ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  8,520 sample job scheduling project asp net source code งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  scheduling problem หมดเขตแล้ว left

  solver หาค่า minimize cost จากการจัดตารางเวลางานของพนักงานเข้างานเป็นรายชั่วโมง มีจำนวนงาน 4,459 งานแต่ละงานมีกลุ่มพนักงานที่เหมาะสมที่กับงานนั้น พนักงานแบ่งเป็น 3 กลุุ่ม จำนวนพนักงานแต่ละกลุ่มมี 51, 42 และ 89 คน มีข้อมูลเวลาโดยประมาณการที่ใช้ในการทำแต่ละงาน และเวลาจริงที่ใช้ และลองเพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละกลุ่มว่าจะส่งผลกับต้นทุนอย่างไร และในอนาคตมีจำนวนงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น จำนวนพนักงา...

  $194 (Avg Bid)
  ด่วน
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  ...not take much of your time. I'm trying to use a premade sample project called Pix2Pix You can view it here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I've downloaded the code and tried to run it with Spyder on a Environment that has Keras installed, and the code seems to run, but it's failing at some point and i'm not

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Scheduling and Rotation Creator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  SCHEDULE AUTO-CREATOR We require an input based program that will generate a master schedule. In our work, we have team vs team vs team etc play. In any session we may have: Example: 8 Stations 16 Teams Output Station 1 Round 1 - 1v2 Station 2 Round 1 - 3v4 Station 3 Round 1 - 5v6 Station 4 Round 1 - 7v8 Station 5 Round 1 - 9v10 Station 6 Round 1 - 11v12 Station 7 Round 1 - 13v14 Station 8 Rou...

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  production scheduling system 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  need a coder to integrate our quickbooks order entry and invoicing with real time production orders and fulfillment.

  $20 / hr (Avg Bid)
  $20 / hr การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I am looking for someone who can provide working sample integration code for integrating Zomato, Swiggy, Uber Eats and Food panda orders with already developed C# based POS (you just need to Provide Working Sample integration code with examples, samples and documentation) We are looking into integrating our own C# based POS software with all of the

  $756 (Avg Bid)
  $756 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Splunk expert to create a sample app to send event to splunk 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for some with experience of splunk to create a c# application that sends event information to splunk for reporting. We have...in splunk. I do not know anything about splunk, so the bidder should include step by step instructions on what do setup the splunk cloud to receive the request, and then the sample console app that sends the event.

  $177 (Avg Bid)
  $177 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  This is a project for an actual artist. I need to have three drawings depicting plank exercises. These drawings our for a product website for my product, a plank support device. I have a sample drawing of a man with a barbell that is the style we need to emulate. Then I have three photographs showing the planks moves that I need drawn. 1. The first

  $190 (Avg Bid)

  it is a simple python program i need the code of the program and it should work well without any problem

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Record sample 4 วัน left

  I need someone who could take a synth stab sample from an old dance record for me ? I am also need someone who could produce an acapella of a music track too.

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I need sample page that shows a GPS map using "mapquestapi", page must have a button that read current GPS position of user. I need that code is entire in codebehind page and write in c#.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I need sample page that shows a GPS map using "mapquestapi", page must have a button that read current GPS position of user. I need that code is entire in codebehind page and write in c#.

  $9 - $34
  $9 - $34
  0 การประมูล

  Install most recent version of PHP and any sample and blank laravel 5.7 code successfully on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Database is not needed. You can install any one page of laravel 5.7

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Install most recent version of PHP and any sample and blank laravel 5.7 code successfully on [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Android App booking and scheduling app 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for an small android app Below are the requirements required in APP Note 1: i will provide design and Wireframe f...up , OTP. 2. Booking different Services provided by me ,based on availability of services and products 3. Ratings 4. Customers postings 5. Payment gateway integration 6. Scheduling 7. Photo sharing 8. location Sharing

  $381 (Avg Bid)
  $381 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  $42 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  nurse scheduling problem heuristics matlab programmer 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  nurse scheduling problem heuristics matlab programmer with specific criteria

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Business analysis work sample 13 ชั่วโมง left

  I want someone to help me with attached business analysis work sample to be completed as soon as possible. It is fairly easy but needs some guidance.

  $63 (Avg Bid)
  $63 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  We are looking for following specific functionality for android and IOS SDK. 1. Phone Contact Sync 2. Find Users Via Contact Sync 3. Facebook Friends 4. Find Users Via Facebook Sync 5. Home Page Feed 6. TikTok / [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Like Dubbing 7. Video Editing 8. Create Post 9. Explore Feed 10. Push Notifications 11. Activity Feed 12. ...

  $732 (Avg Bid)
  $732 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Convert Excel Data to given Format as in sample file หมดเขตแล้ว left

  I have excel data as provided in the attached sample data. Would like to convert it to a format as mentioned in the output sample format in the same excel file. I would like to get Excel VBA macro code for this conversion which I can use it on future data as well.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Blood Sample Lancet หมดเขตแล้ว left

  An innovative lancet for piercing the skin to obtain a blood sample. I need CAD and CNC Machine. I need stainless steel and plastic. I need someone in Florida, preferably close to Tampa Bay. thanks,

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Android Sample Application หมดเขตแล้ว left

  I need a sample android App/Library to demonstrate the functionality of my own hardware component I had made (Let’s call it the Reader Hub). The sample app along with code will help a existing software developer test my hardware workings with their specific software and use the specified functions/actions to interact with my hardware. An Android OS

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  hi I like you fix some photos, take out some Wrinkle on the photo and some photo need ...photos, take out some Wrinkle on the photo and some photo need to increase the quality and the color its paye 1 euro for 4 photo i need some now, but you have to make me a sample first , i have 1000 photos to fix, but lets start with 10 0r more let me know now pls

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล
  Embedded linux sample uart driver หมดเขตแล้ว left

  we are looking for a very basic uart driver code example . The hardware is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] running on buildroot linux from NXP. Something similar to the following: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $141 (Avg Bid)
  $141 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Tizen wearable app sample codes หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for sample app code to show me how a tizen wearable app can: - Display a php website contents on a tizen watch face - A tizen wearable web app store data for later use - A tizen web app pull a saved list items from a companion android app (for example android app have list of favourite foods, and wearable web app show this on screen).

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Help me install any sample laravel 5.7 code on CENT OS7 at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  we would like to create a eCommerce website , and one erp system , and one task scheduling application with android app. hare we only work with experts , who will to work hard.

  $3058 (Avg Bid)
  $3058 การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  Deploy any sample Laravel 5.7, php 7.2 or above code of your choice on CENT OS7 or ubuntu, Debian at linode.com. I have ssh root access. Max 30 minutes work for a right person.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  need android sample code หมดเขตแล้ว left

  I want some sample code to build my micro app project, i want that in my app I can be able to download a pdf file from firebase and then that file can be shown into my app. the file should be downloaded in app internal memory. so that if app uninstall all the files which are downloaded should also be deleted. in the meanwhile when the file is getting

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  illustration logo Sample required before you are awarded project. you will need start designing the logo and show before u are awarded. If you are not ok with making sample do not apply

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล

  I am looking for a web developer to build me a simple web portal for scheduling tutoring sessions.

  $489 (Avg Bid)
  $489 การประมูลเฉลี่ย
  34 การประมูล
  Prestashop API update (PUT) image sample หมดเขตแล้ว left

  I'm connecting an ERP system with the Prestashop API. I don't succeed to UPDATE an image of a product. The POST of a new image isn't a problem, but I can't ...put, it isn't working. Anyone who has experience with this? Doesn't matter in which language, I can adapt it to the language I use. If someone has a working sample, I only need the sample code<...

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Sample site: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Needs to be a wordpress site

  $1067 (Avg Bid)
  $1067 การประมูลเฉลี่ย
  161 การประมูล
  Python Excel Read/Write Code Sample Needed หมดเขตแล้ว left

  Hi, I am looking for a python developer who can make a simple excel read/write module in Python 3. This task is so simple and the task should be done in a few hours. Thanks.

  $49 (Avg Bid)
  $49 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  sample logo หมดเขตแล้ว left

  we would like to get a sample logo for our company

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล
  only apply if you are ready to give sample exam หมดเขตแล้ว left

  I need you to write some content for a website.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  CPU scheduling algorithms and their speed in python หมดเขตแล้ว left

  I need to modify the code that i will provide(cpu emulator and Scheduler) in order to perform different scheduling algorithms (when running a program algorithm can be chosen in the command line ) and collect their statistics (time).

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Drag and drop scheduling calendar หมดเขตแล้ว left

  Hello, I want a drag and drop scheduling calendar to our plumbers for our website. We use firebase database and the calendar needs to create events from this database.

  $215 (Avg Bid)
  $215 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Sample MLA Paper หมดเขตแล้ว left

  I need someone who can write a sample paper for my students as an example on how to write a paper. It must be submitted to me by 5 PM EST (15 hours from now), and no plagiarism can be present. It will be checked. Reference file attached. Compensation is $30 and is non negotiable. This paper is MLA, 7 pages, 7 sources on Purple Hibiscus. An analytical

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  sample xamarin fyncfusion vs2017 android and ios หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a sample app for android and ios with vs2017, I will need some basic functions to show the working pricinciple, (I have seen samples where android and ios where developed in same solution) Some help through Skype Screenshare and what app tel, to site up the working system for android one menu for apps(little button on top thatbopenup)

  $221 (Avg Bid)
  $221 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  write sample rest api at server หมดเขตแล้ว left

  I have VPS server and have data in sql server 2012 database table. I just want you to write an rest api in asp.net application that will return table values in json format.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Posted of sample wireframe หมดเขตแล้ว left

  Hi, i want to develop one website which has following contents, 1. 3-4 static pages 2. Dynamic page which should show result from database 3. Dynamic page where we can upload albums from Ain panel.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Sample 3D animation video หมดเขตแล้ว left

  I need a professional graphic designer to create for me a sample video Need it within 4 hrs Further details will share on chat

  $7 / hr (Avg Bid)
  $7 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Looking for a creative, professional, and consistent assistant with the following experience/skills: - Photoshop/Graphic Design - Blog Post Writing - Data Entry - Social Media Marketing - Excellent written and verbal English Please send examples of your work to apply.

  $146 (Avg Bid)
  $146 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล
  Convert logo to white, blue background from sample. หมดเขตแล้ว left

  Convert logo to white, blue background from sample. I have a login screen and I want to change the logo to another logo. The logo I have is very simple and similar the difault one that you see in the screenshot. The background needs to be the same blue in the example. The size needs to be similar to the one you see.

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  65 การประมูล
  Sample Employee (Insurance) Benefit Explanations หมดเขตแล้ว left

  ...summarize this project is to think, "Insurance Benefits for Dummies". We are looking for a skilled, creative freelance writer to draft 2 sample (laymen) summaries for frequently selected employee benefit products (ex. Medical Plan Type Overview PPO, EPO, HDHP etc / Critical Illness, Disability STD & LTD etc). The aim of this project is to create a common

  $1105 (Avg Bid)
  $1105 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล
  Scheduling Application for Construction Company หมดเขตแล้ว left

  ...The developer that takes on this job should expect to go back and forth with us two or three times until we fix all the bugs. Enhancements to the speed of the app would be greatly appreciated as well. This job can potentially lead to a maintenance contract for a indefinite amount of time. I can also post the source for a couple of pages for our app

  $2371 (Avg Bid)
  $2371 การประมูลเฉลี่ย
  139 การประมูล
  Customize Wordpress Website- Appointment Scheduling หมดเขตแล้ว left

  I have bought a wordpress template and need to add an appointment scheduling feature for teachers. The feature should allow: 1) students who are logged into the platform can see different teacher profiles, 2) students can see the calendar of a teacher to schedule an appointment, 3) student can book/cancel/modify an appointment with the teacher Looking

  $250 (Avg Bid)
  $250 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล
  $322 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล