ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,000 script install งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ฉันต้องการซื้อ Travian Script 5 หรือ 4.4 ปราศจากช่องว่างและปัญหา รองรับมากกว่าหนึ่งภาษา ตัวอย่าง

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 คำเสนอราคา

  ต้องการสคริป Jquery Script สำหรับโฆษณาวีดีโอ ก่อนโหลดตัวเล่น Iframe จาก data-href button - ตอนกดโหลด Player จะมีโฆษณามาแสดงทุกครั้ง ก่อนที่จะดึงตัวเล่นมากจาก data-href <div class="player_ep"> <div style="text-align: center"> <button type="button" data-href="" data-resolution="fast_p2p" class="btn btn-primary play-ep">Player 1</button> <button type="button" data-href="" data-resolution="google_photos" class="btn btn-default play-ep">Player 2</button> </div> </div> โดยรูปแบบ ดึงโฆษณาวีดีโอมาแสดง จะดึงจาก รูปแบบคล้ายๆ แบบนี้ครับ หรือออกแบบมาให้ก็ได้ครับผม <script> an...

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา
  Build a Website หมดเขตแล้ว left

  ...Agile ตัวจริง - อยากทำงานกับ guru ตัวจริงในการทำ automated test และ TDD - อยากเรียนรู้ technology ใหม่ๆ ที่ full stack developers ต้องทำได้ - อยากทำงานแบบ work from home ไม่ต้องมาเครียดกับรถติดและเวลาเข้างาน - มี passion ในการช่วยพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยี - ใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน - มี skill เหล่านี้ : AngularJS 1.5.X, Bootstrap 3.x, Responsive design, Jquery 1.11.x, Java Script/DOM, Rest web service / JSON / HTTP Request, Git (Optional : Less or Sass css, Webstrom) ถ้าทั้งหมดคือตัวตนของคุณ [Removed for encouraging offsite communication which is against our Terms and Conditions.] PromptCoach () คือ startup สาย Edutec ที่มีปณิธานแน่วแน่ในการช่วยพัฒนาคนในสังคมให้มีคุณภาพมากขึ้นผ่านเทคโนโลยี เราต้องการเป็นศูนย์รวม โค้ช และ คอร์สอบรม ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

  $28 / hr (Avg Bid)
  $28 / hr การประมูลเฉลี่ย
  14 คำเสนอราคา
  MALE VO TALENT THAI หมดเขตแล้ว left

  looking for voice talent for a 2-minute tutorial video. Script is in Thai. must sound young and energetic. please use the lines below to send sample เดบิตออนไลน์ช่วยให้คุณสามารถทำการโอนเงินเรียลไทม์ง่ายจากบัญชีธนาคารออนไลน์ขของคุณเข้ามายังบัญชีโบด็อกอย่างไรก็ตามหากคุณออนมือถือหรือที่บ้านทางคอมพิวเตอร์มันเป็นวิธีที่เร็วที่สุดสำหรับการโอนเข้าบัญชีโบด็อกของคุณ Thanks!

  $80 (Avg Bid)
  $80 การประมูลเฉลี่ย
  3 คำเสนอราคา
  Pine Script Expert for my strategy -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am going to add a table to my strategy showing wins and losses. please bid with PINE

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm in need of a talented coder or data mining specialist capable of creating an esteemed script for a daily login, data mining and extraction of details from a government RFP listing site. The specifics of the mined data should include: - RFP Titles - Relevant Contact Information - Bid Due Dates The successful execution of the task would include the automation process, which gathers this data without manual intervention, and automatically updates the acquired details into a Google Sheet daily. Ideal Experience: - Background in coding and data mining - Proficiency in Google Sheets or similar spreadsheet software - Familiarity with governmental RFP listing sites - Prior experience in web scraping and data extraction I look forward to seeing your proposals and collaborating...

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา

  I am going to add a table to my strategy showing wins and losses. please bid with PINE

  $2 - $8 / hr
  ปิดผนึก
  $2 - $8 / hr
  1 คำเสนอราคา
  Health Insurance Premium Extraction Tool 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...create a server-side solution that interacts with an external insurance company's premium calculator web page. The primary objective is to extract calculated premium data from the insurance company's web form and display this information on our own website seamlessly. Project Requirements: Data Extraction: Develop a script or application that can send requests to the insurance company's premium calculation page, simulating form submissions with various user inputs. This script should be able to parse the resulting HTML page and extract premium information from a specific HTML element identified by its class attribute. Integration with Our Website: Implement the functionality to display the extracted premium data on our site, ensuring a smooth and coherent ...

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา
  Python Script Enhancement on Raspberry Pi (Rasp OS improvements) 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...adjusting our current system. The task involves several modifications to the existing Python script, improvements to the Rasp OS environment, and the release of an updated Raspian ISO with the implemented features. Initial Operating Requirements: Rasp OS environment (latest) with customization (available as an ISO file for download) Raspberry Pi 4 and 5 hardware Python scripts utilizing FFMPEG library for recording local audio files and streaming RTP on a specific port Dropbox upload scripts with hourly scheduling Configuration file for streaming settings, local/USB storage path, file type, bitrate, Dropbox API access, and scheduler New Requirements 1) Script Review and RAM Storage: Modify the Python script to store the audio track in RAM in 60-second blocks (p...

  $249 (Avg Bid)
  $249 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  As an individual keen on upgrading an API script for films and series I purchased, I'm reaching out to skilled freelancers to rectify a functionality issue that has become apparent. Let me elaborate on the problem: - The script is failing to perform its intended function. This bug doesn't seem to connect with presentation issues or database access; rather, there seems to be a problem within the actual functional aspect of the script. Additionally, I also require support to remove the existing license linked to this CodeIgniter script. The job would entail the proper removal of any licensing stipulations in the script and ensuring that the script operates smoothly post-removal. Here's what I'm looking for in the right freel...

  $24 (Avg Bid)
  $24 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  Fix PHP Rating Script Errors 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm having issues with the PHP rating script on my website. It's not functioning properly and I need a professional to handle this. when i choose a rating and press rate its not getting registered so remains in NOT RATED state some bug somewhere or deprecated function all files are inside the zip included

  $124 (Avg Bid)
  $124 การประมูลเฉลี่ย
  62 คำเสนอราคา
  Linux DevOps for Docker 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I need a DevOps engineer experienced in setting up a Linux environment incorporating Docker, Jenkins, and Ansible. * Key responsibilities include: - Set up a Linux-based environment. - Install and configure Docker, Jenkins, and Ansible as per the project's requirements. * Essential Skills and Experience: - Strong expertise in Linux environment setup, Docker, Jenkins and Ansible. - Prior experience with Flutter web will be a plus. By the end of this project, I expect a seamless and fully functional project environment that supports my Flutter web application. I look forward to working with someone proficient in Linux, Docker, Jenkins, and Ansible!

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  7 คำเสนอราคา

  I need a skilled Lua scripter to modify the existing functionality of Mach 4. Specifically, I'm seeking alterations to certain buttons' functions. The details of the changes are as follows: *Spindle on/off lua script changed to Laser On/off Gcode M62 Turn On / M63 Turn Off * Dust On/Off changed to Air on/off Gcode M7/M8 On/off * Spindle percentage power changed to laser power The ideal candidate will have experience with Lua script modifications, specifically with Mach 4. Understanding of control logic and response behavior alteration is required. A thorough understanding of the current functionality of these buttons is needed in order to effectively alter their actions. Crafting the modifications without disrupting the overall op...

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา
  Pine Script Alert Correction Needed -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As someone using a custom condition for triggering an alert with Pine Script, I've experienced an issue of alert triggering one candle late. The ideal candidate for this project should have: - Profound knowledge and experience in Pine Script - Ability to correct alert timings - Experience in debugging and troubleshooting - Proficiency in custom conditions in Pine Script The main task involves identifying and correcting this issue promptly. If you are an experienced Pine Script programmer with exceptional problem-solving abilities, consider this project. Your expertise would be highly appreciated.

  $7 (Avg Bid)
  $7 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I'm experiencing multiple issues with the Shell scripts interacting with ImageMagick through mobaXTerm on my project. The problems include: - The script not generating the correct thumbnails - It's not creating an accurate web page with images - And also, it's not interacting properly with ImageMagick I'm seeking a freelancer with considerable experience in scripting and ImageMagick who can correct these issues. I would like the existing script to be fixed, not rewritten from scratch. For milestones, I want: - The script to correctly generate thumbnails with dimensions 120x90 or 90x120 depending on the image orientation. - The script to create a web page containing these images. Strong proficiency in Shell scripting and ImageMagick is ne...

  $474 (Avg Bid)
  $474 การประมูลเฉลี่ย
  66 คำเสนอราคา
  React Script for FotoCasa Pro Management 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We require the creation of a script that will enable us to add new records on FotoCasa Pro. The script should be designed using React. Below are the specific functionalities: - Capability to generate new records on FotoCasa Pro. - The records will include specific property details, particularly the area size and number of rooms. Ideal candidates for this task will possess a profound knowledge of React, and prior experience in working with FotoCasa Pro will be a plus point. We need someone with attention to detail, capacity, and dedication to develop a robust and efficient script. We need a script to be able to post, edit or delete records on FotoCasa Pro (which is created on React). The content comes from system Prospects and we need to be able to configure v...

  $514 (Avg Bid)
  $514 การประมูลเฉลี่ย
  88 คำเสนอราคา
  Speed Optimization for Slow Loading Website and www resolver issue 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm facing considerable issues with the load time of my website. It's performing slower than expected and I'm looking for a skilled developer who can promptly diagnose, analyze, and fix this problem. Although I couldn't specify the exact reasons for the sluggish performance, it might be due to factors like heavy media files, extensive script/plugin use, or server performance. Therefore, having expertise in the following areas is highly desirable: - Website performance auditing - Identification & Reduction of heavy media files - Optimization of scripts and plugins - Server performance enhancement I'm looking for someone who can start immediately on this project. Your role is crucial as fast load times directly affect user experience and SEO. I'...

  $406 (Avg Bid)
  $406 การประมูลเฉลี่ย
  162 คำเสนอราคา

  I'm currently dealing with a bothersome circular import error that arises in a simple Python script. This issue is enough of a nuisance to require assistance from a professional experienced in such matters. Key aspects of the problem include: - I am dealing with a relatively simple script, not a large, complex modular project. - The problem does not seem to have any ties to a specific Python version; it appears to be version-agnostic. The ideal freelancer for this job would have: - Deep comprehension in Python script writing, in dealing with import errors and their resolution. - An aptitude for understanding code quickly, being it's a simple script. - The ability to work efficiently and diagnose issues without specific version dependencies. If you...

  $13 (Avg Bid)
  $13 การประมูลเฉลี่ย
  11 คำเสนอราคา

  This project scope is to create custom content type template based on Joomla 5 and Yootheme also to build the site on top of it. If client needs for other features, functionalities or updates which have not been discussed upon this agreement then it should be considered as additional requests and they will have different milestones. Freelancer...the initial goal of this project. Freelancer will deliver the work within 12 days and client has the right to review it on everyday basis up until the valid date ends this quote. Client has all rights to the site, thus all necessary paid components shall be on client responsibility. Freelancer will do research and recommend any additional components if needed. Freelancer has responsibility to install them and adjust them so it will work as...

  $750 (Avg Bid)
  $750 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  Hi Adam, I need some PHP assistance. I have a script that gets the page's path & puts it into an array. Then, it basically goes through each directory in the array, adds a link, eventually writing all this back to the page. (Sorry my terminology is probably not correct.) Anyway, it treats the directory that the current page is in differently and doesn't add the link. I need to make it so that I can set a variable in my page for $breadcrumb_title and then insert that into this breadcrumb script

  $125 (Avg Bid)
  NDA
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm after the creation of a Python script that will pull data from the files of Moody's, S&P, and Fitch—three prime rating agencies. The main challenge is to extract Identification data and Rating data from the agencies' XBRL/XML files. Upon compilation, the data should be written into a combined CSV flat-file structure with standardised columns. Key Responsibilities: - Extracting Identification and Rating data from the XBRL/XML files of Moody's, S&P, and Fitch - Writing data into a CSV flat-file structure - Ensuring all data from the three agencies are combined into a single file Essential Skills: - Proven experience in Python script writing - Deep understanding of XBRL/XML - Prior experience with data extraction and manipulation into C...

  $160 (Avg Bid)
  $160 การประมูลเฉลี่ย
  28 คำเสนอราคา
  Python Legal Theme Extraction Script 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...developer with a solid understanding of NLP tools like OpenAI, Hugging Face, NLTK, etc. The primary task involves writing and executing a Python script that will extract approximately five key legal themes or causes from each summary in a batch of approximately 10,000 different legal cases. Key tasks would include: • Implementing the script to efficiently extract relevant legal themes from a considerable volume of legal case summaries. • Storing these extracted themes in a text file for future reference and utility. • Comparing the extracted themes with pre-existing themes via statistical analysis to ensure relevance. • Additionally, the Python script should evaluate and assign scores to the key legal themes based on their importance within eac...

  $520 (Avg Bid)
  $520 การประมูลเฉลี่ย
  52 คำเสนอราคา
  AI-Based Climbing Wall Image Ranking 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need a python script to rank bouldering wall pictures based on similarity. For example: 1 . I take a picture of a bouldering wall. 2. The script is going to compare the picture with a dataset of n pictures and rank them according to similarity (the goal is to find out if the wall of the picture taken is already in the database) Making use of APIs if needed is ok Output of the job: Python script picture example:

  $159 (Avg Bid)
  $159 การประมูลเฉลี่ย
  29 คำเสนอราคา
  Python Script - need it now 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  - Develop a Python script for automation - Thorough familiarity with API scripting is necessary - The script has to interact with 1. Generate a csv of Picqer products with tag=standaard, semi colon seperated. column 1: sku column 2: true (if stock>1) or else: false column 3: date yyyymmdd (date=35 days + stock date below <2) column 4: 99991231 (if tag STANDAARD is gone, after 90 days do not keep product in csv) ============== a. Generate csv daily b. save file on server1 c. send csv to ftp server2, with name:

  $148 (Avg Bid)
  $148 การประมูลเฉลี่ย
  84 คำเสนอราคา
  Chromebook Windows Installation Required 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello! I'm seeking an expert to help me with a significant change to my Dell Latitude 5400 Chromebook. I wish to phase out Chrome OS entirely and install a trial version of Windows 10 or 11. Here's a bit about what I need: - Windows 10/11 Installation: I'm after someone with expertise in this area, as I want to complete a full OS swap, not a dual boot or running through a virtual machine. I cannot stress enough that I want Chrome OS completely replaced. - Windows License: I don't have a license key for Windows, so I need to install a free trial version. Guidance in this area would be highly appreciated. - Windows Settings: As for the settings, I'd like the freedom to explore them myself. Although I'm open to suggestions, I will make the final de...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  5 คำเสนอราคา

  I need someone experienced to code a scraper in Python. Do you have one script already coded and working? I will purchase it Please, read to the end before bidding. Project must be delivered in 3 days as much. Specifications: 1. It must scrape companies data from Google Maps, including email. Therefore, the spider must visit the website and search for the email. 2. It must be coded in Python + scrapy (or another option if it offers better performance). 3. It must use a proxy service to avoid being blocked. No APIs. No third parties but proxy provider. 4. It must have a web interface that allows importing search terms (or copy + paste), configure proxies API and starting tasks. 5. Data will be saved in a MySQL table. 6. All available data must be collected: Name, address, zip, city...

  $130 (Avg Bid)
  $130 การประมูลเฉลี่ย
  8 คำเสนอราคา
  Python Script for Reversed Mobile App 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm looking for an expert Python developer who can create a script that can emulate the behavior of both Android and iOS apps, but in reverse. The script you develop must understand and employ the protobuf protocol. Key Features: * The script needs to be capable of emulating Mobile API endpoints. * It must be able to manage user authentication, retrieve data from text files, and utilize proxies. * It must be able to run on both emulators and physical devices User Authentication: The mechanism for user authentication will be open source code and intended for personal use only. We will discuss the specific details of this source code via direct message. Ideal Skills: * Python Programing. * Knowledge of Mobile API endpoints. * Understanding of Android and iOS ut...

  $1211 (Avg Bid)
  $1211 การประมูลเฉลี่ย
  77 คำเสนอราคา
  Quick Odoo Themes Overhaul 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm urgently seeking for a proficient Odoo themes developer to quickly bring some fresh design modifications to my existing Odoo themes. Here's what I am looking forward: - Layout alterations for superior interface clarity ...have these modifications completed ASAP. Therefore, it's crucial to have the necessary skills to deliver fast results without compromising on quality. The ideal candidate should have: - Extensive experience with Odoo themes modification and customization - Solid understanding of design principles - Ability to work fast under tight schedules - Strong attention to detail - Vast knowledge of Java Script Your main task will be redesigning the themes to meet my exact requirements. Although quality is paramount, meeting the deadline is equally i...

  $186 (Avg Bid)
  $186 การประมูลเฉลี่ย
  39 คำเสนอราคา

  Hi Muhammad, Can you create a new script which will use the Quickbooks api and generate a delivery note for any invoice which was updated to 'Paid' in the last 24 hours, and print the PDF on the confired network attached Printer. Happy to reuse the existing existing files we already created for the previous project

  $37 (Avg Bid)
  $37 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I'm searching for a talented female voiceover artist, skilled in the Marath...educational videos The ideal candidate will present a mature, middle-aged tone, bringing a sense of authenticity and depth to the project. Key Job Requirements: -Proficiency in Marathi language -Prior experience in voiceover, specifically for documentaries -Ability to convey a range of emotions and tones Your tasks will include reading and recording the documentary script in clear, fluent Marathi and interpreting the script in a way that aligns with the project's overall tone and narrative framework. Those with a portfolio showcasing previous voiceover work in documentaries will be highly regarded. This project offers a fantastic opportunity for artists looking to contribute their tal...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Youtube script writer -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Youtube scripts writer for motivational script in roman urdu and english. Must know how to get trending topics and niche. Must know a bit abt seo and trend search.

  $9 / hr (Avg Bid)
  $9 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 คำเสนอราคา
  Youtube script writer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Youtube scripts writer for motivational script in roman urdu and english. Must know how to get trending topics and niche. Must know a bit abt seo and trend search.

  $161 (Avg Bid)
  $161 การประมูลเฉลี่ย
  23 คำเสนอราคา

  I'm seeking a skilled developer to create a proof of concept webserver and webpage for Raspberry Pi Zero W/WH, or any other relevant board. The project's key goal is to show real-time data updates. 1. raspberry pi Zero W /WH OR any other board 2. Install Web Server onto same e.g. ( Flask, node.js , etc. ) 3. Develop and Build 4-5 Web Pages on the same. (using PHP, microPython, JavaScript, etc. ) 4. Already worked on Astrology Software's would be strongly preferred. 5. Location constraint - Pune , Mumbai ( India)

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา
  Need a script writer in hindi 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Need a script writer in Hindi and Facts script Ex

  $14 (Avg Bid)
  $14 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา

  I need a developer proficient in PHP and MySQL to develop a script that will import a CSV file into a MySQL table. This isn't a straightforward import, however, because it should only import rows where the Column 2 value equals 'going'. The CSV file consists of comma-separated values, hence knowledge on parsing CSVs is essential. Simplicity, efficiency, and readability of code is paramount, as I require future flexibility for modifications. The ability to comprehensively comment on your code is needed, to promote easier navigation and understanding.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  31 คำเสนอราคา

  ...and experienced Google Script developer to automate the calculation of raid statistics for my project. Key Tasks: - Develop a Google script that can accurately automate the calculation of raid statistics - Strictly adhere to the methodology and algorithm I will provide to achieve this calculation - The script should reliably generate reports on raid performance - Integration of this script with other Google applications for seamless data flow Ideal Skills and Experience: The perfect candidate for this job would: - Have extensive experience in Google Apps Script development - Possess a good understanding of Google Sheets and other Google apps - Follow standard Google Apps Script style guide diligently - Be able to interpret and implement spe...

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  2 คำเสนอราคา

  I am in search of a competent developer to design and create a website primarily to translate movie scripts. Here are the key features of the website: • Translates Movie Scripts: The primary purpose of the website is to translate movie scripts. The original script input should then be translated into three languages: English, Spanish, French, and also Arabic. • Displays Translated Scripts: The website should be programmed in such a way that the translated movie scripts will be displayed prominently on the website. Preferred Skills: • Strong knowledge of translating tools or APIs to incorporate into the website • Proficiency in web development languages like HTML, CSS, JavaScript • Experience with content management systems may prove beneficial. This job...

  $198 (Avg Bid)
  $198 การประมูลเฉลี่ย
  89 คำเสนอราคา
  PHP Automation for Educational App Installation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  As a digital project manager who regularly handles several educational applications, I am seeking a skilled PHP developer that can create a reliable automation system for mobile app instal...mobile applications. Your coding expertise will help streamline our operations and improve our efficiency. - SKILLS & EXPERIENCE: Ideal candidates will possess strong expertise in PHP programming, with a specific focus on automation of tasks. Familiarity with mobile applications, particularly educational ones, will be highly beneficial. - GOAL: The end goal is to have a system that can not only install these applications automatically but do it in a way that saves time, improves accuracy, and optimizes processes. Please place your bid if these project details align well with your skills a...

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  61 คำเสนอราคา
  Engaging YouTube Script Creation 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a talented script writer who can help craft engaging scripts for my YouTube videos. The ideal candidate should create scripts that can both hold the attention of viewers and initiate meaningful conversations. Key Responsibilities: • Creating scripts with a conversational tone • Ensure scripts are engaging and invites participation from the audience • Proofreading scripts to ensure they are free from errors Experience and Skills Required: • Exceptional writing and editing skills • Proven experience with script writing, particularly for a digital platform like YouTube • Ability to write in a conversational and engaging manner • Strong research skills to ensure content accuracy Ultimately, t...

  $1 - $5 / hr
  ปิดผนึก
  $1 - $5 / hr
  26 คำเสนอราคา

  Dear freelancers, I'm seeking a talented scriptwriter wit...preferably in creating scripts that effectively highlight products or services. - Exceptional storytelling skills, with the ability to convey a compelling message in a concise and engaging manner. - Strong research skills to allow for a comprehensive understanding of our product/service to be highlighted within the created script. - Excellent language proficiency and grammar skills. - Dependability and the ability to meet deadlines. The chosen scriptwriter will not only create a script for the mainstream audience but will also effectively convey our product/service highlights that drives engagement and action. Looking forward to viewing your bids and examples of past work highlighting your capabilities in co...

  $353 (Avg Bid)
  $353 การประมูลเฉลี่ย
  44 คำเสนอราคา
  Script reseñas google 6 วัน left

  Estoy buscando un desarrollador que realice un script para que de una forma periódica realice un scraping de la reseñas de Google de 5000 empresas y las actualice en la ficha de cada empresa en un directorio. La idea es que esas reseñas estén actualizadas semanalmente . La web del directorio está montada bajo Wordpress y con el plugin site reviews, sería realizar un script o plugin que realizase el escrapeo e importación a la base de datos de site reviews. Actualizando con las nuevas reseñas que hayan cada semana . Gracias

  $248 (Avg Bid)
  $248 การประมูลเฉลี่ย
  24 คำเสนอราคา
  Checkout Section Development for WordPress 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I'm in need of a fullstack PHP and WordPress expert to modify and enhance my eCommerce website's checkout section. The mission is to seamlessly integrate or install an additional information form for my buyers needed. Key Features: • Additional Info Form: The essential component I need is a form that collects additional information from my buyers. This form needs to appear seamlessly during the checkout process making it easy for customers to share their details. Specific Details on the Form: • Buyer's Special Instructions: This is a text area where the buyer can include any special instructions regarding their purchase. • Buyer's Preferences: Here, the buyers can share their preferences. This could be a drop-down or multiple choice, dependin...

  $58 (Avg Bid)
  $58 การประมูลเฉลี่ย
  65 คำเสนอราคา
  Looking for a telegram bot developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Hello, I am looking for a telegram bot developer who can develop a script for me using python/C# (Preferred C#) for some basic work and challenging. The bot should do these job: 1. Send messages to the bulk users without blocking 2. Can scrape members from public or private telegram groups/channels. 3. Can add unlimited members to my own group/channel. Qualifications: 1. You must be familiar with telethon/TelegramBot and programming language either Python or c# 2. Must write the codes using comments. 3. You will deliver me the source codes also. 4. It can be console or better with a smooth UI 5. The deadline will be 1 week. 6. The budget is not fixed but you will have a lot of opportunities and regular jobs from me on a regular basis. Interested candidates are invited to submit t...

  $154 (Avg Bid)
  $154 การประมูลเฉลี่ย
  16 คำเสนอราคา

  I am seeking a skilled Symfony developer to upgrade a microservice/very small app from Symfony 6.4 to 7. Your Responsibilities: 1. Install rectorphp/rector package & process (with config attached) to convert routes, annotations to attributes, etc to Symfony 7 format. 2. Update composer with v7 symfony packages, & resolve any other dependencies 3. Basic testing to ensure console works, and nothing stands out as being broken 4. Update composer, config & bitbucket pipelines to use PHP 8.3 5. Update Bref to v2 & serverless if not already done 6. Install roave/security-advisories package if it's not already installed Do not do any major code-quality / refactoring without first discussing - this project is just to get the microservice/small app upgraded to S...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  57 คำเสนอราคา

  We have discussed and finalised the project to customise and add features to xilancer as per 8 points listed in the pdf file. Pdf file send and attached.

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  1 คำเสนอราคา

  I have a unique issue where I am encountering different results on different domains due to specific sections in my PHP scripts. Not all scripts are affected, with some delivering accurate results. The goal isn't uniform results across all domains, but rather, achieving individually-tailored results based on the domain using the script. Below are some of the criteria the project entails: - Ability to identify and adjust specific PHP script sections that are causing inconsistent results - Creating different outcomes specific to each domain - Possessing strong competency in PHP coding and debugging - Efficient problem-solving skills for rapid, precise corrections Ideal candidates would have ample experience in PHP scripting, alongside an ability to work through complex p...

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  26 คำเสนอราคา
  Need 100+ Video Scripts -- 2 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...pay you 1000/- per script means 1 lac rupees for 100 scripts. But if our team would select your script then we would pay you for that script otherwise no payment . If you can write an awesome script then try once . No need to worry about money we would pay definitely. You can cross check our facebook page (), instagram account () and youtube channel (@FreeRishteyWala) where we would post/use these videos . You can claim anytime if you observe that we are using your script . We are not here to cheat with anyone. Payment only when your script would be use otherwise no payment . So pin us now to start you income now . *Please don't pin us for payment before select script* Company Description

  $1137 (Avg Bid)
  $1137 การประมูลเฉลี่ย
  10 คำเสนอราคา
  TradingView Alert Script Developer 6 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  I am seeking a well-rounded Intermediate-level Pine script developer, focused on creating alerts for TradingView. This project will focus primarily on: - Creating a robust, interactive alert script in Pine for my TradingView platform As the ideal candidate, you should have: - Prior experience in developing alert scripts in Pine for TradingView - Demonstrable proficiency in Pine script - A knack for creating user-friendly scripts that generate timely and accurate alerts - I want alert on companies listed on nifty smallcap 250 Please note, I have an intermediate level of understanding in Pine scripting language. With your expertise, we can make a great team!

  $113 (Avg Bid)
  $113 การประมูลเฉลี่ย
  4 คำเสนอราคา
  Google Maps API and Javascript expert 1 ชั่วโมง left
  ยืนยันแล้ว

  I need someone with experience in javascript and google maps api to help me make some small tweeks to this script: The script is simple and well commented, I've made a few changes myself but there are some that I couldn't get to work. For example, the author of the script says "The Mega Locator theme is using Google Maps API autofitbounds function which will zoom automatically depending on number of nearby markers and this is out of our control." Is it really impossible? I need the starting zoom to be much closer than what the script displays. I think it should be possible to modify the zoom after the map is loaded, no? And I have other requirements such as those. I would prefer if you give me an hourly rate and we discuss each requireme...

  $23 / hr (Avg Bid)
  เร่งด่วน
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  79 คำเสนอราคา