ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  1,635 send file sftp งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  We have an error on our server, apache will not load for some reason and we are getting an ERR_CONNECTION_REFUSED on webpages. This server has NO...will not load for some reason and we are getting an ERR_CONNECTION_REFUSED on webpages. This server has NO control panel only SSH access will be provided for terminal and SFTP access to fix this error.

  $59 (Avg Bid)
  $59 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล

  I have worked with several integration project. ECC CONCUR ECC HANA CITIBANK CWT SHOPELECT ECC SUCCESSFACTORS ECC ULHMANN ECC CSOD AND A LOT. Using PI, SFTP, IDOC.

  SAP
  $2084 (Avg Bid)
  $2084 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...subdomain (ex: [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) - Expert knowledge of Mautic is required as it must be configured/setup properly - Functional Email auto-responder workflow with Mautic and AWS SES - SFTP site (secure) to upload files - PHP and/or Python libraries installed - Bonus: Activate/setup Square plugin to collect/process payments - Additional ideas and recommendations

  $74 (Avg Bid)
  รับประกัน ปิดผนึก

  ...website was built by a marketing company few years ago. We have stopped using them for a few months but the site is still hosted from their own server. I have the access to the sftp site for all web content but I have no idea how to move it to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] (our domain host) Also our website is a little bit outdated, so we would like to have a new design

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr การประมูลเฉลี่ย
  56 การประมูล
  Need software developer หมดเขตแล้ว left

  I provide IT advisory services to my client a...asked me to get some development work for them done. the requirement needs to read a CSV file from an SFTP, run some basic validation and then import the data to an Azure SQL DB. If any validation fails the errors need to be written to an Azure SQL DB table. The file should then be moved to a new folder.

  $1916 (Avg Bid)
  $1916 การประมูลเฉลี่ย
  73 การประมูล

  ...for clients to use that takes the email address and the data file and upload to Amazon S3 bucket. Must be secure and must be fast and able to handle 5gigs. The clients can upload many and there are many clients. So ideally, a webpage with textbox to enter email and textbox to upload a file and shows it is uploading to an Amazon S3. When bidding on

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล
  SFTP Integration for Shopify หมดเขตแล้ว left

  I need to sync my Shopify information (orders, customers, products) with a third party via SFTP.

  $172 (Avg Bid)
  $172 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล
  Project for SERVEROK SOFTWARE -- 3 หมดเขตแล้ว left

  Work: configure firewall, whitelist IP, enable SFTP, SSH and phpmyadmin access. Configure WP, SSL and firewall for new domain.

  $30 (Avg Bid)
  $30 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ...execute when a file is uploaded from server A to be copied to Server B as a process using core PHP. I have tried (badly) to try this so far and have encountered problems as the Server B only permits access to FTP through Explicit sFTP (FTPeS). I can connect via FTPeS so I know that the server accepts connections. I need this to send small files and

  $122 (Avg Bid)
  $122 การประมูลเฉลี่ย
  25 การประมูล

  Magento ver. 1.9.2.3 - Update to ver 1.9.4.0 Magento has released the latest security updates and bu...sometime. Site does not run cpannel, hosting company is a fast reliable managed system. Requests are responded too quickly. Access to server is via SFTP & SSH. Website address is attached in uploaded txt file. Welcome to ask further questions.

  $337 (Avg Bid)
  $337 การประมูลเฉลี่ย
  85 การประมูล
  Direct Admin support หมดเขตแล้ว left

  ...need help from someone who can explain stuff of Direct Admin to me, who can help me with specific features and specifically, someone who has extensive know-how of setting up SFTP / FTPS / SSH for users on Direct Admin. You have to be a good teacher, who is able to explain stuff in lay-mans terms. I am technically trained but most of it has faded away

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Project for Eclick Softwares -- 61015 หมดเขตแล้ว left

  ... Can we please start with this. We have set up a website where you can do you work. WORDPRESS [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mikael@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] jxSNmMfA69 SFTP [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] trafikskolan jxSNmMfA69...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  SFTP Project for Neto หมดเขตแล้ว left

  I would like to install some code on our website through the use of SFTP. All tweak documentation is available

  $376 (Avg Bid)
  $376 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...have Google ReCAPTCHA installed. Requirements: Code and Test Server Can Only Be Accessed Over VPN. The code has to be mounted over the network using something like SSHFS or SFTP. Code is maintained in a git repo. There are 6 locations that need the need the recaptcha installed. It is very important that the captcha be replaced in the same position that

  $398 (Avg Bid)
  $398 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล
  sftp and digital siging webapplication หมดเขตแล้ว left

  i need one java webapplication which is access sftp connection through frontend and display server folders to users and users will login and access the folders and we allow upload and download files option and also the can digitally sign their files using usb drive which is having sign of customer.

  $488 (Avg Bid)
  $488 การประมูลเฉลี่ย
  6 การประมูล
  Integrate our PHP web app with Xero หมดเขตแล้ว left

  I have detailed the job spec in the Google doc ...in the Google doc which I've linked below. This should give you an idea for the scope of the project and the developer awarded the job will be given access to the files via SFTP and access to the database. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $175 (Avg Bid)
  $175 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Integrate our online app with Xero หมดเขตแล้ว left

  I have detailed the job spec in the Google doc ...in the Google doc which I've linked below. This should give you an idea for the scope of the project and the developer awarded the job will be given access to the files via SFTP and access to the database. [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]

  $75 (Avg Bid)
  $75 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Project for Shivendra G. หมดเขตแล้ว left

  ...of all file uploads using the original filename (see [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SQL Form and Upload). The encoding requires a file to be uploaded. I need to automate the upload routine. Possible workflow as follows: 1) Upload all files to server to "bulk" folder via SFTP (manual) 2) Upload csv file containing

  $50 (Avg Bid)
  $50 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  C# Developer หมดเขตแล้ว left

  using visual studio to work on a small project Must have experience in c# of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Threading [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] SSH Commands [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] files / editing / uploading files to sftp [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mysql commands [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] ms sql commands

  $17 / hr (Avg Bid)
  $17 / hr การประมูลเฉลี่ย
  55 การประมูล
  EDI XML Application MK2 หมดเขตแล้ว left

  ...requirement to develop and Application that performs the following; automatically download XML Files via SFTP/FTP Import XML files and convert them based on XSLT and XSD Ability to modify XML ,XSLT and XSD files within App Output converted XML and push using SFTP/FTP/Email The app will need to work for multiple clients and provide logs and error reports

  $388 (Avg Bid)
  $388 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Sftp access creation หมดเขตแล้ว left

  I need to create a Sftp access on a VPS (CentOS - Ngynx)

  PHP
  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Python, Selenium, Post-greSQL, AWS (Linux GUI) หมดเขตแล้ว left

  1. Sourcing the CSV and Excel files from Emails with attachments, FTP/SFTP and Web-based Portal (using Selenium) 2. Parsing, Cleaning & Processing these Files 3. Mapping these Files with the DB fields. 4. Calculations & Derivations 5. DB Insertion 6. Batch Processing/Scheduling and preparing Progress Dashboard Note: a. All the requirements are ready

  $1332 (Avg Bid)
  $1332 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล
  SFTP + FTP Access for 2 sites and PHP Review หมดเขตแล้ว left

  Helping me to create SFTP / SSH login for 2 website accounts. And review php/mysql settings on server to ensure everything is setup correct.

  $64 (Avg Bid)
  $64 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล
  Build entire site using ready MVC Framework หมดเขตแล้ว left

  ...manage the site. you have to do the admin part as well. Please look at excel for the features required. The excel contains 2 sheets, members and admin. Tech: We will provide the sftp , admins area, members area, directadmin, phpmyadmin access to you. Please DO NOT post me a chuck of your profile and a message "i can do it". Read all my dsec, docs attached

  $2520 (Avg Bid)
  $2520 การประมูลเฉลี่ย
  88 การประมูล
  Post a Laravel Project to a Shared Hosting หมดเขตแล้ว left

  -I need help with posting my laravel project to my shared hosting. -Set Up FTP/SFTP for Atom Text Editor

  $27 (Avg Bid)
  $27 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล
  Powershell Script หมดเขตแล้ว left

  ...what we need: We have an SFTP server Our customer will upload a file every day at 12PM EST. With WinSCP we run a PowerShell Script to Update Local Directory. The Script grabs the latest file uploaded into the SFTP server and places it into the directory: G:Team DrivesPrints We need a script that will then grab the file based on its extensions (

  $194 (Avg Bid)
  $194 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  I need this project completed ASAP (within 24 hours). Basically need to code where a file is moving from your local computer to an SFTP site. I will provide the SFTP information.

  $60 (Avg Bid)
  $60 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Develop XML export from database and load to SFTP หมดเขตแล้ว left

  We are creating a website for homesharing (Air BNB and other such means of home or room rental) and some US state governments require reporting rental information for taxation and other reasons. We need development of an XML export to be loaded into the the state of Pennsylvania now and other states to follow. Since each government has differing requirements no two will likely be the same. The ...

  $36 / hr (Avg Bid)
  $36 / hr การประมูลเฉลี่ย
  51 การประมูล

  Looking to develop a CRM type application at first, that will manage Customers, Contacts, and in phase 2 - System (webpage, web server, SFTP, FTP, PING, EMAIL, WINDOWS SERVICE, SNMP, etc.) tools and their alerts (Up, Down, unavailable). Looking for just a simple app to start. Not complicated. Looking for a developer that can work with me over a longer

  $820 (Avg Bid)
  $820 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  sftp - client Scripting for Windows 2012 Server หมดเขตแล้ว left

  Need scripting for SFTP client to upload files from folder to remote SFTP Server folder within the same environment. A product is Reflection from Micro Focus, which I can provide eval version to test and make a script or you can download it. Generate SSH Secure login/user for Client from SSFT Server. Also generate logs or some method to monitor the

  $101 (Avg Bid)
  $101 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล
  Magento 2 developer support หมดเขตแล้ว left

  I have been building a new Magento 2 website for my business, with data migrated from my old Magento 1.7 website by a third party company. I have...worked. I would like a fixed price to fix this problem from a good and reliable developer that I can work with also for ongoing support. Full access to Magento Admin Panel and SFTP/SSH will be provided.

  $94 (Avg Bid)
  $94 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  - I have a GCP Trial account and setup a Micro Linux VM instance. - I can login via Google Cloud console SSH but I need to login vi...rules setup except to allow incoming http, https and ssh (port 22) Your payment will be same day upon completion of configuration and testing via putty ssh login and winscp SFTP transfer, and me documenting the steps.

  $28 (Avg Bid)
  $28 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล
  Beehive Buds Co หมดเขตแล้ว left

  ...retail consumer ecommerce site that runs wordpress and woocommerce. We were updating two plugins today and the site crashed. Hosted on wpengine and can give you fast access to SFTP. This is a rush order and items 1 & 2 are requested to be completed within 24 hours. 1. Remove "MENUMENU" * see attached 2. Optimize and secure site 3. *This should be done

  $163 (Avg Bid)
  $163 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  Linux Bash Script หมดเขตแล้ว left

  ... Need a Linux bash script that will help as part of an install. It will need to take the ip address and root password (Securely) of a remote server via user input and 1) SFTP 3 files from a defined location on the local server, to a defined location on a remote server. 2) Create a user on the remote server with a predefined password. They will have

  $116 (Avg Bid)
  $116 การประมูลเฉลี่ย
  13 การประมูล
  SFTP MongoDB หมดเขตแล้ว left

  ...will receive the secure SFTP payload from app2 using SFTP and verify the hash matches using HMAC. It will email me the payload using threading ([เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]) to their my email address. It will then transform the JSON message into a python object and use Pyro ORB (Object Request Broker) to send the python object to app4

  $102 (Avg Bid)
  $102 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล
  Setup SFTP on my Centos 7 server. หมดเขตแล้ว left

  Need SFTP setup and working on my CentOS 7 server. You must SSH from the servers own Console and cant use an external. It is not working for some reason. I have installed and configured but still not working. to ensure you have read this you must start your proposal with: Hello Anthony.

  $19 (Avg Bid)
  $19 การประมูลเฉลี่ย
  41 การประมูล
  Project for Eclick Softwares -- 1858 หมดเขตแล้ว left

  ...this section. But everything else on website should be made. WORDPRESS LOGIN [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] mikael@[เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] JpPg3G7yxe If you want access SFTP its the same username and password and the ip adress is [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Dont add any footer credentials. ...

  $350 (Avg Bid)
  $350 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล
  XML to XML Conversion2 หมดเขตแล้ว left

  Update existing c# application that uses saxon, services , SFTP/FTP, email , XSLT and XSD to incorporate new requests and rectify existing issues.

  $449 (Avg Bid)
  $449 การประมูลเฉลี่ย
  29 การประมูล
  create a Server on amazon EC2 to access filezille หมดเขตแล้ว left

  I wanted to create a server on Amazon EC2 and attach key to the Filezille to do SFTP.

  $22 / hr (Avg Bid)
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  33 การประมูล
  Write a windows service and client application หมดเขตแล้ว left

  ...service) ========================================= Runs in 2 modes, File source mode and db source mode In DB Source mode it runs a user definable SQL query every minute stored in its database against a client database and extracts data to an Excel compatible file then proceeds as per file source mode. It must be able to store the ID of the last record

  $704 (Avg Bid)
  $704 การประมูลเฉลี่ย
  24 การประมูล
  Build a entire site using a ready MVC Framework หมดเขตแล้ว left

  ...manage the site. you have to do the admin part as well. Please look at excel for the features required. The excel contains 2 sheets, members and admin. Tech: We will provide the sftp , directadmin, phpmyadmin access to you. Please DO NOT post me a chuck of your profile and a message "i can do it". Read all my dsec, docs attached and i am sure you have

  $1334 (Avg Bid)
  $1334 การประมูลเฉลี่ย
  48 การประมูล
  Resolve FTP connection in my server หมดเขตแล้ว left

  I can't connect via FTP or SFTP to my server. Could you please help me? Here is the log: Status: Resolving address of [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL] Status: Connecting to [เข้าสู่ระบบเพื่อดู URL]:21... Status: Connection established, waiting for welcome message... Status: Initializing TLS... Status: Verifying certificate... Status: TLS connection established. Status:

  $67 (Avg Bid)
  $67 การประมูลเฉลี่ย
  19 การประมูล

  - Check the specified files (path) on servers via sFTP. - Check if the content of the web address (URL) was not changed. - Database (MySQL). Store the information which files need to be checked and how they must be checked (URL / PATH); Server IP addresses and logins; URL / PATH addresses; What was changed; Etc. - The database have to be optimized to

  $165 (Avg Bid)
  $165 การประมูลเฉลี่ย
  12 การประมูล

  - Check the specified files (path) on servers via sFTP. - Check if the content of the web address (URL) was not changed. - Database (MySQL). Store the information which files need to be checked and how they must be checked (URL / PATH); Server IP addresses and logins; URL / PATH addresses; What was changed; Etc. - The database have to be optimized to

  $173 (Avg Bid)
  $173 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล
  Secure MySQL database import and update process หมดเขตแล้ว left

  ...something like this: 1) I FTP into the server using SSH and drop a pre-formatted CSV file in a specified directory. 2) the server has a CRON job running that scans for a new upload every 30 seconds or so. 3) The CSV is imported into the db. 4) A results text file report is left in place of the CSV. I need to know that the database was not tampered

  $241 (Avg Bid)
  $241 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I lost my admin password. I need you to use ftp to export old posts with images and link, user etc.. in 2 different wordpress site and import to new single wordpress with...wordpress with multiple site. The link should be SEO optiomize in new wordpress Everything is in godaddy wordpress manage so you may not have full access to core but only sftp ..

  $39 (Avg Bid)
  $39 การประมูลเฉลี่ย
  26 การประมูล

  Hello, we have recently hire a new VPS with Ubuntu 18.04. We need someone with deep knowledge with Linux and Ubuntu to help us fix 3 issues we have : 1. We have install SFTP server which we can connect remotely fine - we need to share folder located in var/www/html and we can not manage 2. We have a php/mysql platform which has some graphs when we

  $62 (Avg Bid)
  $62 การประมูลเฉลี่ย
  31 การประมูล
  Migration Tool for control Panel หมดเขตแล้ว left

  cPanel --> cPanel cPanel <--> Plesk DA --> cPanel DA --> Plesk FTP/SFTP & Remote MySQL --> cPanel FTP/SFTP & Remote MySQL --> Plesk FTP/SFTP & Remote MySQL --> VestaCP

  $358 (Avg Bid)
  $358 การประมูลเฉลี่ย
  9 การประมูล
  Fix useradd linux bash script หมดเขตแล้ว left

  #!/bin/bash if [ $(id -u) -eq 0 ]; then Sudo echo "Enter username: " Sudo useradd -d /home/user1 -s /usr/lib/sftp-server -M -N user1 [ $? -eq 0 ] && echo "User has been added to system!"|| echo "Failed to add a user!" Sudo mkdir -p /home/user1/public_html /home/user1/WebApp /home/user1/.ssh Sudo chown user1 /home/user1/public_html /home/user1/WebAp...

  $25 (Avg Bid)
  $25 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล