ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  2,151 scan code php web app งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  โปรแกรมสามารถแสกนลายนิ้วมือได้ โดยเชื่อต่อกับ SQL Server เมื่อลงเวลาออกสามารถ auto export file เป็น text ออกมาได้ (ต้องมีการคุยรายละเอียดกันอีกที)

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Scan, sign PDF document with mobile app (android & IOS) 2 days left
  ยืนยันแล้ว

  I looking for react-native/android/IOS Developer to build Android and IOS (Smartphone and tablet) mobile app enable user to scan, sign PDF document without Printer. Regards,

  $705 (Avg Bid)
  $705 การประมูลเฉลี่ย
  60 การประมูล
  Scan online recently users from a telegram 16 hours left
  ยืนยันแล้ว

  I need a expert have done this project before. Scaning doesn't got limit by telegram privacy.

  $127 (Avg Bid)
  $127 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Write an easy android app for scan QR code and send to mysql db. App must: Scan QR code (will be only numbers) and send to remote mysqldb these data: "date", "time", "ID reader" (I must be able to modify this number) and "scanned code". I need scan a lot of barcode so the priority it's that the <...

  $232 (Avg Bid)
  $232 การประมูลเฉลี่ย
  54 การประมูล

  I need a bot that we can scan users that are active in sometime ago, like 3 hours ago, 30 hours ago, 3 days ago. We can set the time (ago) anytime we could They will be added to an active group, we need to make sure that only users active currently are scanned.. List of userid will be exported. Bid if you know TELEGRAM, if you ask basic question, we

  $277 (Avg Bid)
  $277 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have some work, in an Excel spreadsheet. 90 scan pages needs to be converted into excel

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  82 การประมูล

  I have a laser module built. But it is a pointer laser. I need a laser mount can convert the point laser to a line. I can use the module to scan a face instead of a line. Requirement: 1. The mount must be 3D printable. 2. The convert len must turn a pointer laser to a face in 120 degree. 3. The energy lose through the len must be less than 30%. More

  $10 (Avg Bid)
  $10 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...RECOMMENDATIONS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ You are to set up your own Debian server and scan (nmap, metasploit, nessus etc.) for vulnerabilities and try to patch it, and do a report on the vulnerabilities and remedies. Plagiarism check of report should be less than

  $181 (Avg Bid)
  $181 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  I need an application which is able to extract all information from ID's like passport and driving licenses among others to a file to be able to uploaded to a database

  $14195 (Avg Bid)
  $14195 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  SCAN QR code to invoke AR view within Mobile

  $203 (Avg Bid)
  $203 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  ...a single databse with consistent format. There are approximately 216, 128 and 130 records in the 3 for a total of around 474. You can enter these manually, or if possible, scan and convert them with some software (if possible to do accurately). My main goal is to have it done 100% accurately, and quickly. Please let me know which method you will

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  80 การประมูล

  A 49-page scan of a document needs to be digitized into an Excel table. Please see an excerpt attached.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  47 การประมูล

  Only apply if you can see the following book in your University library catalogue: "I. G. Petrowsky Selected Works: Differential Equations and Probability Theory" Author: Oleinik, O.A Published by CRC (1996) ISBN 10: 2881249795 ISBN 13: 9782881249792 I need scans or images of pages 352 to 399. Readable images, scanned or photographed (with phone) are acceptible. The title of the chapt...

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  i want a python script that uses tensorflow / yolo to scan the contents of my screen or browser window (either is fine) maybe 5 times a second and find every instance of 1cm x 1cm white square with black borders (this will be an image provided). if it finds the square and it's white on the screen, i want the mouse to move to its center and click on

  $167 (Avg Bid)
  $167 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need to build an Android App capable of scanning all bar codes in a product label, including 2D, and 1D high density bar codes. Probably using the Zxing library. The scanned information has to be entered into a relational database and also stored in memory.

  $481 (Avg Bid)
  $481 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  Hola estoy buscando a alguien para limpiar y escanear la textura de las personas. El objetivo es imprimirlos en 3D

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Hello I need a system where I can scan a QR code and compare with an sql database if the QR code exist. Is that possible? Another question: it should be possible that with scanning the QR code of a customer, he sees his value and amount is deducted of products he bought..Can someone help about this?

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  we need a simple Android app (just one screen is enough) that takes a picture of a vehicle plate and reads it using OCR, Computer Vision, Machine Learning or whatever. The app must not use any proprietary software or library. The app must be accurate, we know OCR isn't always exact but the accuracy must be good. As a reference, we like how this sdk

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล
  $418 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Hi, We develop a mobile application using Xamarin forms. This application needs to be able to scan documents with a mobile phone using the embedded camera. We need then a library which works on iPhone and Android. Functions we need: • San a document with the mobile -> obtain the document only (not the table or all around) • The camera detect the document

  $806 (Avg Bid)
  $806 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  I need someone to go over an LLC operating agreement to make sure everything is fair

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  I need a developer to help me with programming QR Barcodes so that users will be able to scan QR bardcode and show a mp4 or .mov video file

  $192 (Avg Bid)
  $192 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  i need my website to be sort some issues but before that help me scan with google webmaster

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  I need someone to setup a printer Lexmark xm5263 to scan directly to the google drive-> My drive and the folder there. For example, on the screen of the printer It should say the client's name which corresponding directly with the client name or the client number [login to view URL], John 1000 2. Bee, Arthur 10001 There are going to be about 500 Clients. I can

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...photogrammetry. This process is comprised of a series of around 50 overlapping photographs, created with a camera or smartphone. An easy step to step tutorial guide of creating a good scan is provided to ensure that the stages in the process are completed effectively and you could get to contribute to the largest online museum in the world. If you live in (or

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  I have an old contract that I need to update logo and address on. I...logo and address on. I need a form produced, scanned, that I can edit in Excel or PDF. I need to be able to make changes. Issue I have is that it bleeds and I can get a good scan and cant reproduce, no skill... :) I need three separate files in print quality for paper twop part.

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  Scan the World is an ambitious initiative archiving objects of cultural significance using 3D technologies. We collect scan data from the community and museums to make sculpture and cultural heritage accessible to everyone, and provide a platform for 3D printable art objects. There is a backlog of many raw photogrammetry scans to clean up and edit

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I am looking for a web application for Vistor management. Following is the feature set to be built, 1. Scan Visitor's IRIS on entry 2. Validate Vistor's IRIS on exit Please help with your expertise.

  $395 (Avg Bid)
  $395 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Hello, I need to edit a scanned copy of my transcript to remove dropped courses & change a grade or two. Formatting has to look like the original and I will provide a list of courses to keep, and which to cut out. Then page numbers, etc will need to be changed, all without messing up the background. Need it done by Monday absolute latest. Thanks

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล

  I would need simeone to go to the National Archives of the Republic of Moldova (NARM) and find me archives according to the files identififer that ill provide

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  We need a simple app to be able to scan Barcodes and QR codes and post the data to a URL that we have.

  $32 (Avg Bid)
  $32 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  ...development industry as a business analyst and have done all up front analysis and back end work. Require for both IOS and Android mobile devices, but front end UI only. This app will allow users to create and manage shopping lists. It works by scanning the product barcode using the camera and allowing the user to categorize and cross off those items

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  I have a German source PDF document that is a medium-quality scan that I need in a Word format for translation purposes. The layout (page numbers, page breaks) needs to match the original formatting, so we can use the computer-aided translation (CAT) tools. Please respond with your experience with German and PDF to Word conversion

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  38 การประมูล

  I want someone to scan a website with multiple profiles on a daily basis and share with me IDs that I am looking for. I am outsourcing this to save time and effort, but require utmost dedication and sincerity in the person handling my profile.

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Scan the World is an ambitious initiative archiving objects of cultural significance using 3D technologies. We collect scan data from the community and museums to make sculpture and cultural heritage accessible to everyone, and provide a platform for 3D printable art objects. There is a backlog of many raw photogrammetry scans to clean up and edit

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  The app is focusing on developing a client base. The main function is to verify a counterfeit product by scan the QR code and it will send a notification to the client whether the product is fake or not. Furthermore, the app also functions to collect information from a customer and to collect a report about a vendor that sells Nasty Juice fake product

  $2397 (Avg Bid)
  $2397 การประมูลเฉลี่ย
  106 การประมูล

  Hi, I need someone who can build bookapp which includes barcode/QR code scan. And it can be used in school for teacher and parent. I have wireframe and you should use React Native and publish to both iOS and Android. The app contains 46 screens. And for backend, you can use Laravel or anything what you want. Please suggest me. Please bid with similar

  $641 (Avg Bid)
  $641 การประมูลเฉลี่ย
  62 การประมูล

  ...website has been hacked. Not showing any signs, but host informed my about that when i asked why i cannot log into my account. So im looking for an experienced freelanced to scan my site for malicious codes etc, check for any issues. it is a relatively small site. Site running on joomla. this is the repot i received from the host: Scanner Loaded 10162

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  ...authentication via phone touch key via app. Integrated in the software/program is a dynamic QR code authenticator which can be embedded on web platforms in order to execute commands and process swift payments via scan & fingerprint authentication. It’s an app/software that can be integrated on cross functional platforms i.e. web platforms, e...

  $298 (Avg Bid)
  $298 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  This app-frontend should include the following function and basic user interface 1. select start and arriving bus stations 2. Log in and display driver status 3. the barcode scanner weather using internet service(personally preferred): [login to view URL] OR terminal

  $1494 (Avg Bid)
  $1494 การประมูลเฉลี่ย
  110 การประมูล

  Looking for a specialist who has great experience registering 3D laser scan data. Experience in Recap Pro, Cyclone Register 360, etc. I scan different locations, you register the data and delver the stitched and completed point-cloud.

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  Looking for anyone who have an idea of how to scan fingerprints and save it into django database. Someone who ever work with hardware stuffs on web development (in this case fingerprint sensor) to scan and save the image (hash key) into the database for comparison later. I am using python and django as a framework

  $199 (Avg Bid)
  $199 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  ...document but I need someone to go through and make it identical to the original scan - some sections have tables in them so they have not been duplicated in the conversion well. I will also be providing a logo that I need put in place of the logo currently on the original scan and the company name will also need to be updated wherever it pops up as well

  $68 (Avg Bid)
  $68 การประมูลเฉลี่ย
  49 การประมูล

  ...authentication via phone touch key via app. Integrated in the software/program is a dynamic QR code authenticator which can be embedded on web platforms in order to execute commands and process swift payments via scan & fingerprint authentication. It’s an app/software that can be integrated on cross functional platforms i.e. web platforms, e...

  $214 (Avg Bid)
  $214 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...is embedded with secure, sophisticated and efficient finger print authentication which processes transactions and other functions. A QR Code is also integrated in the system which is compatible with all web/app platforms, digital ad boards, and multiple platforms. The aim of the virtual wallet system is to ensure swift, secure, easy, and encrypted

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  ...is embedded with secure, sophisticated and efficient finger print authentication which processes transactions and other functions. A QR Code is also integrated in the system which is compatible with all web/app platforms, digital ad boards, and multiple platforms. The aim of the virtual wallet system is to ensure swift, secure, easy, and encrypted

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...is embedded with secure, sophisticated and efficient finger print authentication which processes transactions and other functions. A QR Code is also integrated in the system which is compatible with all web/app platforms, digital ad boards, and multiple platforms. The aim of the virtual wallet system is to ensure swift, secure, easy, and encrypted

  $20 (Avg Bid)
  $20 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  AR Developer Needed - In Native Mobile App iOS/Android ability to scan Markers (logos) in the real world(on signs or buildings etc..) in camera view. These markers will be pre-populated in the DB. Upon the user scanning the marker this may trigger an in camera 3d animation among other possible triggers. This is 1 element of a larger project where

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล