ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  10,126 sample audio hex files งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Install most recent version of PHP and any sample and blank laravel 5.7 code successfully on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Database is not needed. You can install any one page of laravel 5.7

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Install most recent version of PHP and any sample and blank laravel 5.7 code successfully on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  3D sweater model 6 วัน left

  We need to create a 3D model of a half unraveled (at torso only) crewneck sweater? Shot to look like it's floating...floating, dramatically lit, hi-res, on an easily isolatable / solid bkgd. A few angles, but particularly interested in 3/4 view (a front view and a side view). We want it In red HEX # is ff0000. The texture we want is a jacquard stitch.

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Trophy icon Need A Logo For A Nurse 3 วัน left

  ...should show strength, empowerment, it should reflect health and wellness. It can be sexy showing the silhouette of a woman's figure. ***IMPORTANT*** use these any of these hex colors ONLY in any combination: #69409e #47641a #241822 #b4a11e Please use the colors provided above that is very important. Be creative and make it original and very empowering

  $30 (Avg Bid)
  รับประกัน

  I am looking for someone who can provide working sample integration code for integrating Zomato, Swiggy, Uber Eats and Food panda orders with already developed C# based POS (you just need to Provide Working Sample integration code with examples, samples and documentation) We are looking into integrating our own C# based POS software with all of the

  $763 (Avg Bid)
  $763 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $40 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  Trophy icon logo redesign 5 วัน left

  ...in the logo. Not a picture of loudspeaker, it should look like a designed stuff) Use Google logo colour codes in the logo (Blue. Hex Color: #4285F4; RGB: (66,133,244) Red. Hex Color: #DB4437; RGB: (219,68,55) Green. Hex Color: #0F9D58; RGB: (15,157,88) )....

  $9 (Avg Bid)

  ...003F4E 0x000000000189C003 003F70 The Access value is retrieved for the rows using the below: Hex(Asc(Mid(Stamp,1, 1))) & Hex(Asc(Mid(Stamp,2, 1))) & Hex(Asc(Mid(Stamp,3, 1))) & Hex(Asc(Mid(Stamp,4, 1))) As the Access column is Text 50 I have loaded the text representation of the timestamp value

  $85 (Avg Bid)
  $85 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  I want someone to help me with attached business analysis work sample to be completed as soon as possible. It is fairly easy but needs some guidance.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking for following specific functionality for android and IOS SDK. 1. Phone Contact Sync 2. Find Users Via Contact Sync 3. Facebook Friends 4. Find Users Via Facebook Sync 5. Home Page Feed 6. TikTok / [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Like Dubbing 7. Video Editing 8. Create Post 9. Explore Feed 10. Push Notifications 11. Activity Feed 12. ...

  $714 (Avg Bid)
  $714 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Remove malicious code from 2 sites 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...com/includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2 [22/06/49] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [GEN]eval_base64decode [16/06/04] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2 [30/11/17] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Project for Owais A. 6 วัน left

  ...com/includes/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2 [22/06/49] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [GEN]eval_base64decode [16/06/04] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2 [30/11/17] /home/paula384/public_html/[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [HEX]wp_malware_include_2

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Banner Design - Islamic abstract design (sample attached) 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Interested designer please do offer me your proposal. Thanks

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  40 การประมูล

  I have excel data as provided in the attached sample data. Would like to convert it to a format as mentioned in the output sample format in the same excel file. I would like to get Excel VBA macro code for this conversion which I can use it on future data as well.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  Blood Sample Lancet 3 วัน left

  An innovative lancet for piercing the skin to obtain a blood sample. I need CAD and CNC Machine. I need stainless steel and plastic. I need someone in Florida, preferably close to Tampa Bay. thanks,

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Android Sample Application 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a sample android App/Library to demonstrate the functionality of my own hardware component I had made (Let’s call it the Reader Hub). The sample app along with code will help a existing software developer test my hardware workings with their specific software and use the specified functions/actions to interact with my hardware. An Android OS

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  hi I like you fix some photos, take out some Wrinkle on the photo and some photo need ...photos, take out some Wrinkle on the photo and some photo need to increase the quality and the color its paye 1 euro for 4 photo i need some now, but you have to make me a sample first , i have 1000 photos to fix, but lets start with 10 0r more let me know now pls

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  52 การประมูล
  Trophy icon New Logo for my business หมดเขตแล้ว left

  I need a logo designed. My business scans photos and documents and saves them in digital format for safekeeping and sharing. Business Name: WeScan...I am open to design concepts. I am also open on colors, too. I need a logo I can use for my website, Facebook and business cards. Preferred colors but not required: Hex #bb0000 Hex #666666 Thank you!

  $25 (Avg Bid)

  we are looking for a very basic uart driver code example . The hardware is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] running on buildroot linux from NXP. Something similar to the following: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I'm looking for sample app code to show me how a tizen wearable app can: - Display a php website contents on a tizen watch face - A tizen wearable web app store data for later use - A tizen web app pull a saved list items from a companion android app (for example android app have list of favourite foods, and wearable web app show this on screen).

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Design a brochure 1 วัน left

  ...Main Font: KeepCalm Medium Slogan Font: KeepCalm Medium Colors: Goblin (Main Font) Hex: #368452 RGB: rgb(54, 132, 82) Goblin (Container) Hex: #368452 RGB: rgb(54, 132, 82) White (Background) Hex: #fff RGB: rgb(255, 255, 255) Everglade (Slogan Font) Hex: #275036 RGB: rgb(39, 80, 54)...

  $65 (Avg Bid)
  รับประกัน
  Trophy icon Logo for local housing network 13 ชั่วโมง left

  Need help creating a brand logo for a locally based housing [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] name is the Reddin...tall, less than 100KB Facebook - Profile Image 170x170x Twitter Header - Profile Header 1500px by 500px Google Plus Image - 250 x 250 Instagram profile photo - 110 x 110 pixels HEX of all colours used to be provided in a PDF with an example of the colour used.

  $30 (Avg Bid)

  Help me install any sample laravel 5.7 code on CENT OS7 at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  industrial temperature controller 1 ชั่วโมง left

  Industrial Digital temperature controller In this project I need schematic of digital temperature controller using microcontroller, I also need HEX file, C program file and electronics components details of this project. More project description as below… Control action=ON-OFF/PID Input details: 1 temperature sensor RTD (PT-100) [range -99 to 850]/

  $261 (Avg Bid)
  $261 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  configure mikrotik routerboard หมดเขตแล้ว left

  I have a Mikrotik routerboard hEX that need to be configured I have static ips , gateway , dns from isp my budget is 10 to 15$ . You need teamviewer

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Deploy any sample Laravel 5.7, php 7.2 or above code of your choice on CENT OS7 or ubuntu, Debian at linode.com. I have ssh root access. Max 30 minutes work for a right person.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  need android sample code หมดเขตแล้ว left

  I want some sample code to build my micro app project, i want that in my app I can be able to download a pdf file from firebase and then that file can be shown into my app. the file should be downloaded in app internal memory. so that if app uninstall all the files which are downloaded should also be deleted. in the meanwhile when the file is getting

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Simple Windows Script/Power Shell Script หมดเขตแล้ว left

  Need a script that will read the computer/host name, convert it into hex and add override "LocalName" inside the "[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]" registry key, then run the registry key, or another possible solution. An small application would also be great where a user could run an executable to do the same function. We have an driver/software issue with our Bluetooth

  $151 (Avg Bid)
  $151 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  illustration logo Sample required before you are awarded project. you will need start designing the logo and show before u are awarded. If you are not ok with making sample do not apply

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Prestashop API update (PUT) image sample หมดเขตแล้ว left

  I'm connecting an ERP system with the Prestashop API. I don't succeed to UPDATE an image of a product. The POST of a new image isn't a problem, but I can...to put, it isn't working. Anyone who has experience with this? Doesn't matter in which language, I can adapt it to the language I use. If someone has a working sample, I only need the sample code.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Sample site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Needs to be a wordpress site

  $1067 (Avg Bid)
  $1067 การประมูลเฉลี่ย
  161 การประมูล
  Python Excel Read/Write Code Sample Needed หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for a python developer who can make a simple excel read/write module in Python 3. This task is so simple and the task should be done in a few hours. Thanks.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  sample logo หมดเขตแล้ว left

  we would like to get a sample logo for our company

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  only apply if you are ready to give sample exam หมดเขตแล้ว left

  I need you to write some content for a website.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  BLE-MQTT connection establishment หมดเขตแล้ว left

  We have BLE sensor which is sending data through BLE/GATT Profile (Services and Characteristic). Data is in Hex format and we will convert it to ascii for end use. We need to receive that data on gateway (having Linux) and send it on MQTT broker. And later we will establish MQTT client to read/notify data. I can share with you whole GATT profile of

  $265 (Avg Bid)
  $265 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Sample MLA Paper หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can write a sample paper for my students as an example on how to write a paper. It must be submitted to me by 5 PM EST (15 hours from now), and no plagiarism can be present. It will be checked. Reference file attached. Compensation is $30 and is non negotiable. This paper is MLA, 7 pages, 7 sources on Purple Hibiscus. An analytical

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  sample xamarin fyncfusion vs2017 android and ios หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sample app for android and ios with vs2017, I will need some basic functions to show the working pricinciple, (I have seen samples where android and ios where developed in same solution) Some help through Skype Screenshare and what app tel, to site up the working system for android one menu for apps(little button on top thatbopenup)

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  write sample rest api at server หมดเขตแล้ว left

  I have VPS server and have data in sql server 2012 database table. I just want you to write an rest api in asp.net application that will return table values in json format.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Posted of sample wireframe หมดเขตแล้ว left

  Hi, i want to develop one website which has following contents, 1. 3-4 static pages 2. Dynamic page which should show result from database 3. Dynamic page where we can upload albums from Ain panel.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Sample 3D animation video หมดเขตแล้ว left

  I need a professional graphic designer to create for me a sample video Need it within 4 hrs Further details will share on chat

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Convert logo to white, blue background from sample. หมดเขตแล้ว left

  Convert logo to white, blue background from sample. I have a login screen and I want to change the logo to another logo. The logo I have is very simple and similar the difault one that you see in the screenshot. The background needs to be the same blue in the example. The size needs to be similar to the one you see.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Sample Employee (Insurance) Benefit Explanations หมดเขตแล้ว left

  The simplest way to summarize this project is to think, "Insurance Benefits for Dummies". We are looking for a skilled, creative freelance writer to draft 2 sample (laymen) summaries for frequently selected employee benefit products (ex. Medical Plan Type Overview PPO, EPO, HDHP etc / Critical Illness, Disability STD & LTD etc). The aim of this project

  $1105 (Avg Bid)
  $1105 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Need to setup hex on server หมดเขตแล้ว left

  Setup Hex on ubuntu and I want to receive data from gps device also by php and save in to mysql and you need to setup hex on a port number

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  Project for Noor Mohammad M. หมดเขตแล้ว left

  Hi Noor Mohammad M., Hope you are well. ...1) I would like to ask you to change the green color from the logoS that you created before to a green color with these specifications: - RGB: 0 201 111 - CMYK: 72 0 78 0 - HEX: #00c96f 2) Also, I would like to receive each logo in one file, not 2 logos on the same file. Can you do that please? Regards

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...alternative as long as it is clear and easily readable, this may help: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) Our logo colour: HEX CODE: #5F9ED5 Both cards must include the following contact information: Phone: (+64) 21 2625 408 Email: support@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Website: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] We are

  $33 (Avg Bid)
  รับประกัน

  Need help to deploy any sample Laravel code on CENT OS7 at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Need help to deploy any sample Laravel code on CENT OS7 at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล