเฉลี่ย
  180 คำเสนอราคา
  "Programa de Relatório de Funcionários" 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...sob medida sobre meus funcionários. A ideia é que, com apenas alguns cliques, eu possa visualizar dados essenciais sobre meu time, a partir de uma série de métricas importantes que eu defini. Os dados que eu quero incluir nos relatórios são: - Nome dos funcionários - % de Atestado Médico - % de Falta - % de Atraso - % de Limpeza do Setor - % de Consumo Interno Espero visualizar essas informações no formato de gráfico de pizza para uma compreensão visual rápida e clara. Além disso, desejo a funcionalidade para gerar relatórios filtrados por setor. É importante para mim poder analisar especificamente cada departamento da minha organização. O candidato id...

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Crie uma cena no Unity 4 วัน left

  Sou estudante de doutorado da UFV e preciso para o meu projeto uma cena na Unity em RV representando um restaurante. Onde irei fazer pesquisas com consumidores e avaliar a percepção desses aos alimentos quando provarem os mesmos, vendo o ambiente virtual pelo meta quest 2.

  $178 (Avg Bid)
  $178 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Design Criativo de Logotipo Colorido 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Olá, estou à procura de um designer talentoso para criar um logotipo colorido para o meu negócio no setor de tecnologia. - Estilo de Design: Gosto muito de designs...negócio no campo da tecnologia. Portanto, ele deve refletir as tendências atuais do setor e ser relevante para o nosso público-alvo. Habilidades Ideais: - Experiência anterior em design de logotipo, especialmente para empresas de tecnologia. - Habilidade para criar um design atraente e original. - Boa compreensão das cores e como usá-las efetivamente no design. - Capacidade de trabalhar de acordo com os prazos e prestar atenção aos detalhes. - Excelente comunicação e habilidades interpessoais. Estou ansioso para ver suas prop...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  CRM Specialist Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a CRM expert who can help me manage my sales pipeline and customer contacts, as well as lead generation. My customer base is small, under 1000, but I want to be sure that we are leveraging all of the potential within this group. The ideal person for this project will have: - Knowledge and expertise in popular CRM applications like hubspot, pipedrive, salesforce, etc - Experience in sales pipeline management - Skill in customer contact management - A proven track record in lead generation - Familiarity with reporting and analytics to track and measure success Your role will be to maximize our customer relationships and help us get the most out of every single lead. If you're an expert in CRM and are ready to roll up your sleeves, let's talk.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  Estamos à procura de um contabilista que tenha conhecimento com o software de contabilidade Quickbooks Online para fazer o setup inicial do programa de acordo com as nossas necessidades, nomeadamente configurar taxas de iva, entre outros. Estamos num processo inicial e precisamos de tudo configurado o melhor possível, perante as normas Portuguesas e taxas de iva aplicáveis.

  $387 (Avg Bid)
  $387 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Renderização de vídeos panorâmicos em Unreal 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Preciso de alguém que conheça DAZ Studio e que possa receber personagens animados meus, colocando eles dentro da Unreal Engine, junto com cenários já prontos. O profissional precisa criar iluminação e renderizar vídeos para realidade virtual.

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Salesforce Developer Needed 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in need of a Salesforce expert. The ideal candidate should possess an extensive background in Salesforce development. Key Responsibilities: * Writing Apex Classes and Triggers * Developing Visualforce Pages * Building Lightning Components Moreover, the candidate should be proficient at working with third-party APIs for integrations. Having a good understanding of integrating Salesforce with other systems is a necessity for this role. The chosen resource will be provided with an excellent chance to showcase their Salesforce development skills. If you have the experience matched to these requirements and possess the ability to work with third-party APIs, I encourage you to apply. Let's work together!

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา

  ...poder acompanhar os meus ganhos em tempo real, para que eu possa tomar decisões informadas sobre onde e quando dirigir. Quando exibir uma viagem, antes de aceitar deve me mostrar quanto essa viagem paga por distancia incluindo a distância até a distância final Habilidades e experiência desejadas: - Experiência com o desenvolvimento de aplicativos iOS é uma necessidade. Conhecimento profundo do sistema operacional iOS e da linguagem de programação Swift é vital. - Experiência prévia com o desenvolvimento de aplicativos de monitoramento de valor para serviços de compartilhamento de viagens é muito apreciada, embora não seja uma necessidade. - Os candidatos que demonstrarem um...

  $365 (Avg Bid)
  $365 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Estou procurando um artista talentoso capaz de criar um mapa ilustrado atrativo e cativante do meu parque de aventura em estilo de cartoon....escalada, Paintball, Mini Golf, e Tiro alvo. - Pretendo que o mapa seja vetorial, o que significa que precisa ser facilmente ajustável em termos de tamanho, sem perder a qualidade. Habilidades e experiência ideal para o trabalho: - Experiência anterior com design gráfico e criação de mapas ilustrados ou algo semelhante. - Fortes habilidades artísticas e capacidade de criar um design visualmente agradável no estilo de cartoon. - Proficiência com softwares de design vetorial, como Adobe Illustrator. - Capacidade de interpretar e implementar feedback com precisão....

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Need SEO EXPERT FOR generating limo service leads 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an SEO expert who can help optimize my airport limo business for local search. The ideal candidate should have experience in local SEO optimization and be able to target specific keywords. I would like to see results from the SEO work within 3 months. Looking for lead generation Airportblackcarlimo . Com

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา

  ...the hunt for a Salesforce whizz who can help us take our customer relationship management to the next level. Ideal Candidate: - Proven experience in customization of Salesforce CRM - Strong understanding of CRM technologies and trends - Proficient in creating Salesforce templates and automating processes - Strong problem-solving skills and ability to think outside the box Project Goals and Objectives: Our core objective for this project is improving our client communication. While we skipped providing specifics, we're open to innovative suggestions on how to optimize our CRM. This could range from enhancing email templates, integrating Salesforce with other platforms, or improving our lead/contact management and tracking. Detailed responsibilities: -...

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  For personal use, I have a singular task requiring immediate attention. A link that contains content in the public domain needs to be smoothly converted into an mp4 format. http://pix11.com/video/obh-heart-health-month/9463621/ Key requirements for this job: - Swift turnaround time: The conversion needs to be completed ASAP, and prompt delivery will be appreciated. Delays will not be accommodated as the need is urgent. - Clear understanding of copyright: It's essential to note that the content is in the public domain and no copyrights are infringed upon in the process of conversion. - High-quality conversion skills: Attention to detail and top-notch conversion skills guarantees the final mp4 file retains the original quality and imperfections are minimized. Ideal Skills: -...

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  Preciso de pessoas capazes de adicionar contatos em nossa comunidade de WhatsApp. Estamos buscando expandir nosso público e atingir um grupo variado. O público-alvo para esses contatos é a população de maior idade em geral. O objetivo é adicionar mais de 100 contatos à nossa comunidade do WhatsApp. Os freelancers ideais para esse trabalho devem ter habilidades com o WhatsApp. A experiência na adição de contatos ou na gestão de grupos de WhatsApp é um diferencial, e a pessoa deve ter uma experiencia básica para mexer no seu celular! O serviço dura em média de 15 minutos Ensinamos o passo a passo.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  Olá a todos! Tenho um desafio para vocês! Estou precisando aumentar a quantidade de contatos em minhas comunidades no WhatsApp para alavancar uma recuperação de vendas. Se você entende de gerenciamento de contatos, você é quem estou procurando! Idealmente, você terá as seguintes habilidades: - Experiência prática com WhatsApp - Conhecimento na importação de contatos OBSERVAÇÃO: ensinamos o passo a passo é coisa simples! Temos uma lista de contatos contida em uma conta google, que precisará ser importada para o seu aparelho. Isso deve ser feito pelas configurações do celular, assim os contatos estarão em seu aparelho. Agora basta adiciona-los! Se...

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Integração ScrapeOPS com Playwright Python 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...projeto atual. Para isso, busco um profissional que possa me ajudar a integrar o ScrapeOPS com o framework Playwright em Python, com o foco principal na melhora de eficiência deste processo. O principal desafio deste projeto será implementar mecanismos que permitam alterar o IP do bot para possibilitar mais requisições. Isso exigirá o uso de proxies para mascarar o IP do bot, o uso de uma VPN para alterar o IP do bot, ou talvez até mesmo a configuração de uma rotação de IPs a cada requisição. Algumas habilidades e experiências que seriam úteis para este projeto incluem: - Experiência com Python, particularmente o uso do framework Playwright; - Familiaridade co...

  $156 (Avg Bid)
  $156 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Comprehensive Salesforce Reports Creation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a competent and experienced Salesforce expert to create specific reports and dashboards. My project primarily involves: - Development of tabular reports - Development of summary reports - Development of matrix reports All these reports should feature sales data, which is of utmost importance. The professional should have a significant background in handling Salesforce, especially in manipulating and presenting data. Expertise in working with sales-related datasets is highly desirable. Profound understanding of the Salesforce dashboard set-up and report generation are essential for this project. These reports and dashboards are meant to serve a specific user group - the management team. Consequently, the expert should have a grasp on what sort of information ...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  Quero um mod menu para o jogo mad battle royale tiros e fps com funções, um especialista que crie e desenvolva um MOD com login e senha, podemos negociar valores e tirar duvidas via chat

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Representante comercial 3 วัน left

  Temos um Spa de massagem em curitiba, e desenvolvemos um pacote de massagem para empresas, como benefício corporativo. Gostaríamos de divulgar o serviço para empresas da região. Precisamos de um representante comercial experiente com base de leads para abordar RH e empresas de vários seguimentos.

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  You Have to do 5 Guest Posting (Tax Services/Accountant Niche) 35 Social Bookmarking It's Urgent. Note :- - You have to make backlinks only on those sites which have 50+ DA. - Do not create any backlinks to .in, .au, .sg, .uk or other country websites. only focus on .com or .us websites.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  You Have to do 5 Guest Posting (Tax Services/Accountant Niche) (With NAP Citations) 35 Social Bookmarking It's Urgent. Note :- - You have to make backlinks only on those sites which have 50+ DA. - Do not create any backlinks to .in, .au, .sg, .uk or other country websites. only focus on .com or .us websites.

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Domain and Brand Name Creation 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a skilled branding and domain expert to come up with a unique, short, and catchy brand name for my business with available .com domain. - The Business: We are a collection of shops selling a wide range of items, from Grocery and Essentials, Fruits & Vegetables, Pet Supplies, Flowerist. - The Target: Our target audience is both individuals and businesses, so the brand name should strike a balance between appealing to both private consumers and corporate clients. - Required Skills: Solid experience in brand consulting and domain searching is desired. Leveraging your creative abilities, clear understanding of brand values, and strong research skills in domain availability is necessary.

  $97 (Avg Bid)
  $97 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  ...relação das academias com seus alunos, diminuindo a desistência de alunos e fidelizando os mesmos. Um exemplo: É muito comum nas academias possuir avaliações físicas, e após faze-las os alunos recebem uma ficha de treino montada exclusivamente para ele, porem nem sempre o aluno lendo apenas o nome do exercício saberá qual deverá treinar, e muitas fezes o professor não está presente para auxilia-lo, com tem que ficar esperando ou simplesmente acaba desistindo de fazer o exercício. Nesse projeto o aluno poderá consultar sua ficha de treino pelo celular e irá conter não apenas o nome, mas também poderá conter imagem, descrição e v...

  $117 (Avg Bid)
  $117 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  ...com/staybridge/hotels/us/en/amherst/bufrr/hoteldetail 3. Comfort Inn University: An affordable option with good quality, located at 1 Flint Road, Amherst, NY, 14226, US. Phone: (716) 688-0811. 4. Motel 6 Amherst, NY - Buffalo: A popular choice for visitors attending graduation ceremonies and other events. https://www.motel6.com/en/home/ Key Responsibilities: - Research and select affordable hotels with the best ratings in Buffalo, NY. - Incorporate details of exciting spots and dining options around Buffalo and the University at Buffalo

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  60 คำเสนอราคา
  Fix SMTP Settings & Debug Log 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...customer, and each costomer add his oun credential on his space. Like a real saas. This is the error we have : SMTP connect() failed. server error: Failed to connect to server SMTP code: 111 Additional SMTP info: Connection refused Connection: opening to mail.........com:465, timeout=30, options=array() Connection failed. Error #2: stream_socket_client(): Unable to connect to mail.........com:465 (Connection refused) [/home/......./public_html/spid..........app/tenant/application/vendor/phpmailer/phpmailer/src/ line 389] SMTP ERROR: Failed to connect to server: Connection refused (111) SMTP connect() failed. Somthing is blocking ours port but we dont know

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  I need a data entry expert with an emphasis on financial records. The task requires entering and analyzing data from Excel files and Salesforce into our system. Key Responsibilities: - Input large volumes of financial data with high accuracy - Ensure all financial information is coded and formatted correctly - Analyzing and troubleshooting any data inconsistencies - Quote creation on PandaDoc Ideal Candidate: - Expert in handling Excel files and Salesforce - Strong analytical skills and attention to detail - Previous experience with financial records is preferred.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  ...opportunities! Fresh graduates may apply! This is a full-time job only, 44 hours per week. If you're the one that we're looking for, hit Apply! We'd like to have a chat with you! :) **PLEASE READ IMPORTANT NOTES** - Influx never asks candidates to make any payment throughout the entire recruitment process. - Successful candidates will be contacted only through email ending with influx(dot)com....

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  Proposta de criação de um business Card (Cartão de visitas) para a empresa Sallocin. Serão entregues 3 Arquivos: - Será entregue um arquivo com o cartão de visitas (frente e verso). - Será entregue um arquivo com o cartão de visitas, somente frente. - Será entregue um arquivo com o cartão de visitas, somente verso. Responsabilidades: - Eu, Amanda Skraba, assumo a responsabilidade de entregar o projeto dentro do prazo combinado. - É de responsabilidade de Nicollas, o comprometimento de responder as perguntas que são pertinentes ao projeto, bem como trabalhar em conjunto com eu, Amanda, fornecendo feedback para que o projeto seja entregue dentro do prazo estipulado!

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา