ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 samsung งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Design project หมดเขตแล้ว left

  I need a logo designed. อยากให้มีการจัดธีมของมือถือรุ่น Samsung kalacxyเเนวใหม่2018ได้ไหมคะ

  $61 (Avg Bid)
  $61 การประมูลเฉลี่ย
  67 คำเสนอราคา
  LCD TV Setup and Light Switch Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a skilled freelancer with experience in setting up Samsung smart tv and electrical installations. The task involves unhooking a Savant remote system(no longer needed)and connecting to TV through usual means. Additionally, the successful candidate will also be tasked with installing a light switch to control a lamp. The job requirements are as follow: - Proficient in TV setup especially with LCD Televisions - Background in electrical work, particularly light switch installation - Cable management skills I have all the necessary cables and equipment ready for the project. Interested freelancers should submit applications detailing their experience, particularly with jobs akin to this one.

  $171 (Avg Bid)
  พื้นที่
  $171 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  TCP/IP multiplatform basic communication component 4 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...following OS-s: • Client: a multiplatform one, at least Android, Linux and Windows environments, optionally in iOS if including iOS into in a common multiplatform project is possible without a significant increase in the dev project complexity and cost • Server: Linux only Test HW platforms: • The target Linux environment will be Raspberry Pi Zero 2W • Android: tests are planned to be performed on Samsung Galaxy J3 and/or A32 • Windows: the component should work at least in Windows 10 and 11 The communication will be tested between a client and server component where the server will run on Raspberry Pi Zero Linux (“server”) and the client on different devices on Android/Windows/Linux (“clients”). The sending and receiving code s...

  $1272 (Avg Bid)
  $1272 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Nucleo eMMC PCB Design 3 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Nucleo compatibility. The objective is to seamlessly integrate the THGBMNG5D1LBAIL eMMC storage module into the PCB layout. The design will feature an onboard USB2240 controller with a Micro-B USB interface, facilitating eMMC programming. Specific microcontroller pins, to be provided, will establish connections with the eMMC. All components utilized in the design, including capacitors sourced from Samsung and resistors from Uniroyal, will be procured from JLCPCB to ensure efficient procurement and assembly. For this project, you will need to submit the Altium design files, Bill of Materials (BOM), Gerber files, and pick and place files for manufacturing.

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา
  Tizen OS Developer for App Adaptation -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I have a fully functioning application with the APK file available. I am searching for an expert developer with experience in Tizen OS to carefully port this application for compatibility with Samsung devices. - Source Code: I do possess the source code for the existing application. - Functionalities: The Tizen OS version should retain all functionalities of the current application. - Programming Language: Unfortunately, I failed to answer the specific programming language used for the original app. Ideal Skills and Experience: - Proficiency in Tizen OS - Experience in porting applications between platforms - Strong knowledge in app development (specific language yet to be confirmed) - Keen attention to detail to ensure all functionalities are maintained in the Tizen ...

  $12 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Android Watch App Specialist หมดเขตแล้ว left

  I am in need of an expert to develop a modern watch application on Android mainly on Samsung Galaxy Watch 4. The application should integrate the following features: - Fitness tracking - Ability to set timers or alarms - Capability to receive notifications It's critical for the design approach to be modern yet user-friendly. Ideal candidate should have: - Proven experience in Android application development, specifically for watch apps - Strong understanding and capacity to integrate fitness tracking, timers, alarms, and notification systems - Impressive portfolio of modern app designs for reference. I look forward to receiving your proposals and learning about your relevant skills and experience.

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  Testing Android Mobile App for QA from Argentina หมดเขตแล้ว left

  For QA from Argentina This test takes about 10-15 minutes As part of our ongoing development process, we need a QA Engineer. Your task will be to perform thorough testing on a specified Android device (Samsung Galaxy S10, Google Pixel 4 or OnePlus 8 Pro) that operates on Android 10 or higher. Our needs include: - A complete screen record from initiation, including launching the link, installing the app from Google Play, and the account registration process. - Evaluating the overall functionality of the app during use, particularly focusing on navigation, app installation, and user registration. The ideal candidate will have a keen eye for detail, outstanding problem-solving skills, and a comprehensive understanding of QA methodologies. Experience with Android-based applications w...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา
  SOC Screen Development Expert หมดเขตแล้ว left

  I am looking for someone that has Philips, LG, Samsung SOC screen app development experience.

  $643 (Avg Bid)
  $643 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา

  We need to control the Samsung S95C TV with the a keyboard (photos attached) as follows: - When it turns on, a logo appears for a few seconds. - Control the monitor with the keyboard (on, off, brightness menu and input channel (HDMI 1,2,3 and 4)). - When you turn on the monitor, no Samsung menu appears, the kind that comes with the commercial product. It goes directly to presenting a logo and then the input received through HDMI. - When you press the "Brightness" key on the keyboard, the brightness menu opens and can be increased and reduced, and once the brightness is adjusted, pressing the ENTER key closes that menu. - With the TV on under any circumstances, pressing the INPUT key on the keyboard opens the menu to choose any of the HDMI inputs (1, 2, 3, 4). Once t...

  $2309 (Avg Bid)
  $2309 การประมูลเฉลี่ย
  22 คำเสนอราคา

  THIS IS NOT AN APP DEVELOPMENT, JUST CREATING AUTOMATION ON AN EXISTING APP. I would like to create an automation procedure on Samsung phone using EXISTING Automation app. I prefer using Automate, but I am open to any other app, whether its free or paid. The automation app should be able to Open an app make a selection lock selection open phone app punch in few numbers take screen shot Open another app wait a number of seconds take screen shot . . . . I will provide exact procedure with more details once a freelancer is selected.

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Android Project: Image Transfer to SQL -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Create a Kotlin or Java project using Android Studio 2022 that supports Samsung Galaxy A12 phone using Android OS 12. The app should contain one button, two checkboxes and progress bar. This project will use WIFI to upload images that were previously taken by the phones camera app to an SQL Database after scanning a QR Code. Code should be commented and there should be instructions on how to compile and install to phone. See attached PDF for full details.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา

  ///Планировщик на Английском языке/// ✧ ШАБЛОНЫ ПЛАНИРОВЩИКА ✧ ОБРАЗ ЖИЗНИ ...тематику ❖ Набор цифровых наклеек на тему Дня святого Валентина ❖ Набор цифровых наклеек на жуткую тематику ✧ СОВМЕСТИМОСТЬ ✧ - Совместимость с устройствами Apple, Android и Microsoft. - Совместимость с iPad/планшетами, смартфонами и настольными/ноутбуками. - Этот планировщик предназначен для использования с любым приложением для аннотирования PDF-файлов, таким как Goodnotes, Notability, Samsung Notes, Xodo, Noteshelf и т. д.

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Upgrade Weather Now App for S23 Ultra หมดเขตแล้ว left

  I need a skilled Android developer to update my Weather Now app. It's a live weather wallpaper application currently compatible with Samsung S22 Ultra. However, I'm encountering an installation error while trying to install it on my Samsung S23 Ultra, even though both phones run Android 14. Key tasks include: - Understanding the source of the installation error - Making requisite adjustments to ensure compatibility with Samsung S23 Ultra Your experience in Android app development, particularly with troubleshooting, is crucial as I'm unsure if the source code is available. Also, familiarity with weather applications would be appreciated. Your assistance is essential to resolve this installation issue on my new device. Your contributions will enhance...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  USBIP Interface for Cross-Platform Device Sharing หมดเขตแล้ว left

  ... - The USBIP interface should primarily support the following devices: Samsung phones, iPhones, Arduino (Embedded), Flash drives. - Enable functionalities such as enabling USB device connectivity, sharing USB devices, and connecting Samsung phones, iPhones, and Arduino serial-based connections. - The interface should provide full compatibility between the Windows 11 and Ubuntu OS to ensure a seamless user experience. Ideal Skills and Experience: - In-depth understanding of USB / USBIP technologies. - Solid programming skills in creating interfaces for Windows 11 and Ubuntu. - Experience in connecting and sharing various USB devices, specifically phones, embedded systems, and flash drives. - Familiarity with Samsung phones, iPhones, Arduino connections will be h...

  $301 (Avg Bid)
  $301 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Smart TV, IPTV App Development หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled developer to create a cutting-edge Smart TV application for my clients. Here's what I need: - Compatibility: The app must support both Samsung and LG Smart TV platforms. - Content Streaming: It should seamlessly stream Live TV channels, VOD, Series, and TV Catchup. - Design Theme: I am looking for a cloning version of our current Android app, incorporating a user-friendly interface similar to what we already have. Ideal Candidate Skills: - Proficient in developing for Samsung Tizen and LG WebOS - Experience in working with IPTV services and Xtream Codes API - Strong portfolio with similar projects - Ability to replicate an existing app design on a new platform By bringing these requirements to life, you'll help me offer my...

  $545 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $545 การประมูลเฉลี่ย
  56 คำเสนอราคา
  Project for Yasin .. หมดเขตแล้ว left

  ok- project for you : 29 designs for t-shirts following these specs : - 4500px by 5400px - t-shirts, sweatshirts, long sleeve t-shirts and the back of pullover hoodies 4500px by 4050px - front of pullover hoodies and zip hoodies 485px by 485px - PopSockets grips 1800px by 3200px - iPhone and Samsung phone cases 2925px by 2925px - tote bags and throw pillows Artwork should be: PNG format with transparency sRGB color space Less than 25 MB

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  create a new website for our company หมดเขตแล้ว left

  ...their adresse, city, live location and find all stores near them. Right now we have only one store but we are working on a franchise for many stores around france. Each store will have his own link like , etc… 3. Repair section: We should be able to select a type of product (computer, phone, gaming, scooter…) then a brand (apple, samsung, …) a model (iPhone 14, iPhone 13, samsung S23….customer can search by name to go faster) - and at this stage we can pick a repair (screen, dock, battery, back glass..) we should be able to set prices based on number of repairs. For example if a customer buy the glass and battery repair we can decide to offer 50% on the second repair). Once the customer pick the repair he can add to cart, book an appointment, p...

  $1205 (Avg Bid)
  $1205 การประมูลเฉลี่ย
  236 คำเสนอราคา
  Python-Tkinter Control Panel Development หมดเขตแล้ว left

  ...control of various devices is a must. Here, I am specifically looking at control functionalities for devices such as: • Thermostats • Lighting systems • Non-smart devices (for basic functionalities like on/off and regulator control) • Smart devices- Advance functionalities like AC temperature control, fan speed, light control, etc. Ability to handle devices from popular brands like LG and Samsung are preferred. • Other city information display, e.g., Air Quality Index The perfect candidate should have a proven track record in developing similar control panels, possess excellent problem-solving skills, and have a keen eye for detail. As this tool has a crucial real-time diagnostic function, demonstrated experience in this area will be highly val...

  $1680 (Avg Bid)
  $1680 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Sound Assistant Android หมดเขตแล้ว left

  Estoy en búsqueda de un desarrollador para crear una aplicación o herramienta en Android, similar a Sound Assistant de Samsung, que permita la reproducción simultánea de múltiples fuentes de audio y streaming, incluyendo servicios como Spotify y YouTube.

  $439 (Avg Bid)
  $439 การประมูลเฉลี่ย
  21 คำเสนอราคา

  ¡Hola! Estoy buscando un experto desarrollador de aplicaciones para crear una aplicación IPTV específicamente para televisores Samsung y LG. La aplicación que necesito debe tener la capacidad de reproducir listas IPTV directamente en los televisores. El usuario debe poder insertar la lista IPTV de su elección y luego tener la capacidad de ver los canales que ofrece la lista. Además, necesito un panel de control de usuarios incorporado en la aplicación. Este panel debe permitir la creación de nuevos usuarios a los que se les pueden añadir créditos. Los usuarios deberían poder activar la aplicación a través de una dirección MAC y una clave de dispositivo. Es esencial que la interfaz de ...

  $437 (Avg Bid)
  $437 การประมูลเฉลี่ย
  9 คำเสนอราคา
  Smart TV Casting App หมดเขตแล้ว left

  I'm urgently seeking an innovative and experienced developer, I am looking for an Android expert who can build an android app for casting video to Smart TVs. The core functionalities...Uploading: Users should be able to upload their videos with ease. - Video Control: Robust video control features are required, for things like pause, play, rewind, and fast-forward. -Smart TV : All smart TVs (mainly Samsung TV, LGs) Timeliness is key in this project as I need it completed ASAP. If you have a deep understanding of Android app development and capabilities in real-time video processing, this project is fit for you. Consider time, efficiency, user-friendliness, and robustness when placing your bid. Note : The right candidate should have Samsung Tizen TV for test. Type &qu...

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 คำเสนอราคา

  I need freelancers with an extra phone or two laying around who want to make an extra $250-$500 USD PER MONTH!!!! This project is a little different than others on freelancer, as it it is a r...project is a little different than others on freelancer, as it it is a recurring service. Looking for a skilled individual to: - Contact me immediately, will recieve a bonus if you refer me to other candidates who are eventually hired. - Be intelligent, good in English, good at keeping track of logs, and wants to make $250 a month per phone completely passively Please have: - An extra iphone or samsung phone that is in working condition - If we hit our target (will be explained after you apply for job) all will recieve a generous bonus. I am eager to collaborate and work with you. Pleas...

  $470 (Avg Bid)
  $470 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา
  Recuperar PIN Samsung A22 5g หมดเขตแล้ว left

  Preciso recuperar PIN de acesso na tela do meu Samsung A22 5g, sem formatar. Tenho dados.

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Zoom-YouTube Live Events Specialist -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled specialist to set up live workshops on both Zoom and YouTube. This mission encompasses: - Establishing the optimal settings for live streaming events - Seamlessly integrating features of Zoom and YouTube to enhance audience experience - Facilitating live-chat interaction among audiences during workshops Ideal candidates will have ...of a proven background in hosting interactive digital events. Foremost, understanding user engagement dynamics and turning user interactions into delightful experiences will set you apart. Our rental-equipments; Sony PXW-x70 Sony PXW Z90 Zenheizer EW 112p G4 Sachtler ACE XL Shunttler Ace(MS) Manfrotto Autopole2 432-3-7b Spider Parabolic softbox 90(FS300) Nanlight LED FS-300B Chromatic screen Samsung Flip2 65" board ex...

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา
  Zoom-YouTube Live Events Specialist หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled specialist to set up live workshops on both Zoom and YouTube. This mission encompasses: - Establishing the optimal settings for live streaming events - Seamlessly integrating features of Zoom and YouTube to enhance audience experience - Facilitating live-chat interaction among audiences during workshops Ideal candidates will have ...of a proven background in hosting interactive digital events. Foremost, understanding user engagement dynamics and turning user interactions into delightful experiences will set you apart. Our rental-equipments; Sony PXW-x70 Sony PXW Z90 Zenheizer EW 112p G4 Sachtler ACE XL Shunttler Ace(MS) Manfrotto Autopole2 432-3-7b Spider Parabolic softbox 90(FS300) Nanlight LED FS-300B Chromatic screen Samsung Flip2 65" board ex...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Trophy icon Design a new Phone/POS Terminal Mobile Device หมดเขตแล้ว left

  ...looking for. Once I choose a winner, we will work to turn the chosen design into an actual precise model with correct measurements and all. However, in order to design a good concept, you must follow these guidelines: 1. The device front should be like flagship mobile phone. Meaning, full screen device. Screenshot: ) 2. The size should be about the same size as a Samsung S23. About 6 to 6.5 inches tall. About 2.5 to 3 inches wide. The device will be very thick because it will have all the hardware and large battery in the back. So make it about 1 inch thick! 3. The back of the device will have a credit card swipe, insert and tap. 4. The top of the phone will have a barcode scanner. 5. The phone will also have a camera. 6. The style should be minimal/modern and

  $100 (Avg Bid)
  แนะนำ การันตี การประกวดชั้นนำ

  ...to an SFTP server. These devices are installed remotely, so the application must be highly error-resistant, ensuring that nothing prevents the photos from being taken. The interval for capturing photos should be remotely configurable, along with the days of the week and the active hours. On one hand, the goal is to develop this app, maximizing the phone's camera quality (50MP in the case of a Samsung S23). On the other hand, a web platform needs to be developed to control all devices with this app, enabling remote monitoring and the ability to change settings such as interval, schedule, and operational days. The app should be designed to function with or without an internet connection. In case of a connection loss, it should continue capturing photos and upload them once th...

  $2646 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $2646 การประมูลเฉลี่ย
  45 คำเสนอราคา
  Samsung Galaxy Security Assessment หมดเขตแล้ว left

  I need an experienced ethical hacker to evaluate the security of my Samsung Galaxy phone and Virgin Media Internet and TV services. I have been noticing some unusual signs on the phone including unexpected battery drain, strange behaviors, and unwanted pop-ups. My device also heats up excessively. Key Requirements: - Experience in ethical hacking, particularly mobile devices. - Familiarity with Samsung Galaxy phones. - Ability to diagnose and rectify security breaches. - Knowledge of Virgin Media Internet and TV service security is a plus. The ideal person for this job should not only be proficient in identifying hacking activities but also capable of suggesting and implementing successful solutions to secure my devices and services.

  $1399 (Avg Bid)
  $1399 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  FluxStore UI Integration for iOS & Android หมดเขตแล้ว left

  I'm seeking a skilled FluxStore UI developer to integrate the app with iOS and Android platforms. I already possess the necessary Java/Swift libraries. The project's primary focus i...unique ID ask details here). Since the device is almost ready to connect and the job is almost done your work will be done mostly on the iOS since we have no foot there yet The final result is to have 11 functions in Android & iOS (functions will be discussed with details) You need to have a good PC or close to the one we provide if needed with remote access, Specs 16G RAM, CPU i5 11600k, Samsung 980 (programs are installed and we have Gear such as Android Phone and Camera with sound on the bluetooth device for testing) The developer will have the posibility to continue to work with us o...

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  ...professional who can provide detailed project proposals. Leveraging their skills and creativity, they will adjust the store to reach optimal functionality. Store will contain two things: 1. Automatic product import from amazon to the word press store page category we are starting with these category structure Category structure Shop -Desktop -Laptop -Tablets Phones -Samsung -Iphone -LG -Xiami Surveillance Equipment -Surveillance & Security Cameras Switches Access points Accessories -Dongle and Docking Station -Laptop cooling pad 2. AutoBlogging of said product to Blog page can be schedule by me every week, day or month Key Requirements: - Must provide a comprehensive project proposal outline each stage and object with

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  83 คำเสนอราคา
  Samsung Smartphone Technical Descriptions Writer หมดเขตแล้ว left

  I need descriptions written for Samsung smartphones, with a particular focus on their technical specifications. This content is crucial for boosting online product listings. The right freelancer for this role should possess: - Proficient writing skills, particularly for online products - Technical knowledge about smartphones - Knowledge and experience of Samsung smartphones in particular The scope of this project encompasses the following: - Exclusive focus on Samsung smartphones - Emphasis on technical specifications - Written work must align with SEO best practices I anticipate a project that's encompassing with a keen eye for detail. Your role as the successful bidder will be indispensable in accurately portraying the technical prowess of Samsung s...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Personal Audio Enhancement Service หมดเขตแล้ว left

  I require an experienced audio technician to enhance audio quality of my personal voice recordings from my Samsung Phone application. The format is unknown, therefore an understanding of different audio files will be crucial. Key issues are: - Background Noise - Distorted sound Your key role will be to eliminate these problems to create clear, high-quality audio content for personal use. Strong experience in audio manipulation and sound engineering is desired. Understand that this project requires a freelancer with an innovative approach due to the unknown audio format.

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Make an application for Samsung Galaxy watch หมดเขตแล้ว left

  Option 1: make an application for Samsung Galaxy watch where you could call chatGPT by voice when the screen is off, ask it for information of interest, and it would also answer verbally. Option 2: the same as in the first option + the ability to use chatGPT as a Google Assistant, i.e. to set alarms, send messages and other actions with installed programs.

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm looking to hire a freelancer who can help me sell both current and previous models of Samsung smartphones along with Apple Airpods - all at competitive prices. No explicit model has been decided as of yet, so the project demands familiarity with a range of Samsung products. Ideal skills: - Proficient in sales and marketing techniques - Familiarity with Samsung's diverse model lineup - Knowledge of both newer and older Samsung smartphones - Ability to research and understand competitive pricing patterns Experience: - Previous background in consumer electronics sales, preferably smartphones. - Track record of generating leads and successfully selling products online.

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  Saat ini kami Sudah mengembangkan Aplikasi Absensi Mobile Anroid maupun IOS dan Sudah digunakan di beberapa Tempat selama ...Mobile Anroid maupun IOS dan Sudah digunakan di beberapa Tempat selama kurang lebih 3 Tahun. Namun permasalahan sekarang yang kami hadapi dalam Implementasi Aplikasi Mobile tersebut masih banyak ditemukan pada saat melakukan Absensi menggunakan Fake GPS buatan modifikasi sendiri, dan HP di Root. Kami temukan juga untuk permasalahan ini, jenis HP yang masih dapat di modifikasi adalah XIOMI dan Samsung. Untuk itu Saya membutuhkan Programmer Mobile yang bisa mengatasi permasalahan ini, untuk memodifikasi / memperbaiki aplikasi mobile yang sudah kami kerjakan, Baik dari sisi UI, kecepatan Aplikasi dan mengatasi Fake GPS agar dapat diperbaiki. Hubungi kami di 08...

  $430 (Avg Bid)
  $430 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Web view lgwebos Samsung tizen os หมดเขตแล้ว left

  Hi, I need an app for Samsung Tizen OS and LG Webos, the app has to go to a site where you have to log in and open videos with Shakaplayer, very easy to do

  $149 (Avg Bid)
  $149 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา

  Generate a compelling B2B presentation for my home appliance distribution company based in Libya, with a history dating back to the 1960s. Highlight our commitment to excellence and innovation, showcasing our journey from being a leading distributor to establishing a reputable service center in the 2000s. Emphasize our partnerships with renowned brands, including Samsung, Braun, Favoritt, Kenwood, De'longhi, Ariete, Elica, Ariston, and Indesit. Incorporate visually engaging slides that communicate our company's values, the range of high-quality products we offer, and the exceptional service provided through our decades-long experience in the industry. Capture the attention of B2B clients by illustrating our reliability, product diversity, and dedication to customer satisfa...

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Personalized IPTV Application for Smart TVs หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for an expert in app creation to help me create a personalized IPTV application for Samsung Smart TV and LG webOS. This application will primarily serve as a platform to watch IPTV easily from m3u or OTT streams. Specific features should include: - The ability to record shows - Parental control settings - A multi-screen option for simultaneous viewing Important: I do have a specific design in mind for this application. The potential freelancer will need to work closely with me to ensure this design is implemented accurately. Therefore, excellent communication skills alongside relevant experience in Samsung's Tizen OS/SDK, LG's webOS, and application design for IPTVs, would be highly valued.

  $1400 (Avg Bid)
  $1400 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  A photobooth app on Android -- 2 หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a skilled Android developer to create a photobooth app for A photobooth hiring business. The app should have the following features: -The app is installed in the terminal (Samsung Galaxy Tab 8+ 5G) - The user can choose the number of pictures and enter the email address for the receipt and picture(s) taken - The user is sent afterwards to a payment interface on () where the user can scan a QR code to pay (no need to create the payment section it is already done by Swish) - Filters and effects to enhance the photos taken - Pictures are sent to the user's email. -Pictures should include the app logo on the side and place taken at (to be entered manually) I am unsure if the app should support any specific Android versions, so I am open to suggestions from

  $1511 (Avg Bid)
  $1511 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  3d print STL designer หมดเขตแล้ว left

  Hi there, I'm looking for a designer who can make a specific kind of case model for the Samsung Galaxy S23 (NOT the ultra edition.) Essentially, I need a phone case 3D printed that will completely cover the rear of the phone, including the camera lenses, with a logo in the centre of the rear case panel. The final case needs to look as if it were a seamless part of the overall phone - so the rear panel can't just be extruded from a regular case design. I have provided the STL file of a Samsung Galaxy S23 case below, for reference. The case, including logo is to be 3D printed, so an awareness of that process is necessary. Thank you for your time.

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา

  ...help me transfer both phone call history and SMS message history from my Samsung Z Flip3 Galaxy to an Excel spreadsheet. Time period range is Sep 2022 - Dec 2023, 16 months. Must include any data in Samsung Cloud as well as the device. I live in Chicago. This is for documenting the amount of time the executor for an estate has spent managing the estate for someone who died in Sep 2022. Oxygen Forensics Detective looks ideal for the task, but it's unreasonable to purchase due to cost of $9k plus. A licensed user of this software product seems the most likely way to complete this exercise. Thanks. Required Skills & Experience: - Strong experience in Android and data transfer/export - Familiarity with Samsung devices, specifically the Z Flip3 mode...

  $513 (Avg Bid)
  NDA
  $513 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  fix my phone (remove root completely ) หมดเขตแล้ว left

  I need someone to fix my phone. It has root, and unofficial samsung software (magidisk or something like that). I need someone to remove root by installing official samsung software. I need to restore google pay access, and I cannot use google pay with rooted phone. model number : sm-g973f/ds - samsung galaxy s10

  $41 (Avg Bid)
  $41 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  OTT App Development for Samsung & LG TVs หมดเขตแล้ว left

  ...for both Samsung and LG smart TVs, I am looking for an expert who can help me create a top-notch OTT streaming service. This platform will offer live, VOD, and catch-up options. Key Project Requirements: - The app will strictly need to be created for Samsung and LG Smart TVs, an important aspect to consider even from the design phase. - The app must feature user profiles functionality that will allow users to customize, save preferences, and have a personalized experience. - The user interface should be minimalist and clean, prioritizing usability with no room for clutter. Users need an easy understanding of how to navigate channels, access on demand library, and so on. It's important to emphasize your previous experience on OTT platforms, particularly on those deve...

  $2486 (Avg Bid)
  $2486 การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา
  Animated B2B Product Promotion Video Creation หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a talented videographer who can create a captivating animated promotional video for my product. I have My product images from there you need to create a video like Samsung, apple company does for there product Key Responsibilities: - Translate product attributes into an engaging storyline that resonates with B2B clients. - Design and animate visuals that are attractive and easy to understand. Ideal Candidate: 1. Experience in animation video production 2. Strong grasp of marketing and promotional strategies 3. Proven track record in B2B marketing. The ultimate goal of this video is not only to showcase the product but also to engage and attract potential B2B clients through its memorable and unique animated presentation.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Mokup design for selfservice kiosk หมดเขตแล้ว left

  We need to make a mokup design for selvservice kios. ( se picture of kiosk ) deminsion of kiosk: 23.8" - LED - 1920 x 1080 Check kiosk: Please see picture attached for referance. All design pages have to be made . KIOSK DESIGN SHOULD BE MADE TO BE EASY FOR CUSTOMER TO USE. You can also check for function. Use reg nr: DR24858

  $412 (Avg Bid)
  $412 การประมูลเฉลี่ย
  76 คำเสนอราคา

  We have developed a PCB design schematic for a wearable health monitoring device, integrating sensors, li-ion battery, and other electronic components from reputable suppliers such as Analog Devices, Maxim Integrated Sensor, Panasonic, TDK, Samsung, Macronix, etc. However, the cost estimate for the components, as provided by our current freelance designer, significantly exceeds our proposed budget. The variance is more than three times our allocated budget for this project. Our current designer is actively working on finding cost-effective alternatives for the components to align with our budget constraints, but progress has been slower than anticipated. Therefore, we are seeking to hire a new freelancer with expertise in the electronics market to expedite this process. Requiremen...

  $273 (Avg Bid)
  $273 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Host Equipment in South Africa หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me with hosting equipment in South Africa. Here are the details of the project: Hosting Equipment Needed: -Phones Brand or Model of Equipment: - Samsung Galaxy Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up phones - Familiarity with Android phones You must live in South Africa Your responsibilities for this project, once the equipment is set up, will be very minimal (e.g. carrying out small tasks like resetting our phones and purchasing sims, making sure the phone is online for us to connect remotely etc) It's a great way to earn some passive income. We pay a monthly fee of 100 USD. You would be hosting 1 android phone. We work alongside a compliance company that monitors mobile ads around the world for mobile operators ...

  $103 (Avg Bid)
  $103 การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา
  Host Equipment in Bulgaria หมดเขตแล้ว left

  I am looking for a freelancer who can help me with hosting equipment in Bulgaria. Here are the details of the project: Hosting Equipment Needed: -Phones Brand or Model of Equipment: - Samsung Galaxy Ideal Skills and Experience: - Experience in setting up phones - Familiarity with Android phones You must live in Bulgaria Your responsibilities for this project, once the equipment is set up, will be very minimal (e.g. carrying out small tasks like resetting our phones and purchasing sims, making sure the phone is online for us to connect remotely etc) It's a great way to earn some passive income. We pay a monthly fee of 100 USD. You would be hosting 1 android phone. We work alongside a compliance company that monitors mobile ads around the world for mobile operators (like Or...

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Cell Phone app to send MMS หมดเขตแล้ว left

  Produce a proof of concept android cell phone application. I will test by installing and running it on my Samsung Galaxy phone. It should have three text boxes: 1. cell number 2. text message 3. internet URL to an image. A "send" button will send the text with the image attachment to the cell number. This must be accomplished using the Android O/S. It should not use any third party server, such as Twilio. My test will be on a cell with the mobile connection via TMobile. A current app that I have written uses "([cellNumber], null, [text], null, null)" to send a simple SMS message. I want to add the code/technique for sending MMS, used in the proof of concept, to my existing app. The cell phone at that number should receive the text message

  $1245 (Avg Bid)
  $1245 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา

  I'm looking for an experienced individual who has successfully rooted Samsung devices before. The purpose of rooting my Samsung Galaxy A14e is to install custom ROMs. Currently, my device is running on Android 13. Skills and experience required: - Experience rooting Samsung devices - Knowledge of custom ROM installation - Familiarity with Android 13 software

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน samsung ชั้นนำ