ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 scientific research งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  กรุณาสมัครเฉพาะในกรณีที่คุณอยู่ภายในภูมิภาคเหล่านี้: เชียงใหม่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี และสงขลา จะต้องดาวน์โหลด/ลงชื่อเข้าใช้แอปของเราเพื่อตรวจสอบแต่ละงาน ส่วนใหญ่จะมองหาสถานที่ปฏิบัติงานอิสระที่มีตราสินค้ารถยนต์ซึ่งให้บริการน้ำมันและหล่อลื่นครบวงจร เราสนใจผู้ที่ใช้แบรนด์คาสตรอล วาโวลีน ปตท. หรือโมบิล จากนั้นส่งมอบและอนุมัติการส่ง ระยะเวลาของโครงการจะขึ้นอยู่กับจำนวนเวิร์คช็อปและความพร้อมของผู้เข้าร่วม ‐‐-------------------- Please apply only if you are located within these regions: Chiang Mai, Chiang Rai, Surat Thani & Songkla. It will be required to download/sign in our app to monitor each tasks; mainly looking around car branded independent workshops that provide the full range of oil and lubrication services. We are interested in those who are using Castrol, Valvoline,...

  $15 - $20
  พื้นที่
  $15 - $20
  0 คำเสนอราคา
  writing an eBook หมดเขตแล้ว left

  I'm looking for a writer to research and write a "How-to" eBook for more than 7,000 words and my budget is $70 USD for 7,000 words. . Paymaent conditions: Full payment upon completion (No upfront fees) Deadline: 14 days upon project acceptance. Upon project completion, you agree to me having the full rights to the eBook and its content. . To apply, please send me your past work samples so I can better evaluate your writing style . --- ผมกำลังมองหานักเขียนที่จะมาศีกษาหาข้อมูลและเขียน eBook แนว "วิธีการ" ความยาวกว่า 7,000 คำ ผมมีงบ $70 สำหรับการเขียน 7,000 คำ . เงื่อนไขการจ่ายเงิน : จ่ายเต็มจำนวน เมื่องานเสร็จ (ไม่จ่ายล่วงหน้า) กำหนดส่งงาน : 14 วัน หลังจากตอบรับงาน เมื่องานเสร็จสิ้น คุณตกลงที่จะให้ผม/ฉันมีสิทธิ์ใน eBook และเนื้อหาดังกล่าวทั้งหมด ...

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา
  Do some data entry หมดเขตแล้ว left

  กรอกข้อมูลในสเปรดชีต Typing and do research

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Accounting Offices Data Research หมดเขตแล้ว left

  I would like the assistant to do research about accounting services provided by the accounting offices in Thailand. I would like only Thai person since you have to search information in Thai. From the attached file, I would like you to search website of these accounting offices and provide me the information about their services e.g. the list of services provided by these offices, service rates. I would like you to prepare in in structure manner that I will provide template later. Freelancer who has an accounting background would be advantage.

  $118 (Avg Bid)
  $118 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Line Icons for Website Design 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...Pilot Project Development​ (Web Development) Custom Web Development Enterprise Web Solutions Web Design and User Experience Web Maintenance and Support (Mobile App Development) Custom Mobile App Development Enterprise Mobile Applications Mobile Application UI/UX Design Mobile App Maintenance and Support (UX/UI Design Services) Custom UX/UI Design Responsive Web Design Mobile App Design User Research and Testing Design Systems and Guidelines Accessibility Improvements Visual Identity and Branding Interactive Prototyping (AI Integration) Custom AI Solutions Data Insights and Analytics Automated Customer Interactions Process Automation Just for your reference here is the explanation for each icon (does not have to be followed in exact but in case the concept is not clear: (Qua...

  $114 (Avg Bid)
  $114 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Versatile VA Needed for Contractor Research 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As the project manager, I'm in need of a dedicated Virtual Assistant (VA) for a minimum of 1 month. This assistant will work 2 -3 hours each day, curating a database of contractors specializing in plumbing, electrical work, HVAC services and other professions tied to house servicing or real estate investing. Requirement include: • Consistent availability for the project timeline • Use of a stable VPN • Familiarity with Excel for organizing and storing collected data Tasks will include: • Collecting and logging emails, phone numbers, and company names for contractors • Constructing professional emails to contact these companies via their online contact form. This outreach allows us to avoid spam and A VPN is crucial protect our data's security during...

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  I have a 5000 word paper on assessment and learning which I need to submit. I have a paper already, from a previous course and I'd like to tailor this so it appears as though it applies to the new course. This means references to the other course need r...comprehensive paper about 'Assessment and Learning' with a focus on improving early years school teaching methods. Your analysis should provide innovative strategies and approaches to engage students and optimize their learning capability. Ideal Skills and Experience: - Strong understanding of early years education teaching methods. - Educational writing background. - Ability to conduct thorough research and analysis. Please note that your work should be insightful, well-referenced and plagiarism free. Looking f...

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา

  i need a content and campaign strategy and keyword research for my website so that i can run my campaigns i need this as soon as possible

  $44 (Avg Bid)
  $44 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา

  ...fiction. - Experience or interest in non-fiction writing, capable of researching and presenting factual content engagingly. - Excellent research skills to ensure the non-fiction segments are accurate and informative. - Ability to weave together fiction and non-fiction elements seamlessly. - A creative thinker who can contribute ideas for the structure and themes of the book. **Project Requirements:** - Develop a captivating narrative that incorporates both imaginative science fiction elements and informative non-fiction content. - Work collaboratively with me to outline the structure of the book, ensuring a cohesive blend of both genres. - Conduct thorough research for the non-fiction segments to ensure accuracy and reliability. - Engage readers with a compelling writing ...

  $312 (Avg Bid)
  $312 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  I'm on the lookout for two results-driven specialists who can ...goal? Total customer satisfaction. - Proven experience in sales and marketing is mandatory. If you can show a track record of successful client acquisition, you're at the top of our list. 2. Agency Outreach Specialist: - Your mission is to seek out agencies who could use our superior digital marketing services. You'll be expected to conduct thorough online research and organize outreach efforts. - Experienced in online research and outreach? Brilliant. You're just who we're looking for! On top of a weekly payment, your success will be marked by our agency's expansion and satisfied client base. If you're ready to make your mark within an agency that values the effort ...

  $99 (Avg Bid)
  $99 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา

  HI all, I have one project, if you are interested if you are from German native! We are currently working on a film research project for an upcoming children’s film and are looking for German parents and their 4-9 year-olds to share thoughts on material from the film. The study is in collaboration with the production company Lunanime, and they are really looking forward to hearing both German parents' and children's thoughts about their children’s film. It takes approx. 45 minutes to participate and you answer through short video answers, where some questions are for the children and others for you adults. You answer 6 short tasks, where some are answered by you and some by your 4-9 year-old. You will answer through video replies, which are anonymized. You ...

  $12 (Avg Bid)
  $12 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา

  Looking for a qualified Google Ad professional mainly for performing two key tasks: 1. Keyword Research: The talent must bring to the table expertise in executing comprehensive keyword research. This is a critical component of my project as it will aid in identifying optimal search terms related to my business, thus enhancing the reach of my ads. 2. Ad Targeting: An exceptional understanding of ad targeting is required. The expert should not only ensure that the advertisements reach the defined target audience, which in this case are individual consumers, but also make sure that they effectively attract and engage them. The main goal of this campaign is to enhance website traffic. I require an individual with proven knowledge in Google Ad interface, SEO, SEM, and PP...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  49 คำเสนอราคา
  Comprehensive Web Scraping for Research Purposes 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...org [website 1] and [Website 2]). The chosen freelancer should have: - Familiarity with common scraping tools and methodologies. - Proven experience in web scraping. - Attention to detail for collecting accurate data. The objective of this project is to use the retrieved data for research purposes. Therefore, precision in data collection is paramount. There is no requirement for image or price scraping, purely text-based material from these sites. Key Project Components: - Scrape text content from Website 1 & Website 2. - Ensure the accuracy of the collected data. - Clean and structure the scraped data properly for easy analysis. You will be scrapping data from Website 1 and

  $126 (Avg Bid)
  $126 การประมูลเฉลี่ย
  53 คำเสนอราคา
  Electromagnetism-focused High Voltage Amplifier 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need an expert in electri...engineering and physics to design and build a high voltage amplifier. This will be specifically used for scientific research in the field of physics, more particularly for electromagnetism experiments. Ideally, the professional should have had previous exposure to and understanding of the requirements and constraints of such scientific appliances, to ensure precise results and safety. Skills and Experience Required: - Advanced knowledge about high voltage amplifiers; - Practical experience in physics with a focus on electromagnetism; - Previous work with scientific laboratory equipment is an advantage; - Attention to detail and accuracy is a must, as these are critical in scientific research scenarios; - Ability to de...

  $1082 (Avg Bid)
  $1082 การประมูลเฉลี่ย
  20 คำเสนอราคา
  Legal Research Platform Development 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am looking for a skilled web developer to build a software that also includes a website giving access to legal information. The platform created should be useful for legal research. Specific requirements include: - User Registration and Login - Uploading and Downloading of Documents - Advanced Search Features - Scrapping & AI capabilities The platform must include a range of legal data such as: - National Laws - Regional Regulations - Jurisprudence - Legal Commentary - Treaties Ideal freelancers would have experience in developing similar legal platforms, familiarity with legal data and a strong understanding of AI and Scrapping technologies. Proficiency in web development is crucial.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  25 คำเสนอราคา

  I'm seeking a seasoned Wikipedia editor to efficiently separate conflated information of two groups on a single Wikipedia page into distinct pages for each group. This is related to Christian denominations, I will provide details during ...without loss of context - Creating unique and standalone Wikipedia pages for each group - Ensuring all Wikipedia standards and guidelines are adhered to I'm looking for an applicant with: - Significant experience in Wikipedia editing - A proven track record of successful Wikipedia page creations or edits - Ability to work closely with me to guarantee accurate content representation - Strong research skills Your application should detail your experience and similar past projects. Advanced experience in Wikipedia editing is a prerequisi...

  $237 (Avg Bid)
  $237 การประมูลเฉลี่ย
  27 คำเสนอราคา

  ...detail-oriented freelancer to undertake a comprehensive research project involving the collection and organization of PDFs of research papers. The focal point of this project is the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." The project will be executed in two phases: Phase 1: Collection and Organization of Referenced Papers Objective: Collect all PDFs of research papers referenced in the specified paper. Tasks:Identify all the references cited in the paper titled "IPNA clinical practice recommendations for the diagnosis and management of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome (2022)." Collect the PDFs of each cited research...

  $9 (Avg Bid)
  $9 การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา

  ...Youtube, TikTok, and LINE every day, you will automate the creation and posting of articles, images, and videos for each SNS account. The major themes are fixed (users are asked to enter them manually). We envision a tool that can be set up and then be completely left alone. It shall also be possible to manually edit or enter information for each phase. Do the following for each SNS account. ●Research (extracting potential themes that are likely to become popular) ●Article generation ●Image generation ●Video generation ●Hashtag generation ●Automatic posting (scheduled/immediate) I think you will be using AI and free RPA such as Power Automate, but the method is not particularly important. However, since we want to deliver the latest and most valuable information, we require acc...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Graphic Design -- 2 6 วัน left

  ...audience. Keep in mind that logos should work in black and white as well. Typography: If the logo includes text, choose a font that complements the brand and is easy to read. Consider customizing or modifying fonts to create a unique look. Uniqueness: Aim for a distinctive design that sets the brand apart. Avoid using clichés or overly used symbols unless there's a unique twist. Design Process: Research: Investigate the industry, competitors, and current design trends. Identify what works well and what could be improved. Sketching: Start with pen and paper to quickly generate ideas. Sketching allows for a more spontaneous and creative exploration of concepts. Digital Design: Transition to digital tools (like Adobe Illustrator or other vector graphic software) to ...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  In need of immediate assistance with patent research. While the industry is not particular, having skills that span across various verticals would be much appreciated. Key Requirements: - Conducting prior art searches is a primary task for this project. Having prior experience in performing these searches is essential. - Timely availability is crucial. - Although not specified, background knowledge in biotechnology, software, or mechanical engineering would be advantageous. Ideal skills would include patent law understanding, research skills, familiarity with various industries and technologies, and quick turn-around time. As the work is needed as soon as possible, preference will be given to those who can commence immediately.

  $390 (Avg Bid)
  $390 การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  Business Research PowerPoint Assistance 20 ชั่วโมง left

  I need help with a business-oriented research presentation. It is expected to take just one hour. My preferred style is classic and formal, showing sophistication and academic rigour. Skills and Experience required: * PowerPoint expertise, * Familiarity with formal presentation styles, * Experience with producing business-related content. The expectation for this job is to present research findings clearly and compellingly. Consideration for business-related information would be ideal.

  $35 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  36 คำเสนอราคา
  "Paranormal Exploration: Willow Creek, California" 19 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking to create an educational and informative YouTube documentary that delves into the paranormal aspect of Willow Creek, California. I need an expert scriptwriter who has experience crafting gripping narratives around the oddities, mysteries, and unexplained are going to shine a spotlight on a...sightings, Bigfoot sightings, and ghost phenomena. - Key points to Highlight: - Detailed incidents of UFO sightings - Documented Bigfoot sightings - Known ghost phenomena in the area The ideal freelancer should have a knack for generating intrigue, capable of blending information with compelling storytelling, and has prior experience or strong interest in the paranormal field. Strong research skills will also be crucial to ensure factual accuracy and depth in the conte...

  $111 (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา

  I require a seasoned Wikipedia editor with expertise in digital marketing to craft a comprehensive page that will not only detail the topic accurately but will ultimately be purposed to boost brand awareness. Key Responsibilities: - Engage in thorough research on Digital Marketing - Create an engaging and informative Wikipedia page - Optimize the page for Search Engine Optimization (SEO) Ideal Candidate: - Proven Wikipedia expertise, particularly with technology/science topics - Understanding of SEO best practices to increase page visibility - Proficient in content creation with a focus on digital marketing concepts.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Systematic Review Data Extraction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a researcher conducting a systematic review, I need assistance with retrieving specific information from articles indexed in Embase and Scopus. Here's what you'll help with: - Extracting the title and author's information, abstracts and keywords from each article - The exact number of articles will ...assistance with retrieving specific information from articles indexed in Embase and Scopus. Here's what you'll help with: - Extracting the title and author's information, abstracts and keywords from each article - The exact number of articles will vary depending on the number of keywords provided Ideal skills for this project include strong attention to detail, efficiency, and experience with research and data extraction. Familiarity with Embase and ...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  12 คำเสนอราคา
  Physics Concepts Simplified: A Summary 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a non-scientist, comprehending Quantum mechanics is a little challenging for me. Hence, I'm looking for a physicist who can read a book containing these concepts and summarize the ideas in a simple, easy-to-understand way for me. Key tasks include: - Reading the...way for me. Key tasks include: - Reading the specified book thoroughly. - Drawing up a straightforward summary focused mainly on Quantum mechanics. - Making sure the generated summary is simple enough for someone outside the physics area to grasp with ease. The ideal bidder should have a robust understanding of Quantum mechanics, excellent summarization skills, and the ability to communicate scientific ideas to non-scientists. Do note that I don't require an in-depth analysis with examples, just a basic s...

  $528 (Avg Bid)
  $528 การประมูลเฉลี่ย
  17 คำเสนอราคา
  Website SEO Optimization for Ranking Boost 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an experienced SEO specialist to help optimize my website, , built on Drupal. The goal is to improve its ranking for specific keywords, such as 'PNG to PDF' and 'PDF conversions online'. It’s important that you're familiar with the optimization tactics particularly suitable for Drupal websites as well as: - Keywords research and implementation - Backlink strategy - SEO best practices The target audience of my website is largely office workers, so it will be beneficial if you also understand their search habits and preferences. Since the project needs to be completed within a month, a professional who's able to deliver efficient and timely results is preferred.

  $55 (Avg Bid)
  $55 การประมูลเฉลี่ย
  38 คำเสนอราคา
  Lifestyle Blogging and Article Generation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm seeking skilled freelancers to contribute to ongoing lifestyle, parenting, and self-care related blog posts and articles. Ideal skills & ...Ideal skills & experience: - Exceptional writing, grammar, and formatting abilities - Proven track record in creating engaging lifestyle content - Ability to distill complex topics in an informative yet palatable manner - Understanding of effective SEO strategies Main Responsibilities: - Creating high-quality, informative content on lifestyle, parenting, self-care topics - Conducting thorough research to ensure factual accuracy - Optimizing content using SEO best practices. The right candidate will possess a knack for storytelling with an informative style whilst making the topics relatable and engaging. I look forward to...

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา

  I am in search of a highly skilled ghostwriter who can effective...specific type of content in mind, the freelancer should possess the ability to adapt to various forms, including but not limited to blogs, articles, and social media posts. The successful freelancer will have: - Extensive experience in technical writing - Ability to propose detailed project plans - Strong research and analytical skills Please note: I value detailed project proposals over past work or experience. This means you should outline how you plan to approach the task at hand, the research necessary, and how you might tailor your writing style to my project. This is an ideal project for those who are keen on applying their technical writing skills in a versatile manner. Let's connect and creat...

  $10 / hr (Avg Bid)
  $10 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 คำเสนอราคา
  UK Nursing Legislation In-Depth Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a ...investigation of the current nursing legislation in the United Kingdom with a specific look at the scope of practice and patient rights. The ideal candidate should be able to: - Conduct extensive research on UK nursing legislation - Analyze in detail the scope of nursing practice - Analyze thoroughly the regulations concerning patient rights - Present a comprehensive report that is informative and easy to understand This task would be perfect for someone with a legal background, especially if you've previously worked in the medical field or have a deep understanding of nursing. Experience in research and analysis is critical—being able to dissect complex laws and explain them in simple terms. Understanding the UK legal system or healt...

  $104 (Avg Bid)
  $104 การประมูลเฉลี่ย
  34 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a comprehensive list of active Venture Capital (VC) firms in India, particularly those investing in startups in the 2023-2024 period. I require you to: - Gather Contact Information: including names, emails, we...these VC firms are particularly interested in. - Identify Funding Stage Preference: identify whether the companies they invest in are at seed stage, Series A, Series B, growth stage or later. - Geographical Location: Even though the overall focus is India, noting the specific regions within India these VC's particularly prefer would be beneficial. Ideal freelancer should have experience in market research, data collection, and a basic understanding of venture capital. Quick turnaround time is needed, thus the ability to work under pressure...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I'm urgently looking for a detail-oriented and efficient professional, proficient in online data entry tasks. Your responsibility will be to conduct online research and enter the collected data into a database. Although the specific research topic hasn't been defined yet, prior experience in a variety of research fields and a level of adaptability will be crucial to this role.

  $18 (Avg Bid)
  $18 การประมูลเฉลี่ย
  129 คำเสนอราคา
  Cat Blog SEO Overhaul 6 วัน left

  ...integral part of this venture. Our collaboration implies that you're also working towards your own financial success within this project. Ideal Candidate: in Digital Marketing: Proven track record of achieving significant growth in website traffic, particularly for new or growing websites. and Content Marketing Knowledge: Deep understanding of SEO practices, including keyword research, on-page optimization, and link-building strategies. and Strategic: Ability to plan and execute a comprehensive digital marketing strategy that aligns with our project's goals. for Cats: A love for all things cat-related is a bonus, as it will make this project more enjoyable and rewarding for you. If you're ready to take on this challenge and help us grow our cat-themed

  $5 / hr (Avg Bid)
  $5 / hr การประมูลเฉลี่ย
  41 คำเสนอราคา
  Freelance SEO Specialist 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...acceleration programs in Math, English (Reading & Writing), Coding, and Public Speaking for Grades K to 12 students. Our enrichment programs are designed to enhance the child’s overall academic development. Responsibilities: As a Freelance SEO Specialist, you will play a pivotal role in enhancing our digital presence. Your responsibilities will include: - Conducting comprehensive keyword research and analysis. - Implementing on-page optimization strategies for improved website content and structure. - Executing effective off-page optimization through strategic link-building. - Regularly monitoring and analyzing website performance using advanced SEO tools. - Providing insightful recommendations for website improvements based on your extensive SEO knowledg...

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  30 คำเสนอราคา

  I'm looking for a tech-savvy SEO specialist to catapult my website's performance in search engine...significantly enhance my website's visibility on search engines. Key Responsibilities: • Implement impactful SEO strategies • Advanced WordPress knowledge • Improve organic search results • Enhance website visibility by boosting keyword rankings Preferred Skills: • Proven SEO experience • Knowledge of WordPress platform • Demonstrated ability in improving organic search results • Expertise in keyword research and analytics To make an informed bid, please provide a detailed project proposal outlining your strategies, methodologies, and past successes. I'm looking forward to collaborating with someone knowledgeable in this...

  $1038 (Avg Bid)
  $1038 การประมูลเฉลี่ย
  48 คำเสนอราคา

  I am seeking a dedicated freelancer to conduct comprehensive research concerning international shipping methods, prices, and services offered within South Korea. The task also includes investigating mobile SIM cards providers, covering their offers, rates, coverage, and other relevant details. Ideal Candidate: - Must possess excellent research skills. - Proficient in English, able to collate and present the information in a well-structured, easy-to-understand manner. Looking forward to your competitive bids.

  $87 (Avg Bid)
  $87 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  ...team. The ideal candidates will produce engaging, informative, and visually appealing content that resonates with our audience. This role requires collaboration with the QuickSpark team to develop and execute content strategies that align with our app’s objectives. Responsibilities: · Create compelling content for the app, including short videos, blog posts, checklists, and interactive lists. · Research and develop topics related to social skills, dating advice, personal development, and related areas. · Work closely with our editorial team to ensure content is informative, engaging, and aligned with QuickSpark's tone and mission. Requirements: · Excellent writing, editing, and communication skills. · Ability to create visually a...

  $471 (Avg Bid)
  $471 การประมูลเฉลี่ย
  18 คำเสนอราคา
  Content Creator for App 6 วัน left

  ...team. The ideal candidates will produce engaging, informative, and visually appealing content that resonates with our audience. This role requires collaboration with the QuickSpark team to develop and execute content strategies that align with our app’s objectives. Responsibilities: · Create compelling content for the app, including short videos, blog posts, checklists, and interactive lists. Research and develop topics related to social skills, dating advice, personal development, and related areas. · Work closely with our editorial team to ensure content is informative, engaging, and aligned with QuickSpark's tone and mission. · Excellent writing, editing, and communication skills. · Ability to create visually appealing content, inclu...

  $473 (Avg Bid)
  $473 การประมูลเฉลี่ย
  19 คำเสนอราคา
  Marketing Analysis and Presentation Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am in immediate need of a skilled business analyst who has a real interest and understanding of marketing. This project will call for substantial research, with a central focus on marketing strategies and trends. Although it was not specified whether qualitative or quantitative data is desired for the presentation, it will be best for you to be competent in working with both types of data. Your tasks will primarily involve: - Conducting detailed research into contemporary marketing trends and strategies. - Translating this analysis into a detailed, insightful presentation. This job demands excellent research capabilities, a solid knowledge of marketing, and an ability to create compelling, informative presentations. If you're an experienced business analyst w...

  $76 (Avg Bid)
  $76 การประมูลเฉลี่ย
  55 คำเสนอราคา

  I'm searching for an experienced Wikipedia editor and writer to create a Wikipedia page for my company. The focus should be on providing an extensive overview of the company's history, explaining our diverse range of products and services, and highlighting our major accola...**Achievements and Accolades** - Highlight our proudest moments and well-earned recognitions. I do have some references available to support these points, but you'll need to be able to help with sourcing more, ensuring all content aligns with Wikipedia's guidelines for notability and credibility. Ideal candidates should have: • Significant Wikipedia writing and editing experience. • Excellent research skills. • In-depth knowledge of Wikipedia's standards and guidelines,...

  $82 (Avg Bid)
  $82 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา
  Sports & Healthcare Market Analysis 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a knowledgeable Market Research Analyst to conduct an in-depth analysis for the Sports and Healthcare Industry. Your contribution will be vital in gaining insights that will drive our competitive edge. Key Responsibilities: - Conduct thorough analysis of market trends - Carry out detailed competitor analysis - Perform consumer behavior analysis End Deliverable: A comprehensive, detailed report capturing the analysis outcomes. This report should provide significant insights on market trends, competitor strategies and consumer behaviors within the Sports and Healthcare industry.

  $93 (Avg Bid)
  $93 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา

  I'm in urgent need of a comprehensive list of active Venture Capital (VC) firms in India, particularly those investing in startups in the 2023-2024 period. I require you to: - Gather Contact Information: including names, emails, we...these VC firms are particularly interested in. - Identify Funding Stage Preference: identify whether the companies they invest in are at seed stage, Series A, Series B, growth stage or later. - Geographical Location: Even though the overall focus is India, noting the specific regions within India these VC's particularly prefer would be beneficial. Ideal freelancer should have experience in market research, data collection, and a basic understanding of venture capital. Quick turnaround time is needed, thus the ability to work under pressure...

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  6 คำเสนอราคา

  I require a knowledgeable SEO expert to bolster my site's visibility nationally through Google. My needs encompass several facets of SEO which include: - Strategic keyword research to pinpoint high ranking words and phrases people in the nation use - Comprehensive on-page optimization to enhance the website's visibility and relevancy - Effective link building to increase the site's authority and relevance on the web The ideal freelancer for this project should be well-versed in various SEO strategies, with noteworthy experience in keyword research, on-page optimization, and link building. Expertise in Google SEO is a must, as well as an understanding of national audience and their search behavior.

  $157 (Avg Bid)
  $157 การประมูลเฉลี่ย
  35 คำเสนอราคา
  SEO Boost & Keyword Research for Real Estate 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm currently running a real estate business and m...needs serious SEO upgrades. My page ranking is currently between 7-10 and I need a dedicated team that can enhance my visibility and improve my website's position. This includes: - Rigorous Keyword Research: I don't possess a list of target keywords. Therefore, I need an expert team that can conduct an intensive keyword search specifically tailored towards the real estate industry. - SEO Strategy and Implementation: You'll develop and execute an SEO strategy aiming to propel my website into the top three search results. Skills and experience required include SEO expertise, significant keyword research experience, and a strong understanding of the real estate industry's SEO demands. A proven track re...

  $72 (Avg Bid)
  $72 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  Quora Share Count Data Extraction 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for a deft hand in web scraping to extract data from approximately 15,000 Quora answer URLs. My aim is to extract the share count for each of these answers. This forms a crucial part of my research. These counts will aid me in tracking specifically the "how many times each answer shares" criterion. Only this specific data is needed for each answer. Key requisites for the freelancer includes: - Proven experience in web scraping - Familiarity with Quora's structure - Ability to deliver accurate, clean data rapidly My time frame is extremely tight as I'm needing this completed ASAP. Bid with confidence if you meet the required skills and can deliver in a swift manner.

  $131 (Avg Bid)
  $131 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  KPI Expert for PowerPoint Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone deeply conversant with Key Performance Indicators (KPIs), data analysis and research methodology. Your task is to create a PowerPoint template pertinent to KPIs for reporting to stakeholders. It should have a detailed breakdown rather than a mere overview. Ideal expertise: - Proficiency in KPIs understanding and application - Skilled in data analysis - Experience in research methodology - Proficient with PowerPoint - Excellent in communication and interpretation of data.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I need to do research on Australia's mining industry. The job is research and data collection based on targeted locations and industry. I have provide file to the selected freelancer. I am looking for an experience data researcher who can show you sample right now. Required fields : Name of Company Name of Mining Site Location of Mining Site (Coordinates) How many people on each site Accommodation Y/N Accommodation No People - Capacity Type of Accommodation (Dorms/Single rooms/Double rooms ) Facilities - Gym, recreational hall, oval, pray rooms Services/Activities provided onsite, Mental Health, Physio, Doctor, Pastoral, yoga, dance classes etc. Here’s what I need: - **Site Exploration**: Identification and exploration of various mining sites througho...

  $111 (Avg Bid)
  $111 การประมูลเฉลี่ย
  32 คำเสนอราคา
  Longboard and Skateboard Brands Blog 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...longboard and skateboard brands. These articles should be manually written and must not be made using AI. Each article should follow a 'problem - solution - benefits' structure. Key aspects of the project include: - Comprehensive research on various longboard and skateboard brands - Identifying common issues faced by intermediate and advanced skaters - Discussing the benefits of the brands in addressing these problems - Developing engaging content that resonates with my target audience The ideal candidate for this project is someone with : - Strong writing and research skills - A good understanding of longboarding and skateboarding - Experience writing for intermediate or advanced longboarders or skateboarders. Your writing must be precise, insightful, and...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  37 คำเสนอราคา

  ...freelancer to add a finishing touch to my manuscript. Your responsibilities will include: - Copy editing: Checking and correcting grammar, spelling, punctuation, syntax, and formatting errors in my manuscript. I anticipate needing thorough attention to detail to ensure my book reads clearly and conveys my educational messages effectively. - Book proposal submission: the content for this and the research has been completed. I require help in formatting specifically for individual publishers and submitting a proposal for my book to potential publishers. This will require a good understanding of the publishing industry and an ability to create compelling pitches. Ideal skills & Experience: - Proven track record in professional copy editing, preferably within the education ...

  $44 / hr (Avg Bid)
  $44 / hr การประมูลเฉลี่ย
  68 คำเสนอราคา

  บทความชุมชน scientific research ชั้นนำ