ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  29,882 sample size calculator power งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Hi I hope you're doing well I need someone to help me with design my power supply in kicad. I need both the schematic and the layout please. thanks! I don't know why I could not put the estimated budget price but it is 20-35$ [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] https://www.amazon.com/gp/product/B07DR7VNX1/ref=

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  perform desk researches to discover market sizes of various industries in Indonesian economy. to work on project basis.

  $875 (Avg Bid)
  $875 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Power Bi Reports 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need someone to create some PowerBI reports. The reports must be done via Teamviewer. Single data set.

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  I need coding done for how much someone can save on solar electricity. Similar to below. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to below. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $197 (Avg Bid)
  $197 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Powerapp to Power Bi Operation Workflow Project 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Import daily from Excel into Powerapps to create a workflow staging process including 5 different staging areas. Create a traffic report in Power Bi to display in Microsoft Teams.

  $166 (Avg Bid)
  $166 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  For my project we are going to use rasberry pie 3 board and from camera module I want to detect the size of cashew and accordingly it will give to signal to IO so we can sort wise shape

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Tire Size Scraper 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a scraper script to get all tire specs from the tire finder at [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Specs like car year, make, model, trim, tire size, and all tire size specs like rim size, inflation, etc. I need the script itself, not just scrapped data. Final data can be scraped into db table or into csv file.

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Hello freelancers, I need a calculator made with javascript which can calculate the wattage usage by different electrical components combined. Required features of the calculator(please refer the image uploaded while reading the belove statement): on the selection of one of the options from the select menu "Select Appliance Type," another select

  $34 (Avg Bid)
  $34 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I would like to implement a calculator which takes inputs from the ps2 keyboard and displays them on 7 segment.

  $46 (Avg Bid)
  $46 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...of experience in web service development I am having problems pro grammatically loading a login page that allows me to get a temporary key that is required. I need a simple, sample program that embeds two security codes into a web service call that then displays the appropriate login page. The code should written in VB.Net or C# and should be in a form

  $193 (Avg Bid)
  $193 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi, I need an A5 sized flyer designed for our company. The usage will be to give to people coming into our office to apply for jobs and other misc visitors to introduce our company activities and website information with QR code etc. I will give you all the contents including text, logo, official color palette etc. Send me at least 1 corporate flyer you have done as a reference

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล

  I have an existing script on which I want to add a simple new conditions . ( Minimum delta between SMA 20 and 50 ) . For confidentiality reasons , you will need to work on my computer with team viewer ( I can't send the script - it's proprietary) You need to be an experienced Multicharts developer. thanks

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  optimization of PV panels for maximum power output 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Its about optimization of PV panels for maximum power output during varying conditions

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Create math equation for online calculator 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi there! I need someone to create a math equation for my calculator its pretty simple, please see the attached image. What i need it to do is multiple the number of products by the frequency of orders per year times the average order value plus the expected increase in volume over 12 months. Then i want the total amount and then that total amount

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Amazon FBA Calculator and List product 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Scan barcode or ASIN Search Get data of that product get refferal fee and fba fee and monthly storage fee and offers on particular product after that set sell price and list product on amazon marketplace.

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  ...etc. Our chosen animation specialist will be using the logo to make it animation: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] A Sample has been given in the Post (Contest) We are Canadian (Special treatment to show our connection to Quebec, Montreal would be appreciated) It is an IT Firm which develops Software

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  57 การประมูล
  this is a sample which you requested. 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I created a basic powerpoint that is roughly 120 slides. Basically each slide is a sentence centered, with a few slides with pictures. I need you to use images from public domain such as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to make it more professional looking, or simply just make it nicer however you have done before. Please show me examples of previous experience with this and say powerpoint in your post...

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  My project will implement a simple supply chain management process with 3 parties (buyer, supplier, and bank. The contract will have a simple work order (amount and price/unit, total price and insurance binder for supplier) between buyer and supplier. The bank will be able to see the contract and insurance binder. Tasks are initiate work order + work complete.

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Design and prototype a portable power bank 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi freelancers, I need a mechatronics engineer to design and prototype for me a small portable power bank. I am very interested in the documentation of how it's done and how each component works. Features can be discussed via chat. Thanks in advance.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Power BI - Dashboard 5 วัน left

  a partir de planilha extraidas de pabx diariamente, montar um dashboard no Power BI sobre ligações telefonicas, com maiores tempos, quantas ligacoes foram efetuadas e recebidas por equipe. comparativo com os dias da semana, numeros recorrentes... enfim... uma analise minuciosa

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Make FL Studio Percussion/Drum Sound/Sample 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for someone to create a sound for fl studio. Just a basic usable sample.

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Bedzie to program służący do obliczania parametrów linii wysokiego napięcia w poszczególnych odcinkach (algorytm obliczeniowy po mojej stronie). Co musi umożliwiać program: -tabelaryczne wprowadzenie danych (o określonej liczbie kolumn i wierszy) -tabelaryczne zestawienie wyników (określona liczba kolumn i wierszy zależna od ilości wprowadzonych danych) -eksport tabeli wynik&o...

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Make a power point presentation professional looking 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I created a basic powerpoint that is roughly 120 slides. Basically each slide is a sentence centered, with a few slides with pictures. I need you to use images from public domain such as [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] to make it more professional looking, or simply just make it nicer however you have done before. Please show me examples of previous experience with this and say powerpoint in your post...

  $188 (Avg Bid)
  $188 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Google Smart Home Sample . This is nodeJS sample using Polymer, Express, Datastore. Apply Vue.js templates and design assets on it, and Google Fire Store DB. Vue.js templates and design resources will be provided. see live preview [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Please visit the google sample site, It is already developed . Feel free to apply :) Test server

  $533 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $533 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Power point Presentation 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Looking for an experienced person to create an animated Power point Presentation

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Necesito un analista de datos en Power BI de Microsoft 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Necesito un especialista en Power BI de Microsoft para que elabore unos cuadros de control con datos de redes sociales y otra información de marketing digital. Una vez elaborado el cuadro de control deberá enviar los archivos editables y responder consultas sobre la programación utilizada y el funcionamiento del archivo. Contamos recurrentemente con

  $56 (Avg Bid)
  $56 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Sample project of c++ 5 วัน left

  I need you to develop some software for me. I would like this software to be developed using C or C++.

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  UPDATE: My web developer wants it to be done by WordPress Plugins. Says scripting needs updates. Create a calculator plugin/code for WP using images steps. Should be compatible with latest Word Press. I am adding a roof cost calculator to my website. In order to calculate the cost, the client will fill out a FORM. The FORM is made of explanatory

  $132 (Avg Bid)
  $132 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Growth charts (Length - Head size - Weight) 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We need someone to create growth graphs for children (length - head size - weight) Doctor will be adding values every some days for each child and depending on gender the graphs must be automatically generated Here is the data for the graphs [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Create a portfolio website with the shipping calculator. Calculator form fields are attached in the view document.

  $121 (Avg Bid)
  $121 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  One of our products [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], there are some .ddl files and sample codes which are downloadable from above link. As well the files and manuals are attached to this posting. We need to setup some sample codes / files so that the device will work error free in Ubuntu using Mono to communicate and set up singals

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  VS2013 ASP.NET MVC Web API sample 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  1. GET, POST,PUT,DELETE 2. Using NewtonSoft Json 3. Able to POST multiple record in one Jason 4. Pass the test on n [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $136 (Avg Bid)
  $136 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Power Leveling or Multiboxing (MMO Game Player) #23 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ItemForge MMO Shop is looking for levelers and boosters. Please read attachment. Right now jobs will involve Diablo 3 and WoW but this list will grow over time.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  ...picture concept, questionnaire for a modern contemporary logo to be used for a medical biologic's distribution company. please recreate and do not use artwork provided, it is for sample look only, yours should be much better quality and look. Please note that if different items marked on questionnaire please use your artistic and creative mind to pick what

  $150 (Avg Bid)
  รับประกัน
  I need line drawings of a sofa for clients to see layout/size etc. 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I retail sofas. I need clients to easily see what a chairs looks like, two seater, three seater etc. Line drawing, birds eye view. Rough hand drawn sketch provided.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Resize image (.AI, .jpg, .png file) to 600x180 size 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We have files in .jpg, .ai, .png format and want them to be resized to 600x180 image size.

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล

  I need the slider for this theme reduced in height by about 1/3 of it's current height. The theme and child are (Medica...in height by about 1/3 of it's current height. The theme and child are (Medica ChildVersion: By ThemeFuse) Here is a screen cap of what it looks like (the red area is the size we want it): [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  Prezentare Power Point, eseu sau poezie 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Bună seara! Am nevoie urgent de un proiect Prezentare :tema,, se încălzește planeta'' Eseu sau poezie:tema:, laboratorul trasnit' pt mai multe informații scrieți mi pe chat! Plătesc prin 5 euro credit!

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Streaming sample code in IOS 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I just need logic without design for streaming in IOS

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  We need a thank you created created which must be A6 sized and will will be a two page pdf file. Please refer to the example photo to see what the first page of the PDF should look like (do not include the line of text at the top). Please use the attached photos to create this page. The second page should be a centered message which reads: "We hope we took you by surprise! Thank you for b...

  $16 (Avg Bid)
  $16 การประมูลเฉลี่ย
  68 การประมูล

  ...to be published. Also the illustrators name will be published on the book. and possible 2 other books. Here are the three birds I selected for the artists to draw for sample on one page for children's book to be published. FAIRY-BLUEBIRD of the Philippines! Draw the bird brooding over eggs in the nest on the limb in the tree in the tropical

  $10 (Avg Bid)

  A small shape cut on CNC out of MDF, approx size 19"x12" I am a few months away from buying a CNC machine to cut wood. I just got started on learning how to design the shape I need cut within Fusion 360. I would like my file to be cut in in tool path > Design in Fusion 360, upload to Carbide Create in a SVG file and cut using Crabide Motion. Like I

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I work in logistics and we need a new truck for moving around trailers from yard to yard . Our current truck is not right for the work and another one is. I need to pull all the information i have on the old truck and a new truck to proposal getting the new truck Simple project of introduction, problem, solution, justification, cost comparison , conclusion. I have all of the research Excel charts ...

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Software and calculator 3 วัน left

  Fully Functional Dutching Software with Dutching Calculator. Help with (front end) translation from English - I will translate just need help with swapping english to my language.

  $269 (Avg Bid)
  $269 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  I need a new website. I need you to design and build a website for my small business.

  $158 (Avg Bid)
  $158 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล
  Create an HTML/CSS/JS template for html website by sample images 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a developer that make for me a HTML/CSS code for a template that i have sample image in .JPG there are 27 images and 6-7 Pages.

  $170 (Avg Bid)
  $170 การประมูลเฉลี่ย
  99 การประมูล
  Power BI Analytics 3 วัน left

  Hi, I am looking for resources who are experts on Power BI and can perform analytics in Power BI using scripting and DAX functions.

  $698 (Avg Bid)
  $698 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  to create face recognition software using matlab or python need it as soon as possible

  $224 (Avg Bid)
  $224 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล
  Redesign brochures and sample itineraries for a luxury superyacht 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...of a designer with a background in magazine editorial design and brochures. Preferably with experience working with luxury travel and hospitality brands. We have about 11 sample itineraries and 2 brochures that need to be redesigned. In addition, I will be redesigning the site and graphic mock-ups will be helpful to start this side of the project.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล