ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  5,297 select deleted งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  Need a Super Expert in Javascr...source project for UDE university I am React developer since 2016 but junior in redux. In one part of our app we need to change the layout when the user select option from <select> other specific <select> and <input> become disable. Please check the Photo. because installation is not easy we need do pairing Screen. :-)

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  Deleted all my files from public_html. Need recovery. VPS SSD [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Deleted via File Manager (cPanel) I have SSH credentials and can boot in recovery mode. When I tried to use PhotoRec I got a kernel panic. Out of ideas. I will pay extra if the job is done fast. Chat with me.

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  SSD VPS from [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] CentOS 7 updated I deleted files in public_html and skipped trash. I havent touched the server since. Shutdown and reboot in recovery to use PhotoRec but I get a kernel panic. This is a little too much out of my league and need a quick fix.

  $109 (Avg Bid)
  $109 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  Wordpress and jQuery select dropdown styler 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  Tr...Wordpress, Ninja Forms, and a simple jQuery select element replacement script to work. I have a demo WP site set up to work on. The Select script is here: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] This is not an extremely urgent project. I will likely choose someone tomorrow. Please add "select" to your bid or I will remove it. Thanks!

  $36 (Avg Bid)
  $36 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  Need toast notifications from database to be displayed with ajax 2 วัน left
  ยืนยันแล้ว

  ...encoded When you display the code you must decode the base64 and it will display the toast notifications I had my code setup like <?php // toast notifications $sql_not = "SELECT code FROM notifications WHERE user_id = '$id'"; $sql_not_result = $conn->query($sql_not); $num = $sql_not_result->num_rows; for ($i=0;$i<$num;$i++) { $notifications =

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  ...data being deleted, so when I open these files only the data I want is shown on the map. I also need the dataset to be edited in how it would look on ProViewer as currently it is a small light blue dot. I would prefer it to be 2-3x bigger and a more prominent colour like a deep purple. I will provide the data to be edited once I select someone to

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, freelancers If someone already developed like that or can develop it, please bid. I need an android app. Thank you.

  $10 - $30
  ปิดผนึก NDA
  $10 - $30
  0 การประมูล

  I'm absolutely tired of trying to keep certain folders on my computers in sync. I've used just about every file sharing/syncing service out there (Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc) and they always end up with a syncing error after enough time passes. Plus they all require that the files you want synced to be in their special folder like 'DropBox' or 'OneDrive' etc...

  $205 (Avg Bid)
  $205 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล
  Need help in select query in MS Access หมดเขตแล้ว left

  Need help in select query in MS Access

  $2 / hr (Avg Bid)
  $2 / hr การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  My website is not showing up on Google search result and there is also an unwanted link to an old image which is showing up which I would like removed. I think its a site indexing issue. My website is a wordpress site.

  $3 / hr (Avg Bid)
  $3 / hr การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  select font from a file หมดเขตแล้ว left

  A software that converts a specified font in a file to a specified character.

  $176 (Avg Bid)
  $176 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  Project for Fuh C. -- 5 หมดเขตแล้ว left

  1) GUI to allow user to select target folder with source data files. 2) GUI to allow user to select target folder with manually maintained file called [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] The macro modifies all DESC columns to remove all special characters and numbers (especially "*" as removing it by hand is hard) then It looks the the [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] and

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We have a Google Form that customers fill out. We want to have automatic SMS and Email messages sent to customers with specific responses. We have a mobile # that can be used for the SMS messages, if that is easiest. If the SMS message response cannot be somehow sent for free, then using Twilio or comparable service is acceptable, whatever is easiest... Our Google Form/Sheet can be modified as...

  $143 (Avg Bid)
  $143 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I have posted entries in our Odoo ERP - did not set the "allow reconciliation" to True before posting entries. Need to set all accounts to "allow reconciliation" so that i can reconcile all with the Bank Statements without disturbing existing Entries and Data.

  $31 (Avg Bid)
  $31 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  hello friend How are you i am search developer to programming an application android to recovery photos and video deleted from phone android The application should be an application that returns the images that are removed from the phone and is easy to use free of errors and easy to use 100% profitable application using Admob or any platform

  $496 (Avg Bid)
  $496 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล

  Hi i have deleted permissions user from backend Magento by mistake and want to restore it

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  Linux Help. Accidentally deleted Cpanel User หมดเขตแล้ว left

  Can you help me right now. I just deleted an user off linux. running Gnome and new to all this linux.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  I want to select meta data belonging to post (you have to get ID of post, where I want to show data) in specific post category. I need results in html table. Input: category id I expect you to work with those tables: wp_term_relationships (post id with category id) wp_postmeta meta_key: framework-value_1 meta_value:[Price] meta_key: framework-list_1

  $45 (Avg Bid)
  $45 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  Hi, I'm looking to find someone (or a team) who can create engaging social media content. Please bid for a total of 30 posts (approximately 1 month worth of content). For this specific project I'll be looking to create content for my graphic design services. I'll be able to provide links of competitors that I think are posting good content, so you can use this as inspiration to...

  $189 (Avg Bid)
  $189 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล

  we get daily 3000 to 4000 feedbacks from stores, i have to select winner everyday. Have to analyse feedbacks, and give rankings. There should be weightages for every parameter and aggregate one final weightage. and then we decide rankings. top most will be awarded daily. so looking for statistical research, survey data analysis & weightages, and rankings

  $107 (Avg Bid)
  $107 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  Seleccionar modelos coches desde base de datos según sea el primer select (Marca) del formulario. Formulario hecho en php.

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Imacros Script for select downloaded file and upload หมดเขตแล้ว left

  Imacros Script for select downloaded file and upload

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  For your convenience, This can be done by saving notifications of whatsapp. There are some apps available like this in google playstore for android. I want that in ios.

  $30 - $250
  $30 - $250
  0 การประมูล
  Rebuild an existing directory platform หมดเขตแล้ว left

  ...can be deleted, it can just be “deactivated” - I want an history/log of actions by users (every add, update needs to be logged somewhere) - I want to see the time and date a record has been added and the user - I want to see the date and time a record was updated and the user - Depending on the price, I would like a clinic to subscribe and select the package

  $2356 (Avg Bid)
  $2356 การประมูลเฉลี่ย
  59 การประมูล
  Add drag and drop functions to simple web page หมดเขตแล้ว left

  ... Show an alert to confirm deletion. Note, deleting a folder requires all files in the folder to be deleted. 5. Select one or more photos the same way as OneDrive (drag rectangle or select radio button style input in an overlay of the photo). 6. Select all photos with CTRL+A 7. For the selected photos, delete (call the API to delete each photo) 8. For

  $182 (Avg Bid)
  $182 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล
  Restore deleted website หมดเขตแล้ว left

  I have a website which was deleted from its server today. Cached versions are available online.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  I need my website re-configured.

  $22 (Avg Bid)
  $22 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  we have accidentally deleted the Kernel now the Ubuntu Server is not able to find kernel when a boot we have booted the system with a live CD (also Ubuntu) and need someone who can do a boot repair or restore the kernel we can not format the system because we need the data and the mysql database in it remote access to system is possible with KVM

  $96 (Avg Bid)
  $96 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  ...room types on their requirement in available room section. There are Room types (single for one person, double for two person, triple for three person etc.), add option as Select rooms for every room type. And price should be seen for one night, when selected rooms from room type, according for it, calculated prices for room numbers automatically. And

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  20 การประมูล

  forward 1 url that deleted from my old site with nginx to external domain

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล
  New website build MYSQL & PHP หมดเขตแล้ว left

  ...Name: ODDS DB Purpose: Display available offs from different bookmakers for different sporting events - display additional information / links to news sites Allow users to select odds and click through to bookmaker website Include the ability to provide links via affiliate marketing sites / manage affiliate information Highly SEO - lots of contents

  $613 (Avg Bid)
  $613 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  Necesito pasar este procecimiento: begin declare n int; select count(*) into n from users where first_name='bot' or last_name='bot'; insert into bidbutlers (user_id,auction_id,minimum_price,maximum_price,bids,created,modified) select (select SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(GROUP_CONCAT(id),',',mod(truncate(rand()*100,0),n)+1),',',-1)...

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  By default I can select one option at a time, I need to put a button aside that allows me to select all the options. is something very simple that will save me time because it is a lot of data and getting to select from 1 to 1 takes a lot.

  $33 (Avg Bid)
  $33 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล
  Recover deleted Facebook messages หมดเขตแล้ว left

  Need to recover Facebook messages

  $1343 (Avg Bid)
  $1343 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Hi! I want you to build me an application : which application will have abvility to charge from my phone to another ( to use wireless battery from my phone to yours) My budged it's 4500$ if you are able to create something like that we will have planty of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] info to the person who is available for this Regards, Sebastian

  $4735 (Avg Bid)
  $4735 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  We need to be able to take a high res image and allow people to select pixels…to create a game of skill. ‘Spot the ball” The method should be by using mouse/cursor to roll over the image then click and select a pixel That position is then stored as the pixels coordinates as part of the ticket purchase or even as the Unique purchase number… You must

  $619 (Avg Bid)
  $619 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล
  php/Mysql statement Select conditional หมดเขตแล้ว left

  Just need to make a php/Mysql select conditional statement, nothing else.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  42 การประมูล

  I have a few image files that I want to zip up and download to my computer using a webpage after selecting them. The image files can be PNG or JPG and the size can be up to 5 MB each. Up to 7 images can be downloaded at once. So a total of 35MB image files to be zipped and downloaded to my pc. I am using Windows 10. Use HTML, javascript or jquery.

  $21 (Avg Bid)
  $21 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  how to select product option on checkout page in opencart

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล

  1, I am developing a specific tool for potentially thousands of users belonging to about 6 different segment types such as Accountants, Directors etc. 2.I need to get guidance on which tools to use 3.I also need some guidance on the development process - Which do I do first - identify all I want to do and develop each solution one by one or start developing the solutions and let the big picture ...

  $18 / hr (Avg Bid)
  พื้นที่
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  Need to recover about 300 DELETED photos from Samsung J3 phone. How to?

  $15 (Avg Bid)
  $15 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  The title basically says it all. I want a script that is constantly checking for domain names that are expiring or being deleted that match a certain criteria. The criteria would be relativity simple. Basically, it would be any domain that is in between 1-4 characters (doesn't matter the extension), and 1-5 characters for .com domains. I want to be

  $137 (Avg Bid)
  แนะนำ
  $137 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Hello having trouble accessing my wordpress login page and delted my htaccess file need fixed asap

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Select and Edit photo's and resize for web-site หมดเขตแล้ว left

  sort through the images of from our photo shoot, choose a series of 7 to 8 pictures - edit - and download to our website.

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล
  Dynamics CRM SOAP envelope for multi-select picklist หมดเขตแล้ว left

  Hello, For a project based on the Dynamics 365 CRM (latest version, online), I can't get a feature working. I have some of these new fields, multi-select picklist, but if I try to update the field it set the value to NULL. I can provide: - access to a CRM Trial, - FTP access - Actual PHP and SOAP code Thanks

  $195 (Avg Bid)
  $195 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  ...need mySQL query for database is Magento 1.9, I need select attribute from table: catalog_product_flat_1 sales_flat_invoice_grid sales_flat_invoice_item Last 10 Invoice one random product, costumer name, Country, product name, Time (h), image path, product link. I need only Query like this: SELECT * FROM sales_flat_invoice_item, sales_flat_invoice_grid

  $35 (Avg Bid)
  $35 การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล
  I would like to hire an Excel Expert หมดเขตแล้ว left

  ...column 1 whose value = “capture & form” Delete these rows only if they are duplicates (these will be highlighted in pink color on column 2). Duplicate captures and forms are deleted in this step. 6. Delete all the columns which are highlighted in Grey, leaving only columns in Yellow. 7. Cut (Ctrl X) the left-over “capture, form and blank cells” in column

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  Hi, We're interested in hiring people who are African music lovers, especially East and West African music. We have a company that has artists who upload music daily and we want to go through the songs and hand pick songs that are actually good, songs you can jam to! The task is quite simple. At the start we have 1,828 songs that will need to be gone over and on top of that about 60-70 ne...

  $125 (Avg Bid)
  $125 การประมูลเฉลี่ย
  53 การประมูล