ตัวกรอง

การค้นหาล่าสุดของฉัน
คัดกรองโดย:
งบประมาณ
ถึง
ถึง
ถึง
ประเภท
ทักษะ
ภาษา
  สถานะงาน
  3,805 set coldfusion site งานที่พบ, การเสนอราคา USD

  ...SVN, Git, Mercurial, CVS, SOAP, REST fields. - Advanced level of API Design and Implementation. Main API Library: PHP, Ruby, Python, Node.js, Java, Go, Perl, Angular, ColdFusion, Mobile Android and IOS. Third-Party Plugins: Drupal, Joomla, Magento, OpenCart, PrestaShop, WHMCS, Wordpress, and all other known e-commerce and CMS platforms. Database

  $15892 (Avg Bid)
  $15892 การประมูลเฉลี่ย
  32 การประมูล

  ...with SVN, Git, Mercurial, CVS, SOAP, REST fields. - Advanced level of API Design and Implementation. Main API Library: PHP, Ruby, Python, Node.js, Java, Go, Perl, Angular, ColdFusion, Mobile Android and IOS. Third-Party Plugins: Drupal, Joomla, Magento, OpenCart, PrestaShop, WHMCS, Wordpress, and all other known e-commerce and CMS platforms. Database

  $4259 (Avg Bid)
  $4259 การประมูลเฉลี่ย
  46 การประมูล

  A digital asset management system ([login to view URL]) is running on a VPS. We need a sysadmin who is very skilled in Unix/Linux, MySQL and Cold Fusion and can 1. upgrade the software to the latest version and keep it updated 2. can undertake day-to-day maintenance and troubleshooting with quick response times (<1 hr during Australian business hours) The software upgrade has to be ...

  $321 (Avg Bid)
  $321 การประมูลเฉลี่ย
  22 การประมูล

  ...y/o afines.* Experiencia como Programador Desarrollador* Conocimiento de, Tecnologías primarias: HTML, ActiveX, lenguajes de guiones (scripts), JavaScript, PHP, ASP, .Net, ColdFusion, J2EE, Struts EJB Servierts, Beans HTML, DHTML, Ajax, Oracle, MySQL, PLSQL, [login to view URL]* Administración de servidores SQL, Server* Conocimiento intermedio: .NET,

  N/A
  N/A
  0 การประมูล

  Looking for a online trainer in coldfusion. Candidate should excellent experience in coldfusion installation, integration with eclipse

  $26 (Avg Bid)
  $26 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  Looking for a online trainer in coldfusion. Candidate should excellent experience in coldfusion installation, integration with eclipse, deployment in application server

  $345 (Avg Bid)
  $345 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...gracefully in browser. Second page will use data that will reside in a MS SQL db. Open to how this data is read into and used by this page. Website will be hosted on ColdFusion web server, but use of CF is not required if this page can interact with MS SQL. The page will allow the data to be sorted and filtered. Hovering over a row will highlight

  $201 (Avg Bid)
  $201 การประมูลเฉลี่ย
  37 การประมูล

  I have a client that has a cold fusion website that has been receiving an error. I also have the user path to get to the error. I am looking for someone to determine the cause for error, and fix as needed.

  $92 (Avg Bid)
  $92 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a legal case law database of gigs of data. Need a search engine. Using coldfusion and Lucene at the moment. Works for 16 years already but need to upgrade. I am a self taught programmer but dont have the depth yet to implement. I have looked at SOLR and elasticsearch and now Python with web2py. I saw the way EBSCO search works and I like it.

  $268 (Avg Bid)
  $268 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I need an MVP for a web solution. Roughly 10 screens, quite basic stuff (read/write/create) forms and...solution is for an easy way to control project portfolios. The solution will be a cloud solution (several customers in one solution). Will prefer fast technologies (RoR, ColdFusion, etc.) over complex modern tecnologies. Database should be in MySQL.

  $1190 (Avg Bid)
  $1190 การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  ...operating a crowd investment platform where we have investors, entrepreneurs, mentors, service provider, lawyers and others register. We are looking for a UI/UX experienced ColdFusion developer. Today registration works with LinkedIn, Facebook or Twitter. Once registered the user will need to go through a profile setup process which is a bit painful

  $655 (Avg Bid)
  $655 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  ColdFusion Project Review for Travis to review our existing code see if we can then take that to make a new website

  $120 (Avg Bid)
  $120 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have a site that I have just uploaded onto a server. It is possible to access the application but there is something going wrong with the display. The application has been developed using Coldfusion

  $17 (Avg Bid)
  $17 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  Hi, I am looking for a Senior Coldfusion Programmer to add certain features to an existing website and to provide ongoing support. Support includes: * Google Places API * Mobile devices image upload and manipulation, EXIF metadata parsing * Amazon S3 photo upload * Facebook integration. * Social sharing features * Windows server administration

  $45 / hr (Avg Bid)
  $45 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...with SVN, Git, Mercurial, CVS, SOAP, REST fields. - Advanced level of API Design and Implementation. Main API Library: PHP, Ruby, Python, Node.js, Java, Go, Perl, Angular, ColdFusion, Mobile Android and IOS. Third-Party Plugins: Drupal, Joomla, Magento, OpenCart, PrestaShop, WHMCS, Wordpress, and all other known e-commerce and CMS platforms. - Advanced

  $33601 (Avg Bid)
  $33601 การประมูลเฉลี่ย
  72 การประมูล

  I need a grabber, which collect specific data from different websites.

  $180 (Avg Bid)
  $180 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  We're looking to enhance the Public Interface API of Terra Dotta software, which allows clients to display data ...the Public Interface API of Terra Dotta software, which allows clients to display data housed in the software on their own, non-software, webpages. Needs to be written for ColdFusion. More details are available in the attached document.

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  21 การประมูล

  I have a client that needs a...database, a CMS for posting content and documents, a trading board for members, and a couple other add ons. The responsive design has already been done. This site is already exists but is in ColdFusion with an older design. Not sure if this could be done in WordPress with a customized membership and trade board plugins.

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr การประมูลเฉลี่ย
  61 การประมูล

  ...necessary) with ColdFusion or railo with MySQL. The system must consist in 3 roles 1) General User - could see articles in sale and need register for access to action and make an offer. Some products may have option to buy now with amount pre-assign or make an offer. If the user makes the purchase may pay with credit card in online site. 2) Publisher

  $753 (Avg Bid)
  $753 การประมูลเฉลี่ย
  17 การประมูล

  Modify new Cartweaver 4 installation (ColdFusion or PHP version) to allow for a 5 tier option of quantity pricing not based on a simple calculated percentage discount. This discount display would come from the database where quantity pricing options are listed. Also need the mod to be editable in the admin screen Also modify CartWeaver to allow customers

  $218 (Avg Bid)
  $218 การประมูลเฉลี่ย
  5 การประมูล

  We have an existing ColdFusion application. There are two drill down pages that we need to add pagination functionality due to the size of data records being returned.

  $300 (Avg Bid)
  $300 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  ColdFusion project - existing product application being upgraded. There are two pages need to be updated to include pagination.

  $150 (Avg Bid)
  $150 การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  We are running websites in coldfusion, need some updates. We are looking for an expert in coldfusion to fix some problems on our websites.

  $88 (Avg Bid)
  $88 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  Interesa crear un webservice sobre coldfusion para conectar nuestra web con el ERP de las tiendas.<br />Si podemos emular los webservice que existen en Prestashop para tal fin, mejor, ya que comunicaremos con OpenBravo, que ya tiene este sistema implementado y sólo quedaría conectar.<br />Deberemos intercambiar lo habitual:<br />Recoger nuevos productos

  $2187 (Avg Bid)
  $2187 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  My budget is RS 500 only. please do not bid if you need more. This is not working on live site also that has ssl certificate. I am using paypal dodirectpayment method for credit card payment. But while making cfhttp request i am getting ssl issue tried many ways but it is not working. here is the code i am using. <!--- <cfset objSecurity

  $11 (Avg Bid)
  $11 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  Essential Skills • 5 years+ commercial experience in PHP including any of the main MVC frameworks eg: Symfony • designing and building web services...• Experience working with RESTful API and integrations Nice to Have • exposure one of the following areas; o Hospitality o Marketing o ePoS • some programming in Coldfusion and/or Java

  $1350 (Avg Bid)
  $1350 การประมูลเฉลี่ย
  18 การประมูล

  I need help moving a coldfusion site, you have to proof you know what you are talking about and help me via teamviewer

  $184 (Avg Bid)
  $184 การประมูลเฉลี่ย
  16 การประมูล

  use cold fusion to write a web direct service request & response. we try but couldn't get pass their security checking. keep getting: security processing failed

  $725 (Avg Bid)
  $725 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Looking for some ongoing help with linux server administration. I have a VPN ser...ispconfig installed but need some help with roundcube at the moment. There will be more. It's a five minute job to get me past my roundcube issue. I also want to set up coldfusion (Railo or Lucee actually) on the server. I'm using the ipsconfig control panel.

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr การประมูลเฉลี่ย
  1 การประมูล

  I have curl installed on one server, and coldfusion installed on another. I need a curl command that will upload an image file (jpg) via the curl command to a cold fusion server via http. I need the CFM code written that will identify whether the file exists, saves the current filename as "old_filename" then renames the uploaded file to "[login to view URL]"

  $153 (Avg Bid)
  $153 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  I have written the beginnings of a prototype professional bookkeeping app in MS Access. This ap...I want it to be written in Servoy. Eventually the programme will be integrated with our horizontal document, contact and agenda management platform presently written in ColdFusion and which will later need to be ported to Servoy, ([login to view URL]).

  $22 / hr (Avg Bid)
  NDA
  $22 / hr การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  Mobile Check-In Proof of Concept 1.) Use-case scenario: While abroad, users should be able to check-in from various locations from their mobile phones and hav...This doesn’t need security as it is just a PoC Prefer use of Google Maps API. This tool has to work all over the world. *** VERY IMPORTANT *** The code MUST be done in ColdFusion.

  $23 / hr (Avg Bid)
  แนะนำ ด่วน
  $23 / hr การประมูลเฉลี่ย
  50 การประมูล

  Would like to have built a website / applicatio...their project information and then multiple landscape professionals would be allowed to bid on the project. At a minimum, this website / application should be built with Coldfusion utilizing MS SQL Server as backend and should be mobile friendly. Any variation of these items will be disqualified.

  $3905 (Avg Bid)
  $3905 การประมูลเฉลี่ย
  36 การประมูล

  We are updating a website built on ColdFusion. So we need highly experienced ColdFusion developers and will share project details with qualified teams and developers. Please start proposal with cold. Thanks in advance

  $569 (Avg Bid)
  $569 การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  Would like to have built a website / application similar to Freelancer.com or [login to view URL] that wou...potential client to post their project information and then multiple landscape professionals would be allowed to bid on the project. Website / application should be built with Coldfusion utilizing MS SQL Server as backend and should be mobile friendly.

  $3384 (Avg Bid)
  $3384 การประมูลเฉลี่ย
  103 การประมูล

  i do have some code done its only one form,dont need anything fancy

  $79 (Avg Bid)
  $79 การประมูลเฉลี่ย
  7 การประมูล

  ...FOR LONG-TERM RELATIONSHIP WITH FREELANCE HAVE BROAD EXPERIENCE IN COLDFUSION. MUST HAVE AVAILABILITY OF HOURS BETWEEN 8:30 and 18:30 TIME OF MEXICO CITY. SPANISH OR ENGLISH LANGUAGE PREFERRED SE BUSCA RELACION A LARGO PLAZO CON FREELANCE QUE TENGA AMPLIA EXPERIENCIA EN COLDFUSION. DEBE TENER DISPONIBILIDAD ENTRE LAS 8:30 Y 16:30 TIEMPO DE LA CIUDAD

  $21 / hr (Avg Bid)
  $21 / hr การประมูลเฉลี่ย
  15 การประมูล

  We have existing reports/emails that need to be changed. I cannot figure out where certain parts of the report are coming from.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  I have a Coldfusion Websockets channel that streams data every 2 seconds. This has worked perfectly for some time, however I have now approximately doubled the amount of data being sent and I have problems when it comes to Chrome and Internet Explorer – they both come up with the following errors - > Websocket connecttion to 'ws://[login to view URL]'

  $140 (Avg Bid)
  $140 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  The query returns only 4-5 rows. It takes less than 1 second to execute. I have trid increasing the timeout of both cfquery and cfsetting but not working. mos...occurred on line 180. <CFQUERY NAME="Sections" DATASOURCE="abcd"> SELECT * FROM News_Sections where Section = 'Home' ORDER BY Page_order </CFQUERY> I myself a Coldfusion develope...

  $23 (Avg Bid)
  $23 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  Hi, I've been tasked when migrating a website from a Linux server to a Windows Server 2012. The site is built in ColdFusion. I'm a ColdFusion developer by trade but Java is not my thing. The website makes use of [login to view URL] and I'm getting stuck with line 9 of this script [login to view URL]

  $52 (Avg Bid)
  $52 การประมูลเฉลี่ย
  4 การประมูล

  This is for the development of the ColdFusion library for integrating with ShieldSquare bot detection solution. ShieldSquare provides a HTTP based API for integrating any website with the ShieldSquare service. This client library has to 1. Collect parameters from the incoming requests (HTTP Headers) and a few others 2. Generate values for the cookies

  $596 (Avg Bid)
  $596 การประมูลเฉลี่ย
  2 การประมูล

  This script would: -display a list of all reports in the [login to view URL] -allow user to select single report -import selected report into [login to view URL] [login to view URL] & [login to view URL] have duplicate tables and queries. The reports are modified and we need an easy way to get them into the production database ([login to view URL])

  $558 (Avg Bid)
  $558 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  ...using coldfusion code (through [login to view URL] platform). At the moment it has a feed (on the front page) showing all the latest forum posts on my site's forum. I have stopped the forum and now use a Facebook group. I would like someone to replace the forum feed with a Facebook feed (from the facebook group) on the front page of my site.

  $207 (Avg Bid)
  $207 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล

  We are looking for ColdFusion developer to assist in building a back end dashboard to allow non-technical team to update website. We already have the interface designed. We are looking for someone with at least 3 years development experience. Must be familiar with the latest CF methods and tags.

  $220 (Avg Bid)
  $220 การประมูลเฉลี่ย
  14 การประมูล

  Looking for a UK based ColdFusion programmer to develop new modules of an existing online system. The development is part of a fairly complex existing system involved in data analysis of educational assessment data. Experience of the English assessment system would be an advantage. Non Uk based organisations need not apply even if they have UK

  $12339 (Avg Bid)
  $12339 การประมูลเฉลี่ย
  10 การประมูล

  VERY URGENT! I myself a coldfusion developer. I wrote a code to send email with default smtp server and with my gmail credentials all emails got spooled in server when force to send spooled email I got the error. there is no error with coldfusion codeI have tested in my local as well as in other servers its fine email goes out. I have self hosted Razuna

  $73 (Avg Bid)
  $73 การประมูลเฉลี่ย
  8 การประมูล

  Need a ColdFusion programmer to create a simple tool to send JPG images to an API with [login to view URL] The returning result will be to download and store the compressed image. That's it - simple.

  $174 (Avg Bid)
  $174 การประมูลเฉลี่ย
  11 การประมูล

  ...website CMS, and develop/modify CSS and page layouts. The initial goals of the project are to improve navigation, enhanced mobile support, and overall improved accessibility. The site is not currently responsive, so you would also be tasked with providing recommendation on how to achieve this, as well as the implementation. Your recommendation would be appreciated

  $41 / hr (Avg Bid)
  $41 / hr การประมูลเฉลี่ย
  28 การประมูล

  ...project. TASK 1 - PREPARATION (5 POINTS) Application events are specific occurrences during the life cycle of an application. Each time one of these events occurs, ColdFusion runs the corresponding method in your [login to view URL] file (also referred to as the application CFC). The [login to view URL] file defines application settings and implements

  $54 (Avg Bid)
  $54 การประมูลเฉลี่ย
  3 การประมูล