ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  11,145 scan vin number app งานที่พบ, การเสนอราคา USD
  Finger Scan หมดเขตแล้ว left

  โปรแกรมสามารถแสกนลายนิ้วมือได้ โดยเชื่อต่อกับ SQL Server เมื่อลงเวลาออกสามารถ auto export file เป็น text ออกมาได้ (ต้องมีการคุยรายละเอียดกันอีกที)

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (attachment) is the logfile example in the same directory like other logfiles. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is a php file which puts all logfiles in directory into database if they are not duplicated ofcourse so now a powershell [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] which would run on local pc and update the logfiles from that directory in remote mySQL on same principle as does [เข้า...

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...more. Such errors are time-consuming and annoying at the same time. To get rid of any type of error from the roots, you can dial 24*7 active and accessible Binance Helpline Number 18332281682 anytime. You will be connected to the experts who will guide you and cater solutions and tricks that easily fix your issue without any trouble in required time

  $10 - $30
  $10 - $30
  0 การประมูล

  ...pages of a client site 3. - Create basic registration page (Function of the page is the following) When visitors come to the building, they key in their details, Name, Email, Number, Per They are here to See, Sign In Date & Time. 4. - Create multi-layer landing pages within a website (Follow the work which has already been done) Create a new XML to integrate

  $401 (Avg Bid)
  $401 การประมูลเฉลี่ย
  69 การประมูล

  I trying to find a way to link the chat service in our website with our business Whatsapp number, we using "intercom" services. so, would you please help us to manage the following : 1- getting the notification from the sender who sends a message from the WhatsApp, to our intercom stuff. 2- the availability to reply to the sender through intercom

  $1214 (Avg Bid)
  $1214 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  remove exe control serial number HD 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I have a program I bought from a developer I no longer have contact with. This program releases on the password of serial of HD, should that someone help to remover to change for this open to the site to be not more with contact.

  $183 (Avg Bid)
  $183 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  National health Number 4 วัน left

  ...ID card or Number)) the concept is every patient or non-patient must have this number the number is his/her files. how does it work :- patient will have number for example(23456) how he is getting this number ? first when the patient visit a doctor , a doctor will be having user name and password online in the website of (health number) then doctor

  $53967 (Avg Bid)
  $53967 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi, i will be emailing you a list of names and states, what I need is a phone number and owners name if possible. Very simple and easy job.

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  149 การประมูล

  I want to send SMS using multiple JIO sims at one time through PC There will be contact list in multi select dropdown. A TextBox to enter SMS. A submit button. That's it.

  $145 (Avg Bid)
  $145 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  scanning application to color scan documents using C# through WIA 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need assistance in developing scanning application to color scan documents using C# through WIA

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  Scan, Remediation and Rollback scripts required for following ( python for Linux flavours and PowerShell for windows). Win 2012 R2 CIS Linux (RHEL 7 and 6) CIS Ubuntu 14.x and 16.x CIS Coding standards to be followed 1. code should be wrapped in API's 2. there should be comment

  $324 (Avg Bid)
  $324 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  We need a very small breakout board for this sensor: Xsens MTi-7 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] that has a plcc28 socket specs: Vin = 5v, ports = i2c, UART, UART for GPS communication PCB has be as little as possible (VERY IMPORTANT) Hardware integration manual is available on Xsens website

  $230 (Avg Bid)
  $230 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Create truetype font file based on a scan 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create my font , file type: truetype font file .ttf

  $29 (Avg Bid)
  $29 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  create a font from scan document 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  create my font using attached template

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  compare and scan XML OPENCART 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  hi i have system to compare and scan XML have some bug, so i need some one know very good OPENCART and SQL this job very importent so maybe need build this scan XML from start if can fix it's be better only OPENCART programmer!!

  $147 (Avg Bid)
  $147 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  Full API integration of a number of current market places with font and back end and graphical design. Not a price cmparison website! No eedirection of the clients must have geolcation, five languages, shopping basket, minimum 20-30 stores - API full integration

  $14606 (Avg Bid)
  $14606 การประมูลเฉลี่ย
  76 การประมูล
  French Business phone number 1 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hi i need a list of french business phone number who started by 06

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  27 การประมูล

  Hi i need to scrap french phone number from a website or i need who had a business french phone number already

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล

  - Description of workload - A series of emails a proportions with PDF attachments and Excel files. These need to be compiled into a single LibreOffice (odf) file with an index entry for each correspondence, and each attachments each correspondence will need to be listed under a heading 2 (h2), and each of the attachments copied and added into this document under a Heading 3 (h3) The workload i...

  $137 (Avg Bid)
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล

  I want to convert PDF to word document . Its a very easy job. Kindly bid if you are expert. I need the quality job soon.

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล
  Exeouput PHP fetch hardware serial number 16 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Hi, using EXEOUTPUT and PHP, fetch and show the hardware serial numbers (motherboard, bios, harddisk). shell_exec(wmic ......) works in PHP using web browser, but doesnot work inside EXEOUPUT. MAKE SURE IT IS DONE USING EXEOUPUT ENVIRONMENT only. Bid only if you can start immediately and work within the mentioned budget only. 5* ratings are assured on successful work completion.

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Excel Part Number List 14 ชั่วโมง left

  I have a spreadsheet with just under 4000 part numb...on, I need someone to firstly remove the part numbers from the description column as its currently duplicated. Secondly I need the part numbers to be categorized by Part Number, Cylinder Size, Description etc. I have already created a separate tab in which the information needs to be copied into.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Scan PDF to Word document -- Urgent job 13 ชั่วโมง left

  I want to convert PDF to word document . Its a very easy job. Kindly bid if you are expert. I need the quality job soon.

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล
  Number Theory Calculations 11 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I am working on a project and need some Mathmetician to integrate a Number theory equation. Must be proficient in number theory, Cryptography and Prime Number mathematics

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Create SEO campaigns for a number of websites 10 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  Very experienced SEO seller required for ongoing websites Will eventually need a minimum of 5 Sites + up to 20 must be able to show great results and particularly in [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] will be significant ongoing work for the selected bidder needs to be able to provide a good deal

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  78 การประมูล

  change a phone number on the front page of a woocommerce website change phone number to 1300 833 135 [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Build some Xero addons and apps and android app หมดเขตแล้ว left

  ...fiat potentially having an option to transact from a crypto account to exchange then from exchange to another crypto account or bank account reconciling the transactions the app must be able to connect directly to crypto apps to monitor and control the wallet accounts the wallet software will be installed in a virtual machine or container. in the exchange

  $4395 (Avg Bid)
  $4395 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  Scan app with points หมดเขตแล้ว left

  ...someone can make system in : iOS + android to do it from scratch , design , coding ... etc signup by number + OTP + Name sign in by number + OTP or number + pass - promotion page , can but shops and promotions - Scan barcode . to scan the barcode , & will add in account directly - can use it to buy from promotion page Send your bid + time

  $618 (Avg Bid)
  $618 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล

  I WANTED TO SELL MY CUSTOMER DATA INCLUDING NAMES, ADDRESS, CELL NUMBER AND EMAIL. US CITIZENS. My website is a ecommerce website we are doing online trading.

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  scrape multiple websites หมดเขตแล้ว left

  I want to create a wordpress plugin that scrapes multiple ca...the prices. I have find many scrapers like [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL], mechanize, and ones on codecanyon . I can not figure out how to input the cars years make and model, engine size or use vin, and get results,scrape those results into my site and display. example site would be [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Excel Folder Scan and Pull File Data หมดเขตแล้ว left

  Develop Dashboard and VBA to pull components of file names and hyperlinks into an excel spreadsheet. See attached description for further detail.

  $69 (Avg Bid)
  $69 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  3D Scan Correction หมดเขตแล้ว left

  Looking for someone to correct a 3D scan and sculpt the missing areas and add textures to the different areas such as skin and fabric. My budget limit is $200.

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  44 การประมูล

  N (number of points) and R(the radius) and then generates a circle of N points at a radius R

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...will already search location by typed in name and give address. The form is already their to manually populate the rest but I want it to auto grab image, discription,phone number, and to automatically populate the address when selected instead of copying and pasting. I may want to add a couple of form fields to be populated by business hours and such

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Trophy icon Créer un logo pour une boulangerie 19 ชั่วโมง left

  ...dessin soient TRÈS TRÈS FINS ! J'aimerais que ce logo mentionne le nom du projet (LEVAIN & L'APÉRO) et qu'il fasse apparaitre deux choses : un épi de blé dans un verre de vin ou un verre de bière. Vous trouverez une idée du type de logo souhaité dans les images en pièces jointes. Mais je vous laisse m...

  $57 (Avg Bid)
  Adjust google maps code and phone number on website หมดเขตแล้ว left

  10 mins work - adjust google maps code and phone number on website

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  + 8 digits number phone number generator program หมดเขตแล้ว left

  I need a software to genetrate millions of phone numbers

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  need android app for 4d number beting หมดเขตแล้ว left

  i need an android app for people to betting for the lottery number , make simple as need admin to able to put the amount in customer wallet for them to purchase the lucky number. and also the admin can have full report on the earning and winning payout. If you have already done simillar can show me the sample. Thanks

  $351 (Avg Bid)
  $351 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I need you to fill in a spreadsheet with data.

  $361 (Avg Bid)
  $361 การประมูลเฉลี่ย
  30 การประมูล
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  39 การประมูล
  Scan geographical maps in The Library of Congress หมดเขตแล้ว left

  Hey. I need a person who can scan geographical maps in The Library of Congress. In the city of Washington. I will write you the card code, the year of the card, the place in the library. You are required to come to the library and scan your geographic maps.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  Delphi Dropbox scan application หมดเขตแล้ว left

  I need a Delphi XE2 application that will scan a specific direcotry on a DropBox account. When it recognize a new file(s) on this directory - it show the new files name(s) + the Dropbox link(s)

  $222 (Avg Bid)
  $222 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  It's a simple internet research project where you'll have to fill up information on google spread sheet. I'll attach an example sheet below : - [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (Please write "Tomato" at the beginning of your application so that I know that you've read everything and viewed the link so far.) It's usually tasks like these where you might also have to do...

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  Benchmark of data points for ~100 countries regarding: Please check the excel: - Households (HH) passed by fiber: this means that the households have availability of fiber - HH connected by fiber: this are the actual subscribers, so when a household subscribes to a fiber offer. It is important to see the evolution on time. Also add ALL the sources as comments for each data point. Check official...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  Local seo and google number 1 ranking หมดเขตแล้ว left

  Im a Microblading Specialist with 5 years of experience. I am the Microblading Guy. One of the only males to service my cities. I want to surpass my competition on google ranking in 2 cities. 1 city being my primary office in Orlando Florida (competitive) and my secondary being Naples Florida and fort Myers Florida (not competetive). Would love to get at least on the 1st page on both. I have googl...

  $100 (Avg Bid)
  $100 การประมูลเฉลี่ย
  83 การประมูล

  The job is to fill the contact information for the list of companies provided. Details to be filled include First Name, Last Name, Email, Phone Number, and Title. Either email or phone number(*preferably* both) are mandatory, and everything is else is desirable. The contact from the company should also be one of our core customer persona roles(Office

  $115 (Avg Bid)
  $115 การประมูลเฉลี่ย
  66 การประมูล
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Page number fix หมดเขตแล้ว left

  Just fix the page number in two page. then send PDF file, .ai and Printing file for .ai

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล

  HI there, We would like to scrape all data for business users from online directory in canada. Required: Busines name Phone number Website It can be a Excel spreadsheet format. Thank you

  $84 (Avg Bid)
  $84 การประมูลเฉลี่ย
  71 การประมูล
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล