ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  4,528 secure data transfer mobile phone งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  I need your configures secure links (tokens) on ngnix HLS only reproduces on my personal web page exemple token akamai >> [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] my installation of nginx is by docker

  $163 (Avg Bid)
  $163 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล
  To secure linux machine. ngnix, tomcat, mariadb 5 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  We want to secure a linux machine. To secure linux machine. ngnix, tomcat, mariadb. Install https certificate.

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล

  ...of Items 2. No of Customers 3. Total Sale 4. Total Customer Balance [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] sale chart of the shop. 4)   User will be able to add the customer with the following details (Name,Phone Number,Balance) 5)   User will be able to edit and delete customer from the customer list. 6)   User will be able to add item with the following details (Item na...

  $392 (Avg Bid)
  $392 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  36 การประมูล
  Fixed hacked website & make it secure หมดเขตแล้ว left

  Need help fixing two hacked websites. Everything needs to be secure after the malware and infectious files are removed. Budget: 200 USD Thanks, Rob

  $174 (Avg Bid)
  $174 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  28 การประมูล
  $2151 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  NGINX Live Streaming with secure token หมดเขตแล้ว left

  I want to setup a dedicated server with NGINX for HLS live streaming with secure token and hotlink protection with script PHP.

  $66 (Avg Bid)
  $66 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  9 การประมูล
  Secure webpage to enter data and report หมดเขตแล้ว left

  We want to track the sales in our little coffee hut and want to see reports and analyse the data I have attached an example of a daily till report and I want to enter this information into a web page and be able to enter this daily and then be able to see reports on the last 7 days, last 30 days, last 90 days and a range of dates Examples of what I

  $208 (Avg Bid)
  $208 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  23 การประมูล
  Make My PHP API Secure -- 2 หมดเขตแล้ว left

  Hi! I have one simple PHP API which I am using for my Android App. It have some functions in it. I want make it secure so it can prevent SQL injections and can provide smooth result. It have about 14 functions in it. Only bid with Your final rate for do it. Maximum Budget for it 1000 INR Only. If You have read and understood what I am looking then Please

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  Hi! I have 3 Wordpress sites (2 of them have attached a vBulletin forum as well) and I want them to be Https instead of Http and display the green 'Secure' padlock in browsers. I mention all Wordpress sites use the same theme and both vBulletins use the same theme. My server is a Linux, Apache, Centos 7, with Plesk and the sites are behind Cloudflare

  $110 (Avg Bid)
  $110 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  33 การประมูล
  Make My PHP API Secure หมดเขตแล้ว left

  Hi! I have one simple PHP API which I am using for my Android App. It have some functions in it. I want make it secure so it can prevent SQL injections and can provide smooth result. It have about 10 functions in it. Only bid with Your final rate for do it. If You have read and understood what I am looking then Please write "Final Rate" so I can hire

  $4 / hr (Avg Bid)
  $4 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  22 การประมูล

  I woud like a skilled expert to take the wealth of solid data that I have accumulated or that they are able to gather legally and idendify the person or persons resposinsible for what are obviously attacks on me personally with the expressed intention of stopping further cyber attacks and bringing to justice. I did file a complaint with the FBI's IC3

  $1175 (Avg Bid)
  $1175 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  11 การประมูล
  Secure Login System with C# and PHP Rest API หมดเขตแล้ว left

  I want to secure C# login and register system. Server-Side Script is PHP, and Database Engine is MySQL. This is not a project, and now I have my own source code of it. Please check my source code and make it securely.

  $36 (Avg Bid)
  $36 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  8 การประมูล
  $53 / hr \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  17 การประมูล

  combination of AES 256 bits with MD5 than just using AES only. While the document file containing graphic data such as *.docx, *.xlsx, *.pptx, *.pdf then encryption using only AES 256 bit method faster than using AES 256 combination bit and MD5

  $40 (Avg Bid)
  $40 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  2 การประมูล
  Fix "secure connection failed" error for website หมดเขตแล้ว left

  [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] is getting a "secure connection failed" error for some browsers: see: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]://[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] I need help to fix this issue.

  $98 (Avg Bid)
  $98 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  41 การประมูล

  ...freelancer, to upload a set of 5 videos to a secure site/server then create secure purchase options for downloads and streaming of videos. We do not want the videos to be shared - only available thru purchase. You will recommend a secure video storage company and when approved, upload the videos and create the secure purchase options. Then to be linked to

  $120 (Avg Bid)
  $120 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  5 การประมูล

  * firewalld (iptables) firewall to allow: - TCP / 80 input, TCP / 443, TCP / SSH and block all the rest - Exit only allow port 80 and 443 to update addresses otherwise block all by default - Port 25 : check relay functions + VRFY function * umask in 027 for all users * Make temporary / tmp folder non-executable

  $199 (Avg Bid)
  $199 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  10 การประมูล

  ...someone with experience to help me get up and running. My objective is to end up with a web application that can receive and respond to requests from clients sending batches of data which will then be stored in Cloud SQL for later processing. The App must use SSL and a proprietary domain name. My preferred language is PHP, but willing to consider alternative

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  6 การประมูล

  ...--add-module=/usr/local/src/nginx/nginx-secure-token --prefix=/usr/local/nginx --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx-rtmp-module-master --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx-vod-module --add-module=/usr/local/src/nginx/nginx-akamai --with-http_secure_link_module --with-file-aio --with-cc-opt=-O3 I need your configures secure links (tokens) on ngnix server

  $145 (Avg Bid)
  $145 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e25\u0e40\u0e09\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22
  3 การประมูล